Σχεδιασμός τοποθεσιών και διαχείριση χρηστών

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Εάν έχετε αναλάβει τη διαχείριση όλων των τοποθεσιών ομάδας της εταιρείας σας για τη συνδρομή σας στο Office 365 για μικρές επιχειρήσεις, αυτό το άρθρο θα σας καθοδηγήσει σε κάποιες από τις βασικές εργασίες και έννοιες της διαχείρισης μιας συλλογής τοποθεσιών και των χρηστών της.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι μια συλλογή τοποθεσιών;

Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών

Σχεδιασμός τοποθεσιών στη συλλογή τοποθεσιών σας

Διαχείριση χρηστών

Σχεδιασμός για χρήση των δυνατοτήτων της συλλογής τοποθεσιών

Σχεδιασμός ενεργοποίησης πολλών γλωσσών σε τοποθεσίες

Τι είναι μια συλλογή τοποθεσιών;

Οι προεπιλεγμένες τοποθεσίες του SharePoint Online στο Office 365 για μικρές επιχειρήσεις είναι μέρος μιας ενιαίας συλλογής τοποθεσιών. Η συλλογή τοποθεσιών είναι μια ομάδα τοποθεσιών του SharePoint που έχουν τον ίδιο κάτοχο και χρησιμοποιούν από κοινού ορισμένες ρυθμίσεις διαχείρισης, όπως τα δικαιώματα. Οι συλλογές τοποθεσιών έχουν ιεραρχική δομή και περιλαμβάνουν πάντα μια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου και τυχόν τοποθεσίες κάτω από αυτήν.

Ιεραρχικό διάγραμμα συλλογής τοποθεσιών που δείχνει μια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου και τις δευτερεύουσες τοποθεσίες.

Η συλλογή τοποθεσιών του SharePoint Online έχει τρεις συλλογές τοποθεσιών όταν ξεκινάτε: την τοποθεσία της ομάδας, την επιλογή "Οι τοποθεσίες μου" και τη δημόσια τοποθεσία Web. Μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετες δευτερεύουσες τοποθεσίες κάτω από την τοποθεσία ομάδας. Επίσης, οι μεμονωμένοι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν δευτερεύουσες τοποθεσίες κάτω από το στοιχείο "Οι τοποθεσίες μου".

Σημείωση: Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετες συλλογές τοποθεσιών στο SharePoint Online για το Office 365 για μικρές επιχειρήσεις.

Τοποθεσία ομάδας    Στην τοποθεσία ομάδας, καθώς και οι τοποθεσίες που δημιουργείτε στην περιοχή, είναι διαθέσιμες στους χρήστες που προσκαλείτε, δίνοντάς τους δικαιωμάτων στην τοποθεσία ή σε εξωτερικούς χρήστες που ρητά κοινή χρήση της τοποθεσίας με χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα εξωτερικής κοινής χρήσης. Από προεπιλογή, όλα τα άτομα στον κατάλογο Office365 θα προστεθούν ως μέλη για τη συλλογή τοποθεσιών εσωτερικές και ως επισκέπτες της δημόσιας τοποθεσίας στη συλλογή. Με μια τοποθεσία ομάδας, του οργανισμού, ομάδας ή ομάδα μπορούν να συνδεθούν μεταξύ και συνεργασία σε έγγραφα και άλλα αρχεία, ανακοινώσεις δημοσιεύσεων, να προγραμματίσετε συσκέψεις, διατηρείτε εργασίες, παρακολούθηση θεμάτων ή στοιχείων ενέργεια, αποθήκευση πληροφοριών σε λίστες, και ούτω καθεξής. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε διάφορες δευτερεύουσες τοποθεσίες από τα διαθέσιμα πρότυπα τοποθεσίας στην τοποθεσία ομάδας.

Δημόσια τοποθεσία Web    Η τοποθεσία Web που είναι άμεσα προσβάσιμη από το Internet είναι μια τοποθεσία που εξυπηρετεί ως η παρουσία Web της εταιρείας σας. Η δημόσια τοποθεσία Web έχει όλα όσα χρειάζεστε για να ξεκινήσετε τη σχεδίαση της τοποθεσίας σας — βιβλιοθήκες για αποθήκευση περιεχομένου τοποθεσίας όπως λογότυπα, γραφικά ή έγγραφα και, κυρίως, τη Διαχείριση σχεδιασμού, για την προσαρμογή του περιεχομένου και του στυλ της τοποθεσίας σας.

