Σύμβαση για παροχή υπηρεσίας της Microsoft

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2018

Αυτό είναι ένα συμβόλαιο ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία της Microsoft που αναφέρονται στην ενότητα 22 της παρούσας σύμβασης. Παρούσα σύμβαση αναφέρεται στη Microsoft ως "εμάς" "μας," ή "μας". Παρούσα σύμβαση ισχύει για τις τοποθεσίες Microsoft Office.com και Microsoft Office Live στο Web (και τους τοποθεσίες εξαρτώμενη εργασία), υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών προέκδοσης) και το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενημερώσεων, υποστήριξη και περιεχόμενο. Παρούσα σύμβαση αναφέρεται σε όλες αυτές τις διαδικασίες ως "υπηρεσία". Παρούσα σύμβαση καλύπτει επίσης τη χρήση πρόσθετων υπηρεσιών της Microsoft για την οποία εγγράφεστε ενώ η παρούσα σύμβαση είναι σε ισχύ, εκτός εάν άλλους όρους τη συνοδεύουν αυτών των υπηρεσιών. Εάν Ναι, ισχύουν οι όροι. Μπορείτε να αναπαραστήσετε που των τουλάχιστον 18 ετών ή έχουν επίτευξη η ηλικία μεγαλύτερο μέρος όπου διαμένετε και όλες τις πληροφορίες που δίνετε είναι true και είναι σωστές. Κάθε υπηρεσία ενδέχεται να υπάρχουν άλλες ειδοποιήσεις που δημοσιεύσατε ή κώδικες δεοντολογίας. Όλες αυτές οι ειδοποιήσεις και κώδικες δεοντολογίας είναι ενσωματώνονται σε αυτήν τη σύμβαση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μόνο εάν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς. Εάν δεν συμφωνείτε, μην κάνετε χρήση της υπηρεσίας. Η παρούσα σύμβαση περιορίζει την υπευθυνότητά μας και μας απαλλάσσει από τυχόν επιπλέον όρους σχετικά με την υπηρεσία, στα μέγιστα από το νόμο επιτρεπόμενα όρια. Διαβάστε αυτές τις ενότητες της παρούσας σύμβασης προσεκτικά.

Σε αυτή τη σελίδα

Πότε μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία

Τρόπος χρήσης της υπηρεσίας

Με ποιους τρόπους δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία

Ο λογαριασμός σας στην υπηρεσία

Χρήστες συσχετισμένων λογαριασμών

Πώς μπορούμε να τροποποιήσουμε την παρούσα σύμβαση

Αμοιβές και χρεώσεις

Αλλαγές στην υπηρεσία, ακύρωση ή λήξη

Όρια της υπηρεσίας

Κάποια υπηρεσία μπορεί να είναι προ-έκδοση

Η Microsoft δεν διαθέτει έλεγχο υπευθύνου σύνταξης

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Λογισμικό

Υλικά τα για τα οποία σας διαθέτει άδεια χρήσης η Microsoft

Windows Live™ ID

Οι συναλλαγές σας με άλλους

Σχόλια

Οι ειδοποιήσεις μας προς εσάς και οι δικές σας ειδοποιήσεις προς εμάς

Απουσία εγγύησης

Περιορισμός ευθύνης

Τυχόν αξιώσεις πρέπει να κατατεθούν εντός ενός έτους

Η εταιρεία Microsoft, η ισχύουσα νομοθεσία και ο τόπος επίλυσης διαφωνιών

Ερμηνεία της σύμβασης

Ανάθεση

Ανωτέρα βία

Ειδοποιήσεις

Υπηρεσία ονομασίας τομέα

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

1. Όταν ενδέχεται να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία
εάν δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, ενδέχεται να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία αμέσως μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία εισόδου-up. Όπως φαίνεται κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, ορισμένα τμήματα της υπηρεσίας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες αμέσως ενώ θα σας ρυθμίσετε τις παραμέτρους τους για δική σας χρήση. Εάν δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία διαθέσιμες αμέσως.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

2. πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία
κατά τη χρήση της υπηρεσίας, θα

 • συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους

 • συμμορφώνεστε με όλους τους κανόνες συμπεριφοράς ή άλλες ειδοποιήσεις που θα δημοσιεύσουμε

 • συμμορφώνεστε με τηνπολιτική κατά της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας της Microsoft

 • τηρείτε τον κωδικό σας μυστικό, και

 • μας ενημερώνετε άμεσα εάν μάθετε για τυχόν παραβίαση θεμάτων ασφαλείας σχετικά με την υπηρεσία.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

3. Τρόπος δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία
κατά τη χρήση της υπηρεσίας, ίσως να μην

 • χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία με τρόπο ο οποίος προσβάλλει τη Microsoft ή τους αντιπροσώπους της, τους μεταπωλητές, τους διανομείς, τους παρόχους υπηρεσιών ή/και τους προμηθευτές της (συλλογικά τους "Συνεργάτες της Microsoft") ή οποιονδήποτε πελάτη ενός από τους συνεργάτες της Microsoft,

 • εμπλακείτε σε, να διευκολύνετε ή να προωθήσετε παράνομη δραστηριότητα,

 • προκαλέσετε ζημιά, να απενεργοποιήσετε, να υπερφορτώσετε ή να παρεμποδίσετε την υπηρεσία (ή τα δίκτυα τα οποία συνδέονται με την υπηρεσία) ή να παρεμβληθείτε στη χρήση ή την απόλαυση της υπηρεσίας από άλλους,

 • μεταπωλήσετε ή να διανείμετε την υπηρεσία ή μέρος αυτής, εκτός και αν διαθέτετε σύμβαση με τη Microsoft η οποία να σας επιτρέπει να το κάνετε,

 • χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μέρος της υπηρεσίας ως προορισμό συνδεδεμένο με οποιαδήποτε ανεπιθύμητα ομαδικά μηνύματα ή ανεπιθύμητα εμπορικά μηνύματα ("ανεπιθύμητη αλληλογραφία"),

 • χρησιμοποιήσετε μη εξουσιοδοτημένο λογισμικό ή υπηρεσίες άλλου κατασκευαστή για την πρόσβασή σας στο δίκτυο άμεσων μηνυμάτων της Microsoft (γνωστό τη συγκεκριμένη στιγμή με το όνομα "υπηρεσία .ΝΕΤ Messenger service"),

 • χρησιμοποιήσετε μία αυτοματοποιημένη διαδικασία ή υπηρεσία για να αποκτήσετε πρόσβαση ή/και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία (όπως ένα ΒΟΤ, μία αράχνη, περιοδική τοποθέτηση σε cache των πληροφοριών οι οποίες αποθηκεύονται από τη Microsoft ή "αναζήτηση μετα-δεδομένων (meta-searching)"), ή

 • χρησιμοποιήσετε μη εξουσιοδοτημένα μέσα για να μετατρέψετε ή να αναδρομολογήσετε ή να επιχειρήσετε να μετατρέψετε ή να αναδρομολογήσετε, την υπηρεσία.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

4. λογαριασμό της υπηρεσίας
ενδέχεται να μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό υπηρεσίας και τον κωδικό πρόσβασης για την υπηρεσία. Η υπηρεσία ενδέχεται να σάς επιτρέπουν να έχετε άλλα άτομα να δημιουργήσετε λογαριασμούς μελών και τους κωδικούς πρόσβασης που σχετίζεται με το λογαριασμό σας. Πρόγραμμα αυτές τις "Λογαριασμοί συσχετιστεί". Είστε υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα κάτω από το λογαριασμό, συσχετισμένους λογαριασμούς και τους κωδικούς πρόσβασης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

