Σύγκριση του Outlook 2016 για Mac με το Outlook 2016 για Windows

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ενημέρωση: Ιούλιος 2018

Outlook 2016 για Mac και το Outlook 2016 για Windows διαφέρουν σε ορισμένες βασικές διαφορές. Στους παρακάτω πίνακες συνοψίζονται οι διαφορές.

Δυνατότητα

Outlook 2016 για Mac

Outlook 2016 για Windows

Πρόσθετα του Office (Ανάγνωση)

Ναι

Ναι

Πρόσθετα του Office (Σύνταξη)

Ναι

Ναι

Προβολή συνομιλίας

Ναι

Η εμφάνιση μηνυμάτων από άλλους φακέλους για μια συγκεκριμένη συνομιλία δεν υποστηρίζεται.

Ναι

Ενοποιημένα "Εισερχόμενα"

Ναι

Όχι

Σύνθετη αναζήτηση

Ναι

Ναι

Επεξεργασία εμπλουτισμένου κειμένου

Ναι

Ναι

Εισαγωγή αρχείων .pst

Ναι

Ναι

Εξαγωγή σε .pst

Όχι

Ναι

Πρόταση για άλλη ώρα

Ναι

Ναι

Υποστήριξη περισσότερων από έναν λογαριασμών σε ένα φάκελο "Εισερχόμενα"

Ναι

Ναι

Αναζήτηση επαφών

Ναι

Ναι

Δημιουργία πινάκων

Όχι

Μπορείτε να αντιγράψετε πίνακες από το Word/Excel στο Outlook.

Ναι

Κουμπιά ψηφοφορίας

Όχι

Ναι

Ανάκληση Μηνυμάτων

Όχι

Ναι

Αποδεικτικό ανάγνωσης

Ναι

Ναι

Ενέργειες παράβλεψης και εκκαθάρισης

Όχι

Ναι

Το κουμπί "Παράβλεψη" στην κορδέλα μετακινεί μια ολόκληρη συνομιλία και τυχόν μελλοντικές απαντήσεις σε αυτή τη συνομιλία απευθείας στο φάκελο "Διαγραμμένα".

Το κουμπί "Εκκαθάριση" μετακινεί παλαιότερα, πλεονάζοντα μηνύματα της συνομιλίας στο φάκελο "Διαγραμμένα", αλλά διατηρεί το πιο πρόσφατο μήνυμα.

Προεπισκόπηση συνημμένων σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (στον υπολογιστή)

Ναι

Ναι

Προεπισκόπηση συνημμένων σε μηνύματα αλληλογραφίας (στο cloud)

Όχι

Όχι

Φωτογραφίες επαφών στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τις λίστες επαφών και το ημερολόγιο

Ναι

Ναι

Ανάπτυξη λιστών διανομής για την εμφάνιση μεμονωμένων μελών

Ναι

Ναι

Ηλεκτρονική αρχειοθήκη

Ναι

Το κύριο γραμματοκιβώτιο και η αρχειοθήκη σας πρέπει να βρίσκονται και τα δύο στην εσωτερική εγκατάσταση ή και τα δύο στο Office 365. Δεν υποστηρίζονται υβριδικά σενάρια, όπως ένα γραμματοκιβώτιο εσωτερικής εγκατάστασης με μια αρχειοθήκη του Office 365.

Ναι

Αρχειοθέτηση

Ναι, για Exchange 2016 και νεότερες εκδόσεις

Ναι

Στοιχεία με σημαία

Ναι

Ναι

Αυτόματη αρχειοθέτηση για φακέλους

Όχι

Ναι

Αποθήκευση ως άλλο (HTML/TXT)

Όχι

Ναι

Επιλογές "Τακτοποίηση κατά"

Ναι

Ναι

Τροποποίηση προβολών στήλης

Ναι, μόνο σε προβολή μίας γραμμής

Ναι

Υποστήριξη πολλαπλής προβολής, να γίνει αυτή η προεπιλεγμένη προβολή

Ναι

Ναι

Αποκλεισμός αυτόματης λήψης μηνυμάτων από το Internet

Ναι

Ναι

Πολλές επιλογές κατά την απάντηση

Ναι

Ναι

Σήμανση μηνύματος ως αναγνωσμένου

Ναι

Ναι

Εμφάνιση/απόκρυψη κεφαλίδας μηνύματος

Όχι

Ναι

Χαρακτηρισμός φακέλων ως "Αγαπημένα"

Ναι

Ναι

Σύνταξη με μορφοποίηση HTML ή απλού κειμένου

Ναι

Ναι

Προσαρμογή σειράς φακέλων

Όχι

Ναι

Καθυστέρηση αποστολής

Ναι

Ναι

Φίλτρα συγχρονισμού

Όχι

Ναι

Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης

Ναι

Ναι

Πάντα Ιδιαίτ. Κοιν.