Προσωπικές τοποθεσίες προσωπικές τοποθεσίες (τοποθεσίες Web η τοποθεσία μου) παρέχει στους χρήστες στην εταιρεία σας με ποικιλία δυνατοτήτων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι δυνατότητες περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Τροφοδοσία ειδήσεων:    μια σελίδα όπου οι χρήστες της τοποθεσίας μπορούν να αλληλεπιδράσουν

 • OneDrive για επιχειρήσεις:    ένα μέρος όπου οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν, να μοιράζονται και να συγχρονίζουν προσωπικά επαγγελματικά έγγραφα, φωτογραφίες ή άλλα αρχεία πολυμέσων

 • Τοποθεσίες:    μια εξατομικευμένη σελίδα όπου οι χρήστες μπορούν να αποθηκεύουν συντομεύσεις σε χρήσιμες τοποθεσίες Web

 • Προφίλ:    μια σελίδα όπου οι χρήστες μπορούν να παρουσιάζουν τον εαυτό τους σε άλλους χρήστες και την εταιρεία.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση συλλογής τοποθεσιών

Ως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, έχετε το επίπεδο δικαιωμάτων Πλήρης έλεγχος στη συλλογή τοποθεσιών. Αυτό σημαίνει ότι έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο σε όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες στην τοποθεσία ομάδας και μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση σχεδιασμού για να σχεδιάσετε τη δημόσια τοποθεσία Web. Μπορείτε να διαχειριστείτε τα δικαιώματα χρήστη για την τοποθεσία ομάδας και τη δημόσια τοποθεσία Web και να εκτελέσετε εργασίες διαχείρισης σχετικές με τις τοποθεσίες. Επιπρόσθετα με αυτές τις εργασίες, ενδέχεται να απαιτείται να εκτελέσετε και άλλες εργασίες σύμφωνα με το ρόλο σας ως διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών.

Τυπικές αρμοδιότητες του διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών

Εάν είστε διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών για την τοποθεσία σας στο SharePoint Online, οι αρμοδιότητές σας ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Είστε το σημείο επαφής μεταξύ των χρηστών σας και του καθολικού διαχειριστή του Office 365 (εάν δεν είστε και διαχειριστής).

 • Εκχωρείτε δικαιώματα χρήστη για πρόσβαση στην τοποθεσία ομάδας.

 • Εκχωρείτε δικαιώματα χρήστη για σχεδίαση της δημόσιας τοποθεσίας Web.

 • Αποφασίζετε ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε σημαντικό περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο σε τοποθεσίες του SharePoint Online, ρυθμίζοντας τις παραμέτρους δικαιωμάτων επιπέδου συλλογής τοποθεσιών.

 • Καθορίζετε ποιες δυνατότητες θα είναι διαθέσιμες στα άτομα που θα χρησιμοποιούν τις τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών σας.

 • Παρέχετε τεχνική υποστήριξη για τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συλλογή τοποθεσιών σας.

 • Επιλέγετε έναν δευτερεύοντα διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών για τη συλλογή τοποθεσιών σας.

 • Παρέχετε βοήθεια στη διαχείριση συγκεκριμένων δυνατοτήτων, όπως:

  • Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των διαθέσιμων δυνατοτήτων της συλλογής τοποθεσιών.

  • Δημιουργία ή προσαρμογή τύπων περιεχομένου τοποθεσίας.

  • Ορισμός τοπικών ρυθμίσεων.

Αρχή της σελίδας

Σχεδιασμός τοποθεσιών στη συλλογή τοποθεσιών σας

Παρόλο που είναι αρκετά εύκολο για να δημιουργήσετε πρόσθετες τοποθεσίες για την ομάδα σας, είναι καλή ιδέα για το σχεδιασμό των τοποθεσιών που θέλετε, επειδή μπορεί να σας βοηθήσει διατήρηση τοποθεσιών του SharePoint Online διαχειρίσιμα μέσα στο χρόνο. Θα πρέπει επίσης μπορείτε ή δεν θέλετε να επιτρέψετε οι χρήστες στην εταιρεία σας να δημιουργήσουν τις δικές τους τοποθεσίες νέας ομάδας για τη διαχείριση έργων. Εάν θέλετε πιο κεντρική έλεγχο πώς δημιουργούνται τοποθεσίες, μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή (μπορείτε να πάντα την ενεργοποιήσετε ξανά αργότερα αν αλλάξετε γνώμη). Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Διαχείριση δημιουργίας τοποθεσίας του SharePoint Online.

