Σύνδεση δεδομένων σε Τμήματα Web

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε πολλά προϊόντα και τεχνολογίες, η σύνδεση συνόλων δεδομένων από διαφορετικές προελεύσεις δεδομένων είναι μια σύνθετη διαδικασία και απαιτεί γνώσεις προγραμματισμού. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού και τα κουμπιά μέσα σε ένα Τμήμα Web για να δημιουργήσετε συνδέσεις δεδομένων χωρίς να γράψετε προσαρμοσμένο κώδικα. Για παράδειγμα, συνδέοντας Τμήματα Web, μπορείτε να παρουσιάσετε δεδομένα από δύο Τμήματα Web σε εναλλακτικές προβολές, να εκτελέσετε σχετικούς υπολογισμούς μεταξύ δύο Τμημάτων Web και να φιλτράρετε ένα Τμήμα Web χρησιμοποιώντας τιμές από ένα άλλο Τμήμα Web — όλα μαζί σε μιαΣελίδα Τμήματος Web.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση των συνδέσεων Τμημάτων Web

Δημιουργία συνδέσεων Τμημάτων Web

Δημιουργία ή αλλαγή μιας σύνδεσης μεταξύ δύο Τμημάτων Web

Ολοκλήρωση μιας σύνδεσης Τμήματος Web στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης

Κατάργηση μιας σύνδεσης μεταξύ δύο Τμημάτων Web

Συνηθισμένους τύπους συνδέσεων Τμημάτων Web

Επισκόπηση των συνδέσεων ενός Τμήματος Web

Χρησιμοποιώντας συνδέσεις Τμήματος Web, μπορείτε να δημιουργήσετε ή να βελτιώσετε τις Σελίδες ενός Τμήματος Web. Συνδέετε τα Τμήματα Web έτσι ώστε όταν εκτελείτε μια ενέργεια σε ένα Τμήμα Web, να αλλάζουν τα περιεχόμενα σε κάποιο άλλο Τμήμα Web.

Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε ένα Τμήμα Web "Προβολή λίστας υπαλλήλων" στο Τμήμα Web "Φωτογραφία" μεταβιβάζοντας δεδομένα μεταξύ των δύο Τμημάτων Web. Κάθε φορά που επιλέγετε μια γραμμή στο Τμήμα Web "Προβολή λίστας υπαλλήλων" που περιέχει μια στήλη με τη φωτογραφία αυτού του υπαλλήλου, μπορείτε να δείτε τη φωτογραφία να εμφανίζεται στο Τμήμα Web "Φωτογραφία".

Βασική σύνδεση Τμήματος Web

1. Μια σύνδεση Τμήματος Web είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείτε να μεταβιβάσετε δεδομένα από ένα Τμήμα Web σε κάποιο άλλο και να συγχρονίσετε τη συμπεριφορά τους.

2.  Το ένα Τμήμα Web παρέχει τα δεδομένα.

3. Τα δεδομένα μπορεί να είναι λίστες, γραμμές, κελιά ή τιμές παραμέτρων.

4. Το άλλο Τμήμα Web λαμβάνει τα δεδομένα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε τη σύνδεση Τμήματος Web από οποιοδήποτε Τμήμα Web χρησιμοποιώντας το υπομενού για τον τύπο σύνδεσης από την εντολή Συνδέσεις του μενού "Τμήμα Web". Για παράδειγμα, εάν μια εντολή υπομενού για τον τύπο σύνδεσης Τμήματος Web αναφέρει Παροχή γραμμής σε, η άλλη εντολή υπομενού για τον τύπο σύνδεσης Τμήματος Web αναφέρει Λήψη γραμμής από.

Όχι μόνο μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις Τμήματος Web στην ίδια Σελίδα τμήματος Web, αλλά μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε συνδέσεις μεταξύ Τμημάτων Web σε δύο διαφορετικές Σελίδες τμήματος Web στην ίδια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου, χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web συμβατό με τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services, όπως το Microsoft Office SharePoint Designer 2007.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία συνδέσεων τμήματος Web

Η δημιουργία μιας Σελίδας τμήματος Web με συνδέσεις Τμήματος Web είναι μια διαδικασία τριών βημάτων.

