Σύνδεση εργασιών μέσα στο έργο

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μετά τη δημιουργία εργασιών σε ένα έργο, πρέπει να συνδέσετε τους για να εμφανίσετε τις μεταξύ τους σχέσεις. Σύνδεση εργασιών δημιουργεί εξαρτήσεις εργασιών.

Συμβουλή: Μπορείτε, επίσης, να εμφανίσετε τις σχέσεις μεταξύ πολλών έργων συνδέοντας τις εργασίες μεταξύ έργων ή χρησιμοποιώντας εξαρτήσεις μεταξύ έργων.

Σε αυτό το άρθρο

Σύνδεση εργασιών στην προβολή γραφήματος Gantt

Σύνδεση εργασιών στην προβολή "Διάγραμμα δικτύου"

Σύνδεση εργασιών στην προβολή ημερολογίου

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τις αυτόματες συνδέσεις

Σχετικά με τη σύνδεση εργασιών

Πληροφορίες για τη σύνδεση μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες

Σύνδεση εργασιών στην προβολή γραφήματος Gantt

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, κάντε κλικ στην επιλογή Γράφημα Gantt.

  Εικόνα της ομάδας Προβολές εργασιών

 2. Στο πεδίο Όνομα εργασίας, επιλέξτε δύο ή περισσότερες εργασίες που θέλετε να συνδέσετε, με τη σειρά που θέλετε να συνδεθούν.

  • Για να επιλέξετε εργασίες, οι οποίες βρίσκονται διαδοχικά η μία με την άλλη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και επιλέξτε την πρώτη και την τελευταία εργασία που θέλετε να συνδέσετε.

  • Για να επιλέξετε εργασίες, οι οποίες δεν βρίσκονται διαδοχικά η μία με την άλλη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και επιλέξτε τις εργασίες που θέλετε να συνδέσετε.

 3. Στην καρτέλα εργασία, στην ομάδα " Χρονοδιάγραμμα ", κάντε κλικ στο κουμπί Σύνδεση εργασιών.

  Καρτέλα "Εργασία", ομάδα "Χρονοδιάγραμμα"

  Από προεπιλογή, το Project δημιουργεί μια σύνδεση εργασιών από λήξη σε έναρξη. Μπορείτε να αλλάξετε αυτή τη σύνδεση εργασιών σε: από έναρξη σε έναρξη, από λήξη σε λήξη ή από έναρξη σε λήξη.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση εργασιών στην προβολή διαγράμματος δικτύου

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, επιλέξτε Διάγραμμα δικτύου.

  Εικόνα της ομάδας Προβολές εργασιών

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στο κέντρο του πλαισίου της προαπαιτούμενης εργασίας.

 3. Σύρετε τη σύνδεση στο πλαίσιο κειμένου της εξαρτώμενης εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση εργασιών στην προβολή ημερολογίου

 1. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Προβολές εργασιών, επιλέξτε Ημερολόγιο.

  Εικόνα της ομάδας Προβολές εργασιών

 2. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικού στη γραμμή ημερολογίου της προαπαιτούμενης εργασίας.

 3. Σύρετε τη γραμμή στη γραμμή ημερολογίου της εξαρτώμενης εργασίας.

Αρχή της σελίδας

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των αυτόματων συνδέσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε Project 2010, έτσι ώστε όταν εισάγετε ένα εργασίας ανάμεσα σε συνδεδεμένες εργασίες, η νέα εργασία συνδέεται αυτόματα με τις περιβάλλουσες εργασίες. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται τις αυτόματες συνδέσεις. Για παράδειγμα, εάν έχετε τρεις εργασίες με συνδέσεις από λήξη σε έναρξη και μπορείτε να προσθέσετε μια νέα εργασία μεταξύ τους, θα χρειαστεί τη νέα εργασία σε μια σύνδεση από λήξη σε έναρξη με τις εργασίες επάνω και κάτω από αυτό.

Από προεπιλογή, η αυτόματη σύνδεση είναι απενεργοποιημένη. Ακολουθήστε τα εξής βήματα για να την ενεργοποιήσετε.

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και μετά κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project, επιλέξτε Προγραμματισμός και πραγματοποιήστε κύλιση στην ενότητα Επιλογές προγραμματισμού για αυτό το έργο.

 3. Για να ενεργοποιήσετε τις αυτόματες συνδέσεις, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη σύνδεση εργασιών που εισήχθησαν ή μετακινήθηκαν. Για να καταργήσετε ξανά την αυτόματη σύνδεση, καταργήστε την επιλογή από το συγκεκριμένο πλαίσιο ελέγχου.