Ακολουθεί μια λίστα προτύπων τοποθεσίας τα οποία είναι διαθέσιμα στο SharePoint Online για το Office 365 για μικρές επιχειρήσεις, μαζί με μια περιγραφή για το καθένα. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λίστα για να αποφασίσετε ποιοι τύποι τοποθεσιών ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες της εταιρείας σας.

 • Ιστολόγιο    Μια τοποθεσία για ένα άτομο ή μια ομάδα, όπου δημοσιεύονται ιδέες, παρατηρήσεις και τομείς ειδίκευσης που ο επισκέπτης μπορεί να σχολιάσει.

 • Τοποθεσία κοινότητας    Μια τοποθεσία για συμμετοχή σε συζητήσεις κοινότητας.

 • Τοποθεσία έργου    Μια τοποθεσία για τη διαχείριση και συνεργασία σε ένα έργο.

 • Τοποθεσία ομάδας    Μια τοποθεσία στην οποία οι ομάδες οργανώνουν, συντάσσουν και μοιράζονται πληροφορίες γρήγορα. Παρέχει μια βιβλιοθήκη εγγράφων και λίστες για τη διαχείριση ανακοινώσεων, στοιχείων ημερολογίου, εργασιών και συζητήσεων.

Διακυβέρνηση

Διακυβέρνηση είναι το σύνολο πολιτικών, ρόλων, αρμοδιοτήτων και διεργασιών που καθοδηγούν, κατευθύνουν και ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι ομάδες μιας εταιρείας για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων. Αναφορικά με τη συλλογή τοποθεσιών του SharePoint Online, ένα σχέδιο διακυβέρνησης μπορεί να είναι ο οδηγός που συμβάλλει στο σχεδιασμό των ρόλων, των αρμοδιοτήτων και των πολιτικών που απαιτούνται για την υποστήριξη της συλλογής τοποθεσιών. Η διακυβέρνηση μπορεί να περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Αρχιτεκτονική πληροφοριών, όπως ιστοσελίδες, έγγραφα, λίστες και δεδομένα

 • Δραστηριότητες διατήρησης, όπως διαχείριση λογαριασμών χρηστών

 • Πολιτικές εμπορικής και προσωπικής προσαρμογής

 • Εκπαίδευση

Είναι σημαντικό για να προετοιμάσετε ένα σχέδιο διακυβέρνησης για την εταιρεία σας. Με τη συμμετοχή στην ανάπτυξη ενός σχεδίου διακυβέρνησης, που βοηθά στον προσδιορισμό της κατοχής για επιχειρήσεις και τεχνικές ομάδες, καθορίζει ποιος είναι υπεύθυνος για ποιες περιοχές του συστήματος. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ενός σχεδίου διακυβέρνησης, ανατρέξτε στο θέμα βέλτιστες πρακτικές για τη δημιουργία και διαχείριση τοποθεσιών ομάδας.

Αρχή της σελίδας

Διαχείριση χρηστών

Λογαριασμοί χρηστών δημιουργούνται από το Office 365 καθολικού διαχειριστή. Ως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, εκχωρείτε δικαιώματα για αυτούς τους χρήστες, χρησιμοποιώντας το Ρυθμίσεις Μικρό εικονίδιο γραναζιού "Ρυθμίσεις" που αντικατέστησε τις "Ρυθμίσεις τοποθεσίας". της τοποθεσίας ομάδας σας.

Λογαριασμοί χρηστών στο Office 365

Ο καθολικός διαχειριστής προσθέτει νέους χρήστες στο Office 365 για μικρές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας το Κέντρο διαχείρισης του Office 365, το οποίο είναι η πύλη για τη διαχείριση χρηστών και τη ρύθμιση παραμέτρων των υπηρεσιών. Κατά την προσθήκη ενός νέου χρήστη, ο καθολικός διαχειριστής κάνει τα εξής:

 • Καθορίζει εάν ο συγκεκριμένος χρήστης μπορεί να έχει επίσης πρόσβαση στο κέντρο διαχείρισης

 • Ορίζει τη γεωγραφική θέση για το χρήστη

 • Επιλέγει τον τύπο της άδειας χρήσης

 • Δημιουργεί ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης για το χρήστη

