Σύνδεση εργασιών σε ένα έργο

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να συνδέσετε οποιαδήποτε δύο εργασιών σε ένα έργο για να εμφανίσετε τις σχέσεις τους (ονομάζεται επίσης εξάρτησης εργασίας). Εξαρτήσεις καθοδηγούν το χρονοδιάγραμμα του έργου, όταν συνδέετε τις εργασίες, κάθε αλλαγή που κάνετε της προαπαιτούμενης επηρεάζει η εξαρτώμενη εργασία, το οποίο επηρεάζει η επόμενη, και ούτω καθεξής.

Τι θέλετε να κάνετε;

Σύνδεση εργασιών

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Προβολή > Γράφημα Gantt.

  Η ομάδα "Προβολές εργασίας" στην καρτέλα "Προβολή"

 2. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε κλικ στις δύο εργασίες που θέλετε να συνδέσετε (στη στήλη Όνομα εργασίας).

 3. Κάντε κλικ στα στοιχεία Εργασία > Σύνδεση εργασιών.

  Κουμπί "Σύνδεση" στην ομάδα "Χρονοδιάγραμμα" της καρτέλας "Εργασία"

Για να καταργήσετε μια σύνδεση, επιλέξτε τις δύο συνδεδεμένες εργασίες και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή εργασία > Αποσύνδεση εργασιών Κουμπί "Αποσύνδεση εργασιών" στην καρτέλα "Εργασίες" της Κορδέλας. .

Το Project δημιουργεί από προεπιλογή μια απλή σύνδεση εργασιών από λήξη σε έναρξη, δηλαδή η πρώτη εργασία (η προαπαιτούμενη εργασία) θα πρέπει να λήξει, για να ξεκινήσει η δεύτερη εργασία (η εξαρτώμενη εργασία).

Εάν είστε συνδρομητής Project Online, μπορείτε επίσης να επιλέξετε συγκεκριμένες εργασίες να συνδεθείτε χρησιμοποιώντας ένα αναπτυσσόμενο πλαίσιο από τη στήλη Προαπαιτούμενες εργασίες ή οι εξαρτώμενες εργασίες.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Προβολή > Γράφημα Gantt.

 2. Βρείτε τη στήλη Προαπαιτούμενες εργασίες ή οι εξαρτώμενες εργασίες και επιλέξτε το κελί για την εργασία που θέλετε να συνδέσετε.

  Σημείωση: Η στήλη εξαρτώμενη εργασία δεν εμφανίζεται από προεπιλογή. Για να εμφανίσετε, Μετάβαση στην τελευταία στήλη στη γραμμή και επιλέξτε Προσθήκη νέας στήλης. Επιλέξτε εξαρτώμενες εργασίες.

 3. Στο ιεραρχική λίστα όλες τις εργασίες, κάντε κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, βρείτε την εργασία που θέλετε, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα από αυτό το και, στη συνέχεια, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο έξω από το αναπτυσσόμενο πλαίσιο. Το Αναγνωριστικό εργασίας της εργασίας που παραπέμπει η σύνδεση θα εμφανίζεται στο κελί.

Επιλογή συνδέσεων από την αναπτυσσόμενη λίστα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη αν δεν βρίσκεται κοντά στην εργασία που δημιουργείτε μια σύνδεση από την εργασία που θέλετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

Εισαγωγή εργασίας ανάμεσα σε συνδεδεμένες εργασίες

Μπορείτε να ρυθμίσετε το έργο, έτσι ώστε όταν εισαγάγετε μια νέα εργασία ανάμεσα σε συνδεδεμένες εργασίες, η νέα εργασία συνδέεται αυτόματα με τις περιβάλλουσες εργασίες.

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project, επιλέξτε Χρονοδιάγραμμα και μεταβείτε με κύλιση στην περιοχή Επιλογές προγραμματισμού για αυτό το έργο.

 3. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη σύνδεση εργασιών που εισήχθηκαν ή μετακινήθηκαν.

 4. Εισαγάγετε τη νέα εργασία.

Σύνδεση εργασιών σε ένα διάγραμμα δικτύου

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Προβολή > Διάγραμμα δικτύου.

  Εικόνα του κουμπιού "Διάγραμμα δικτύου" στην καρτέλα "Προβολή".

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο κέντρο του πλαισίου της προαπαιτούμενης εργασίας.

 3. Σύρετε τη γραμμή στο πλαίσιο της εξαρτώμενης εργασίας.

  Εικόνα δύο εργασιών συνδεδεμένων σε ένα διάγραμμα δικτύου

Σύνδεση εργασιών σε ένα ημερολόγιο

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Προβολή > Ημερολόγιο.

