Σύμβαση για παροχή υπηρεσίας της Microsoft

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Τελευταία ενημέρωση: Σεπτέμβριος 2007

Αυτό είναι ένα συμβόλαιο ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία της Microsoft που αναφέρονται στην ενότητα 22 της παρούσας σύμβασης. Παρούσα σύμβαση αναφέρεται στη Microsoft ως "εμάς" "μας," ή "μας". Παρούσα σύμβαση ισχύει για τις τοποθεσίες Microsoft Office.com και Microsoft Office Live στο Web (και τους τοποθεσίες εξαρτώμενη εργασία), υπηρεσίες (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών προέκδοσης) και το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των ενημερώσεων, υποστήριξη και περιεχόμενο. Παρούσα σύμβαση αναφέρεται σε όλες αυτές τις διαδικασίες ως "υπηρεσία". Παρούσα σύμβαση καλύπτει επίσης τη χρήση πρόσθετων υπηρεσιών της Microsoft για την οποία εγγράφεστε ενώ η παρούσα σύμβαση είναι σε ισχύ, εκτός εάν άλλους όρους τη συνοδεύουν αυτών των υπηρεσιών. Εάν Ναι, ισχύουν οι όροι. Μπορείτε να αναπαραστήσετε που των τουλάχιστον 18 ετών ή έχουν επίτευξη η ηλικία μεγαλύτερο μέρος όπου διαμένετε και όλες τις πληροφορίες που δίνετε είναι true και είναι σωστές. Κάθε υπηρεσία ενδέχεται να υπάρχουν άλλες ειδοποιήσεις που δημοσιεύσατε ή κώδικες δεοντολογίας. Όλες αυτές οι ειδοποιήσεις και κώδικες δεοντολογίας είναι ενσωματώνονται σε αυτήν τη σύμβαση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μόνο εάν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους. Εάν συμφωνείτε, μην χρησιμοποιείτε την υπηρεσία. Η παρούσα σύμβαση περιορίζει την ευθύνη μας και ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ για την υπηρεσία στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο. Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις ενότητες της σύμβασης.

Σε αυτή τη σελίδα

Έναρξη χρήσης της υπηρεσίας

Πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία

Πώς δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία

Λογαριασμό σας στην υπηρεσία

Χρήστες του συσχετισμένου λογαριασμού

Πώς μπορεί να αλλάξουμε αυτής της σύμβασης

Χρεώσεις και τις χρεώσεις

Αλλαγές στην υπηρεσία. Ακύρωση ή τερματισμού

Όρια στην υπηρεσία

Μια υπηρεσία ενδέχεται να είναι μια προ-έκδοση

Η Microsoft δεν διαθέτει έλεγχο

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Λογισμικό

Υλικά ότι η Microsoft άδειες για εσάς

Windows Live™ ID

Σας σχέσεις με άλλα άτομα

Σχόλια

Οι ειδοποιήσεις μας προς εσάς. Οι ειδοποιήσεις σας μας

Δεν υπάρχει εγγύηση

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αξιώσεις πρέπει να υποβληθούν εντός ενός έτους

Εταιρεία της Microsoft, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ και θέσης για την επίλυση διαφορών

Ερμηνεία σύμβασης

Ανάθεση

Επιβολή στον βία

Ειδοποιήσεις

Υπηρεσία ονομάτων τομέα

Αρχή της σελίδας

1. Όταν ενδέχεται να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία
εάν δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, ενδέχεται να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία αμέσως μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία εισόδου-up. Όπως φαίνεται κατά τη διαδικασία εγκατάστασης, ορισμένα τμήματα της υπηρεσίας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες αμέσως ενώ θα σας ρυθμίσετε τις παραμέτρους τους για δική σας χρήση. Εάν δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία διαθέσιμες αμέσως.

Αρχή της σελίδας

2. πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία
κατά τη χρήση της υπηρεσίας, θα

 • συμμορφώνεστε με όλους τους νόμους

 • συμμορφώνεστε με όλους τους κανόνες συμπεριφοράς ή άλλες ειδοποιήσεις που θα δημοσιεύσουμε

 • συμμόρφωση με την Πολιτική αντιμετώπισης ανεπιθύμητης αλληλογραφίας της Microsoft,

 • τηρείτε τον κωδικό σας μυστικό, και

 • μας ενημερώνετε άμεσα εάν μάθετε για τυχόν παραβίαση θεμάτων ασφαλείας σχετικά με την υπηρεσία.

Αρχή της σελίδας

3. Τρόπος δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία
κατά τη χρήση της υπηρεσίας, ίσως να μην

 • χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία με τρόπο ο οποίος προσβάλλει τη Microsoft ή τους αντιπροσώπους της, τους μεταπωλητές, τους διανομείς, τους παρόχους υπηρεσιών ή/και τους προμηθευτές της (συλλογικά τους "Συνεργάτες της Microsoft") ή οποιονδήποτε πελάτη ενός από τους συνεργάτες της Microsoft,

 • εμπλακείτε σε, να διευκολύνετε ή να προωθήσετε παράνομη δραστηριότητα,

 • προκαλέσετε ζημιά, να απενεργοποιήσετε, να υπερφορτώσετε ή να παρεμποδίσετε την υπηρεσία (ή τα δίκτυα τα οποία συνδέονται με την υπηρεσία) ή να παρεμβληθείτε στη χρήση ή την απόλαυση της υπηρεσίας από άλλους,

 • μεταπωλήσετε ή να διανείμετε την υπηρεσία ή μέρος αυτής, εκτός και αν διαθέτετε σύμβαση με τη Microsoft η οποία να σας επιτρέπει να το κάνετε,

 • χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε μέρος της υπηρεσίας ως προορισμό συνδεδεμένο με οποιαδήποτε ανεπιθύμητα ομαδικά μηνύματα ή ανεπιθύμητα εμπορικά μηνύματα ("ανεπιθύμητη αλληλογραφία"),

 • χρησιμοποιήσετε μη εξουσιοδοτημένο λογισμικό ή υπηρεσίες άλλου κατασκευαστή για την πρόσβασή σας στο δίκτυο άμεσων μηνυμάτων της Microsoft (γνωστό τη συγκεκριμένη στιγμή με το όνομα "υπηρεσία .ΝΕΤ Messenger service"),

 • χρησιμοποιήσετε μία αυτοματοποιημένη διαδικασία ή υπηρεσία για να αποκτήσετε πρόσβαση ή/και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία (όπως ένα ΒΟΤ, μία αράχνη, περιοδική τοποθέτηση σε cache των πληροφοριών οι οποίες αποθηκεύονται από τη Microsoft ή "αναζήτηση μετα-δεδομένων (meta-searching)"), ή

 • χρησιμοποιήσετε μη εξουσιοδοτημένα μέσα για να μετατρέψετε ή να αναδρομολογήσετε ή να επιχειρήσετε να μετατρέψετε ή να αναδρομολογήσετε, την υπηρεσία.

Αρχή της σελίδας

4. λογαριασμό της υπηρεσίας
ενδέχεται να μπορείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό υπηρεσίας και τον κωδικό πρόσβασης για την υπηρεσία. Η υπηρεσία ενδέχεται να σάς επιτρέπουν να έχετε άλλα άτομα να δημιουργήσετε λογαριασμούς μελών και τους κωδικούς πρόσβασης που σχετίζεται με το λογαριασμό σας. Πρόγραμμα αυτές τις "Λογαριασμοί συσχετιστεί". Είστε υπεύθυνοι για κάθε δραστηριότητα κάτω από το λογαριασμό, συσχετισμένους λογαριασμούς και τους κωδικούς πρόσβασης.

Αρχή της σελίδας

5. χρήστες συσχετισμένων λογαριασμών
Εάν είστε χρήστης ενός συσχετισμένου λογαριασμού και, στη συνέχεια, ο κάτοχος του λογαριασμού στην υπηρεσία έχει πλήρη έλεγχο του συσχετισμένου λογαριασμού σας. Αυτό το στοιχείο ελέγχου περιλαμβάνει τα δεξιά για να τερματίσετε την υπηρεσία, κλείσιμο ή την τροποποίηση του συσχετισμένου λογαριασμού σας οποιαδήποτε στιγμή και σε ορισμένες περιπτώσεις, για να ζητήσετε και να λάβετε τον υπολογιστή και υπηρεσία χρήση πληροφοριών που σχετίζονται με το λογαριασμό που σχετίζεται. Δεδομένα που σχετίζονται με το συσχετισμένο λογαριασμό συλλέγονται και παραδόθηκε στο κάτοχος λογαριασμού και Microsoft.

