Σύνδεση δεδομένων σε Τμήματα Web

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε πολλά προϊόντα και τεχνολογίες, η σύνδεση συνόλων δεδομένων από διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων είναι δύσκολη και απαιτεί ικανότητες προγραμματισμού. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού και τα κουμπιά μέσα σε ένα Τμήμα Web για να δημιουργήσετε συνδέσεις δεδομένων χωρίς να γράψετε προσαρμοσμένο κώδικα. Για παράδειγμα, με τη σύνδεση Τμημάτων Web, μπορείτε να παρουσιάσετε δεδομένα από δύο τμήματα Web σε εναλλασσόμενες προβολές, πραγματοποιήσετε υπολογισμούς μεταξύ δύο Τμημάτων Web και φιλτράρισμα ενός Τμήματος Web με χρήση τιμών από άλλο Τμήμα Web — όλα σε μία Σελίδα Τμήματος Web.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των συνδέσεων Τμημάτων Web

Δημιουργία συνδέσεων Τμημάτων Web

Δημιουργία ή αλλαγή μιας σύνδεσης μεταξύ δύο Τμημάτων Web

Ολοκλήρωση μιας σύνδεσης Τμήματος Web στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης

Κατάργηση μιας σύνδεσης μεταξύ δύο Τμημάτων Web

Συνηθισμένους τύπους συνδέσεων Τμημάτων Web

Επισκόπηση των συνδέσεων Τμημάτων Web

Χρησιμοποιώντας τις συνδέσεις Τμημάτων Web, μπορείτε να δημιουργήσετε ή να βελτιώσετε τις σελίδες Τμημάτων Web. Μπορείτε να συνδέσετε τμήματα Web, έτσι ώστε όταν εκτελείτε μια ενέργεια σε ένα τμήμα Web, να αλλάζουν τα περιεχόμενα ενός άλλου Τμήματος Web.

Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδεθείτε ένα τμήμα Web προβολής λίστας των υπαλλήλων με το τμήμα Web εικόνας, μεταφορά δεδομένων μεταξύ των δύο Τμημάτων Web. Κάθε φορά που επιλέγετε μια γραμμή στο το τμήμα Web προβολής λίστας υπαλλήλων που περιέχει μια στήλη με μια εικόνα αυτού του υπαλλήλου, μπορείτε να δείτε την εικόνα που εμφανίζεται στο τμήμα Web εικόνας.

Βασική σύνδεση Τμήματος Web

1. μια σύνδεση Τμήματος Web είναι ένας τρόπος για να μεταβιβάσετε δεδομένα από ένα τμήμα Web σε άλλο Τμήμα Web και να συγχρονίσετε τη συμπεριφορά τους.

2. ένα τμήμα Web παρέχει τα δεδομένα.

3. δεδομένων μπορεί να είναι λίστες, γραμμές, κελιά ή τιμές παραμέτρων.

4. στο άλλο Τμήμα Web λαμβάνει τα δεδομένα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη σύνδεση του Τμήματος Web από οποιοδήποτε τμήμα Web χρησιμοποιώντας το υπομενού τύπο σύνδεσης από την εντολή " συνδέσεις " στο μενού τμήμα Web. Για παράδειγμα, εάν η εντολή του υπομενού τύπου σύνδεσης ενός Τμήματος Web αναφέρει ότι Παροχή γραμμής σε εντολή του υπομενού τύπου σύνδεσης στο άλλο Τμήμα Web του αναφέρει Λήψη γραμμής από.

Όχι μόνο μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις Τμημάτων Web στην ίδια σελίδα Τμημάτων Web, αλλά μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συνδέσεις μεταξύ Τμημάτων Web σε δύο διαφορετικές σελίδες Τμημάτων Web στην ίδια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web συμβατό με το Microsoft Windows SharePoint Υπηρεσίες, όπως Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Δημιουργία συνδέσεων Τμημάτων Web

Δημιουργία μιας σελίδας Τμημάτων Web με συνδέσεις Τμημάτων Web είναι μια διαδικασία τριών βημάτων.

