Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Σύνδεση με ή εισαγωγή δεδομένων από το Microsoft Graph

Σημείωση   Έρχεται. Παρόλο που ανακοινώθηκε η κυκλοφορία αυτής της δυνατότητας, αποφασίσαμε να την ενισχύσουμε με βάση τις δοκιμές και τα σχόλια.

Μπορείτε να κάνετε εισαγωγή ή σύνδεση με δεδομένα από το Microsoft Graph, το οποίο είναι μια προέλευση δεδομένων που προσβάλει σε έναν πλούτο πληροφοριών και σχέσεων του Office 365, για να αποκτήσετε πολύτιμες συμπεράσματες και ιδέες σχετικά με άτομα, ομάδες και οργανισμούς. Με αυτά τα δεδομένα, μπορείτε να αυξήσετε τη νοημοσύνη και την παραγωγικότητα των λύσεων πρόσβασής σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Microsoft Graph.

 • Όταν συνδέεστε με δεδομένα, η Access δημιουργεί μια αμφίδρομη σύνδεση που συγχρονίζει τις αλλαγές στα δεδομένα της Access και του Microsoft Graph.

 • Κατά την εισαγωγή δεδομένων, η Access δημιουργεί ένα εφάπαξ αντίγραφο των δεδομένων και, επομένως, οι αλλαγές στα δεδομένα είτε στην Access είτε στο Microsoft Graph δεν συγχρονίζονται.

Επισκόπηση της σύνδεσης της Access με το Microsoft Graph

Αυτή είναι μια δυνατότητα μόνο για συνδρομητές η δυνατότητα σύνδεσης ή εισαγωγής δεδομένων από το Microsoft Graph είναι διαθέσιμη μόνο για τους συνδρομητές του Office 365.

Τι είναι το Microsoft Graph;

Το Microsoft Graph συνδέει τις κουκκίδες μεταξύ πολλών εφαρμογών και υπηρεσιών του Office 365, συλλέγοντας και οργανώνοντας ανόμοια δεδομένα (χρήστες, ομάδες, μηνύματα, επαφές, συνομιλίες, εργασίες, αρχεία κ. λπ.) σε ένα πλαίσιο σχέσεων. Παραδείγματα σχέσεων περιλαμβάνουν: ένας χρήστης είναι μέλος μιας ομάδας, ο τρέχων διαχειριστής του χρήστη, ο χρήστης αναφέρεται σε πολλές συνομιλίες ή το έγγραφο αυτού του χρήστη συνεργάστηκε από αρκετούς συναδέλφους τις τελευταίες ώρες.

Η λέξη "γράφημα" είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ένα κοινωνικό δίκτυο πληροφοριών. Το Microsoft Graph είναι ένα δίκτυο κοινωνικών συνδέσεων και συνδέσεων δεδομένων στο Office 365. Η τιμή οποιουδήποτε δικτύου αναπτύσσεται εκθετικά με τον αριθμό των συνδέσεων. Στο Microsoft Graph, αυτές οι συνδέσεις βασίζονται σε αυτό στο οποίο εργάζεστε, με ποιους συνεργάζεστε και τι είναι σημαντικό για εσάς.

Μπορείτε να λάβετε γρήγορα ενημερωμένα στοιχεία εκμάθησης του υπολογιστή από πίνακες του Microsoft Graph, να πραγματοποιήσετε περαιτέρω ενέργειες σε αυτά και να αυξήσετε την εξυπνάδα και την παραγωγικότητα της λύσης της βάσης δεδομένων της Access. Για παράδειγμα, μπορείτε να εντοπίσετε τα πιο συναφή άτομα σε ένα χρήστη και να τα προσθέσετε ως συνδέσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια αναφορά ή να στείλετε μια αναφορά σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια ομάδα στην οποία είναι μέλος ο χρήστης.

Πριν ξεκινήσετε

Θέλετε τα πράγματα να πάνε πιο ομαλά; Στη συνέχεια, κάντε τα παρακάτω παρασκευάσματα πριν από τη σύνδεση ή την εισαγωγή:

 • Τα δεδομένα του Microsoft Graph βασίζονται στον εργασιακό ή σχολικό λογαριασμόσας. Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Microsoft Graph, ίσως χρειαστεί να πραγματοποιήσετε είσοδο στο Office 365.

 • Λάβετε υπόψη των αριθμό των στηλών σε κάθε πίνακα ή προβολή. Η Access δεν υποστηρίζει περισσότερα από 255 πεδία σε έναν πίνακα, επομένως, η Access συνδέεται ή εισάγει μόνο τις πρώτες 255 στήλες.

