Σχεδιασμός για την ανίχνευση περιεχομένου

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό το περιεχόμενο είναι προκαταρκτικού περιεχομένου για έκδοση προκαταρκτικού λογισμικού. Αυτό μπορεί να είναι ελλιπής και μπορεί να αλλάξουν.

Σε αυτό το άρθρο

Σχετικά με την ανίχνευση περιεχομένου

Σχεδιασμός προελεύσεων περιεχομένου

Σχεδιασμός παραγόντων ανίχνευσης για υπηρεσίες SSP

Σχεδιασμός παραγόντων ανίχνευσης για συστοιχίες διακομιστών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργικότητα επιχειρηματικής αναζήτησης στο Microsoft Office SharePoint Server 2007 για να αναζητήσετε περιεχόμενο σε ολόκληρη την εταιρεία σας, πρέπει να αποφασίσετε ποιο περιεχόμενο για να συμπεριλάβετε στην αναζήτηση και σχεδιασμός για την ανίχνευση του περιεχομένου, έτσι ώστε το περιεχόμενο και τις ιδιότητές του μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο Αναζήτηση ερωτήματα.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 χρησιμοποιεί προελεύσεις περιεχομένου για την ανίχνευση περιεχομένου στις συλλογές τοποθεσιών ή σε σχετικές εξωτερικές τοποθεσίες ή εφαρμογές επιχειρηματικών δεδομένων, ώστε να εμφανίζεται το σχετικό περιεχόμενο και τα δεδομένα στα αποτελέσματα αναζήτησης. Άλλες δυνατότητες αναζήτησης φίλτρο ή τροποποίηση του περιεχομένου μετά την ανίχνευση. Καλή σχεδιασμός των προελεύσεων περιεχομένου σάς βοηθά να δομήσετε την ικανότητα αναζήτησης κατά την αρχική ανάπτυξη που σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους και διαχείριση περιεχομένου σε ολόκληρη την εταιρεία σας που βασίζεται σε υποσύνολα-κλειδιά περιεχομένου και δεδομένων, περιεχομένου και δεδομένων που είναι εξωτερική στο διακομιστή του Office ανάπτυξη, ή περιεχόμενο και τα δεδομένα που ανήκουν στην εταιρεία σας. Μπορείτε επίσης να σχεδιάσετε χρονοδιαγράμματα ανίχνευσης, κανόνες ανίχνευσης, Διαχείριση ιδιοτήτων και ρυθμίσεις συνάφειας για κάθε προέλευση περιεχομένου.

Σχετικά με την ανίχνευση περιεχομένου

Ανίχνευση είναι μια διαδικασία δημιουργίας ευρετηρίου περιεχομένου, δεδομένα και μετα-δεδομένα, έτσι ώστε τα ερωτήματα αναζήτησης να παρέχουν σχετικά αποτελέσματα αναζήτησης. Μια προέλευση περιεχομένου είναι το σημείο έναρξης χρησιμοποιούνται από Office SharePoint Server 2007 για την ανίχνευση περιεχομένου για να την κάνετε διαθέσιμη για ερωτήματα αναζήτησης. Προελεύσεις περιεχομένου αποτελούνται από μία ή περισσότερες διευθύνσεις εκκίνησης, που είναι διευθύνσεις URL που περιλαμβάνουν περιεχόμενο ή δεδομένα που θέλετε να συμπεριλάβετε σε αναζητήσεις στην εταιρεία σας. Το περιεχόμενο συμπεριλαμβάνεται ή εξαιρούνται από ένα ευρετήριο περιεχομένου με βάση τους κανόνες που επιλέγονται από το διαχειριστή της υπηρεσίας παροχής κοινόχρηστων υπηρεσιών (SSP) για την αναζήτηση. Μετά την ανίχνευση περιεχομένου και δεδομένων σε μια προέλευση περιεχομένου, διακομιστές ερωτημάτων επεξεργαστεί ερωτήματα που βασίζονται σε διαχειριζόμενες ιδιότητες αναζήτησης και τη δυνατότητα της υπηρεσίας αναζήτησης και παρέχουν σχετικά αποτελέσματα αναζήτησης. Από προεπιλογή, όλο το περιεχόμενο κάθε εφαρμογής Web που χρησιμοποιεί την υπηρεσία SSP ανιχνεύεται σε μια προέλευση περιεχομένου.

Οι διαχειριστές υπηρεσιών SSP για αναζήτηση να δημιουργήσετε πρόσθετες προελεύσεις περιεχομένου για υποσύνολα-κλειδιά περιεχομένου. Μπορούν να επιλέξουν κανόνων ανίχνευσης για διευθύνσεις εκκίνησης που ισχύουν για όλες τις προελεύσεις περιεχομένου στο ΣΑΠ με βάση το περιεχόμενο και τα δεδομένα σε κάθε διεύθυνση εκκίνησης που με αφορά την οργάνωση και ρύθμιση παραμέτρων για κάθε προέλευση περιεχομένου.

