Σχεδίαση προσαρμοσμένων ροών εργασίας με τη χρήση του SharePoint Designer

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Microsoft Office SharePoint Server 2007 περιλαμβάνει έτοιμη για χρήση ροές εργασιών που αντιμετωπίζουν ορισμένες από τις πιο συνηθισμένες επιχειρηματικών διαδικασιών, όπως τη συλλογή σχολίων σε ένα έγγραφο ή τη δρομολόγηση ενός εγγράφου για έγκριση.

Αλλά τι γίνεται εάν η ομάδα σας έχει μια διεργασία που απαιτεί περισσότερους χαρακτήρες από τι προσφέρει τις προκαθορισμένες ροές εργασίας; Για παράδειγμα, τι θα συμβεί εάν θέλετε μια ροή εργασίας που εκτείνεται πέρα από την έγκριση ή επεξεργασία σχολίων, έτσι ώστε να εκτελεί άλλες ενέργειες, όπως η αντιγραφή του εγγράφου σε άλλη βιβλιοθήκη όταν είναι έτοιμο για δημοσίευση;

Με Microsoft Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να σχεδιάσετε προσαρμοσμένες ροές εργασίας που προσθέτουν λογική εφαρμογής χωρίς κώδικα στις τοποθεσίες του SharePoint. Χρήση της σχεδίασης ροής εργασίας, μπορείτε να δημιουργήσετε κανόνες που συσχετίσετε συνθήκες και ενέργειες με στοιχεία σε λίστες και βιβλιοθήκες SharePoint. Αλλαγές σε στοιχεία σε λίστες ή βιβλιοθήκες ενεργοποιούν ενέργειες στη ροή εργασίας.

Σημείωση: Σε αυτό το άρθρο αναφέρεται σε μια τοποθεσία του SharePoint παράδειγμα δημιουργήθηκε από Adventure Works, μια φανταστικά εταιρεία που κατασκευάζει ποδήλατα, τα στοιχεία ποδηλάτου και bicycling Βοηθήματα.

Για παράδειγμα, η ομάδα τεχνικής τεκμηρίωσης στο Adventure Works σχεδιαστεί μια προσαρμοσμένη ροή εργασίας. Η ροή εργασίας έγκρισης που περιλαμβάνεται στο Office SharePoint Server 2007 αναθέτει μια εργασία με τις επιλογές για έγκριση ή απόρριψη. Ωστόσο, το πρόγραμμα επεξεργασίας της ομάδας, Martin Bankov, αποφασίσατε περισσότερη ευελιξία και τη λειτουργικότητα όταν εσείς ολοκληρώνει τις εργασίες του. Χρησιμοποιώντας το εργαλείο σχεδίασης ροής εργασίας στο Office SharePoint Designer 2007, Martin σχεδιαστεί μια προσαρμοσμένη ροή εργασίας με τις εξής επιλογές:

  • Έγκριση και δημοσίευση

  • Έγκριση αλλά δρομολόγηση για νομικά θέματα υπηρεσιών για αναθεώρηση

  • Απόρριψη και να επιστρέψετε στο writer

Κάθε μία από αυτές τις επιλογές εκκινεί διαφορετικές ενέργειες της προσαρμοσμένης ροής εργασίας.

Δημιουργία ροών εργασίας που βασίζονται σε κανόνες

Με Office SharePoint Designer 2007, μπορείτε να δημιουργήσετε ροές εργασίας που βασίζονται σε κανόνες. Στη Σχεδίαση ροής εργασίας, μπορείτε να επιλέξετε το συμβάν που ενεργοποιεί τη ροή εργασίας. Στη συνέχεια, καθορίστε τις ενέργειες που θέλετε να εκτελέσει η ροή εργασιών και μπορείτε ακόμα να αναγνωρίσετε τις συνθήκες στην περιοχή ποια αυτές οι ενέργειες εκτελούνται. Επιπλέον, μια ροή εργασίας μπορεί να περιλαμβάνει πολλά βήματα, έτσι ώστε να μπορούν να αξιολογήσετε και να επεξεργαστεί πολλά σύνολα συνθήκες και ενέργειες.

