Σύνδεση εγγραφών του Business Contact Manager

Σύνδεση εγγραφών είναι η ένωσή τους, ώστε να μπορείτε γρήγορα να δείτε σχετικές πληροφορίες και να έχετε πρόσβαση σε σχετικές εγγραφές. Αφού συνδεθούν, μπορείτε εύκολα να ανοίξετε τη συνδεδεμένη επαφή κάνοντας διπλό κλικ στο σύνδεσμο.

Αυτό το άρθρο περιγράφει πώς μπορείτε να συνδέσετε εγγραφές του Business Contact Manager for Outlook:

Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση στοιχείων ιστορικού επικοινωνίας, όπως συναντήσεις και εργασίες, με εγγραφές, ανατρέξτε στο θέμα Παρακολούθηση των επικοινωνιών σας με πελάτες στο Business Contact Manager.

Τι θέλετε να κάνετε;

Σύνδεση ενός λογαριασμού με επαγγελματική επαφή

Σύνδεση μιας επαγγελματικής επαφής με ένα λογαριασμό

Σύνδεση ενός λογαριασμού ή μίας επαγγελματικής επαφής σε μία ευκαιρία ή ένα επαγγελματικό έργο

Σύνδεση μιας εγγραφής με μια δραστηριότητα μάρκετινγκ για παρακολούθηση

Η σύνδεση τύπων εγγραφών λογαριασμού και επαγγελματικής επαφής είναι προαιρετική. Οι ευκαιρίες, τα επαγγελματικά έργα και τα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας πρέπει να συνδέονται με ένα λογαριασμό ή μία επαγγελματική επαφή. Αυτό σημαίνει ότι, για να μπορέσετε να αποθηκεύσετε μία ευκαιρία ή ένα επαγγελματικό έργο, πρέπει να το συνδέσετε με έναν τύπο εγγραφής λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής.

Οι δραστηριότητες μάρκετινγκ, όπως οι λίστες κλήσεων, μπορούν να συνδεθούν με εγγραφές με την εισαγωγή του ονόματος της δραστηριότητας μάρκετινγκ στο πεδίο Ξεκίνησε από μιας εγγραφής. Η σύνδεση δραστηριοτήτων μάρκετινγκ με εγγραφές σάς δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε την απόδοση της επένδυσης για τη δραστηριότητα μάρκετινγκ, επειδή μπορείτε να δείτε την επαφή πελάτη, μέσω εγγραφών αρχείων καταγραφής τηλεφωνικών κλήσεων, και τα αναμενόμενα έσοδα, τα οποία προκύπτουν από τη δραστηριότητα μάρκετινγκ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες μάρκετινγκ, ανατρέξτε στο θέμα Προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών με το Business Contact Manager

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση ενός λογαριασμού με επαγγελματική επαφή

Ένας λογαριασμός μπορεί να συνδεθεί με πολλές επαγγελματικές επαφές.

Όταν συνδέετε εγγραφές σε μια εγγραφή λογαριασμού, το ιστορικό επικοινωνίας του λογαριασμού περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του ιστορικού επικοινωνίας για κάθε εγγραφή με την οποία συνδέεται.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση επαφών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Λογαριασμοί.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Σύνδεση λογαριασμού με επαγγελματική επαφή στο χώρο εργασίας διαχείρισης επαφών   

   1. Κάντε κλικ στο λογαριασμό που θέλετε να συνδέσετε.

   2. Στην κορδέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία συνδεδεμένης επαγγελματικής επαφής.

   3. Κάντε ένα από τα εξής:

    • Για να δημιουργήσετε έναν νέο τύπο εγγραφής επαγγελματικής επαφής, κάντε κλικ στον τύπο εγγραφής επαγγελματικής επαφής και, στη συνέχεια, συμπληρώστε τη φόρμα.

    • Για να επιλέξετε μια υπάρχουσα επαγγελματική επαφή, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογή υπάρχουσας, κάντε κλικ στην επαγγελματική επαφή που θέλετε να συνδέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση με.

     Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε μια εγγραφή για σύνδεση, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή εγγραφής Business Contact Manager για σύνδεση.

  • Σύνδεση λογαριασμού με επαγγελματική επαφή από ανοιχτή εγγραφή λογαριασμού   

   1. Κάντε διπλό κλικ σε μια εγγραφή λογαριασμού για να ανοίξει.