Με προηγούμενες εκδόσεις του Microsoft SharePoint Portal Server, οι διαχειριστές διαχειριζόμενο περιεχόμενο ευρετήρια, οι οποίες είναι το υποκείμενο συλλογές όλου του περιεχομένου που ανιχνεύεται από προελεύσεις περιεχομένου. Με Microsoft Office SharePoint Server 2007, αυτό δεν είναι πλέον απαραίτητη. Το μεμονωμένο ευρετήριο περιεχομένου για κάθε υπηρεσία SSP δημιουργείται αυτόματα με βάση τις ρυθμίσεις επιλεγμένο για κάθε προέλευση περιεχομένου και ευρετήρια περιεχομένου δεν εμφανίζονται πλέον στους διαχειριστές.

Αρχή της σελίδας

Σχεδιασμός προελεύσεων περιεχομένου

Η προεπιλεγμένη προέλευση περιεχομένου για την υπηρεσία SSP ανιχνεύσεων το περιεχόμενο σε όλες τις εφαρμογές Web που χρησιμοποιούν την υπηρεσία SSP. Οι διευθύνσεις εκκίνησης για όλες τις εφαρμογές Web της υπηρεσίας SSP προστίθενται αυτόματα στην προέλευση περιεχομένου, ώστε να είναι διαθέσιμο για αναζήτηση μετά την πρώτη πλήρη ανίχνευση της προέλευσης περιεχομένου όλο το περιεχόμενο στο ΣΑΠ.

Αρχιτεκτονική πληροφοριών πρέπει επίσης να προτείνονται πρόσθετες προελεύσεις περιεχομένου για να δημιουργήσετε για κάθε μία από τις συλλογές τοποθεσιών σε κάθε μία από τις εφαρμογές Web. Για να διαχειριστείτε και να προγραμματίσετε ανιχνεύσεις ανεξάρτητα από αυτό, μπορείτε να δημιουργήσετε προελεύσεις περιεχομένου που ανίχνευση ένα υποσύνολο περιεχομένου σε όλη την υπηρεσία SSP.. Αυτό είναι χρήσιμο για την ανίχνευση περιεχομένου υψηλής προτεραιότητας ή αλλάζει γρήγορα πιο συχνά χωρίς να χρειάζεται για την ανίχνευση όλου του περιεχομένου.

Παραδείγματα περιεχομένου που ενδέχεται να θέλετε να σχεδιάσετε πρόσθετες προελεύσεις περιεχομένου για συμπερίληψη:

 • Περιεχόμενο κοινόχρηστων αρχείων μέσα στην εταιρεία σας.

 • Περιεχόμενο του Exchange Server.

 • Στο Lotus Notes περιεχομένου διακομιστές.

 • Τοποθεσίες στον κατάλογο τοποθεσιών.

 • Άλλο περιεχόμενο στην εταιρεία σας δεν βρίσκονται σε τοποθεσίες του SharePoint.

 • Το περιεχόμενο έξω από την υπηρεσία SSP ή εκτός της εταιρείας σας.

 • Εταιρικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε επιχειρηματικές εφαρμογές.

Κάθε προέλευση περιεχομένου μπορεί να περιέχει μία ή περισσότερες διευθύνσεις που οδηγούν σε θέσεις για οποιονδήποτε συνδυασμό από αυτούς τους τύπους περιεχομένου εκκίνησης. Εάν ομαδοποιείτε περιεχόμενο σε μια προέλευση περιεχομένου ή εάν δημιουργείτε πρόσθετες προελεύσεις περιεχομένου εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό παράγοντες διαχείρισης. Οι διαχειριστές μπορούν συχνά να πραγματοποιεί αλλαγές που απαιτούν πλήρη ενημέρωση μιας συγκεκριμένης προέλευσης περιεχομένου. Αλλαγές για την ανίχνευση κανόνες, λογαριασμού ανίχνευσης ή πρόσβασης ή διαχειριζόμενων ιδιοτήτων απαιτούν πλήρη ενημέρωση. Για να γίνει ευκολότερη η διαχείριση, οργανώστε τις προελεύσεις περιεχομένου έτσι ότι ενημέρωση αυτού του περιεχομένου ταυτόχρονα είναι εύκολη για τους διαχειριστές και τις άλλες προγραμματισμένες εργασίες διαχείρισης.

Περιεχόμενο κοινόχρηστων αρχείων και διακομιστών έξω από το σύμπλεγμα διακομιστών όπως διακομιστές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διακομιστές Web που δεν περιέχουν τοποθεσίες του SharePoint ή διακομιστές εφαρμογών επιχειρηματικών δεδομένων θα πρέπει να είναι οργανωμένες ανά διαθεσιμότητα. Εάν οι διακομιστές που περιλαμβάνουν περιεχόμενο είναι διαθέσιμοι ταυτόχρονα, είναι πιο πιθανό να ανιχνεύσετε με επιτυχία όλο το περιεχόμενο στην προέλευση περιεχομένου, με λιγότερη ανάγκη για εκτέλεση πλήρων ενημερώσεων αργότερα.

