Ταξινόμηση ή φιλτράρισμα ενός πίνακα σε ένα βιβλίο εργασίας στο Excel Online με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Ταξινόμηση ή φιλτράρισμα ενός πίνακα σε ένα βιβλίο εργασίας στο Excel Online με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Μπορείτε να ταξινομείτε και να φιλτράρετε τα δεδομένα των πινάκων σας στο Excel Online χρησιμοποιώντας ένα πληκτρολόγιο και ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης όπως τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Η ταξινόμηση και το φιλτράρισμα μπορούν να σας βοηθήσουν να βρίσκετε και να αναλύετε δεδομένα πιο γρήγορα.

Σημειώσεις: 

 • Οι νέες δυνατότητες του Office 365 τίθενται σταδιακά στη διάθεση των συνδρομητών του Office 365, έτσι μπορεί η εφαρμογή σας να μην διαθέτει ακόμη αυτές τις δυνατότητες. Για να μάθετε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις νέες δυνατότητες γρηγορότερα, επισκεφθείτε τη σελίδα Πότε μπορώ να αποκτήσω τις πιο πρόσφατες δυνατότητες στο Office 2016 για Office 365;.

 • Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανατρέξτε στο θέμα Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel Online.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε τον Αφηγητή, το ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης των Windows. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση του Αφηγητή, μεταβείτε στο θέμα Γρήγορα αποτελέσματα με τον Αφηγητή.

 • Αυτό το θέμα επίσης αναφέρεται στη λειτουργικότητα JAWS. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το JAWS για Windows, μεταβείτε στην ενότητα Οδηγός γρήγορης εκκίνησης για το JAWS για Windows.

 • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι χρησιμοποιείτε αυτή την εφαρμογή με PC. Ορισμένα στοιχεία περιήγησης και κινήσεις ενδέχεται να διαφέρουν για το Windows Phone ή το tablet των Windows.

 • Όταν χρησιμοποιείτε το Excel Online, συνιστάται να χρησιμοποιείτε τον Microsoft Edge ως πρόγραμμα περιήγησης web. Επειδή το Excel Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου διαφέρουν από εκείνες του προγράμματος υπολογιστή. Για παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 αντί για το πλήκτρο F6 για τη μετάβαση από και προς τις εντολές. Επίσης, οι συνηθισμένες συντομεύσεις, όπως F1 (Βοήθεια) και Ctrl+O (Άνοιγμα), ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web και όχι για το Excel Online.

Σε αυτό το θέμα

Ταξινόμηση δεδομένων σε πίνακα

 1. Εάν τα δεδομένα σας απλώς βρίσκονται σε μια περιοχή κελιών, αρχίστε τοποθετώντας τα σε έναν πίνακα:

  • Επιλέξτε το πρώτο κελί των δεδομένων σας.

  • Για να δημιουργήσετε έναν πίνακα, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+L και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Enter.

  Σημειώσεις: 

  • Εάν τα δεδομένα σας δεν είχαν κεφαλίδες, το Excel Online δημιουργεί κεφαλίδες στον πίνακά σας με κείμενο κράτησης θέσης, όπως "Στήλη 1". Για να επεξεργαστείτε το κείμενο κράτησης θέσης, επιλέξτε την κεφαλίδα στήλης και πληκτρολογήστε το όνομα της κεφαλίδας στήλης που θέλετε.

  • Οι κεφαλίδες στηλών περιλαμβάνουν ένα κουμπί "Φίλτρα και ταξινόμηση". Ανατρέξτε επίσης στο θέμα Δημιουργία πίνακα στο Excel Online με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης.

 2. Επιλέξτε το κελί της κεφαλίδας πίνακα της στήλης που θέλετε να ταξινομήσετε.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + κάτω βέλος. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος "Φίλτρα και ταξινόμηση" και ακούτε "Μενού περιβάλλοντος, αύξουσα ταξινόμηση". (Στον Αφηγητή, ακούτε "Αύξουσα ταξινόμηση, στοιχείο μενού".)

 4. Στο μενού περιβάλλοντος, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε τον τύπο ταξινόμησης που θέλετε (για παράδειγμα, "Αύξουσα ταξινόμηση" ή "Φθίνουσα ταξινόμηση").

 5. Πατήστε το πλήκτρο Enter για να ταξινομήσετε τα δεδομένα.

Φιλτράρισμα δεδομένων σε πίνακα

 1. Στον πίνακά σας, επιλέξτε το κελί της κεφαλίδας πίνακα της στήλης με βάση την οποία θέλετε να φιλτράρετε.

 2. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + κάτω βέλος. Ανοίγει το μενού περιβάλλοντος "Φίλτρα και ταξινόμηση" και ακούτε "Μενού περιβάλλοντος, αύξουσα ταξινόμηση". (Στον Αφηγητή, ακούτε "Αύξουσα ταξινόμηση, στοιχείο μενού".)

 3. Στο μενού περιβάλλοντος, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να επιλέξετε ένα από τα παρακάτω φίλτρα και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  • Φίλτρα κειμένου. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η στήλη περιέχει κείμενο ή ένα συνδυασμό κειμένου και αριθμών και σας επιτρέπει να καθορίσετε κριτήρια με βάση τα οποία θα φιλτράρετε.

  • Φίλτρα αριθμών. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η στήλη περιέχει μόνο αριθμούς και σας επιτρέπει να καθορίσετε κριτήρια με βάση τα οποία θα φιλτράρετε.

  • Φίλτρο. Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε όλα τα κελιά ή μόνο τα κελιά που περιέχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο.

  • Απαλοιφή φίλτρου από "Στήλη". Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν έχει οριστεί η επιλογή Φίλτρο. Για απαλοιφή του φίλτρου, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 4. Εάν επιλέξετε Φίλτρα κειμένου ή Φίλτρα αριθμών:

  1. Όταν ακούσετε το φίλτρο που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter. Ανοίγει το επιλεγμένο δευτερεύον μενού και ακούτε "Ισούται με...". (Στον Αφηγητή, ακούτε "Ισούται με, στοιχείο μενού".)

  2. Στο δευτερεύον μενού, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να ορίσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

  3. Στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένο φίλτρο, δημιουργήστε τα κριτήρια φίλτρου ή επιλέξτε τις τιμές για τις οποίες θα φιλτράρετε.

  4. Μετακινηθείτε με το πλήκτρο Tab στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο Enter.

 5. Εάν επιλέξετε Φίλτρο:

  1. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Φίλτρο με επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου "(Επιλογή όλων)".

  2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επάνω και κάτω βέλους για να μετακινηθείτε στο πλαίσιο ελέγχου που θέλετε και καταργήστε την επιλογή του ή επιλέξτε το.

  3. Μετακινηθείτε με το πλήκτρο Tab στο κουμπί OK και πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δείτε επίσης

Δημιουργία πίνακα στο Excel Online με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel Online

Βασικές εργασίες στο Excel Online με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Excel χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×