Σύγκριση δυνατοτήτων του PowerPoint σε διαφορετικές πλατφόρμες

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Η ακόλουθη λίστα δυνατοτήτων δεν είναι ολοκληρωμένη, αλλά σας δίνει μια ιδέα για το πώς PowerPoint συγκρίνεται κατά μήκος των Windows, Mac, Online και κινητές συσκευές πλατφόρμες.

Δυνατότητες ήχου

Δυνατότητες κειμένου διπλής κατεύθυνσης

Δυνατότητες συνεργασίας

Δυνατότητες σχεδίασης και διάταξης

Δυνατότητες πληκτρολογίου

Δυνατότητες εισαγωγής αντικειμένων

Δυνατότητες εικόνων

Δυνατότητες εκτύπωσης

Δυνατότητες διαφανειών

Δυνατότητες προβολής παρουσίασης

Δυνατότητες μορφοποίησης κειμένου

Δυνατότητες βίντεο

Δυνατότητες ήχου

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

Το PowerPoint για υπολογιστές

PowerPoint Online

PowerPoint για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iOS

PowerPoint Mobile

Αναπαραγωγή ήχου

Προσθήκη ήχου

Κατάργηση ήχου

Αναπαραγωγή σε παρουσίαση

Αναπαραγωγή σε διαφάνειες

Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο σε διαφάνειες

Περικοπή, προσθήκη σελιδοδεικτών και σταδιακό σβήσιμο

Μόνο οι συνδρομητές

Δυνατότητες κειμένου διπλής κατεύθυνσης

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

Το PowerPoint για υπολογιστές

PowerPoint Online

PowerPoint για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iOS

PowerPoint Mobile

Υποστήριξη για γλώσσες με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά (RTL)

Δυνατότητες συνεργασίας

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

Το PowerPoint για υπολογιστές

PowerPoint Online

PowerPoint για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iOS

PowerPoint Mobile

Προσθήκη, κατάργηση και αλλαγή σχολίων

Περιορισμένη*

ετικέτες @mention σε σχόλια

Σύνταξη από κοινού σε πραγματικό χρόνο

Συνομιλία

Ειδοποιήσεις πρόσφατα δραστηριότητας

Επισήμανση αναθεώρησης

Limited¹

* Υποστηρίζονται από τηλέφωνο; δεν υποστηρίζεται σε tablet.

¹Supported OneDrive για επιχειρήσεις και SharePoint Online, αλλά όχι στην OneDrive.

Δυνατότητες σχεδίασης και διάταξης

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

Το PowerPoint για υπολογιστές

PowerPoint Online

PowerPoint για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iOS

PowerPoint Mobile

Επεξεργασία υποσέλιδα, κεφαλίδες, ημερομηνίας/ώρας, με αρίθμηση

Εμφάνιση υποσέλιδα, κεφαλίδες, ημερομηνίας/ώρας, με αρίθμηση

Προσθήκη ενός θέματος

Επεξεργασία του υποδείγματος διαφανειών

Προσθήκη, αλλαγή και κατάργηση του χρώματος φόντου

Αλλαγή μεγέθους των διαφανειών ή προσανατολισμού

Αρχή της σελίδας

*Δεν υποστηρίζεται σε τηλέφωνα Windows Phone ή Android.

Δυνατότητες πληκτρολογίου

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

Το PowerPoint για υπολογιστές

PowerPoint Online

PowerPoint για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iOS

PowerPoint Mobile

Συντομεύσεις πλήκτρου COMMAND

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Περιορισμένη

Δ/Υ

Συντομεύσεις πλήκτρου CONTROL

Περιορισμένη

Περιορισμένη

Συντομεύσεις πλήκτρου FN

Περιορισμένη

Συντομεύσεις πλήκτρου ALT

Περιορισμένη

Προσαρμογή συντομεύσεων

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες εισαγωγής αντικειμένων

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

Το PowerPoint για υπολογιστές

PowerPoint Online

PowerPoint για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iOS

PowerPoint Mobile

Προσθήκη πινάκων

Προσθήκη σχημάτων

Προσθήκη Γραφικά SmartArt

Περιορισμένη

Περιορισμένη*

Περιορισμένη*

Προσθήκη γραφημάτων

Αρχή της σελίδας

*Δεν υποστηρίζεται σε τηλέφωνα Windows Phone ή Android.

Δυνατότητες για εικόνες

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

Το PowerPoint για υπολογιστές

PowerPoint Online

PowerPoint για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iOS

PowerPoint Mobile

Εύρεση και προσθήκη εικόνων

Εισαγωγή εικόνων στο Internet

Στυλ εικόνας

Συμπίεση εικόνων

Προβολή εικόνων φόντου

Προσθήκη, αλλαγή και κατάργηση εικόνων φόντου

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες εκτύπωσης

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

Το PowerPoint για υπολογιστές

PowerPoint Online

PowerPoint για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iOS

PowerPoint Mobile

Εκτύπωση διαφανειών

Εκτύπωση σημειώσεων

Περιορισμένη*

Εκτύπωση σημειώσεων ακροατηρίου

Περιορισμένη*

* Η εκτύπωση σημειώσεων ή σημειώσεων ακροατηρίου είναι διαθέσιμη στο PowerPoint Online για τους συνδρομητές επιχειρήσεις Office 365 με τη χρήση OneDrive για επιχειρήσεις ή SharePoint Online.

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες διαφανειών

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

Το PowerPoint για υπολογιστές

PowerPoint Online

PowerPoint για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iOS

PowerPoint Mobile

Προσθήκη, κατάργηση και αναδιάταξη διαφανειών

Προσθήκη, κατάργηση και αλλαγή μεταβάσεων διαφανειών

Περιορισμένη

Αναπαραγωγή κινήσεων διαφανειών

Προσθήκη, κατάργηση και αλλαγή κινήσεων διαφανειών

Περιορισμένη

Εναύσματα κινήσεων

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες βίντεο

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

Το PowerPoint για υπολογιστές

PowerPoint Online

PowerPoint για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iOS

PowerPoint Mobile

Αναπαραγωγή βίντεο του YouTube

Αναπαραγωγή άλλων τύπων βίντεο

Προσθήκη βίντεο

Κατάργηση βίντεο

Περικοπή, προσθήκη σελιδοδεικτών και σταδιακό σβήσιμο

Εισαγωγή βίντεο του YouTube

●*

* Στο PowerPoint 2010, ένα πρόσθετο του άλλου κατασκευαστή είναι απαραίτητο.

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες μορφοποίησης κειμένου

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

Το PowerPoint για υπολογιστές

PowerPoint Online

PowerPoint για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iOS

PowerPoint Mobile

Λίστες

Υπερ-συνδέσεις

Προσθήκη πλαισίων κειμένου

Μορφοποίηση παραγράφου

Εκθέτη / δείκτη

Επισήμανση

Μόνο οι συνδρομητές

Μόνο οι συνδρομητές

Ρυθμίσεις κατεύθυνση κειμένου

Δυνατότητες προβολής παρουσίασης

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

Το PowerPoint για υπολογιστές

PowerPoint Online

PowerPoint για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iOS

PowerPoint Mobile

Σημειώσεις ομιλητή

Παρουσίαση που εκτελείται αυτόνομα

Προβολή παρουσιαστή

Εγγραφή παρουσιάσεων

Προσαρμοσμένη προβολή παρουσίασης

Έχετε μια πρόταση για την ομάδα του προϊόντος PowerPoint; Επισκεφθείτε το πλαίσιο προτάσεων PowerPoint στο UserVoice.com.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×