Πέρα από τα παρακάτω ζητήματα, για την αποτελεσματική ανίχνευση όλου του περιεχομένου που χρειάζεται μέσα σε κάθε συλλογή τοποθεσιών της εταιρείας σας, χρησιμοποιήστε όσο λιγότερες προελεύσεις περιεχομένου μπορείτε να το κάνετε. Χρησιμοποιήστε το φύλλο εργασίας "Πρόγραμμα για την ανίχνευση και υποβολή ερωτημάτων δυνατότητες αναζήτησης" για να καταγράψετε τις αποφάσεις σας σχετικά με τις προελεύσεις περιεχομένου της αρχικής σας ανάπτυξης.

Σχεδιασμός εξωτερικών προελεύσεων περιεχομένου

Εξωτερικό περιεχόμενο αναφέρεται σε δύο τύπους περιεχομένου που είναι χρήσιμο για τα άτομα στην εταιρεία σας:

 • Περιεχόμενο μέσα σε μια εφαρμογή Web που χρησιμοποιεί μια διαφορετική υπηρεσία SSP που θέλετε να ανιχνεύσετε χρησιμοποιώντας αυτή την υπηρεσία SSP.

 • Internet ή εξωτερικό περιεχόμενο που δεν δημιουργείται ή ελέγχονται από άτομα στην εταιρεία σας.

Συνήθως, εάν το περιεχόμενο σε μια εφαρμογή Web είναι αρκετά σχετικό ώστε να συμπεριληφθεί σε μια προέλευση περιεχομένου, αυτήν την εφαρμογή Web χρησιμοποιεί πιθανώς την ίδια υπηρεσία SSP με άλλες εφαρμογές Web σε διευθύνσεις εκκίνησης στην προέλευση περιεχομένου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως θέλετε να συμπεριλάβετε ένα υποσύνολο του περιεχομένου στην εταιρεία σας από μια εφαρμογή Web που χρησιμοποιεί διαφορετικές κοινόχρηστες υπηρεσίες. Εάν μπορείτε να αποφύγετε αυτήν την κατάσταση, σχεδιάζοντας με προσοχή την αρχιτεκτονική πληροφοριών, SSP και δομή τοποθεσίας. Εάν πρέπει να ανίχνευση περιεχομένου σε μια εφαρμογή Web που χρησιμοποιεί μια άλλη υπηρεσία SSP, βεβαιωθείτε ότι ο σχετικός λογαριασμός ανίχνευσης διαθέτει δικαιώματα ανάγνωσης για το περιεχόμενο και προσπαθήστε να ομαδοποιήσετε τις διευθύνσεις εκκίνησης σε μια προέλευση περιεχομένου με άλλο περιεχόμενο που είναι διαθέσιμη από την ίδια ώρα ή που είναι εννοιολογική συνάφεια.

Ένα συνηθισμένο σενάριο περιλαμβάνει περιεχόμενο έξω από το στοιχείο ελέγχου της εταιρείας σας που σχετίζονται με το περιεχόμενο σε τοποθεσίες του SharePoint. Μπορείτε να προσθέσετε τις διευθύνσεις εκκίνησης για αυτό το περιεχόμενο σε μια υπάρχουσα προέλευση περιεχομένου ή να δημιουργήσετε μια νέα προέλευση περιεχομένου για εξωτερικό περιεχόμενο. Επειδή η διαθεσιμότητα των εξωτερικών τοποθεσιών ποικίλλει, είναι χρήσιμο να προσθέσετε ξεχωριστά προελεύσεις περιεχομένου για διαφορετικό εξωτερικό περιεχόμενο. Στη συνέχεια, μπορείτε να ενημερώσετε κάθε σύνολο εξωτερικού περιεχομένου σε ένα χρονοδιάγραμμα ανίχνευσης που έχει νόημα για τη διαθεσιμότητα κάθε τοποθεσίας.

Κανόνων συχνότητας επισκέψεων είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την ανίχνευση εξωτερικών προελεύσεων περιεχομένου, επειδή η ανίχνευση χρησιμοποιεί πόρους στους διακομιστές ανιχνευμένων. Αίτηση πολύ μεγάλο όγκο περιεχομένου σε εξωτερικές διακομιστές ή να κάνουν αιτήσεις πολύ συχνά μπορούν να προκαλέσουν διαχειριστές αυτών των τοποθεσιών για να περιορίσετε την μελλοντική σας πρόσβαση εάν ανιχνεύσεις σας χρησιμοποιούν πόρους πάρα πολλά ή πολύ εύρους ζώνης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ρυθμίσεις ανίχνευσης για κάθε κανόνες περιεχομένου προέλευσης και ανίχνευσης για την υπηρεσία SSP για να περιορίσετε τις επιπτώσεις στους εξωτερικούς διακομιστές.

Σχεδιασμός προελεύσεων περιεχομένου για επιχειρηματικά δεδομένα

Εταιρικών δεδομένων περιεχομένου προελεύσεις απαίτηση ότι οι εφαρμογές που φιλοξενούν τα δεδομένα είναι πρώτη καταχωρηθεί στον κατάλογο εταιρικών δεδομένων και τις ιδιότητες που έχουν αντιστοιχιστεί σε διαχειριζόμενες ιδιότητες που είναι συνεπείς με το σχήμα αναζήτησης. Διευθύνσεις εκκίνησης επιχειρηματικών δεδομένων δεν μπορεί να συνδυαστεί με διευθύνσεις εκκίνησης για άλλο περιεχόμενο, ώστε να πρέπει να διαχειρίζεστε ξεχωριστά προελεύσεις περιεχομένου επιχειρηματικών δεδομένων.

