Σχετικά με τους φακέλους στον υπολογιστή μου στο Outlook για Mac

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Το Outlook χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθόδους για την αποθήκευση στοιχεία με βάση τον τύπο του λογαριασμού που έχετε. Με μια λογαριασμός του Microsoft Exchange, όλοι οι τύποι στοιχείων είναι αποθηκευμένοι στο διακομιστή του Exchange και Outlook συγχρονίζεται με το διακομιστή σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτό σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα στοιχεία από άλλον υπολογιστή. Και, εάν έχει καταστραφεί σκληρό σας δίσκο, τις πληροφορίες δεν θα χαθεί επειδή ο διακομιστής έχει αντίγραφα των στοιχείων σας.

Αλλά για λογαριασμούς IMAP και POP, αποθηκεύονται τα στοιχεία εκτός από τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον υπολογιστή σας, όχι στο διακομιστή αλληλογραφίας. Εάν χρησιμοποιείτε πολλούς τύπους λογαριασμών στο Outlook, ενδέχεται να μπορείτε να δείτε φακέλους με την ετικέτα "Στον υπολογιστή μου" στο το παράθυρο περιήγησης. Αυτή η ετικέτα δηλώνει ότι τα στοιχεία στο φάκελο αποθηκεύονται μόνο στον υπολογιστή σας. αυτές δεν είναι συγχρονισμένο με ένα διακομιστή.

Εάν δεν γνωρίζετε ποιον τύπο λογαριασμού που έχετε

  1. Στην καρτέλα " Εργαλεία ", κάντε κλικ στην επιλογή Λογαριασμοί.

    Στο μενού "Εργαλεία", επιλέξτε "Λογαριασμοί"

  2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου διαλόγου Λογαριασμοί, κάντε κλικ στο λογαριασμό. Στο πεδίο Τύπος λογαριασμού εμφανίζεται με την περιγραφή του λογαριασμού στο δεξιό παράθυρο. Στην παρακάτω εικόνα, ο λογαριασμός είναι ένας λογαριασμός IMAP.

    Περιγραφή και τύπος λογαριασμού του Outlook.

Εάν έχετε ένα λογαριασμό IMAP, τα μηνύματα από αυτόν το λογαριασμό συγχρονίζονται με το διακομιστή IMAP. Στη λίστα φακέλων προβολής αλληλογραφίας, θα εμφανίζεται ένας ξεχωριστός φάκελος εισερχομένων για κάθε λογαριασμό IMAP που διαθέτετε.

Εάν έχετε ένα λογαριασμό POP, λήψη μηνυμάτων για να το στον υπολογιστή Εισερχόμενά μου. Εάν έχετε πολλούς λογαριασμούς POP, όλα τα μηνύματα από αυτούς τους λογαριασμούς λήψη σε το ίδιο στον υπολογιστή Εισερχόμενά μου. Επειδή οι λογαριασμοί POP δεν επιτρέπουν Outlook για συγχρονισμό με το διακομιστή αλληλογραφίας, τα μηνύματα από όλους τους λογαριασμούς POP μεταβείτε σε το στον υπολογιστή Εισερχόμενά μου. Γίνεται λήψη ενός αντιγράφου κάθε μηνύματος στο Outlook.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να διαχωρίσετε αλληλογραφίας για διαφορετικούς λογαριασμούς POP, μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες στο Outlook, η οποία δρομολογεί αυτόματα τα μηνύματά σας σε φακέλους, με βάση τη διεύθυνση του παραλήπτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία κανόνα.

Εάν έχετε μόνο λογαριασμούς Exchange στο Outlook, οι φάκελοι "Στον υπολογιστή μου" είναι κρυφοί από προεπιλογή. Αυτό βοηθά στην απλοποίηση της δομής των φακέλων στο παράθυρο περιήγησης. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αποτροπή της αποθήκευσης ενός στοιχείου κατά λάθος σε έναν φάκελο που δεν συγχρονίζεται με το διακομιστή Exchange. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται οι φάκελοι "Στον υπολογιστή μου" στο παράθυρο περιήγησης. Μπορεί να το θέλετε αυτό, για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών. Η εμφάνιση των φακέλων "Στον υπολογιστή μου" είναι υποχρεωτική για τη δημιουργία μιας ομάδας επαφών, επειδή η ομάδα δεν συγχρονίζεται με το διακομιστή Exchange.

