Σύγκριση διαχείρισης έργου: Project Professional 2010 και του Project Web App

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στο Microsoft Project Server 2010, Microsoft Project Web App (PWA) έχει νέες λειτουργίες που ήταν προηγουμένως μόνο είχε διαθέσιμες στο Project Professional. Αυτός ο πίνακας συγκρίνει τις δυνατότητες διαχείρισης έργου που βασίζονται στο Web του Project Web App στο Project Server 2010 με αυτές τις ίδιες δυνατότητες στο Project Professional 2010.

Project Web App (2010)

Project Professional 2010

Αναθέσεις πόρων πολλών:    Εκχωρήσετε περισσότερους από έναν πόρο για μια συγκεκριμένη εργασία.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Κατάστασης αλλαγή ενημερώσεις:    Λαμβάνουν ενημερώσεις σχετικά με αλλαγές κατάστασης που επαναπρογραμματισμός του σχεδίου έργου.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Συντομεύσεις πληκτρολογίου:    Χρήση συντομεύσεων πληκτρολογίου για τις κοινές εργασίες όπως εσοχή/εισαγωγή.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Εργασίας ιεραρχία:    Εμφάνιση και απόδοση εργασίες με ιεραρχική πληροφορίες.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

/Προεξοχή πρώτης γραμμής:    Εφαρμογή πλήρους εσοχών/Δημιουργία προεξοχής εργασιών σε ένα σχέδιο έργου.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Επισήμανση αλλαγών:    Προβολή εύκολα αλλαγές έργου και όλα τα τμήματα του χρονοδιαγράμματος επηρεάζεται από την αλλαγή (εξαρτώμενες εργασίες σύνοψης κόστους και ούτω καθεξής) με επισήμανση αλλαγών.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Αναίρεση πολλαπλών επιπέδων:    Εκτέλεση ανάλυσης what-if και κατανοούν πλήρως το αποτέλεσμα των αλλαγών με αντιστροφή και εκ νέου εφαρμογή μιας ολόκληρο το σύνολο των λειτουργιών, συμπεριλαμβανομένων των προβολών, δεδομένων και επιλογή αλλάζει.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Αποκοπή/αντιγραφή/επικόλληση:    Συνεργασία σε ανάπτυξη χρονοδιάγραμμα με αντιγραφή και επικόλληση λεπτομερειών χρονοδιαγράμματος μεταξύ των εφαρμογών.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Ευέλικτη προβολές:    Μετακίνηση στήλης για να ορίσετε μια συγκεκριμένη προβολή.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Γραφήματα Gantt υψηλής πιστότητας:    Δημιουργήστε γραφήματα Gantt ζωντανά, πολύχρωμα; στυλ προσαρμόσιμων γραφήματος Gantt.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Ομαδοποίησης:    Εφαρμογή πολλών ομαδοποίηση γραμμών σε ένα σχέδιο έργου.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Ταξινόμησης:    Για να ταξινομήσετε τα δεδομένα του σχεδίου έργου, οι τελικοί χρήστες.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Φιλτράρισμα:    Δυνατότητα για το φιλτράρισμα σχέδια έργου από οποιαδήποτε τιμή στο σχέδιο.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες:    Υπόδειξη εργασίες (λειτουργίας) για να προγραμματιστούν αυτόματα, χρησιμοποιώντας το μηχανισμό προγραμματισμού έργου.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες:    Υπόδειξη εργασίες (λειτουργίας) να προγραμματιστεί με μη αυτόματο τρόπο.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Σύνδεση:    Δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή των σχέσεων εξάρτησης εργασίας.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Μεγέθυνση / σμίκρυνση:    Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία ελέγχου ζουμ στη γραμμή κατάστασης για να αλλάξετε γρήγορα την οπτική λωρίδα χρόνου του το project προγραμματίζει.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Κύλιση στην εργασία:    Επιλέξτε μια εργασία και, στη συνέχεια, μετακινήστε την εργασία στην προβολή στο γράφημα Gantt.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Προβάλετε και επεξεργαστείτε τα προσαρμοσμένα πεδία:    Προβολή και επεξεργασία μετα-δεδομένα έργου με τη χρήση προσαρμοσμένων πεδίων.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Πληροφορίες έργου:    Επεξεργασία σε επίπεδο έργου πεδία και τις ιδιότητες.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Επεξεργασία μεγάλα έργα:    Χωρίς όριο το μέγεθος του προγράμματος που είναι επεξεργάσιμο.