Συχνά, τα άτομα που Σχεδιασμός για την ενοποίηση επιχειρηματικών δεδομένων στις συλλογές τοποθεσιών δεν θα είναι τα ίδια άτομα που περιλαμβάνονται στη συνολική διαδικασία σχεδιασμού του περιεχομένου. Συμπεριλάβετε διαχειριστές επιχειρηματικών εφαρμογών στο περιεχόμενό σας ομάδες σχεδιασμού, έτσι ώστε να σας συμβουλεύουμε πώς μπορείτε να ενσωματώσετε τα δεδομένα σε άλλα το περιεχόμενό σας και να την παρουσιάσουν αποτελεσματικά στις συλλογές τοποθεσιών.

Σχεδιασμός ρυθμίσεων ανίχνευσης

Για κάθε προέλευση περιεχομένου, μπορείτε επίσης να επιλέξετε τον τρόπο ευρέως για την ανίχνευση των διευθύνσεων εκκίνησης σε αυτή την προέλευση περιεχομένου. Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στις ιδιότητες για κάθε προέλευση περιεχομένου είναι:

 • Ανίχνευση όλα τα στοιχεία κάτω από το όνομα κεντρικού υπολογιστή για κάθε διεύθυνση εκκίνησης.

 • Ανίχνευση μόνο στην τοποθεσία SharePoint από κάθε διεύθυνση εκκίνησης.

Ως με άλλες αποφάσεις προέλευση περιεχομένου, οι πιο σημαντικές παράγοντες πρέπει να λάβετε υπόψη κατά το σχεδιασμό των ρυθμίσεων ανίχνευσης των προελεύσεων περιεχομένου είναι η συνάφεια των τις πληροφορίες και τις επιπτώσεις στις επιδόσεις. Για καλύτερα αποτελέσματα:

 • Ανίχνευση μόνο στην τοποθεσία του SharePoint, εάν το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμες σε συνδεδεμένες τοποθεσίες δεν είναι πιθανό να είναι σχετικό και το περιεχόμενο της ίδιας της τοποθεσίας είναι σχετικό.

 • Ανίχνευση τα πάντα εάν οι συνδέσεις στη διεύθυνση εκκίνησης την τάση να οδηγεί σε σχετικό περιεχόμενο.

Σχεδιασμός χρονοδιαγραμμάτων ανίχνευσης

Κάθε προέλευση περιεχομένου μπορεί να ενημερωθεί ανεξάρτητα από αυτό που βασίζεται σε ένα χρονοδιάγραμμα ανίχνευσης για αυτή την προέλευση περιεχομένου. Χρονοδιαγράμματα ανίχνευσης πρέπει να σχεδιάζονται με βάση τα ζητήματα διαθεσιμότητας, επιδόσεων και το εύρος ζώνης του τους διακομιστές που εκτελούν την υπηρεσία αναζήτησης και τους διακομιστές που φιλοξενούν του ανιχνευμένου περιεχομένου.

Για καλύτερα αποτελέσματα, σχεδιάστε χρονοδιαγράμματα με βάση τα ακόλουθα θέματα:

 • Ομαδοποίηση διευθύνσεων εκκίνησης προελεύσεις περιεχομένου με βάση παρόμοια διαθεσιμότητα και με αποδεκτή συνολική χρήση πόρων για τους διακομιστές που φιλοξενούν το περιεχόμενο.

 • Προγραμματισμός αυξάνονται ανιχνεύσεις για κάθε προέλευση περιεχομένου κατά τη διάρκεια φορές όταν τους διακομιστές που φιλοξενούν το περιεχόμενο είναι διαθέσιμα, αλλά οι απαιτήσεις για τους πόρους του διακομιστή είναι χαμηλή.

 • Αναπτύσσετε αναλυτικά τα χρονοδιαγράμματα ανίχνευσης, έτσι ώστε η φόρτωση στους διακομιστές στη συστοιχία του είναι κατανεμημένες στο χρόνο.

 • Προγραμματισμός λιγότερο συχνά πλήρεις ανιχνεύσεις.

 • Προγραμματισμός αλλαγές διαχείρισης που απαιτούν μιας πλήρους ανίχνευσης για να εκτελούνται λίγο πριν από τις προγραμματισμένες πλήρεις ανιχνεύσεις.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τα χρονοδιαγράμματα μετά την αρχική ανάπτυξη με βάση την απόδοση και τη δυνατότητα από τους διακομιστές της συστοιχίας και τους διακομιστές που φιλοξενούν το περιεχόμενο.

