Σύνδεση ενός Τμήματος Web Προβολής λίστας στο Excel Web Access

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να έχετε μεγαλύτερη ευελιξία και έλεγχο στην προβολή βιβλίων εργασίας του Microsoft Office Excel στις υπηρεσίες Excel, μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα Τμήμα Web Προβολής λίστας κάποιας βιβλιοθήκης εγγράφων ή σε μια λίστα στο Τμήμα Web Excel Web Access.

Τι θέλετε να κάνετε;

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύνδεση της προβολής λίστας και τμήματα Web Excel Web Access

Σύνδεση των τμημάτων Web, χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση URL εγγράφου

Σύνδεση των τμημάτων Web με χρήση ενός καθορισμένου στοιχείου

Μάθε περισσότερα σχετικά με τη σύνδεση της Προβολής Λίστας και των Τμημάτων Web Excel Web Access

Υπάρχουν δυο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να συνδέσετε ένα Τμήμα Web Προβολής λίστας με το Excel Web Access:

 • Διεύθυνση URL εγγράφου     Περάστε τη διεύθυνση URL ενός δημοσιευμένου βιβλίου εργασίας του Microsoft Office Excel που βρίσκεται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση URL του επιλεγμένου βιβλίου εργασίας στη βιβλιοθήκη εγγράφων για τη φόρτωση ή την αλλαγή του εγγράφου που εμφανίζεται στο Excel Web Access. Δεν είναι απαραίτητο να εισάγετε τη διεύθυνση URL ενός βιβλίου εργασίας για το Excel Web Access στην προσαρμοσμένη ιδιότητα Βιβλίο εργασίας γιατί χρησιμοποιείτε τη σύνδεση του Τμήματος Web Προβολής λίστας για την εισαγωγή της διεύθυνσης URL.

  Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε μια βιβλιοθήκη εγγράφων "Στατιστικά στοιχεία τμήματος", στην οποία αποθηκεύονται πολλά βιβλία εργασίας, καθένα από τα οποία περιέχει βασικά στατιστικά στοιχεία σχετικά με κάθε τμήμα στη διεύθυνσή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σελίδα Τμήματος Web Στατιστικών στοιχείων διεύθυνσης, η οποία να συνδέει τα δύο Τμήματα Web, έτσι ώστε κάθε φορά που επιλέγετε ένα στοιχείο από το Τμήμα Web Προβολής λίστας Στατιστικών στοιχείων τμήματος, να εμφανίζεται το επιλεγμένο βιβλίο εργασίας του τμήματος στο Τμήμα Web Excel Web Access

 • Καθορισμένο στοιχείο     Περάστε ένα καθορισμένο στοιχείο από μια λίστα σε ένα Τμήμα Web Excel Web Access. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείτε το καθορισμένο στοιχείο στη λίστα για να ελέγξετε ποιο καθορισμένο στοιχείο στο Τμήμα Web Excel Web Access θα προβάλετε. Πρέπει να εισάγετε τη διεύθυνση URL ενός βιβλίου εργασίας για το Excel Web Access στην προσαρμοσμένη ιδιότητα Βιβλίο εργασίας και αυτό το βιβλίο εργασίας πρέπει να δημοσιευτεί με τα απαραίτητα καθορισμένα στοιχεία. Δεν είναι απαραίτητο να εισάγετε το καθορισμένο στοιχείο στην προσαρμοσμένη ιδιότητα Καθορισμένο στοιχείο ή να χρησιμοποιήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα Προβολή γιατί χρησιμοποιείτε τη σύνδεση του Τμήματος Web Προβολής λίστας για την εισαγωγή του καθορισμένου στοιχείου.

  Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα βιβλίο εργασίας που περιέχει 3 καθορισμένα στοιχεία: Γράφημα_ΟΕ2006, Συνοπτικός_Πίνακας_ΟΕ2006, και Λεπτομέρειες_ΣυγκεντρωτικούΠίνακα_ΟΕ2006. Δημοσιεύετε αυτό το βιβλίο εργασίας, καθορίζετε αυτά τα καθορισμένα στοιχεία να προβάλλονται στις υπηρεσίες Excel και στη συνέχεια δημιουργείτε ένα Τμήμα Web Excel Web Access Δεδομένα_ΟΕ2006 που εμφανίζει αυτό το βιβλίο εργασίας. Στη συνέχεια, δημιουργείτε μια λίστα Στοιχεία_ΟΕ2006 που περιέχει αυτά τα τρία καθορισμένα στοιχεία ως ξεχωριστά στοιχεία της λίστας. Κάθε φορά που επιλέγετε ένα στοιχείο από το Τμήμα Web Προβολής λίστας Στοιχεία_ΟΕ2006, προβάλετε το επιλεγμένο καθορισμένο στοιχείο στο Τμήμα Web Excel Web Access Δεδομένα_ΟΕ2006.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση των Τμημάτων Web χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση URL εγγράφου

 1. Προσθέστε το τμήμα Web προβολής λίστας της βιβλιοθήκης εγγράφων και το τμήμα Web Excel Web Access σε μια σελίδα Τμημάτων Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τμήμα Web προβολής λίστας και Προσθήκη ή κατάργηση ενός Τμήματος Web.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 3. Από το τμήμα Web Excel Web Access, κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Τμήματος Web Μενού Τμήματος Web , τοποθετήστε το δείκτη σε συνδέσεις, τοποθετήστε το δείκτη για να Λάβετε διεύθυνση URL βιβλίου εργασίας από και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κατάλληλο Τμήμα Web προβολής λίστας.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης, επιλέξτε Διεύθυνση URL εγγράφου από το πλαίσιο λίστας Όνομα πεδίου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 5. Για να κλείσετε την κατάσταση επεξεργασίας σελίδας Τμημάτων Web και να προβάλετε τη σελίδα, στο επάνω μέρος της σελίδας Τμήματος Web, στην περιοχή Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού αναπτυσσόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος από τη λειτουργία επεξεργασίας.

 6. Για να προβάλετε κάθε βιβλίο εργασίας στο Τμήμα Web Excel Web Access, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογών δίπλα από το βιβλίο εργασίας στο Τμήμα Web Προβολής λίστας.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση των Τμημάτων Web χρησιμοποιώντας ένα καθορισμένο στοιχείο

 1. Προσθήκη του Τμήματος Web προβολής λίστας από τη λίστα που περιέχει τα καθορισμένα στοιχεία και το τμήμα Web Excel Web Access σε μια σελίδα Τμημάτων Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Τμήμα Web προβολής λίστας και Προσθήκη ή κατάργηση ενός Τμήματος Web.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 3. Στην οθόνη του Excel Web Access που ανοίγει, κάντε κλικ στη σύνδεση Κάντε κλικ εδώ για να ανοίξετε το παράθυρο εργαλείων.

  Το Τμήμα Web περνάει σε κατάσταση επεξεργασίας και εμφανίζεται το παράθυρο εργαλείων Τμήματος Web.

 4. Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL ή UNC του βιβλίου εργασίας που περιέχει τα καθορισμένα στοιχεία στο πλαίσιο κειμένου Βιβλίο εργασίας.

  Για να εντοπίσετε εύκολα ένα βιβλίο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή σύνδεσης Κουμπί "Δόμηση" και χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Επιλογή σύνδεσης.

 5. Από το τμήμα Web Excel Web Access, κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Τμήματος Web Μενού Τμήματος Web , τοποθετήστε το δείκτη σε συνδέσεις, τοποθετήστε το δείκτη για να Λάβετε καθορισμένου στοιχείου από και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κατάλληλο Τμήμα Web προβολής λίστας.

 6. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης, επιλέξτε Τίτλος από το πλαίσιο λίστας Όνομα πεδίου και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Τέλος.

 7. Για να κλείσετε την κατάσταση επεξεργασίας σελίδας Τμημάτων Web και να προβάλετε τη σελίδα, στο επάνω μέρος της σελίδας Τμήματος Web, στην περιοχή Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού αναπτυσσόμενο μενού, κάντε κλικ στην επιλογή Έξοδος από τη λειτουργία επεξεργασίας.

 8. Για να προβάλετε κάθε καθορισμένο στοιχείο στο Τμήμα Web Excel Web Access, κάντε κλικ στο κουμπί επιλογών δίπλα από το καθορισμένο στοιχείο στο Τμήμα Web Προβολής λίστας.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×