Σχεδιασμός τοποθεσιών και διαχείριση χρηστών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Ο τύπος για επιτυχή τοποθεσιών και χρηστών ικανοποιημένοι είναι επίσης και προγραμματισμένες και διαρκούς προσέγγιση στη Διαχείριση τοποθεσιών και χρήστη. Εδώ θα βρείτε ορισμένες βασικές εργασίες και τα θέματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για Σχεδιασμός τοποθεσιών και διαχείριση χρηστών για την εταιρεία σας.

Διαχείριση τοποθεσιών και συλλογών τοποθεσιών

Η συλλογή τοποθεσιών είναι μια ομάδα τοποθεσιών του SharePoint που έχουν τον ίδιο κάτοχο και χρησιμοποιούν από κοινού ορισμένες ρυθμίσεις διαχείρισης, όπως τα δικαιώματα. Οι συλλογές τοποθεσιών έχουν ιεραρχική δομή και περιλαμβάνουν πάντα μια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου και τυχόν τοποθεσίες κάτω από αυτήν.

Ιεραρχικό διάγραμμα συλλογής τοποθεσιών που δείχνει μια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου και τις δευτερεύουσες τοποθεσίες.

Η τοποθεσία ομάδας και οποιεσδήποτε τοποθεσίες δημιουργείτε κάτω από αυτήν είναι διαθέσιμες μόνο στους χρήστες που προσκαλείτε παραχωρώντας τους δικαιώματα στην τοποθεσία. Μια τοποθεσία ομάδας παρέχει στην εταιρεία ή την ομάδα σας τη δυνατότητα διασύνδεσης και συνεργασίας σε έγγραφα και άλλα αρχεία, τη δυνατότητα καταχώρησης ανακοινώσεων, προγραμματισμού συσκέψεων, συντήρησης εργασιών, παρακολούθησης θεμάτων ή στοιχείων ενεργειών, αποθήκευσης πληροφοριών σε λίστες και ούτω καθεξής. Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε διάφορες δευτερεύουσες τοποθεσίες από τα διαθέσιμα πρότυπα τοποθεσίας στην τοποθεσία ομάδας.

Σε μια μεγάλη εταιρεία, μπορεί να είναι τυπικό για το περιβάλλον του SharePoint Online να συμπεριλαμβάνει αρκετές συλλογές τοποθεσιών, καθεμία με πολλές τοποθεσίες κάτω από αυτήν. Ως αποτέλεσμα, μπορεί να θέλετε να αναθέσετε τη διαχείριση των τοποθεσιών ή συλλογών τοποθεσιών σε διαφορετικά άτομα στην εταιρεία σας. Το μοντέλο δικαιωμάτων του SharePoint βοηθά, επιτρέποντάς σας να εκχωρήσετε δικαιώματα σε διαφορετικούς ρόλους, όπως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, κάτοχος τοποθεσίας και άλλους ρόλους για τους οποίους θα μάθετε αργότερα.

Ως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, έχετε το επίπεδο δικαιωμάτων Πλήρης έλεγχος στη συλλογή τοποθεσιών. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να προσθέτετε ή να διαγράφετε τοποθεσίες και να αλλάζετε τις ρυθμίσεις οποιασδήποτε τοποθεσίας που περιλαμβάνεται στη συλλογή τοποθεσιών. Επιπλέον, μπορείτε να προβάλλετε, να προσθέτετε, να διαγράφετε ή να αλλάζετε όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται σε αυτές τις τοποθεσίες.

Τυπικές αρμοδιότητες του διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών

Εάν είστε διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών για την τοποθεσία σας στο SharePoint Online, οι αρμοδιότητές σας ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Είστε το σημείο επαφής μεταξύ των χρηστών σας και του καθολικού διαχειριστή του Office 365 ή του διαχειριστή του SharePoint Online.

 • Αποφασίζετε ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε σημαντικό περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε τοποθεσίες του SharePoint Online, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους δικαιωμάτων επιπέδου συλλογής τοποθεσιών.

