Σχεδιασμός της δομής συλλογών τοποθεσίας και τοποθεσιών

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Καθορισμός των στόχων και των στόχων από μια τοποθεσία Web είναι σημαντικές παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την ανάπτυξη μιας τοποθεσίας Web στο Office SharePoint Server 2007. Προσέξτε σχεδιασμού θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι η τοποθεσία Web θα είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιήσετε και πιο εύκολο να διαχειριστείτε.

Σε αυτό το άρθρο

Καθορισμός που θα χρησιμοποιήσετε την τοποθεσία

Καθορισμός του περιεχομένου της τοποθεσίας

Σχεδιασμός της δομής πλοήγησης

Καθορισμός της πρόσβασης σε τοποθεσίες και περιεχόμενα τοποθεσίας

Καθορισμός των ατόμων που θα χρησιμοποιούν την τοποθεσία

Η απόφαση του τύπου τοποθεσίας που θα δημιουργηθεί εξαρτάται από τον σκοπό και τη χρήση για τα οποία προορίζεται η τοποθεσία. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια ξεχωριστή τοποθεσία για κάθε έργο στο οποίο εργάζεται η ομάδα σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να θέλετε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία Web ανώτερου επιπέδου για μια ολόκληρη επιχείρηση και ξεχωριστές τοποθεσίες σε αυτήν την τοποθεσία για κάθε ομάδα.

Συλλογές τοποθεσιών, τοποθεσίες και δευτερεύουσες τοποθεσίες

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τοποθεσίες Web ανώτερου επιπέδου και δευτερεύουσες τοποθεσίες για να διαιρέσετε το περιεχόμενο τοποθεσίας σε διακριτές τοποθεσίες ξεχωριστής διαχείρισης. Οι τοποθεσίες Web ανώτερου επιπέδου μπορούν να έχουν πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες και οι δευτερεύουσες τοποθεσίες μπορούν να έχουν πολλές δευτερεύουσες τοποθεσίες, με έκταση σε όσα επίπεδα χρειάζονται οι χρήστες σας. Ολόκληρη η δομή μιας τοποθεσίας Web ανώτερου επιπέδου και όλες οι δευτερεύουσες τοποθεσίες της ονομάζεται συλλογή τοποθεσιών.

Αυτή η ιεραρχία επιτρέπει στους χρήστες να έχουν μια κύρια τοποθεσία εργασίας για ολόκληρη την ομάδα, ξεχωριστές τοποθεσίες εργασίας και κοινόχρηστες τοποθεσίες για παράπλευρα έργα. Οι τοποθεσίες Web ανώτερου επιπέδου και οι δευτερεύουσες τοποθεσίες επιτρέπουν διάφορα επίπεδα ελέγχου στις δυνατότητες και στις ρυθμίσεις των τοποθεσιών.

Οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών και τοποθεσιών όνομα ομάδας "κάτοχοι"

Οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών έχουν πλήρη δικαιώματα σε όλες τις τοποθεσίες της συλλογής τοποθεσιών. Τα μέλη της τοποθεσίας όνομα ομάδας "κάτοχοι" της τοποθεσίας Web ανώτατου επιπέδου της συλλογής τοποθεσιών μπορούν να ελέγχουν ρυθμίσεις και δυνατότητες για την τοποθεσία Web ανώτατου επιπέδου και τυχόν δευτερεύουσες τοποθεσίες που κληρονομούν δικαιώματα από αυτήν. Για παράδειγμα, ένας διαχειριστής συλλογής τοποθεσιών και ένα μέλος της τοποθεσίας όνομα ομάδας "κάτοχοι" μιας τοποθεσίας Web ανώτατου επιπέδου, να κάνετε τα εξής:

 • Διαχείριση χρηστών, ομάδων και δικαιωμάτων

 • Προβολή στατιστικών χρήσης

 • Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων

 • Διαχείριση συλλογών Τμήμα Web και προτύπων

 • Διαχείριση προειδοποιήσεων

 • Αλλαγή του ονόματος και της περιγραφής τοποθεσίας, του θέματος και της κεντρικής σελίδας της επιχείρησης

 • Ρύθμιση παραμέτρων, όπως τοπικές ρυθμίσεις, για την τοποθεσία Web ανώτερου επιπέδου και όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες

 • Ενημέρωση των ρυθμίσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την τοποθεσία Web ανώτατου επιπέδου και όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες, εάν είναι ενεργοποιημένες οι ρυθμίσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην κεντρική διαχείριση του SharePoint

 • Διαμόρφωση των παραμέτρων ρυθμίσεων Τμήματος Web για την τοποθεσία Web ανώτερου επιπέδου και όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες

Ωστόσο, όταν μια δευτερεύουσα τοποθεσία χρησιμοποιεί μοναδικά δικαιώματα, τα μέλη της τοποθεσίας όνομα ομάδας "κάτοχοι" για την τοποθεσία Web ανώτατου επιπέδου δεν μπορεί να εκτελέσει τις ενέργειες που αναφέρονται παραπάνω για τη συγκεκριμένη τοποθεσία. Συγκριτικά, οι διαχειριστές συλλογής τοποθεσιών πάντα να εκτελέσετε αυτές τις ενέργειες σε όλες τις δευτερεύουσες τοποθεσίες, ανεξάρτητα από το εάν ή όχι τη δευτερεύουσα τοποθεσία έχει μοναδικά δικαιώματα.