   2. Στην ενότητα Σχετικές επαφές, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.

   3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε τις επαγγελματικές επαφές για σύνδεση με αυτόν το λογαριασμό, επιλέξτε την επαγγελματική επαφή για προσθήκη.

    Συμβουλή: Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία επαγγελματικές επαφές.

    Πώς μπορώ να επιλέξω περισσότερες από μία εγγραφές;

    Για να επιλέξετε συνεχόμενες εγγραφές, πατήστε το πλήκτρο SHIFT και κατόπιν κάντε κλικ στην πρώτη και την τελευταία εγγραφής της ομάδας που θέλετε να προσθέσετε. Για να επιλέξετε μη συνεχόμενες εγγραφές, πατήστε το πλήκτρο CTRL και κατόπιν κάντε κλικ στις μεμονωμένες εγγραφές. Για να επιλέξετε όλες τις εγγραφές, κάντε κλικ σε μία και κατόπιν πατήστε CTRL+A.

   4. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

   5. Στη φόρμα λογαριασμού, εάν αναφέρονται περισσότερες από μία επαγγελματικές επαφές, επιλέξτε Κύρια για να προσδιορίσετε την κύρια επαφή.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση μιας επαγγελματικής επαφής με ένα λογαριασμό

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση επαφών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Επαγγελματικές επαφές .

 3. Κάντε διπλό κλικ στην επαγγελματική επαφή την οποία θέλετε να συνδέσετε με ένα λογαριασμό.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Μία επαγγελματική επαφή μπορεί να είναι συνδεδεμένη με έναν μόνο λογαριασμό.

 4. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Σύνδεση υπάρχουσας εγγραφής λογαριασμού σε επαγγελματική επαφή   

   1. Στην ενότητα Συνδεδεμένος λογαριασμός, κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμός.

   2. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλέξτε το λογαριασμό που θα συνδεθεί με αυτήν την επαγγελματική επαφή, επιλέξτε το λογαριασμό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση σε.

   3. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

    Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε μια εγγραφή για σύνδεση, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή εγγραφής Business Contact Manager για σύνδεση.

  • Δημιουργία εγγραφής λογαριασμού που συνδέεται αυτόματα με την επαγγελματική επαφή    

   1. Στην κορδέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Συνδεδεμένος λογαριασμός και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία λογαριασμού.

    Ορισμένα πεδία στην εγγραφή λογαριασμού, όπως οι διευθύνσεις Εργασία και Ιστοσελίδα και οι αριθμοί στο πεδίο Τηλέφωνο περιέχουν αυτόματα τις πληροφορίες από την εγγραφή επαγγελματικής επαφής.

    ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η επαγγελματική επαφή που συνδέετε δεν εμφανίζεται στην εγγραφή λογαριασμού παρά μόνο αφού αποθηκεύσετε και κλείσετε την εγγραφή λογαριασμού.

   2. Πληκτρολογήστε τις υπόλοιπες πληροφορίες στη φόρμα λογαριασμού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο.

 5. Στην εγγραφή επαγγελματικής επαφής, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση ενός λογαριασμού ή μίας επαγγελματικής επαφής σε μία ευκαιρία ή ένα επαγγελματικό έργο

Μπορείτε να συνδέσετε πολλαπλές εγγραφές ευκαιρίας και επαγγελματικού έργου σε τύπους εγγραφών λογαριασμού και επαγγελματικής επαφής, συμπεριλαμβανόμενων των υποψήφιων πελατών και τυχόν προσαρμοσμένων τύπων εγγραφών δικής σας δημιουργίας. Όλα τα συνδεδεμένα επαγγελματικά έργα και οι ευκαιρίες αναφέρονται στη σελίδα "Ιστορικό" των τύπων εγγραφών λογαριασμού και επαγγελματικής επαφής.

Μια ευκαιρία μπορεί να συνδεθεί μόνο με έναν τύπο εγγραφής λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής.

Ένα επαγγελματικό έργο μπορεί να συνδεθεί σε πολλαπλούς τύπους εγγραφής λογαριασμού και επαγγελματικής επαφής, αλλά μπορεί να έχει μόνο έναν πρωτεύοντα λογαριασμό ή μια επαγγελματική επαφή. Το ιστορικό επικοινωνιών του επαγγελματικού έργου περιλαμβάνεται, επίσης, στο ιστορικό του πρωτεύοντος τύπου εγγραφής λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής.