Αρχή της σελίδας

6. Πώς μπορεί να αλλάξουμε αυτής της σύμβασης
Microsoft ενδέχεται να αλλάξουν αυτήν τη σύμβαση ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Εάν θα σας αλλαγές υλικού σε αυτήν τη σύμβαση, θα σας θα σας ειδοποιήσει τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από την αλλαγή τίθεται σε ισχύ. Εάν δεν συμφωνείτε με την αλλαγή, πρέπει να μπορείτε να ακυρώσετε και να διακόψετε τη χρήση της υπηρεσίας πριν την αλλαγή τίθεται σε ισχύ. Εάν δεν διακόψετε τη χρήση της υπηρεσίας, θα είναι η συνεχής χρήση της υπηρεσίας από την τροποποιημένη σύμβαση.

Αρχή της σελίδας

7. χρεώσεις και τις χρεώσεις
αυτή η ενότητα ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες πληρώνετε Microsoft απευθείας για μια υπηρεσία. Εάν πληρώνετε μια εταιρεία εκτός της Microsoft για μια υπηρεσία, στη συνέχεια, τις χρεώσεις και όροι χρέωσης είναι όπως δηλώνεται από την εταιρεία. Ακόμα και αν δεν χρειάζεται να πληρώσετε για την υπηρεσία, που μπορεί να εξακολουθεί να χρεωθείτε άλλες σχετικές με τη χρήση της υπηρεσίας. Για παράδειγμα, χρεώσεις για τηλέφωνο ή πρόσβαση στο Internet, υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων, ασύρματης κινητή κειμένου και άλλες μετάδοση δεδομένων.

 • Πληρωμής. Όταν εγγράφεστε για την υπηρεσία, που παρέχουν μια μέθοδο πληρωμής. Επιβεβαιώστε ότι έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο πληρωμής. Εγκρίνετε μας για να σας χρεώνει για την υπηρεσία χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής σας και για δυνατότητες επί πληρωμή της υπηρεσίας για το οποίο επιλέγετε για να εγγραφείτε ή να χρησιμοποιήσετε κατά τη διάρκεια αυτής της σύμβασης σε ισχύ. Εάν το ποσό που θα χρεωθεί στη μέθοδο πληρωμής σας είναι μεγαλύτερο από το ποσό που προ-επιτρέπεται, θα σας ενημερώσουμε το ποσό τουλάχιστον 10 ημέρες πριν χρεώσουμε.

 • Χρεώσεις. Μπορείτε να πληρώσετε τις χρεώσεις υπηρεσίας εκ των προτέρων. Κάθε φορά που θα σας μπορεί να το χρεώνει για περισσότερες από μία από τις προηγούμενες περιόδους πληρωμής. Εάν θα σας πει ότι η υπηρεσία θα παρέχονται ανανεώνεται αυτόματα ή απεριόριστο χρονικό διάστημα, θα σας αυτόματα ενδέχεται να ανανεώσετε την υπηρεσία σας και να σας που χρεώνει για κάθε όρο ανανέωσης.

 • Ενημερώσεις για το λογαριασμό σας χρέωση. Πρέπει να διατηρήσετε όλες τις πληροφορίες του λογαριασμού χρέωσης ακριβή και τρέχοντος, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης χρέωσης και οποιαδήποτε ημερομηνία λήξης για τη μέθοδο πληρωμής σας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να κάνετε αλλαγές στο λογαριασμό χρέωσης από https://billing.microsoft.com. Ενδέχεται να μπορείτε να αλλάξετε τη μέθοδο πληρωμής σας οποιαδήποτε στιγμή. Εάν πείτε μας για να διακόψετε τη χρήση της μεθόδου πληρωμής και δεν παρέχουν μια μέθοδο πληρωμής εναλλακτικές, θα σας θα ακύρωση της υπηρεσίας. Την ειδοποίηση μας δεν θα επηρεάσει τις χρεώσεις που θα σας υποβολή στο λογαριασμό χρέωσής σας πριν από την μας λογικά θα μπορούσε να ενεργούν την αίτησή σας.

 • Προσφορές δοκιμαστικής περιόδου. Ενδέχεται να λάβετε ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα από τη δωρεάν υπηρεσία ή κάποια άλλη προσφορά δοκιμαστικής περιόδου. Εκτός εάν ενημερώσουμε διαφορετικά, εάν συμμετέχετε σε οποιαδήποτε δοκιμαστικής περιόδου προσφέρετε, πρέπει να ακυρώσετε την υπηρεσία μέχρι το τέλος της δοκιμαστικής περιόδου για να αποφύγετε τις χρεώσεις ή αντιμετωπίζετε την υπηρεσία υποβαθμιστεί σε μια υπηρεσία για την οποία δεν είναι χωρίς συνδρομή. Εάν δεν κάνετε ακύρωση της υπηρεσίας και θα σας έχει πει ότι η υπηρεσία θα μετατραπεί αυτόματα σε μια συνδρομή επί πληρωμή στο τέλος της δοκιμαστικής περιόδου, στη συνέχεια, να εγκρίνετε μας για να σας χρεώνει τη μέθοδο πληρωμής σας για την υπηρεσία. Εάν θα σας υποβιβάσετε την υπηρεσία σε μία για το οποίο δεν υπάρχει καμία συνδρομή, ορισμένα από τα δεδομένα σας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς και Microsoft ενδέχεται να διαγράψει αυτά τα δεδομέναοριστικά από τους διακομιστές μας. Είστε υπεύθυνοι για λαμβάνοντας τα απαραίτητα βήματα για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και την εξασφάλιση να διατηρείτε την κύρια μέσα επιχείρησης.

 • Τιμές και αύξησης των τιμών.

  • Οι τιμές για την υπηρεσία δεν συμπεριλαμβάνουν φόρους, χρεώσεις για χρήση τηλεφώνου ή Internet, μηνύματα κινητών τηλεφώνων, ασύρματων υπηρεσιών και άλλων υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων, εκτός και εάν υπάρχει δήλωση προς το αντίθετο. Οι φόροι και οι χρεώσεις αυτές αποτελούν δική σας ευθύνη. Οι διακανονισμοί ανταλλαγής συναλλάγματος βασίζονται στις συμφωνίες σας με τον πάροχο της μεθόδου πληρωμών σας.

  • Εάν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονικό όριο και τιμή για την υπηρεσία που σας παρέχεται, τότε αυτή η τιμή θα ισχύει για την περίοδο αυτή. Όταν λήξει η περίοδος προσφοράς, θα χρεωθείτε μία καινούρια τιμή για την υπηρεσία αυτή.

  • Μπορεί να αλλάξουμε την τιμή της υπηρεσίας κατά καιρούς, αλλά θα σας ενημερώσουμε τουλάχιστον 30 ημέρες πριν αρχίσει να ισχύει η νέα τιμή. Εάν δεν συμφωνείτε με τη νέα τιμή, τότε πρέπει να ακυρώσετε και να διακόψετε τη χρήση της υπηρεσίας πριν αρχίσει να ισχύει η νέα τιμή. Εάν η υπηρεσία σας παρέχεται βάσει χρονικής περιόδου (για παράδειγμα, μηνιαίως ή ετησίως), τότε η νέα τιμή θα ισχύει από την ημερομηνία που θα καθορίσουμε.

 • Υπηρεσίας μετατροπής. Ίσως μπορείτε να αλλάξετε την υπηρεσία σε μια διαφορετική υπηρεσία. Εάν το κάνετε, εγκρίνετε μας για να σας χρεώνει τη μέθοδο πληρωμής σας για τις νέες χρεώσεις υπηρεσίας. Εάν μεταβαίνετε σε μια υπηρεσία για την οποία θα σας χρεώνει μια συνδρομή ή για το οποίο θα σας χρέωση κάτω, θα σας ενδέχεται να, αλλά δεν είναι απαραίτητα για επιστροφή χρημάτων το τμήμα που δεν χρησιμοποιείται από την υπηρεσία χρέωση για την υπηρεσία παρέχονται επί πληρωμή συνδρομή που είχατε χρησιμοποιήσει προηγουμένως ή τη διαφορά στο ποσό η υπηρεσία αμοιβών. Που δεν μπορεί να πιστωτικό οποιοδήποτε τις επιστροφές με άλλες υπηρεσίες.