Αρχή της σελίδας

Σχετικά με τη σύνδεση εργασιών

Όταν συνδέετε εργασίες στο Project, ο προεπιλεγμένος τύπος σύνδεσης είναι από λήξη σε έναρξη. Ωστόσο, μια σύνδεση από λήξη σε έναρξη δεν λειτουργεί σε κάθε περίπτωση. Το Project παρέχει τους ακόλουθους τύπους πρόσθετες συνδέσεις εργασίας ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μοντέλο το έργο σας ρεαλιστικά να:

Τύπος σύνδεσης

Παράδειγμα

Περιγραφή

Από λήξη σε έναρξη (ΛΕ)

TBD

Δεν είναι δυνατή η έναρξη της εξαρτώμενης εργασίας (B) μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία από την οποία εξαρτάται (A).

Για παράδειγμα, εάν έχετε δύο εργασίες, τις εργασίες "Σκάψιμο θεμελίων" και "Ρίψη μπετόν", δεν είναι δυνατή η έναρξη της εργασίας "Ρίψη μπετόν" μέχρι να ολοκληρωθεί η εργασία "Σκάψιμο θεμελίων".

Από έναρξη σε έναρξη (ΕΕ)

TBD

Δεν είναι δυνατή η έναρξη της εξαρτώμενης εργασίας (B) μέχρι να πραγματοποιηθεί η έναρξη της εργασίας από την οποία εξαρτάται (A).

Η εξαρτώμενη εργασία μπορεί να αρχίσει οποιαδήποτε στιγμή μετά την έναρξη της εργασίας από την οποία εξαρτάται. Ο τύπος σύνδεσης ΕΕ δεν απαιτεί την ταυτόχρονη έναρξη των δύο εργασιών.

Για παράδειγμα, αν έχετε δύο εργασίες με ονόματα "Ρίψη μπετόν" και "Ευθυγράμμιση μπετόν", η εργασία "Ευθυγράμμιση μπετόν" δεν μπορεί να ξεκινήσει αν δεν έχει ξεκινήσει η εργασία "Ρίψη μπετόν".

Από λήξη σε λήξη (ΛΛ)

TBD

Η εξαρτώμενη εργασία (Β) δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί εάν δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία από την οποία εξαρτάται (Α).

Η εξαρτώμενη εργασία μπορεί να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την ολοκλήρωση της εργασίας από την οποία εξαρτάται. Ο τύπος σύνδεσης ΛΛ δεν απαιτεί την ταυτόχρονη ολοκλήρωση των εργασιών.

Για παράδειγμα, αν έχετε δύο εργασίες με ονόματα "Εγκατάσταση καλωδίωσης" και "Επιθεώρηση ηλεκτρολογικών", η εργασία "Επιθεώρηση ηλεκτρολογικών" δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί αν δεν έχει ολοκληρωθεί η εργασία "Εγκατάσταση καλωδίωσης".

Από έναρξη σε λήξη (ΕΛ)

TBD

Η εξαρτώμενη εργασία (Β) δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί εάν δεν έχει αρχίσει η εργασία από την οποία εξαρτάται (Α).

Η εξαρτώμενη εργασία μπορεί να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή μετά την έναρξη της εργασίας από την οποία εξαρτάται. Ο τύπος σύνδεσης ΕΛ δεν απαιτεί να συμπέσουν η ολοκλήρωση της εξαρτώμενης εργασίας με την έναρξη της εργασίας από την οποία εξαρτάται.

Για παράδειγμα, τα στηρίγματα οροφής για το κατασκευαστικό έργο σας έχουν δομηθεί μακριά από το σημείο όπου θα χρησιμοποιηθούν. Δύο από τις εργασίες του έργου σας είναι οι εργασίες "Παράδοση στηριγμάτων" και "Συναρμολόγηση οροφής". Η εργασία "Συναρμολόγηση οροφής" δεν είναι δυνατό να ολοκληρωθεί εάν δεν έχει αρχίσει η εργασία "Παράδοση στηριγμάτων".

Αρχή της σελίδας

Σχετικά με τη μη αυτόματη σύνδεση προγραμματισμένων εργασιών

Όταν συνδέετε μια μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία με μια άλλη εργασία, το Project τηρεί τις τον τύπο σύνδεσης και τοποθετεί τη μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία σε σχέση με την άλλη εργασία. Για παράδειγμα, η εξαρτώμενη εργασία με μια σύνδεση από λήξη σε έναρξη εμφανίζεται ως αρχή όταν ολοκληρωθεί η προαπαιτούμενη εργασία.

Ωστόσο, μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους Project 2010 ώστε να μην μετακινείται μια μη αυτόματα προγραμματισμένη εργασία όταν είναι συνδεδεμένη με μια άλλη εργασία:

 1. Κάντε κλικ στην καρτέλα Αρχείο και μετά κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές.

 2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Project, επιλέξτε Προγραμματισμός και πραγματοποιήστε κύλιση στην ενότητα Επιλογές προγραμματισμού για αυτό το έργο.

 3. Καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Ενημέρωση των μη αυτόματα προγραμματισμένων εργασιών όταν γίνεται επεξεργασία συνδέσεων.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×