Σύνδεση σε ή εισαγωγή από dBASE

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

dBASE έχει ένα από τα αρχικά συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων και τη μορφή αρχείου dBASE (.dbf) έχει γύρω από για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μορφές αρχείων της Microsoft Access υποστηρίζει εισαγωγή από και η σύνδεση με το εξής dBASE: dBASE III, dBASE IV, dBASE 5 και dBASE 7.

Εισαγωγή δεδομένων από ένα αρχείο dBASE

Σημείωση    η υποστήριξη dBASE περιλαμβάνει τις ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Συνδρομή στο Office 365    Εάν είστε μια συνδρομητής του Office 365, βεβαιωθείτε ότι έχετε την πιο πρόσφατη έκδοση του Office. Εάν είστε επαγγελματίας τεχνολογιών ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉΣ τη Διαχείριση τη διαδικασία ενημέρωσης του Office 365, ανατρέξτε στο θέμα το κανάλι εκδόσεις σελίδας για να μάθετε ποιες ενημερώσεις παρέχονται σε κάθε κανάλι

 • Office 2016    Εγκαταστήστε τις ακόλουθες ενημερωμένες εκδόσεις στη σειρά: 2 Μαΐου 2017, ενημέρωση για το Office 2016 (KB3115501) και 2 Μαΐου 2017, ενημέρωση για το Access 2016 (KB3178700).

 • Εκδόσεις του Office 2016 για χρήση με ένα κλικ    Ενημερώσεις εφαρμόζονται αυτόματα.

 1. Επιλέξτε Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή & σύνδεση, επιλέξτε περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε αρχείο dBASE.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-dBASE αρχείο, επιλέξτε Αναζήτηση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα αρχείου, εντοπίστε το αρχείο dBASE και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  Η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου είναι dBASE III. Για να αλλάξετε dBASE IV ή dBASE 5, επιλέξτε μια μορφή αρχείου από την αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο πλαίσιο όνομα αρχείου. Παρόλο που δεν παρατίθεται dBASE 7, dBASE 5 και DBASE 7 είναι ουσιαστικά ίδια μορφή αρχείου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-αρχείου dBASE, επιλέξτε Εισαγωγή των δεδομένων προέλευσης σε ένα νέο πίνακα στην τρέχουσα βάσης δεδομένων. και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 5. Προαιρετικά, αποθηκεύστε τα βήματα εισαγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκτέλεση αποθηκευμένης εργασίας ή λειτουργία εξαγωγής.

Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται ένας πίνακας με τα δεδομένα του dBASE. Εάν υπάρχουν χωρίς κεφαλίδες στηλών στο αρχείο dBASE, η Access δημιουργεί προεπιλεγμένη κεφαλίδες στηλών.

Σύνδεση με δεδομένα σε ένα αρχείο dBASE

 1. Επιλέξτε Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή & σύνδεση, επιλέξτε περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε αρχείο dBASE.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-αρχείου dBASE, επιλέξτε Αναζήτηση.

  Η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου είναι dBASE III. Για να αλλάξετε dBASE IV ή dBASE 5, επιλέξτε μια μορφή αρχείου από την αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο πλαίσιο όνομα αρχείου. Παρόλο που δεν παρατίθεται dBASE 7, dBASE 5 και DBASE 7 είναι ουσιαστικά ίδια μορφή αρχείου.

 3. Στο το Άνοιγμα αρχείου dialogbox, εντοπίστε το αρχείο dBASE και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-αρχείο dBASE, επιλέξτε σύνδεση με την προέλευση δεδομένων δημιουργώντας έναν συνδεδεμένο πίνακα. και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται ένα συνδεδεμένο πίνακα με τα δεδομένα του dBASE. Εάν υπάρχουν χωρίς κεφαλίδες στηλών στο αρχείο dBASE, η Access δημιουργεί προεπιλεγμένη κεφαλίδες στηλών του συνδεδεμένου πίνακα.

Access 2013 δεν υποστηρίζει dBASE

Σύνδεση ή την εισαγωγή από dBASE δεν υποστηρίζεται στην Access 2013. Για να εργαστείτε με τα αρχεία dBASE, εξετάστε το ενδεχόμενο να την αναβάθμιση σε μια συνδρομή στο Office 365. Σύνδεση ή την εισαγωγή από dBASE είναι διαθέσιμη στις εκδόσεις συνδρομή στο Office 365 της Access.