Ναι

Ναι

Προεπιλογές αποστολής μηνυμάτων

Όχι

Ναι

Αντιγραφή στοιχείων στους φακέλους

Ναι

Ναι

Θησαυρός

Ναι

Ναι

Έλεγχος διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ναι

Ναι

Ορισμός διαβάθμισης μηνύματος

Όχι

Ναι

Αυτόματες απαντήσεις

Ναι

Ναι

Ορισμός πολιτικής διατήρησης δεδομένων

Όχι

Ναι

Ψηφιακές υπογραφές

Ναι

Ναι

Κρυπτογράφηση μηνυμάτων

Ναι

Ναι

Προσθήκη σημαίας για υπενθύμιση

Ναι

Ναι

Προηγμένο φιλτράρισμα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Ναι

Δεν πραγματοποιείται συγχρονισμός αλληλογραφίας με το διακομιστή

Ναι

Εικόνες από το Internet

Όχι

Ναι

Προσθήκη καταχωρήσεων

Όχι

Ναι

Εύρεση σχετικών μηνυμάτων

Όχι

Ναι

Αποστολή αλληλογραφίας ως λίστα διανομής

Όχι

Ναι

Έγκριση ή απόρριψη από τον επόπτη των εισερχόμενων μηνυμάτων σε μια λίστα διανομής

Όχι

Ναι

Δημιουργία προτύπων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ναι

Ναι

Δυνατότητα

Outlook 2016 για Mac

Outlook 2016 για Windows

Κοινή χρήση πληροφοριών διαθεσιμότητας, ημερολογίου ή επαφών

Ναι

Ναι

Κοινή χρήση πληροφοριών διαθεσιμότητας, ημερολογίου ή επαφών με έναν εξωτερικό χρήστη

Όχι

Ναι

Επικάλυψη ημερολογίων

Ναι

Ναι

Προβολή ημερολογίων σε παράθεση

Ναι

Έως και τρία ημερολόγια σε παράθεση. Η "Προβολή χρονοδιαγράμματος" δεν υποστηρίζεται.

Ναι

Προεπισκόπηση ημερολογίου σε προσκλήσεις σε σύσκεψη

Ναι

Ναι

Πρόταση για άλλη ώρα

Ναι

Ναι

Εμφάνιση αριθμών εβδομάδας

Ναι

Υποστηρίζεται σε προβολή ημέρας και εβδομάδας αλλά όχι σε προβολή μίνι ημερολογίου ή σε προβολή μήνα.

Ναι

Δημιουργία ηλεκτρονικής σύσκεψης Lync ή Skype για επιχειρήσεις

Ναι

Ναι

Σύνθετη αναζήτηση

Ναι

Ναι

Ημερολόγια και λίστες SharePoint

Όχι

Ναι

Ο καιρός στο ημερολόγιο

Ναι

Ναι

Δυνατότητα

Outlook 2016 για Mac

Outlook 2016 για Windows

Βιβλίο διευθύνσεων εκτός σύνδεσης (OAB)

Ναι

Μπορείτε να αναζητήσετε άτομα στο OAB, αλλά δεν μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτό όταν είστε εκτός σύνδεσης.

Ναι

Διαχείριση λιστών του Exchange Server

Όχι

Ναι

Σύνθετη αναζήτηση

Ναι

Ναι

Πληροφορίες παρουσίας για το Lync

Ναι

Ναι

Ενοποίηση με το Skype για επιχειρήσεις

Ναι

Ναι

Συγχρονισμός ομάδων επαφών με το Exchange

Όχι

Ναι

Δυνατότητα

Outlook 2016 για Mac

Outlook 2016 για Windows

Σύνθετη αναζήτηση

Ναι

Ναι

Εκχώρηση εργασιών σε χρήστες

Όχι

Ναι

Κατηγοριοποίηση εργασιών

Ναι

Ναι

Στοιχεία εκκρεμών εργασιών

Όχι

Ναι

Πρωτόκολλο

Outlook 2016 για Mac

Outlook 2016 για Windows

Exchange

Ναι, μέσω EWS

Ναι, μέσω MAPI

IMAP

Ναι

Ναι

POP

Ναι

Ναι

SMTP

Όχι

Ναι

EAS

Όχι

Ναι

Ρυθμίσεις ασφαλείας του Exchange Server

Ναι

Ναι

Σύνδεση με το Exchange μέσω HTTP

Όχι

Ναι

Αυτόματος εντοπισμός πληροφοριών λογαριασμού

Ναι

Ναι

S/MIME

Ναι

Ναι

Δυνατότητα

Outlook 2016 για Mac

Outlook 2016 για Windows

Δημιουργία ή τροποποίηση κανόνων πλευράς διακομιστή

Ναι

Ναι

Συγχρονισμός αλληλογραφίας, ημερολογίου, εργασιών και σημειώσεων με το Outlook.com