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να συνδέσετε λογαριασμούς ή επαγγελματικές επαφές με μία ευκαιρία ή ένα επαγγελματικό έργο. Οι ακόλουθες διαδικασίες καταγράφουν τις διάφορες μεθόδους.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση μίας ευκαιρίας ή ενός επαγγελματικού έργου με μία εγγραφή τύπου λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στην επιλογή Διαχείριση επαφών.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Λογαριασμοί, Επαγγελματικές επαφές ή "Υποψήφιοι πελάτες".

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Σύνδεση τύπου εγγραφής λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής με νέα ευκαιρία ή επαγγελματικό έργο από το χώρο εργασίας διαχείρισης επαφών   

   1. Κάντε κλικ στο λογαριασμό ή στην επαγγελματική επαφή που θέλετε να συνδέσετε με μία νέα εγγραφή ευκαιρίας ή επαγγελματικού έργου.

   2. Στην κορδέλα, στην ομάδα Προσθήκη στοιχείου ιστορικού, κάντε κλικ σε ένα από τα ακόλουθα κουμπιά για να ανοίξετε μια νέα φόρμα ευκαιρίας ή επαγγελματικού έργου:

    • Ευκαιρία.

    • Περισσότερα και, στη συνέχεια, κλικ στην επιλογή Επαγγελματικό έργο.

  • Σύνδεση νέας ευκαιρίας ή επαγγελματικού έργου με ανοιχτή φόρμα λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής   

   1. Κάντε διπλό κλικ στο λογαριασμό ή στην επαγγελματική επαφή την οποία θέλετε να συνδέσετε.

   2. Στην κορδέλα, στην ομάδα Προσθήκη στοιχείου ιστορικού, κάντε κλικ σε ένα από τα ακόλουθα κουμπιά:

    • Ευκαιρία

    • Επαγγελματικό έργο.

 4. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες στη φόρμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο.

 5. Στην εγγραφή λογαριασμού ή επαγγελματικής επαφής, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο.

Συμβουλή: Ένας άλλος τρόπος για να συνδέσετε μια νέα εγγραφή ευκαιρίας ή επαγγελματικού έργου, καθώς και άλλα στοιχεία του ιστορικού επικοινωνίας, με λογαριασμούς ή επαγγελματικές επαφές είναι να προσθέσετε το στοιχείο στη σελίδα ιστορικού της εγγραφής. Στην κορδέλα, σε ένα λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή, κάντε κλικ στην επιλογή Ιστορικό. Κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ευκαιρία ή Επαγγελματικό έργο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία ιστορικού επικοινωνίας, ανατρέξτε στο θέμα Παρακολούθηση των επικοινωνιών σας με πελάτες στο Business Contact Manager.

Μια υπάρχουσα ευκαιρία ή επαγγελματικό έργο πρέπει να συνδεθούν με λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή για να είναι δυνατή η αποθήκευσή τους. Μπορείτε να αλλάξετε το λογαριασμό ή την επαγγελματική επαφή με την οποία είναι συνδεδεμένη μια ευκαιρία ή ένα επαγγελματικό έργο επιλέγοντας έναν άλλο λογαριασμό ή μια άλλη επαγγελματική επαφή στην εγγραφή.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση ενός επαγγελματικού έργου με ένα λογαριασμό ή μια επαγγελματική επαφή μέσω μιας ευκαιρίας

Θεωρήστε ότι ένα επαγγελματικό έργο είναι ουσιαστικά ένας κατάλογος από έργα τα οποία πρέπει να εκπληρώσετε για να ολοκληρώσετε μια πώληση ή για να ικανοποιήσετε έναν πελάτη.

Όταν συνδέετε ένα επαγγελματικό έργο σε ένα λογαριασμό ή μια επαγγελματική επαφή από μια φόρμα ευκαιρίας, το επαγγελματικό έργο λαμβάνει αυτόματα το ίδιο όνομα με την ευκαιρία.

Το νέο επαγγελματικό έργο συνδέεται αυτόματα με τον ίδιο λογαριασμό ή την ίδια επαγγελματική επαφή όπως η ευκαιρία, αλλά μπορείτε να επιλέξετε και να συνδέσετε κάποιο διαφορετικό λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή.

