Σύγκριση δυνατοτήτων του PowerPoint σε διαφορετικές πλατφόρμες

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό το άρθρο εμφανίζεται καλύτερα σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web για υπολογιστή.

Η ακόλουθη λίστα δυνατοτήτων δεν είναι ολοκληρωμένη, αλλά θα σας δώσει μια ιδέα για τις δυνατότητες του PowerPoint σε διάφορες πλατφόρμες.

Δυνατότητες ήχου

Δυνατότητες κειμένου διπλής κατεύθυνσης

Δυνατότητες σχολίων

Δυνατότητες πληκτρολογίου

Δυνατότητες εισαγωγής αντικειμένων

Δυνατότητες εικόνων

Δυνατότητες εκτύπωσης

Δυνατότητες διαφανειών

Δυνατότητες βίντεο

Έχετε μια πρόταση για την ομάδα του προϊόντος PowerPoint; Επισκεφθείτε το πλαίσιο προτάσεων PowerPoint στο UserVoice.com.

Δυνατότητες ήχου

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

PowerPoint 2016 για Windows

PowerPoint 2013 για Windows

PowerPoint 2010 για Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iOS

PowerPoint Mobile

Αναπαραγωγή ήχου

Προσθήκη ήχου

Κατάργηση ήχου

Αναπαραγωγή σε προβολή παρουσίασης

Αναπαραγωγή σε διαφάνειες

Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο σε διαφάνειες

Περικοπή και τοποθέτηση σελιδοδεικτών παραλλαγή χρώματος

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες κειμένου διπλής κατεύθυνσης

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

PowerPoint 2016 για Windows

PowerPoint 2013 για Windows

PowerPoint 2010 για Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iPad

PowerPoint Mobile

Υποστήριξη για γλώσσες με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά (RTL)

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες σχολίων

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

PowerPoint 2016 για Windows

PowerPoint 2013 για Windows

PowerPoint 2010 για Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iPad

PowerPoint Mobile

Προβολή σχολίων

Προσθήκη, κατάργηση και αλλαγή

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες πληκτρολογίου

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

PowerPoint 2016 για Windows

PowerPoint 2013 για Windows

PowerPoint 2010 για Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iPad

PowerPoint Mobile

Συντομεύσεις πλήκτρου COMMAND

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Δ/Υ

Περιορισμένη

Δ/Υ

Συντομεύσεις πλήκτρου CONTROL

Περιορισμένη

Περιορισμένη

Συντομεύσεις πλήκτρου FN

Περιορισμένη

Συντομεύσεις πλήκτρου ALT

Περιορισμένη

Προσαρμογή συντομεύσεων

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες εισαγωγής αντικειμένων

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

PowerPoint 2016 για Windows

PowerPoint 2013 για Windows

PowerPoint 2010 για Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iPad

PowerPoint Mobile

Προσθήκη πινάκων

Προσθήκη σχημάτων

Προσθήκη SmartArt

Περιορισμένη

Περιορισμένη*

Περιορισμένη*

Προσθήκη γραφημάτων

Αρχή της σελίδας

*Δεν υποστηρίζεται σε τηλέφωνα Windows Phone ή Android.

Δυνατότητες για εικόνες

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

PowerPoint 2016 για Windows

PowerPoint 2013 για Windows

PowerPoint 2010 για Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iPad

PowerPoint Mobile

Εύρεση και προσθήκη εικόνων

Περιορισμένη*

Εισαγωγή ηλεκτρονικών εικόνων

Συμπίεση εικόνων

Προβολή εικόνων φόντου

Προσθήκη, αλλαγή και κατάργηση εικόνες φόντου

*Υποστηρίζεται μόνο η προσθήκη εικόνων.

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες εκτύπωσης

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

PowerPoint 2016 για Windows

PowerPoint 2013 για Windows

PowerPoint 2010 για Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iPad

PowerPoint Mobile

Εκτύπωση διαφανειών

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες διαφανειών

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

PowerPoint 2016 για Windows

PowerPoint 2013 για Windows

PowerPoint 2010 για Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iPad

PowerPoint Mobile

Προσθήκη, κατάργηση και αναδιάταξη διαφανειών

Προσθήκη, κατάργηση και αλλαγή μεταβάσεων διαφανειών

Περιορισμένη

Αναπαραγωγή κινήσεων διαφανειών

Προσθήκη, κατάργηση και αλλαγή κινήσεων διαφανειών

Περιορισμένη

Εναύσματα κινήσεων

Αρχή της σελίδας

Δυνατότητες βίντεο

● η δυνατότητα υποστηρίζεται
◌ η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται

Ενέργεια δυνατότητας

PowerPoint 2016 για Windows

PowerPoint 2013 για Windows

PowerPoint 2010 για Windows

PowerPoint Online

PowerPoint 2016 για Mac

PowerPoint για Android

PowerPoint για iPad

PowerPoint Mobile

Αναπαραγωγή βίντεο του YouTube

Αναπαραγωγή άλλων τύπων βίντεο

● *

Προσθήκη βίντεο

Κατάργηση βίντεο

Περικοπή και τοποθέτηση σελιδοδεικτών παραλλαγή χρώματος

Ενσωμάτωση βίντεο του YouTube

* Η δυνατότητα υποστηρίζεται στην προβολή παρουσίασης και στο πρόγραμμα προβολής αλλά όχι στο πρόγραμμα επεξεργασίας.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×