Σύνδεση πινάκων και ερωτημάτων

Σύνδεση πινάκων και ερωτημάτων

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Όταν περιλαμβάνετε πολλές προελεύσεις δεδομένων σε ένα ερώτημα της Access, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συνδέσμους για να περιορίσετε τις εγγραφές που θέλετε να δείτε, με βάση τον τρόπο τις προελεύσεις δεδομένων σχετίζονται μεταξύ τους. Μπορείτε επίσης χρησιμοποιήσετε συνδέσμους για να συνδυάσετε εγγραφές από δύο προελεύσεις δεδομένων, ώστε κάθε ζεύγος εγγραφών από τις πηγές γίνεται μία εγγραφή στα αποτελέσματα του ερωτήματος.

Αυτό το άρθρο αναλύει τους διάφορους τύπους συνδέσμων και σας δείχνει πώς να τους χρησιμοποιήσετε σε ένα ερώτημα. Από προεπιλογή, ένας σύνδεσμος δημιουργείται αυτόματα αν υπάρχει ήδη μια σχέση μεταξύ των δύο αρχεία προέλευσης δεδομένων που χρησιμοποιείτε σε ένα ερώτημα. Ένας σύνδεσμος δημιουργείται επίσης εάν υπάρχουν πεδία που αντιστοιχούν με σαφήνεια μεταξύ τους. Μπορείτε να διαγράψετε ένας σύνδεσμος δημιουργείται αυτόματα. Σε αυτό το άρθρο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τις σχέσεις πινάκων, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου για να το δημιουργήσετε.

Σημείωση: Μπορείτε να συμμετάσχετε σε ερωτήματα με τον ίδιο τρόπο που συνδέετε πίνακες και επίσης να συμμετάσχετε και τα δύο.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Τύποι συνδέσμων

Εμφάνιση γραμμών όπου υπάρχει μια τιμή και για τους δύο συνδεδεμένους πίνακες

Εμφάνιση όλων των γραμμών από έναν πίνακα και τις αντίστοιχες γραμμές από τον άλλο πίνακα

Εμφανίζει όλες τις γραμμές από τους δύο πίνακες και τη συμμετοχή τους όπου υπάρχει μια τιμή

Σύνδεσμοι διασταύρωσης

Συμμετοχή σε πίνακες που βασίζονται σε μια ανισότητα σε τιμές πεδίων

Διαγραφή συνδέσμου

Επισκόπηση

Μια βάση δεδομένων είναι μια συλλογή από πίνακες δεδομένων που φέρουν λογικές σχέσεις μεταξύ τους. Χρησιμοποιήστε τις σχέσεις για να συνδέσετε πίνακες με πεδία που έχουν κοινά. Ένας πίνακας μπορεί να είναι μέρος οποιονδήποτε αριθμό σχέσεις, αλλά κάθε σχέση έχει πάντα ακριβώς δύο πίνακες. Σε ένα ερώτημα, μια σχέση αντιπροσωπεύεται από ένα σύνδεσμο.

Κατά την προσθήκη πινάκων σε ένα ερώτημα, Access δημιουργεί σύνδεσμοι που βασίζονται σε σχέσεις που έχουν οριστεί μεταξύ των πινάκων. Με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους σε ερωτήματα, ακόμα και αν δεν αντιπροσωπεύουν σχέσεις που έχετε ήδη καθορίσει. Εάν χρησιμοποιείτε άλλα ερωτήματα (αντί για ή εκτός από πίνακες) ως προελεύσεις δεδομένων για ένα ερώτημα, μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους μεταξύ των ερωτημάτων προέλευσης, καθώς και μεταξύ αυτών των ερωτημάτων και τους πίνακες που χρησιμοποιείτε ως προελεύσεις δεδομένων.

Σύνδεσμοι συμπεριφέρονται παρόμοια με τα κριτήρια ερωτήματος σε που δηλώνουν κανόνες που πρέπει να συμφωνεί με τα δεδομένα που θα συμπεριληφθούν στις λειτουργίες ερωτήματος. Σε αντίθεση με τα κριτήρια, οι σύνδεσμοι καθορίζουν επίσης ότι κάθε ζεύγος γραμμών που ικανοποιούν τις συνθήκες σύνδεσης θα συνδυαστούν στο σύνολο εγγραφών για να σχηματίσουν μια καθολική γραμμή.

