Σχετικά με τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Καλή σχεδίαση βάσης δεδομένων εξασφαλίζει ότι είναι εύκολο να διατηρήσετε τη βάση δεδομένων. Αποθήκευση δεδομένων σε πίνακες και κάθε πίνακας περιέχει δεδομένα σχετικά με ένα μόνο θέμα, όπως πελάτες. Επομένως, μπορείτε να ενημερώσετε ένα συγκεκριμένο τμήμα των δεδομένων, όπως μια διεύθυνση, σε ένα μόνο σημείο και αυτή η αλλαγή εμφανίζεται αυτόματα σε ολόκληρη τη βάση δεδομένων.

Μια σωστά σχεδιασμένη βάση δεδομένων περιέχει συνήθως διαφορετικούς τύπους ερωτημάτων που εμφανίζουν τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Ένα ερώτημα μπορεί να εμφανίζει ένα υποσύνολο των δεδομένων, όπως όλους τους πελάτες στο Λονδίνο ή συνδυασμούς δεδομένων από διαφορετικούς πίνακες, όπως πληροφορίες παραγγελιών σε συνδυασμό με πληροφορίες για τον πελάτη.

A query with fields from two tables

Εικόνα κουμπιού Αυτό το ερώτημα ανακτά το Αναγνωριστικό παραγγελίας, το όνομα της εταιρείας, πόλη και απαιτούμενες πληροφορίες ημερομηνίας για πελάτες στο Λονδίνο των οποίων οι παραγγελίες απαιτούνται Απριλίου.

Τα αποτελέσματα που θέλετε από τη βάση δεδομένων — - στις φόρμες και τις σελίδες πρόσβασης δεδομένων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και τις αναφορές που θέλετε να εκτυπώσετε —-δεν παρέχουν απαραίτητα υποδείξεις σχετικά με τον τρόπο που θα πρέπει να δομήσετε τους πίνακες στη βάση δεδομένων σας, επειδή συχνά βασίζετε τις φόρμες, εκθέσεις, και σελίδες πρόσβασης δεδομένων σε ερωτήματα αντί για πίνακες.

Πριν χρησιμοποιήσετε Microsoft Access για να δημιουργήσετε πίνακες, ερωτήματα, φόρμες και άλλα αντικείμενα, είναι καλή ιδέα να σκιτσάρετε και να αλλάξετε το σχεδιασμό σας σε χαρτί πρώτα. Μπορείτε επίσης να εξετάσετε σωστά σχεδιασμένη βάσεις δεδομένων που είναι παρόμοια με αυτή που σχεδιάζετε ή μπορείτε να ανοίξετε το δείγμα βάσης δεδομένων Northwind και, στη συνέχεια, ανοίξτε το παράθυρο "Σχέσεις" για να εξετάσετε τη σχεδίαση.

Ακολουθήστε αυτά τα βασικά βήματα κατά τη σχεδίαση της βάσης δεδομένων σας.

Προσδιορίστε το σκοπό της βάσης δεδομένων σας

Είναι το πρώτο βήμα στο σχεδιασμό μιας βάσης δεδομένων για να καθορίσετε το σκοπό και πώς είναι να χρησιμοποιηθεί:

 • Να συνομιλήσετε με άτομα που θα χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων. Ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τα ερωτήματα που και θέλετε η βάση δεδομένων για να απαντήσετε.

 • Σχεδιάστε τις αναφορές που θέλετε τη βάση δεδομένων για την παραγωγή.

 • Συγκεντρώστε τις φόρμες που χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη στιγμή για την εγγραφή των δεδομένων σας.

Όπως μπορείτε να προσδιορίσετε το σκοπό της βάσης δεδομένων σας, μια λίστα με τις πληροφορίες που θέλετε από τη βάση δεδομένων θα αρχίσει να δημιουργείται. Από αυτό, μπορείτε να προσδιορίσετε ποια δεδομένα πρέπει να αποθηκεύσετε σε βάση δεδομένων και σε ποιο θέμα κάθε δεδομένο ανήκει σε. Αυτά τα δεδομένα αντιστοιχούν στα πεδία (στήλες) σε βάση δεδομένων σας και τα θέματα που αυτά τα στοιχεία που ανήκουν σε αντιστοιχούν στους πίνακες.