5. χρήστες συσχετισμένων λογαριασμών
Εάν είστε χρήστης ενός συσχετισμένου λογαριασμού και, στη συνέχεια, ο κάτοχος του λογαριασμού στην υπηρεσία έχει πλήρη έλεγχο του συσχετισμένου λογαριασμού σας. Αυτό το στοιχείο ελέγχου περιλαμβάνει τα δεξιά για να τερματίσετε την υπηρεσία, κλείσιμο ή την τροποποίηση του συσχετισμένου λογαριασμού σας οποιαδήποτε στιγμή και σε ορισμένες περιπτώσεις, για να ζητήσετε και να λάβετε τον υπολογιστή και υπηρεσία χρήση πληροφοριών που σχετίζονται με το λογαριασμό που σχετίζεται. Δεδομένα που σχετίζονται με το συσχετισμένο λογαριασμό συλλέγονται και παραδόθηκε στο κάτοχος λογαριασμού και Microsoft.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

6. Πώς μπορεί να αλλάξουμε αυτής της σύμβασης
Microsoft ενδέχεται να αλλάξουν αυτήν τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Εάν θα σας αλλαγές υλικού σε αυτήν τη σύμβαση, θα σας θα σας ειδοποιήσει τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την αλλαγή τίθεται σε ισχύ. Εάν δεν συμφωνείτε με την αλλαγή, πρέπει να μπορείτε να ακυρώσετε και να διακόψετε τη χρήση της υπηρεσίας πριν την αλλαγή τίθεται σε ισχύ. Εάν δεν διακόψετε τη χρήση της υπηρεσίας, θα είναι η συνεχής χρήση της υπηρεσίας από την τροποποιημένη σύμβαση.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

7. χρεώσεις και τις χρεώσεις
αυτή η ενότητα ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες πληρώνετε Microsoft απευθείας για μια υπηρεσία. Εάν πληρώνετε μια εταιρεία εκτός της Microsoft για μια υπηρεσία, στη συνέχεια, τις χρεώσεις και όροι χρέωσης είναι όπως δηλώνεται από την εταιρεία. Ακόμα και αν δεν χρειάζεται να πληρώσετε για την υπηρεσία, που μπορεί να εξακολουθεί να χρεωθείτε άλλες σχετικές με τη χρήση της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, χρεώσεις για τηλέφωνο ή πρόσβαση στο Internet, υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων, ασύρματης κινητή κειμένου και άλλες μετάδοση δεδομένων.

 • Αμοιβές. Όταν εγγραφείτε για την υπηρεσία, θα παράσχετε μία μέθοδο πληρωμής. Επιβεβαιώνετε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο πληρωμής. Μας εξουσιοδοτείτε να σας χρεώνουμε για την υπηρεσία μέσω της μεθόδου πληρωμής και για τυχόν επί πληρωμή δυνατότητες της υπηρεσίας τις οποίες επιλέγετε να εγγραφείτε ή να χρησιμοποιήσετε όσο ισχύει η παρούσα σύμβαση. Εάν το ποσό με το οποίο πρόκειται να σας χρεώσουμε είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχετε προεγκρίνει, θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποσό τουλάχιστον 10 μέρες πριν σας χρεώσουμε.

 • Χρεώσεις. Μπορείτε να πληρώσετε τις χρεώσεις υπηρεσίας εκ των προτέρων. Κάθε φορά που θα σας μπορεί να το χρεώνει για περισσότερες από μία από τις προηγούμενες περιόδους πληρωμής. Εάν θα σας πει ότι η υπηρεσία θα παρέχονται απεριόριστο χρονικό διάστημα ή χρεωθεί recurringly, θα σας ενδέχεται να επεκτείνετε την υπηρεσία και να σας που χρεώνει για κάθε όρο ανανέωσης.

 • Ενημερώσεις για το λογαριασμό σας χρέωση. Πρέπει να διατηρήσετε όλες τις πληροφορίες του λογαριασμού χρέωσης ακριβή και τρέχοντος, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης χρέωσης και οποιαδήποτε ημερομηνία λήξης για τη μέθοδο πληρωμής σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να κάνετε αλλαγές στο λογαριασμό χρέωσης από https://billing.microsoft.com. Ενδέχεται να μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο πληρωμής σας οποιαδήποτε στιγμή. Εάν πείτε μας για να διακόψετε τη χρήση της μεθόδου πληρωμής και δεν παρέχουν μια μέθοδο πληρωμής εναλλακτικές, θα σας θα ακύρωση της υπηρεσίας. Την ειδοποίηση μας δεν θα επηρεάσει τις χρεώσεις που θα σας υποβολή στο λογαριασμό χρέωσής σας πριν από την μας λογικά θα μπορούσε να ενεργούν την αίτησή σας.

 • Προσφορές δοκιμαστικής περιόδου. Ενδέχεται να λάβετε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα από τη δωρεάν υπηρεσία ή κάποια άλλη προσφορά δοκιμαστικής περιόδου. Εκτός εάν ενημερώσουμε διαφορετικά, εάν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δοκιμαστικής περιόδου προσφέρετε, πρέπει να ακυρώσετε την υπηρεσία μέχρι το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου για να αποφύγετε τις χρεώσεις ή αντιμετωπίζετε την υπηρεσία υποβαθμιστεί σε μια υπηρεσία για την οποία δεν είναι χωρίς συνδρομή. Εάν δεν κάνετε ακύρωση της υπηρεσίας και θα σας έχει πει ότι η υπηρεσία θα μετατραπεί αυτόματα σε μια συνδρομή επί πληρωμή στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, στη συνέχεια, να εγκρίνετε μας για να σας χρεώνει τη μέθοδο πληρωμής σας για την υπηρεσία. Εάν θα σας υποβιβάσετε την υπηρεσία σε μία για το οποίο δεν υπάρχει καμία συνδρομή, ορισμένα από τα δεδομένα σας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς και Microsoft ενδέχεται να διαγράψει αυτά τα δεδομέναοριστικά από τους διακομιστές μας. Είστε υπεύθυνοι για λαμβάνοντας τα απαραίτητα βήματα για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και την εξασφάλιση να διατηρείτε την κύρια μέσα επιχείρησης.

 • Τιμές και αυξήσεις τιμών.

  • Οι τιμές για την υπηρεσία δεν συμπεριλαμβάνουν φόρους, χρεώσεις για χρήση τηλεφώνου ή Internet, μηνύματα κινητών τηλεφώνων, ασύρματων υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων, εκτός και εάν υπάρχει δήλωση προς το αντίθετο. Οι φόροι και οι χρεώσεις αυτές αποτελούν δική σας ευθύνη. Οι διακανονισμοί ανταλλαγής συναλλάγματος βασίζονται στις συμφωνίες σας με τον πάροχο της μεθόδου πληρωμών σας.

  • Εάν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο και τιμή για την υπηρεσία που σας παρέχεται, τότε αυτή η τιμή θα ισχύει για την περίοδο αυτή. Όταν λήξει η περίοδος προσφοράς, θα χρεωθείτε μία καινούρια τιμή για την υπηρεσία αυτή.

  • Μπορεί να αλλάξουμε την τιμή της υπηρεσίας κατά καιρούς, αλλά θα σας ενημερώσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν αρχίσει να ισχύει η νέα τιμή. Εάν δεν συμφωνείτε με τη νέα τιμή, τότε πρέπει να ακυρώσετε και να διακόψετε τη χρήση της υπηρεσίας πριν αρχίσει να ισχύει η νέα τιμή. Εάν η υπηρεσία σας παρέχεται βάσει χρονικής περιόδου (για παράδειγμα, μηνιαίως ή ετησίως), τότε η νέα τιμή θα ισχύει από την ημερομηνία που θα καθορίσουμε.