 • Καθορίζετε ποιες δυνατότητες θα είναι διαθέσιμες στα άτομα που θα χρησιμοποιούν τις τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών σας.

 • Παρέχετε τεχνική υποστήριξη για τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συλλογή τοποθεσιών σας.

 • Επιλέγετε έναν δευτερεύοντα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών για τη συλλογή τοποθεσιών σας.

 • Δημιουργείτε νέες τοποθεσίες.

 • Προβάλλετε, διαγράφετε ή επαναφέρετε στοιχεία από τον Κάδο Ανακύκλωσης της συλλογής τοποθεσιών.

 • Δημιουργείτε και προσαρμόζετε τη δημόσια τοποθεσία Web.

 • Παρέχετε βοήθεια στη διαχείριση συγκεκριμένων δυνατοτήτων, όπως:

  • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων της συλλογής τοποθεσιών.

  • Δημιουργία ή προσαρμογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας.

  • Ορισμός τοπικών ρυθμίσεων.

Σημείωση: Ίσως χρειαστεί να εργαστείτε με το διαχειριστή του SharePoint Online για τη Διαχείριση συλλογών τοποθεσιών (Εάν δεν είστε επίσης αυτό το άτομο). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες του διαχειριστή του SharePoint Online, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση συλλογών τοποθεσιών και καθολικών ρυθμίσεων στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

Ο διαχειριστής του SharePoint Online μπορεί να εκτελεί τις ακόλουθες εργασίες:

 • Δημιουργία, διαγραφή και επαναφορά συλλογών τοποθεσιών.

 • Εκχώρηση και εποπτεία του χώρου αποθήκευσης της συλλογής τοποθεσιών.

 • Εκχώρηση πρόσβασης σε διαχειριστές συλλογών τοποθεσιών.

 • Ορισμός της προεπιλεγμένης τοποθεσίας του SharePoint.

 • Σχεδιασμός για τοποθεσίες πολλαπλών γλωσσών.

 • Διαχείριση προφίλ χρηστών.

 • Σχεδιασμός και διαχείριση δυνατοτήτων, όπως των διαχειριζόμενων μετα-δεδομένων.

 • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση εξωτερικής κοινής χρήσης.

Τυπικές αρμοδιότητες του κατόχου τοποθεσίας

Εάν είστε κάτοχος τοποθεσίας, έχετε το επίπεδο δικαιωμάτων Πλήρης έλεγχος για μια τοποθεσία και οι αρμοδιότητές σας ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Δημιουργία και διαχείριση τοποθεσιών.

 • Διαχείριση δυνατοτήτων και ρυθμίσεων της τοποθεσίας, όπως της εμφάνισης και της αίσθησης.

 • Αποθήκευση τοποθεσίας ως προτύπου.

 • Διαχείριση στηλών τοποθεσίας και τύπων περιεχομένου τοποθεσίας.

 • Διαγραφή τοποθεσίας.

 • Προσαρμογή τοπικών ρυθμίσεων και ρυθμίσεων γλώσσας.

 • Προσθήκη εφαρμογών σε τοποθεσίες.

Ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας σας και τον όγκο του περιεχομένου που σχεδιάζετε να έχετε στις τοποθεσίες σας, ίσως θελήσετε να δημιουργήσετε δευτερεύουσες τοποθεσίες για να οργανώσετε το περιεχόμενο. Οι τοποθεσίες μέσα σε μια συλλογή τοποθεσιών τακτοποιούνται με ιεραρχική δομή. Όταν δημιουργείτε τοποθεσίες κάτω από την τοποθεσία ανώτατου επιπέδου, συγκροτείτε αυτήν την ιεραρχία. Μπορείτε να δημιουργήσετε δευτερεύουσες τοποθεσίες κάτω από την τοποθεσία της ομάδας σας και να δημιουργήσετε επίσης πρόσθετες δευτερεύουσες τοποθεσίες κάτω από αυτές τις τοποθεσίες.

Σημείωση:  Ο διαχειριστής του SharePoint Online δημιουργεί την τοποθεσία ανώτατου επιπέδου για τη συλλογή τοποθεσιών και ορίζει έναν άλλο διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών. Οι κάτοχοι τοποθεσιών μπορούν να δημιουργούν δευτερεύουσες τοποθεσίες.

