Σύγκριση του Outlook 2016, το Outlook στο web, και Outlook για iOS και Android

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Αλληλογραφία

Παράθυρο φακέλων

Δυνατότητα

Outlook 2016

Outlook στο web

Outlook για iPad και iPhone

Outlook για τηλέφωνο και Tablet

Λίστα φακέλων

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Λίστα αγαπημένων φακέλων

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Προβολή PST

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Δημιουργία νέου φακέλου

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Μετονομασία φακέλου

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Φάκελος "Δευτερεύουσα αλληλογραφία"

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Προβολή/Αποστολή αλληλογραφίας
από κοινόχρηστα γραμματοκιβώτια

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Πρόσβαση σε δημόσιους φακέλους

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ομάδες του Office 365

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ενέργειες λίστας μηνυμάτων

Δυνατότητα

Outlook 2016

Outlook στο web

Outlook για iPad και iPhone

Outlook για Android τηλεφώνων και tablet

Προβολή συνομιλίας

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Εναλλαγή συνομιλίας
προβολή με κλασική

Ναι

Ναι

Ναι

Όχι

Σημαία/Παρακολούθηση

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Κατηγοριοποίηση

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Παράβλεψη συνομιλίας

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Εκκαθάριση νήματος

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Αναφορά ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Αντιστοίχιση πολιτικής
αρχειοθέτησης ή διατήρησης
πολιτικής

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Σήμανση ως δευτερεύουσας αλληλογραφίας

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Άδειασμα φακέλου ανεπιθύμητης αλληλογραφίας

Δ/Υ

Δ/Υ

Όχι

Όχι

Προγραμματισμός/Αναβολή

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Κάντε μια κίνηση σάρωσης χειρονομίες
(σάρωση αριστερά/δεξιά
να εκτελέσουν κάποια ενέργεια αλληλογραφίας)

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Δυνατότητα προσαρμογής
χειρονομιών σάρωσης

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

Σύνθεση νέου μηνύματος/Απάντηση

Δυνατότητα

Outlook 2016

Outlook στο web

Outlook για iPad και iPhone

Outlook για Android τηλεφώνων και tablet

Συμβουλές αλληλογραφίας - παραλήπτης εκτός γραφείου
ή εκτός εταιρείας

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Εισαγωγή/αλλαγή υπογραφών

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Παρακολούθηση/προσθήκη σημαίας
κατά τη δημιουργία μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Ορισμός υψηλής/χαμηλής σπουδαιότητας

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Προσθήκη κουμπιών εκλογής

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Ορθογραφικός έλεγχος

Ναι

Ναι

NA *

NA *

Επισύναψη αρχείων

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Επισύναψη συνδέσεων σε αρχεία
από το OneDrive για
επιχειρήσεις

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Υποστήριξη ψευδωνύμων
Outlook.com

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Υποστήριξη ψευδωνύμων
Gmail.com

Όχι

Όχι

Ναι

Ναι

* Εφαρμογή Outlook για iOS και Android χρησιμοποιεί ελέγχου Αυτόματη διόρθωση.

Έλεγχοι γραμματοκιβωτίου

Δυνατότητα

Outlook 2016

Outlook στο web

Outlook για iPad και iPhone

Outlook για Android τηλεφώνων και tablet

Λειτουργία εργασίας χωρίς σύνδεση

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Δημιουργήστε κανόνες εισερχομένων

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Ορισμός αυτόματων απαντήσεων,
(εκτός ΓΡΑΦΕΊΟΥ)

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Εκτύπωση

Ναι

Ναι

Δ/Υ

Δ/Υ

Θέματα εφαρμογής

Ναι

Ναι

Δ/Υ

Δ/Υ

Επαφές

Δυνατότητα

Outlook 2016

Outlook στο web

Outlook για iPad και iPhone

Outlook για Android τηλεφώνων και tablet

Σύνδεση σε πολλούς
λογαριασμούς

Ναι

Όχι *

Ναι

Ναι

Exchange Server

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Office 365
Exchange Online

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Outlook.com

Ναι

Όχι *

Ναι

Ναι

Gmail.com

Ναι

Όχι *

Ναι

Ναι

Yahoo!