 • Προσδιορίστε τη συνολική ποσότητα των δεδομένων που εισάγονται. Το μέγιστο μέγεθος της βάσης δεδομένων της Access είναι δύο gigabyte μείον τον απαιτούμενο χώρο για τα αντικείμενα συστήματος. Το Microsoft Graph περιέχει μεγάλους πίνακες, οι οποίοι μπορεί να χρειαστούν πολύ χρόνο για τη φόρτωση και ενδέχεται να μην μπορείτε να τους εισαγάγετε όλους σε μια μεμονωμένη βάση δεδομένων της Access. Χρησιμοποιήστε παραμέτρους ερωτήματος του Microsoft Graph για να ελαχιστοποιήσετε την ποσότητα των συνδεδεμένων δεδομένων.

 • Ασφαλίστε τη βάση δεδομένων της Access και τις πληροφορίες σύνδεσης που περιέχει, χρησιμοποιώντας μια αξιόπιστη θέση και έναν κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων της Access. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στα θέματα Απόφαση σχετικά με την αξιοπιστία μιας βάσης δεδομένων και Κρυπτογράφηση μιας βάσης δεδομένων με κωδικό πρόσβασης βάσης δεδομένων.

 • Προγραμματίστε τη δημιουργία επιπλέον σχέσεων. Αποκτήστε πρόσβαση σε συνδέσεις ή εισάγει επιλεγμένους πίνακες και φιλτραρισμένα υποσύνολα στο μοντέλο δεδομένων του Microsoft Graph. Μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε με μη αυτόματο τρόπο πρόσθετες σχέσεις μεταξύ νέων και υπαρχόντων πινάκων, χρησιμοποιώντας το παράθυρο "σχέσεις". Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Τι είναι το παράθυρο "Σχέσεις"; και Δημιουργία, επεξεργασία ή διαγραφή μιας σχέσης.

Γρήγορα αποτελέσματα

 1. Επιλέξτε εξωτερικά δεδομένα > νέα προέλευση δεδομένων > από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες> από το Microsoft Graph.

 2. Εάν σας ζητηθεί, πραγματοποιήστε είσοδο στον εταιρικό ή σχολικό λογαριασμό του Office 365.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να κάνετε εισαγωγή, επιλέξτε Εισαγωγή των δεδομένων προέλευσης σε ένα νέο πίνακα στην τρέχουσα βάση δεδομένων.

  • Για να κάνετε σύνδεση, επιλέξτε Σύνδεση του αρχείου προέλευσης δεδομένων μέσω της δημιουργίας ενός συνδεδεμένου πίνακα.

 4. Επιλέξτε OK.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου σύνδεση πινάκων ή Εισαγωγή αντικειμένων , στην περιοχή πίνακες, επιλέξτε κάθε πίνακα από τον οποίο θέλετε να δημιουργήσετε σύνδεση ή εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Μια λίστα προκαθορισμένων φίλτρων

Φιλτράρισμα αποτελεσμάτων σύνδεσης με χρήση μιας παραμέτρου ερωτήματος του Microsoft Graph

Η σύνδεση και η εισαγωγή από το Microsoft Graph μπορεί να επιστρέψει μεγάλο όγκο δεδομένων, ειδικά με τις Ομάδες και τους Χρήστες σε έναν μεγάλο οργανισμό. Κατά τη σύνδεση, σκεφτείτε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω παραμέτρους ερωτήματος του Microsoft Graph για να φιλτράρετε τα δεδομένα στο διακομιστή πριν από την ανάκτησή τους:

 • $top    Βρίσκει ένα περιορισμένο σύνολο αρχείων με βάση έναν αριθμό, όπως είναι οι πρώτες 25 γραμμές.

  Σημείωση    Συνιστάται ως βέλτιστη πρακτική να χρησιμοποιήσετε πρώτα την παράμετρο ερωτήματος $top=n για την επιστροφή ενός μικρού όγκου δεδομένων και, στη συνέχεια, να εξοικειωθείτε με τις τιμές και τα πεδία.

 • $filter    Φιλτράρει τον αριθμό των σειρών με βάση μια παράσταση.

 • $select   Επιστρέφει μόνο τις στήλες που καθορίζετε. Ωστόσο, η Access επιστρέφει πάντα το πεδίο "Αναγνωριστικό".

Να θυμάστε ότι η Access Microsoft Graph υποστηρίζει μόνο ένα υποσύνολο των παραστάσεων, της σύνταξης και των στηλών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι υποστηρίζεται καθώς και για τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση παραμέτρων ερωτήματος για την προσαρμογή των απαντήσεων, στον τύπο πόρων χρήστη και στον τύπο πόρων ομάδας.