Μέλος της τοποθεσίας όνομα ομάδας "κάτοχοι" μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας μπορεί να ελέγχει ρυθμίσεις και δυνατότητες μόνο για αυτήν τη δευτερεύουσα τοποθεσία και τυχόν δευτερεύουσες τοποθεσίες που κληρονομούν δικαιώματα. Για παράδειγμα, ο διαχειριστής μιας δευτερεύουσας τοποθεσίας να κάνετε τα εξής:

 • Προσθήκη, διαγραφή ή αλλαγή χρηστών και ομάδων, εάν έχουν οριστεί μοναδικά δικαιώματα

 • Προβολή στατιστικών χρήσης

 • Αλλαγή τοπικών ρυθμίσεων

 • Διαχείριση συλλογών Τμήματος Web και προτύπων

 • Διαχείριση προειδοποιήσεων

 • Αλλαγή του ονόματος και της περιγραφής τοποθεσίας, του θέματος και της κεντρικής σελίδας της επιχείρησης

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός του περιεχομένου μιας τοποθεσίας

Office SharePoint Server 2007 παρέχει μια κεντρική θέση όπου μπορείτε να δημοσιεύσετε πληροφορίες, όπως έγγραφα ομάδας, το project προγραμματίζει, συμβάντα, και ανακοινώσεις, αντί για ενημέρωση σχετικά με αυτές τις πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μια τοποθεσία Web που λειτουργεί ως αυτήν την κεντρική θέση και, ως εκ τούτου, μπορείτε να δημιουργήσετε μια τοποθεσία κάθε φορά που χρειάζεστε για την αποθήκευση και κοινή χρήση εγγράφων σε ένα σημείο. Μπορείτε να κάνετε για την ομάδα σας, για ένα έργο ή για οποιαδήποτε επιχειρηματική ανάγκη.

Όταν δημιουργείτε μια νέα τοποθεσία, μπορείτε να ξεκινήσετε, επιλέγοντας μία από πολλές προτύπων τοποθεσίας. Τα πρότυπα τοποθεσίας είναι ομαδοποιημένα σε τέσσερις κατηγορίες: συνεργασία, συσκέψεις, μεγάλες επιχειρήσεις και δημοσίευση. Κάθε πρότυπο περιέχει σελίδες, λίστες, βιβλιοθήκες και άλλα στοιχεία ή δυνατότητες που υποστηρίζουν συγκεκριμένα σενάρια στη δημοσίευση περιεχομένου, Διαχείριση περιεχομένου, διαχείρισης εγγραφών ή επιχειρηματικής ευφυΐας.

Εξερευνήστε κάθε πρότυπο και επιλέξτε αυτήν που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας. Λάβετε υπόψη ότι αφού επιλέξετε ένα πρότυπο, μπορείτε να την προσαρμόσετε ό, τι σας αρέσει. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα τοποθεσίας, ανατρέξτε στο άρθρο προεπιλεγμένων προτύπων τοποθεσίας.

Αποθήκευση προσαρμογών ως προτύπων

Μπορείτε να αποθηκεύσετε μια υπάρχουσα τοποθεσία ή λίστα ως προσαρμοσμένο πρότυπο. Τα προσαρμοσμένα πρότυπα είναι ένας τρόπος συσκευασίας του συνόλου των αλλαγών σε μια υπάρχουσα τοποθεσία και διάθεση αυτές για νέες τοποθεσίες και λίστες. Κάθε προσαρμοσμένο πρότυπο βασίζεται σε έναν ορισμό τοποθεσίας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τμήματα Web, πρότυπα λίστας και πρότυπα τοποθεσιών σε βιβλιοθήκες για χρήση από όλες τις τοποθεσίες του συλλογή τοποθεσιών. Τα προσαρμοσμένα πρότυπα γίνονται διαθέσιμα μέσω των σελίδων συλλογής προτύπων τοποθεσίας και συλλογή προτύπων λίστας.

