Σύνδεση έργων για τη δημιουργία κύριου έργου

Σύνδεση έργων για τη δημιουργία κύριου έργου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Για να διατηρήσετε ένα μεγάλο έργο πιο οργανωμένοι, μπορείτε να συνδέσετε πολλά αρχεία του έργου για να δημιουργήσετε ένα κύριο έργο / δευτερεύον έργο τακτοποίησης (γνωστό και ως εξωτερικές εξαρτήσεις). Για παράδειγμα, ένα κύριο έργο κατασκευής ενδέχεται να έχετε αρχεία δευτερεύοντος έργου για υδραυλικών, ηλεκτρολογικά, και χονδροξυλουργική λειτουργούν.

Σύνδεση αρχεία του έργου

 1. Δημιουργήστε ξεχωριστά αρχεία Project για κάθε δευτερεύον έργο και, στη συνέχεια, ανοίξτε ή δημιουργήστε το έργο που θέλετε να είναι το κύριο έργο.

 2. Στο κύριο έργο, κάντε κλικ στις επιλογές Προβολή > Γράφημα Gantt.

 3. Στο πεδίο Όνομα εργασίας, κάντε κλικ στη γραμμή κάτω από την οποία θέλετε να εισαγάγετε το δευτερεύον έργο. Μπορείτε να εισαγάγετε ένα δευτερεύον έργο σε οποιοδήποτε σημείο της λίστας εργασιών του κυρίου έργου.

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή έργο > δευτερεύον έργο.

  Η καρτέλα "Έργο" της Κορδέλας, όπου εμφανίζεται η εντολή "Εισαγωγή δευτερεύοντος έργου".

 5. Στο πλαίσιο Εισαγωγή έργου, επιλέξτε το δευτερεύον έργο που θέλετε να εισαγάγετε.

  • Για να εισαγάγετε πολλά δευτερεύοντα έργα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl και κάντε κλικ στα δευτερεύοντα έργα με τη σειρά που θέλετε να τα εισαγάγετε.

  • Στις περισσότερες περιπτώσεις, καλύτερα να αφήσετε επιλεγμένο το πλαίσιο Σύνδεση με το έργο, ώστε οι αλλαγές στο δευτερεύον έργο να αντικατοπτρίζονται στο κύριο έργο και το αντίστροφο. Αλλά εάν θέλετε απλώς να αντιγράψετε το δευτερεύον έργο μέσα στο κύριο έργο χωρίς δυναμική σύνδεση των αρχείων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου.

 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή ή, για να εισαγάγετε ένα έργο σε μορφή μόνο για ανάγνωση, κάντε κλικ στο βέλος στο κουμπί Εισαγωγή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Εισαγωγή μόνο για ανάγνωση. Η εισαγωγή ενός έργου μόνο για ανάγνωση δημιουργεί μια σύνδεση μεταξύ των δύο έργων, αλλά δεν σας επιτρέπει να ενημερώνετε το δευτερεύον έργο μέσα από το κύριο έργο. Ωστόσο, εάν ενημερώσετε το αρχείο του δευτερεύοντος έργου απευθείας, οι αλλαγές αντικατοπτρίζονται στο κύριο έργο. Η επιλογή Εισαγωγή μόνο για ανάγνωση είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε επιλέξει το πλαίσιο Σύνδεση με το έργο.

Αποφυγή διπλότυπων ονομάτων πόρων σε συνδεδεμένα έργα

Εάν η σύνδεση έργα που έχουν πόρους με το ίδιο όνομα, θα δημιουργήσετε διπλότυπων ονομάτων πόρων, που θα μπορούσαν να προκαλεί σύγχυση. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, καταργήστε την επιλογή στο πλαίσιο σύνδεση με το έργο στο παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή έργου . Αυτή η ενέργεια θα βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες πόρων του κύριου έργου (όπως πληρωμών, ημερολόγια πόρων) θα εξακολουθήσουν να ισχύουν πάνω από το δευτερεύον έργο πληροφορίες πόρων.

Σημείωση: Κατά την ενημέρωση ενός δευτερεύοντος έργου χωρίς σύνδεση μέσα από το κύριο έργο, το αρχικό αρχείο του δευτερεύοντος έργου δεν θα εμφανίσει αυτήν την αλλαγή.

Αυτές οι οδηγίες αφορούν συγκεκριμένα το Microsoft Project 2007.

Πότε πρέπει να χρησιμοποιήσω συνδέσεις μεταξύ έργων, αντί για τις εξαρτήσεις μεταξύ έργων;

Εάν το έργο σας έχει μια συγκεκριμένη εργασία που εξαρτάται από μια συγκεκριμένη εργασία σε κάποιο άλλο έργο, χρησιμοποιήστε συνδέσεις μεταξύ έργων για να συνδέσετε τις ημερομηνίες των εργασιών σε ένα άλλο. Με αυτόν τον τρόπο, εάν η εργασία που εξαρτώνται από αποκλίνει, οι νέες ημερομηνίες θα αντανακλώνται τη δική σας εργασία. Εάν το έργο σας εξαρτάται σε κάποιο βαθμό από άλλο έργο και η εξάρτηση δεν είναι απαραίτητα συνδεδεμένη με μια συγκεκριμένη εργασία, χρησιμοποιήστε εξαρτήσεις μεταξύ έργων για να προσδιορίσετε ακριβώς συνεισφορά κάθε έργου στη σχέση.