 • Μετατροπή υπηρεσίας. Μπορεί να αλλάξετε την υπηρεσία σας για κάποια διαφορετική. Εάν το κάνετε, μας εξουσιοδοτείτε να χρεώσουμε στη μέθοδο πληρωμή σας τυχόν νέες χρεώσεις υπηρεσιών. Εάν αλλάξετε προς κάποια υπηρεσία για την οποία δεν απαιτούμε συνδρομή ή για την οποία απαιτούμε χαμηλότερη πληρωμή, μπορούμε, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι, να σας επιστρέψουμε το αχρησιμοποίητο τμήμα της χρέωσης για την υπηρεσία που διαθέτατε πριν ή τη διαφορά στο ποσό των χρεώσεων για τις υπηρεσίες. Δεν μπορείτε να πιστώσετε τυχόν επιστροφές σε άλλες υπηρεσίες.

 • Επιστροφές. Οι χρεώσεις δεν επιστρέφονται εκτός και εάν ρητά διατυπώνεται κάτι άλλο ή εάν υπάρχει άλλη πρόβλεψη από το νόμο. Το κόστος τυχόν επιστροφών βαρύνει εσάς, εκτός και αν υπάρχει άλλη πρόβλεψη από το νόμο.

 • Πληρωμές σε εσάς. Για να λάβετε μια πληρωμή, που πρέπει να παρέχουν αμέσως μας με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να κάνετε την πληρωμή (για παράδειγμα, τραπεζικού λογαριασμού πληροφορίες για τη λήψη το ποσό της δόσης). Πρέπει να δώσετε μας με τις πληροφορίες που ζητάμε πριν να εκχωρείται το δικαίωμα να λαμβάνουν πληρωμής. Είστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των τις πληροφορίες που παρέχετε και τυχόν φόρους που ενδέχεται να υπάρξουν ως αποτέλεσμα της λήψης χρημάτων. Εάν λαμβάνετε ένα πληρωμής που δεν ήταν λόγω που μπορεί να αναιρέσετε ή να ζητήσουμε την επιστροφή πληρωμής και συμφωνείτε να συνεργαστούν μαζί μας.

 • Ηλεκτρονική δήλωση ; Σφάλματα. Παρέχουμε μόνο μπορείτε με μια ηλεκτρονική κατάσταση χρεώσεων. Μεταβείτε στο https://billing.microsoft.com για προβολή, εκτύπωση ή ζητήστε ένα αντίγραφο του χαρτιού από την κατάσταση. Εάν κάνετε μας να στείλετε ένα αντίγραφο για εσάς, θα σας ενδέχεται να υπάρχει χρέωση που ανάκτησης. Μόνο να παρέχουμε σε χαρτί που καλύπτει τις 120 ημέρες πριν από την αίτησή σας. Εάν κάνουμε σφάλμα στη χρέωσή σας, θα το διορθώσουμε αμέσως μετά την πείτε μας και εξετάσουμε τη χρέωση. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 120 ημερών μετά την πρώτη εμφάνιση του σφάλματος στο λογαριασμό σας. Εάν δεν γνωρίζετε μας μέσα σε αυτήν τη φορά, θα σας δεν θα απαιτείται για να διορθώσετε το σφάλμα. Αφήσετε μας από όλες τις ευθύνη και αξιώσεων απώλεια που προκύπτει από οποιοδήποτε μήνυμα σφάλματος που έχετε χωρίς αναφορά μας εντός 120 ημερών μετά την πρώτη εμφάνιση του σφάλματος στην ηλεκτρονική σας κατάσταση. Εάν δεν γνωρίζετε μας μέσα σε αυτήν τη φορά, θα σας δεν θα απαιτείται για να διορθώσετε το σφάλμα.

 • Καθυστερημένες πληρωμές. Εντός των νόμιμων πλαισίων, μπορεί να επιβάλουμε επιπλέον χρέωση εάν δεν πληρώσετε εμπρόθεσμα ανεξαρτήτως τυχόν διαφωνιών που μπορεί να έχετε για το λογαριασμό σας. Πρέπει να καταβάλετε αυτές τις επιπλέον χρεώσεις όταν σας υποβληθούν. Πρέπει να καταβάλετε αυτές τις επιπλέον χρεώσεις όταν τις χρεώσουμε στο λογαριασμό σας. Η χρέωση για καθυστερημένη πληρωμή θα είναι 1% επί του ποσού που δεν έχει καταβληθεί στο τέλος κάθε μήνα ή το ανώτατο επιτρεπόμενο από το νόμο ποσοστό. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τρίτο μέρος για την είσπραξη των προηγούμενων εκπρόθεσμων οφειλών. Πρέπει να καταβάλετε κάθε εύλογο κόστος με το οποίο επιβαρυνόμαστε για την είσπραξη των εκπρόθεσμων οφειλών. Αυτό το κόστος μπορεί να περιλαμβάνει εύλογη αμοιβή δικηγόρου και άλλες νομικές αμοιβές και έξοδα. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναστείλουμε ή να ακυρώσουμε την υπηρεσία σε περίπτωση που αδυνατείτε να καταβάλετε την πληρωμή εμπρόθεσμα.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

8. αλλαγές στην υπηρεσία. Ακύρωση ή τερματισμού

 • Από τη Microsoft. Μπορούμε να μεταβάλουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση. Μπορούμε να ακυρώσουμε ή να αναστείλουμε την υπηρεσία ή τμήμα της ανά πάσα στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση, συμπεριλαμβανόμενου και λόγω παραβίασης των όρων της παρούσας σύμβασης. Εάν το πράξουμε, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία παύει αυτόματα. Η ακύρωση της υπηρεσίας δεν μεταβάλλει την υποχρέωσή σας να καταβάλετε τυχόν χρεώσεις στο λογαριασμό πληρωμών σας. Εάν ακυρώσουμε την υπηρεσία χωρίς αιτία, θα σας επιστρέψουμε το αχρησιμοποίητο τμήμα της χρέωσής σας για την περίοδο αυτή.

 • Από εσάς. Μπορείτε να ακυρώσετε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μεταβείτε στο https://billing.microsoft.com για πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση της υπηρεσίας. Ορισμένες προσφορές υπηρεσίας μπορεί να απαιτούν χρεώσεις ακύρωσης και θα μπορείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις ακύρωσης όπως καθορίζεται στο υλικό που περιγράφει την προσφορά. Ακύρωση της υπηρεσίας από εσάς δεν θα αλλάξει το υποχρέωση καταβολής όλων των χρεώσεων που έγιναν στον λογαριασμό χρέωσης.

 • Δεδομένα. Με τον τερματισμό ή την ακύρωση της υπηρεσίας από εσάς ή από εμάς για οποιονδήποτε λόγο, η Microsoft μπορεί να διαγράψει μόνιμα τα δεδομένα σας από τους διακομιστές της. Εσείς είστε υπεύθυνοι για την λήψη των κατάλληλων μέτρων για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σας και τη διασφάλιση των πρωτευόντων μέσων εργασίας σας.

 • Παραίτηση από δικαιώματα και υποχρεώσεις. Κάθε μέρος παραιτείται των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεών του να προσφύγει σε δικαστικές αρχές, βάσει των σχετικών νόμων ή διατάξεων, κατά όσο απαιτείται για την εφαρμογή της προσβολής της παρούσας σύμβασης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

9. όρια από την υπηρεσία
Microsoft μπορεί να δημιουργήσει όρια για την υπηρεσία. Για παράδειγμα, θα σας μπορεί να περιορίζει

 • τον αριθμό των ημερών που θα διατηρεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσιεύσεις στους πίνακες μηνυμάτων και άλλο υλικό το οποίο παρέχεται ή δημοσιεύεται από τη Microsoft, εσάς ή άλλους χρήστες,

 • τον αριθμό και το μέγεθος μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία μπορείτε να αποστείλετε ή να λάβετε μέσω της υπηρεσίας,

 • το μέγιστο χώρο αποθήκευσης που σας είναι διαθέσιμος στους διακομιστές της Microsoft,

 • το εύρος ζώνης που είναι διαθέσιμο σε κάποια τοποθεσία Web την οποία φιλοξενούμε για σας,

 • τον αριθμό χρηστών στο λογαριασμό και σε τυχόν συσχετισμένους λογαριασμούς,

 • τον αριθμό λογαριασμών για υπηρεσίες στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε με μία πιστωτική κάρτα,

 • τη διάρκεια διατήρησης ενός ανενεργού λογαριασμού υπηρεσιών, ο οποίος νοείται ως λογαριασμός με τον οποίο δεν εισέρχεστε στην υπηρεσία για μία εκτεταμένη χρονική περίοδο και

 • τον αριθμό συναλλαγών που μπορείτε να διεξάγετε μέσω της υπηρεσίας.