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι συνδέσμων: οι εσωτερικοί σύνδεσμοι εξωτερικοί σύνδεσμοι, σύνδεσμοι διασταύρωσης και άνισοι σύνδεσμοι. Σε αυτό το άρθρο εξετάζει κάθε τύπο συνδέσμου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, γιατί χρησιμοποιείτε κάθε τύπο και πώς μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσμους.

Οι σύνδεσμοι είναι για τα ερωτήματα ό,τι είναι οι σχέσεις για τους πίνακες: μια ένδειξη του τρόπου με τον οποίο μπορούν να συνδυαστούν δεδομένα από δύο προελεύσεις βάσει τιμών δεδομένων που είναι κοινές. Ακολουθεί μια εικόνα ενός συνδέσμου σε Προβολή σχεδίασης με τις ιδιότητες του συνδέσμου ανοικτές σε ένα παράθυρο διαλόγου:

Το πλαίσιο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου.

Αυτή η γραμμή μεταξύ των πινάκων αντιπροσωπεύει το σύνδεσμο. Κάντε διπλό κλικ σε ένα σύνδεσμο για να ανοίξετε το στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου (παρουσιάζεται) και αναθεώρηση ή αλλαγή του συνδέσμου.

Οι σύνδεσμοι ενίοτε δηλώνουν κατεύθυνση. Αυτή η περιοχή του παραθύρου διαλόγου σάς δείχνει ποιος πίνακας είναι ποιος στο σύνδεσμο και ποια πεδία χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση των πινάκων.

Αυτή η περιοχή καθορίζει τον τύπο του συνδέσμου: η επιλογή 1 είναι εσωτερικός σύνδεσμος, η 2 είναι αριστερός εξωτερικός σύνδεσμος και η 3 είναι δεξιός εξωτερικός σύνδεσμος.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πεδία και από τους δύο πίνακες και εμφανίζονται τα δεδομένα του καθενός τα οποία αφορούν μια δεδομένη εργασία. Σε έναν εσωτερικό σύνδεσμο, δεν περιλαμβάνονται άλλα δεδομένα. Σε έναν εξωτερικό σύνδεσμο, στα αποτελέσματα του ερωτήματος περιλαμβάνονται και οι μη-συσχετισμένες εγγραφές ενός πίνακα.

Αρχή της σελίδας

Τύποι συνδέσμων

Υπάρχουν τέσσερις βασικοί τύποι συνδέσμων: οι εσωτερικοί σύνδεσμοι, οι εξωτερικοί σύνδεσμοι, οι σύνδεσμοι διασταύρωσης και οι άνισοι σύνδεσμοι. Οι σύνδεσμοι διασταύρωσης και οι άνισοι σύνδεσμοι είναι σύνθετοι τύποι συνδέσμων και χρησιμοποιούνται σπάνια. Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε για αυτούς ώστε να κατανοήσετε πλήρως πώς λειτουργούν οι σύνδεσμοι.

Εσωτερικοί σύνδεσμοι: μόνο σχετιζόμενα δεδομένα και από τους δύο πίνακες που συνδυάζονται

Σε έναν εσωτερικό σύνδεσμο η Access περιλαμβάνει δεδομένα από έναν πίνακα μόνο αν υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα στον σχετιζόμενο πίνακα και αντιστρόφως. Τις περισσότερες φορές, θα χρησιμοποιείτε εσωτερικούς συνδέσμους. Όταν δημιουργείτε ένα σύνδεσμο και δεν προσδιορίζετε τι είδους σύνδεσμος είναι, η Access θεωρεί ότι θέλετε εσωτερικό σύνδεσμο. Οι εσωτερικοί σύνδεσμοι είναι χρήσιμοι γιατί σας επιτρέπουν να συνδυάσετε δεδομένα από δύο προελεύσεις βάσει τιμών που είναι κοινές - με τον τρόπο αυτό βλέπετε δεδομένα μόνο όταν υπάρχει ολοκληρωμένη εικόνα.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι: όλα τα σχετιζόμενα δεδομένα συνδυασμένα σωστά, συν όλες οι υπόλοιπες εγγραφές από τον έναν πίνακα