Διάγραμμα ιεραρχίας τοποθεσίας

Υπάρχουν πολλοί πιθανοί τρόποι από τους οποίους μπορείτε να επιλέξετε για να οργανώσετε δευτερεύουσες τοποθεσίες. Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να δημιουργήσετε δευτερεύουσες τοποθεσίες:

 • Κατά ομάδα ή τμήμα

 • Κατά λειτουργικό σκοπό

 • Κατά κατηγορία περιεχομένου

 • Κατά έργο

 • Κατά πελάτη

 • Κατά επίπεδο δικαιωμάτων ή διαβάθμιση (π.χ., εάν υπάρχει κάποια πληροφορία που πρέπει να περιοριστεί, ίσως θελήσετε να την απομονώσετε σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία)

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε πόσες τοποθεσίες θέλετε και με ποια λογική πρόκειται να τις οργανώσετε. Μπορεί να σας φανεί χρήσιμο να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα για την ιεραρχία της τοποθεσίας σας, που θα σας βοηθήσει στην οργάνωση του σχεδιασμού σας. Μπορείτε γρήγορα να σχεδιάσετε ένα διάγραμμα σε ένα κομμάτι χαρτί ή σε έναν πίνακα, ίσως όμως θελήσετε να δημιουργήσετε ένα πιο επίσημο διάγραμμα, χρησιμοποιώντας ένα από τα σχήματα ιεραρχίας που διατίθενται ως SmartArt στο Microsoft Word ή το Microsoft PowerPoint. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε ένα διάγραμμα που μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ανατρέχετε σε αυτό, αλλά και να το τροποποιείτε με την πάροδο του χρόνου.

Επίσης, σκεφτείτε το σκοπό κάθε τοποθεσίας. Αυτό θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε τα πρότυπα τοποθεσιών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τη δημιουργία νέων τοποθεσιών. Το SharePoint Online περιλαμβάνει μια μεγάλη ποικιλία προτύπων για τοποθεσίες που μπορείτε να επιλέξετε κατά τη δημιουργία μιας νέας τοποθεσίας. Επιλέγοντας ένα πρότυπο τοποθεσίας το οποίο έχει σχεδιαστεί για συγκεκριμένο σκοπό, παρέχετε στους χρήστες μια δυναμική αφετηρία για την εργασία τους. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία αναφοράς που θα χρησιμοποιείται από τα μέλη της ομάδας για την κοινή χρήση ή την ενημέρωση πληροφοριών έργου, μπορείτε να ξεκινήσετε επιλέγοντας το πρότυπο τοποθεσίας Wiki, επειδή το συγκεκριμένο πρότυπο έχει σχεδιαστεί για αυτού του είδους την επικοινωνία.

Σημείωση: Ο διαχειριστής του SharePoint Online διαχειρίζεται προσωπικών τοποθεσιών (οι τοποθεσίες μου τοποθεσίας). Προσωπικές τοποθεσίες είναι διανομείς όπου οι χρήστες μπορούν να δικτύου με τους συναδέλφους και να παρακολουθούν τις πληροφορίες. Ως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να ελέγχετε δεν προσωπικές τοποθεσίες. Αντί για αυτό, κάθε χρήστης είναι ο διαχειριστής της δικό μου τοποθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σχεδιασμό οι τοποθεσίες μου, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση συλλογών τοποθεσιών και καθολικών ρυθμίσεων στο Κέντρο διαχείρισης του SharePoint.

Λίστα προτύπων τοποθεσίας

Η λίστα που ακολουθεί περιλαμβάνει μια λίστα με τα υποστηριζόμενα πρότυπα τοποθεσίας και μια περιγραφή για το καθένα. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λίστα για να αποφασίσετε ποιοι τύποι τοποθεσιών ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της εταιρείας σας.