 • Επιστροφές. Όλες τις χρεώσεις είναι μη-αμοιβή εκτός και αν αναφέρεται ρητά το αντίθετο ή άλλως από το νόμο. Το κόστος θα είναι σε σας εξόδων, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο.

 • Πληρωμές σε εσάς. Για να λάβετε μια πληρωμή, που πρέπει να παρέχουν αμέσως μας με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να κάνετε την πληρωμή (για παράδειγμα, τραπεζικού λογαριασμού πληροφορίες για τη λήψη το ποσό της δόσης). Πρέπει να δώσετε μας με τις πληροφορίες που ζητάμε πριν να εκχωρείται το δικαίωμα να λαμβάνουν πληρωμής. Είστε υπεύθυνοι για την ακρίβεια των τις πληροφορίες που παρέχετε και τυχόν φόρους που ενδέχεται να υπάρξουν ως αποτέλεσμα της λήψης χρημάτων. Εάν λαμβάνετε ένα πληρωμής που δεν ήταν λόγω που μπορεί να αναιρέσετε ή να ζητήσουμε την επιστροφή πληρωμής και συμφωνείτε να συνεργαστούν μαζί μας.

 • Ηλεκτρονική δήλωση ; Σφάλματα. Παρέχουμε μόνο μπορείτε με μια ηλεκτρονική κατάσταση χρεώσεων. Μεταβείτε στο https://billing.microsoft.com για προβολή, εκτύπωση ή ζητήστε ένα αντίγραφο του χαρτιού από την κατάσταση. Εάν κάνετε μας να στείλετε ένα αντίγραφο για εσάς, θα σας ενδέχεται να υπάρχει χρέωση που ανάκτησης. Μόνο να παρέχουμε σε χαρτί που καλύπτει τις 120 ημέρες πριν από την αίτησή σας. Εάν κάνουμε σφάλμα στη χρέωσή σας, θα το διορθώσουμε αμέσως μετά την πείτε μας και εξετάσουμε τη χρέωση. Θα πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 120 ημερών μετά την πρώτη εμφάνιση του σφάλματος στο λογαριασμό σας. Εάν δεν γνωρίζετε μας μέσα σε αυτήν τη φορά, θα σας δεν θα απαιτείται για να διορθώσετε το σφάλμα. Αφήσετε μας από όλες τις ευθύνη και αξιώσεων απώλεια που προκύπτει από οποιοδήποτε μήνυμα σφάλματος που έχετε χωρίς αναφορά μας εντός 120 ημερών μετά την πρώτη εμφάνιση του σφάλματος στην ηλεκτρονική σας κατάσταση. Εάν δεν γνωρίζετε μας μέσα σε αυτήν τη φορά, θα σας δεν θα απαιτείται για να διορθώσετε το σφάλμα.

 • Καθυστερημένες πληρωμές. Εκτός από στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, θα σας μπορεί να αξιολογεί μια χρέωση για καθυστερημένη πληρωμή Εάν δεν χρειάζεται να πληρώσετε στην ώρα ανεξάρτητα από τις διαφορές που ενδέχεται να έχει συγκεντρώσει σχετικά με τη χρέωσή σας. Πρέπει να πληρώνετε αυτές τις επιπλέον χρεώσεις όταν θα σας ομολόγου για αυτές. Χρέωση για καθυστερημένη πληρωμή θα είναι το μικρότερο βαθμό 1% τη μη εξοφλημένα ποσό κάθε μήνα ή το μέγιστο ποσοστό που επιτρέπεται από το νόμο. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε άλλου κατασκευαστή για τη συλλογή ληξιπρόθεσμα ποσά. Πρέπει να πληρώσετε για όλα τα έξοδα λογικό θα σας αναλαμβάνει για τη συλλογή των εκπρόθεσμων ποσά. Αυτά τα κόστη ενδέχεται να περιλαμβάνουν λογικό δικηγόρου χρεώσεις και άλλες νομικές αμοιβές και κόστους. Μπορεί να αναστείλει ή να ακυρώσετε την υπηρεσία, εάν δεν χρειάζεται να πληρώσετε με πλήρους και στην ώρα.

Αρχή της σελίδας

8. αλλαγές στην υπηρεσία. Ακύρωση ή τερματισμού

 • Από τη Microsoft. Μπορεί να αλλάξουμε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση. Μπορεί να ακυρώσετε ή να αναστείλει την υπηρεσία ή ένα τμήμα της υπηρεσίας σας οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένων των αν παραβιάζει τους όρους της παρούσας σύμβασης. Εάν θα γίνεται αυτό, θα διακόψει αμέσως το δικαίωμα χρήσης της υπηρεσίας. Ακύρωση της υπηρεσίας δεν θα αλλάξει το υποχρέωση καταβολής τυχόν χρεώσεις παράδοσης στο λογαριασμό χρέωσής σας. Εάν θα σας ακύρωση της υπηρεσίας χωρίς αιτία, θα επιστρέψουμε το τμήμα σας χρέωση υπηρεσιών που δεν χρησιμοποιείται για τη συγκεκριμένη περίοδο στην αναλογία.

 • Από εσάς. Μπορείτε να ακυρώσετε την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο. Μεταβείτε στο https://billing.microsoft.com για πληροφορίες σχετικά με την ακύρωση της υπηρεσίας. Ορισμένες προσφορές υπηρεσίας μπορεί να απαιτούν χρεώσεις ακύρωσης και θα μπορείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις ακύρωσης όπως καθορίζεται στο υλικό που περιγράφει την προσφορά. Ακύρωση της υπηρεσίας από εσάς δεν θα αλλάξει το υποχρέωση καταβολής όλων των χρεώσεων που έγιναν στον λογαριασμό χρέωσης.

 • Τα δεδομένα. Κατά την παύση ή ακύρωση της υπηρεσίας από εσάς ή μας για οποιονδήποτε λόγο, Microsoft μπορεί να διαγράψει τα δεδομένα σας οριστικά από τους διακομιστές μας. Είστε υπεύθυνοι για τη λήψη τα απαραίτητα βήματα για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας και ταυτόχρονα εξασφαλίζετε ότι οι να διατηρείτε την κύρια μέσα επιχειρήσεις.

 • Παραίτηση από δικαιώματα και υποχρεώσεις. Στο βαθμό που απαιτείται για την υλοποίηση του τερματισμού αυτής της σύμβασης, κάθε μέρος waives οποιαδήποτε δεξιά και υποχρέωση στην περιοχή τυχόν ισχυόντων νόμων ή κανονισμών για να ζητήσετε ή να αποκτήσετε παρέμβαση του δικαστηρίου να τερματισμός αυτής της σύμβασης.

Αρχή της σελίδας

9. όρια από την υπηρεσία
Microsoft μπορεί να δημιουργήσει όρια για την υπηρεσία. Για παράδειγμα, θα σας μπορεί να περιορίζει

 • τον αριθμό των ημερών που θα διατηρεί μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δημοσιεύσεις στους πίνακες μηνυμάτων και άλλο υλικό το οποίο παρέχεται ή δημοσιεύεται από τη Microsoft, εσάς ή άλλους χρήστες,

 • τον αριθμό και το μέγεθος μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία μπορείτε να αποστείλετε ή να λάβετε μέσω της υπηρεσίας,

 • το μέγιστο χώρο αποθήκευσης που σας είναι διαθέσιμος στους διακομιστές της Microsoft,

 • το εύρος ζώνης που είναι διαθέσιμο σε κάποια τοποθεσία Web την οποία φιλοξενούμε για σας,

 • τον αριθμό χρηστών στο λογαριασμό και σε τυχόν συσχετισμένους λογαριασμούς,

 • τον αριθμό λογαριασμών για υπηρεσίες στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε με μία πιστωτική κάρτα,

 • τη διάρκεια διατήρησης ενός ανενεργού λογαριασμού υπηρεσιών, ο οποίος νοείται ως λογαριασμός με τον οποίο δεν εισέρχεστε στην υπηρεσία για μία εκτεταμένη χρονική περίοδο και

 • τον αριθμό συναλλαγών που μπορείτε να διεξάγετε μέσω της υπηρεσίας.