Εάν έχετε κατανοήσει τα βασικά δομικά στοιχεία μιας ροής εργασίας, μπορείτε να σχεδιάσετε γρήγορα μια προσαρμοσμένη ροή εργασίας. Το βασικό μπλοκ δόμησης είναι οι εξής:

  • Συμβάντα    Ένα συμβάν είναι τι ξεκινά ή ενεργοποιεί μια ροή εργασίας. Μια προσαρμοσμένη ροή εργασίας είναι πάντοτε συνδεδεμένη με μία λίστα ή βιβλιοθήκη. Κατά τη σχεδίαση της ροής εργασίας, επιλέγετε τη λίστα για να επισυνάψετε. Ένα συμβάν σε αυτήν τη λίστα ξεκινά τη ροή εργασίας. Υπάρχουν τρεις ακριβώς συμβάντα που μπορεί να ξεκινήσει μια ροή εργασίας: (1) δημιουργείται ένα στοιχείο; (2) ένα στοιχείο έχει αλλάξει; ή (3) ένας συμμετέχων ροής εργασίας κάνει κλικ σε ένα κουμπί "Έναρξη" σε μια φόρμα προετοιμασίας ροής εργασιών.

  • Ενέργειες    Μια ενέργεια είναι η πιο βασική μονάδα εργασίας σε μια ροή εργασίας. Office SharePoint Designer 2007 παρέχει ένα σύνολο έτοιμων ενεργειών με δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης για να ενσωματώσετε στη ροή εργασίας. Για παράδειγμα, η ροή εργασίας να δημιουργήσετε, αντιγραφή, αλλαγή ή διαγραφή στοιχείων λίστας (ή αρχείων σε μια βιβλιοθήκη), Επιλέξτε τα στοιχεία ή σμίκρυνση; Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; και να δημιουργήσετε μια εργασία για κάποιον στη λίστα εργασίες.

  • Συνθήκες    Όταν σχεδιάζετε μια ροή εργασίας, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν κανόνα που δημιουργεί μια συνθήκη όπου η ροή εργασίας εκτελεί τη συσχετισμένη ενέργεια μόνο εάν η συνθήκη είναι αληθής. Office SharePoint Designer 2007 παρέχει πολλά έτοιμα, με δυνατότητα επανάληψης χρήσης συνθήκες για να ενσωματώσετε στη ροή εργασίας. Για παράδειγμα, μπορείτε να καθορίσετε ότι η ροή εργασίας εκτελεί τις συσχετισμένες ενέργειες μόνο αν ένα στοιχείο έχει δημιουργηθεί ή τροποποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή εάν πραγματοποιείται η δημιουργία ή τροποποίηση από συγκεκριμένο άτομο.

  • Τα βήματα    Μια ροή εργασίας αποτελείται από ένα ή περισσότερα βήματα. Κάθε βήμα μπορεί να περιέχει οποιονδήποτε αριθμό ενεργειών και συσχετισμένων συνθηκών. Τα βήματα σάς επιτρέπουν να ομαδοποιείτε συνθήκες και ενέργειες, έτσι ώστε ένα σύνολο κανόνων (συνθήκες και ενέργειες) μπορεί να αξιολογηθεί και να πραγματοποιηθεί πριν από ένα δεύτερο σύνολο.

Για να κάνετε τη ροή εργασίας σας περισσότερο δυναμική και ευέλικτη, μπορείτε να προσθέσετε μια φόρμα ενεργοποίησης ή μια προσαρμοσμένη φόρμα εργασίας με τη ροή εργασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φόρμα για τη συλλογή πληροφοριών από συμμετέχοντες στη ροή εργασίας σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα στη ροή εργασίας και να ενεργοποιήσετε τους συμμετέχοντες για να αλληλεπιδράσετε με τις εργασίες αυτής της ροής εργασίας. Σχεδίαση των φορμών με τη χρήση οδηγών και Office SharePoint Designer 2007 δημιουργεί τις φόρμες αυτόματα όταν ολοκληρώσετε τη σχεδίαση της ροής εργασίας.

Για παράδειγμα, η προσαρμοσμένη ροή εργασίας για την ομάδα τεχνικής τεκμηρίωσης απαιτεί τρεις επιλογές διαφορετικό έγκρισης. Κάθε επιλογή εκκινεί ενέργειες διαφορετικό ροής εργασίας. Όταν Martin σχεδιάζει τη ροή εργασίας, χρησιμοποιεί τον "Οδηγό προσαρμοσμένης εργασίας" για να δημιουργήσετε την προσαρμοσμένη φόρμα εργασίας, όπως φαίνεται εδώ.