 • Κέντρο βασικής αναζήτησης    Μια τοποθεσία για την παροχή της εμπειρίας αναζήτησης. Αυτή η τοποθεσία περιλαμβάνει σελίδες για τα αποτελέσματα αναζήτησης και σύνθετες αναζητήσεις.

 • Ιστολόγιο μια τοποθεσία για ένα άτομο ή ομάδα για να δημοσιεύσετε ιδέες, παρατηρήσεις και γνώσεις που μπορούν να σχολιάσουν οι επισκέπτες της τοποθεσίας.

 • Κέντρο επιχειρηματικών πληροφοριών    Μια τοποθεσία για την παρουσίαση περιεχομένου επιχειρηματικής ευφυΐας στο SharePoint Online.

 • Τοποθεσία κοινότητας    Μια τοποθεσία για συμμετοχή σε συζητήσεις κοινότητας.

 • Κέντρο εντοπισμού μια τοποθεσία για να διαχειριστείτε τη διατήρηση αναζήτησης και εξαγωγής περιεχομένου για νομικά θέματα και έρευνες.

 • Κέντρο εγγράφων    Μια τοποθεσία για την κεντρική διαχείριση εγγράφων στην εταιρεία σας.

 • Κέντρο αναζήτησης επιχειρήσεων μια τοποθεσία για την παροχή της εμπειρίας αναζήτησης. Στη σελίδα υποδοχής περιλαμβάνει ένα πλαίσιο αναζήτησης με δύο καρτέλες: μία για γενικές αναζητήσεις και μία άλλη για αναζητήσεις πληροφοριών σχετικά με άτομα. Μπορείτε να προσθέσετε και να προσαρμόσετε καρτέλες για εστίαση σε κάποιο άλλο εύρος αναζήτησης ή τύπους αποτελεσμάτων.

 • Τοποθεσία έργου    Μια τοποθεσία για τη διαχείριση και συνεργασία σε ένα έργο.

 • Κέντρο εγγραφών    Μια τοποθεσία σχεδιασμένη για τη διαχείριση εγγραφών. Οι διαχειριστές εγγραφών μπορούν να ρυθμίσουν τις παραμέτρους του πίνακα δρομολόγησης ώστε να κατευθύνουν τα εισερχόμενα αρχεία σε συγκεκριμένες θέσεις. Αυτή η τοποθεσία σάς επιτρέπει, επίσης, να διαχειρίζεστε εάν είναι δυνατή η διαγραφή ή η τροποποίηση των εγγραφών μετά την προσθήκη τους στο αποθετήριο δεδομένων.

 • Τοποθεσία ροής εργασίας SAP    Μια τοποθεσία ροής εργασίας SAP που συνδυάζει όλες τις επαγγελματικές εργασίες χρήστη. Μπορείτε να προσθέσετε άλλα Τμήματα Web που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη ροή εργασίας.

 • Τοποθεσία ομάδας    Μια τοποθεσία στην οποία οι ομάδες οργανώνουν, συντάσσουν και μοιράζονται πληροφορίες γρήγορα. Παρέχει μια βιβλιοθήκη εγγράφων και λίστες για τη διαχείριση ανακοινώσεων, στοιχείων ημερολογίου, εργασιών και συζητήσεων.

 • Αποθετήριο διεργασιών Visio    Μια τοποθεσία στην οποία οι ομάδες προβάλλουν, μοιράζονται και αποθηκεύουν διαγράμματα διεργασιών Visio γρήγορα. Παρέχει μια βιβλιοθήκη εγγράφων με διαχείριση εκδόσεων για την αποθήκευση διαγραμμάτων διεργασιών και λίστες για τη διαχείριση ανακοινώσεων, εργασιών και συζητήσεων αναθεώρησης.