Ο εξωτερικός σύνδεσμος είναι σαν τον εσωτερικό, αλλά προσθέτει τις υπόλοιπες γραμμές από έναν από τους πίνακες. Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι δηλώνουν κατεύθυνση: ένας αριστερός εξωτερικός σύνδεσμος περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές από τον αριστερό πίνακα - τον πρώτο πίνακα του συνδέσμου - και ένας δεξιός εξωτερικός σύνδεσμος περιλαμβάνει όλες τις εγγραφές από το δεξιό πίνακα - το δεύτερο πίνακα του συνδέσμου.

Πλήρως εξωτερικοί σύνδεσμοι: όλα τα δεδομένα, συνδυασμένα όπου είναι εφικτό

Σε ορισμένα συστήματα, ένας εξωτερικός σύνδεσμος μπορεί να περιλαμβάνει όλες τις γραμμές και από τους δύο πίνακες, με τις γραμμές να συνδυάζονται όταν υπάρχει αντιστοίχιση. Αυτό ονομάζεται πλήρως εξωτερικός σύνδεσμος και η Access δεν τον υποστηρίζει ρητά. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σύνδεσμο διασταύρωσης και κριτήρια για να επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα.

Σύνδεσμοι διασταύρωσης: όλα τα δεδομένα, συνδυασμένα με κάθε δυνατό τρόπο

Τις περισσότερες φορές, ο σύνδεσμος διασταύρωσης είναι μια παρενέργεια που προκαλείται όταν προσθέτετε δύο πίνακες σε ένα ερώτημα και μετά ξεχνάτε να τους συνδέσετε. Η Access θεωρεί ότι αυτό σημαίνει πως θέλετε να δείτε κάθε εγγραφή από τον ένα πίνακα συνδυασμένη με κάθε εγγραφή από τον άλλο πίνακα - κάθε δυνατό συνδυασμό εγγραφών. Επειδή κανένα δεδομένο δεν μπορεί να συνδυαστεί, αυτού του είδους ο σύνδεσμος σπανίως αποδίδει χρήσιμα αποτελέσματα. Αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, ο σύνδεσμος διασταύρωσης είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεστε.

Άνισοι σύνδεσμοι: είναι σαν τους απλούς συνδέσμους, αλλά χρησιμοποιούν διαφορετική σύγκριση για το συνδυασμό γραμμών.

Οι άνισοι σύνδεσμοι χρησιμοποιούν άλλο τελεστή από το σύμβολο ίσον (=) για να συγκρίνουν τιμές και καθορίζουν εάν ή πώς θα συνδυαστούν τα δεδομένα. Οι άνισοι σύνδεσμοι δεν υποστηρίζονται ρητά, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα σύνδεσμο διασταύρωσης και κριτήρια για να επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα.

Εμφάνιση γραμμών όπου υπάρχει μια τιμή και για τους δύο συνδεδεμένους πίνακες

Εάν θέλετε να εμφανίσετε μόνο τις γραμμές που έχουν ίδιες τιμές στο συνδεδεμένο πεδίο, χρησιμοποιήστε έναν εσωτερικό σύνδεσμο. Η Access δημιουργεί αυτόματα εσωτερικούς συνδέσμους.

Οι εσωτερικοί σύνδεσμοι είναι ο πιο κοινός τύπος συνδέσμου. Υποδεικνύουν σε ένα ερώτημα που τις γραμμές από έναν από τους συνδεδεμένους πίνακες αντιστοιχούν σε γραμμές στον άλλο πίνακα, με βάση τα δεδομένα στα συνδεδεμένα πεδία. Κατά την εκτέλεση ενός ερωτήματος με έναν εσωτερικό σύνδεσμο, μόνο τις γραμμές, όπου υπάρχει μια τιμή και για τους δύο συνδεδεμένους πίνακες θα συμπεριληφθούν στις λειτουργίες ερωτήματος.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν εσωτερικό σύνδεσμο;