Εάν ξεπεράσετε τα δημοσιευμένα όρια υπηρεσιών, η Microsoft επιφυλάσσεται του δικαιώματος να ακυρώσει την υπηρεσία σας.

Αρχή της σελίδας

10. μια υπηρεσία ενδέχεται να είναι μια προ-έκδοση
μια συγκεκριμένη υπηρεσία ενδέχεται να είναι μια προ-έκδοση. Δεν μπορεί να λειτουργήσει τον τρόπο που θα τελική έκδοση του δυνατότητα ή της υπηρεσίας. Μπορεί να αλλάξουμε το για την τελική, εμπορική έκδοση. Δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μια εμπορική έκδοση. Θα σας επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξετε μια υπηρεσία προ-έκδοση οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση εκ των προτέρων για εσάς.

Αρχή της σελίδας

11. η Microsoft δεν διαθέτει έλεγχο

 • Περιεχομένου. Ενδέχεται να μπορείτε να δημοσιεύσετε ή να αποθηκεύσετε υλικά, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων, έγγραφα, πληροφορίες, διαφημίσεις, επικοινωνίες, μηνύματα και συνδέσεις σε τρίτο μέρος τοποθεσίες Web ("περιεχόμενο") στην υπηρεσία Microsoft, μπορείτε, συσχετισμένου λογαριασμού χρηστών και τρίτους κατασκευαστές. Η υπηρεσία περιλαμβάνει δυνατότητα δημόσιας πρόσβασης περιοχές, όπως μια δημόσια τοποθεσία Web που Microsoft hosts για εσάς, μια υπηρεσία ανακοινώσεων Κοινότητας, κοινόχρηστο ημερολόγιο ή άλλα δημόσια περιοχή που σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με άτομα ("δημόσια περιοχές της υπηρεσίας"). Περιλαμβάνει επίσης περιοχές της υπηρεσίας στην οποία μπορείτε να ελέγχετε την πρόσβαση από άλλους χρήστες, όπως τοποθεσίες κοινόχρηστο εργασίας σε διακομιστές της Microsoft ("ιδιωτικό περιοχές της υπηρεσίας").

 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ. Η Microsoft δεν επιβάλλει κυρώσεις ή να εγκρίνουν τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Γνωρίζετε ότι η κοινή χρήση περιεχομένου που παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων χρηστών και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας παραβιάζει αυτής της σύμβασης. Μπορείτε να αναπαραστήσετε και δικαιολογούν ότι τη χρήση και τη δημοσίευση του περιεχομένου από εσάς και από άλλους χρήστες δεν παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Κατανοήστε ότι Microsoft ενδέχεται να καταργήσετε περιεχόμενο οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση όταν παραβιάζει το περιεχόμενο της παρούσας σύμβασης ή έναν κωδικό που εφαρμόζονται συμπεριφοράς ή όταν έχουμε μια καλή τη πίστη λόγος για να πιστεύετε ότι είναι απαραίτητο να το κάνετε.

 • Καταχώρησης περιεχόμενο. Κατανοήστε ότι Microsoft δεν ελέγχει ούτε θεωρεί το περιεχόμενο που που και οι άλλοι χρήστες να δημοσιεύσετε ή να παρέχουν σχετικά με την υπηρεσία. Microsoft δεν υποστηρίζουν όσον αφορά την κατοχή περιεχομένου που που και οι άλλοι χρήστες να δημοσιεύσετε ή να παρέχετε. Κατά την καταχώρηση ή την παροχή περιεχομένου εκχωρείτε Microsoft και στο κοινό (για το περιεχόμενο που καταχωρήθηκαν στις δημόσιες περιοχές της υπηρεσίας) ή αυτά τα μέλη του κοινού στο οποίο σας έχουν εκχωρηθεί δικαίωμα πρόσβασης (για καταχωρημένη στο ιδιωτικό περιοχές περιεχομένου της υπηρεσίας), δωρεάν, απεριόριστες σε όλο τον κόσμο και διαρκή δικαιώματα

  • για τη χρήση, τη μετατροπή, την αντιγραφή, τη διανομή και την εμφάνιση του περιεχομένου σε σχέση με την υπηρεσία και

  • για τη δημοσίευση του ονόματός σας μαζί με το περιεχόμενο.

   Παρέχετε επίσης στο κοινό ή σε αυτά τα μέλη του κοινού στα οποία έχετε εκχωρήσει πρόσβαση, την άδεια να παραχωρούν τα δικαιώματα αυτά σε άλλους. Εγγυάστε ότι έχετε όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, ώστε να παραχωρήσετε τα δικαιώματα στην ενότητα αυτή και ότι η χρήση και η δημοσίευση του περιεχομένου δεν παραβιάζει τη νομοθεσία. Η Microsoft δεν θα σας πληρώσει για το περιεχόμενο το οποίο δημοσιεύετε στις δημόσιες περιοχές της υπηρεσίας. Η ενότητα αυτή ισχύει μόνο για το νόμιμα επιτρεπτό περιεχόμενο και μόνο για όσο η χρήση και η δημοσίευση του νόμιμα επιτρεπτού περιεχόμενου δεν παραβιάζει τη νομοθεσία.

 • Ιδιωτικές περιοχές της υπηρεσίας. Μπορείτε να κατανοήσετε ότι ορισμένες τεχνική επεξεργασία του περιεχομένου που καταχωρήθηκαν ιδιωτικές περιοχές της υπηρεσίας μπορεί να σας ζητηθεί να

  • την αποθήκευση και την ανάκτηση του περιεχομένου,

  • τη συμμόρφωση με τις τεχνικές απαιτήσεις των συνδεόμενων δικτύων ή

  • τη συμμόρφωση με τους περιορισμούς της υπηρεσίας.

 • Συνδέσεις σε τοποθεσίες Web τρίτων κατασκευαστών. Η υπηρεσία μπορεί να περιέχει συνδέσεις σε τοποθεσίες Web τρίτων κατασκευαστών. Αυτές οι τοποθεσίες Web τρίτων κατασκευαστών δεν είναι κάτω από τον έλεγχο της Microsoft. Εάν η Microsoft περιλαμβάνει αυτές τις συνδέσεις στην υπηρεσία, παρέχουμε τους σε εσάς για τη διευκόλυνσή μόνο. Η συμπερίληψη αυτών των συνδέσεων δεν είναι μια έγκριση από τη Microsoft οποιαδήποτε τοποθεσία Web τρίτων κατασκευαστών, υπηρεσίας ή προϊόντος. Η Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να απενεργοποιήσετε συνδέσεις σε οποιαδήποτε τοποθεσία Web τρίτων που μπορείτε ή άλλους πελάτες καταχώρηση στην υπηρεσία.

Αρχή της σελίδας

12. προστασία προσωπικών δεδομένων

 • Πρόσβαση και αποκάλυψης. Για να λειτουργήσει και παρέχει τις υπηρεσίες, συλλέγονται ορισμένες πληροφορίες για εσάς. Χρησιμοποιούμε και προστασία αυτές τις πληροφορίες, όπως περιγράφεται στην Ηλεκτρονική δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων της Microsoft . Συγκεκριμένα, μπορεί να έχετε πρόσβαση ή να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου των επικοινωνιών σας, προκειμένου να

  • να συμμορφωθούμε με το νόμο ή να συμμορφωθούμε με νόμιμα αιτήματα ή νόμιμες διαδικασίες,

  • να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την ιδιοκτησία της Microsoft ή των πελατών μας, συμπεριλαμβανόμενης και της εφαρμογής των συμφωνιών ή των πολιτικών οι οποίες διέπουν τη χρήση των υπηρεσιών από εσάς ή

  • να δράσουμε όταν εύλογα πιστεύουμε ότι η πρόσβαση ή η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για να προστατευτεί η ατομική ασφάλεια των εργαζόμενων της Microsoft, των πελατών της ή του κοινού.

   Συμφωνείτε με την πρόσβαση και την αποκάλυψη όπως αυτές περιγράφονται στην παρούσα ενότητα.