Βήμα 1: Αποφασίστε ποια δεδομένα που θέλετε να είναι διαθέσιμες στη σελίδα Τμημάτων Web

Συχνά, υπάρχουν ένα ή περισσότερα τμήματα Web προβολής λίστας που παρέχουν τα δεδομένα που θέλετε. Λίστες παρουσίαση των δεδομένων σας σε μορφή πίνακα και διευκολύνουν την τροποποίηση και ανανέωση δεδομένων, αλλάξτε τη σειρά ταξινόμησης, φιλτράρετε μέσα από τη λίστα και συγκέντρωση δεδομένων. Με τη χρήση του επιλογέα προβολής στο παράθυρο εργαλείων, μπορείτε να αλλάξετε την προβολή ενός Τμήματος Web προβολής λίστας, για να εργαστείτε με μόνο με τις στήλες που χρειάζεστε.

Βήμα 2: Προσθήκη των τμημάτων Web σε σελίδα Τμημάτων Web

Οι περισσότερες λίστες είναι διαθέσιμες ως τμήματα Web προβολής λίστας σε το τμήμα Web συλλογής τοποθεσιών. Άλλα τμήματα Web είναι συνήθως διαθέσιμα σε άλλες συλλογές Τμημάτων Web που έχετε πρόσβαση. Ορισμένες φορές, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε ένα τμήμα Web από μια άλλη τοποθεσία που περιλαμβάνει μια ενδιαφέρουσα ή χρήσιμη παρουσία ενός Τμήματος Web. Μπορείτε επίσης να αναζητήσετε Τμήματα Web σε εξωτερικές τοποθεσίες Web και, στη συνέχεια, να ζητήσετε να εγκατασταθούν στην τοποθεσία Web σας από το διαχειριστή της τοποθεσίας σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε Τμήματα Web σε Microsoft Office SharePoint Server 2007 κατάλογο στοιχείων Web ή σε μια τοποθεσία Web ενός άλλου κατασκευαστή λογισμικού. Διάρκεια του χρόνου, συλλογές Τμημάτων Web σας θα αυξηθεί και να προσαρμόσετε στις ανάγκες σας και τις ανάγκες της εταιρείας σας.

Βήμα 3: Σύνδεση των τμημάτων Web για να λάβετε τα αποτελέσματα που θέλετε

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις μόνο μεταξύ Τμημάτων Web που υποστηρίζουν συνδέσεις Τμήματος Web. Τμήματα Web που υποστηρίζουν συνδέσεις Τμήματος Web περιλαμβάνουν το τμήμα Web προβολής λίστας Τμήματος Web φόρμας και τμήμα Web εικόνας. Δευτερεύον μενού συνδέσεις στο μενού Τμήμα Web εμφανίζει μόνο τον τύπο της σύνδεσης που μπορείτε να δημιουργήσετε και το διαθέσιμο υπομενού Τμημάτων Web εμφανίζουν μόνο συμβατά Τμήματα Web. Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα 1 και 2, είναι εύκολο να αποφασίσετε και δεν γνωρίζει δέσμης ενεργειών ή κωδικοποίησης απαιτείται για να κάνετε τη σύνδεση του Τμήματος Web.

Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις μόνο μεταξύ Τμημάτων Web που είναι στην ίδια σελίδα Τμημάτων Web. Για να συνδέσετε ένα τμήμα Web με δεδομένα από μια άλλη τοποθεσία ή την προέλευση δεδομένων, μπορείτε να προσθέσετε μια προβολή δεδομένων, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web που είναι συμβατό με τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services, όπως Office SharePoint Designer 2007.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Δημιουργία ή αλλαγή μιας σύνδεσης μεταξύ δύο Τμημάτων Web

Με χρήση του μενού και παράθυρα διαλόγου, μπορείτε να συνδεθείτε τμήματα Web, να μεταβιβάσετε δεδομένα μεταξύ τους και να συγχρονίσετε τη συμπεριφορά τους.