Συνήθως, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα για να χρησιμοποιήσετε έναν εσωτερικό σύνδεσμο. Εάν οι πίνακες που προσθέτετε σε ένα ερώτημα έχουν ήδη σχέσεις, η Access δημιουργεί αυτόματα έναν εσωτερικό σύνδεσμο μεταξύ κάθε ζεύγους συσχετιζόμενων πινάκων όταν προσθέσετε τους πίνακες. Στην περίπτωση που επιβάλλεται η ακεραιότητα αναφορών, η Access εμφανίζει επίσης την ένδειξη "1" επάνω από τη γραμμή συνδέσμου για να υποδείξει τον πίνακα που βρίσκεται στην πλευρά "ένα" μιας σχέση ένα-προς-πολλά και ένα σύμβολο απείρου () για να υποδείξει τον πίνακα που βρίσκεται στην πλευρά "πολλά".

Ακόμα και αν δεν έχετε δημιουργήσει σχέσεις, η Access δημιουργεί αυτόματα οι εσωτερικοί σύνδεσμοι, εάν προσθέτετε δύο πίνακες σε ένα ερώτημα και αυτούς τους πίνακες έχουν ένα πεδίο με το ίδιο ή συμβατό τύπο δεδομένων και ένα από τα πεδία ένωσης είναι μια πρωτεύον κλειδί. Τα σύμβολα "ένα" και "πολλά" δεν εμφανίζονται σε αυτήν την περίπτωση, επειδή δεν είναι ενεργοποιημένη η ακεραιότητα αναφορών.

Εάν προσθέσετε ερωτήματα στο ερώτημά σας και δεν έχετε δημιουργήσει σχέσεις μεταξύ αυτών των ερωτημάτων, η Access δεν δημιουργεί αυτόματα οι εσωτερικοί σύνδεσμοι μεταξύ αυτών των ερωτημάτων ή μεταξύ ερωτημάτων και πινάκων. Γενικά, θα πρέπει να δημιουργείτε τις μόνοι σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε έναν εσωτερικό σύνδεσμο, σύροντας ένα πεδίο από μια προέλευση δεδομένων σε ένα πεδίο σε μια άλλη προέλευση δεδομένων. Η Access εμφανίζει μια γραμμή μεταξύ των δύο πεδίων για να υποδείξει ότι έχει δημιουργηθεί ένας σύνδεσμος.

Σύνταξη SQL για έναν εσωτερικό σύνδεσμο

Οι εσωτερικοί σύνδεσμοι καθορίζονται στην SQL από τον όρο FROM, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΑΠΌ το ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΣΎΝΔΕΣΜΟ πίνακας1 , πίνακας2 στην πίνακας1.πεδίο1 σύγκριση πίνακας2.Πεδίο2

Η λειτουργία INNER JOIN έχει τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

πίνακας1, πίνακας2

Τα ονόματα των πινάκων από τους οποίους γίνεται συνδυασμός των εγγραφών.

πεδίο1, πεδίο2

Τα ονόματα των πεδίων που ενώνονται. Εάν δεν είναι αριθμητικά, τα πεδία θα πρέπει να είναι του ίδιου τύπος δεδομένων και να περιέχουν το ίδιο είδος δεδομένων, αλλά δεν είναι απαραίτητο να έχουν το ίδιο όνομα.

σύγκριση

Οποιοσδήποτε σχεσιακός τελεστής σύγκρισης: "=", "<", ">", "<=", ">=" ή "<>".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη εσωτερικού συνδέσμου, ανατρέξτε στο θέμα Λειτουργία INNER JOIN.

Αρχή της σελίδας

Εμφάνιση όλων των γραμμών από έναν πίνακα και τις αντίστοιχες γραμμές από τον άλλο πίνακα

Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι υποδεικνύουν σε ένα ερώτημα που Παρόλο που ορισμένες από τις γραμμές και στις δύο πλευρές του συνδέσμου συμφωνούν απόλυτα, το ερώτημα θα πρέπει να συμπεριλάβετε όλες τις γραμμές από έναν πίνακα, καθώς και αυτές τις γραμμές από τον άλλο πίνακα που έχουν μια κοινή τιμή και στις δύο πλευρές του συνδέσμου.

Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι μπορεί να είναι αριστεροί εξωτερικοί σύνδεσμοι ή δεξιοί εξωτερικοί σύνδεσμοι. Σε έναν αριστερό εξωτερικό σύνδεσμο, το ερώτημα περιλαμβάνει όλες τις γραμμές του πρώτου πίνακα στον όρο FROM της πρότασης SQL και μόνο εκείνες τις γραμμές του άλλου πίνακα όπου το πεδίο ένωσης περιέχει τιμές που είναι κοινές και στους δύο πίνακες. Σε ένα δεξιό εξωτερικό σύνδεσμο, το ερώτημα περιλαμβάνει όλες τις γραμμές του δεύτερου πίνακα στον όρο FROM της πρότασης SQL και μόνο εκείνες τις γραμμές του άλλου πίνακα όπου το πεδίο συνένωσης περιέχει τιμές που είναι κοινές και στους δύο πίνακες.

Σημείωση: Μπορείτε εύκολα να καταλάβετε τον πίνακα που βρίσκεται ο πίνακας αριστερό ή δεξιό πίνακα σε ένα δεδομένο σύνδεσμο κάνοντας διπλό κλικ στο σύνδεσμο και, στη συνέχεια, να ανατρέξετε στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου. Μπορείτε να επίσης να μεταβείτε σε προβολή SQL και, στη συνέχεια, εξετάστε τον όρο FROM.

Επειδή ορισμένες από τις γραμμές της μιας πλευράς ενός εξωτερικού συνδέσμου δεν θα έχουν αντίστοιχες γραμμές στον άλλο πίνακα, ορισμένα από τα πεδία που αποδίδονται στα αποτελέσματα του ερωτήματος από αυτόν τον άλλο πίνακα, θα είναι κενά όταν δεν υπάρχει αντιστοιχία γραμμών.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν εξωτερικό σύνδεσμο;

Δημιουργείτε έναν εξωτερικό σύνδεσμο τροποποιώντας έναν υφιστάμενο εσωτερικό σύνδεσμο. Εάν δεν υπάρχει κανένας εσωτερικός σύνδεσμος, δημιουργείτε έναν και, στη συνέχεια, τον μετατρέπετε σε εξωτερικό σύνδεσμο.

Μετατροπή εσωτερικού συνδέσμου σε εξωτερικό

 1. Σε Προβολή σχεδίασης, κάντε διπλό κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε να αλλάξετε.

  Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες συνδέσμου, παρατηρήστε τις επιλογές δίπλα στην επιλογή 2 και την επιλογή 3.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε και μετά κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.

 4. Η Access εμφανίζει το σύνδεσμο καθώς και ένα βέλος, το οποίο ξεκινά από την προέλευση δεδομένων της οποίας θα συμπεριληφθούν όλες οι γραμμές και καταλήγει στην προέλευση δεδομένων όπου θα συμπεριληφθούν μόνο εκείνες οι γραμμές που ικανοποιούν τη συνθήκη ένωσης.

Διφορούμενοι εξωτερικοί σύνδεσμοι

Εάν δημιουργήσετε ένα ερώτημα που περιέχει μια LEFT JOIN και έναν ΕΣΩΤΕΡΙΚΌ ΣΎΝΔΕΣΜΟ, η Access ενδέχεται να μην μπορείτε να προσδιορίσετε που συμμετοχή σε λειτουργία για να εκτελέσετε πρώτα. Επειδή τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά, ανάλογα με το αν ο σύνδεσμος αριστερό ή το εσωτερικό σύνδεσμο εκτελείται πρώτα, η Access εμφανίζει ένα μήνυμα σφάλματος:

Για να διορθώσετε αυτό το σφάλμα, πρέπει να τροποποιήσετε το ερώτημα, έτσι ώστε να είναι σαφές που συμμετοχή για να εκτελέσετε πρώτα.