  Καρτέλα "Προβολή", ομάδα "Προβολές εργασιών", κουμπί "Ημερολόγιο".

 2. Τοποθετήστε το δείκτη στη γραμμή ημερολογίου της προαπαιτούμενης εργασίας.

 3. Σύρετε τη γραμμή στη γραμμή ημερολογίου της εξαρτώμενης εργασίας.

Μη αυτόματη σύνδεση προγραμματισμένων εργασιών

Όταν συνδέετε μια μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία με μια άλλη εργασία, το Project τοποθετεί τη μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία σε σχέση με την άλλη εργασία.

Μπορείτε να ρυθμίσετε το έργο, ώστε να μην μετακινείται μια μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία όταν τη συνδέετε με μια άλλη εργασία:

 1. Κάντε κλικ στα στοιχεία Αρχείο > Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project, επιλέξτε Χρονοδιάγραμμα και μεταβείτε με κύλιση στην περιοχή Επιλογές προγραμματισμού για αυτό το έργο.

 3. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ενημέρωση των μη αυτόματα προγραμματισμένων εργασιών όταν γίνεται επεξεργασία συνδέσεων.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις μη αυτόματα και αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες.

Άλλοι τρόποι σύνδεσης εργασιών

 • Εάν έχετε εργασίες που εξαρτώνται από την επιτυχή ολοκλήρωση ενός ολόκληρου έργου, εξετάστε το ενδεχόμενο ρύθμισης ενός κύριου έργου.

 • Για να επισημάνετε τον τρόπο μια εργασία σχετίζεται με άλλες εργασίες, χρησιμοποιήστε διαδοχές εργασιών.

Αρχή της σελίδας

Αυτές οι οδηγίες αφορούν συγκεκριμένα το Microsoft Project 2007.

Τι θέλετε να κάνετε;

Σχετικά με τη σύνδεση εργασιών

Όταν συνδέετε εργασίες στο Project, ο προεπιλεγμένος τύπος σύνδεσης είναι από λήξη σε έναρξη. Ωστόσο, μια σύνδεση από λήξη σε έναρξη δεν λειτουργεί σε κάθε περίπτωση. Το Project παρέχει πρόσθετους τύπους συνδέσεων εργασιών, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μοντέλο το έργο σας ρεαλιστικά να.

Τύπος σύνδεσης

Παράδειγμα

Περιγραφή

Από λήξη σε έναρξη (ΛΕ)

TBD

Δεν είναι δυνατή η έναρξη της εξαρτώμενης εργασίας (B), μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία η οποία εξαρτάται (Α).

Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο εργασίες με "ονόματα Σκάψιμο θεμελίων" και "Ρίψη μπετόν", η εργασία "Ρίψη μπετόν" δεν μπορεί να ξεκινήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία "Σκάψιμο θεμελίων".

Από έναρξη σε έναρξη (ΕΕ)

TBD

Η εξαρτώμενη εργασία (Β) δεν μπορεί να αρχίσει η εργασία η οποία εξαρτάται (Α).

Η έναρξη της εξαρτώμενης εργασίας μπορούν να οποιαδήποτε στιγμή μετά την εργασίας από την οποία εξαρτάται. Η σύνδεση ΕΕ δεν απαιτεί ταυτόχρονη έναρξη των δύο εργασιών.

Για παράδειγμα, αν έχετε δύο εργασίες με ονόματα "Ρίψη μπετόν" και "Ευθυγράμμιση μπετόν", δεν είναι δυνατή η έναρξη της εργασίας "Ευθυγράμμιση μπετόν" εάν δεν έχει ξεκινήσει η εργασία "Ρίψη μπετόν".

Από λήξη σε λήξη (ΛΛ)

TBD

Η εξαρτώμενη εργασία (Β) δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία από την οποία εξαρτάται (Α).

Η εξαρτώμενη εργασία μπορεί να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας που εξαρτάται. Η σύνδεση ΛΛ δεν απαιτεί ότι και οι δύο εργασίες ολοκληρωθούν ταυτόχρονα.

Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο εργασίες "Εγκατάσταση καλωδίωσης" και "Ηλεκτρικό έλεγχος", η εργασία "Έλεγχος ηλεκτρικό" δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία "Εγκατάσταση καλωδίωσης".

Από έναρξη σε λήξη (ΕΛ)

TBD

Η εξαρτώμενη εργασία (Β) δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εάν δεν έχει αρχίσει η εργασία από την οποία εξαρτάται (Α).