Βήμα 1: Αποφασίστε ποια δεδομένα θέλετε να είναι διαθέσιμα στη Σελίδα τμήματος Web

Συχνά, υπάρχουν ένα ή περισσότερα Τμήματα Web "Προβολή λίστας" που παρέχουν τα δεδομένα που θέλετε. Οι λίστες παρουσιάζουν τα δεδομένα σας σε μορφή πίνακα και διευκολύνουν την τροποποίηση και την ανανέωση των δεδομένων, την αλλαγή της σειράς ταξινόμησης, το φιλτράρισμα της λίστας, και τη συνάθροιση δεδομένων. Χρησιμοποιώντας τον επιλογέα προβολής στο παράθυρο εργαλείων, μπορείτε να αλλάξετε την προβολή ενός Τμήματος Web "Προβολή λίστας", για να εργαστείτε μόνο με τις στήλες που χρειάζεστε.

Βήμα 2: Προσθήκη Τμημάτων Web στη Σελίδα Τμήματος Web

Οι περισσότερες λίστες είναι διαθέσιμες ως Τμήματα Web "Προβολή λίστας" στη συλλογή τμημάτων Web της τοποθεσίας σας. Άλλα Τμήματα Web είναι συνήθως διαθέσιμα σε άλλες συλλογές τμημάτων Web στις οποίες έχετε πρόσβαση. Ορισμένες φορές, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε ένα Τμήμα Web από μια άλλη τοποθεσία η οποία περιέχει μια ενδιαφέρουσα ή χρήσιμη παρουσία ενός Τμήματος Web. Μπορείτε επίσης να κάνετε αναζήτηση για Τμήματα Web σε εξωτερικές τοποθεσίες Web και στη συνέχεια να ζητήσετε από το διαχειριστή της τοποθεσίας σας να τα εγκαταστήσει στην τοποθεσία σας στο Web. Για παράδειγμα, μπορείτε να βρείτε Τμήματα Web στον Κατάλογο στοιχείων Web των υπηρεσιών Microsoft Office SharePoint Server 2007 ή στην τοποθεσία Web ενός άλλου κατασκευαστή λογισμικού. Με την πάροδο του χρόνου, οι συλλογές σας τμημάτων Web θα αυξηθούν και θα προσαρμοστούν στις ανάγκες της εταιρείας σας.

Βήμα 3: Σύνδεση των Τμημάτων Web για τη λήψη των αποτελεσμάτων που θέλετε

Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις μόνο μεταξύ Τμημάτων Web τα οποία υποστηρίζουν συνδέσεις τμήματος Web. Τα Τμήματα Web που υποστηρίζουν συνδέσεις τμήματος Web περιλαμβάνουν το Τμήμα Web "Προβολή λίστας", το Τμήμα Web "Φόρμα" και το Τμήμα Web "Φωτογραφία". Το υπομενού Συνδέσεις του μενού Τμήμα Web εμφανίζει μόνο τον τύπο της σύνδεσης που μπορείτε να δημιουργήσετε, και τα διαθέσιμα υπομενού Τμημάτων Web εμφανίζουν μόνο συμβατά Τμήματα Web. Αφού ολοκληρώσετε τα βήματα 1 και 2, είναι εύκολο να αποφασίσετε και δεν χρειάζεται να έχετε γνώσεις δημιουργίας δεσμών ενεργειών και κώδικα προκειμένου να δημιουργήσετε τη σύνδεση Τμήματος Web.

Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε συνδέσεις μόνο μεταξύ Τμημάτων Web τα οποία βρίσκονται στην ίδια Σελίδα Τμήματος Web. Για να συνδέσετε ένα Τμήμα Web με δεδομένα από κάποια άλλη τοποθεσία ή προέλευση δεδομένων, προσθέστε μια προβολή δεδομένων χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα σχεδίασης Web συμβατό με τις υπηρεσίες Microsoft Windows SharePoint Services, όπως τοOffice SharePoint Designer 2007.

Αρχή της σελίδας

Δημιουργία ή αλλαγή μιας σύνδεσης μεταξύ δύο Τμημάτων Web

Χρησιμοποιώντας μενού και παράθυρα διαλόγου, μπορείτε να συνδέσετε Τμήματα Web, να μεταβιβάσετε δεδομένα μεταξύ τους και να συγχρονίσετε τη συμπεριφορά τους.

 1. Ανοίξτε τη σελίδα Τμήματος Web.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 3. Αποφασίστε ποια θα είναι τα δύο Τμήματα Web που θα συνδέσετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε την ίδια σύνδεση ξεκινώντας από οποιοδήποτε Τμήμα Web.