Χρήστες τοποθεσίας ομάδας

Αφού έχει προστεθεί ένας νέος χρήστης του Office 365 για μικρές επιχειρήσεις κατάλογο των χρηστών, αυτός ο χρήστης προστίθενται αυτόματα σε μια ομάδα του SharePoint που ονομάζεται μέλος (άτομα που μπορούν να επεξεργαστούν περιεχομένου και σελίδων) σε εσωτερική τοποθεσία και επισκέπτης (άτομα που μπορούν να προβάλουν και να διαβάσετε) στην το publ Διεταιρικό τοποθεσίες. Εάν χρειάζεστε ορισμένοι χρήστες να έχουν πρόσβαση περισσότερων από ενός επισκέπτη ή ένα μέλος, μπορείτε να προσαρμόσετε τα δικαιώματα για αυτούς τους χρήστες, προσθέτοντάς τις σε άλλες ομάδες του SharePoint, όπως οι κάτοχοι (άτομα θα Πλήρης έλεγχος στην τοποθεσία). Επίπεδα δικαιωμάτων και ιδιότητα μέλους ομάδας του SharePoint καθορίζονται στην περιοχή Ρυθμίσεις σε χρήστες και δικαιώματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επίπεδα δικαιωμάτων και ιδιότητα μέλους ομάδας, ανατρέξτε στην ενότητα επίπεδα δικαιωμάτων και ιδιότητα μέλους ομάδας σε αυτό το άρθρο.

Επίπεδα δικαιωμάτων και ιδιότητα μέλους ομάδας

Τα επίπεδα δικαιωμάτων είναι συλλογές δικαιωμάτων (ή δικαιωμάτων του SharePoint) που επιτρέπουν σε χρήστες να εκτελούν ένα σύνολο σχετικών εργασιών. Για παράδειγμα, το επίπεδο δικαιωμάτων Ανάγνωση περιλαμβάνει (μεταξύ άλλων) τα δικαιώματα "Προβολή στοιχείων", "Άνοιγμα στοιχείων", "Προβολή σελίδων" και "Προβολή εκδόσεων", τα οποία απαιτούνται για την προβολή σελίδων, εγγράφων και στοιχείων σε μια τοποθεσία του SharePoint. Τα δικαιώματα μπορεί να περιλαμβάνονται σε περισσότερα από ένα επίπεδα δικαιωμάτων.

Δεν συνιστάται η εκχώρηση δικαιωμάτων απευθείας σε μεμονωμένους χρήστες, καθώς κάτι τέτοιο μπορεί να καταστήσει ιδιαίτερα δύσκολη την παρακολούθηση και τη διαχείριση των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε τοποθεσίες. Αντί για αυτό, εκχωρήστε πρώτα δικαιώματα σε ομάδες SharePoint και στη συνέχεια σε μεμονωμένους χρήστες που ανήκουν στις κατάλληλες ομάδες SharePoint. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις ομάδες SharePoint που δημιουργήθηκαν για εσάς από προεπιλογή.

Μια ομάδα SharePoint είναι ένα σύνολο χρηστών που ορίζονται σε επίπεδο συλλογής τοποθεσιών για την εύκολη διαχείριση των δικαιωμάτων. Σε κάθε ομάδα εκχωρείται ένα προεπιλεγμένο επίπεδο δικαιωμάτων.

Σημείωση:  Όταν εκχωρείτε επίπεδα δικαιωμάτων σε ομάδες του SharePoint σε επίπεδο συλλογής τοποθεσιών, από προεπιλογή, αυτά τα επίπεδα δικαιωμάτων μεταβιβάζονται σε όλες τις τοποθεσίες και τα περιεχόμενα τοποθεσίας. Αυτή η προεπιλεγμένη συμπεριφορά ονομάζεται μεταβίβαση δικαιωμάτων. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε εάν θα διακοπεί η μεταβίβαση δικαιωμάτων ή να εκχωρήσετε μοναδικά δικαιώματα. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο, εάν έχετε αρχεία που μόνο ορισμένοι από τους χρήστες σας πρέπει να δουν. Μόλις διακοπεί η μεταβίβαση δικαιωμάτων, μπορείτε να καταργήσετε όλες τις άλλες ομάδες του SharePoint και να δώσετε πρόσβαση μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες ή χρήστες του SharePoint.