Συμβουλή: Για να εμφανίσετε τους φακέλους στον υπολογιστή μου στο παράθυρο περιήγησης, στο μενού του Outlook, κάντε κλικ στο κουμπί " Προτιμήσεις ". Στην περιοχή Προσωπικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά και, στη συνέχεια, στην περιοχή λίστα φακέλων, απενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Απόκρυψη στον υπολογιστή μου φακέλων.

Για να μάθετε τι τύπο λογαριασμού που έχετε

  1. Στο μενού Εργαλεία, επιλέξτε Λογαριασμοί.

  2. Στο αριστερό τμήμα του παραθύρου διαλόγου Λογαριασμοί, κάντε κλικ στο λογαριασμό. Ο τύπος λογαριασμού εμφανίζεται κάτω από την περιγραφή του λογαριασμού. Στην παρακάτω εικόνα, ο λογαριασμός είναι ένας λογαριασμός POP.

    Ένδειξη τύπου λογαριασμού

Εάν έχετε ένα λογαριασμό IMAP, τα μηνύματα από αυτόν το λογαριασμό συγχρονίζονται με το διακομιστή IMAP. Στη λίστα φακέλων προβολής αλληλογραφίας, θα εμφανίζεται ένας ξεχωριστός φάκελος εισερχομένων για κάθε λογαριασμό IMAP που διαθέτετε.

Εάν έχετε ένα λογαριασμό POP, τα μηνύματα λαμβάνονται στα Εισερχόμενα του φακέλου "Στον υπολογιστή μου". Εάν έχετε πολλούς λογαριασμούς POP, όλα τα μηνύματα από αυτούς τους λογαριασμούς λαμβάνονται στα ίδια Εισερχόμενα του φακέλου "Στον υπολογιστή μου". Επειδή οι λογαριασμοί POP δεν επιτρέπουν στο Outlook να συγχρονίζεται με το διακομιστή αλληλογραφίας, τα μηνύματα από όλους τους λογαριασμούς POP παραδίδονται στα Εισερχόμενα του φακέλου "Στον υπολογιστή μου". Ένα αντίγραφο κάθε μηνύματος λαμβάνεται στο Outlook.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για να διαχωρίσετε την αλληλογραφία από διαφορετικούς λογαριασμούς POP, μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες του Outlook που δρομολογούν αυτόματα τα μηνύματα σε φακέλους, ανάλογα με τη διεύθυνση παραλήπτη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους κανόνες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία ή επεξεργασία κανόνα στο Outlook για Mac 2011.

Εάν έχετε μόνο λογαριασμούς Exchange στο Outlook, οι φάκελοι "Στον υπολογιστή μου" είναι κρυφοί από προεπιλογή. Αυτό βοηθά στην απλοποίηση της δομής των φακέλων στο παράθυρο περιήγησης. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην αποτροπή της αποθήκευσης ενός στοιχείου κατά λάθος σε έναν φάκελο που δεν συγχρονίζεται με το διακομιστή Exchange. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται οι φάκελοι "Στον υπολογιστή μου" στο παράθυρο περιήγησης. Μπορεί να το θέλετε αυτό, για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια ομάδα επαφών. Η εμφάνιση των φακέλων "Στον υπολογιστή μου" είναι υποχρεωτική για τη δημιουργία μιας ομάδας επαφών, επειδή η ομάδα δεν συγχρονίζεται με το διακομιστή Exchange.

Για να εμφανίσετε τους φακέλους "Στον υπολογιστή μου" στο παράθυρο περιήγησης, στο μενού του Outlook, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις. Στην περιοχή Προσωπικές ρυθμίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Γενικά. Στη συνέχεια, στην περιοχή Λίστα φακέλων, καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου Απόκρυψη των φακέλων "Στον υπολογιστή μου".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×