 4. Οποιοδήποτε από τα τμήματα Web, κάντε κλικ στο κουμπί του μενού Τμήματος Web Μενού Τμήματος Web , τοποθετήστε το δείκτη σε συνδέσεις, τοποθετήστε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε, όπως η Παροχή γραμμής σε ή Λήψη ταξινόμησης/φίλτρου από, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του Τμήμα Web για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ή να αλλάξετε μια σύνδεση.

  Περιγραφή εντολών στο δευτερεύον μενού Συνδέσεις

  Εντολή στο το συνδέσεις δευτερεύον μενού

  Περιγραφή

  Παροχή γραμμής σε

  Μπορείτε να συνδέσετε το Τμήμα Web προβολής λίστας σε ένα άλλο Τμήμα Web μεταβιβάζοντας μια επιλεγμένη γραμμή δεδομένων στο άλλο Τμήμα Web. Ανάλογα με το πώς δημιουργήθηκε το άλλο Τμήμα Web και το πώς λαμβάνει τα δεδομένα, το άλλο Τμήμα Web ενδέχεται να εμφανίσει τα δεδομένα γραμμής ή να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα γραμμής ως τιμή φίλτρου ή παραμέτρου.

  Σε τυπική προβολή, προστίθεται αυτόματα μια στήλη Επιλογή στοιχείου η οποία περιέχει κουμπιά επιλογής όταν συνδέετε το Τμήμα Web προβολής λίστας, ώστε να μπορείτε να υποδείξετε ποια γραμμή θα μεταβιβαστεί στο άλλο Τμήμα Web. Σε τυπική προβολή, μπορείτε να επιλέγετε μόνο μία γραμμή κάθε φορά. Ορισμένες στήλες, όπως η στήλη Επεξεργασία, δεν είναι διαθέσιμες για χρήση σε μια σύνδεση Τμήματος Web.

  Σε προβολή φύλλου δεδομένων, μπορείτε να επιλέξετε πολλές γραμμές, αλλά μόνο μία γραμμή μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web. Εάν έχετε επιλέξει πολλές γραμμές, η γραμμή που περιέχει το ενεργό κελί μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web και όλες οι άλλες γραμμές παραβλέπονται. Δεν μπορείτε να παρέχετε δεδομένα στη Γραμμή αθροίσματος ή στη Δημιουργία γραμμής στο άλλο Τμήμα Web.

  Με αυτόν τον τύπο σύνδεσης, μπορείτε να συνδέσετε περισσότερα από ένα Τμήματα Web στο Τμήμα Web προβολής λίστας.

  Παροχή δεδομένων σε

  Μπορείτε να συνδέσετε το Τμήμα Web προβολής λίστας σε ένα άλλο Τμήμα Web που λειτουργεί με δεδομένα λίστας. Σε αυτήν την περίπτωση, το Τμήμα Web προβολής λίστας αποτελεί την προέλευση δεδομένων για το άλλο Τμήμα Web.

  Σε τυπική προβολή και προβολή φύλλου δεδομένων, μόνο τα δεδομένα στην προβολή παρέχονται στο άλλο Τμήμα Web.

  Με αυτόν τον τύπο σύνδεσης, μπορείτε να συνδέσετε περισσότερα από ένα Τμήματα Web στο Τμήμα Web προβολής λίστας.

  Λήψη ταξινόμησης/φίλτρου από

  Σε τυπική προβολή και σε προβολή φύλλου δεδομένων, μπορείτε να συνδέσετε το Τμήμα Web προβολής δεδομένων σε άλλο Τμήμα Web που μπορεί να του παρέχει τις εξής πληροφορίες:

  1. μίας ή περισσότερων στηλών όνομα και την τιμή ζεύγη των δεδομένων που φιλτράρουν δεδομένα στο τμήμα Web προβολής λίστας.

  2. μια στήλη δεδομένων για να ταξινομήσετε δεδομένα κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά στο τμήμα Web προβολής λίστας.

  Με αυτόν τον τύπο σύνδεσης, μόνο άλλο ένα Τμήμα Web μπορεί να είναι συνδεδεμένο στο Τμήμα Web προβολής λίστας.