Επειδή τα δικαιώματα ενός χρήστη καθορίζουν το περιεχόμενο στο οποίο έχει πρόσβαση σε μια τοποθεσία, πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά την ιδιότητα μέλους ομάδας SharePoint που θα του εκχωρήσετε. Για παράδειγμα, ένας χρήστης που είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία και την προσαρμογή τοποθεσιών πρέπει να είναι μέλος τουλάχιστον της ομάδας σχεδιαστών. Από την άλλη πλευρά, ένας χρήστης που ενδιαφέρεται μόνο για την ανάγνωση περιεχομένου και ενδεχομένως για την προσθήκη σχολίων σε ένα ιστολόγιο, ίσως χρειάζεται να είναι μέλος μόνο στην ομάδα "Μέλη".

Προεπιλεγμένοι ρόλοι

Εδώ είναι οι προεπιλεγμένοι ρόλοι στο SharePoint Online, με μια περιγραφή των δραστηριοτήτων που μπορεί να πραγματοποιήσει ένας χρήστης με συγκεκριμένο ρόλο στην τοποθεσία.

 • Οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών    Οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών έχουν το επίπεδο δικαιωμάτων Πλήρους ελέγχου . Μπορούν έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο σε όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες στην περιοχή της τοποθεσίας ομάδας και χρησιμοποιήστε σχεδίασης τοποθεσίας για να σχεδιάσετε μια τοποθεσία Web της τοποθεσίας Web. Μπορούν να προσθέσετε χρήστες στο, στη συνέχεια, τοποθεσία ομάδας και την τοποθεσία Web και εκτέλεση εργασιών διαχείρισης και ελέγχου σχετικά με τις τοποθεσίες.

 • Οι κάτοχοι τοποθεσιών    Από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας " κάτοχοι " έχουν το επίπεδο δικαιωμάτων Πλήρους ελέγχου στην τοποθεσία δημιούργησε στην τοποθεσία ομάδας. Να προσθέσουν χρήστες και να εκτελέσετε τις εργασίες διαχείρισης σχετικά με την τοποθεσία τους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν σχεδίασης τοποθεσίας για να σχεδιάσετε μια τοποθεσία Web.

  Συμβουλή:  Θα ήταν χρήσιμη η προσθήκη στοιχείων επικοινωνίας του κατόχου τοποθεσίας στην αρχική σελίδα μιας τοποθεσίας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να βρίσκουν τον κάτοχο όταν χρειάζονται βοήθεια διαχείρισης.

  Σημείωση: Ένας χρήστης που δημιουργεί μια τοποθεσία κάτω από μια τοποθεσία ανώτατου επιπέδου στην τοποθεσία ομάδας γίνεται αυτόματα κάτοχος τοποθεσίας για τη συγκεκριμένη τοποθεσία.

 • Σχεδιαστής    Από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας Σχεδίαση έχουν το επίπεδο δικαιωμάτων Σχεδίαση. Μπορούν να δημιουργήσουν λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων, να επεξεργαστούν σελίδες και να εφαρμόσουν θέματα, περιγράμματα και φύλλα στυλ στην τοποθεσία ομάδας. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιούν τη Σχεδίαση τοποθεσιών για να σχεδιάσουν μια τοποθεσία Web.

 • Επεξεργασία    Από προεπιλογή, τα άτομα στην ομάδα μελών έχουν την Επεξεργασία επιπέδου δικαιωμάτων. Στην τοποθεσία ομάδας, το συντάκτες μπορούν να προβολή και προσθήκη, ενημέρωση και διαγραφή, και έγκριση και προσαρμογή λιστών και βιβλιοθηκών. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν σχεδίασης τοποθεσίας για να σχεδιάσετε μια τοποθεσία Web.

 • Συνεργάτης    Καμία ομάδα δεν έχει το επίπεδο δικαιωμάτων Συνεργάτης από προεπιλογή. Στην τοποθεσία ομάδας, οι συνεργάτες μπορούν μόνο να προσθέτουν, να επεξεργάζονται και να διαγράφουν στοιχεία σε υπάρχουσες λίστες και βιβλιοθήκες εγγράφων και να εργάζονται με Τμήματα Web. Οι συνεργάτες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τη Σχεδίαση τοποθεσιών για να σχεδιάσουν μια τοποθεσία Web.