Διακυβέρνηση

Διακυβέρνηση είναι το σύνολο πολιτικών, ρόλων, αρμοδιοτήτων και διεργασιών που καθοδηγούν, κατευθύνουν και ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο τα επιχειρηματικά τμήματα μιας εταιρείας συνεργάζονται με τις τεχνικές ομάδες για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Αναφορικά με τη συλλογή τοποθεσιών του SharePoint Online, ένα σχέδιο διακυβέρνησης μπορεί να είναι ο οδηγός που συμβάλλει στο σχεδιασμό των ρόλων, των αρμοδιοτήτων και των πολιτικών που απαιτούνται για την υποστήριξη της συλλογής τοποθεσιών. Η διακυβέρνηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Αρχιτεκτονική πληροφοριών, όπως ιστοσελίδες, έγγραφα, λίστες και δεδομένα

 • Δραστηριότητες διατήρησης, όπως διαχείριση λογαριασμών χρηστών

 • Πολιτικές εμπορικής και προσωπικής προσαρμογής

 • Εκπαίδευση

Είναι σημαντικό για να προετοιμάσετε ένα σχέδιο διακυβέρνησης για την εταιρεία σας. Με τη συμμετοχή στην ανάπτυξη ενός σχεδίου διακυβέρνησης, που βοηθά στον προσδιορισμό της κατοχής για επιχειρήσεις και τεχνικές ομάδες, καθορίζει ποιος είναι υπεύθυνος για ποιες περιοχές του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ενός σχεδίου διακυβέρνησης, ανατρέξτε στο θέμα βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία και διαχείριση τοποθεσιών ομάδας.

Σημείωση:  Ίσως χρειαστεί να συνεργαστείτε με το διαχειριστή του SharePoint Online για τη διαχείριση των χρηστών. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής του SharePoint Online διαχειρίζεται τα προφίλ χρηστών.

Λογαριασμοί χρηστών στο Office 365

Ο καθολικός διαχειριστής προσθέτει νέους χρήστες στο Office 365, χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης του Office 365, το οποίο είναι η πύλη για τη διαχείριση χρηστών και τη ρύθμιση παραμέτρων των υπηρεσιών. Κατά την προσθήκη ενός νέου χρήστη, ο καθολικός διαχειριστής κάνει τα εξής:

 • Καθορίζει εάν ο συγκεκριμένος χρήστης μπορεί να έχει επίσης πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης

 • Ορίζει τη γεωγραφική θέση για το χρήστη

 • Επιλέγει τον τύπο της άδειας χρήσης

 • Δημιουργεί ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για το χρήστη

Χρήστες τοποθεσίας ομάδας

Μπορείτε να προσθέσετε χρήστες στην τοποθεσία της ομάδας σας και να προσαρμόσετε τα δικαιώματα για τους χρήστες. Τα επίπεδα δικαιωμάτων και η ιδιότητα μέλους ομάδας του SharePoint βρίσκονται στην περιοχή Ρυθμίσεις. Ωστόσο, το Office 365 τώρα δημιουργεί μια ομάδα ασφαλείας που ονομάζεται Όλοι εκτός από εξωτερικούς χρήστες που περιέχει όλους τους χρήστες καταλόγου του Office 365 (εκτός από τα άτομα που βρίσκονται εκτός της εταιρείας σας και τα οποία προσκαλούνται μέσω της δυνατότητας εξωτερικής κοινής χρήσης). Σε αυτήν την ομάδα ασφαλείας εκχωρείται αυτόματα πρόσβαση ως μέλος στο SharePoint Online. Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες που προσθέτετε στον κατάλογο του Office 365 μπορούν να επεξεργαστούν τοποθεσίες, λίστες και βιβλιοθήκες από προεπιλογή.

Επίπεδα δικαιωμάτων και ιδιότητα μέλους ομάδας

Τα επίπεδα δικαιωμάτων είναι συλλογές δικαιωμάτων του SharePoint Online που επιτρέπουν σε χρήστες να εκτελούν ένα σύνολο σχετικών εργασιών. Για παράδειγμα, το επίπεδο δικαιωμάτων "Ανάγνωση" περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων) τα δικαιώματα "Προβολή στοιχείων", "Άνοιγμα στοιχείων", "Προβολή σελίδων" και "Προβολή εκδόσεων", τα οποία απαιτούνται για την προβολή σελίδων, εγγράφων και στοιχείων σε μια τοποθεσία του SharePoint. Τα δικαιώματα μπορεί να περιλαμβάνονται σε περισσότερα από ένα επίπεδα δικαιωμάτων.