Καθορισμός των πεδίων που χρειάζεστε στη βάση δεδομένων

Κάθε πεδίο είναι ένα δεδομένο σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα. Για παράδειγμα, ίσως χρειαστεί να αποθηκεύσετε τα ακόλουθα δεδομένα σχετικά με τους πελάτες σας: όνομα, διεύθυνση, πόλη, κατάσταση και τον αριθμό τηλεφώνου της εταιρείας. Πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο πεδίο για κάθε ένα από αυτά τα δεδομένα. Κατά τον καθορισμό των πεδίων που χρειάζεστε, λάβετε υπόψη αυτές τις αρχές σχεδίασης:

 • Συμπεριλάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

 • Αποθήκευση πληροφοριών σε μικρότερα λογικά μέρη. Για παράδειγμα, ονόματα υπαλλήλων συχνά διαχωρίζονται σε δύο πεδία, όνομα και επώνυμο, ώστε να είναι εύκολο να ταξινομήσετε δεδομένα κατά επώνυμο.

 • Μην δημιουργήσετε πεδία για τα δεδομένα που αποτελείται από λίστες πολλών στοιχείων. Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα προμηθευτές, εάν δημιουργήσετε ένα πεδίο προϊόντων που περιέχει μια λίστα με κάθε προϊόν που λαμβάνετε από τον προμηθευτή, διαχωρισμένες με κόμματα θα είναι πιο δύσκολο να βρείτε μόνο τους προμηθευτές που παρέχουν ένα συγκεκριμένο προϊόν.

 • Μην περιλαμβάνετε προκύψει ή υπολογιζόμενα δεδομένα (δεδομένα που είναι το αποτέλεσμα ενός παράσταση ). Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα πεδίο "Τιμή_μονάδας" και ένα πεδίο Ποσότητα, μην δημιουργήσετε ένα πρόσθετο πεδίο που πολλαπλασιάζει τις τιμές σε αυτά τα δύο πεδία.

 • Μην δημιουργείτε πεδία που είναι παρόμοιο με το μεταξύ τους. Για παράδειγμα, σε έναν πίνακα προμηθευτές, εάν δημιουργήσετε τα πεδία "Προϊόν1", "Προϊόν2" και "Προϊόν3", θα είναι πιο δύσκολο να βρείτε όλους τους προμηθευτές που παρέχουν ένα συγκεκριμένο προϊόν. Επίσης, θα πρέπει να αλλάξετε τη σχεδίαση της βάσης δεδομένων σας, αν ένας προμηθευτής παρέχει περισσότερα από τρία προϊόντα. Χρειάζεστε μόνο ένα πεδίο για τα προϊόντα αν τοποθετήσετε αυτό το πεδίο στον πίνακα "προϊόντα" αντί του πίνακα "Προμηθευτές".

Καθορισμός των πινάκων που χρειάζεστε στη βάση δεδομένων

Κάθε πίνακας θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με ένα θέμα. Η λίστα πεδίων θα παρέχει στοιχεία για τους πίνακες που χρειάζεστε. Για παράδειγμα, εάν έχετε ένα πεδίο ΗμερομηνίαΠρόσληψης, το θέμα είναι έναν εργαζόμενο, ώστε να ανήκει στον πίνακα "Υπάλληλοι". Ενδέχεται να έχετε έναν πίνακα για τους πελάτες, έναν πίνακα για τα προϊόντα και ενός πίνακα για τις παραγγελίες.

Προσδιορίστε τον πίνακα που ανήκει κάθε πεδίο

Όταν αποφασίζετε ποιος πίνακας στις οποίες ανήκει κάθε πεδίο, λάβετε υπόψη αυτές τις αρχές σχεδίασης:

 • Προσθέστε το πεδίο μόνο έναν πίνακα.

 • Χωρίς προσθήκη πεδίου σε έναν πίνακα, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τις ίδιες πληροφορίες που εμφανίζονται σε πολλές εγγραφές σε αυτόν τον πίνακα. Εάν διαπιστώσετε ότι ένα πεδίο σε έναν πίνακα θα περιέχει πολλές διπλές πληροφορίες, αυτό το πεδίο είναι πιθανώς σε λάθος πίνακα.

  Για παράδειγμα, εάν τοποθετήσετε το πεδίο που περιέχει τη διεύθυνση ενός πελάτη στον πίνακα "Παραγγελίες", οι πληροφορίες είναι πιθανό να επαναληφθούν σε περισσότερες από μία εγγραφές, επειδή ο πελάτης πιθανότατα θα τοποθετήσετε περισσότερες από μία σειρά. Ωστόσο, εάν τοποθετήσετε το πεδίο "Διεύθυνση" στον πίνακα "πελάτες", θα εμφανίζεται μόνο μία φορά. Στο πλαίσιο αυτό, έναν πίνακα σε ένα Βάση δεδομένων της Microsoft Access διαφέρει από έναν πίνακα σε μια βάση δεδομένων επίπεδο αρχείο, όπως ένα υπολογιστικό φύλλο.