Τα επαγγελματικά έργα μπορεί να σχετίζονται με πολλούς λογαριασμούς και επαγγελματικές επαφές, αλλά μπορούν να έχουν μόνο έναν πρωτεύοντα λογαριασμό ή επαγγελματική επαφή. Μόνο ένα επαγγελματικό έργο μπορεί να έχει το ίδιο όνομα με μια ευκαιρία.

Η δημιουργία ενός επαγγελματικού έργου από μια ευκαιρία μπορεί να σας βοηθήσει να παρακολουθήσετε τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν για να ολοκληρώσετε ευκολότερα μια πώληση.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ στο στοιχείο Πωλήσεις.

 2. Στην καρτέλα Ευκαιρίες, κάντε κλικ στην ευκαιρία για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ένα σχετικό επαγγελματικό έργο.

 3. Κάντε ένα από τα εξής:

  • Στην κορδέλα, στην ομάδα Επεξεργασία, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία επαγγελματικού έργου.

  • Κάντε διπλό κλικ στην εγγραφή "Ευκαιρία" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία έργου.

 4. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε τις πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου Δημιουργία επαγγελματικού έργου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

 5. Πληκτρολογήστε τις πληροφορίες που επιθυμείτε στη φόρμα επαγγελματικού έργου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο.

 6. Εάν η φόρμα ευκαιρίας είναι ανοιχτή, κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση & Κλείσιμο.

  Το επαγγελματικό έργο αναφέρεται στη σελίδα Ιστορικό του λογαριασμού ή της επαγγελματικής επαφής που έχει συνδεθεί με το επαγγελματικό έργο. Το επαγγελματικό έργο δεν αναφέρεται στη σελίδα Ιστορικό της φόρμας ευκαιρίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Πρέπει να ανοίξετε το λογαριασμό ή την επαγγελματική επαφή ή να ανοίξετε το επαγγελματικό έργο, ώστε να προσθέσετε εργασίες στο επαγγελματικό έργο. Για να ανοίξετε το επαγγελματικό έργο από το συνδεδεμένο λογαριασμό ή την επαγγελματική επαφή, κάντε διπλό κλικ στο λογαριασμό ή την επαγγελματική επαφή στην εγγραφή της ευκαιρίας. Στην κορδέλα, κάντε κλικ στο κουμπί Ιστορικό και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο επαγγελματικό έργο.

Αρχή της σελίδας

Σύνδεση μιας εγγραφής με μια δραστηριότητα μάρκετινγκ για παρακολούθηση

Μπορείτε να συνδέσετε εγγραφές με δραστηριότητες μάρκετινγκ, όπως λίστες κλήσεων και μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε να παρακολουθήσετε τον αριθμό και τον τύπο εγγραφών που προέκυψαν από τη δραστηριότητα. Αυτό σας επιτρέπει να καταμετρήσετε την αποτελεσματικότητα κάθε δραστηριότητας μάρκετινγκ.

Όταν συνδέετε μια εγγραφή με μια δραστηριότητα μάρκετινγκ, μπορείτε να ανοίξετε τη δραστηριότητα μάρκετινγκ από την εγγραφή για να δείτε πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητα, όπως το ποιος άλλος έλαβε τη δραστηριότητα.

 1. Στο παράθυρο περιήγησης, στην περιοχή Business Contact Manager, κάντε κλικ σε έναν από τους παρακάτω φακέλους για να εμφανίσετε το χώρο εργασίας:

  • Διαχείριση επαφών

  • Πωλήσεις.

 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα η οποία περιέχει την εγγραφή που θέλετε να παρακολουθήσετε στη δραστηριότητα μάρκετινγκ.

 3. Κάντε διπλό κλικ στην εγγραφή για να ανοίξει.

 4. Στη φόρμα, κάντε κλικ στο κουμπί Ξεκίνησε από.

 5. Εάν είναι απαραίτητο, στη λίστα Τύπος στοιχείου, κάντε κλικ στην επιλογή Όλες οι δραστηριότητες μάρκετινγκ ή κάντε κλικ στον τύπο δραστηριότητας μάρκετινγκ.

 6. Κάντε κλικ στη δραστηριότητα μάρκετινγκ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνδεση σε.

 7. Κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επιλέξετε μια εγγραφή για σύνδεση, ανατρέξτε στο θέμα Επιλογή εγγραφής Business Contact Manager για σύνδεση.

Αρχή της σελίδας

Κοινή χρήση Facebook Facebook Twitter Twitter Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Πολύ ωραία! Έχετε άλλα σχόλια;

Πώς μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

×