 1. Ανοίξτε τη σελίδα Τμήματος Web.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 3. Αποφασίστε ποια δύο τμήματα Web που θέλετε να συνδεθείτε. Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε την ίδια σύνδεση ξεκινώντας από οποιοδήποτε τμήμα Web.

 4. Οποιοδήποτε από τα τμήματα Web, κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Τμήματος Web Μενού Τμήματος Web , τοποθετήστε το δείκτη σε συνδέσεις, τοποθετήστε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε, όπως η Παροχή γραμμής σε ή Λήψη ταξινόμησης/φίλτρου από, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του Τμήμα Web για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε μια σύνδεση.

  Περιγραφή εντολών στο δευτερεύον μενού Συνδέσεις

  Εντολή στο το συνδέσεις δευτερεύον μενού

  Περιγραφή

  Παροχή γραμμής σε

  Μπορείτε να συνδέσετε το Τμήμα Web προβολής λίστας σε ένα άλλο Τμήμα Web μεταβιβάζοντας μια επιλεγμένη γραμμή δεδομένων στο άλλο Τμήμα Web. Ανάλογα με το πώς δημιουργήθηκε το άλλο Τμήμα Web και το πώς λαμβάνει τα δεδομένα, το άλλο Τμήμα Web ενδέχεται να εμφανίσει τα δεδομένα γραμμής ή να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα γραμμής ως τιμή φίλτρου ή παραμέτρου.

  Σε τυπική προβολή, προστίθεται αυτόματα μια στήλη Επιλογή στοιχείου η οποία περιέχει κουμπιά επιλογής όταν συνδέετε το Τμήμα Web προβολής λίστας, ώστε να μπορείτε να υποδείξετε ποια γραμμή θα μεταβιβαστεί στο άλλο Τμήμα Web. Σε τυπική προβολή, μπορείτε να επιλέγετε μόνο μία γραμμή κάθε φορά. Ορισμένες στήλες, όπως η στήλη Επεξεργασία, δεν είναι διαθέσιμες για χρήση σε μια σύνδεση Τμήματος Web.

  Σε προβολή φύλλου δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε πολλές γραμμές, αλλά μόνο μία γραμμή μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web. Εάν έχετε επιλέξει πολλές γραμμές, η γραμμή που περιέχει το ενεργό κελί μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web και όλες οι άλλες γραμμές παραβλέπονται. Δεν μπορείτε να παρέχετε δεδομένα στη Γραμμή αθροίσματος ή στη Δημιουργία γραμμής στο άλλο Τμήμα Web.

  Με αυτόν τον τύπο σύνδεσης, μπορείτε να συνδέσετε περισσότερα από ένα Τμήματα Web στο Τμήμα Web προβολής λίστας.

  Παροχή δεδομένων σε

  Μπορείτε να συνδέσετε το Τμήμα Web προβολής λίστας σε ένα άλλο Τμήμα Web που λειτουργεί με δεδομένα λίστας. Σε αυτήν την περίπτωση, το Τμήμα Web προβολής λίστας αποτελεί την προέλευση δεδομένων για το άλλο Τμήμα Web.

  Σε τυπική προβολή και προβολή φύλλου δεδομένων, μόνο τα δεδομένα στην προβολή παρέχονται στο άλλο Τμήμα Web.

  Με αυτόν τον τύπο σύνδεσης, μπορείτε να συνδέσετε περισσότερα από ένα Τμήματα Web στο Τμήμα Web προβολής λίστας.

  Λήψη ταξινόμησης/φίλτρου από

  Στην τυπική προβολή και στην προβολή φύλλου δεδομένων, μπορείτε να συνδέσετε το Τμήμα Web προβολής λίστας σε ένα άλλο Τμήμα Web που μπορεί να του παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. μίας ή περισσότερων στηλών όνομα και την τιμή ζεύγη των δεδομένων που φιλτράρουν δεδομένα στο τμήμα Web προβολής λίστας.

  2. μια στήλη δεδομένων για να ταξινομήσετε δεδομένα κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά στο τμήμα Web προβολής λίστας.