Ενδέχεται να έχουν περιορισμούς επιδόσεων, μεγαλύτερα έργα, αλλά χωρίς όρια δημιουργούνται.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Εισαγωγής από τη λίστα εργασιών του SharePoint:    Εισαγωγή δεδομένων από μια λίστα εργασιών έργου του SharePoint σε ένα σχέδιο έργου.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Σύνδεση στον Project Server 2010:    Σύνδεση στον Project Server 2010.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Του Microsoft Office Fluent™ περιβάλλον εργασίας χρήστη:    Αυξήστε την παραγωγικότητα με την κορδέλα, καρτέλα περιβάλλον εργασίας για να βρείτε γρήγορα και να χρησιμοποιήσετε δυνατότητες έργου και τα στοιχεία ελέγχου.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Σε πραγματικό χρόνο επικύρωσης:    Επεξεργασία δεδομένων κελιού σήμανση ως μη έγκυρη ενώ εσείς, αντί για αυτό της μετά αποθηκεύσετε και επικύρωση.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Χειρισμού σφαλμάτων:    Χειρισμός μη έγκυρα δεδομένα και παρουσίαση δεδομένων σε ένα περιβάλλον εργασίας εύκολο για χρήση που βοηθά στην επίλυση ζητημάτων.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Συμπλήρωση προς τα κάτω:    Σύρετε την κάτω δεξιά γωνία ενός κελιού για να επαναλάβετε δεδομένα σε στα από κάτω κελιά.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Ποσοστό ολοκλήρωσης:    Επισημάνετε την πρόοδο της εργασίας ως ποσοστό της εργασίας που ανατέθηκε που έχει ολοκληρωθεί.

Διαθέσιμη

Διαθέσιμος

Κόστους και τις αναθέσεις υλικών πόρων:    Αντιστοιχίστε πόρους κόστους ή πόρους υλικών σε εργασίες.

Αναθέσεις δεν μπορεί να γίνει μέσω PWA, αλλά προηγούμενη αναθέσεων από Project Professional 2010 είναι διαθέσιμες μόνο για ανάγνωση.

Περιορισμένη ή μόνο για ανάγνωση

Διαθέσιμη

Ανενεργές εργασίες:    Σήμανση εργασίας ως ανενεργή.

Στο PWA, οι εργασίες που έχει επισημανθεί ως ανενεργή στο Project Professional 2010 είναι μόνο για ανάγνωση.

Περιορισμένη ή μόνο για ανάγνωση

Διαθέσιμη

Επεξεργασία κύρια έργα:    Επεξεργασία κύρια έργα.

Στο PWA, κύρια έργα είναι μόνο για ανάγνωση.

Περιορισμένη ή μόνο για ανάγνωση

Διαθέσιμη

Συνδέσεις μεταξύ έργων:    Δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή σχέσης εξάρτηση με μια εργασία σε κάποιο άλλο έργο.

Στο PWA, επεξεργασία συνδέσεις μεταξύ έργων δεν υποστηρίζεται. συνδέσεις μεταξύ έργων που έχουν δημιουργηθεί με Project Professional 2010 είναι μόνο για ανάγνωση.

Περιορισμένη ή μόνο για ανάγνωση

Διαθέσιμη

Ανάθεση εργασίας σύνοψης:    Δημιουργία μιας ανάθεσης πόρου σε μια εργασία σύνοψης.

Στο PWA, τη δημιουργία αναθέσεις εργασίας σύνοψης δεν υποστηρίζεται. Αναθέσεις εργασίας σύνοψης που έχουν δημιουργηθεί με Project Professional 2010 είναι μόνο για ανάγνωση στο PWA.

Περιορισμένη ή μόνο για ανάγνωση

Διαθέσιμη

Εργασίας ημερολόγια:    Ορισμός προσαρμοσμένης ημερολογίου που σχετίζεται με μια εργασία.

Στο PWA, ημερολόγια εργασίας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σχέδια έργου που έχουν δημιουργηθεί με Project Professional 2010 που περιέχουν ημερολόγια εργασίας είναι διαθέσιμες μόνο για ανάγνωση.

Περιορισμένη ή μόνο για ανάγνωση

Διαθέσιμη

Λίστες εργασιών του SharePoint 2010:    Αποδοχή ενημερώσεις κατάστασης για λίστες εργασιών έργου Microsoft SharePoint Server 2010.