Εάν ξεπεράσετε τα δημοσιευμένα όρια υπηρεσιών, η Microsoft επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ακυρώσει την υπηρεσία σας.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

10. μια υπηρεσία ενδέχεται να είναι μια προ-έκδοση
μια συγκεκριμένη υπηρεσία ενδέχεται να είναι μια προ-έκδοση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει τον τρόπο που θα τελική έκδοση του δυνατότητα ή της υπηρεσίας. Μπορεί να αλλάξουμε το για την τελική, εμπορική έκδοση. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μια εμπορική έκδοση. Θα σας επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξετε μια υπηρεσία προ-έκδοση οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση εκ των προτέρων για εσάς.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

11. η Microsoft δεν διαθέτει έλεγχο

 • Περιεχόμενο. Η Microsoft, εσείς, οι χρήστες των συσχετισμένων λογαριασμών και τρίτα μέρη ίσως να μην μπορούν να αναρτήσουν ή να αποθηκεύσουν υλικό, συμπεριλαμβανόμενων δεδομένων, εγγράφων, πληροφοριών, διαφημίσεων, επικοινωνιών, μηνυμάτων και συνδέσμων προς τοποθεσίες Web τρίτων (“περιεχόμενο”) στην υπηρεσία. Η υπηρεσία περιλαμβάνει τις περιοχές με δημόσια πρόσβαση, όπως μία δημόσια τοποθεσία Web την οποία φιλοξενεί για εσάς η Microsoft, μία υπηρεσία πίνακα ανακοινώσεων κοινότητας, κοινόχρηστο ημερολόγιο ή άλλη δημόσια περιοχή η οποία σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με άλλους (“δημόσιες περιοχές της υπηρεσίας”). Επίσης, περιλαμβάνει περιοχές της υπηρεσίας στις οποίες μπορείτε να ελέγχετε την πρόσβαση από άλλους, όπως κοινόχρηστες τοποθεσίες εργασίας στους διακομιστές της Microsoft (“ιδιωτικές περιοχές της υπηρεσίας”).

 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Microsoft δεν εγκρίνει τη χωρίς άδεια χρήση περιεχομένου το οποίο προστατεύεται από συγγραφικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατανοείτε ότι το να διανέμετε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει τα συγγραφικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων αποτελεί παραβίαση της παρούσας σύμβασης. Εγγυάστε ότι η χρήση και η δημοσίευση του περιεχομένου από εσάς και από άλλους δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κανενός τρίτου. Κατανοείτε ότι η Microsoft μπορεί ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση να αφαιρέσει περιεχόμενο όταν αυτό παραβιάζει την παρούσα σύμβαση ή κάποιον σχετικό κανόνα συμπεριφοράς ή όταν εύλογα θεωρούμε την αφαίρεση απαραίτητη.

 • Δημοσίευση περιεχομένου. Κατανοείτε ότι η Microsoft δεν έχει τον έλεγχο και δεν εγκρίνει το περιεχόμενο το οποίο εσείς ή άλλοι δημοσιεύετε ή παρέχετε μέσω της υπηρεσίας. Η Microsoft δεν αξιώνεται την ιδιοκτησία τυχόν περιεχομένου το οποίο εσείς ή άλλοι δημοσιεύετε ή παρέχετε. Με τη δημοσίευση ή την παροχή περιεχομένου, παραχωρείτε στη Microsoft και στο κοινό (για περιεχόμενο το οποίο έχει δημοσιευθεί στις δημόσιες περιοχές της υπηρεσίας), ή σε αυτά τα μέλη του κοινού στα οποία έχετε εκχωρήσει πρόσβαση (για περιεχόμενο το οποίο έχει δημοσιευθεί σε ιδιωτικές περιοχές της υπηρεσίας), ελεύθερη, απεριόριστη παγκόσμια και αιώνια άδεια

  • για τη χρήση, τη μετατροπή, την αντιγραφή, τη διανομή και την εμφάνιση του περιεχομένου σε σχέση με την υπηρεσία και

  • για τη δημοσίευση του ονόματός σας μαζί με το περιεχόμενο.

   Παρέχετε επίσης στο κοινό ή σε αυτά τα μέλη του κοινού στα οποία έχετε εκχωρήσει πρόσβαση, την άδεια να παραχωρούν τα δικαιώματα αυτά σε άλλους. Εγγυάστε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, ώστε να παραχωρήσετε τα δικαιώματα στην ενότητα αυτή και ότι η χρήση και η δημοσίευση του περιεχομένου δεν παραβιάζει τη νομοθεσία. Η Microsoft δεν θα σας πληρώσει για το περιεχόμενο το οποίο δημοσιεύετε στις δημόσιες περιοχές της υπηρεσίας. Η ενότητα αυτή ισχύει μόνο για το νόμιμα επιτρεπτό περιεχόμενο και μόνο για όσο η χρήση και η δημοσίευση του νόμιμα επιτρεπτού περιεχόμενου δεν παραβιάζει τη νομοθεσία.

 • Ιδιωτικές περιοχές της υπηρεσίας. Κατανοείτε ότι κάποια τεχνική επεξεργασία του περιεχομένου το οποίο δημοσιεύεται σε ιδιωτικές περιοχές της υπηρεσίας μπορεί να είναι απαραίτητη για

  • την αποθήκευση και την ανάκτηση του περιεχομένου,

  • τη συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις των συνδεόμενων δικτύων ή

  • τη συμμόρφωση με τους περιορισμούς της υπηρεσίας.

 • Συνδέσεις προς τοποθεσίες Web τρίτων. Η υπηρεσία μπορεί να περιέχει συνδέσεις προς τοποθεσίες Web τρίτων. Αυτές οι τοποθεσίες Web τρίτων δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Microsoft. Εάν η Microsoft έχει περιλάβει τις συνδέσεις αυτές στην υπηρεσία, σας τις παρέχει για εξυπηρέτηση μόνο. Η παροχή των συνδέσεων αυτών δεν αποτελεί προσυπογραφή της Microsoft για τυχόν τοποθεσίες Web, υπηρεσίες ή προϊόντα τρίτων. Η Microsoft επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απενεργοποιήσει συνδέσεις προς τυχόν τοποθεσίες Web τρίτων τις οποίους θα έχετε αναρτήσει εσείς οι άλλοι πελάτες στην υπηρεσία.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

12. προστασία προσωπικών δεδομένων

 • Πρόσβαση και αποκάλυψης. Για να λειτουργήσει και παρέχει τις υπηρεσίες, συλλέγονται ορισμένες πληροφορίες για εσάς. Χρησιμοποιούμε και προστασία αυτές τις πληροφορίες, όπως περιγράφεται στην Ηλεκτρονική δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft . Συγκεκριμένα, μπορεί να έχετε πρόσβαση ή να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των επικοινωνιών σας, προκειμένου να

  • να συμμορφωθούμε με το νόμο ή να συμμορφωθούμε με νόμιμα αιτήματα ή νόμιμες διαδικασίες,

  • να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της Microsoft ή των πελατών μας, συμπεριλαμβανόμενης και της εφαρμογής των συμφωνιών ή των πολιτικών οι οποίες διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς ή

  • να δράσουμε όταν εύλογα πιστεύουμε ότι η πρόσβαση ή η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για να προστατευτεί η ατομική ασφάλεια των εργαζόμενων της Microsoft, των πελατών της ή του κοινού.