Σύνταξη SQL για έναν εξωτερικό σύνδεσμο

Οι εξωτερικοί σύνδεσμοι καθορίζονται στην SQL από τον όρο FROM, όπως φαίνεται παρακάτω:

ΑΠΌ τον table1 [ΑΡΙΣΤΕΡΆ | ΔΕΞΙΆ] ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ πίνακας2
σε πίνακας1.πεδίο1 σύγκριση πίνακας2.πεδίο2

Οι λειτουργίες LEFT JOIN και RIGHT JOIN έχουν τα εξής τμήματα:

Τμήμα

Περιγραφή

πίνακας1, πίνακας2

Τα ονόματα των πινάκων από τους οποίους γίνεται συνδυασμός των εγγραφών.

πεδίο1, πεδίο2

Τα ονόματα των πεδίων που ενώνονται. Τα πεδία πρέπει να έχουν τον ίδιο τύπος δεδομένων και να περιέχουν το ίδιο είδος δεδομένων, αλλά δεν είναι απαραίτητο να έχουν το ίδιο όνομα.

σύγκριση

Οποιοσδήποτε σχεσιακός τελεστής σύγκρισης: "=", "<", ">", "<=", ">=" ή "<>".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνταξη εξωτερικού συνδέσμου, ανατρέξτε στο θέμα Λειτουργίες LEFT JOIN, RIGHT JOIN.

Αρχή της σελίδας

Εμφανίζει όλες τις γραμμές από τους δύο πίνακες και τη συμμετοχή τους όπου υπάρχει μια τιμή

Όταν θέλετε να εμφανίσετε όλες τις γραμμές από τους δύο πίνακες και τη συμμετοχή τους με βάση τις κοινές τιμές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν πλήρως εξωτερικό σύνδεσμο. Η Access δεν υποστηρίζει ρητά πλήρεις εξωτερικούς συνδέσμους, αλλά μπορείτε να επιτύχετε το ίδιο αποτέλεσμα με τη χρήση ενός ερωτήματος συνένωσης. Η παρακάτω διαδικασία εξηγεί πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό, αλλά εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ερωτήματα συνένωσης, ανατρέξτε στην ενότητα Δείτε επίσης.

Για να χρησιμοποιήσετε ένα ερώτημα συνένωσης για να εκτελέσετε έναν πλήρως εξωτερικό σύνδεσμο:

 1. Δημιουργήστε ένα ερώτημα το οποίο έχει έναν αριστερό εξωτερικό σύνδεσμο στο πεδίο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για έναν πλήρως εξωτερικό σύνδεσμο.

 2. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Προβολές, κάντε κλικ στην επιλογή Προβολή και έπειτα στην επιλογή Προβολή SQL.

 3. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + C για να αντιγράψετε τον κώδικα SQL.

 4. Διαγράψτε το ελληνικό ερωτηματικό στο τέλος του όρου FROM και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 5. Πληκτρολογήστε UNION και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

  Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε τη λέξη-κλειδί ALL όταν χρησιμοποιείτε ένα ερώτημα συνένωσης για να εκτελέσετε έναν πλήρως εξωτερικό σύνδεσμο.

 6. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL + V για να επικολλήσετε τον κώδικα SQL που αντιγράψατε στο βήμα 3.

 7. Στον κώδικα που επικολλήσατε, αλλάξτε το όνομα LEFT JOIN σε RIGHT JOIN.

 8. Διαγράψτε το ελληνικό ερωτηματικό στο τέλος του δεύτερου όρου FROM και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

 9. Προσθέστε έναν όρο WHERE ο οποίος καθορίζει ότι η τιμή του πεδίου συνδέσμου είναι NULL στον πρώτο πίνακα που εμφανίζεται στον όρο FROM (ο αριστερός πίνακας).

  Για παράδειγμα, εάν ο όρος FROM είναι ο εξής:

  FROM Products RIGHT JOIN [Order Details] 
  ON Products.ID = [Order Details].[Product ID]

  Μπορείτε να προσθέσετε τον παρακάτω όρο WHERE:

  WHERE Products.ID IS NULL

 10. Πληκτρολογήστε ένα ελληνικό ερωτηματικό (;) στο τέλος του όρου WHERE για να υποδείξετε το τέλος του ερωτήματος συνένωσης.