Ναι

Μόνο οι λογαριασμοί Outlook.com που έχουν αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη εμπειρία

Δεν ισχύει

Συγχρονισμός κατηγοριών με το Exchange Server

Ναι

Ναι

Συγχρονισμός αλληλογραφίας, ημερολογίου, εργασιών και σημειώσεων με τον Exchange Server

Ναι

Ναι

Συγχρονισμός φωτογραφιών επαφών με τον Exchange Server

Ναι

Ναι

Συγχρονισμός πιστοποιητικών S/MIME και φωτογραφιών επαφών μεταξύ του Outlook 2010 για Windows και του Outlook για Mac 2011

Ναι

Ναι

Συμβουλές αλληλογραφίας

Όχι

Ναι

Συμβουλές πολιτικής

Όχι

Ναι

Μέγεθος γραμματοκιβωτίου και πληροφορίες ορίων, οι οποίες περιλαμβάνουν το συνολικό μέγεθος του γραμματοκιβωτίου και το διαθέσιμο χώρο

Όχι

Ναι

32 bit και 64 bit

Ναι

Το Outlook 2016 για Mac είναι διαθέσιμο μόνο ως εφαρμογή 64 bit.

Ναι

Προεπισκοπήσεις φωνητικού ταχυδρομείου

Ναι

Η τεχνολογία ομιλίας της Microsoft μετατρέπει τα μηνύματα φωνητικού ταχυδρομείου σε κείμενο που λαμβάνουν οι χρήστες σε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μήνυμα κειμένου.

Ναι

Αναπαραγωγή μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου που λαμβάνονται από το Ενοποιημένο σύστημα μηνυμάτων του Microsoft Exchange Server

Ναι

Ναι

Κατάσταση λειτουργίας Cached Exchange

Ναι

Ναι

Δυνατότητα

Outlook 2016 για Mac

Outlook 2016 για Windows

Σύνθετη αναζήτηση στις "Σημειώσεις"

Ναι

Ναι

Συγχρονισμός αλληλογραφίας, ημερολογίου, εργασιών, σημειώσεων, κατηγοριών και επαφών με το διακομιστή Exchange

Ναι

Ναι

Συγχρονισμός αλληλογραφίας, ημερολογίου, εργασιών, σημειώσεων, κατηγοριών και επαφών με λογαριασμούς Microsoft (Outlook.com)

Ναι

Μόνο λογαριασμοί Outlook.com που έχουν αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.

Ναι

Υποστήριξη λογαριασμού Gmail

Ναι, διαθέσιμη για τις εκδόσεις 16.15.18070902 και νεότερη έκδοση.
Ανατρέξτε στο θέμα, Συγχρονισμός λογαριασμό σας Google στο cloud της Microsoft

Ναι

Αυτόματος συγχρονισμός φακέλων, όπως Πρόχειρα, Διαγραμμένα, Απεσταλμένα και Ανεπιθύμητη αλληλογραφία, για λογαριασμούς Gmail.

Όχι

Ναι

Πολιτικές Διαχείρισης δικαιωμάτων πληροφοριών (IRM)

Ναι

Το Outlook 2016 υποστηρίζει τώρα τόσο την υπηρεσία καταλόγου Active Directory όσο και τις υπηρεσίες διαχείρισης δικαιωμάτων (RMS) που βασίζονται στο Azure.

Ναι

Ρυθμιστικό συγχρονισμού για το λογαριασμό

Όχι

Ναι

Μόνο λειτουργία σε σύνδεση

Όχι

Ναι

Λειτουργίες λήψης

Ναι

Μόνο οι επιλογές είναι πλήρους και μόνο των κεφαλίδων.

Ναι

Πολλαπλά προφίλ

Ναι

Ναι

Λειτουργία εκτός σύνδεσης

Ναι

Ναι

Ομάδες του Office 365

Όχι

Ναι

Επιλογές για προχωρημένους για Αποστολή/Λήψη

Όχι

Ναι

Βοήθεια

Ναι

Ναι

Υποστήριξη πολλών λογαριασμών

Ναι

Ναι

Βελτιστοποίηση εύρους ζώνης

Όχι

Ναι

Χειρονομίες

Όχι

Ναι

Θέματα του Office

Ναι

Ναι

Γρήγορα βήματα

Όχι

Ναι

Ενοποίηση με το OneNote

Όχι

Ναι

Δημόσιοι φάκελοι

Ναι

Ναι

Πληρεξούσιοι

Ναι

Ναι

Σχετικά θέματα

Σύγκριση του Outlook για Mac 2011 με το Outlook 2016 για Mac

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×