 • Μεταφορά των προσωπικών σας πληροφοριών. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας μπορεί να είναι αποθηκευμένο και να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τυχόν άλλες χώρα ή περιοχή στην οποία διατηρούν εγκαταστάσεις η Microsoft ή των συγγενών εταιρειών της, θυγατρικών ή παραγόντων. Με τη χρήση της υπηρεσίας, συμφωνείτε με οποιαδήποτε τέτοια μεταφορά πληροφοριών εκτός χώρα ή την περιοχή σας. Microsoft συμμορφώνεται με τη συγκατάθεσή που ορίζεται από το Υπουργείο Εμπορίου των η.π.α. σχετικά με τη συλλογή, χρήση και διατήρηση δεδομένων από της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τις μεταφορές αυτών των δεδομένων στη Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων.

 • Απόδοσης και της χρήσης δεδομένων. Για την παροχή της υπηρεσίας, ενδέχεται να συλλέγονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις της υπηρεσίας, τον υπολογιστή σας και η χρήση της υπηρεσίας. Θα σας ενδέχεται να αποστέλλετε αυτόματα αυτές τις πληροφορίες από τον υπολογιστή σας. Αυτά τα δεδομένα θα δεν ταυτότητάς σας.

 • Τεχνολογίας φιλτραρίσματος. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογία ή άλλα μέσα για προστασία της υπηρεσίας, προστασία των πελατών μας ή να εμποδίσετε το παραβίαση της παρούσας σύμβασης. Παραδείγματα φιλτράρισμα για να διακόψετε την ανεπιθύμητη αλληλογραφία και ιούς ή να αυξήσετε την ασφάλεια. Αυτά τα μέσα ενδέχεται να εμποδίζουν τη χρήση της υπηρεσίας.

 • Τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων. Κατά τη χρήση της υπηρεσίας, ίσως μπορείτε να συλλέξετε προσωπικές πληροφορίες σχετικά με τρίτους κατασκευαστές μέσω σας σχέσεις με όπως τρίτους κατασκευαστές. Εάν το κάνετε, συμφωνείτε να (α) δημοσίευση μια πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στην τοποθεσία Web που, τουλάχιστον, αποκαλύπτει κάθε χρήσεις των προσωπικών σας πληροφοριών που συλλέγετε από το εν λόγω τρίτων, (β) παρέχετε μια σύνδεση υπερκειμένου σας πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στην αρχική σελίδα της τοποθεσίας Web σας και σε al l σελίδες όπου μπορείτε να συλλέξετε προσωπικών πληροφοριών από τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των στην δείτε σελίδες και προσωπικές πληροφορίες (c) χρήση μόνο όσων προβλέπονται ρητά από την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σας.

Αρχή της σελίδας

13. λογισμικό

 • Χρησιμοποιήστε. Εάν λάβετε το λογισμικό από εμάς ως μέρος της υπηρεσίας, σας χρήση αυτού του λογισμικού είναι σύμφωνα με τους όρους της άδειας χρήσης που παρουσιάζονται σε εσάς για αποδοχή του λογισμικού. Εάν υπάρχει άδεια χρήσης που παρουσιάζονται σε εσάς, στη συνέχεια, θα σας (ή, με βάση όπου διαμένετε, μία από τις συγγενείς μας εταιρείες) σας εκχωρήσει το δικαίωμα χρήσης του λογισμικού μόνο για τη χρήση της υπηρεσίας εξουσιοδοτημένοι στην περιοχή αυτής της σύμβασης και μόνο σε αυτόν τον αριθμό των υπολογιστών που αναφέρεται στην προσφορά της υπηρεσίας. Θα σας (ή, με βάση όπου διαμένετε, μία από τις συγγενείς μας εταιρείες) κράτηση όλα τα δικαιώματα για το λογισμικό. Εκτός και εάν θα ενημερώνουμε διαφορετικά, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιούν το λογισμικό τελειώνει όταν καταγγελία ή τη λήξη του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία και αμέσως πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση του λογισμικού. Μπορεί να απενεργοποιήσουμε το λογισμικό μετά την ημερομηνία παύσης της υπηρεσίας.

 • Ενημέρωσης. Ενδέχεται να ελέγξουμε αυτόματα την έκδοση του λογισμικού. Μπορούμε να λάβουμε αναβαθμίσεις για το λογισμικό στον υπολογιστή σας για να ενημερώσετε, να βελτιώσετε και περαιτέρω ανάπτυξη της υπηρεσίας.

 • Εμβέλεια της άδειας χρήσης. Συνθήκες και πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες πνευματικής ιδιοκτησίας προστασία του λογισμικού. Το λογισμικό έχει άδεια χρήσης, δεν που πωλήθηκαν. Παρούσα σύμβαση παρέχει μόνο ορισμένα δικαιώματα για τη χρήση του λογισμικού. Η Microsoft διατηρεί όλα τα δικαιώματα. Που δεν θα αντικειμενικού κώδικα, αποσυμπίληση ή η αποσυμπίληση οποιοδήποτε λογισμικό που περιλαμβάνονται στην υπηρεσία, εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση που τέτοιες ρητά από τη νομοθεσία αυτήν τη δραστηριότητα.

 • Εξαγωγή νόμων. Το λογισμικό υπόκειται σε Ηνωμένες Πολιτείες νομοθεσία και τους κανονισμούς. Θα πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους εσωτερικές και διεθνείς νομοθεσία και τους κανονισμούς που ισχύουν για το λογισμικό. Αυτές οι νομοθεσία περιλαμβάνει περιορισμούς προορισμούς, τελικούς χρήστες και λήξη Χρησιμοποιήστε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα www.microsoft.com/exporting.

Αρχή της σελίδας

14. υλικό που αδειών χρήσης της Microsoft για εσάς

 • Στοιχεία πολυμέσων και Πρότυπα. Ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε πολυμέσων εικόνες, εικόνες clip art, κινήσεις, τους ήχους, μουσική, σχήματα, αποσπάσματα βίντεο, πρότυπα και άλλες μορφές του περιεχομένου με δυνατότητα λήψης ("στοιχεία πολυμέσων") που σχετίζεται με την υπηρεσία. Εάν Ναι, μπορείτε να αντιγράψετε και χρησιμοποιήστε τα στοιχεία πολυμέσων, και αδειών χρήσης, εμφάνιση και διανομή τους, μαζί με τις τροποποιήσεις σας ως μέρος των προϊόντων σας λογισμικό, συμπεριλαμβάνοντας τις τοποθεσίες web, αλλά ίσως να μην (i) εμπορεύεστε, άδειας χρήσης ή διανομή αντιγράφων των στοιχείων πολυμέσων από οι ίδιοι ή ως μέρος του οποιαδήποτε συλλογή ή του προϊόντος, εάν η κύρια τιμή του προϊόντος είναι στα στοιχεία πολυμέσων; (ii) εκχώρηση τους πελάτες του προϊόντος σας τα δικαιώματα να αδειών χρήσης ή να διανείμετε τα στοιχεία πολυμέσων; (iii) αδειών χρήσης ή διανομή οποιοδήποτε από τα στοιχεία πολυμέσων που περιέχουν παραστάσεις αναγνωρίσιμων ατόμων, κυβερνήσεις, λογότυπα, αρχικά, εμβλημάτων, εμπορικών σημάτων ή οντοτήτων για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή για να εκφράσετε ή συνεπάγεται οποιαδήποτε ενίσχυση ή σχέση με κάθε προϊόν, οντότητα ή δραστηριότητα. ή (iv) Δημιουργήστε χυδαίες ή σκανδαλώδη έργων, όπως ορίζεται από το νόμο την ώρα δημιουργίας του έργου, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία πολυμέσων.

  Εάν μπορείτε να αποκτήσετε στοιχεία πολυμέσων και πρότυπα από την τοποθεσία Web του Microsoft Office.com (ή τοποθεσία εξαρτώμενη εργασία), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους μόνο εάν έχετε μια έγκυρη άδεια χρήσης για μια οικογένεια προγραμμάτων του Microsoft Office ή ένα από τα προγράμματα ή ένα προϊόν λογισμικού της Microsoft που περιλαμβάνει το Clip της Microsoft Συλλογή ή Οργάνωση Clip της Microsoft (ή αντικαθιστά Microsoft από την Οργάνωση Clip της Microsoft).