   Συμφωνείτε με την πρόσβαση και την αποκάλυψη όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.

 • Μεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας μπορεί να είναι αποθηκευμένο και να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τυχόν άλλες χώρα ή περιοχή στην οποία διατηρούν εγκαταστάσεις η Microsoft ή των συγγενών εταιρειών της, θυγατρικών ή παραγόντων. Με τη χρήση της υπηρεσίας, συμφωνείτε με οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά πληροφοριών εκτός χώρα ή την περιοχή σας. Microsoft συμμορφώνεται με τη συγκατάθεσή που ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των η.π.α. σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση δεδομένων από της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις μεταφορές αυτών των δεδομένων στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 • Δεδομένα απόδοσης και χρήσης. Με σκοπό να σας παράσχουμε την υπηρεσία, μπορούμε να συλλέξουμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με την απόδοση της υπηρεσίας, τον υπολογιστή σας και τη χρήση της υπηρεσίας από εσάς. Μπορούμε να ανακτήσουμε αυτές τις πληροφορίες αυτόματα από τον υπολογιστή σας. Τα δεδομένα αυτά δεν σας καθορίζουν προσωπικά.

 • Τεχνολογία εφαρμογής φίλτρων. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία ή άλλα μέσα ώστε να προστατεύσουμε την υπηρεσία, να προστατεύσουμε τους πελάτες μας ή να σας εμποδίσουμε από το να παραβιάσετε την παρούσα σύμβαση. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε φίλτρα ώστε να σταματήσουμε μαζική ανεπιθύμητη αλληλογραφία και ιούς ή να αυξήσουμε την ασφάλεια. Τα μέσα αυτά μπορεί να παρεμποδίσουν τη χρήση της υπηρεσίας από εσάς.

 • Οι πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατά τη χρήση της υπηρεσίας, μπορεί να συγκεντρώσετε προσωπικές πληροφορίες τρίτων μέσω των συναλλαγών σας με αυτούς. Εάν το κάνετε αυτό, συμφωνείτε (α) να αναρτήσετε μία πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στην τοποθεσία Web σας, η οποία, κατά το ελάχιστο, θα αποκαλύπτει τυχόν χρήσεις προσωπικών πληροφοριών τις οποίες συλλέγετε από τρίτους, (β) θα παρέχει μια σύνδεση υπερκειμένου προς την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στην κεντρική σελίδα της τοποθεσίας Web σας και σε όλες τις σελίδες όπου συλλέγετε προσωπικές πληροφορίες τρίτων, συμπεριλαμβανόμενου και σε σελίδες αναχώρησης και (γ) να χρησιμοποιείτε τις προσωπικές πληροφορίες μόνο με τρόπο ο οποίος να επιτρέπεται ρητά από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σας.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

13. λογισμικό

 • Χρήση. Εάν λάβετε λογισμικό από εμάς ως μέρος της υπηρεσίας, η χρήση του πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους της Άδειας Χρήσης που σας παρέχεται για την αποδοχή του λογισμικού. Εάν δεν σας παρουσιαστεί άδεια, τότε εμείς (ή, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας, κάποιος από τους συνεργάτες μας) σας παραχωρεί Άδεια Χρήσης του λογισμικού μόνο για τη χρήση της υπηρεσίας η οποία εξουσιοδοτείται υπό την παρούσα σύμβαση και μόνο στον αριθμό υπολογιστών που αναφέρεται στην προσφορά υπηρεσίας σας. Εμείς (ή, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας σας, κάποιος από τους συνεργάτες μας) επιφυλασσόμαστε κάθε άλλου δικαιώματος στο λογισμικό. Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το λογισμικό μετά από την ημερομηνία λήξης της υπηρεσίας.

 • Ενημέρωση. Ενδέχεται να ελέγξουμε την έκδοση του λογισμικού σας αυτόματα. Επίσης μπορούμε να λάβουμε ενημερώσεις για το λογισμικό στον υπολογιστή σας αυτόματα, για να ενημερώσουμε, να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε περισσότερο την υπηρεσία.

 • Εύρος της άδειας. Τα πνευματικά δικαιώματα και άλλοι νόμοι και συνθήκες πνευματικής περιουσίας προστατεύουν το λογισμικό. Σας παρέχεται Άδεια Χρήσης του λογισμικού και δεν σας πωλείται. Αυτή η σύμβαση σάς παρέχει μόνο ορισμένα δικαιώματα για τη χρήση του λογισμικού. Η Microsoft επιφυλάσσεται όλων των υπόλοιπων δικαιωμάτων. Δεν επιτρέπεται η ανακατασκευή του αντικειμενικού κώδικα, η ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή η αποσυμπίληση οποιουδήποτε λογισμικού που συμπεριλαμβάνει η υπηρεσία, παρά μόνο εντός των δυνατοτήτων που προβλέπονται από το νόμο.

 • Εξαγωγή νόμων. Το λογισμικό υπόκειται σε Ηνωμένες Πολιτείες νομοθεσία και τους κανονισμούς. Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους εσωτερικές και διεθνείς νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν για το λογισμικό. Αυτές οι νομοθεσία περιλαμβάνει περιορισμούς προορισμούς, τελικούς χρήστες και λήξη Χρησιμοποιήστε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα www.microsoft.com/exporting.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

14. υλικό που αδειών χρήσης της Microsoft για εσάς

 • Στοιχεία πολυμέσων και Πρότυπα. Ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε πολυμέσων εικόνες, εικόνες clip art, κινήσεις, τους ήχους, μουσική, σχήματα, αποσπάσματα βίντεο, πρότυπα και άλλες μορφές του περιεχομένου με δυνατότητα λήψης ("στοιχεία πολυμέσων") που σχετίζεται με την υπηρεσία. Εάν Ναι, μπορείτε να αντιγράψετε και χρησιμοποιήστε τα στοιχεία πολυμέσων, και αδειών χρήσης, εμφάνιση και διανομή τους, μαζί με τις τροποποιήσεις σας ως μέρος των προϊόντων σας λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας τις τοποθεσίες web, αλλά ίσως να μην (i) εμπορεύεστε, άδειας χρήσης ή διανομή αντιγράφων των στοιχείων πολυμέσων από οι ίδιοι ή ως μέρος του οποιαδήποτε συλλογή ή του προϊόντος, εάν η κύρια τιμή του προϊόντος είναι στα στοιχεία πολυμέσων; (ii) εκχώρηση τους πελάτες του προϊόντος σας τα δικαιώματα να αδειών χρήσης ή να διανείμετε τα στοιχεία πολυμέσων; (iii) αδειών χρήσης ή διανομή οποιοδήποτε από τα στοιχεία πολυμέσων που περιέχουν παραστάσεις αναγνωρίσιμων ατόμων, κυβερνήσεις, λογότυπα, αρχικά, εμβλημάτων, εμπορικών σημάτων ή οντοτήτων για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για να εκφράσετε ή συνεπάγεται οποιαδήποτε ενίσχυση ή σχέση με κάθε προϊόν, οντότητα ή δραστηριότητα. ή (iv) Δημιουργήστε χυδαίες ή σκανδαλώδη έργων, όπως ορίζεται από το νόμο την ώρα δημιουργίας του έργου, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πολυμέσων.

  Εάν μπορείτε να αποκτήσετε στοιχεία πολυμέσων και πρότυπα από την τοποθεσία Web του Microsoft Office.com (ή τοποθεσία εξαρτώμενη εργασία), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους μόνο εάν έχετε μια έγκυρη άδεια χρήσης για μια οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office ή ένα από τα προγράμματα ή ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που περιλαμβάνει το Clip της Microsoft Συλλογή ή Οργάνωση Clip της Microsoft (ή αντικαθιστά Microsoft από την Οργάνωση Clip της Microsoft).

