Σύνδεση σε (Εισαγωγή) εξωτερικά δεδομένα

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το βασικό πλεονέκτημα της σύνδεσης με εξωτερικά δεδομένα είναι ότι μπορείτε να αναλύετε περιοδικά αυτά τα δεδομένα στο Microsoft Office Excel χωρίς να τα αντιγράφετε συνεχώς, αφού πρόκειται για διαδικασία που είναι χρονοβόρα και επιρρεπής σε λάθη. Μετά τη σύνδεση με τα εξωτερικά δεδομένα, μπορείτε επίσης να ανανεώσετε (ή να ενημερώσετε) αυτόματα τα βιβλία εργασίας του Excel από την αρχική προέλευση δεδομένων κάθε φορά που ενημερώνεται η προέλευση δεδομένων με νέες πληροφορίες.

Σημαντικό: Συνδέσεις προς εξωτερικά δεδομένα μπορεί να απενεργοποιηθεί στον υπολογιστή σας. Για να συνδεθείτε με δεδομένα κατά το άνοιγμα ενός βιβλίου εργασίας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τις συνδέσεις δεδομένων, χρησιμοποιώντας τη γραμμή του Κέντρου αξιοπιστίας ή τοποθετώντας το βιβλίο εργασίας σε μια αξιόπιστη θέση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία, κατάργηση ή αλλαγή μιας αξιόπιστης θέσης για τα αρχεία σας, Προσθήκη, κατάργηση ή προβολή αξιόπιστου εκδότηκαι Προβολή των επιλογών και των ρυθμίσεων στο Κέντρο αξιοπιστίας του Microsoft Office.

 1. Στην καρτέλα " δεδομένα ", κάντε κλικ στην επιλογή Υπάρχουσες συνδέσεις.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Στην αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε όλες τις συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι συνδέσεις. Αυτή είναι η προεπιλογή.

  • Για να εμφανίσετε μόνο τα πρόσφατα χρησιμοποιημένων λίστα με τις συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή συνδέσεις σε αυτό το βιβλίο εργασίας.

   Αυτή η λίστα δημιουργείται από συνδέσεις που έχετε ήδη ορίσει, ότι έχετε δημιουργήσει χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Επιλογή αρχείου προέλευσης δεδομένων του Οδηγού σύνδεσης δεδομένων ή που έχετε επιλέξει προηγουμένως ως μια σύνδεση από το παράθυρο διαλόγου.

  • Για να εμφανίσετε μόνο τις συνδέσεις που είναι διαθέσιμα στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή αρχεία σύνδεσης σε αυτόν τον υπολογιστή.

   Αυτή η λίστα δημιουργείται από το φάκελο Προσωπικά αρχεία προέλευσης δεδομένων που είναι αποθηκευμένο συνήθως στο φάκελο " Τα έγγραφά μου " στον υπολογιστή σας.

  • Για να εμφανίσετε μόνο τις συνδέσεις που είναι διαθέσιμες από ένα αρχείο συνδέσεων, το οποίο είναι προσβάσιμο από το δίκτυο, επιλέξτε Αρχεία σύνδεσης στο δίκτυο.Αυτή η λίστα δημιουργείται από μια βιβλιοθήκη συνδέσεων δεδομένων (DCL) του Excel σε μια τοποθεσία των υπηρεσιών Microsoft SharePoint Services. Το DCL είναι μια βιβλιοθήκη εγγράφων σε μια τοποθεσία των υπηρεσιών SharePoint Services, η οποία περιέχει μια συλλογή αρχείων ODC (Σύνδεση δεδομένων του Office) (.odc). Συνήθως, μια DCL δημιουργείται από το διαχειριστή μιας τοποθεσίας, ο οποίος έχει επίσης τη δυνατότητα να ρυθμίσει τις παραμέτρους της τοποθεσίας SharePoint έτσι, ώστε να εμφανίζει αρχεία ODC από αυτό το DCL στο παράθυρο διαλόγου Εξωτερικές συνδέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Βοήθεια κεντρικής διαχείρισης των υπηρεσιών SharePoint Services".

   Συμβουλή: Στην περίπτωση που δεν βλέπετε τη σύνδεση που θέλετε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για περισσότερα και κατόπιν στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή προέλευσης δεδομένων κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αρχείου προέλευσης, για να ξεκινήσει ο "Οδηγός σύνδεσης δεδομένων" έτσι, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε την προέλευση δεδομένων, με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

   Σημείωση: Εάν επιλέξετε μια σύνδεση από τις κατηγορίες Αρχεία σύνδεσης στο δίκτυο ή Αρχεία σύνδεσης σε αυτόν τον υπολογιστή, το αρχείο σύνδεσης αντιγράφεται στο βιβλίο εργασίας ως νέα σύνδεση βιβλίου εργασίας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιείται ως πληροφορίες για τη νέα σύνδεση.