  Με αυτόν τον τύπο σύνδεσης, μόνο άλλο ένα Τμήμα Web μπορεί να είναι συνδεδεμένο στο Τμήμα Web προβολής λίστας.

  Στο μενού Τμήμα Web ενδέχεται να μην είναι ενεργοποιημένη ή ορατή στη σελίδα Τμημάτων Web για διάφορους λόγους, όπως ότι το τμήμα Web ή τη ζώνη δεν υποστηρίζει συνδέσεις, χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης που δεν είναι συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services ή συνδέσεις είναι απενεργοποιημένα στην τοποθεσία σας.

 5. Για ορισμένες συνδέσεις Τμήματος Web, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε πρόσθετες πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τον τύπο σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή μια στήλη που θέλετε να φιλτράρετε. Επίσης, ανάλογα με το πώς δημιουργήθηκαν ένα ή και τα δύο από τα τμήματα Web, μπορείτε να δείτε πρόσθετα παράθυρα διαλόγου που είναι μοναδικά στη σύνδεση Τμήματος Web. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα πληροφορίες Βοήθειας, αν υπάρχει, για το προσαρμοσμένο Τμήμα Web.

  Συμβουλή: Μπορείτε να αποκρύψετε ένα Τμήμα Web εάν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για να παρέχετε δεδομένα σε ένα άλλο Τμήμα Web μέσω μιας σύνδεσης με Τμήμα Web, αλλά δεν θέλετε να εμφανίζεται το Τμήμα Web.

  Σημειώσεις: 

  • Το υπομενού "Τύπος σύνδεσης" μπορεί να διαφέρει από σελίδα Τμημάτων Web σε σελίδα Τμημάτων Web και από το τμήμα Web σε τμήμα Web για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών μεταξύ των ρυθμίσεων ιδιότητας για τη ζώνη της σελίδας Τμημάτων Web, το τμήμα Web ή το τμήμα Web, τον τύπο ή τη συμβατότητα των τμημάτων Web στη σελίδα , και το αν τα τμήματα Web έχουν συμβατούς τύπους σύνδεσης.

  • Εμφανίζονται μόνο τα τμήματα Web που μπορούν να συνδεθούν στο δευτερεύον μενού διαθέσιμα τμήματα Web. Ορισμένα τμήματα Web στη σελίδα Τμημάτων Web ενδέχεται να μην έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία συνδέσεων, ορισμένα τμήματα Web ενδέχεται να μην υποστηρίζει συνδέσεις στο τρέχον τμήμα Web ή τη συγκεκριμένη στιγμή ενδέχεται να ξεπεραστεί ορισμένων ορίων σύνδεσης.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Ολοκλήρωση μιας σύνδεσης Τμήματος Web στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης ώστε να ταιριάζει με στήλες μεταξύ του Τμήματος Web που λαμβάνει τα δεδομένα και το τμήμα Web που παρέχει τα δεδομένα.

Σημείωση: Μπορείτε να κάνετε μια σύνδεση που είναι σωστή, αλλά δεν έχει νόημα. Για παράδειγμα, το τμήμα Web που παρέχει τα δεδομένα μπορεί να έχει μια στήλη Αναγνωριστικού προϊόντος και το τμήμα Web που λαμβάνει τα δεδομένα ενδέχεται να έχει μια στήλη "Αναγνωριστικό υπαλλήλου". Παρόλο που μπορείτε να αντιστοιχίσετε αυτές τις στήλες, τα αποτελέσματα δεν θα έχουν νόημα.

Στο πλαίσιο λίστας στηλών, επιλέξτε μια στήλη από το τμήμα Web που λαμβάνει τα δεδομένα, το τμήμα Web που παρέχει τα δεδομένα ή και τα δύο.