Δεν συνιστάμε την εκχώρηση επιπέδων δικαιωμάτων απευθείας σε μεμονωμένους χρήστες, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να καταστήσει ιδιαίτερα δύσκολη την παρακολούθηση και τη διαχείριση των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε τοποθεσίες. Μερικές φορές είναι απαραίτητο, αλλά πρέπει να διατηρούνται στο ελάχιστο για να αποφύγετε την πολυπλοκότητα. Αντί για αυτό, εκχωρήστε πρώτα δικαιώματα σε ομάδες και στη συνέχεια σε μεμονωμένους χρήστες που ανήκουν στις κατάλληλες ομάδες. Μια ομάδα είναι ένα σύνολο χρηστών που ορίζονται σε επίπεδο συλλογής τοποθεσιών για την εύκολη διαχείριση των δικαιωμάτων. Σε κάθε ομάδα εκχωρείται ένα προεπιλεγμένο επίπεδο δικαιωμάτων. Για παράδειγμα, ορισμένες βασικές προεπιλεγμένες ομάδες του SharePoint περιλαμβάνουν τα ακόλουθα επίπεδα δικαιωμάτων:

Ομάδα

Επίπεδο δικαιωμάτων

Κάτοχοι

Πλήρης έλεγχος

Επισκέπτες

Ανάγνωση

Μέλη

Συνεισφορά


Οποιοσδήποτε με δικαιώματα "Πλήρης έλεγχος" μπορεί να δημιουργήσει προσαρμοσμένες ομάδες.

Σημείωση:  Όταν εκχωρείτε επίπεδα δικαιωμάτων σε ομάδες του SharePoint σε επίπεδο συλλογής τοποθεσιών, αυτά τα επίπεδα δικαιωμάτων μεταβιβάζονται από προεπιλογή σε όλες τις τοποθεσίες και το περιεχόμενο. Αυτή η προεπιλεγμένη συμπεριφορά ονομάζεται μεταβίβαση δικαιωμάτων. Μπορείτε να καθορίσετε εάν θα ορίσετε μοναδικά δικαιώματα όταν δημιουργείτε μια δευτερεύουσα τοποθεσία ή αν θα διακόψετε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων σε μια τοποθεσία, λίστα ή βιβλιοθήκη ή στοιχείο.

Επειδή το επίπεδο δικαιωμάτων χρήστη καθορίζει τι μπορεί να δει και σε τι μπορεί να έχει πρόσβαση σε μια τοποθεσία, πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την ιδιότητα μέλους ομάδας του. Για παράδειγμα, ένας χρήστης που είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και την προσαρμογή τοποθεσιών πρέπει να είναι μέλος τουλάχιστον της ομάδας σχεδιαστών. Από την άλλη πλευρά, ένας χρήστης που χρειάζεται μόνο ανάγνωση και λήψη περιεχομένου, ενδέχεται να χρειάζεται να είναι μέλος μόνο στην ομάδα επισκεπτών. .

Δευτερεύων διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών

Το δευτερεύων διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών μπορεί να οριστεί από το διαχειριστή της συλλογής τοποθεσιών. Ως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να προσθέσετε κάποιον άλλο διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών, ή να αλλάξετε το διαχειριστή της συλλογής τοποθεσιών, μέσω της σελίδας ρυθμίσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την εργασία, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση διαχειριστών για μια συλλογή τοποθεσιών.

Ως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών για το SharePoint Online, ίσως χρειαστεί να Διαχείριση δυνατοτήτων σε επίπεδο τοποθεσίας και τη συλλογή τοποθεσιών. Αυτές οι εργασίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δυνατοτήτων σύμφωνα με το πρόγραμμα διακυβέρνησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δυνατοτήτων συλλογής τοποθεσιών. Ανατρέξτε επίσης στο θέμα Διαχείριση του Κάδου Ανακύκλωσης μιας συλλογής τοποθεσιών του SharePoint.

Επιστροφή στο SharePoint Online Σχεδιασμός Οδηγός για το Office 365 για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×