 3. Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων, στην περιοχή Επιλογή του τρόπου προβολής αυτών των δεδομένων στο βιβλίο εργασίας, κάντε ένα από τα εξής:

  Σημαντικό: Η ενότητα Επιλέξτε τρόπο προβολής αυτών των δεδομένων στο βιβλίο εργασίας σας και οι επιλογές της, όπως φαίνεται στην ακόλουθη λίστα, δεν είναι διαθέσιμες για κείμενο, ερώτημα στο Web και συνδέσεις δεδομένων XML. Εάν συνδέεστε με τέτοια δεδομένα, μεταβείτε στο βήμα 5.

  • Για να δημιουργήσετε έναν πίνακα από απλή ταξινόμηση και φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

  • Για να δημιουργήσετε μια αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα για τη σύνοψη μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω της συγκέντρωσης και της δημιουργίας μερικών αθροισμάτων των δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα.

  • Για να δημιουργήσετε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα και μια αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος για την οπτική σύνοψη των δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορά Συγκεντρωτικού Γραφήματος και Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  • Για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη σύνδεση στο βιβλίο εργασίας για μελλοντική χρήση, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία μόνο της σύνδεσης.

   Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Μόνο δημιουργία σύνδεσης για να αποθηκεύετε την επιλεγμένη σύνδεση στο βιβλίο εργασίας για μελλοντική χρήση. Για παράδειγμα, εάν συνδέεστε με μια προέλευση δεδομένων κύβου OLAP (Online Analytical Processing) και σκοπεύετε να μετατρέψετε τα κελιά του συγκεντρωτικού πίνακα σε τύπους φύλλου εργασίας, χρησιμοποιώντας την εντολή Μετατροπή σε τύπους (Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία OLAP), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, επειδή δεν χρειάζεται να αποθηκεύσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 5. Στην περιοχή Θέση εισαγωγής των δεδομένων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα ή Συγκεντρωτικού Γραφήματος σε ένα υπάρχον φύλλο εργασίας, κάντε την επιλογή Υπάρχον φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση του πρώτου κελιού της περιοχής κελιών, όπου θέλετε να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

  • Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού , ώστε να γίνει προσωρινή απόκρυψη του παραθύρου διαλόγου, επιλέξτε το πρώτο κελί του φύλλου εργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

 6. Για να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα σε ένα νέο φύλλο εργασίας, ξεκινώντας από το κελί A1, κάντε κλικ στην επιλογή Σε νέο φύλλο εργασίας.

 7. Προαιρετικά, μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες σύνδεσης, κάνοντας κλικ στην εντολή Ιδιότητες, πραγματοποιώντας τις αλλαγές που θέλετε στα παράθυρα διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης, Περιοχή εξωτερικών δεδομένων ή Ιδιότητες αντιστοίχισης XML και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί OK.

 1. Στην καρτέλα Δεδομένα, στην ομάδα Λήψη εξωτερικών δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Υπάρχουσες συνδέσεις.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Υπάρχουσες συνδέσεις, στην αναπτυσσόμενη λίστα Εμφάνιση, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε όλες τις συνδέσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι συνδέσεις. Αυτή είναι η προεπιλογή.

  • Για να εμφανίσετε μόνο την πρόσφατα χρησιμοποιημένη λίστα συνδέσεων, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδέσεις σε αυτό το βιβλίο εργασίας.

   Αυτή η λίστα δημιουργείται από συνδέσεις που έχετε ήδη καθορίσει στα δεδομένα, που έχετε ήδη δημιουργήσει χρησιμοποιώντας το παράθυρο διαλόγου Επιλογή προέλευσης δεδομένων του "Οδηγού σύνδεσης δεδομένων" ή που έχετε προηγουμένως επιλέξει ως σύνδεση από αυτό το παράθυρο διαλόγου.

  • Για να εμφανίσετε μόνο τις συνδέσεις που είναι διαθέσιμες στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία σύνδεσης σε αυτόν τον υπολογιστή.

   Αυτή η λίστα δημιουργείται από το φάκελο Προελεύσεις δεδομένων που είναι συνήθως αποθηκευμένος συνήθως στο φάκελο Τα έγγραφά μου.

  • Για να εμφανίσετε μόνο τις συνδέσεις που είναι διαθέσιμες από ένα αρχείο σύνδεσης το οποίο είναι προσβάσιμο από το δίκτυο, κάντε κλικ στην επιλογή Αρχεία σύνδεσης στο δίκτυο.

   Αυτή η λίστα δημιουργείται από ένα Excel Services συνδέσεων δεδομένων βιβλιοθήκης (DCL) σε μια τοποθεσία του Microsoft Office SharePoint Server 2007. Μια DCL είναι μια βιβλιοθήκη εγγράφων σε μια τοποθεσία του Microsoft Office SharePoint Services 2007 που περιέχει μια συλλογή αρχείων σύνδεσης δεδομένων Office (ODC) (.odc). Συνήθως, μια DCL έχει ρυθμιστεί από το διαχειριστή τοποθεσίας, που επίσης να ρυθμίσετε την τοποθεσία του SharePoint για να εμφανίσετε τα αρχεία ODC από αυτό το DCL στο παράθυρο διαλόγου Εξωτερικές συνδέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Office SharePoint Server 2007 Βοήθειας της κεντρικής διαχείρισης.