Ακολουθούν συνηθισμένα παραδείγματα:

 • Αντιστοίχιση μιας γραμμής δεδομένων σε ένα τμήμα Web σε ένα κελί ή πεδίο δεδομένων σε άλλο Τμήμα Web   

  Το τμήμα Web που συνδέεστε είναι ένα τμήμα Web προβολής λίστας επαφών. Μία από τις στήλες στην προβολή λίστας είναι μια στήλη που περιέχει μια υπερ-σύνδεση που ονομάζεται φωτογραφία, που περιέχει μια διεύθυνση URL σε μια εικόνα της επαφής. Μπορείτε να κάνετε μια σύνδεση για το τμήμα Web εικόνας, το οποίο μπορεί να εμφανίσει μόνο μια διεύθυνση URL που περιέχει μια εικόνα. Πρέπει να επιλέξετε τη στήλη φωτογραφία από το τμήμα Web επαφών για να γίνει το σωστό ταίριασμα στο τμήμα Web εικόνας.

 • Αντιστοίχιση μιας γραμμής δεδομένων σε ένα τμήμα Web σε μια στήλη δεδομένων σε άλλο Τμήμα Web, έτσι ώστε να μπορείτε να φιλτράρετε   

  Το τμήμα Web που συνδέεστε είναι ένα τμήμα Web προβολής λίστας που περιέχει τα δεδομένα παραγγελιών. Μία από τις στήλες στην προβολή λίστας είναι μια στήλη που περιέχει ένα στοιχείο γραμμής που ονομάζεται OrdersDetailsID. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση σε μια άλλη προβολή τμήμα Web λίστας που έχει πολλές στήλες που περιέχουν στοιχεία παραγγελιών, ένα από τα οποία είναι μια στήλη που ταιριάζει που ονομάζεται OrdersDetailsID. Για να συνδέσετε τα δύο τμήματα Web, έτσι ώστε όταν επιλέγετε τη σειρά σε ένα τμήμα Web, να εμφανίζεται κάθε στοιχείο γραμμής για αυτήν τη σειρά στο άλλο Τμήμα Web, πρέπει να συμφωνεί με τις στήλες OrdersDetailsID σε κάθε τμήμα Web.

  Σημείωση: Τα ονόματα των στηλών δεν χρειάζεται να είναι το ίδιο, αλλά τα υποκείμενα δεδομένα πρέπει να ταιριάζουν ή να έχουν την ίδια τιμή.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Κατάργηση μιας σύνδεσης μεταξύ δύο Τμημάτων Web

 1. Ανοίξτε τη σελίδα Τμήματος Web.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 3. Οποιοδήποτε από τα τμήματα Web από την οποία θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση, επιλέξτε το μενού Τμήματος Web Μενού Τμήματος Web , συνδέσεις, επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να καταργήσετε — Για παράδειγμα, παροχή γραμμής σε ή Λήψη ταξινόμησης/φίλτρου Από το — και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του Τμήματος Web από την οποία θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση.

  Σημείωση: Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής στο δευτερεύον μενού συνδέσεις για κάθε επιλογή που έχει ενεργοποιημένη μια σύνδεση. Εάν δεν βλέπετε ένα σημάδι επιλογής, χωρίς σύνδεση είναι ενεργοποιημένη.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σύνδεσης.

 5. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση μεταξύ Τμημάτων Web, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">Αρχή της σελίδας</link>

Συνηθισμένους τύπους συνδέσεων Τμημάτων Web

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συνδυάσετε και να συνδέσετε τμήματα Web σε μια σελίδα Τμημάτων Web. Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλές από αυτές τις συνδέσεις Τμημάτων Web σε σελίδα Τμημάτων Web. Τα παρακάτω σενάρια περιγράφουν συνηθισμένους τύπους συνδέσεων δεδομένων μεταξύ Τμημάτων Web.

Κύριας λίστας και λεπτομερειών

Έχετε μια κύρια λίστα δεδομένων και πρέπει να εμφανίσετε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτήν την κύρια λίστα.

Παράδειγμα κύριας λίστας και λεπτομερειών

1. ένα τμήμα Web βασικά στοιχεία του υπαλλήλου περιέχει δεδομένα υπαλλήλων βασικές, συνήθως πρόσβαση, όπως το Αναγνωριστικό, το όνομα και Τίτλος εργασίας.

2. για να αναζητήσετε στοιχεία του υπαλλήλου, μπορείτε να επιλέξετε μια γραμμή.