 1. Ανοίξτε και τα δύο έργα: το έργο που περιέχει την εργασία που θέλετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση και το έργο που περιέχει την εργασία που θέλετε να δημιουργήσετε τη σύνδεση.

  Στο μενού παράθυρο ενός από τα έργα, κάντε κλικ στην επιλογή Τακτοποίηση όλων.

 2. Κάντε κλικ στην εργασία για την οποία θέλετε να δημιουργήσετε μια εξάρτηση από μια εξωτερική προαπαιτούμενη εργασία.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Πληροφορίες εργασίας Εικόνα κουμπιού και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην καρτέλα Προαπαιτούμενες εργασίες.

 4. Στη στήλη " Αναγνωριστικό ", πληκτρολογήστε τον αριθμό έργου όνομα και εργασίας Αναγνωριστικό των εξωτερικών προαπαιτούμενων εργασιών, διαχωρισμένα με μια ανάστροφη κάθετο. Για παράδειγμα, πληκτρολογήστε Έργο1\1 για το Αναγνωριστικό εργασίας 1 σε ένα αρχείο που ονομάζεται Project1.

Από προεπιλογή, θα ειδοποιηθείτε εάν τα δεδομένα σε ένα έργο με εξωτερική σύνδεση έχει αλλάξει. Οι εξωτερικές προαπαιτούμενες και εξαρτώμενες εργασίες και τον αντίκτυπο στο χρονοδιάγραμμά σας εμφανίζονται όταν ανοίγετε ένα έργο με εξωτερικές συνδέσεις και μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχτείτε οποιαδήποτε ή όλες τις αλλαγές.

 • Μπορείτε να συνδέσετε με μια εξωτερική εργασία πρέπει να αποθηκευτεί και τα δύο έργα.

 • Όταν συνδέετε εργασίες σε διαφορετικά έργα που είναι αποθηκευμένα στο Microsoft Office Project Server, Αναγνωριστικό εργασίας της προαπαιτούμενης εργασίας πρέπει να είναι μορφοποιημένο σωστά. Στο παράθυρο διαλόγου " Πληροφορίες εργασίας ", στην καρτέλα " Προαπαιτούμενες εργασίες ", στη στήλη " Αναγνωριστικό ", το Αναγνωριστικό εργασίας πρέπει να έχει διαμορφωθεί όπως φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα: <> \project1\42. Σε αυτό το παράδειγμα, project1 είναι το όνομα του έργου που περιέχει την προαπαιτούμενη εργασία και 42 είναι το Αναγνωριστικό εργασίας της προαπαιτούμενης εργασίας.

 • Εξωτερικά συνδεδεμένες εργασίες είναι απενεργοποιημένες στη λίστα εργασιών. Κάνοντας διπλό κλικ σε μια εργασία με εξωτερική εξαρτώμενη ή προαπαιτούμενη εργασία ανοίγει το έργο που περιέχει την εξωτερική εργασία, αν το έργο είναι διαθέσιμο.

Σύνδεσα τις εργασίες μεταξύ έργων, αλλά δεν ταιριάζουν με τα δεδομένα.

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Επικόλληση σύνδεσης στο παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση (μενούΕπεξεργασία ) για να συνδέσετε εργασίες, το Project χρησιμοποιεί αντικείμενο σύνδεσης και ενσωμάτωσης αντικειμένων (OLE) για να κάνετε τη σύνδεση. Μόνο τα πεδία που έχετε επιλέξει είναι συνδεδεμένες. Ωστόσο, μια εργασία μπορεί να έχει πολλά περισσότερα πεδία πληροφοριών που σχετίζονται με αυτά που επηρεάζουν τον τρόπο η εργασία είναι προγραμματισμένη και αυτά τα πεδία μπορεί να είναι κρυφό, εάν έχετε μια προβολή διαιρεμένη οθόνη.

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια εξάρτηση μεταξύ εργασιών σε διαφορετικά έργα, δημιουργήστε εξωτερικές εξαρτήσεις (αντί για επικόλληση σύνδεσης) για να διατηρήσετε ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Όταν χρησιμοποιείτε την επιλογή Επικόλληση σύνδεσης, επιλέξτε μεμονωμένα πεδία αντί για ολόκληρες γραμμές και σύνδεση μόνο για όσες πληροφορίες είναι απαραίτητη για την αποφυγή που βρίσκονται σε διένεξη πληροφορίες χρονοδιαγράμματος.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×