Σύγκριση εκδόσεων εγγράφου του Word σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Με το Microsoft Office Word, μπορείτε να σύγκριση δύο εκδόσεων ενός εγγράφου που είναι αποθηκευμένο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων και να εμφανίσετε τι άλλαξε μεταξύ των εκδόσεων. Η βιβλιοθήκη εγγράφων πρέπει να έχουν ενεργοποιημένη η διαχείριση εκδόσεων και πρέπει να βρίσκονται σε έναν διακομιστή όπου εκτελείται είτε Windows SharePoint Services 3.0 ή νεότερη έκδοση, ή Microsoft Office SharePoint Server 2007 ή νεότερη έκδοση.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η δυνατότητα να συγκρίνετε εκδόσεις ενός διακομιστή εγγράφου στο Word είναι διαθέσιμη μόνο στο Microsoft Office Professional Plus 2007 και νεότερες εκδόσεις, Microsoft Office Enterprise 2007 και νεότερες εκδόσεις, Microsoft Office Ultimate και στη μεμονωμένη έκδοση του Microsoft Office Word 2007 ή νεότερη έκδοση.

Σε αυτό το άρθρο

Επισκόπηση

Σύγκριση του τρέχοντος εγγράφου με την τελευταία κύρια έκδοση

Σύγκριση του τρέχοντος εγγράφου με την τελευταία έκδοση

Σύγκριση του τρέχοντος εγγράφου με προηγούμενες εκδόσεις

Επισκόπηση

Όταν είναι ενεργοποιημένη η τήρηση ιστορικού εκδόσεων σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων, οι προηγούμενες εκδόσεις ενός εγγράφου είναι αποθηκευμένες στη βιβλιοθήκη. Αυτό βοηθά στην καλύτερη διαχείριση του περιεχομένου κατά την αναθεώρηση. Η τήρηση ιστορικού εκδόσεων είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν πολλοί χρήστες συνεργάζονται σε έργα ή όταν οι πληροφορίες διέρχονται από αρκετά στάδια ανάπτυξης και αναθεώρησης, επειδή μπορείτε να συγκρίνετε τις αλλαγές μεταξύ των διαφορετικών εκδόσεων.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενοποίηση μεταξύ των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0 και νεότερες εκδόσεις ή Office SharePoint Server 2007 ή νεότερη έκδοση και Office Word 2007 και νεότερη έκδοση για να συγκρίνετε ένα έγγραφο με οποιαδήποτε από τις προηγούμενες εκδόσεις. Αυτή η ενσωμάτωση παρέχει τις ακόλουθες επιλογές:

 • Σημαντική έκδοση     Αυτή η επιλογή συγκρίνει το τρέχον έγγραφο με την τελευταία σημαντική έκδοση του εγγράφου.

 • Τελευταία έκδοση     Αυτή η επιλογή συγκρίνει το τρέχον έγγραφο με την προηγούμενη έκδοση. Εάν η προηγούμενη έκδοση είναι δευτερεύουσα έκδοση, η σύγκριση γίνεται με αυτήν. Εάν η προηγούμενη έκδοση είναι σημαντική έκδοση, συγκρίνεται αντιστοίχως με αυτή.

 • Συγκεκριμένη έκδοση     Αυτή η επιλογή συγκρίνει το τρέχον έγγραφο με οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση που επιλέγετε. Όταν επιλέγετε αυτήν την επιλογή, μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιεί το Word για τη σύγκριση εγγράφων. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να συγκρίνετε τα σχόλια, μορφοποίηση ή πεζών-κεφαλαίων.

Η ακόλουθη απεικόνιση παρουσιάζει τις διαθέσιμες επιλογές όταν κάνετε κλικ στο κουμπί σύγκριση στην κορδέλα, η οποία αποτελεί μέρος του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office. Σημειώστε ότι αυτές οι επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο όταν ανοίγετε ένα έγγραφο που είναι αποθηκευμένο σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων που έχει ενεργοποιημένη η διαχείριση εκδόσεων.

Επιλογές στο κουμπί Σύγκριση

Όταν συγκρίνετε εκδόσεις, από προεπιλογή, το Word εμφανίζει δύο προέλευσης εγγράφων — το αρχικό έγγραφο και την έκδοση που συγκρίνονται με — στο διαχωρίσετε τμημάτων παραθύρου στη δεξιά πλευρά του παραθύρου. Αυτά τα έγγραφα κύλιση σύγχρονη σύγκριση το έγγραφο ώστε να μπορείτε να δείτε τις αλλαγές στο περιβάλλον. Σημειώστε ότι δεν αλλάζουν τα έγγραφα προέλευσης που συγκρίνονται με οποιονδήποτε τρόπο και δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τους σε αυτά τα παράθυρα ενώ σύγκριση μεταξύ τους. Μπορείτε να αποκρύψετε αυτά τα έγγραφα, εάν θέλετε κάνοντας κλικ στην επιλογή Εμφάνιση εγγράφων προέλευσης στην καρτέλα Αναθεώρηση ή, σε νεότερες εκδόσεις, όταν κάνετε κλικ στο κουμπί σύγκριση στην κορδέλα. Σύγκριση του εγγράφου εμφανίζεται σε ένα τρίτο τμήμα παραθύρου και εντοπισμένες αλλαγές υποδεικνύουν διαφορές μεταξύ του αρχικού εγγράφου και αναθεωρημένο έγγραφο. Να αποδοχή ή απόρριψη αυτών των αλλαγών και να επεξεργαστείτε το έγγραφο σύγκριση όπως θα κάνατε κανονικά.