Στο Project Professional 2010, ενημερώσεις κατάστασης λίστας εργασιών έργου είναι συγχρονισμένα/διπλής κατεύθυνσης με SharePoint Server 2010 μετά τη δημοσίευση του σχεδίου. Στο PWA, ενημερώσεις κατάστασης λίστας εργασιών έργου είναι μονόδρομη και εφαρμόζονται μόνο από τη λίστα εργασιών έργου του SharePoint PWA.

Περιορισμένη ή μόνο για ανάγνωση

Διαθέσιμη

Επεξεργασία δευτερεύοντα έργα:    Επεξεργασία δευτερεύοντα έργα μέσα σε ένα κύριο έργο.

Στο PWA, δευτερεύοντα έργα δεν μπορούν να προστεθούν σε ένα έργο και κύρια έργα είναι μόνο για ανάγνωση. Δευτερεύοντα έργα μπορεί να είναι δυνατή η επεξεργασία ξεχωριστά από το κύριο έργο.

Περιορισμένη ή μόνο για ανάγνωση

Διαθέσιμη

Εργασίας προθεσμίες:    Δημιουργήστε τις προθεσμίες για μια εργασία.

Στο PWA, προθεσμίες εμφανίζονται, αλλά δεν μπορεί να δημιουργηθεί.

Περιορισμένη ή μόνο για ανάγνωση

Διαθέσιμη

Επεξεργασία τύπου εργασίας:    Επεξεργασία ενός τύπου εργασίας.

Στο PWA, τύπος εργασίας δεν είναι ένα πεδίο με δυνατότητα επεξεργασίας.

Περιορισμένη ή μόνο για ανάγνωση

Διαθέσιμη

Κωδικών WBS:    Ορισμός προσαρμοσμένων κωδικών δομής ανάλυσης εργασίας.

Στο PWA, η προβολή προσαρμοσμένων κωδικών υποστηρίζεται, αλλά η αλλαγή τον ορισμό κωδικού δεν είναι.

Περιορισμένη ή μόνο για ανάγνωση

Διαθέσιμη

Δημιουργία γραμμές βάσης:    Δημιουργήστε μια γραμμή βάσης στιγμιότυπο από το τρέχον σχέδιο έργου.

Γραμμές βάσης που δημιουργήθηκε στο Project Professional 2010 μπορούν να προβληθούν στο PWA ως μόνο για ανάγνωση.

Περιορισμένη ή μόνο για ανάγνωση

Διαθέσιμη

Χρονολογικής φάσης επεξεργασίας:    Επεξεργασία προγράμματος και να εργαστείτε με βάση ανά ημέρα.

Δεδομένα χρονολογικής φάσης σε μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες μπορούν να προβληθούν στο PWA ως μόνο για ανάγνωση.

Περιορισμένη ή μόνο για ανάγνωση

Project Server 2010 Service Pack 1 σάς επιτρέπει να επεξεργαστείτε τις τιμές χρονολογικής φάσης για μη αυτόματα προγραμματισμένες εργασίες στο PWA.

Διαθέσιμη

Εργασίες σταθερής εργασίας:    Ορισμός του τύπου εργασίας ως σταθερή εργασία.

Στο PWA, εργασίες δεν μπορεί να δημιουργηθεί ως σταθερή εργασία και προγράμματα έργου που έχουν δημιουργηθεί με Project Professional 2010 που περιέχουν εργασίες σταθερής εργασίας είναι μόνο για ανάγνωση στο PWA.

Περιορισμένη ή μόνο για ανάγνωση

Project Server 2010 Service Pack 1 σάς επιτρέπει να επεξεργαστείτε ένα σχέδιο έργου με εργασίες σταθερής εργασίας στο PWA.

Διαθέσιμη

Καθοδήγηση μέσω προσπάθειας εργασίες:    Επεξεργασία έργα τα οποία περιέχουν εργασιών με καθοδήγηση μέσω προσπάθειας.

Στο PWA, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε το πεδίο "καθοδήγηση μέσω προσπάθειας". Ωστόσο, μια εργασία του οποίου το πεδίο καθοδήγηση μέσω προσπάθειας ορίστηκε στο Project Professional 2010 θα υπολογίσει σωστά κατά την επεξεργασία σε PWA.

Περιορισμένη ή μόνο για ανάγνωση

Project Server 2010 Service Pack 1 σάς επιτρέπει να επεξεργαστείτε καθοδήγηση μέσω προσπάθειας εργασίες στο PWA.

