Ταξινόμηση δεδομένων σε Συγκεντρωτικό Πίνακα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε δεδομένα που θέλετε να αναλύσετε πιο εύκολα σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, μπορείτε να ταξινομήσετε καταχωρήσεις κειμένου (από το A προς το Ω ή από το Ω προς το Α), αριθμούς (από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο ή από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο) και ημερομηνίες και ώρες (από το παλιότερο προς το νεότερο ή νεότερο προς το παλιότερο).

Όταν ταξινομείτε δεδομένα σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, λάβετε υπόψη τα εξής:

 • Σειρές ταξινόμησης ποικίλλουν ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το σωστό τοπικών ρυθμίσεων γλώσσας και κείμενο στις Προτιμήσεις συστήματος στον υπολογιστή σας. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της τοπικής ρύθμισης, ανατρέξτε στο σύστημα Βοήθειας Mac.

 • Δεδομένα όπως καταχωρήσεις κειμένου μπορεί να έχει αρχικά κενά διαστήματα που επηρεάζουν τα αποτελέσματα ταξινόμηση. Για βέλτιστη ταξινόμηση αποτελεσμάτων, θα πρέπει να καταργήσετε κενά διαστήματα πριν από την ταξινόμηση των δεδομένων.

 • Αντίθετα με την ταξινόμηση δεδομένων σε μια περιοχή κελιών σε ένα φύλλο εργασίας ή στο Excel για Mac πίνακα, δεν μπορείτε να ταξινομήσετε καταχωρήσεις κειμένου με διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

 • Δεν μπορείτε να ταξινομήσετε δεδομένα ανά συγκεκριμένη μορφοποίηση, όπως χρώμα κελιού ή γραμματοσειράς, ή ανά ενδείξεις μορφοποίησης υπό όρους, όπως σύνολα εικονιδίων.

Ταξινόμηση δεδομένων ετικέτα γραμμής ή στήλης σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα

 1. Στον Συγκεντρωτικό πίνακα, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε πεδίο στη στήλη που περιέχει τα στοιχεία που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα " δεδομένα ", κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σειρά ταξινόμησης που θέλετε. Για ταξινόμηση πρόσθετες επιλογές, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές.

  Επιλέξτε μια σειρά ταξινόμησης

  Οι καταχωρήσεις κειμένου θα ταξινομηθούν κατά αλφαβητική σειρά, οι αριθμοί θα ταξινομηθούν από τον μικρότερο στον μεγαλύτερο (ή αντιστρόφως) και οι ημερομηνίες ή οι ώρες θα ταξινομηθούν από την παλαιότερη στην πιο πρόσφατη (ή αντιστρόφως).

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης γρήγορα να ταξινομήσετε δεδομένα με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά επιλέγοντας Α έως το Ω ή από το Ω προς το Α. Όταν κάνετε αυτό, καταχωρήσεις κειμένου ταξινομούνται από το A προς το Ω ή από το Ω προς το Α, οι αριθμοί ταξινομούνται από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο ή από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο και ημερομηνίες ή ώρες ταξινομούνται από το παλιότερο προς το νεότερο ή νεότερο προς το παλιότερο.

Ταξινόμηση σε μια μεμονωμένη τιμή

Μπορείτε να ταξινομήσετε σε μεμονωμένες τιμές ή στο μερικών αθροισμάτων, κάνοντας δεξί κλικ σε ένα κελί, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση και επιλέξτε μια μέθοδο ταξινόμησης. Η σειρά ταξινόμησης εφαρμόζεται σε όλα τα κελιά στο ίδιο επίπεδο στη στήλη που περιέχει το κελί.

Ταξινόμηση από το μικρότερο στο μεγαλύτερο

Στο παράδειγμα που φαίνεται παρακάτω, τα δεδομένα στη στήλη μεταφορών ταξινομούνται μικρότερο στο μεγαλύτερο.

Επιλογή κελιού

Για να δείτε τα γενικά αθροίσματα ταξινόμηση από το μεγαλύτερο στο μικρότερο, επιλέξτε οποιοδήποτε αριθμό στη γραμμή Γενικού συνόλου ή τη στήλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ταξινόμηση > μεγαλύτερο προς το μικρότερο.

Επιλέξτε ένα σύνολο

Ορισμός προσαρμοσμένων επιλογών ταξινόμησης

Για να ταξινομήσετε συγκεκριμένα στοιχεία με μη αυτόματο τρόπο ή για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης, μπορείτε να ορίσετε τις δικές σας επιλογές ταξινόμησης.

 1. Κάντε κλικ σε ένα πεδίο στη γραμμή ή τη στήλη που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Επιλέξτε το βέλος Αναπτυσσόμενο βέλος φίλτρου δίπλα στην επιλογή Ετικέτες γραμμής ή Ετικέτες στήλης.

  Επιλέξτε προσαρμοσμένα κριτήρια

 3. Στην περιοχή Ταξινόμηση, επιλέξτε Αύξουσα ή Φθίνουσα σειρά, και επιλέξτε από τις επιλογές στη λίστα Ταξινόμηση κατά. (Αυτές τις επιλογές θα ποικίλλουν ανάλογα με το τις επιλογές σας στα βήματα 1 και 2.)