Η εξαρτώμενη εργασία μπορεί να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την εργασίας από την οποία εξαρτάται. Ο τύπος σύνδεσης Ελ δεν απαιτεί ότι η εξαρτώμενη εργασία να ολοκληρωθεί με την έναρξη της εργασίας από την οποία εξαρτάται.

Για παράδειγμα, την οροφή των υποστηριγμάτων για το έργο σας κατασκευή δημιουργούνται εκτός τοποθεσίας. Δύο από τις εργασίες στο έργο σας είναι "Παράδοση στηριγμάτων" και "Συναρμολόγηση οροφής". Η εργασία "Συναρμολόγηση οροφής" δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί η εργασία "Παράδοση στηριγμάτων".

Κατά την εισαγωγή εργασίας ανάμεσα σε συνδεδεμένες εργασίες, μπορείτε να έχετε μια νέα εργασία συνδέεται αυτόματα ή όχι να το συνδέσετε σε όλα.

 • Για να συνδέσετε τη νέα εργασία, κάντε κλικ στην εργασία που θέλετε να πληκτρολογήσετε πριν από τη νέα εργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία εργασίας από το μενού Εισαγωγή.

  Σημείωση: Εάν αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα " Χρονοδιάγραμμα ", βεβαιωθείτε ότι είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου που εισήχθηκαν ή μετακινήθηκαν εργασίες.

 • Για να προσθέσετε τη νέα εργασία χωρίς σύνδεση του, κάντε κλικ στην εργασία με την οποία θα παρουσιαστεί ταυτόχρονα τη νέα εργασία και, στη συνέχεια, σύρετε για να δημιουργήσετε τη νέα εργασία σε ένα κενό τμήμα του διαγράμματος δικτύου.

Σύνδεση εργασιών με τη χρήση της προβολής γραφήματος Gantt

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στο γράφημα Gantt.

 2. Στο πεδίο Όνομα εργασίας, επιλέξτε δύο ή περισσότερες εργασίες που θέλετε να συνδέσετε, με τη σειρά που θέλετε να συνδέσετε τους.

  • Για να επιλέξετε μη διαδοχικές εργασίες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο CTRL και κάντε κλικ στις εργασίες που θέλετε να συνδέσετε.

  • Για να επιλέξετε διαδοχικές εργασίες, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και κάντε κλικ στην επιλογή το πρώτο και το τελευταίο εργασίες που θέλετε να συνδέσετε.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή σύνδεση εργασιών Εικόνα κουμπιού .

  Το Project δημιουργεί μια σύνδεση εργασιών από λήξη σε Έναρξη από προεπιλογή. Μπορείτε να αλλάξετε αυτήν τη σύνδεση εργασιών για έναρξη σε έναρξη, από λήξη σε λήξη ή από έναρξη σε λήξη.

Σύνδεση εργασιών με την προβολή διαγράμματος δικτύου

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή " Διάγραμμα δικτύου ".

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο κέντρο του πλαισίου της προαπαιτούμενης εργασίας.

 3. Σύρετε στο πλαίσιο της εξαρτώμενης εργασίας.

Σύνδεση εργασιών με τη χρήση της προβολής ημερολογίου

 1. Στο μενού Προβολή, κάντε κλικ στην επιλογή Ημερολόγιο.

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στη γραμμή ημερολογίου της προαπαιτούμενης εργασίας.

 3. Σύρετε στη γραμμή ημερολογίου της εξαρτώμενης εργασίας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τις αυτόματες συνδέσεις

Από προεπιλογή, κατά την εισαγωγή εργασίας ανάμεσα σε συνδεδεμένες εργασίες, η νέα εργασία συνδέεται αυτόματα με τις περιβάλλουσες εργασίες. Για παράδειγμα, εάν έχετε τρεις εργασίες με συνδέσεις από λήξη σε έναρξη και μπορείτε να προσθέσετε μια νέα εργασία μεταξύ τους, θα χρειαστεί τη νέα εργασία σε μια σύνδεση από λήξη σε έναρξη με τις εργασίες επάνω και κάτω από αυτό.

Μπορείτε εύκολα να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, ώστε η εισαγωγή μιας νέας εργασίας δεν συνδέει αυτόματα με τις περιβάλλουσες εργασίες. Εάν αυτόματες συνδέσεις είναι απενεργοποιημένες, μπορείτε εύκολα να την ενεργοποιήσετε ξανά.

 1. Στο μενού Εργαλεία, κάντε κλικ στο κουμπί Επιλογές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Χρονοδιάγραμμα.

 2. Για να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες συνδέσεις, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου που εισήχθηκαν ή μετακινήθηκαν εργασίες.

  Για να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες συνδέσεις, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου που εισήχθηκαν ή μετακινήθηκαν εργασίες.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×