Διαθέσιμη

Λωρίδα χρόνου:    Δημιουργία και προσαρμογή της προβολής λωρίδας χρόνου για την απεικόνιση λεπτομερειών χρονοδιαγράμματος και επικοινωνία με ενδιαφερόμενους.

Διαθέσιμη

Οργάνωση ομάδας:    Μεταφορά και απόθεση πόρων σε μια προβολή αλληλεπιδραστικών πόρων για να απλοποιήσετε σενάρια σύνθετες πόρων.

Διαθέσιμη

Ισοστάθμιση πόρων:    Αναγνώριση και διορθώστε σενάρια επάνω οριζόντιο εκχώρησης πόρων, χρησιμοποιώντας διάφορες αυτόματων τεχνικές ισοστάθμιση πόρων.

Διαθέσιμη

Επεξεργασία πεδία ανάθεσης:    Επεξεργασία προβολών ανάθεσης.

Διαθέσιμη

Επικόλληση με ιεραρχία εργασίας:    Επικόλληση ιεραρχική πληροφοριών που περιλαμβάνονται, όπως εσοχές.

Διαθέσιμη

Προβολή διαγράμματος δικτύου:    Προβολή, επεξεργασία, δημιουργία και διαγραφή εργασιών σε ένα δίκτυο διαγραμμάτων προβολή.

Διαθέσιμη

Προβολή φόρμας εργασίας:    Προβολή, επεξεργασία, δημιουργία και διαγραφή εργασιών σε προβολή φόρμας.

Διαθέσιμη

Στο παράθυρο διαλόγου Πληροφορίες εργασίας:    Προβολή λεπτομερειών εργασίας, χρησιμοποιώντας ένα περιβάλλον του παραθύρου διαλόγου.

Διαθέσιμη

Κενό (null) εργασίες:    Δημιουργία κενής γραμμές (κενή ή null, εργασίες) σε ένα σχέδιο έργου.

Διαθέσιμη

Αυτόματος Υπολογισμός:    Προγραμματισμός το σχέδιο ολόκληρου του έργου, και όχι μόνο μια τρέχουσα εργασία, χωρίς να πατήσετε το υπολογισμός ή F9.

Διαθέσιμη

Μορφοποίηση κειμένου:    Τροποποίηση μορφοποίησης, χρησιμοποιώντας χρώματα και στυλ κειμένου.

Διαθέσιμη

Επεξεργαστείτε ημερολόγια:    Επεξεργασία ημερολόγια για τα έργα σας.

Διαθέσιμη

Ορισμός τοπικά προσαρμοσμένα πεδία:    Ορισμός τοπικής προσαρμοσμένα πεδία από τους χρήστες.

Σημείωση: Στο PWA, μόνο οι χρήστες με δικαιώματα διαχειριστή να ορίσετε τοπικά προσαρμοσμένα πεδία.

Διαθέσιμη

Διαίρεση εργασιών:    Διαίρεση εργασιών και εμφάνισή τους ως διαίρεσης στο γράφημα Gantt.

Διαθέσιμη

Προβολή Backstage:    Γρήγορη πρόσβαση εργαλεία, πρότυπα και επιλογές προγράμματος Project, χρησιμοποιώντας τη νέα προβολή Backstage του Microsoft Office.

Διαθέσιμη

Μονάδες ανάθεσης:    Αλλαγή των μονάδων ποσοστό για κάθε πόρο.

Διαθέσιμη

Εργασίας επιθεώρηση:    Λάβετε διαισθητική οδηγίες για την επίλυση διενέξεων προγραμματισμού, όπου μπορείτε να επιλέξετε αν για εκτέλεση ενεργειών σε και ανάλυση.

Διαθέσιμη

Επεξεργασίας χωρίς σύνδεση:    Επεξεργασία σχέδια έργου, όταν δεν είστε συνδεδεμένοι σε Project Server 2010.

Διαθέσιμη

Για πληροφορίες σχετικά με τις βελτιώσεις λειτουργίες PWA στο Project Server 2010 Service Pack 1, ανατρέξτε στο άρθρο του Microsoft Project 2010 δημοσίευση ιστολογίου, ανακοίνωση Service Pack 1 για το Microsoft Project και του Project Server 2010.

Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να εφαρμόσετε Project Server 2010 Service Pack 1, ανατρέξτε στο θέμα Ανάπτυξη Service Pack 1 για τον Project Server 2010.

Επάνω μέρος της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×