3. η γραμμή μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web.

4. στο τμήμα Web "Λεπτομέρειες υπαλλήλου", εμφανίζονται τα στοιχεία του υπαλλήλου σε προβολή φόρμας.

Σε ένα τμήμα Web προβολής λίστας, μπορείτε να ταξινομήσετε και να φιλτράρετε μια μεγάλη λίστα για να εντοπίσετε τον υπάλληλο πριν να επιλέξετε τη γραμμή. Εάν τα δεδομένα λεπτομερειών είναι εκτεταμένη, μπορείτε να εμφανίσετε ακόμη και τμήμα Web λεπτομέρειες υπαλλήλου σε μια άλλη σελίδα Τμήματος Web.

Σύνοψης και λεπτομερειών

Έχετε μια συνοπτική λίστα δεδομένων και πρέπει να εμφανίσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες που παράγει τα δεδομένα σύνοψης.

Παράδειγμα σύνοψης και λεπτομερειών

1. έτος μέχρι τώρα πληρωμή στέλεχος του Τμήματος Web περιέχει τις πληροφορίες σας αποζημίωση.

2. Μπορείτε να επιλέξετε το συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με το αθροιστικό διακοπών και ασθενών ημέρες.

3. οι συνοπτικές πληροφορίες μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web.

4. στο πληρωμή στέλεχος λεπτομέρειες τμήμα Web που εμφανίζει τα εβδομαδιαία δεδομένα, μπορείτε να επαληθεύσετε τις εβδομάδες όταν έχετε καταγράψει αυτές τις ημέρες για να ανανεώσετε τη μνήμη ή να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια.

Γονικής και θυγατρικής

Μπορείτε να εμφανίσετε μια λίστα δεδομένων (η γονική) και για κάθε γραμμή είναι μία ή περισσότερες γραμμές (εξαρτημένες) που θέλετε να εμφανίζεται σε μια άλλη λίστα.

Παράδειγμα γονικής και θυγατρικής λίστας

1. ένα τμήμα Web παραγγελίες παρέχει μια λίστα με τις πιο πρόσφατες παραγγελίες πελατών.

2. Κάντε κλικ στη γραμμή που περιέχει τη σειρά που θέλετε να εξετάσετε.

3. η γραμμή μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web.

4. στο τμήμα Web "Λεπτομέρειες παραγγελίας", εμφανίζονται όλα τα στοιχεία γραμμής για αυτήν τη σειρά.

Αναζήτηση και φιλτράρισμα

Θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα, όπως κριτήρια αναζήτησης ή φίλτρου, σε ένα τμήμα Web για να εμφανίσετε τα αποτελέσματα σε ένα άλλο Τμήμα Web.

Παράδειγμα αναζήτησης και φίλτρου

1. στο τμήμα Web "Αναζήτηση βιβλίου", μπορείτε να εισαγάγετε τις πληροφορίες του βιβλίου, όπως τίτλος, συντάκτης και το θέμα, για να εντοπίσετε το βιβλίο ή το σύνολο βιβλίων.

2. Κάντε κλικ στην επιλογή ΥΠΟΒΟΛΉ.

3. τα κριτήρια αναζήτησης μεταβιβάζονται στο άλλο Τμήμα Web.

4. βιβλίο τμήμα Web λίστας εμφανίζει ένα ή περισσότερα βιβλία που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης.

Υπολογισμοί

Παρόλο που συχνά, μπορείτε να υπολογίσετε δεδομένα μέσα σε ένα τμήμα Web, μερικές φορές μπορεί να θέλετε να συνδυάσετε δύο τμήματα Web για να κάνετε πιο ευέλικτη τους υπολογισμούς σας.

Παράδειγμα υπολογισμών

1. Μπορείτε να εισαγάγετε αριθμούς στεγαστικών δανείων σε ένα τμήμα Web στεγαστικού αριθμούς.

2. Κάντε κλικ στο κουμπί ΜΕΤΆΒΑΣΗ.

3. οι αριθμοί στεγαστικού δανείου μεταβιβάζονται στο άλλο Τμήμα Web.