Αρχή της σελίδας

Σχεδιασμός παραγόντων ανίχνευσης για υπηρεσίες SSP

Αφού έχετε προσδιορίσει προελεύσεις περιεχομένου για το σχεδιασμό της αρχικής σας ανάπτυξης, εξετάστε το ενδεχόμενο SSP σχεδιασμού. Οι ρυθμίσεις για την ανίχνευση στις σελίδες Διαχείριση κοινόχρηστων υπηρεσιών για την υπηρεσία SSP επηρεάζει την ανίχνευση όλων των προελεύσεων περιεχομένου της υπηρεσίας SSP. Στις περισσότερες εταιρείες, χρησιμοποιείται μόνο μία SSP για την ανίχνευση και υποβολή ερωτημάτων όλου του περιεχομένου, ώστε αυτές οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται σε όλες τις προελεύσεις περιεχομένου στην εταιρεία.

Κατά την ανάπτυξη, θα δημιουργήσετε υπηρεσίες SSP και, στη συνέχεια, θα δημιουργήσετε προελεύσεις περιεχομένου για κάθε υπηρεσία SSP. Κατά το σχεδιασμό, είναι χρήσιμο να σχεδιάσετε πρώτα προελεύσεις περιεχομένου. Στο μικρό αριθμό περιπτώσεις όπου απαιτούνται επιπλέον υπηρεσίες SSP, σχεδιασμός των προελεύσεων περιεχομένου βοηθά στον προσδιορισμό την ανάγκη για πολλές υπηρεσίες SSP. σχεδιασμός των προελεύσεων περιεχομένου επίσης σάς βοηθά να προσδιορίσετε περιεχομένου που θα μπορούσε να επωφεληθείτε από κανόνες ανίχνευσης ή από νέους τύπους αρχείων.

Ρυθμίσεις SSP που επηρεάζουν ανιχνευμένου περιεχομένου περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ρύθμιση του προεπιλεγμένου λογαριασμού πρόσβασης περιεχομένου.

 • Ρύθμιση των παραμέτρων κανόνων ανίχνευσης για συγκεκριμένες διευθύνσεις εκκίνησης που χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε από τις προελεύσεις περιεχομένου σας.

 • Συμπερίληψη τύπων αρχείου.

Σχεδιασμός του προεπιλεγμένου λογαριασμού πρόσβασης περιεχομένου

Του προεπιλεγμένου λογαριασμού πρόσβασης περιεχομένου είναι ο λογαριασμός που χρησιμοποιείται από προεπιλογή κατά την ανίχνευση προελεύσεων περιεχομένου. Αυτός ο λογαριασμός επιλέγεται από το διαχειριστή της υπηρεσίας SSP κατά τη ρύθμιση παραμέτρων μετά την εγκατάσταση. Τον προεπιλεγμένο λογαριασμό πρόσβασης πρέπει να έχετε πρόσβαση για ανάγνωση σε όλο το περιεχόμενο που ανιχνεύεται ή το περιεχόμενο δεν θα γίνει ανίχνευση και δεν θα είναι διαθέσιμα κατά τη διάρκεια ερωτημάτων αναζήτησης. Για μεμονωμένες τοποθεσίες σε μια προέλευση περιεχομένου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνες ανίχνευσης για χρήση διαφορετικού λογαριασμού πρόσβασης. Η βέλτιστη πρακτική είναι να επιλέξτε ενός προεπιλεγμένου λογαριασμού πρόσβασης περιεχομένου που έχει την ευρύτερη πρόσβαση στο μεγαλύτερο μέρος του ανιχνευμένου περιεχομένου και να χρησιμοποιήσετε μόνο τους άλλους λογαριασμούς access όταν ζητήματα ασφαλείας απαιτούν χωριστούς λογαριασμούς. Για κάθε προέλευση περιεχομένου που σχεδιάζετε, προσδιορίστε Έναρξη διευθύνσεις που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση από το προεπιλεγμένο περιεχόμενο πρόσβαση στο λογαριασμό και σχεδιασμός για την προσθήκη λογαριασμών πρόσβασης για αυτές τις διευθύνσεις εκκίνησης. Οι διαχειριστές μπορούν να ρυθμίσετε τις παραμέτρους πρόσθετων λογαριασμών πρόσβασης σε κανόνες ανίχνευσης για τις σχετικές διευθύνσεις εκκίνησης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα θέματα σχεδιασμού για πρόσβαση σε λογαριασμούς, ανατρέξτε στην παρακάτω ενότητα σχετικά με τους κανόνες ανίχνευσης.

Σχεδιασμός κανόνων ανίχνευσης

Οι κανόνες ανίχνευσης χρησιμοποιούνται για να περιορίσετε το περιεχόμενο ανιχνεύεται από προελεύσεις περιεχομένου για την ελαχιστοποίηση της χρήσης πόρων διακομιστή και κίνηση του δικτύου και για να αυξήσετε τη συνάφεια των αποτελεσμάτων αναζήτησης. Κανόνες ανίχνευσης εφαρμόζονται ταυτόχρονα σε όλες τις προελεύσεις περιεχομένου. Δημιουργία κανόνων ανίχνευσης για να αποκλείσετε μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή θέση από την ανίχνευση, για να ρυθμίσετε τον τρόπο ανιχνεύεται μια συγκεκριμένη τοποθεσία ή να αλλάξετε το λογαριασμό ανίχνευσης να είναι διαφορετικό από τον προεπιλεγμένο λογαριασμό πρόσβασης περιεχομένου.