  Το μενού Τμήμα Web μπορεί για διάφορους λόγους να μην είναι ενεργοποιημένο ή ορατό στη Σελίδα τμήματος Web. Αυτό μπορεί να συμβαίνει, εξαιτίας ενός Τμήματος Web ή μιας ζώνης που δεν υποστηρίζουν συνδέσεις, επειδή χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης που δεν είναι συμβατό με τις υπηρεσίες Windows SharePoint Services ή διότι οι συνδέσεις στην τοποθεσία σας είναι απενεργοποιημένες.

 5. Για ορισμένες συνδέσεις Τμήματος Web, μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε πρόσθετες πληροφορίες στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε τον τύπο σύνδεσης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε ή μια στήλη στην οποία θα εφαρμόσετε ένα φίλτρο. Επίσης, ανάλογα με το πώς δημιουργήθηκαν το ένα ή και τα δύο Τμήματα Web, μπορείτε να βλέπετε πρόσθετα παράθυρα διαλόγου τα οποία είναι μοναδικά στη σύνδεση Τμήματος Web. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τις πληροφορίες της Βοήθειας, εάν υπάρχουν, για το προσαρμοσμένο Τμήμα Web.

  Συμβουλή: Μπορείτε να αποκρύψετε ένα Τμήμα Web αν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε για να παρέχετε δεδομένα σε ένα άλλο Τμήμα Web μέσω μιας σύνδεσης με Τμήμα Web, αλλά δεν θέλετε να εμφανίζεται το Τμήμα Web.

  Σημειώσεις: 

  • Το υπομενού για τον τύπο σύνδεσης μπορεί να διαφέρει μεταξύ των Σελίδων Τμήματος Web και των Τμημάτων Web για διάφορους λόγους, συμπεριλαμβανομένων των διαφορών μεταξύ των ρυθμίσεων ιδιότητας για τη Σελίδα τμήματος, το Τμήμα Web ή τη ζώνη Τμήματος Web, τον τύπο ή τη συμβατότητα Τμημάτων Web στη σελίδα και το εάν τα Τμήματα Web έχουν συμβατούς τύπους σύνδεσης.

  • Στο διαθέσιμο υπομενού Τμημάτων Web εμφανίζονται μόνο Τμήματα Web με δυνατότητα σύνδεσης. Ορισμένα Τμήματα Web στη Σελίδα Τμήματος Web μπορείτε να μην έχουν σχεδιαστεί για τη δημιουργία συνδέσεων, άλλα μπορεί να μην υποστηρίζουν συνδέσεις στο τρέχον Τμήμα Web ή ενδέχεται να έχει προκύψει υπέρβαση ορισμένων ορίων σύνδεσης.

Αρχή της σελίδας

Ολοκλήρωση μιας σύνδεσης Τμήματος Web στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης

Χρησιμοποιήστε το παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης για να ταιριάξετε στήλες μεταξύ του Τμήματος Web που λαμβάνει τα δεδομένα και του Τμήματος Web που παρέχει τα δεδομένα.

Σημείωση: Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση η οποία να είναι σωστή, αλλά να μην είναι κατανοητή. Για παράδειγμα, το Τμήμα Web που παρέχει τα δεδομένα μπορεί να έχει μια στήλη αναγνωριστικού προϊόντος και το Τμήμα Web που λαμβάνει τα δεδομένα μια στήλη αναγνωριστικού υπαλλήλου. Αν και μπορείτε να ταιριάξετε αυτές τις στήλες, τα αποτελέσματα δεν θα βγάζουν νόημα.

Στο πλαίσιο λίστας Στήλη, επιλέξτε μια στήλη από το Τμήμα Web που λαμβάνει τα δεδομένα, από το Τμήμα Web που παρέχει τα δεδομένα ή και από τα δύο.

Τα παρακάτω είναι κοινά παραδείγματα:

 • Αντιστοίχιση μιας γραμμής δεδομένων σε ένα τμήμα Web σε ένα κελί ή πεδίο δεδομένων σε άλλο Τμήμα Web   

  Το Τμήμα Web από το οποίο κάνετε τη σύνδεση είναι ένα Τμήμα Web "Προβολή λίστας επαφών". Μία από τις στήλες στην προβολή λίστας είναι η στήλη που περιέχει μια υπερ-σύνδεση με όνομα Φωτογραφία, η οποία περιέχει μια διεύθυνση URL προς μια φωτογραφία της επαφής. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σύνδεση με το Τμήμα Web "Φωτογραφία", που θα εμφανίζει μόνο μια διεύθυνση URL η οποία περιέχει μια φωτογραφία. Για να γίνει το σωστό ταίριασμα στο Τμήμα Web "Φωτογραφία", θα πρέπει να επιλέξετε τη στήλη Φωτογραφία από το Τμήμα Web επαφών.