 • Έγγραφα. Ενδέχεται να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία όπως λευκές βίβλους, άρθρα της Γνωσιακής βάσης, φύλλα δεδομένων και συνήθεις ερωτήσεις ("έγγραφα"). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα έγγραφα μόνο για σκοπούς πληροφόρησης. Δεν αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση ή να δημιουργίας παράγωγων έργων της τα έγγραφα. Εκπαιδευτικά ιδρύματα που είναι επίσημα διαπιστευθεί στην περιοχή τοπικό δίκαιο μπορεί να κάνετε λήψη και αντιγράψτε τα έγγραφα για διανομή μόνο στην αίθουσα διδασκαλίας.

 • Περιορισμοί. Την εκχώρηση άδειας χρήσης για να χρησιμοποιήσετε στοιχεία πολυμέσων, πρότυπα και έγγραφα που παρέχονται με την υπηρεσία δεν περιλαμβάνει μια άδεια χρήσης για το σχεδιασμό ή τη διάταξη της υπηρεσίας ή της Microsoft που ανήκουν, διαχειρίζεται, άδεια χρήσης, ή ελέγχονται τοποθεσίας Web. Δεν θα πρέπει να αντιγράψετε ή αναμετάδοση οποιαδήποτε λογότυπο, το γραφικό, ήχο ή εικόνα από την υπηρεσία, εκτός εάν Microsoft ρητά από τη νομοθεσία του. Microsoft και τους προμηθευτές δεν δικαιολογούν ή να εξασφαλίσετε ότι τα στοιχεία πολυμέσων, πρότυπα και έγγραφα είναι ακριβή και είναι κατάλληλο για τους σκοπούς σας. Τους συμπερίληψης με την υπηρεσία δεν είναι μια έγκριση τους από τη Microsoft. Τίποτα διαθέσιμες από την υπηρεσία πρόκειται να είναι επαγγελματική συμβουλή, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, επένδυσης, φόρου ή νομικών συμβουλών.

Αρχή της σελίδας

15. Windows Live™ ID
μπορεί να σας παρέχουμε διαπιστευτήρια Windows Live ID για χρήση με την υπηρεσία. Windows Live ID είναι μια ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών χρήσεων υπηρεσία Web που σας διευκολύνει να πραγματοποιήσετε είσοδο σε τοποθεσίες Web. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε λογισμικό ή το υλικό που μειώνει τον αριθμό των χρηστών απευθείας πρόσβαση ή χρήση του Windows Live ID (μερικές φορές ονομάζεται "πολυπλεξίας" ή "" λογισμικό ή το υλικό). Είστε υπεύθυνος μόνο για τις συναλλαγές με τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστών) που υποστηρίζουν το Windows Live ID, συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης και πληρωμή προϊόντων και υπηρεσιών. Η παρούσα σύμβαση ισχύει για εσάς κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση ή χρήση διαπιστευτηρίων του Windows Live ID σας. Κατά τη χρήση του Windows Live ID για να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε τοποθεσία ή υπηρεσία, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συγκεκριμένη τοποθεσία ή υπηρεσία επίσης ενδέχεται να ισχύουν για εσάς. Ανατρέξτε στους όρους χρήσης για κάθε τοποθεσία ή υπηρεσία που επισκέπτεστε.

Αρχή της σελίδας

16. σχέσεις με άλλους
Εάν αποκτήσετε οτιδήποτε άλλου κατασκευαστή (συμπεριλαμβανομένων των τρίτων που διέθετε υπηρεσιών) μέσω της υπηρεσίας, μπορείτε να κατανοήσετε ότι σας σχέση σε σχέση με αυτά τα στοιχεία είναι με τον τρίτο απευθείας και όχι με Από τη Microsoft. Σε περίπτωση που έχετε προβάλει δικαιώματα που σχετίζεται με ή της αρχής αυτής εμπλέκει σας σχέση με τρίτους, μόνο που πρέπει επιβολή η αίτηση έναντι του τρίτου και που δεν θα επιβολή κάθε τέτοιου είδους απαίτηση έναντι της Microsoft, ακόμα και αν Microsoft βοήθησε στην χρέωση για το τρίτο Πάρτι σας δίνει τη δυνατότητα. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις σχέσεις με οποιοδήποτε τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων των

 • παράδοση και πληρωμή για αγαθά και υπηρεσίες,

 • επεξεργασία και επιβεβαίωση παραγγελιών, πληρωμών και άλλων συναλλαγών,

 • υποστήριξη πελατών σχετικά με παραγγελίες ή συναλλαγές (για παράδειγμα, χαμένες παραγγελίες, διαφωνίες χρεώσεων, πληρωμές κτλ.),

 • καθορισμό, συλλογή και απόδοση τυχόν φόρων στις κατάλληλες αρχές, οι οποίοι προκύπτουν από ή σχετίζονται με τις παραγγελίες ή τις συναλλαγές αυτές και

 • την αγορά και τη χρήση από εσάς και από τους συσχετισμένους λογαριασμούς τυχόν προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Εγγυάστε ότι

 • τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τα οποία διαφημίζετε, πωλείτε και διανέμετε είναι νόμιμα προς πώληση και διανομή και δεν παραβιάζουν την παρούσα σύμβαση,

 • διαθέτετε όλες τις απαιτούμενες άδειες για την πώληση, τη διανομή και τη διαφήμιση των αγαθών και των υπηρεσιών τα οποία προσφέρετε,

 • όλες οι πωλήσεις και οι διαφημίσεις θα είναι σύμφωνες με τη σχετική νομοθεσία και

 • θα συμμορφώνεστε με όλους τους σχετικούς νόμους και διατάξεις (συμπεριλαμβανόμενων νόμων περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και διατάξεις αναφορικά με τη συλλογή πληροφοριών από τρίτους).

Αρχή της σελίδας

17. σχόλια
εάν μπορείτε να δώσετε σχόλια σχετικά με την υπηρεσία στη Microsoft, που επιτρέπουν στους στη Microsoft, χωρίς χρέωση, να χρησιμοποιήσετε, κοινής χρήσης και εμπορικής διάθεσης τα σχόλιά σας με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε σκοπό. Μπορείτε επίσης δώσετε σε τρίτους, χωρίς χρέωση, τυχόν δικαιώματα δημιουργού που απαιτείται για τα προϊόντα, τεχνολογίες και υπηρεσίες για να χρησιμοποιήσετε ή περιβάλλοντος εργασίας με όλα τα συγκεκριμένα τμήματα του ένα λογισμικό της Microsoft ή μια υπηρεσία που περιλαμβάνει τα σχόλια. Που δεν θα σας δώσει σχόλια που υπόκεινται μια άδεια χρήσης που απαιτεί Microsoft να αδειών χρήσης του λογισμικού ή τεκμηρίωση σε τρίτους, επειδή θα σας περιλαμβάνουν τα σχόλιά σας σε αυτά. Αυτά τα δικαιώματα επιβίωσης αυτής της σύμβασης.

Αρχή της σελίδας

18. Οι ειδοποιήσεις μας προς εσάς. Οι ειδοποιήσεις σας για να μας
η παρούσα σύμβαση είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Έχουμε υποσχεθεί να σας στείλει συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία και έχουμε στα δεξιά για να στείλετε αυτές τις πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή. Μπορεί να υπάρχουν άλλες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία που απαιτεί το νόμο μας για την αποστολή σε εσάς. Ενδέχεται να σας στείλουμε αυτές τις πληροφορίες σε εσάς σε ηλεκτρονική μορφή.

Ενδέχεται να παρέχουμε τις απαιτούμενες πληροφορίες για εσάς

 • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που καθορίσατε κατά την εγγραφή για την υπηρεσία, ή

 • στην αρχική σελίδα σας κατά την πρώτη σας στείλουμε μια ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προειδοποιεί για την ειδοποίηση στην αρχική σελίδα σας.

Οι ειδοποιήσεις θα θεωρούνται δεδομένο και λαμβάνονται κατά την ημερομηνία μετάδοσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Με την προϋπόθεση ότι μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, έχετε τα απαραίτητα λογισμικό και υλικό για λήψη αυτών των ειδοποιήσεων. Εάν δεν συμφωνείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ηλεκτρονικά, πρέπει να ακυρώσετε την υπηρεσία.

Ενδέχεται να μπορείτε να δώσετε Microsoft ειδοποιήσεις που αναφέρεται στην αρχική σελίδα ή https://billing.microsoft.comσας.