   Συμβουλή: Στην περίπτωση που δεν βλέπετε τη σύνδεση που θέλετε, μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση. Κάντε κλικ στην επιλογή Αναζήτηση για περισσότερα και κατόπιν στο παράθυρο διαλόγου Επιλογή προέλευσης δεδομένων κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία αρχείου προέλευσης, για να ξεκινήσει ο "Οδηγός σύνδεσης δεδομένων" έτσι, ώστε να μπορείτε να επιλέξετε την προέλευση δεδομένων, με την οποία θέλετε να συνδεθείτε.

   Σημείωση: Εάν επιλέξετε μια σύνδεση από τις κατηγορίες Αρχεία σύνδεσης στο δίκτυο ή Αρχεία σύνδεσης σε αυτόν τον υπολογιστή, το αρχείο σύνδεσης αντιγράφεται στο βιβλίο εργασίας ως νέα σύνδεση βιβλίου εργασίας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιείται ως πληροφορίες για τη νέα σύνδεση.

 3. Επιλέξτε τη σύνδεση που θέλετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Άνοιγμα.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή δεδομένων, στην περιοχή Επιλογή του τρόπου προβολής αυτών των δεδομένων στο βιβλίο εργασίας, κάντε ένα από τα εξής:

  Σημαντικό: Η περιοχή Επιλογή του τρόπου προβολής αυτών των δεδομένων στο βιβλίο εργασίας και οι επιλογές της, όπως φαίνεται στην ακόλουθη λίστα, δεν είναι διαθέσιμες για κείμενο, ερώτημα στο Web και συνδέσεις δεδομένων XML. Εάν συνδέεστε με τέτοια δεδομένα, μεταβείτε στο βήμα 5.

  • Για να δημιουργήσετε έναν πίνακα από απλή ταξινόμηση και φιλτράρισμα, κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας.

  • Για να δημιουργήσετε μια αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα για τη σύνοψη μεγάλων ποσοτήτων δεδομένων μέσω της συγκέντρωσης και της δημιουργίας μερικών αθροισμάτων των δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα.

  • Για να δημιουργήσετε μια αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα και μια αναφορά συγκεντρωτικού γραφήματος για την οπτική σύνοψη των δεδομένων, κάντε κλικ στην επιλογή Αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα και συγκεντρωτικού γραφήματος.

  • Για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη σύνδεση στο βιβλίο εργασίας για μελλοντική χρήση, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία μόνο της σύνδεσης.

   Χρησιμοποιήστε τη δυνατότητα Μόνο δημιουργία σύνδεσης για να αποθηκεύετε την επιλεγμένη σύνδεση στο βιβλίο εργασίας για μελλοντική χρήση. Για παράδειγμα, εάν συνδέεστε με μια προέλευση δεδομένων κύβου OLAP (Online Analytical Processing) και σκοπεύετε να μετατρέψετε τα κελιά του συγκεντρωτικού πίνακα σε τύπους φύλλου εργασίας, χρησιμοποιώντας την εντολή Μετατροπή σε τύπους (Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Εργαλεία, κάντε κλικ στην επιλογή Εργαλεία OLAP), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την επιλογή, επειδή δεν χρειάζεται να αποθηκεύσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 5. Στην περιοχή Θέση εισαγωγής των δεδομένων, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να τοποθετήσετε την αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα ή συγκεντρωτικού γραφήματος σε ένα υπάρχον φύλλο εργασίας, επιλέξτε την εντολή Υπάρχον φύλλο εργασίας και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το πρώτο κελί της περιοχής κελιών, όπου θέλετε να τοποθετήσετε την αναφορά συγκεντρωτικού πίνακα.

   Εναλλακτικά, κάντε κλικ στην επιλογή Σύμπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού , ώστε να γίνει προσωρινή απόκρυψη του παραθύρου διαλόγου, επιλέξτε το πρώτο κελί του φύλλου εργασίας και, στη συνέχεια, πατήστε Ανάπτυξη παραθύρου διαλόγου Εικόνα κουμπιού .

 6. Για να τοποθετήσετε την αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα σε ένα νέο φύλλο εργασίας, ξεκινώντας από το κελί A1, κάντε κλικ στην επιλογή Σε νέο φύλλο εργασίας.

 7. Προαιρετικά, μπορείτε να αλλάξετε τις ιδιότητες σύνδεσης, κάνοντας κλικ στην εντολή Ιδιότητες, πραγματοποιώντας τις αλλαγές που θέλετε στα παράθυρα διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης, Περιοχή εξωτερικών δεδομένων ή Ιδιότητες αντιστοίχισης XML και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στο κουμπί OK.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×