Σύνδεση ενός Τμήματος Web Προβολής λίστας στο Excel Web Access

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Για να έχετε μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στην προβολή ενός βιβλίου εργασίας του Microsoft Office Excel στις υπηρεσίες Excel Services, μπορείτε να συνδέσετε ένα τμήμα Web προβολής λίστας μιας βιβλιοθήκης εγγράφων ή μια λίστα για το τμήμα Web Excel Web Access.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύνδεση της προβολής λίστας και τμήματα Web Excel Web Access

Σύνδεση των τμημάτων Web, χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση URL εγγράφου

Σύνδεση των τμημάτων Web με χρήση ενός καθορισμένου στοιχείου

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύνδεση της προβολής λίστας και τμήματα Web Excel Web Access

Μπορείτε να συνδεθείτε ένα τμήμα Web προβολής λίστας στο Excel Web Access με δύο τρόπους:

 • Διεύθυνση URL εγγράφου     Περάσετε τη διεύθυνση URL εγγράφου από ένα δημοσιευμένο βιβλίο εργασίας του Microsoft Office Excel βρίσκεται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση URL εγγράφου του επιλεγμένου βιβλίου εργασίας στη βιβλιοθήκη εγγράφων για να φορτώσετε ή να αλλάξετε το βιβλίο εργασίας που εμφανίζεται στο Excel Web Access. Δεν χρειάζεται να εισαγάγετε μια διεύθυνση URL βιβλίου εργασίας για το Excel Web Access στην προσαρμοσμένη ιδιότητα βιβλίου εργασίας, επειδή χρησιμοποιείτε τη σύνδεση του Τμήματος Web προβολής λίστας για να εισαγάγετε τη διεύθυνση URL για εσάς.

  Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια βιβλιοθήκη εγγράφων που αποθηκεύει πολλά βιβλία εργασίας, καθένα από τα οποία περιέχει βασικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με κάθε τμήμα στη διεύθυνσή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σελίδα Τμήματος Web στατιστικών στοιχείων διαίρεσης, που συνδέει τα δύο τμήματα Web μαζί, ώστε κάθε φορά που επιλέγετε ένα στοιχείο βιβλίου εργασίας από το τμήμα Web στατιστικών στοιχείων λίστας προβολής, που εμφανίζεται στο επιλεγμένο τμήμα βιβλίο εργασίας στο τμήμα Web Excel Web Access.

 • Με το όνομα στοιχείου     Μεταβίβαση ενός καθορισμένου στοιχείου από μια λίστα σε ένα τμήμα Web Excel Web Access. Σε αυτήν την περίπτωση, χρησιμοποιείτε το καθορισμένο στοιχείο στη λίστα για να ελέγξετε ποιες καθορισμένο στοιχείο στο τμήμα Web Excel Web Access για να εμφανίσετε. Πρέπει να εισαγάγετε μια διεύθυνση URL του βιβλίου εργασίας για το Excel Web Access στην προσαρμοσμένη ιδιότητα βιβλίου εργασίας και αυτό το βιβλίο εργασίας πρέπει να δημοσιευτεί με τα απαραίτητα καθορισμένα στοιχεία. Δεν χρειάζεται να εισάγετε το καθορισμένο στοιχείο στην προσαρμοσμένη ιδιότητα Καθορισμένου στοιχείου ή να χρησιμοποιήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα Προβολή, επειδή χρησιμοποιείτε τη σύνδεση του Τμήματος Web προβολής λίστας για την εισαγωγή του καθορισμένου στοιχείου για εσάς.

  Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει 3 καθορισμένα στοιχεία: Γράφημα_ΟΕ2006, Συνοπτικός_Πίνακας_ΟΕ2006 και Λεπτομέρειες_συγκεντρωτικούπίνακα_οε2006. Δημοσίευση αυτού του βιβλίου εργασίας, καθορίζετε αυτά τα καθορισμένα στοιχεία για προβολή στις υπηρεσίες Excel Services και, στη συνέχεια, δημιουργήστε μια Excel Web Access Δεδομένα_οε2006 που εμφανίζει αυτό το βιβλίο εργασίας. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα Στοιχεία_ΟΕ2006 που περιέχει αυτά τα τρία καθορισμένα στοιχεία ως μεμονωμένα στοιχεία λίστας. Κάθε φορά που επιλέγετε ένα στοιχείο από το τμήμα Web Στοιχεία_ΟΕ2006 λίστα προβολή, μπορείτε να εμφανίσετε το επιλεγμένο στοιχείο του Excel Web Access Δεδομένα_οε2006 με το όνομα.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση των τμημάτων Web, χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση URL εγγράφου

 1. Προσθέστε το τμήμα Web προβολής λίστας της βιβλιοθήκης εγγράφων και το τμήμα Web Excel Web Access σε μια σελίδα Τμημάτων Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τμήμα Web προβολής λίστας και Προσθήκη ή κατάργηση ενός Τμήματος Web.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 3. Από το τμήμα Web Excel Web Access, κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Τμήματος Web Μενού Τμήματος Web , τοποθετήστε το δείκτη σε συνδέσεις, τοποθετήστε το δείκτη για να Λάβετε διεύθυνση URL βιβλίου εργασίας από και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κατάλληλο Τμήμα Web προβολής λίστας.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης, επιλέξτε Διεύθυνση URL εγγράφου από το πλαίσιο λίστας Όνομα πεδίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 5. Για να κλείσετε την κατάσταση επεξεργασίας σελίδας Τμημάτων Web και να προβάλετε τη σελίδα, στο επάνω μέρος της σελίδας Τμήματος Web, στην περιοχή Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού αναπτυσσόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος από τη λειτουργία επεξεργασίας.

 6. Για να προβάλετε κάθε βιβλίο εργασίας στο τμήμα Web Excel Web Access, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογή δίπλα στο στοιχείο βιβλίο εργασίας στο τμήμα Web προβολής λίστας.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση των τμημάτων Web με χρήση ενός καθορισμένου στοιχείου

 1. Προσθήκη του Τμήματος Web προβολής λίστας από τη λίστα που περιέχει τα καθορισμένα στοιχεία και το τμήμα Web Excel Web Access σε μια σελίδα Τμημάτων Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τμήμα Web προβολής λίστας και Προσθήκη ή κατάργηση ενός Τμήματος Web.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 3. Στην αρχική οθόνη του Excel Web Access, κάντε κλικ στη σύνδεση, κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε το παράθυρο εργαλείων.

  Το τμήμα Web περνάει σε κατάσταση επεξεργασίας και εμφανίζεται το παράθυρο εργαλείων Τμήματος Web.

 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL ή UNC του βιβλίου εργασίας που περιέχει τα καθορισμένα στοιχεία στο πλαίσιο κειμένου του βιβλίου εργασίας.

  Για να εντοπίσετε εύκολα ένα βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή σύνδεσης Κουμπί "Δόμηση" και χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή σύνδεσης.

 5. Από το τμήμα Web Excel Web Access, κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Τμήματος Web Μενού Τμήματος Web , τοποθετήστε το δείκτη σε συνδέσεις, τοποθετήστε το δείκτη για να Λάβετε καθορισμένου στοιχείου από και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κατάλληλο Τμήμα Web προβολής λίστας.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης, επιλέξτε Τίτλος από το πλαίσιο λίστας Όνομα πεδίου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 7. Για να κλείσετε την κατάσταση επεξεργασίας σελίδας Τμημάτων Web και να προβάλετε τη σελίδα, στο επάνω μέρος της σελίδας Τμήματος Web, στην περιοχή Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού αναπτυσσόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος από τη λειτουργία επεξεργασίας.

 8. Για να προβάλετε κάθε καθορισμένο στοιχείο στο τμήμα Web Excel Web Access, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογής δίπλα στο συγκεκριμένο στοιχείο στο τμήμα Web προβολής λίστας.

Αρχή της σελίδας

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×