Ναι

Όχι *

Ναι

Ναι

Λογαριασμοί IMAP

Ναι

Όχι *

Ναι

Ναι

* Οι εφαρμογές αλληλογραφία και ημερολόγιο περιέχει τις επαφές σας στον κατάλογο του συστήματος. Όταν γράφετε ή απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να βρείτε όλα τα άτομα που έχετε ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με στη γραμμή προς. Απλώς αρχίστε να πληκτρολογείτε ένα όνομα για να δείτε τις προτάσεις ή επιλέξτε Αναζήτηση καταλόγου στο κάτω μέρος των προτεινόμενων ονομάτων.

Αναζήτηση

Δυνατότητα

Outlook 2016

Outlook στο web

Outlook για iPad και iPhone

Outlook για Android τηλεφώνων και tablet

Τοπική αναζήτηση

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Αναζήτηση Server

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Προβολή ατόμων
(βάσει σπουδαιότητα)

Όχι

Ναι

Ναι

Ναι

Σύνδεση σε άλλους λογαριασμούς

Δυνατότητα

Outlook 2016

Outlook στο web

Outlook για iPad και iPhone

Outlook για Android τηλεφώνων και tablet

Σύνδεση σε πολλούς
λογαριασμούς

Ναι

Όχι *

Ναι

Ναι

Exchange Server

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Office 365
Exchange Online

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Outlook.com

Ναι

Όχι *

Ναι

Ναι

Gmail.com

Ναι

Όχι *

Ναι

Ναι

Yahoo!

Ναι

Όχι *

Ναι

Ναι

Λογαριασμοί IMAP

Ναι

Όχι *

Ναι

Ναι

* Outlook Web App παρέχει μια επιλογή για να για Συνδεδεμένοι λογαριασμοί, οι οποίοι συγχρονίζει αλληλογραφίας μία φορά κάθε ώρα.

Ημερολόγιο

Δυνατότητα

Outlook 2016

Outlook στο web

Outlook για iPad και iPhone

Outlook για Android τηλεφώνων και tablet

Αποδοχή/Αβέβαιος
Απόρριψη σύσκεψης

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Επεξεργασία απάντησης

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Κουμπί "Κατάργηση
από το ημερολόγιο"

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Γραμμή καιρού

Ναι

Όχι

Όχι

Όχι

Κοινή χρήση ημερολογίου *

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Άνοιγμα ημερολογίων
συναδέλφων

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Αποστολή διαθεσιμότητας
(κοινοποίηση χρόνου διαθεσιμότητας)

Δ/Υ

Δ/Υ

Ναι

Ναι

Προώθηση σύσκεψης

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Δημιουργία νέας σύσκεψης

Ναι

Ναι

Ναι

Ναι

Προβολή πληροφοριών
διαθεσιμότητας συμμετεχόντων

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Εύρεση αίθουσας συσκέψεων

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

Κατάσταση απόκρισης
συμμετεχόντων στη σύσκεψη

Ναι

Ναι

Yes **

Yes **

Προσθήκη λεπτομερειών ηλεκτρονικών συσκέψεων
Lync ή Skype

Ναι

Ναι

Όχι

Όχι

* Κοινή χρήση ημερολογίου (ορισμός επιπέδου δικαιωμάτων και κοινή χρήση ολόκληρου του ημερολογίου)

** Αποδοχή μόνο. Εμφανίζει όλους τους άλλους ως "προσκεκλημένους".

Διαχείριση συσκευών

Δυνατότητα

Outlook 2016

Outlook στο web

Outlook για iPad και iPhone

Outlook για Android τηλεφώνων και tablet

Πολιτική EAS
Κλείδωμα PIN (επίπεδο συσκευής)

Δ/Υ

Δ/Υ

Ναι

Ναι

Πολιτική EAS
Εκτέλεση απομακρυσμένου σβησίματος

Δ/Υ

Δ/Υ

Ναι

Ναι

Πολιτική EAS
σβήσιμο μετά από N εσφαλμένες
προσπάθειες κωδικών πρόσβασης

Δ/Υ

Δ/Υ

Όχι *

Ναι

Πολιτική EAS
χρόνου αδράνειας μέγιστη
κλειδώματος

Δ/Υ

Δ/Υ

Όχι *

Ναι

Πολιτική EAS
Υποχρεωτική κρυπτογράφηση

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Ναι

* Ορισμός από το χρήστη.

Οι συσκευές iOS * αποστολής κρυπτογραφημένο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×