 • Αντιστοίχιση μιας γραμμής δεδομένων σε ένα τμήμα Web σε μια στήλη δεδομένων σε άλλο Τμήμα Web, έτσι ώστε να μπορείτε να φιλτράρετε   

  Το Τμήμα Web, από το οποίο συνδέεστε είναι ένα Τμήμα Web προβολής λίστας που περιέχει δεδομένα παραγγελιών. Μία από της στήλες στην προβολή λίστας είναι μια στήλη που περιέχει ένα στοιχείο σειράς που ονομάζεται OrdersDetailsID. Πραγματοποιείτε μια σύνδεση στο Τμήμα Web προβολής λίστας, που έχει διάφορες στήλες που περιέχουν στοιχεία παραγγελιών, ένα από τα οποία ταιριάζει με μια στήλη που ονομάζεται OrdersDetailsID. Για να συνδέσετε τα δύο Τμήματα Web, ώστε κάθε φορά που επιλέγετε την παραγγελία σε ένα Τμήμα Web, να εμφανίζεται κάθε στοιχείο σειράς για αυτήν την παραγγελία στο άλλο Τμήμα Web, πρέπει να αντιστοιχίσετε τις στήλες OrdersDetailsID σε κάθε Τμήμα Web.

  Σημείωση: Το όνομα στήλης δεν είναι απαραίτητο να είναι το ίδιο, αλλά τα υποκείμενα δεδομένα πρέπει να είναι ταιριάζουν ή να έχουν την ίδια τιμή.

Αρχή της σελίδας

Κατάργηση μιας σύνδεσης μεταξύ δύο Τμημάτων Web

 1. Ανοίξτε τη σελίδα Τμήματος Web.

 2. Στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας Εικόνα κουμπιού , κάντε κλικ στην εντολή Επεξεργασία σελίδας.

 3. Οποιοδήποτε από τα τμήματα Web από την οποία θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση, επιλέξτε το μενού Τμήματος Web Μενού Τμήματος Web , συνδέσεις, επιλέξτε τον τύπο της σύνδεσης που θέλετε να καταργήσετε — Για παράδειγμα, παροχή γραμμής σε ή Λήψη ταξινόμησης/φίλτρου Από το — και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα του Τμήματος Web από την οποία θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση.

  Σημείωση: Στο υπομενού συνδέσεων εμφανίζεται ένα σημάδι ελέγχου για κάθε επιλογή που έχει ενεργοποιημένη μια σύνδεση. Αν το σημάδι ελέγχου δεν είναι ορατό, δεν υπάρχει ενεργοποιημένη σύνδεση.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Ρύθμιση παραμέτρων σύνδεσης, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση σύνδεσης.

 5. Όταν σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να καταργήσετε τη σύνδεση μεταξύ Τμημάτων Web, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Αρχή της σελίδας

Κοινοί τύποι συνδέσεων τμήματος Web

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να συνδυάσετε και να συνδέσετε τα Τμήματα Web στη Σελίδα τμημάτων Web. Μπορείτε να δημιουργήσετε αρκετές από αυτές τις συνδέσεις τμήματος Web σε μια Σελίδα τμήματος Web. Τα παρακάτω σενάρια περιγράφουν κοινούς τύπους συνδέσεων δεδομένων μεταξύ Τμημάτων Web.

Κύριας λίστας και λεπτομερειών

Έχετε μια κύρια λίστα και θέλετε να εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες που αφορούν αυτήν την κύρια λίστα.

Παράδειγμα κύριας λίστας και λεπτομερειών

1.  Ένα Τμήμα Web "Βασικά στοιχεία υπαλλήλου" περιέχει βασικά, συχνά προσπελάσιμα δεδομένα υπαλλήλων, όπως την ταυτότητα, το όνομα και τον τίτλο εργασίας.

2.  Για να αναζητήσετε λεπτομέρειες για τον υπάλληλο, θα πρέπει να επιλέξετε μια γραμμή.

