Σχετικά με τον "Οδηγό βάσης δεδομένων"

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Στο Visio, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό βάσης δεδομένων" για να δημιουργήσετε μία ή two way σύνδεσης μεταξύ των σχημάτων σε ένα σχέδιο και εγγραφές σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων. Με τη σύνδεση σχημάτων με εγγραφές, μπορείτε να δείτε τα δεδομένα σας σε μια οπτική φόρμα (το σχέδιό σας) και μια μορφή πίνακα (τον πίνακα βάσης δεδομένων).

Αφού έχετε δημιουργήσει τις συνδέσεις, μπορείτε να διατηρήσετε το σχέδιο και πίνακα συγχρονίζονται ώστε οι αλλαγές που κάνετε σε ένα από αυτά θα αντανακλώνται στο και τα δύο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον "Οδηγό βάσης δεδομένων" για να δημιουργήσετε ένα συνδεδεμένο σχεδίασης με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους.

Σύνδεση σχημάτων σε ένα υπάρχον σχέδιο σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων

Μπορείτε να συνδέσετε ένα υπάρχον σχέδιο, όπως ένα πρόγραμμα του office, για να τις πληροφορίες της βάσης δεδομένων, όπως οι λίστες εξοπλισμού. Μπορείτε είτε να συνδέσετε σε έναν υπάρχοντα πίνακα βάσης δεδομένων ή μπορείτε να δημιουργήσετε ένα από τον οδηγό και συμπληρώστε αργότερα.

Σημείωση: Εάν συνδέεστε σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel, πρέπει να ρυθμίσετε ένα βιβλίο εργασίας για να αποδεχτείτε τα δεδομένα, πριν να ξεκινήσετε τον οδηγό. Στο φύλλο εργασίας, το όνομα της περιοχής κελιών που περιέχουν τα δεδομένα σας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Excel για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ονομάσετε μια περιοχή κελιών.

Για να ξεκινήσετε, στη δεύτερη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε Σύνδεση σχημάτων σε εγγραφές της βάσης δεδομένων; στην τρίτη σελίδα επιλέξτε στα σχήματα σε ένα σχέδιο. Τα υπόλοιπα ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει τα υπόλοιπα βήματα για να συνδέσετε τον υπάρχοντα σχήματα εγγραφές σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων. Για βοήθεια καθώς εργάζεστε μέσω του οδηγού, πατήστε το πλήκτρο F1 με ανοιχτή τη σελίδα του οδηγού.

Δημιουργήσετε ένα πρωτότυπο σχήμα που μπορούν να συνδεθούν με οποιαδήποτε εγγραφή σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων

Μπορείτε να συνδέσετε ένα υπόδειγμα, όπως ένα σχήμα υπολογιστή ή ένα σχήμα άτομο, στις πληροφορίες της βάσης δεδομένων, όπως εξοπλισμό λίστες ή προσωπικό εγγραφές. Στη συνέχεια, μπορείτε να σύρετε το υπόδειγμα στη σελίδα σχεδίου, επιλέγοντας ποια εγγραφή στη βάση δεδομένων που θέλετε κάθε παρουσία του σχήματος για να αναπαραστήσετε καθώς εργάζεστε. Μπορείτε είτε να συνδέσετε σε έναν υπάρχοντα πίνακα βάσης δεδομένων ή μπορείτε να δημιουργήσετε ένα από τον οδηγό και συμπληρώστε αργότερα.

Σημείωση: Εάν συνδέεστε σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel, πρέπει να έχετε έτοιμη για να αποδεχτείτε τα δεδομένα του βιβλίου εργασίας. Στο φύλλο εργασίας, το όνομα την περιοχή των κελιών που περιέχει τα δεδομένα σας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Excel για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ονομάσετε μια περιοχή κελιών.

Για να ξεκινήσετε, στη δεύτερη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε Σύνδεση σχημάτων σε εγγραφές της βάσης δεδομένων; στην τρίτη σελίδα επιλέξτε πρωτότυπα σε ένα στάμπο εγγράφου ή πρωτότυπα σε ένα στάμπο του Visio. Τα υπόλοιπα ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει τα υπόλοιπα βήματα για να συνδέσετε ένα πρωτότυπο σχήμα σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων. Για βοήθεια καθώς εργάζεστε μέσω του οδηγού, πατήστε το πλήκτρο F1 με ανοιχτή τη σελίδα του οδηγού.