Αρχή της σελίδας

19. καμία εγγύηση
Microsoft καθιστά εγγυημένη σχετικά με την αξιοπιστία, ακρίβειας, ή ενημέρωση της υπηρεσίας ή των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται από την υπηρεσία. Να καταλάβετε ότι έχουν εγγενή περιορισμούς, τους μηχανισμούς ασφαλείας στην υπηρεσία και ότι είστε υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό ότι η υπηρεσία ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας.

Παρέχουμε την υπηρεσία "ως-είναι," "με όλα τα σφάλματα" και "όπως"διατίθεται. Δική σας ευθύνη της χρήσης του. Το μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, συνεργάτες της Microsoft παρέχουν χωρίς ρητή εγγύηση, εγγυήσεις ή συνθήκες. Μπορεί να έχετε πρόσθετα δικαιώματα κάτω από το εφαρμοστέο δίκαιο το οποίο είναι δυνατή η αλλαγή αυτής της σύμβασης. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο, θα σας να εξαιρέσετε οποιαδήποτε σιωπηρή εγγυήσεις ή συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για έναν συγκεκριμένο σκοπό, επιδεξιότητα, μη παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και ικανοποιητική ποιότητα.

Αρχή της σελίδας

20. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
μπορείτε να ανακτήσετε από συνεργάτες της Microsoft μόνο απευθείας ζημιών έως και ποσό ίσο με την υπηρεσία χρέωση για ένα μήνα ή στην αντίστοιχη τιμή της $5 Δολάρια (όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο). Στο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο, δεν μπορείτε να ανακτήσετε οποιαδήποτε άλλα ζημιών από συνεργάτες της Microsoft, συμπεριλαμβανομένων των αποθετικής, διαφυγόντα κέρδη, ειδική, indirect ή σχετικές ζημιών.

Ο περιορισμός αυτός ισχύει για οτιδήποτε σχετίζεται με τα εξής:

 • την υπηρεσία,

 • το περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου του κώδικα) σε τοποθεσίες τρίτων στο Internet και προγράμματα και συμπεριφορές τρίτων προσώπων,

 • ιούς ή άλλες ακυρωτικές λειτουργίες η οποίες επηρεάζουν την πρόσβασή σας ή τη χρήση της υπηρεσίας από εσάς,

 • ασυμβατότητα μεταξύ της υπηρεσίας και άλλες υπηρεσίες, λογισμικό και υλικό,

 • καθυστερήσεις ή αδυναμίες που αντιμετωπίζετε κατά την προετοιμασία, την πραγματοποίηση ή την ολοκλήρωση οποιασδήποτε συναλλαγής ή συναλλαγών σε σχέση με την υπηρεσία, με ακριβή και έγκαιρο τρόπο και

 • αξιώσεις για παραβίαση σύμβασης, παραβίαση εγγύησης ή προϋποθέσεων, αντικειμενική ευθύνη, αμέλεια ή άλλη αδικοπραξία.

Εφαρμόζεται επίσης αν

 • η αποζημίωση αυτή δεν σας καλύπτει πλήρως για τυχόν απώλειες ή αποτυχίες στον απαιτούμενο σκοπό ή

 • η Microsoft γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει την πιθανότητα των καταστροφών.

Ορισμένες Πολιτείες δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός ή περιορισμός σχετικές ή αποθετικής ΖΗΜΙΑΣ, ώστε ο παραπάνω περιορισμός ή εξαιρέσεις δεν μπορεί να ισχύει για εσάς. Επίσης, ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς επειδή η περιφέρεια ή χώρα ή την περιοχή σας δεν επιτρέπει την εξαίρεση ή τον περιορισμό σχετικές, αποθετικής ή άλλης ζημίας.

Αρχή της σελίδας

21. οι αξιώσεις πρέπει να υποβάλλονται εντός ενός έτους
στο βαθμό που επιτρέπεται από το δίκαιο, πρέπει να αναφέρεται οποιαδήποτε αξίωση σχετίζεται με την παρούσα σύμβαση ή την υπηρεσία εντός ενός έτους. Της περιόδου ενός έτους αρχίζει από την ημερομηνία κατά την απαίτηση πρώτα θα μπορούσε να είναι καταχωρήθηκε. Το αν δεν καταχωρήθηκε, τότε η αξίωση είναι ραβδωτό οριστικά. Αυτή η ενότητα ισχύει για εσάς και τις εξαρτώμενες εργασίες. Ισχύει επίσης για το Microsoft και τις εξαρτώμενες εργασίες και αντιστοιχίζει.

Αρχή της σελίδας

22. Microsoft εταιρεία, ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ και θέσης για την επίλυση διαφορών

Η παρούσα σύμβαση ισχύει μεταξύ σας και της εταιρείας Microsoft για τη χώρα ή την περιοχή σας. Στον ακόλουθο πίνακα, επιλέξτε τη χώρα ή την περιοχή στην οποία κατοικείτε (εάν εγγράφεστε για την υπηρεσία ως άτομο) ή όπου έχει την έδρα η επιχείρησή σας (εάν εγγράφεστε στην υπηρεσία εκ μέρους της επιχείρησής σας). Δίπλα μπορείτε να βρείτε την εταιρεία Microsoft με την οποία συνάπτετε τη σύμβαση και την επιλογή νομοθεσίας και του τόπου επίλυσης διαφωνιών με την εταιρεία Microsoft.

Αρχή της σελίδας

23. ερμηνεία σύμβασης
όλα τα τμήματα της παρούσας σύμβασης ισχύουν για το μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Δικαστήριο να υποστηρίξει ότι ένα τμήμα της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως έχει συνταχθεί. Αν συμβεί αυτό, στη συνέχεια, αυτό το τμήμα θα αντικατασταθεί με τους όρους που ταιριάζει περισσότερο πρόθεση το τμήμα που δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν θα αλλάξει το υπόλοιπο της παρούσας σύμβασης. Αυτήν τη σύμβαση, μαζί με τους κωδικούς των διεξαγωγή και όποιες άλλες ειδοποιήσεις παρέχουμε, είναι η πλήρης σύμβαση μεταξύ της Microsoft και που σχετικά με την υπηρεσία. Αντικαθιστά οποιαδήποτε άλλη σύμβαση ή δηλώσεις που σχετίζονται με την υπηρεσία. Εάν έχετε υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας σχετικά με την υπηρεσία, οι υποχρεώσεις αυτές παραμένουν σε ισχύ (για παράδειγμα, ενδέχεται να έχει ένα πρόγραμμα δοκιμής για την έκδοση προ-έκδοσης μιας υπηρεσίας). Οι τίτλοι των ενοτήτων στη σύμβαση δεν περιορίζουν τους άλλους όρους της παρούσας σύμβασης.

Αρχή της σελίδας

24. ανάθεσης
Microsoft μπορεί να εκχωρήσει αυτήν τη σύμβαση, στο σύνολο ή τμήμα, ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση για εσάς. Ενδέχεται να μην αντιστοιχίζετε αυτής της σύμβασης ή οποιοδήποτε μέρος του, σε οποιονδήποτε άλλο. Οποιαδήποτε προσπάθεια δεν είναι void. Αντί για αυτό, μπορείτε να ακυρώσετε την υπηρεσία. Ο συνομιλητής μπορεί να, στη συνέχεια, να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό υπηρεσίας και να εισαγάγετε σε ένα συμβόλαιο μαζί μας.

Αρχή της σελίδας

25. βία ισχύ
η Microsoft δεν θα είναι υπεύθυνος για τυχόν απώλεια ή καταστροφή ή να θεωρείται κατά παράβαση της παρούσας σύμβασης λόγω οποιοδήποτε συμβάν ή περίσταση πέρα από τον λογικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων, πολέμου, παραβίαση, ηλεκτρολογικά ελλείψεις, τρομοκρατικές επιθέσεις, σεισμοί ή πράξεις της απ.