 11. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Αποτελέσματα, κάντε κλικ στην εντολή Εκτέλεση.

Σύνδεσμοι διασταύρωσης

Σύνδεσμοι διασταύρωσης είναι διαφορετικό από εσωτερικούς και εξωτερικούς συνδέσμους δεν ρητά αντιπροσωπεύονται στο Access. Σε ένα σύνδεσμο διασταύρωσης, κάθε γραμμή από έναν πίνακα συνδυάζεται με κάθε γραμμή από έναν άλλο πίνακα, με αποτέλεσμα αυτό που ονομάζεται σταυροειδές ή Καρτεσιανό γινόμενο. Κάθε φορά που εκτελείτε ένα ερώτημα που περιέχει τους πίνακες που δεν έχουν συνδεθεί, ένα σταυροειδές γινόμενο είναι το αποτέλεσμα. Σύνδεσμοι διασταύρωσης είναι συνήθως αθέλητο, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου μπορεί να είναι χρήσιμες.

Για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσω ένα σύνδεσμο διασταύρωσης;

Εάν θέλετε να εξετάσετε κάθε πιθανό συνδυασμό γραμμών μεταξύ δύο πινάκων ή ερωτημάτων, χρησιμοποιήστε ένα σύνδεσμο διασταύρωσης. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι της εταιρείας σας ήταν εξαιρετικά έτος και εξετάζετε το ενδεχόμενο παροχής επιστροφές στους πελάτες σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα που αθροίζει τις αγορές κάθε πελάτη, να δημιουργήσετε ένα μικρό πίνακα με διάφορα πιθανά ποσοστά έκπτωσης και να συνδυάσετε αυτά τα δύο σε ένα άλλο ερώτημα που εκτελεί ένα σύνδεσμο διασταύρωσης. Καταλήξετε με ένα ερώτημα που εμφανίζει ένα σύνολο υποθετικών επιστροφές για κάθε πελάτη.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα σύνδεσμο διασταύρωσης;

Ένα σύνδεσμο διασταύρωσης δημιουργείται κάθε φορά που περιλαμβάνουν πίνακες ή ερωτήματα στο ερώτημά σας και μην δημιουργήσετε τουλάχιστον ένα αποκλειστικό σύνδεσμο για κάθε πίνακα ή ερώτημα. Access συνδυάζει κάθε γραμμή από κάθε πίνακα ή ερώτημα που δεν είναι συνδεδεμένος ρητά σε έναν άλλο πίνακα ή ερωτήματος για κάθε δεύτερη γραμμή στα αποτελέσματα. Εξετάστε το σενάριο έκπτωσης από την προηγούμενη παράγραφο. Θεωρείται ότι έχετε 91 πελάτες και ότι θέλετε να εξετάσετε πέντε πιθανά ποσοστά έκπτωσης. Το σύνδεσμο διασταύρωσης παράγει 455 γραμμές (το γινόμενο των 91 και 5).

Όπως μπορείτε να φανταστείτε, αθέλητο σύνδεσμοι διασταύρωσης να δημιουργήσετε τεράστιες αριθμούς γραμμών στα αποτελέσματα του ερωτήματος. Επιπλέον, αυτά τα αποτελέσματα είναι γενικά χωρίς νόημα, επειδή εάν στην πραγματικότητα δεν σκοπεύετε να συνδυάσετε κάθε γραμμή με κάθε δεύτερη γραμμή, οι περισσότερες από τις συνδυασμένες γραμμές που εμφανίζονται στα αποτελέσματα δεν θα έχουν νόημα. Τέλος, τα ερωτήματα που χρησιμοποιούν αθέλητο σύνδεσμοι διασταύρωσης μπορεί να διαρκέσει πολύ χρόνο για να εκτελέσετε.

Αθέλητο σταυροειδές ερώτημα σε προβολή 'Σχεδίαση' ερωτήματος
Ένα αθέλητο σταυροειδές σε προβολή σχεδίασης ερωτήματος.

1. Τα κυκλικά πεδία πρέπει να είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους.