 • Έγγραφα. Ενδέχεται να σας παρασχεθεί πρόσβαση σε πληροφορίες στην υπηρεσία, όπως σε white paper, άρθρα της γνωσιακής βάσης, φύλλα δεδομένων και συνήθεις ερωτήσεις ("έγγραφα"). Δεν μπορείτε να κάνετε χρήση των εγγράφων παρά μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε, να διανείμετε, να μετατρέψετε ή να δημιουργήσετε παράγωγα έργα από τα έγγραφα. Επίσημα αναγνωρισμένα βάσει τοπικής νομοθεσίας εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να κάνουν λήψη και να αντιγράψουν τα έγγραφα για διανομή μόνο στην αίθουσα διδασκαλίας.

 • Περιορισμοί. Η παραχώρηση δικαιώματος για τη χρήση στοιχείων πολυμέσων, προτύπων και εγγράφων η οποία παρέχεται με την υπηρεσία δεν περιλαμβάνει Άδεια Χρήσης της σχεδίασης ή της διάταξης της υπηρεσίας ή τυχόν τοποθεσίας Web η οποία ανήκει, λειτουργεί, έχει άδεια χρήσης από, ή ελέγχεται από τη Microsoft. Δεν πρέπει να αντιγράφετε ή να αναμεταδίδετε τυχόν λογότυπο, γραφικό, ήχο, ή εικόνα από την υπηρεσία, εκτός και αν το επιτρέπει ρητά η Microsoft. Η Microsoft και οι προμηθευτές της δεν εγγυώνται ότι τα στοιχεία πολυμέσων, τα πρότυπα και τα έγγραφα είναι ακριβή και κατάλληλα για τους σκοπούς σας. Η προσφορά τους στα πλαίσια της υπηρεσίας δεν αποτελεί προσυπογραφή τους από τη Microsoft. Κανένα στοιχείο διαθέσιμο από την υπηρεσία δεν προσφέρεται ως επαγγελματική συμβουλή, συμπεριλαμβανόμενων μεταξύ άλλων και επενδυτικών, φορολογικών ή νομικών συμβουλών.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

15. Windows Live™ ID
μπορεί να σας παρέχουμε διαπιστευτήρια Windows Live ID για χρήση με την υπηρεσία. Windows Live ID είναι μια ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών χρήσεων υπηρεσία Web που σας διευκολύνει να πραγματοποιήσετε είσοδο σε τοποθεσίες Web. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό ή το υλικό που μειώνει τον αριθμό των χρηστών απευθείας πρόσβαση ή χρήση του Windows Live ID (μερικές φορές ονομάζεται "πολυπλεξίας" ή "" λογισμικό ή το υλικό). Είστε υπεύθυνος μόνο για τις συναλλαγές με τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών) που υποστηρίζουν το Windows Live ID, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης και πληρωμή προϊόντων και υπηρεσιών. Η παρούσα σύμβαση ισχύει για εσάς κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση ή χρήση διαπιστευτηρίων του Windows Live ID σας. Κατά τη χρήση του Windows Live ID για να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε τοποθεσία ή υπηρεσία, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη τοποθεσία ή υπηρεσία επίσης ενδέχεται να ισχύουν για εσάς. Ανατρέξτε στους όρους χρήσης για κάθε τοποθεσία ή υπηρεσία που επισκέπτεστε.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

16. σχέσεις με άλλους
Εάν αποκτήσετε οτιδήποτε άλλου κατασκευαστή (συμπεριλαμβανομένων των τρίτων που διέθετε υπηρεσιών) μέσω της υπηρεσίας, μπορείτε να κατανοήσετε ότι σας σχέση σε σχέση με αυτά τα στοιχεία είναι με τον τρίτο απευθείας και όχι με Από τη Microsoft. Σε περίπτωση που έχετε προβάλει δικαιώματα που σχετίζεται με ή της αρχής αυτής εμπλέκει σας σχέση με τρίτους, μόνο που πρέπει επιβολή η αίτηση έναντι του τρίτου και που δεν θα επιβολή κάθε τέτοιου είδους απαίτηση έναντι της Microsoft, ακόμα και αν Microsoft βοήθησε στην χρέωση για το τρίτο Πάρτι σας δίνει τη δυνατότητα. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις σχέσεις με οποιοδήποτε τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των

 • παράδοση και πληρωμή για αγαθά και υπηρεσίες,

 • επεξεργασία και επιβεβαίωση παραγγελιών, πληρωμών και άλλων συναλλαγών,

 • υποστήριξη πελατών σχετικά με παραγγελίες ή συναλλαγές (για παράδειγμα, χαμένες παραγγελίες, διαφωνίες χρεώσεων, πληρωμές κτλ.),

 • καθορισμό, συλλογή και απόδοση τυχόν φόρων στις κατάλληλες αρχές, οι οποίοι προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις παραγγελίες ή τις συναλλαγές αυτές και

 • την αγορά και τη χρήση από εσάς και από τους συσχετισμένους λογαριασμούς τυχόν προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Εγγυάστε ότι

 • τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τα οποία διαφημίζετε, πωλείτε και διανέμετε είναι νόμιμα προς πώληση και διανομή και δεν παραβιάζουν την παρούσα σύμβαση,

 • διαθέτετε όλες τις απαιτούμενες άδειες για την πώληση, τη διανομή και τη διαφήμιση των αγαθών και των υπηρεσιών τα οποία προσφέρετε,

 • όλες οι πωλήσεις και οι διαφημίσεις θα είναι σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία και

 • θα συμμορφώνεστε με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις (συμπεριλαμβανόμενων νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και διατάξεις αναφορικά με τη συλλογή πληροφοριών από τρίτους).

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

17. σχόλια
εάν μπορείτε να δώσετε σχόλια σχετικά με την υπηρεσία στη Microsoft, που επιτρέπουν στους στη Microsoft, χωρίς χρέωση, να χρησιμοποιήσετε, κοινής χρήσης και εμπορικής διάθεσης τα σχόλιά σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Μπορείτε επίσης δώσετε σε τρίτους, χωρίς χρέωση, τυχόν δικαιώματα δημιουργού που απαιτείται για τα προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες για να χρησιμοποιήσετε ή περιβάλλοντος εργασίας με όλα τα συγκεκριμένα τμήματα του ένα λογισμικό της Microsoft ή μια υπηρεσία που περιλαμβάνει τα σχόλια. Που δεν θα σας δώσει σχόλια που υπόκεινται μια άδεια χρήσης που απαιτεί Microsoft να αδειών χρήσης του λογισμικού ή τεκμηρίωση σε τρίτους, επειδή θα σας περιλαμβάνουν τα σχόλιά σας σε αυτά. Αυτά τα δικαιώματα επιβίωσης αυτής της σύμβασης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

18. Οι ειδοποιήσεις μας προς εσάς. Οι ειδοποιήσεις σας για να μας
η παρούσα σύμβαση είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Έχουμε υποσχεθεί να σας στείλει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία και έχουμε στα δεξιά για να στείλετε αυτές τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορεί να υπάρχουν άλλες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία που απαιτεί το νόμο μας για την αποστολή σε εσάς. Ενδέχεται να σας στείλουμε αυτές τις πληροφορίες σε εσάς σε ηλεκτρονική μορφή.

Ενδέχεται να σας παράσχουμε απαραίτητες πληροφορίες

 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίσατε όταν εγγραφήκατε στην υπηρεσία ή

 • στην αρχική σελίδα σας κατά την πρώτη σας στείλουμε μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προειδοποιεί για την ειδοποίηση στην αρχική σελίδα σας.

Οι ειδοποιήσεις θα θεωρείται ότι παραδόθηκαν και ότι ελήφθησαν κατά την ημερομηνία αποστολής του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για όσο μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να κάνετε χρήση της υπηρεσίας, θεωρείται ότι διαθέτετε το απαραίτητο λογισμικό και υλικό για να παραλάβετε τις ειδοποιήσεις αυτές. Εάν δεν συμφωνείτε να παραλαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικά, πρέπει να ακυρώσετε την υπηρεσία.