 4. Στην περιοχή φίλτρου, επιλέξτε οποιαδήποτε άλλα κριτήρια μπορεί να χρειαστεί. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δείτε τα δεδομένα για το μήνα Μάρτιο μόνο, στη λίστα με ετικέτα, επιλέξτε ισούται με και στη συνέχεια, πληκτρολογήστε Μαρτίου στο πλαίσιο κειμένου που εμφανίζεται. Για να συμπεριλάβετε μόνο ορισμένα δεδομένα στους υπολογισμούς σας, επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή από τα πλαίσια ελέγχου στο πλαίσιο φίλτρο. Για να αναιρέσετε την επιλογή σας, κάντε κλικ στην επιλογή " Απαλοιφή φίλτρου ".

  Περιορισμένα αποτελέσματα σε ένα μήνα < εισαγωγή sort6 & sort7 >

  Αποτελέσματα από τον περιορισμό ταξινόμηση ενός μήνα.

 5. Κάντε κλικ έξω από το παράθυρο διαλόγου "προσαρμοσμένη ταξινόμηση" για να την κλείσετε.

Ταξινόμηση δεδομένων ετικέτα γραμμής ή στήλης σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα

 1. Στον Συγκεντρωτικό πίνακα, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε πεδίο στη στήλη που περιέχει τα στοιχεία που θέλετε να ταξινομήσετε.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη σειρά ταξινόμησης που θέλετε.

  Σημείωση: Μπορείτε επίσης γρήγορα να ταξινομήσετε δεδομένα με αύξουσα ή φθίνουσα σειρά επιλέγοντας Α έως το Ω ή από το Ω προς το Α. Όταν κάνετε αυτό, καταχωρήσεις κειμένου ταξινομούνται από το A προς το Ω ή από το Ω προς το Α, οι αριθμοί ταξινομούνται από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο ή από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο και ημερομηνίες ή ώρες ταξινομούνται από το παλιότερο προς το νεότερο ή νεότερο προς το παλιότερο.

Προσαρμόστε τη λειτουργία ταξινόμησης

 1. Επιλέξτε ένα κελί στη στήλη που θέλετε να γίνει η ταξινόμηση.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση και φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη ταξινόμηση.

 3. Ρύθμιση παραμέτρων τον τύπο ταξινόμησης που θέλετε.

Ταξινόμηση με χρήση προσαρμοσμένης λίστας

Μπορείτε να ταξινομήσετε με μια σειρά ταξινόμησης που ορίζονται από το χρήστη, χρησιμοποιώντας μια προσαρμοσμένη λίστα.

 1. Επιλέξτε ένα κελί στη στήλη που θέλετε να γίνει η ταξινόμηση.

 2. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση και φιλτράρισμα, κάντε κλικ στο βέλος που βρίσκεται δίπλα στην επιλογή Ταξινόμηση και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη ταξινόμηση.

 3. Πατήστε Επιλογές.

 4. Στην περιοχή σειρά ταξινόμησης πρώτου κλειδιού, επιλέξτε την προσαρμοσμένη λίστα που θέλετε να γίνει η ταξινόμηση.

  Το Excel παρέχει ενσωματωμένες ημέρα της-εβδομάδας και μήνα-του έτους προσαρμοσμένων λιστών. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε τη δική σας προσαρμοσμένη λίστα. Οι προσαρμοσμένες λίστες σειράς ταξινόμησης δεν διατηρούνται κατά την ανανέωση του Συγκεντρωτικού πίνακα.

  Σημείωση: Προσαρμοσμένες λίστες είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή. Απενεργοποίηση προσαρμοσμένες λίστες μπορεί να βελτιώσει τις επιδόσεις όταν ταξινομείτε μεγάλες ποσότητες δεδομένων. Για να απενεργοποιήσετε προσαρμοσμένες λίστες, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Στην καρτέλα Συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε κλικ στις Επιλογές, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές Συγκεντρωτικού πίνακα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή διάταξη.

  2. Στην περιοχή Ταξινόμηση, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Χρήση προσαρμοσμένων λιστών κατά την ταξινόμηση.

Ταξινόμηση δεδομένων σε περιοχή "τιμές"

 1. Σε έναν Συγκεντρωτικό πίνακα, επιλέξτε ένα πεδίο τιμών.

 2. Στην καρτέλα δεδομένα, στην περιοχή Ταξινόμηση & φιλτράρισμα, κάντε ένα ή και τα δύο από τα εξής:

  • Για γρήγορη ταξινόμηση σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά, κάντε κλικ στην επιλογή από το A προς το Ω ή από το Ω προς το Α. Οι αριθμοί ταξινομούνται μικρότερο σε μεγαλύτερο ή από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο.

  • Για να προσαρμόσετε τη λειτουργία ταξινόμησης, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα στην επιλογή Ταξινόμηση, κάντε κλικ στην επιλογή Προσαρμοσμένη ταξινόμηση και, στη συνέχεια, ρύθμιση παραμέτρων τον τύπο ταξινόμησης που θέλετε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×