4. το τμήμα Web Αριθμομηχανής στεγαστικού τύπος υπολογίζει το στεγαστικών δανείων και εμφανίζει το μηνιαίο πρόγραμμα πληρωμής.

Εναλλακτικές προβολές δεδομένων

Προβολή των δεδομένων σας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε συνέπειες, τάσεις και σχέσεις. Μπορείτε να μεταβιβάσετε λίστες, γραμμές, και τα κελιά (ή πεδία και παραμέτρους) από ένα τμήμα Web και να εμφανίσετε τα δεδομένα σε μια εναλλακτική προβολή.

Εναλλακτική προβολή μιας λίστας

Θέλετε να εμφανίσετε όλους τους υπαλλήλους εταιρείας σε ένα γράφημα ιεραρχίας.

Εναλλακτική προβολή δεδομένων λίστας

1. το τμήμα Web "Υπάλληλοι" εμφανίζει το Αναγνωριστικό υπαλλήλου, όνομα υπαλλήλου, τίτλο εργασίας και διαχείριση Αναγνωριστικό όλα τα άτομα που λειτουργεί για την εταιρεία σας.

2. επειδή χρησιμοποιείτε όλα τα δεδομένα, δεν υπάρχει επιλογή απαιτείται.

3. όλα τα δεδομένα που του μεταβιβάστηκε σε άλλο Τμήμα Web.

4. το τμήμα Web γραφήματος εταιρείας εμφανίζει τις σχέσεις εργασίας μεταξύ των υπαλλήλων και μπορεί να εμφανίσει εναλλασσόμενες προβολές αυτής της ιεραρχίας.

Εναλλακτική προβολή μιας γραμμής

Θέλετε να προβάλετε μια γραμμή δημογραφικών δεδομένων σε ένα γράφημα, όπως ένα γράφημα πίτας ή ένα γράφημα ράβδων.

Εναλλακτική προβολή δεδομένων γραμμής

1. πληθυσμού στατιστικά στοιχεία Τμήματος Web εμφανίζει δεδομένα όπως ηλικίας έσοδα και κληρονομιά.

2. Μπορείτε να επιλέξετε μια γραμμή δημογραφικών δεδομένων.

3. Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα δεδομένα σε άλλο Τμήμα Web.

4. το τμήμα Web γραφήματος εμφανίζει τη γραμμή δεδομένων σε ένα γράφημα πίτας και εναλλακτικά σε ένα γράφημα ράβδων.

Εναλλακτική προβολή ενός κελιού

Θέλετε να παρακολουθήσετε τη συνολική πρόοδο μια φιλανθρωπική μονάδα δίσκου.

Εναλλακτική προβολή δεδομένων κελιού

1. σε ένα τμήμα Web, κάθε μέλος της ομάδας εισάγει το ποσό των χρημάτων που έχει συλλέξει.

2. το τρέχον σύνολο εμφανίζεται σε ένα πεδίο συνόλου.

3. στο πεδίο συνολικό μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web.

4. Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική πρόοδο της ομάδας σας στο τμήμα Web στόχος φιλανθρωπική.

Βελτίωση δεδομένων

Θέλετε να αυξήσετε βασικά δεδομένα σχετικά με άτομα και τις θέσεις ώστε να είναι πιο ενδιαφέρον, ελκυστικά και χρήσιμα.

Παράδειγμα βελτίωσης δεδομένων

1. ένα τμήμα Web "Επαφές" εμφανίζει πληροφορίες που χρειάζεστε για να παρακολουθείτε συνεργάτες, όπως όνομα, διεύθυνση και ίσως μια φωτογραφία.

2. Μπορείτε να επιλέξετε μια επαφή.

3. μια γραμμή δεδομένων μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web.

4. Μπορείτε να δείτε μια φωτογραφία της επαφής που εμφανίζεται στο τμήμα Web εικόνας και, στη συνέχεια, εντοπίστε τη διεύθυνση της επαφής επιχειρήσεις σε ένα τμήμα Web χάρτη.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×