Αθέλητο σταυροειδές γινόμενο
Το σταυροειδές γινόμενο που επιστρέφονται από το αθέλητο σύνδεσμο διασταύρωσης που απεικονίζεται παραπάνω.

1. Σημειώστε τον πολύ μεγάλο αριθμό εγγραφών.

Το διορθωμένο αποτέλεσμα του ερωτήματος
Τα αποτελέσματα μετά τη δημιουργία του σωστού συνδέσμου.

1. Σημειώστε ότι ο αριθμός των εγγραφών είναι πολύ μικρότερο.

Αρχή της σελίδας

Συμμετοχή σε πίνακες που βασίζονται σε μια ανισότητα σε τιμές πεδίων

Οι σύνδεσμοι δεν χρειάζεται να βασίζονται στην ισοδυναμία των συνδεδεμένων πεδίων. Ένας σύνδεσμος είναι δυνατό να βασίζεται σε οποιονδήποτε τελεστή σύγκρισης, όπως "μεγαλύτερο από" (>), "μικρότερο από" (<) ή "όχι ίσο με" (<>). Οι σύνδεσμοι που δεν βασίζονται σε ισοδυναμία ονομάζονται άνισοι σύνδεσμοι.

Εάν θέλετε να συνδυάσετε τις γραμμές δύο προελεύσεων δεδομένων βάσει τιμών πεδίου που δεν είναι ίσες, χρησιμοποιήστε έναν άνισο σύνδεσμο. Συνήθως, οι άνισοι σύνδεσμοι βασίζονται στους τελεστές σύγκρισης "μεγαλύτερο από" (>), "μικρότερο από" (<), "μεγαλύτερο ή ίσο" (>=) ή "μικρότερο ή ίσο" (<=). Οι άνισοι σύνδεσμοι που βασίζονται στον τελεστή "όχι ίσο με" (<>) μπορεί να αποδώσουν σχεδόν το ίδιο πλήθος γραμμών με τους συνδέσμους διασταύρωσης, με αποτέλεσμα η ερμηνεία των αποτελεσμάτων να είναι δύσκολη.

Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω έναν άνισο σύνδεσμο;

Άνισοι σύνδεσμοι δεν υποστηρίζονται σε προβολή σχεδίασης. Εάν θέλετε να τους χρησιμοποιήσετε, πρέπει να το κάνετε χρησιμοποιώντας την προβολή SQL. Ωστόσο, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο σε προβολή σχεδίασης, να μεταβείτε σε προβολή SQL, να βρείτε της ισούται με τελεστή σύγκρισης (=), και αλλάξτε με τον τελεστή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αφού κάνετε αυτό, μπορείτε να ανοίξετε μόνο το ερώτημα σε προβολή σχεδίασης ξανά Εάν έχετε πρώτα αλλάξει τον τελεστή σύγκρισης πίσω στην ισούται με (=) σε προβολή SQL.

Διαγραφή συνδέσμου

Εάν η Access δημιουργήσει αυτόματα ένα σύνδεσμο που δεν θέλετε ή εάν δημιουργήσετε κατά λάθος ένα σύνδεσμο — για παράδειγμα, ένα σύνδεσμο μεταξύ δύο πεδίων με διαφορετικούς τύπους δεδομένων — μπορείτε να διαγράψετε το σύνδεσμο.

 1. Στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος, κάντε κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε να καταργήσετε.

 2. Πιέστε το πλήκτρο DELETE.

-ή-

 • Στο πλέγμα σχεδίασης ερωτήματος, κάντε δεξί κλικ στο σύνδεσμο που θέλετε να καταργήσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Διαγραφή.

Αρχή της σελίδας

Δείτε επίσης

Προσθήκη εγγραφών σε έναν πίνακα με τη χρήση ενός ερωτήματος προσάρτησης

Συνδυασμός των αποτελεσμάτων με αρκετές ερωτήματα επιλογής χρησιμοποιώντας ένα ερώτημα συνένωσης

Δημιουργία ενός ερωτήματος που βασίζεται σε πολλούς πίνακες

Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή μιας σχέσης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×