Αρχή της σελίδας

26. ειδοποιήσεις
Προσφορές μετοχών
μετοχών προσφορές που εμφανίζονται στην υπηρεσία παρέχονται από S & P ComStock, Inc., εκτός εάν υποδεικνύεται διαφορετικά, τιμές μετοχών έχουν καθυστερήσει τουλάχιστον 20 λεπτά (τιμές μετοχών NASDAQ έχουν καθυστερήσει τουλάχιστον 15 λεπτά) . Τιμές μετοχών που επισημαίνονται ως "εισαγωγικά σε πραγματικό χρόνο" διατίθενται χωρίς καθυστέρηση από τους παραλαβή από S & P ComStock, Inc. Απόδειξη πραγματική εισαγωγικών σε πραγματικό χρόνο μπορεί να είναι επηρεάζεται από καθυστερήσεις στη μετάδοση μέσω του Internet και από άλλες αιτίες. Όλες οι τιμές μετοχών είναι με την ετικέτα με "ώρα τελευταίας εμπορίου" για να υποδείξετε ότι η ενημέρωση των δεδομένων.

Όλες οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται από την S&P ComStock, Inc. ("ComStock") και τους συνεργάτες της (οι "πληροφορίες ComStock") και περιλαμβάνονται στην υπηρεσία αποτελούν ιδιοκτησία ή έχουν παραχωρηθεί βάσει αδείας στην ComStock και τους συνεργάτες της και ο κάθε χρήστης επιτρέπεται να αποθηκεύει, να διαχειρίζεται, να αναλύει, να ανασυντάσσει, να τυπώνει και να δημοσιεύει τις πληροφορίες ComStock μόνο για προσωπική χρήση του. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος χρήστης να δημοσιεύσει, να αναμεταδώσει, να αναδιανείμει ή να αναπαράγει με άλλο τρόπο τυχόν πληροφορίες ComStock σε οποιαδήποτε μορφή σε οποιονδήποτε και κανείς χρήστης δεν θα κάνει χρήση πληροφοριών ComStock για ή σχετικά με οποιαδήποτε εμπορική επιχείρηση, συμπεριλαμβανόμενων, μη περιοριστικά, τυχόν επιχειρήσεων χρεογράφων, επενδύσεων, λογιστικής, τραπεζών, νομικών ή μέσων μαζικής ενημέρωσης. Σας συμβουλεύουμε, πριν την εκτέλεση μίας συναλλαγής αξιών βάσει των πληροφοριών ComStock, να συμβουλευτείτε το χρηματομεσίτη ή άλλον οικονομικό αντιπρόσωπο, ώστε να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των τιμών. Η ComStock και οι συνεργάτες της δεν προσφέρουν ρητές ή σιωπηρές εγγυήσεις (συμπεριλαμβανόμενων, μη περιοριστικά, τυχόν εγγυήσεων ή εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για κάποιο σκοπό ή χρήση) σχετικά με τις πληροφορίες ComStock. Οι πληροφορίες ComStock παρέχονται στους χρήστες "ως έχουν". Η ComStock και οι συνεργάτες της δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνες ενώπιον κάποιου χρήστη ή οποιουδήποτε άλλου για τυχόν διακοπή, ανακρίβεια, σφάλμα ή παράλειψη, ανεξαρτήτως αιτίας, στις πληροφορίες ComStock ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες, παρεπόμενες, ποινικές, ή αποζημιωτικές) οι οποίες προκύψουν εξ αυτών.

Ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων
όλα τα περιεχόμενα της υπηρεσίας είναι πνευματικά δικαιώματα © 2007 Microsoft Corporation ή/και τους προμηθευτές, ένα Microsoft τρόπο, Redmond, Washington 98052-6399 ΗΠΑ. Πνευματικά δικαιώματα.

Τήρηση των πνευματικών δικαιωμάτων
τηρείτε τα δικαιώματα των καλλιτεχνών και τους δημιουργούς. Περιεχομένου όπως μουσικής, φωτογραφίες και βίντεο ενδέχεται να προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Άτομα που εμφανίζονται στο περιεχόμενο ενδέχεται να έχουν δικαίωμα ελέγχου της χρήσης της εικόνας τους. Που δεν επιτρέπεται να μοιραστείτε το περιεχόμενο των άλλων ατόμων, εκτός εάν είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων, έχετε δικαίωμα από τον κάτοχο ή όπως η κοινή χρήση είναι διαφορετικά νομικά.

Εμπορικού σήματος ειδοποίηση
Microsoft είναι ένα σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation. Εμπορικό σήμα πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο http://www.microsoft.com/library/toolbar/3.0/trademarks/en-us.mspx. Τα δικαιώματα δεν ρητά εκχωρηθεί είναι δεσμευμένο.

Ειδοποιήσεις και διαδικασίες για την πραγματοποίηση αξιώσεων των πνευματικών δικαιωμάτων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων
ειδοποιήσεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην περιοχή τίτλος 17, κώδικας των Ηνωμένων Πολιτειών, Section 512 (c) (2), θα πρέπει να αποσταλούν μας παράγοντας που καθορίζεται από το. Όλων των ερωτημάτων που δεν σχετίζονται με την παρακάτω διαδικασία δεν θα λαμβάνετε μια απάντηση. Ανατρέξτε στο θέμα ειδοποιήσεις και διαδικασίες έγερσης αξιώσεων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων.

Αρχή της σελίδας

27. υπηρεσία ονομάτων τομέα

 • Υπηρεσία. Εάν καταχωρήσετε, ανανέωση ή μεταφέρετε ένα όνομα τομέα μέσω της υπηρεσίας, Microsoft που συνδέεται με ένα πιστοποιημένα μητρώο καταχώρησης ονομάτων τομέων που ονομάζεται περιορίζεται Melbourne IT. Melbourne IT άλλο μητρώο καταχώρησης ονομάτων πιστοποιημένα θα καταχωρήσετε, ανανέωση ή μεταφέρετε το όνομα του τομέα. Τις συμβάσεις υπηρεσιών τομέα για ccTLDs και gTLDs (το "τομέα συμβόλαια") είναι συμβάσεις μεταξύ Melbourne IT ή άλλο μητρώο καταχώρησης ονομάτων πιστοποιημένα και και δεν μεταξύ της Microsoft και που. Τις συμβάσεις υπηρεσιών τομέα ισχύουν για την καταγραφή, ανανέωση και μεταφορά του ονόματος τομέα σας. Η χρήση του ονόματος τομέα υπόκειται επίσης τις πολιτικές της εταιρείας στο Internet για τα ονόματα που έχουν εκχωρηθεί και αριθμών ("ICANN"). Οι πολιτικές αυτές περιλαμβάνουν την ICANN ενιαίο όνομα διαφοράς ανάλυση πολιτική τομέα που βρίσκεται στο https://www.icann.org/udrp/#udrp.

 • Microsoft δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα των οποιοδήποτε όνομα τομέα που αναζήτηση για να καταχωρήσετε ή να ανανεώσετε. Μπορείτε να αντιπροσωπεύει και δικαιολογούν ότι οποιοδήποτε όνομα τομέα καταχώρηση, ανανέωση ή μεταφορά μέσω της υπηρεσίας και Melbourne IT δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα από τρίτους κατασκευαστές.

 • Δημόσια μητρώου. Κατανοήστε ότι πληροφορίες των επαφών σας, όπως το όνομα, ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα που συλλέγονται από Melbourne IT και τοποθετείται σε ένα μητρώο δημόσια.

 • Τερματισμού της υπηρεσίας. Εκτός από κατά τις πρώτες 5 ημέρες μετά την εγγραφή με την υπηρεσία, εάν εσείς ή θα σας ακύρωση της υπηρεσίας, το όνομα τομέα σας θα παραμείνει καταχωρημένο για την τρέχουσα ετήσια όρο. Ωστόσο, δεν θα λειτουργούν πλέον με την υπηρεσία. Δεν θα λειτουργεί με την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή τοποθετήστε το δείκτη στην τοποθεσία Web. Είστε υπεύθυνοι για ανανέωση και πληρώνετε τα έξοδα ισχύει ανανέωσης για το όνομα του τομέα σας, αφού έχετε ή θα σας ακύρωση της υπηρεσίας. Ακύρωση της υπηρεσίας σας ενδέχεται να υπάρξουν χρεώσεις ακύρωσης και θα μπορείτε να πληρώσετε όλες τις χρεώσεις ακύρωσης όπως καθορίζεται στο υλικό που περιγράφει την προσφορά. Ακύρωση της υπηρεσίας από εσάς δεν θα αλλάξει το υποχρέωση καταβολής όλες τις χρεώσεις και τις χρεώσεις ακύρωσης που έγιναν στον λογαριασμό χρέωσης.

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×