Αρχή της σελίδας

Σχεδιασμός της δομής πλοήγησης

Η πλοήγηση αποτελείται από συνδέσεις που χρησιμοποιούν οι χρήστες για την πρόσβαση στις κύριες ενότητες και σελίδες μιας τοποθεσίας. Είναι διαθέσιμα τα παρακάτω στοιχεία πλοήγησης τοποθεσιών:

Στοιχεία πλοήγησης τοποθεσίας

Περιγραφή

Προβολή όλου του περιεχομένου τοποθεσίας

Αυτό το στοιχείο πλοήγησης εμφανίζεται ως σύνδεση στην αριστερή πλευρά μιας σελίδας, ακριβώς πάνω από τη γραμμή γρήγορης εκκίνησης. Δεν μπορείτε να προσαρμόσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτήν την σύνδεση. Κάνοντας κλικ σε αυτήν την σύνδεση εμφανίζεται η σελίδα "Όλο το περιεχόμενο τοποθεσίας", παρέχοντας μια λίστα συνδέσεων προς όλες τις λίστες, τις βιβλιοθήκες, τους πίνακες συζητήσεων, τις έρευνες και προς τον στον Κάδο Ανακύκλωσης μιας τοποθεσίας.

Γραμμή γρήγορης εκκίνησης

Αυτό είναι ένα προσαρμόσιμο στοιχείο πλοήγησης, το οποίο εμφανίζει επικεφαλίδες ενοτήτων και συνδέσεις προς διάφορες περιοχές της τοποθεσίας σας. Από προεπιλογή, η γραμμή γρήγορης εκκίνησης εμφανίζεται στις περισσότερες σελίδες ακριβώς κάτω από τη σύνδεση "Προβολή όλου του περιεχομένου σελίδας".

Προβολή δέντρου

Αυτό το στοιχείο πλοήγησης έχει την ίδια εμφάνιση και εντύπωση με την Εξερεύνηση των Windows. Οι κλάδοι του δέντρου που περιέχουν άλλα αντικείμενα μπορούν να αναπτυχθούν για να προβληθούν αυτά τα αντικείμενα. Η προβολή δέντρου δεν είναι προσαρμόσιμη και δεν εμφανίζεται από προεπιλογή. Όταν εμφανίζεται, η προβολή δέντρου παρουσιάζεται ακριβώς κάτω από τη γραμμή γρήγορης εκκίνησης.

Επάνω γραμμή συνδέσεων

Αυτό είναι ένα προσαρμόσιμο στοιχείο πλοήγησης που εμφανίζεται ως μία ή περισσότερες καρτέλες με υπερ-σύνδεση στο επάνω μέρος όλων των σελίδων μιας τοποθεσίας.

Πορεία περιεχομένου

Αυτό το στοιχείο πλοήγησης παρέχει ένα σύνολο υπερσυνδέσεων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη γρήγορη πλοήγηση προς τα επάνω στην ιεραρχία της τοποθεσίας που προβάλετε αυτήν τη στιγμή. Αυτή η πορεία δεν εμφανίζεται όταν είστε στην κεντρική σελίδα μιας τοποθεσίας. Ωστόσο, όταν πλοηγήστε προς τα κάτω στην ιεραρχία της τοποθεσίας, αυτή η πορεία εμφανίζεται πάνω από το όνομα της σελίδας στην οποία πλοηγηθήκατε.

Καθολική γραμμή πορείας

Αυτό το στοιχείο πλοήγησης παρέχει υπερσυνδέσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για την πλοήγηση σε διαφορετικές τοποθεσίες μέσα στη συλλογή τοποθεσιών. Αυτή η πορεία είναι πάντα ορατή και εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία της σελίδας, πάνω από το όνομα της τοποθεσίας σας.

Αρχή της σελίδας

Καθορισμός της πρόσβασης σε τοποθεσίες και περιεχόμενα τοποθεσίας

Όταν ρυθμίζετε μια τοποθεσία Web, χρειάζεστε έναν τρόπο για να καθορίσετε ποιος έχει πρόσβαση σε αυτό. Για μια τυπική τοποθεσία Internet, πιθανότατα θα θέλετε όλα τα άτομα που παρέχεται στην τοποθεσία για να μπορέσετε να προβάλετε το περιεχόμενό σας, αλλά δεν θέλετε να έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε αυτό το περιεχόμενο. Για μια τοποθεσία intranet της εταιρείας, μπορεί να θέλετε μερικούς χρήστες για να ελέγξετε τη δομή της τοποθεσίας, αλλά πολύ περισσότεροι χρήστες για να προσθέσετε νέο περιεχόμενο ή να συμμετέχουν σε ημερολόγια ομάδας ή έρευνες. Για μια extranet, που θέλετε να ελέγξετε προσεκτικά τους χρήστες που μπορούν να προβάλετε την τοποθεσία καθόλου. Γενικά, πρόσβαση σε τοποθεσίες Web ελέγχεται συνδυάζοντας λογαριασμούς χρήστη με δικαιώματα που ελέγχουν τις συγκεκριμένες ενέργειες που μπορούν να εκτελούν οι χρήστες.

Τα δικαιώματα μπορούν να οριστούν στην τοποθεσία ανώτερου επιπέδου, στη δευτερεύουσα τοποθεσία και στα επίπεδα λίστας και βιβλιοθήκης. Βρείτε συνδέσεις σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση δικαιωμάτων στην ενότητα Δείτε επίσης.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×