Μετά την ολοκλήρωση του οδηγού, φροντίστε να αποθηκεύσετε τις αλλαγές σε ένα αναθεωρημένο στάμπο του Visio ή ένα νέο στάμπο που περιέχει το υπόδειγμα συνδεδεμένων και σημείωσης όπου είναι αποθηκευμένη.

Δημιουργήστε ένα νέο πρωτότυπο σχήμα για κάθε εγγραφή σε έναν υπάρχοντα πίνακα βάσης δεδομένων

Εάν θέλετε να απεικονίσετε πολλές παρουσίες της ίδιας εγγραφής στο σχέδιό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα στάμπο που περιέχει μια ξεχωριστή πρωτότυπο σχήμα για κάθε εγγραφή σε έναν υπάρχοντα πίνακα βάσης δεδομένων. Για παράδειγμα, εάν έχετε έναν πίνακα βάσης δεδομένων office καρέκλες σε ποια κάθε εγγραφή (ή γραμμή) αντιπροσωπεύει ένα διαφορετικό μοντέλο, ίσως θέλετε να συμπεριλάβετε πολλές παρουσίες του κάθε μοντέλου στο πρόγραμμα του office.

Σημείωση: Εάν συνδέεστε σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel, πρέπει να έχετε έτοιμη για να αποδεχτείτε τα δεδομένα του βιβλίου εργασίας. Στο φύλλο εργασίας, το όνομα την περιοχή των κελιών που περιέχει τα δεδομένα σας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Excel για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ονομάσετε μια περιοχή κελιών.

Για να ξεκινήσετε, στη δεύτερη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε Δημιουργία νέων πρωτοτύπων από βάση δεδομένων. Τα υπόλοιπα ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει τα υπόλοιπα βήματα για τη δημιουργία ενός στάμπο υποδείγματα από έναν πίνακα βάσης δεδομένων. Για βοήθεια καθώς εργάζεστε μέσω του οδηγού, πατήστε το πλήκτρο F1 με ανοιχτή τη σελίδα του οδηγού.

Αφού έχετε ολοκληρώσει τον Οδηγό φροντίστε να αποθηκεύσετε το νέο στάμπο που περιέχει τα υποδείγματα συνδεδεμένο με ένα αναγνωρίσιμη όνομα και μια θέση, ώστε να μπορείτε να τα εντοπίσετε εύκολα ξανά. Όλα τα υποδείγματα θα έχουν την ίδια εμφάνιση, αλλά αυτά θα είναι με την ετικέτα σύμφωνα με το οποίο εγγραφής συνδέονται σε.

Δημιουργία ενός σχεδίου που αντιπροσωπεύει έναν υπάρχοντα πίνακα βάσης δεδομένων

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σχέδιο που περιέχει ένα νέο σχήμα για κάθε εγγραφή σε έναν υπάρχοντα πίνακα βάσης δεδομένων.

Πριν ξεκινήσετε, πρέπει να έχετε ήδη ένα πρωτότυπο σχήμα που είναι συνδεδεμένη με έναν πίνακα βάσης δεδομένων. Εάν δεν το έχετε κάνει που ακόμη, επιλέξτε πρώτα στην επιλογή Δημιουργία ένα πρωτότυπο σχήμα που μπορούν να συνδεθούν με οποιαδήποτε εγγραφή σε έναν πίνακα βάσης δεδομένων παραπάνω και, στη συνέχεια, δοκιμάστε ξανά αυτήν την επιλογή.

Σημείωση: Εάν συνδέεστε σε ένα υπολογιστικό φύλλο του Excel, πρέπει να έχετε έτοιμη για να αποδεχτείτε τα δεδομένα του βιβλίου εργασίας. Στο φύλλο εργασίας, το όνομα την περιοχή των κελιών που περιέχει τα δεδομένα σας. Ανατρέξτε στην τεκμηρίωση του Excel για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο για να ονομάσετε μια περιοχή κελιών.

Για να ξεκινήσετε, στη δεύτερη σελίδα του οδηγού, επιλέξτε Δημιουργία ένα συνδεδεμένο σχεδίασης ή να τροποποιήσετε ένα υπάρχον. Τα υπόλοιπα ο οδηγός θα σας καθοδηγήσει τα υπόλοιπα βήματα για να δημιουργήσετε ένα σχέδιο από έναν πίνακα βάσης δεδομένων. Όλα τα σχήματα θα έχουν την ίδια εμφάνιση, αλλά τα πεδία δεδομένων σχήματος θα συμπληρώνεται σύμφωνα με το οποίο εγγραφής συνδέονται σε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×