Σχεδίαση σχήματος καμπύλης ή κύκλου

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Αυτό το άρθρο περιγράφει τη σχεδίασης καμπυλών, κύκλων και ελλείψεων. Για πληροφορίες σχετικά με τη σχεδίαση γραμμών, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδίαση ή διαγραφή γραμμής ή γραμμής σύνδεσης. Για πληροφορίες σχετικά με τα σχήματα ελεύθερης σχεδίασης και τα σημεία επεξεργασίας στα σχήματα, ανατρέξτε στο θέμα Σχεδίαση ή επεξεργασία ενός σχήματος ελεύθερης σχεδίασης.

Σχεδίαση καμπύλης

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

 2. Στην περιοχή Γραμμές, κάντε κλικ στην επιλογή Καμπύλη.

 3. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινά η καμπύλη, σύρετε το ποντίκι για να σχεδιάσετε την καμπύλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε μια καμπύλη.

 4. Για να ολοκληρώσετε το σχήμα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αφήσετε το σχήμα ανοιχτό, κάντε διπλό κλικ οποιαδήποτε στιγμή.

  • Για να κλείσετε το σχήμα, κάντε κλικ κοντά στο σημείο έναρξης.

Σχεδίαση έλλειψης ή κύκλου

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

 2. Στην περιοχή Βασικά σχήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Έλλειψη.

 3. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να αρχίσει η έλλειψη και κατόπιν σύρετε το ποντίκι για να σχεδιάσετε το σχήμα.

 4. Για να σχεδιάσετε έναν κύκλο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ σύρετε το ποντίκι.

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του κύκλου ή της καμπύλης σας, προσθέτοντας ένα γέμισμα ή εφέ σχήματος ή αλλάζοντας το περίγραμμα.

  • Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα πιο σύνθετο διάγραμμα, όπως επικαλυπτόμενους κύκλους, οργανόγραμμα ή διάγραμμα ροής, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt αντί να σχεδιάσετε κάθε σχήμα με μη αυτόματο τρόπο.

  • Οι κύκλοι και οι ελλείψεις γεμίζονται αυτόματα. Εάν δεν θέλετε το σχήμα να αποκρύπτει κάτι από κάτω, όπως κείμενο ή κελιά, επιλέξτε το σχήμα και, στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

Σχεδίαση καμπύλης

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.
  Η ομάδα "Σχήματα" στην καρτέλα "Εισαγωγή".

 2. Στην περιοχή γραμμές, κάντε κλικ στην επιλογή καμπύλη Εικόνα καμπύλου σχήματος .

 3. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινά η καμπύλη, σύρετε το ποντίκι για να σχεδιάσετε την καμπύλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε μια καμπύλη.

 4. Για να ολοκληρώσετε το σχήμα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αφήσετε το σχήμα ανοιχτό, κάντε διπλό κλικ οποιαδήποτε στιγμή.

  • Για να κλείσετε το σχήμα, κάντε κλικ κοντά στο σημείο έναρξης.

   Σημείωση: Από προεπιλογή, τα κλειστά σχήματα διαθέτουν γέμισμα. Για να βεβαιωθείτε ότι το σχήμα δεν καλύπτει τα κελιά που βρίσκονται κάτω από αυτό, επιλέξτε το σχήμα και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα

Αρχή της σελίδας

Σχεδίαση έλλειψης ή κύκλου

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Η ομάδα "Σχήματα" στην καρτέλα "Εισαγωγή".

 2. Στην περιοχή Βασικά σχήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Έλλειψη Εικόνα σχήματος "Έλλειψη" .

 3. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινά ο κύκλος. Για να κάνετε το σχήμα κύκλο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι για να σχεδιάσετε.

  Σημειώσεις: 

  • Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση του κύκλου ή της καμπύλης σας, προσθέτοντας ένα γέμισμα ή εφέ σχήματος ή αλλάζοντας το περίγραμμα του σχήματος.

  • Εάν θέλετε να δημιουργήσετε ένα πιο σύνθετο διάγραμμα, όπως επικαλυπτόμενους κύκλους, οργανόγραμμα ή διάγραμμα ροής, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα γραφικό SmartArt αντί να σχεδιάσετε κάθε σχήμα με μη αυτόματο τρόπο.

  • Από προεπιλογή, οι κύκλοι και οι ελλείψεις διαθέτουν γέμισμα. Για να βεβαιωθείτε ότι το σχήμα δεν καλύπτει τα κελιά που βρίσκονται κάτω από αυτό, επιλέξτε το σχήμα και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

Αρχή της σελίδας

Τι θέλετε να κάνετε;

Σημειώσεις: 

 • Για να προσαρμόσετε την καμπύλη ώστε να φαίνεται πιο ομαλή, κάντε κλικ στο σχήμα. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σχήματος Εικόνα κουμπιού "Επεξεργασία σχήματος" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία σημείων. Σύρετε μία από τις κορυφές που αποτελούν το περίγραμμα του σχήματος. Η κορυφή είναι το σημείο, που υποδεικνύεται από μια μαύρη κουκκίδα, όπου τελειώνει μια καμπύλη ή το σημείο όπου τέμνονται δύο τμήματα γραμμής σε ένα σχήμα ελεύθερης σχεδίασης, καμπύλης ή σκαριφήματος.