Δοκιμάστε τη νέα έκδοση του Outlook

Εισαγωγή δεδομένων από ένα αρχείο dBASE

 1. Επιλέξτε Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή & σύνδεση, επιλέξτε περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε αρχείο dBASE.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-αρχείου dBASE, επιλέξτε Αναζήτηση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα αρχείου, εντοπίστε το αρχείο dBASE και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  Η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου είναι dBASE III. Για να αλλάξετε dBASE IV ή dBASE 5, επιλέξτε μια μορφή αρχείου από την αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο πλαίσιο όνομα αρχείου . Παρόλο που δεν παρατίθεται dBASE 7, dBASE 5 και DBASE 7 είναι ουσιαστικά ίδια μορφή αρχείου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-αρχείου dBASE, επιλέξτε Εισαγωγή των δεδομένων προέλευσης σε ένα νέο πίνακα στην τρέχουσα βάσης δεδομένων. και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 5. Προαιρετικά, αποθηκεύστε τα βήματα εισαγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκτέλεση αποθηκευμένης εργασίας ή λειτουργία εξαγωγής.

Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται ένας πίνακας με τα δεδομένα του dBASE. Εάν υπάρχουν χωρίς κεφαλίδες στηλών στο αρχείο dBASE, η Access δημιουργεί προεπιλεγμένη κεφαλίδες στηλών.

Σύνδεση με δεδομένα σε ένα αρχείο dBASE

 1. Επιλέξτε Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή & σύνδεση, επιλέξτε περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε αρχείο dBASE.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-αρχείου dBASE, επιλέξτε Αναζήτηση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα αρχείου, εντοπίστε το αρχείο dBASE και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  Η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου είναι dBASE III. Για να αλλάξετε dBASE IV ή dBASE 5, επιλέξτε μια μορφή αρχείου από την αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο πλαίσιο όνομα αρχείου . Παρόλο που δεν παρατίθεται dBASE 7, dBASE 5 και DBASE 7 είναι ουσιαστικά ίδια μορφή αρχείου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-αρχείου dBASE, επιλέξτε σύνδεση με την προέλευση δεδομένων δημιουργώντας έναν συνδεδεμένο πίνακα. και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται ένα συνδεδεμένο πίνακα με τα δεδομένα του dBASE. Εάν υπάρχουν χωρίς κεφαλίδες στηλών στο αρχείο dBASE, η Access δημιουργεί προεπιλεγμένη κεφαλίδες στηλών του συνδεδεμένου πίνακα.

Εισαγωγή δεδομένων από ένα αρχείο dBASE

 1. Επιλέξτε Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή, επιλέξτε περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε αρχείο dBASE.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-αρχείου dBASE, επιλέξτε Αναζήτηση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα αρχείου, εντοπίστε το αρχείο dBASE και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  Η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου είναι dBASE III. Για να αλλάξετε dBASE IV ή dBASE 5, επιλέξτε μια μορφή αρχείου από την αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο πλαίσιο όνομα αρχείου . Παρόλο που δεν παρατίθεται dBASE 7, dBASE 5 και DBASE 7 είναι ουσιαστικά ίδια μορφή αρχείου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-αρχείου dBASE, επιλέξτε Εισαγωγή των δεδομένων προέλευσης σε ένα νέο πίνακα με την τρέχουσα βάση δεδομένων. και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

 5. Προαιρετικά, αποθηκεύστε τα βήματα εισαγωγής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εκτέλεση αποθηκευμένης εργασίας ή λειτουργία εξαγωγής.

Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται ένας πίνακας με τα δεδομένα του dBASE. Εάν υπάρχουν χωρίς κεφαλίδες στηλών στο αρχείο dBASE, η Access δημιουργεί προεπιλεγμένη κεφαλίδες στηλών.

Σύνδεση με δεδομένα σε ένα αρχείο dBASE

 1. Επιλέξτε Εξωτερικά δεδομένα, στην ομάδα Εισαγωγή, επιλέξτε περισσότερα και, στη συνέχεια, επιλέξτε αρχείο dBASE.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-αρχείου dBASE, επιλέξτε Αναζήτηση.

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα αρχείου, εντοπίστε το αρχείο dBASE και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

  Η προεπιλεγμένη μορφή αρχείου είναι dBASE III. Για να αλλάξετε dBASE IV ή dBASE 5, επιλέξτε μια μορφή αρχείου από την αναπτυσσόμενη λίστα δίπλα στο πλαίσιο όνομα αρχείου . Παρόλο που δεν παρατίθεται dBASE 7, dBASE 5 και DBASE 7 είναι ουσιαστικά ίδια μορφή αρχείου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Λήψη εξωτερικών δεδομένων-αρχείο dBASE, επιλέξτε σύνδεση με την προέλευση δεδομένων δημιουργώντας έναν συνδεδεμένο πίνακα. και, στη συνέχεια, επιλέξτε OK.

Ως αποτέλεσμα, δημιουργείται ένα συνδεδεμένο πίνακα με τα δεδομένα του dBASE. Εάν υπάρχουν χωρίς κεφαλίδες στηλών στο αρχείο dBASE, η Access δημιουργεί προεπιλεγμένη κεφαλίδες στηλών του συνδεδεμένου πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×