Κάθε κανόνας ανίχνευσης περιλαμβάνει μια διεύθυνση URL ή ένα σύνολο διευθύνσεων URL που αντιπροσωπεύεται από χαρακτήρες μπαλαντέρ, μια συμπερίληψη ή εξαίρεση κανόνα και ένα λογαριασμό ανίχνευσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνες αποκλεισμού για να αποφύγετε την ανίχνευση περιεχομένου που χρειάζονται. Συχνά, αφορά το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου για μια συγκεκριμένη τοποθεσία διεύθυνση, αλλά μια συγκεκριμένη δευτερεύουσα τοποθεσία ή την περιοχή των τοποθεσιών δεν είναι. Επιλέγοντας έναν εστιασμένο συνδυασμό διευθύνσεων εκκίνησης και κανόνες αποκλεισμού ανίχνευσης, οι διαχειριστές υπηρεσιών SSP να μεγιστοποιήσετε ανιχνευμένου περιεχομένου κατά την ελαχιστοποίηση τις επιπτώσεις στην απόδοση της ανίχνευσης και το μέγεθος των βάσεων δεδομένων περιεχομένου. Κανόνες αποκλεισμού είναι ιδιαίτερα χρήσιμη κατά το σχεδιασμό για διευθύνσεις εκκίνησης για εξωτερικού περιεχομένου, όπου οι επιπτώσεις στην "Χρήση πόρων" δεν είναι κάτω από τον έλεγχο των ατόμων στην εταιρεία σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνες συμπερίληψης για να συμπεριλάβετε περιεχόμενο για μια συγκεκριμένη διεύθυνση URL ή περιοχής διευθύνσεων URL, με επιλογές για να αλλάξετε τον τρόπο ανίχνευσης του περιεχομένου. Οποιονδήποτε συνδυασμό από τρεις επιλογές για τους κανόνες συμπερίληψης είναι διαθέσιμες:

 • Ακολουθήστε συνδέσεις και όχι το περιεχόμενο στη διεύθυνση URL για τη διεύθυνση εκκίνησης. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για τοποθεσίες με συνδέσεις σχετικό περιεχόμενο όταν η σελίδα που περιέχει τις συνδέσεις περιέχει πληροφορίες που χρειάζονται.

 • Ανίχνευση σύνθετων διευθύνσεων URL. Αυτή η επιλογή ανιχνεύονται διευθύνσεις URL που περιέχουν σύνθετους χαρακτήρες. Ανάλογα με την τοποθεσία, αυτές οι διευθύνσεις URL ενδέχεται να ή ενδέχεται να μην περιέχουν σχετικό περιεχόμενο. Επειδή σύνθετες διευθύνσεις URL συχνά ανακατευθύνουν σε σημασία τοποθεσίες, είναι καλή ιδέα να μόνο ενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή σε τοποθεσίες όπου το περιεχόμενο που είναι διαθέσιμο από τις σύνθετες διευθύνσεις URL είναι γνωστό ότι είναι σχετικό.

 • Ανίχνευση περιεχομένου σε τοποθεσίες του SharePoint ως HTTP.

Ανεξάρτητα από το αν ένας κανόνας ανίχνευσης περιλαμβάνει ή αποκλείει τους περιεχόμενο, οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να αλλάξετε το λογαριασμό ανίχνευσης για τον κανόνα. Χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένου λογαριασμού πρόσβασης περιεχομένου, εκτός εάν έχει καθοριστεί άλλος λογαριασμός σε έναν κανόνα ανίχνευσης. Ο κύριος λόγος για να χρησιμοποιήσετε ένα διαφορετικό λογαριασμό ανίχνευσης για έναν κανόνα ανίχνευσης είναι ότι το προεπιλεγμένο περιεχόμενο λογαριασμού πρόσβασης δεν έχει πρόσβαση σε όλες τις διευθύνσεις εκκίνησης. Για αυτές τις διευθύνσεις εκκίνησης, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα ανίχνευσης και να επιλέξετε ένα λογαριασμό που έχετε πρόσβαση.

Μια καλή πρακτική για την αρχική ανάπτυξη είναι να χρησιμοποιήσετε κανόνες ανίχνευσης για εστίαση περιεχομένου ανίχνευσης σχετικά με το τι είναι πιο σχετικούς σύμφωνα με τις έννοιες και επιχειρηματικών διαδικασιών που είναι πιο σχετικά με την εταιρεία σας, όπως προσδιορίζεται στην αρχιτεκτονική πληροφοριών. Επειδή το ανίχνευση περιεχομένου καταναλώνει πόρους και το εύρος ζώνης, είναι καλύτερα να συμπεριλάβετε μικρότερη ποσότητα του περιεχομένου που γνωρίζετε ότι είναι σχετικό, παρά μεγαλύτερη ποσότητα του περιεχομένου που μπορεί να χρειάζονται. Μετά την αρχική ανάπτυξη, μπορείτε να ελέγξετε τα αρχεία καταγραφής ερωτημάτων και ανίχνευσης και να προσαρμόσετε τις προελεύσεις περιεχομένου και κανόνων ανίχνευσης ώστε να είναι πιο συναφή και περιλαμβάνει περισσότερες περιεχόμενο.