 1. Στο παράθυρο διαλόγου Αποτελέσματα φιλτραρίσματος, εισαγάγετε μια παράμετρο ερωτήματος του Microsoft Graph. Τα παρακάτω παραδείγματα δείχνουν Ομάδες και Χρήστες, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε παρόμοια φίλτρα για τους άλλους πίνακες.

  $top=10
  $filter=securityEnabled eq false
  $filter=startswith(displayName, 'M')
  $filter=startswith(mailNickname, 'S')
  $filter=startswith(mail,'S') or startswith(mail,'T')
  $filter=startswith(mail, 'B') & $select=mail
  $select=mail,mailEnabled,mailNickname
  $select=classification,displayName
  $top=50
  $filter=startswith(givenName,'J') 
  $filter=startswith(givenName, 'B') & $top=3
  $filter=accountEnabled eq false
  $filter=startswith(jobTitle,'SENIOR')
  $filter=usageLocation eq 'GB' or usageLocation eq 'RU'
  $filter=userType eq 'Member'
  $select=displayName,mail,surname,postalCode
  $select=givenName,jobTitle,mobilePhone
 2. Επιλέξτε OK.

Αποτελέσματα

Όταν ολοκληρωθεί μια σύνδεση ή μια λειτουργία εισαγωγής, οι πίνακες εμφανίζονται στο παράθυρο περιήγησης με το ίδιο όνομα με τον πίνακα του Microsoft Graph. Κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας εισαγωγής, εάν αυτό το όνομα χρησιμοποιείται ήδη, η Access τοποθετεί το επίθημα "1" στο όνομα του νέου πίνακα. Κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας σύνδεσης, εάν αυτό το όνομα χρησιμοποιείται ήδη, η Access προσαρτά το "1" στο νέο όνομα πίνακα, αλλά μόνο εάν εφαρμόζεται διαφορετικό φίλτρο. Μπορείτε πάντα να μετονομάσετε τους πίνακες σε κάτι πιο ουσιαστικό.

Οι πίνακες με πρόθεμα "My" επιστρέφουν δεδομένα με βάση το ποιος είναι ο τρέχων συνδεδεμένος χρήστης.

Μπορείτε να ενημερώσετε τις επαφές του Outlook, αλλά όλοι οι άλλοι πίνακες του Microsoft Graph είναι μόνο για ανάγνωση.

Σε μια λειτουργία εισαγωγής, η Access δεν αντικαθιστά ποτέ έναν πίνακα στη βάση δεδομένων. Παρόλο που δεν μπορείτε να προσαρτήσετε απευθείας το Microsoft Graph σε έναν υπάρχοντα πίνακα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ερώτημα προσάρτησης για την προσάρτηση δεδομένων μετά την εισαγωγή δεδομένων από παρόμοιους πίνακες.

Σε μια λειτουργία σύνδεσης, εάν οι στήλες είναι μόνο για ανάγνωση στον πίνακα του Microsoft Graph, είναι επίσης μόνο για ανάγνωση στην Access.

Συμβουλή    Για να δείτε τη διεύθυνση URL του Microsoft Graph, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραμέτρου ερωτήματος, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από τον πίνακα στο παράθυρο περιήγησης της Access.

Τροποποίηση υπάρχουσας παραμέτρου ερωτήματος του Microsoft Graph

Εάν έχετε έναν υπάρχοντα συνδεδεμένο πίνακα με μια παράμετρο ερωτήματος, μπορείτε να τον αλλάξετε.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, κάντε δεξί κλικ στον συνδεδεμένο πίνακα και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Διαχείριση συνδεδεμένων πινάκων , κάντε κλικ στο σύμβολο συν (+) για να αναπτύξετε το όνομα της προέλευσης δεδομένων του Microsoft Graph και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο συγκεκριμένο όνομα προέλευσης δεδομένων που θέλετε να τροποποιήσετε.

 3. Επιλέξτε Επανασύνδεση.

 4. Ενημερώστε τη συμβολοσειρά παραμέτρου ερωτήματος στην Επανασύνδεση <όνομα του συνδεδεμένου πίνακα> παράθυρο διαλόγου.

  Για παράδειγμα, αλλάξτε $top = 100 σε $filter = userType EQ ' μέλος '.

  Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένας χαρακτήρας ερωτηματικό (?) μεταξύ του ονόματος πίνακα και της παραμέτρου ερωτήματος.

 5. Επιλέξτε OK.

 6. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο συγκεκριμένο όνομα προέλευσης δεδομένων που τροποποιήσατε.

 7. Επιλέξτε ανανέωση.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×