  Όταν μια πληροφορία αποθηκεύεται μόνο μία φορά, μπορείτε να την ενημερώσετε σε ένα σημείο. Αυτό είναι πιο αποτελεσματικό και καταργεί επίσης τη δυνατότητα να διπλότυπες εγγραφές που περιέχουν διαφορετικές πληροφορίες.

Προσδιορίστε το πεδίο ή τα πεδία με μοναδικές τιμές σε κάθε εγγραφή

Για Microsoft Access να συνδέει πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε ξεχωριστούς πίνακες — για παράδειγμα, για να συνδέσετε έναν πελάτη με όλες τις παραγγελίες του πελάτη — κάθε πίνακα στη βάση δεδομένων σας πρέπει να περιλαμβάνει ένα πεδίο ή σύνολο πεδίων που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο κάθε μεμονωμένη εγγραφή στον πίνακα. Αυτό το πεδίο ή σύνολο πεδίων ονομάζεται μια πρωτεύον κλειδί.

Προσδιορίστε τις σχέσεις μεταξύ πινάκων

Τώρα που έχετε χωρίσει τις πληροφορίες σας σε πίνακες και που έχουν προσδιοριστεί πρωτεύον κλειδί πεδία, χρειάζεστε έναν τρόπο για να υποδείξετε στο Microsoft Access τον τρόπο για να εμφανίσετε ξανά σχετικές πληροφορίες μαζί ξανά με χαρακτηριστική τρόπους. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να ορίσετε σχέσεις μεταξύ πινάκων.

Ίσως σας φανεί χρήσιμο να προβάλετε τις σχέσεις σε μια υπάρχουσα βάση δεδομένων σωστά σχεδιασμένη όπως το δείγμα βάσης δεδομένων Northwind.

Βελτίωση του σχεδιασμού σας

Αφού έχετε σχεδιάσει το πινάκων, πεδίων και σχέσεις που χρειάζεστε, είναι ώρα να μελετήσετε τη σχεδίαση και εντοπισμός τυχόν ζητήματα που ενδέχεται να παραμείνει. Είναι πιο εύκολο να αλλάξετε τη σχεδίαση της βάσης δεδομένων τώρα από θα Αφού συμπληρώσετε τους πίνακες με τα δεδομένα.

Χρήση της Microsoft Access για να δημιουργήσετε τους πίνακές σας, να καθορίσετε τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων και εισαγάγετε αρκετό δείγμα δεδομένων στους πίνακές σας, ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τη σχεδίαση. Για να ελέγξετε τις σχέσεις στη βάση δεδομένων σας, ελέγξτε εάν μπορείτε να δημιουργήσετε ερωτήματα για να λάβετε τις απαντήσεις που θέλετε. Δημιουργήστε προσχέδια τις φόρμες και αναφορές και δείτε αν εμφανίζονται τα αναμενόμενα δεδομένα. Αναζητήστε περιττές επαναλήψεις ως προς δεδομένα και να αποκλείσετε τους.

Εισαγωγή δεδομένων και δημιουργία άλλων αντικειμένων βάσης δεδομένων

Όταν είστε ικανοποιημένοι που τις δομές πίνακα ικανοποιούν τις αρχές σχεδίασης που περιγράφονται εδώ και, στη συνέχεια, θα πρέπει να προχωρήσετε και να προσθέσετε όλα τα υπάρχοντα δεδομένα στους πίνακες. Στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε άλλα αντικείμενα βάσης δεδομένων —-ερωτήματα, φόρμες, εκθέσεις, σελίδες πρόσβασης δεδομένων, μακροεντολές και λειτουργικές μονάδες.

Χρησιμοποιήστε τα εργαλεία ανάλυσης της Microsoft Access

Η Microsoft Access περιλαμβάνει δύο εργαλεία που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη σχεδίαση μιας Βάση δεδομένων της Microsoft Access.

 • Η ανάλυση πινάκων να αναλύσετε τη σχεδίαση ενός πίνακα κάθε φορά, μπορεί να προτείνει νέες δομές πινάκων και σχέσεων, εάν είναι απαραίτητο και να διαιρέσει έναν πίνακα σε νέους σχετιζόμενους πίνακες εάν που έχει νόημα.

 • Η ανάλυση απόδοσης να αναλύσετε ολόκληρη τη βάση δεδομένων σας και να κάνει συστάσεις και προτάσεις για τη βελτίωση του. Ο οδηγός επίσης να εφαρμόσετε αυτές τις συστάσεις και προτάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων στην Access, ανατρέξτε στο άρθρο της Γνωσιακής βάσης που θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων στην Accessπού θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση μιας βάσης δεδομένων στην Access.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×