3.  Η γραμμή περνά στο άλλο Τμήμα Web.

4.   Στο Τμήμα Web "Λεπτομέρειες υπαλλήλου", εμφανίζονται τα στοιχεία του υπαλλήλου σε προβολή φόρμας.

Σε ένα Τμήμα Web προβολής λίστας μπορείτε να ταξινομήσετε ή να φιλτράρετε μια μεγάλη λίστα για να μπορέσετε να εντοπίσετε τον υπάλληλο πριν να επιλέξετε τη γραμμή. Εάν τα δεδομένα των στοιχείων είναι εκτεταμένα, μπορείτε να εμφανίσετε ακόμη και το Τμήμα Web "Λεπτομέρειες υπαλλήλου" σε μια άλλη σελίδα τμήματος Web.

Σύνοψης και λεπτομερειών

Έχετε μια συνοπτική λίστα δεδομένων και θέλετε να εμφανίζονται οι λεπτομερείς πληροφορίες που παράγουν τα συνοπτικά δεδομένα.

Παράδειγμα σύνοψης και λεπτομερειών

1.  Ένα Τμήμα Web "Απόκομμα ετήσιας πληρωμής" περιέχει τις πληροφορίες αποζημίωσης.

2.  Επιλέγετε τις συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τις ημέρες διακοπών και ασθένειας που έχουν συγκεντρωθεί.

3.  Οι συνοπτικές πληροφορίες περνούν στο άλλο Τμήμα Web.

4.   Στο Τμήμα Web "Απόκομμα ετήσιας πληρωμής" που εμφανίζει τα εβδομαδιαία δεδομένα, μπορείτε να επαληθεύσετε τις εβδομάδες στις οποίες έχετε καταγράψει αυτές τις ημέρες για να ανανεώσετε τη μνήμη ή να επικυρώσετε ότι είναι σωστά.

Γονικής και θυγατρικής

Εμφανίζεται μια λίστα δεδομένων (η γονική) και για κάθε σειρά υπάρχει μία ή περισσότερες εξαρτώμενες γραμμές (θυγατρικά μέλη), τα οποία θέλετε να εμφανιστούν σε μια άλλη λίστα.

Παράδειγμα γονικής και θυγατρικής λίστας

1.  Ένα Τμήμα Web "Παραγγελίες", παρέχει μια λίστα με τις πιο πρόσφατες παραγγελίες πελατών.

2.  Κάντε κλικ στη γραμμή που περιέχει την παραγγελία που θέλετε να εξετάσετε.

3.  Η γραμμή μεταβιβάζεται στο άλλο Τμήμα Web.

4.   Στο τμήμα Web "Στοιχεία παραγγελίας" εμφανίζονται όλα τα στοιχεία γραμμής για αυτήν την παραγγελία.

Αναζήτησης και φίλτρου

Θέλετε να εισαγάγετε δεδομένα, όπως τα κριτήρια αναζήτησης ή φίλτρων, από ένα Τμήμα Web, για να εμφανιστούν σε ένα άλλο Τμήμα Web.

Παράδειγμα αναζήτησης και φίλτρου

1.  Στο Τμήμα Web "Αναζήτηση βιβλίου", πληκτρολογήστε τα στοιχεία βιβλίου, όπως είναι ο τίτλος, ο συγγραφέας και το θέμα για να εντοπίσετε το βιβλίο ή το σύνολο βιβλίων.

2.  Κάνετε κλικ στο κουμπί "ΥΠΟΒΟΛΗ".

3.  Τα κριτήριο αναζήτησης μεταβιβάζονται στο άλλο Τμήμα Web.

4.   Το Τμήμα Web "Λίστα βιβλίων" εμφανίζει ένα ή περισσότερα βιβλία που ταιριάζουν με τα κριτήρια αναζήτησης.

Υπολογισμοί

Παρόλο που συχνά μπορείτε να υπολογίσετε δεδομένα μέσα σε ένα Τμήμα Web, μερικές φορές μπορεί να θέλετε να συνδυάσετε δύο Τμήματα Web για να κάνετε τους υπολογισμούς σας πιο ευέλικτους.

Παράδειγμα υπολογισμών

1.  Πληκτρολογείτε τα ποσά στεγαστικού δανείου στο Τμήμα Web "Ποσά στεγαστικού δανείου".

2.  Κάντε κλικ στο κουμπί "ΜΕΤΑΒΑΣΗ".