Παράθυρο διαλόγου 'Προσθήκη πεδίου' στον οδηγό

Όταν Martin ολοκληρωθεί η σχεδίαση της ροής εργασίας, Office SharePoint Designer 2007 δημιουργεί την προσαρμοσμένη φόρμα εργασίας. Τώρα, όταν τα άτομα στην ομάδα του εγκρίνουν έγγραφα, μπορούν να δουν την εξής μορφή στο πρόγραμμα περιήγησης. Αυτή η φόρμα περιέχει τις επιλογές που Martin που καθορίζεται στον Οδηγό προσαρμοσμένων εργασιών.

Φόρμα προσαρμοσμένης εργασίας

Αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών

Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια εφαρμογή Web για την αυτοματοποίηση μιας επιχειρηματικής διαδικασίας, ανοίγει η Σχεδίαση ροής εργασίας στο Office SharePoint Designer 2007 νέες δυνατότητες. Με τη Σχεδίαση ροής εργασίας, μπορείτε να ενοποιήσετε επιχειρησιακών κανόνων και λογική ροής εργασιών σε εφαρμογές Web χωρίς τη σύνταξη κώδικα διακομιστή.

Για παράδειγμα, η ομάδα τεχνικής τεκμηρίωσης θέλει μια ροή εργασίας που αυτοματοποιεί περισσότερα από τους διεργασία από απλώς έγκρισης εγγράφου. Χρήση της σχεδίασης ροής εργασίας, Martin σχεδιάζει μια ροή εργασίας που τα μέλη της ομάδας μπορούν να ξεκινούν με μη αυτόματο τρόπο όταν το έγγραφο είναι έτοιμο για έγκριση. Η ροή εργασίας δημιουργεί μια εργασία για αναθεώρηση του εγγράφου και ο αναθεωρητής επιλέγει μία από τις τρεις επιλογές που περιγράφονται παραπάνω.

Martin σχεδιάζει τη ροή εργασίας ώστε να εκτελεί διαφορετικές ενέργειες, ανάλογα με την απάντηση που ο αναθεωρητής υποβάλλει στη φόρμα προσαρμοσμένης εργασίας:

  • Εάν ο αναθεωρητής επιλέξει έγκριση και δημοσίευση, η ροή εργασίας αντιγράφει το έγγραφο σε άλλη βιβλιοθήκη εγγράφων με το όνομα είστε έτοιμοι για τη δημοσίευση και στέλνει ένα μήνυμα με την ομάδα τεκμηρίωσης.

  • Εάν ο αναθεωρητής επιλέξει έγκριση αλλά δρομολόγηση σε νομική για αναθεώρηση, η ροή εργασίας αντιγράφει το έγγραφο σε κάποια άλλη βιβλιοθήκη με το όνομα απαιτεί νομική αναθεώρηση και στέλνει ένα μήνυμα σε νομικού τμήματος.

  • Εάν ο αναθεωρητής επιλέξει Απόρριψη και να επιστρέψετε στο writer, η ροή εργασίας στέλνει ένα μήνυμα για να το πρόγραμμα εγγραφής με σχόλια του αναθεωρητή και ενημερώνει αυτό το στοιχείο στη βιβλιοθήκη εγγράφων για να εμφανίσετε το πιο πρόσφατο σχολίων.

Στη Σχεδίαση ροής εργασίας, το βήμα που περιέχει αυτή η λογική υπό όρους μοιάζει κάπως έτσι στην παρακάτω εικόνα.

Λογική υπό όρους της Σχεδίασης ροής εργασίας

Αυτό είναι ένα μόνο βήμα της ροής εργασίας. Διάρκεια του χρόνου, Martin να τροποποιήσετε και να επεκτείνετε αυτής της ροής εργασίας, προσθέτοντας τα βήματα. Αυτός να ακόμα και σχεδίαση νέου προσαρμοσμένες ροές εργασίας που είναι συνημμένα στη βιβλιοθήκη είστε έτοιμοι για τη δημοσίευση και τη βιβλιοθήκη που απαιτεί αναθεώρηση νομικές και μπορεί να ενεργοποιηθεί αυτές τις ροές εργασίας κάθε φορά που η ροή εργασίας αναθεώρησης εγγράφου του Martin δημιουργεί ένα στοιχείο εκεί. Σχεδίαση ροής εργασίας είναι ένας τρόπος ισχυρή για αυτοματοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών γρήγορα και να προσθέσετε λογική υπό όρους σε εφαρμογές Web.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×