Σχεδιασμός συμπεριλήψεις τύπου αρχείου

Περιεχόμενο ανιχνεύεται μόνο εάν η σχετική επέκταση αρχείου περιλαμβάνεται στη λίστα συμπεριλήψεις τύπου αρχείου. Πολλοί τύποι αρχείων περιλαμβάνονται αυτόματα κατά την αρχική εγκατάσταση. Κατά το σχεδιασμό για τις προελεύσεις περιεχομένου στην αρχική ανάπτυξη, είναι καλή ιδέα να ελέγξετε εάν κάποιο κύριο περιεχόμενο χρησιμοποιεί τύπους αρχείων που δεν περιλαμβάνονται. Εάν Ναι, προσθέστε αυτούς τους τύπους περιεχομένου. Εάν ορισμένους τύπους αρχείων περιέχει κυρίως σημασία περιεχομένου, μπορείτε να αποφασίσετε να διαγράψετε τη συμπερίληψη τύπου αρχείου για αυτή την επέκταση, ώστε να αποκλείσετε ονόματα αρχείων που έχουν αυτή την επέκταση από τις ανιχνεύσεις.

Όταν προσθέτετε τους τύπους αρχείων, μπορείτε επίσης πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε ένα IFilter που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανίχνευση του τύπου αρχείου. IFilters για πολλούς τύπους αρχείων που είναι διαθέσιμες από τρίτους προμηθευτές και, εάν είναι απαραίτητο προγραμματιστές να δημιουργήσουν IFilter για νέους τύπους αρχείων.

Αρχή της σελίδας

Σχεδιασμός παραγόντων ανίχνευσης για συστοιχίες διακομιστών

Εκτός από τις ρυθμίσεις που έχουν ρυθμιστεί στο επίπεδο SSP, υπάρχουν πολλές ρυθμίσεις που ελέγχονται από διαχειριστές συμπλέγματος διακομιστών επηρεάζουν τον τρόπο ανίχνευσης των προελεύσεων περιεχομένου. Λάβετε υπόψη αυτές τις ρυθμίσεις κατά το σχεδιασμό για την ανίχνευση.

Ρυθμίσεις επιπέδου συμπλέγματος που επηρεάζουν την ανίχνευση περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Ρυθμίσεις αναζήτησης επιπέδου συμπλέγματος.

 • Κανόνων συχνότητας επισκέψεων.

 • Υπηρεσίες συμπλέγματος.

 • Κοινόχρηστες υπηρεσίες για πολλαπλές αναπτύξεις συμπλέγματος.

Σχεδιασμός ρυθμίσεων αναζήτησης επιπέδου συμπλέγματος

Ρυθμίσεις αναζήτησης επιπέδου συμπλέγματος περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαφής

 • Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης

 • Ρυθμίσεις χρονικών ορίων

 • Ρυθμίσεις SSL

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαφής είναι η διεύθυνση του ατόμου για να επικοινωνήσετε με σχετικά με την επίδραση που δημιουργήθηκε από προελεύσεων περιεχομένου. Αυτή η διεύθυνση εμφανίζεται στα αρχεία καταγραφής για τους διαχειριστές των διακομιστών που περιέχει διευθύνσεις εκκίνησης, έτσι ώστε οι διαχειριστές μπορούν να επικοινωνήσετε με κάποιον εάν τις επιπτώσεις της ανίχνευσης στο επιδόσεων και το εύρος ζώνης είναι πολύ υψηλή ή άλλα θέματα προκύπτουν. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επαφής πρέπει να είναι ένα άτομο ή μια καλά εποπτευόμενη ψευδώνυμο με τις απαραίτητες γνώσεις και τη διαθεσιμότητα γρήγορη απάντηση σε αιτήματα. Ανεξάρτητα από το εάν ανίχνευση περιεχομένου αποθηκεύεται εσωτερικά στον οργανισμό ή όχι, σύντομος χρόνος απόκρισης είναι σημαντικές.

Ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης περιλαμβάνουν τον διακομιστή μεσολάβησης για χρήση κατά την ανίχνευση περιεχομένου. Διακομιστή μεσολάβησης που θα χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από την τοπολογία της ανάπτυξης του SharePoint και η αρχιτεκτονική της άλλους διακομιστές της εταιρείας σας. Οι ρυθμίσεις χρονικών ορίων χρησιμοποιούνται για να περιορίσετε το χρόνο που χρειάζεται να περιμένει ο διακομιστής αναζήτησης κατά τη σύνδεση με άλλες υπηρεσίες. Οι ρυθμίσεις SSL καθορίζουν εάν το πιστοποιητικό SSL πρέπει να αντιστοιχεί ακριβώς προκειμένου να ανίχνευση περιεχομένου.