Ενδέχεται να μπορείτε να δώσετε Microsoft ειδοποιήσεις που αναφέρεται στην αρχική σελίδα ή https://billing.microsoft.comσας.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

19. καμία εγγύηση
Microsoft καθιστά εγγυημένη σχετικά με την αξιοπιστία, ακρίβειας, ή ενημέρωση της υπηρεσίας ή των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από την υπηρεσία. Να καταλάβετε ότι έχουν εγγενή περιορισμούς, τους μηχανισμούς ασφαλείας στην υπηρεσία και ότι είστε υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό ότι η υπηρεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Η υπηρεσία παρέχεται “ως έχει”, “με όλα τα ελαττώματα” και “όπως διατίθεται”. Εσείς φέρετε κάθε κίνδυνο από τη χρήση της. Στη μέγιστη από το νόμο επιτρεπόμενη έκταση, η Microsoft και οι συνεργάτες της δεν προσφέρουν καμία ρητή εγγύηση ή όρο. Ενδέχεται να διαθέτετε πρόσθετα δικαιώματα σύμφωνα με την τοπική νομοθεσία, τα οποία δεν είναι δυνατόν να αλλάξουν με την παρούσα σύμβαση. Στα πλαίσια της νομοθεσίας, εξαιρούνται τυχόν συνεπαγόμενες εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν την εμπορευσιμότητα, την κάλυψη συγκεκριμένου σκοπού, την επιδεξιότητα, τη μη παραβίαση και την ικανοποιητική ποιότητα.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

20. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
μπορείτε να ανακτήσετε από συνεργάτες της Microsoft μόνο απευθείας ζημιών έως και ποσό ίσο με την υπηρεσία χρέωση για ένα μήνα ή στην αντίστοιχη τιμή της $5 Δολάρια (όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο). Στο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο, δεν μπορείτε να ανακτήσετε οποιαδήποτε άλλα ζημιών από συνεργάτες της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των αποθετικής, διαφυγόντα κέρδη, ειδική, indirect ή σχετικές ζημιών.

Ο περιορισμός αυτός ισχύει για οτιδήποτε σχετίζεται με τα εξής:

 • την υπηρεσία,

 • το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων στο Internet και προγράμματα και συμπεριφορές τρίτων προσώπων,

 • ιούς ή άλλες ακυρωτικές λειτουργίες η οποίες επηρεάζουν την πρόσβασή σας ή τη χρήση της υπηρεσίας από εσάς,

 • ασυμβατότητα μεταξύ της υπηρεσίας και άλλες υπηρεσίες, λογισμικό και υλικό,

 • καθυστερήσεις ή αδυναμίες που αντιμετωπίζετε κατά την προετοιμασία, την πραγματοποίηση ή την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή συναλλαγών σε σχέση με την υπηρεσία, με ακριβή και έγκαιρο τρόπο και

 • αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης, παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία.

Εφαρμόζεται επίσης αν

 • η αποζημίωση αυτή δεν σας καλύπτει πλήρως για τυχόν απώλειες ή αποτυχίες στον απαιτούμενο σκοπό ή

 • η Microsoft γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των καταστροφών.

Σε ορισμένα κράτη δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός ευθύνης για θετική ή αποθετική ζημιά, άρα οι παραπάνω περιορισμοί ή εξαιρέσεις μπορεί να μην σας αφορούν. Ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς, λόγω του ότι ενδέχεται στη χώρα σας ή την περιοχή σας να μην επιτρέπεται ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός ευθύνης για θετική ή αποθετική ζημιά, διαφυγόντα κέρδη ή για άλλες ζημιές.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

21. οι αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός ενός έτους
στο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο, πρέπει να αναφέρεται οποιαδήποτε αξίωση σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση ή την υπηρεσία εντός ενός έτους. Της περιόδου ενός έτους αρχίζει από την ημερομηνία κατά την απαίτηση πρώτα θα μπορούσε να είναι καταχωρήθηκε. Το αν δεν καταχωρήθηκε, τότε η αξίωση είναι ραβδωτό οριστικά. Αυτή η ενότητα ισχύει για εσάς και τις εξαρτώμενες εργασίες. Ισχύει επίσης για το Microsoft και τις εξαρτώμενες εργασίες και αντιστοιχίζει.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

22. Microsoft εταιρεία, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ και θέσης για την επίλυση διαφορών

Η παρούσα σύμβαση ισχύει μεταξύ σας και της εταιρείας Microsoft για τη χώρα ή την περιοχή σας. Στον ακόλουθο πίνακα, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή στην οποία κατοικείτε (εάν εγγράφεστε για την υπηρεσία ως άτομο) ή όπου έχει την έδρα η επιχείρησή σας (εάν εγγράφεστε στην υπηρεσία εκ μέρους της επιχείρησής σας). Δίπλα μπορείτε να βρείτε την εταιρεία Microsoft με την οποία συνάπτετε τη σύμβαση και την επιλογή νομοθεσίας και του τόπου επίλυσης διαφωνιών με την εταιρεία Microsoft.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

23. ερμηνεία σύμβασης
όλα τα τμήματα της παρούσας σύμβασης ισχύουν για το μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Δικαστήριο να υποστηρίξει ότι ένα τμήμα της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως έχει συνταχθεί. Αν συμβεί αυτό, στη συνέχεια, αυτό το τμήμα θα αντικατασταθεί με τους όρους που ταιριάζει περισσότερο πρόθεση το τμήμα που δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν θα αλλάξει το υπόλοιπο της παρούσας σύμβασης. Αυτήν τη σύμβαση, μαζί με τους κωδικούς των διεξαγωγή και όποιες άλλες ειδοποιήσεις παρέχουμε, είναι η πλήρης σύμβαση μεταξύ της Microsoft και που σχετικά με την υπηρεσία. Αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή δηλώσεις που σχετίζονται με την υπηρεσία. Εάν έχετε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας σχετικά με την υπηρεσία, οι υποχρεώσεις αυτές παραμένουν σε ισχύ (για παράδειγμα, ενδέχεται να έχει ένα πρόγραμμα δοκιμής για την έκδοση προ-έκδοσης μιας υπηρεσίας). Οι τίτλοι των ενοτήτων στη σύμβαση δεν περιορίζουν τους άλλους όρους της παρούσας σύμβασης.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

24. ανάθεσης
Microsoft μπορεί να εκχωρήσει αυτήν τη σύμβαση, στο σύνολο ή τμήμα, ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση για εσάς. Ενδέχεται να μην αντιστοιχίζετε αυτής της σύμβασης ή οποιοδήποτε μέρος του, σε οποιονδήποτε άλλο. Οποιαδήποτε προσπάθεια δεν είναι void. Αντί για αυτό, μπορείτε να ακυρώσετε την υπηρεσία. Ο συνομιλητής μπορεί να, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό υπηρεσίας και να εισαγάγετε σε ένα συμβόλαιο μαζί μας.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

25. βία ισχύ
η Microsoft δεν θα είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια ή καταστροφή ή να θεωρείται κατά παράβαση της παρούσας σύμβασης λόγω οποιοδήποτε συμβάν ή περίσταση πέρα από τον λογικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων, πολέμου, παραβίαση, ηλεκτρολογικά ελλείψεις, τρομοκρατικές επιθέσεις, σεισμοί ή πράξεις της απ.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

26. ειδοποιήσεις
Προσφορές μετοχών
μετοχών προσφορές που εμφανίζονται στην υπηρεσία παρέχονται από S & P ComStock, Inc., εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά, τιμές μετοχών έχουν καθυστερήσει τουλάχιστον 20 λεπτά (τιμές μετοχών NASDAQ έχουν καθυστερήσει τουλάχιστον 15 λεπτά) . Τιμές μετοχών που επισημαίνονται ως "εισαγωγικά σε πραγματικό χρόνο" διατίθενται χωρίς καθυστέρηση από τους παραλαβή από S & P ComStock, Inc. Απόδειξη πραγματική εισαγωγικών σε πραγματικό χρόνο μπορεί να είναι επηρεάζεται από καθυστερήσεις στη μετάδοση μέσω του Internet και από άλλες αιτίες. Όλες οι τιμές μετοχών είναι με την ετικέτα με "ώρα τελευταίας εμπορίου" για να υποδείξετε ότι η ενημέρωση των δεδομένων.