3.  Τα ποσά του στεγαστικού δανείου μεταβιβάζονται στο άλλο Τμήμα Web.

4.   Ο υπολογιστής του Τμήματος Web "Στεγαστικό δάνειο" υπολογίζει το στεγαστικό δάνειο και εμφανίζει το μηνιαίο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Εναλλακτικές προβολές δεδομένων

Η προβολή των δεδομένων σας με πολλούς διαφορετικούς τρόπους μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις επιπτώσεις, τις τάσεις και τις σχέσεις. Μπορείτε να περάσετε λίστες, γραμμές και κελιά (ή πεδία και παραμέτρους) από ένα Τμήμα Web και να εμφανίσετε τα δεδομένα σε μια εναλλασσόμενη προβολή.

Μια εναλλασσόμενη προβολή λίστας

Θέλετε να εμφανίσετε όλους τους υπαλλήλους της εταιρίας σε ένα ιεραρχικό διάγραμμα.

Εναλλακτική προβολή δεδομένων λίστας

1.  Το Τμήμα Web εμφανίζει την ταυτότητα υπαλλήλου, το όνομα υπαλλήλου, τον τίτλο εργασίας και την ταυτότητα του προϊστάμενου όσων εργάζονται στην εταιρεία σας.

2.  Επειδή χρησιμοποιείτε όλα τα δεδομένα, δεν απαιτείται επιλογή.

3.  Όλα τα δεδομένα περνούν σε ένα άλλο Τμήμα Web.

4.  Το Τμήμα Web "Οργανόγραμμα" εμφανίζει τις επαγγελματικές σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων και μπορεί να εμφανίσει εναλλασσόμενες προβολές αυτής της ιεραρχίας.

Μια εναλλασσόμενη προβολή γραμμής

Θέλετε να προβάλετε μια γραμμή δημογραφικών δεδομένων σε ένα γράφημα, όπως ένα γράφημα πίτας ή ράβδων.

Εναλλακτική προβολή δεδομένων γραμμής

1.  Ένα Τμήμα Web "Στατιστικά στοιχεία πληθυσμού" εμφανίζει δεδομένα όπως ηλικία, εισόδημα και κοινωνικό περιβάλλον γέννησης.

2.  Επιλέγετε μια γραμμή δημογραφικών δεδομένων.

3.   Τα δεδομένα περνούν σε ένα άλλο Τμήμα Web.

4.   Το Τμήμα Web "Γράφημα" εμφανίζει τη γραμμή δεδομένων σε ένα γράφημα πίτας ή ένα γραφικό ράβδων.

Μια εναλλασσόμενη προβολή κελιού

Θέλετε να παρακολουθήσετε τη συνολική πρόοδο συγκέντρωσης χρηματικών ποσών.

Εναλλακτική προβολή δεδομένων κελιού

1.  Σε ένα Τμήμα Web "Συλλογή χρηματικών ποσών", κάθε μέλος μιας ομάδας πληκτρολογεί το χρηματικό ποσό που έχει συλλέξει.

2.  Το τρέχον σύνολο εμφανίζεται στο πεδίο "Σύνολο".

3.  Το πεδίο "Σύνολο" περνά στο άλλο Τμήμα Web.

4.   Ελέγξτε τη συνολική πρόοδο της ομάδας σας στο Τμήμα Web "Στόχος φιλανθρωπικού εράνου".

Βελτίωση δεδομένων

Θέλετε να αυξήσετε βασικά δεδομένα σχετικά με πρόσωπα και τοποθεσίες για να τα κάνετε πιο ενδιαφέροντα, ελκυστικά και χρήσιμα.

Παράδειγμα βελτίωσης δεδομένων

1.  Ένα Τμήμα Web "Επαφές" εμφανίζει πληροφορίες που χρειάζεστε για την παρακολούθηση των εταιρικών συνεργατών σας, όπως είναι το όνομα, η διεύθυνση και ίσως μια φωτογραφία τους.

2.  Επιλέγετε μια επαφή.

3.  Μια γραμμή δεδομένων περνά στο άλλο Τμήμα Web.

4.  Εμφανίζεται μια φωτογραφία της επαφής στο Τμήμα Web "Εικόνα" και στη συνέχεια εντοπίζεται η διεύθυνση γραφείου της επαφής σε ένα Τμήμα Web "Χάρτης".

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×