Σχεδιασμός κανόνων συχνότητας επισκέψεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κανόνων συχνότητας επισκέψεων για να διαχειριστείτε τη φόρτωση ανιχνευόμενων διακομιστών. Κανόνων συχνότητας επισκέψεων περιορίζει τη συχνότητα των αιτήσεων εγγράφων από μια τοποθεσία κατά την ανίχνευση ή την ποσότητα των εγγράφων που μπορούν να ζητηθούν κάθε φορά.

Για το περιεχόμενο εντός της εταιρείας σας, μπορεί να συντονισμό με τους διαχειριστές άλλων τοποθεσιών για να ορίσετε επιπτώσεων ανίχνευσης κανόνες με βάση τις επιδόσεις και την ικανότητα των διακομιστών. Για περισσότερες εξωτερικές τοποθεσίες, αυτός ο συντονισμός δεν είναι δυνατή, ώστε η βέλτιστη πρακτική είναι για την ανίχνευση πολύ λίγο και όχι ανίχνευση πάρα πολύ και ρισκάρετε να χάσετε την πρόσβαση στην ανίχνευση το σχετικό περιεχόμενο.

Κατά την αρχική ανάπτυξη, ορίστε το κανόνων συχνότητας επισκέψεων σε αντίκτυπο ως μικρές σε άλλους διακομιστές όσο το δυνατόν ενώ εξακολουθείτε να ανίχνευση περιεχομένου αρκετά αρκετά συχνά για να κάνετε την ανίχνευση αξίζει.

Κατά τη διάρκεια λειτουργιών, μπορείτε να προσαρμόσετε επιπτώσεων ανίχνευσης κανόνες με βάση τις εμπειρίες και δεδομένα από αρχεία καταγραφής ανίχνευσης.

Σχεδιασμός για πολλαπλές αναπτύξεις συμπλέγματος διακομιστών

Μεγαλύτερο εταιρείες Σχεδιασμός συχνά αναπτύξεις με πολλές συστοιχίες διακομιστών που βασίζονται σε θέματα ασφάλειας ή αρχιτεκτονικής. Για παράδειγμα, μια εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιούν ένα σύμπλεγμα για την παραγωγή περιεχομένου και ένα άλλο για τη δημοσίευση περιεχομένου στο internet. Άλλα παραδείγματα είναι μια ανάπτυξη γεωγραφικής κατανομής με συμπλεγμάτων για κάθε κύρια θυγατρική ή ένα πρόσθετο σύμπλεγμα για ένα εμπιστευτικό ή ευαίσθητο έργο που πρέπει να διακρίνονται από άλλα έργα.

Εάν έχετε περισσότερα από ένα σύμπλεγμα, θα πρέπει να Σχεδιασμός για τον τρόπο κοινόχρηστων υπηρεσιών έχουν ρυθμιστεί οι παράμετροι σε συστοιχίες. Στη σελίδα Διαχείριση εφαρμογών για κεντρικής διαχείρισης κάθε συμπλέγματος, στην ενότητα κοινόχρηστες υπηρεσίες του Office SharePoint Server, μπορείτε να επιλέξετε την επιλογή για να εκχωρήσετε ή να ρυθμίσετε τις παραμέτρους κοινόχρηστων υπηρεσιών μεταξύ συμπλεγμάτων. Μπορείτε να ρυθμίσετε κάθε συστοιχίας για να χρησιμοποιήσετε μία από τις τρεις επιλογές:

 • Δεν συμμετέχουν σε κοινόχρηστων υπηρεσιών μεταξύ συμπλεγμάτων    Συστοιχίες χρήση αυτής της επιλογής δεν να συμμετάσχετε σε κοινόχρηστων υπηρεσιών μεταξύ συμπλεγμάτων και να βασίζεστε σε κοινόχρηστων υπηρεσιών από μια υπηρεσία SSP στην ίδια συστοιχία. Αυτή είναι μια τυπική ρύθμιση παραμέτρων για μια εταιρεία μικρομεσαίων που έχει μια μικρή ανάπτυξη χρησιμοποιώντας ένα μόνο σύμπλεγμα διακομιστών.

 • Παροχή κοινόχρηστων υπηρεσιών σε άλλες συστοιχίες    Συστοιχίες παροχής υπηρεσιών σε άλλες συστοιχίες έχουν σχεδιαστεί για τη Διαχείριση κοινόχρηστων υπηρεσιών μεταξύ συμπλεγμάτων σε μεγάλους οργανισμούς και συνήθως έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα από συμπλεγμάτων για μικρότερα τμήματα ή εταιρείες.

 • Ανάλωση κοινόχρηστων υπηρεσιών από άλλο σύμπλεγμα    Συμπλεγμάτων που χρησιμοποιούν κοινόχρηστες υπηρεσίες είναι συνήθως τμημάτων συμπλεγμάτων εκτελεί τοποθεσίες πύλης ή εφαρμογές μικρών επιχειρήσεων. Αυτές οι συστοιχίες μπορούν επίσης να έχουν τις δικές τους υπηρεσίες SSP, έτσι ώστε όταν η κεντρική υπηρεσία SSP δεν είναι διαθέσιμη, μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στην τοπική συστοιχία.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×