 • Για να διευκολυνθείτε στη σχεδίαση λεπτομερειών, αυξήστε τη μεγέθυνση σε 200 τοις εκατό. Στην καρτέλα Προβολή, στην ομάδα Ζουμ, κάντε κλικ στην επιλογή Ζουμ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή 200%.

 • Για να έχετε καλύτερο έλεγχο κατά τη σχεδίαση, ρυθμίστε το δείκτη σας στη χαμηλότερη διαθέσιμη ταχύτητα, στον Πίνακα Ελέγχου.

 • Από προεπιλογή, τα κλειστά σχήματα διαθέτουν γέμισμα. Για να βεβαιωθείτε ότι το σχήμα δεν καλύπτει τα κελιά που βρίσκονται κάτω από αυτό, επιλέξτε το σχήμα και, στη συνέχεια, στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Στυλ σχήματος, κάντε κλικ στην επιλογή Γέμισμα σχήματος και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Χωρίς γέμισμα.

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Outlook ή Word

Excel

PowerPoint

Outlook ή Word

 1. Εισαγάγετε έναν καμβά σχεδίασης. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Καρτέλα "Εισαγωγή" του Word

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" .

 3. Στην περιοχή γραμμές, κάντε κλικ στην επιλογή καμπύλη Εικόνα καμπύλου σχήματος .

 4. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινά η καμπύλη, σύρετε το ποντίκι για να σχεδιάσετε την καμπύλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε μια καμπύλη.

 5. Για να ολοκληρώσετε το σχήμα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αφήσετε το σχήμα ανοιχτό, κάντε διπλό κλικ οποιαδήποτε στιγμή.

  • Για να κλείσετε το σχήμα, κάντε κλικ κοντά στο σημείο έναρξης.

Excel

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Καρτέλα 'Εισαγωγή' στο Excel

 2. Στην περιοχή γραμμές, κάντε κλικ στην επιλογή καμπύλη Εικόνα καμπύλου σχήματος .

 3. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινά η καμπύλη, σύρετε το ποντίκι για να σχεδιάσετε την καμπύλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε μια καμπύλη.

 4. Για να ολοκληρώσετε το σχήμα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αφήσετε το σχήμα ανοιχτό, κάντε διπλό κλικ οποιαδήποτε στιγμή.

  • Για να κλείσετε το σχήμα, κάντε κλικ κοντά στο σημείο έναρξης.

PowerPoint

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Καρτέλα 'Κεντρική' του PowerPoint

 2. Στην περιοχή γραμμές, κάντε κλικ στην επιλογή καμπύλη Εικόνα καμπύλου σχήματος .

 3. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινά η καμπύλη, σύρετε το ποντίκι για να σχεδιάσετε την καμπύλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να προσθέσετε μια καμπύλη.

 4. Για να ολοκληρώσετε το σχήμα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αφήσετε το σχήμα ανοιχτό, κάντε διπλό κλικ οποιαδήποτε στιγμή.

  • Για να κλείσετε το σχήμα, κάντε κλικ κοντά στο σημείο έναρξης.

Σημειώσεις: 

Ποιο πρόγραμμα του Office χρησιμοποιείτε;

Outlook ή Word

Excel

PowerPoint

Outlook ή Word

 1. Εισαγάγετε έναν καμβά σχεδίασης. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία καμβά σχεδίασης.

  Καρτέλα "Εισαγωγή" του Word

 2. Στην περιοχή Εργαλεία σχεδίασης, στην καρτέλα Μορφοποίηση, στην ομάδα Εισαγωγή σχημάτων, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα Κουμπί "Περισσότερα" .

 3. Στην περιοχή Βασικά σχήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Έλλειψη Εικόνα σχήματος "Έλλειψη" .

 4. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινά ο κύκλος. Για να κάνετε το σχήμα κύκλο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι για να σχεδιάσετε.

Excel

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Καρτέλα 'Εισαγωγή' στο Excel

 2. Στην περιοχή Βασικά σχήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Έλλειψη Εικόνα σχήματος "Έλλειψη" .

 3. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινά ο κύκλος. Για να κάνετε το σχήμα κύκλο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι για να σχεδιάσετε.

PowerPoint

 1. Στην Κεντρική καρτέλα, στην ομάδα Σχεδίαση, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Καρτέλα 'Κεντρική' του PowerPoint

 2. Στην περιοχή Βασικά σχήματα, κάντε κλικ στην επιλογή Έλλειψη Εικόνα σχήματος "Έλλειψη" .

 3. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινά ο κύκλος. Για να κάνετε το σχήμα κύκλο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT καθώς σύρετε το ποντίκι για να σχεδιάσετε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×