 • Επισκέπτης    Από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας Επισκέπτες έχουν το επίπεδο δικαιωμάτων Ανάγνωση. Στην τοποθεσία ομάδας, οι επισκέπτες μπορούν μόνο να προβάλλουν σελίδες, στοιχεία λίστας και έγγραφα. Οι επισκέπτες δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τη Σχεδίαση τοποθεσιών για να σχεδιάσουν μια τοποθεσία Web.

Ρόλοι διαχείρισης

Όταν η τοποθεσία του SharePoint Online δημιουργείται για πρώτη φορά, δημιουργούνται από προεπιλογή οι παρακάτω ρόλοι διαχείρισης:

 • Καθολικός διαχειριστής    Ο διαχειριστής ανώτατου επιπέδου στο Office 365. Όταν εγγράφεστε για να αγοράσετε το Office 365, γίνεστε καθολικός διαχειριστής. Οι καθολικοί διαχειριστές έχουν πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες του κέντρου διαχείρισης του O365 (όπως η προσθήκη χρηστών στον κατάλογο, η προσθήκη τομέων και η διαχείριση ρυθμίσεων υπηρεσίας) και μόνο οι καθολικοί διαχειριστές μπορούν να εκχωρήσουν άλλους ρόλους διαχειριστή. Στην εταιρεία σας ενδέχεται να υπάρχουν περισσότεροι από ένας καθολικοί διαχειριστές, αλλά, από προεπιλογή, πρώτος καθολικός διαχειριστής γίνεται ο προεπιλεγμένος διαχειριστής της συλλογής τοποθεσιών στο SharePoint Online.

 • Διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών    Οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών έχουν τον πλήρη έλεγχο της συλλογής τοποθεσιών του SharePoint Online. Έχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο σε όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες κάτω από την τοποθεσία ομάδας και χρησιμοποιούν τη Σχεδίαση τοποθεσιών για να σχεδιάσουν μια τοποθεσία Web στην τοποθεσία Web. Μπορούν να προσθέτουν χρήστες στην τοποθεσία ομάδας και τη δημόσια τοποθεσία Web και να πραγματοποιούν εργασίες διαχείρισης και ελέγχου που σχετίζονται με τις τοποθεσίες. Ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών μπορεί να προσθέσει έναν άλλο διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών ή να αλλάξει το διαχειριστή συλλογής τοποθεσιών, μέσα από τη σελίδα "Ρυθμίσεις τοποθεσίας".

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Διαχείριση χρηστών και δικαιωμάτων, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδιασμός της στρατηγικής δικαιωμάτων, Κατανόηση των επιπέδων δικαιωμάτων στο SharePoint, και Δημιουργία και διαχείριση ομάδων του SharePoint

Αρχή της σελίδας

Σχεδιασμός για τη χρήση δυνατοτήτων συλλογής τοποθεσιών

Ως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών για το SharePoint Online, θα διαχειρίζεστε δυνατότητες συλλογής τοποθεσιών. Αυτές οι εργασίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δυνατοτήτων σύμφωνα με το πρόγραμμα διακυβέρνησης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση δυνατοτήτων συλλογής τοποθεσιών. Ανατρέξτε επίσης στο θέμα Διαχείριση του Κάδου Ανακύκλωσης μιας συλλογής τοποθεσιών του SharePoint.

Αρχή της σελίδας

Σχεδιασμός ενεργοποίησης πολλών γλωσσών σε τοποθεσίες

Ως διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα πακέτου πολύγλωσσου περιβάλλοντος εργασίας χρήστη (MUI), για να επιτρέψετε στους χρήστες να προβάλλουν τοποθεσίες σε γλώσσες διαφορετικές από την προεπιλεγμένη γλώσσα που έχει οριστεί για τη συλλογή τοποθεσιών σας.

Όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα MUI, οι χρήστες μπορούν να προβάλλουν τα εξής στοιχεία σε άλλη γλώσσα:

 • Τίτλος και περιγραφή τοποθεσίας

 • Προεπιλεγμένα μενού και ενέργειες του SharePoint

 • Προεπιλεγμένες στήλες

 • Προσαρμοσμένες στήλες (λίστα ή τοποθεσία)

 • Συνδέσεις γραμμής περιήγησης

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολλές γλώσσα περιβάλλοντος χρήστη (MUI), ανατρέξτε στο θέμα Εισαγωγή στις πολύγλωσσες δυνατότητες.

Αρχή της σελίδας

Επιστροφή στο Online Οδηγός σχεδιασμού του SharePoint για το Office 365 για επιχειρήσεις

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×