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από την S&P ComStock, Inc. ("ComStock") και τους συνεργάτες της (οι "πληροφορίες ComStock") και περιλαμβάνονται στην υπηρεσία αποτελούν ιδιοκτησία ή έχουν παραχωρηθεί βάσει αδείας στην ComStock και τους συνεργάτες της και ο κάθε χρήστης επιτρέπεται να αποθηκεύει, να διαχειρίζεται, να αναλύει, να ανασυντάσσει, να τυπώνει και να δημοσιεύει τις πληροφορίες ComStock μόνο για προσωπική χρήση του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος χρήστης να δημοσιεύσει, να αναμεταδώσει, να αναδιανείμει ή να αναπαράγει με άλλο τρόπο τυχόν πληροφορίες ComStock σε οποιαδήποτε μορφή σε οποιονδήποτε και κανείς χρήστης δεν θα κάνει χρήση πληροφοριών ComStock για ή σχετικά με οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση, συμπεριλαμβανόμενων, μη περιοριστικά, τυχόν επιχειρήσεων χρεογράφων, επενδύσεων, λογιστικής, τραπεζών, νομικών ή μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σας συμβουλεύουμε, πριν την εκτέλεση μίας συναλλαγής αξιών βάσει των πληροφοριών ComStock, να συμβουλευτείτε το χρηματομεσίτη ή άλλον οικονομικό αντιπρόσωπο, ώστε να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των τιμών. Η ComStock και οι συνεργάτες της δεν προσφέρουν ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις (συμπεριλαμβανόμενων, μη περιοριστικά, τυχόν εγγυήσεων ή εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για κάποιο σκοπό ή χρήση) σχετικά με τις πληροφορίες ComStock. Οι πληροφορίες ComStock παρέχονται στους χρήστες "ως έχουν". Η ComStock και οι συνεργάτες της δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνες ενώπιον κάποιου χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου για τυχόν διακοπή, ανακρίβεια, σφάλμα ή παράλειψη, ανεξαρτήτως αιτίας, στις πληροφορίες ComStock ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες, παρεπόμενες, ποινικές, ή αποζημιωτικές) οι οποίες προκύψουν εξ αυτών.

Προειδοποίηση για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλα τα περιεχόμενα της υπηρεσίας διαθέτουν Πνευματικά δικαιώματα © 2007 της Microsoft Corporation ή/και των προμηθευτών της, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 Η.Π.Α. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.

Σεβαστείτε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Σεβαστείτε τα πνευματικά δικαιώματα των καλλιτεχνών και των δημιουργών. Περιεχόμενο όπως μουσική, φωτογραφίες και βίντεο μπορεί να προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Άτομα τα οποία εμφανίζονται στο περιεχόμενο μπορεί να έχουν δικαίωμα ελέγχου της χρήσης της εικόνας τους. Απαγορεύεται να διανέμετε το περιεχόμενο άλλων ατόμων εκτός και αν σας ανήκουν τα δικαιώματα, έχετε την άδεια του κατόχου ή η διανομή αυτή νομιμοποιείται με άλλο τρόπο.

Εμπορικού σήματος ειδοποίηση
Microsoft είναι ένα σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Εμπορικό σήμα πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx. Τα δικαιώματα δεν ρητά εκχωρηθεί είναι δεσμευμένο.

Ειδοποιήσεις και διαδικασίες για την πραγματοποίηση αξιώσεων των πνευματικών δικαιωμάτων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
ειδοποιήσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην περιοχή τίτλος 17, κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών, Section 512 (c) (2), θα πρέπει να αποσταλούν μας παράγοντας που καθορίζεται από το. Όλων των ερωτημάτων που δεν σχετίζονται με την παρακάτω διαδικασία δεν θα λαμβάνετε μια απάντηση. Ανατρέξτε στο θέμα ειδοποιήσεις και διαδικασίες έγερσης αξιώσεων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

27. υπηρεσία ονομάτων τομέα

 • Υπηρεσία. Εάν καταχωρήσετε, ανανέωση ή μεταφέρετε ένα όνομα τομέα μέσω της υπηρεσίας, Microsoft που συνδέεται με ένα πιστοποιημένα μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων που ονομάζεται περιορίζεται Melbourne IT. Melbourne IT άλλο μητρώο καταχώρησης ονομάτων πιστοποιημένα θα καταχωρήσετε, ανανέωση ή μεταφέρετε το όνομα του τομέα. Τις συμβάσεις υπηρεσιών τομέα για ccTLDs και gTLDs (το "τομέα συμβόλαια") είναι συμβάσεις μεταξύ Melbourne IT ή άλλο μητρώο καταχώρησης ονομάτων πιστοποιημένα και και δεν μεταξύ της Microsoft και που. Τις συμβάσεις υπηρεσιών τομέα ισχύουν για την καταγραφή, ανανέωση και μεταφορά του ονόματος τομέα σας. Η χρήση του ονόματος τομέα υπόκειται επίσης τις πολιτικές της εταιρείας στο Internet για τα ονόματα που έχουν εκχωρηθεί και αριθμών ("ICANN"). Οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνουν την ICANN ενιαίο όνομα διαφοράς ανάλυση πολιτική τομέα που βρίσκεται στο https://www.icann.org/udrp/#udrp.

 • Η Microsoft δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα τυχόν ονόματος τομέα προς καταχώρηση ή ανανέωση. Εγγυάστε ότι οποιοδήποτε όνομα τομέα και αν καταχωρήσετε, ανανεώσετε ή μεταφέρετε μέσω της υπηρεσίας και της Melbourne IT δεν θα παραβιάζει τα δικαιώματα τυχόν τρίτων.

 • Δημόσιο μητρώο. Κατανοείτε ότι οι πληροφορίες σας, όπως το όνομά σας, η ταχυδρομική σας διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας θα καταγραφούν από τη Melbourne IT και θα αρχειοθετηθούν σε ένα δημόσιο μητρώο.

 • Τερματισμός της υπηρεσίας. Εκτός από τις πρώτες 5 ημέρες αφού εγγραφείτε στην υπηρεσία ή εάν εμείς ακυρώσουμε την υπηρεσία σας, το όνομα τομέα σας θα παραμείνει καταχωρημένο για την τρέχουσα ετήσια περίοδό του. Δεν θα λειτουργεί με την υπηρεσία πλέον. Δεν θα λειτουργεί με την υπηρεσία ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας και δεν θα αντιστοιχεί στην τοποθεσία Web σας. Θα είστε υπεύθυνοι για την ανανέωση και την καταβολή της σχετικής αμοιβής ανανέωσης για το όνομα τομέα σας αφού ακυρωθεί η υπηρεσία σας από εσάς ή από εμάς. Η ακύρωση των προσφορών υπηρεσιών σας μπορεί να απαιτεί χρεώσεις ακύρωσης και θα καταβάλετε τυχόν χρεώσεις ακύρωσης σύμφωνα με το υλικό όπου περιγράφεται η προσφορά. Η ακύρωση της υπηρεσίας δεν μεταβάλλει την υποχρέωσή σας να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις καθώς και όλες τις χρεώσεις ακύρωσης που έχουν γίνει στο λογαριασμό χρεώσεών σας.

Επιστροφή στην αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×