Όταν ολοκληρώσετε την αποδοχή ή απόρριψη αλλαγών στο έγγραφο σε σύγκριση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Αποθήκευση ως για να αποθηκεύσετε το νέο, σύγκριση έγγραφο στη βιβλιοθήκη εγγράφων. Αυτό το έγγραφο θα ξεκινήσει με ένα ιστορικό νέα έκδοση, το οποίο δεν ενσωμάτωση του ιστορικού εκδόσεων ένα από τα έγγραφα προέλευσης.

Αρχή της σελίδας

Σύγκριση του τρέχοντος εγγράφου με την τελευταία σημαντική έκδοση

Το έγγραφο που θέλετε να συγκρίνετε εκδόσεις για πρέπει να βρίσκονται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων που έχει ενεργοποιημένη η διαχείριση εκδόσεων και το έγγραφο χρειάζεται ένα ιστορικό εκδόσεων με τουλάχιστον μία προηγούμενη κύρια έκδοση.

Για να συγκρίνετε το τρέχον έγγραφο με την τελευταία σημαντική έκδοση:

 1. Εάν η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν το όνομα της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται στη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή για την Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. Ανοίγει το έγγραφο στο Word.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν χρειάζεται να επιλέξετε το αρχείο.

 3. Στο Word, στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή " σύγκριση ".

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Σημαντική έκδοση.

  Το Word ανοίγει την τελευταία κύρια έκδοση και συγκρίνει τις εκδόσεις σε ένα νέο έγγραφο.

Αρχή της σελίδας

Σύγκριση του τρέχοντος εγγράφου με την τελευταία έκδοση

Το έγγραφο που θέλετε να συγκρίνετε εκδόσεις για πρέπει να βρίσκονται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων που έχει ενεργοποιημένη η διαχείριση εκδόσεων και το έγγραφο χρειάζεται ένα ιστορικό εκδόσεων με τουλάχιστον μία προηγούμενη έκδοση.

Για να συγκρίνετε το τρέχον έγγραφο με την τελευταία έκδοση, είτε η τελευταία έκδοση είναι σημαντική είτε δευτερεύουσα:

 1. Εάν η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν το όνομα της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται στη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή για την Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. Ανοίγει το έγγραφο στο Word.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν χρειάζεται να επιλέξετε το αρχείο.

 3. Στο Word, στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή " σύγκριση ".

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Τελευταία έκδοση.

  Το Word ανοίγει στην τελευταία έκδοση και συγκρίνει τις εκδόσεις σε ένα νέο έγγραφο.

Αρχή της σελίδας

Σύγκριση του τρέχοντος εγγράφου με οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοση

Το έγγραφο που θέλετε να συγκρίνετε εκδόσεις για πρέπει να βρίσκονται σε μια βιβλιοθήκη εγγράφων που έχει ενεργοποιημένη η διαχείριση εκδόσεων και το έγγραφο χρειάζεται ένα ιστορικό εκδόσεων με τουλάχιστον μία προηγούμενη έκδοση.

Για να συγκρίνετε το τρέχον έγγραφο με μια συγκεκριμένη έκδοση:

 1. Εάν η βιβλιοθήκη δεν είναι ήδη ανοιχτή, κάντε κλικ στο όνομά της στη γραμμή "Γρήγορη εκκίνηση".

  Εάν το όνομα της βιβλιοθήκης σας δεν εμφανίζεται στη Γρήγορη εκκίνηση, κάντε κλικ στην επιλογή για την Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο όνομα της βιβλιοθήκης σας.

 2. Κάντε κλικ στο όνομα του αρχείου που θέλετε να ανοίξετε. Ανοίγει το έγγραφο στο Word.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Δεν χρειάζεται να επιλέξετε το αρχείο.

 3. Στο Word, στην καρτέλα " Αναθεώρηση ", κάντε κλικ στην επιλογή " σύγκριση ".

 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Συγκεκριμένη έκδοση.

 5. Στο παράθυρο διαλόγου Αποθηκευμένες εκδόσεις, κάντε κλικ στην έκδοση που θέλετε να συγκρίνετε με το τρέχον έγγραφο και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Σύγκριση.

  Το Word ανοίγει την επιλεγμένη έκδοση και συγκρίνει τις εκδόσεις σε ένα νέο έγγραφο.

Αλλαγή των ρυθμίσεων σύγκρισης

Στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση εκδόσεις, κάντε κλικ στην επιλογή περισσότερα για να δείτε τις ρυθμίσεις διαθέσιμες σύγκρισης. Αυτές οι ρυθμίσεις να καθορίσετε ποια στοιχεία των εγγράφων που συγκρίνονται. Από προεπιλογή, όλες οι ρυθμίσεις σύγκρισης είναι επιλεγμένα. Οι αλλαγές που πραγματοποιείτε σε αυτές τις ρυθμίσεις είναι, στη συνέχεια, να χρησιμοποιηθούν ως τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις σε μελλοντικές συγκρίσεις.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×