Σχεδίαση διάταξης και μορφοποίησης ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα

Αφού δημιουργήσετε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα και προσθέσετε τα πεδία που θέλετε να αναλύσετε, μπορεί να θελήσετε να βελτιώσετε τη διάταξη και τη μορφοποίηση της αναφοράς, για να διευκολύνετε την ανάγνωση και τον έλεγχο των δεδομένων για λεπτομέρειες. Για να αλλάξετε τη διάταξη ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα, μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή του Συγκεντρωτικού Πίνακα και τον τρόπο που εμφανίζονται τα πεδία, οι στήλες, οι σειρές, τα μερικά αθροίσματα, τα κενά κελιά και οι γραμμές. Για να αλλάξετε τη μορφή του Συγκεντρωτικού Πίνακα, μπορείτε να εφαρμόσετε ένα προκαθορισμένο στυλ, γραμμές σε ζώνες και μορφοποίηση υπό όρους.

Σημαντικό: Η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα διαθέτει δύο καρτέλες, Ανάλυση (στο Excel 2013 και σε νεότερες εκδόσεις) ή Επιλογές (Excel 2010 και Excel 2010) και Σχεδίαση. Σημειώστε ότι οι διαδικασίες σε αυτό το θέμα αναφέρουν μαζί τις καρτέλες Ανάλυση και Επιλογές, όπου υπάρχουν.

Αλλαγή της διάταξης ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα

Για να κάνετε σημαντικές αλλαγές διάταξης σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα ή στα διάφορα πεδία του, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία από τις τρεις μορφές:

 • Η Συμπυκνωμένη μορφή    εμφανίζει στοιχεία από διαφορετικές περιοχές πεδίων γραμμής σε μία στήλη και χρησιμοποιεί εσοχές για να κάνει διάκριση μεταξύ των στοιχείων από διαφορετικά πεδία. Οι ετικέτες γραμμών καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο σε συμπυκνωμένη μορφή, με αποτέλεσμα να απομένει περισσότερος χώρος για αριθμητικά δεδομένα. Τα κουμπιά Ανάπτυξη και Σύμπτυξη εμφανίζονται, έτσι ώστε να μπορείτε να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις λεπτομέρειες σε συμπυκνωμένη μορφή. Η συμπυκνωμένη μορφή εξοικονομεί χώρο και διευκολύνει την ανάγνωση του Συγκεντρωτικού Πίνακα και συνεπώς καθορίζεται ως η προεπιλεγμένη μορφή διάταξης για Συγκεντρωτικούς Πίνακες.

  Συγκεντρωτικός Πίνακας σε συμπυκνωμένη μορφή

 • Η μορφή πίνακα    εμφανίζει μία στήλη ανά πεδίο και παρέχει χώρο για κεφαλίδες πεδίου.

  Συγκεντρωτικός Πίνακας σε μορφή πίνακα

 • Η μορφή διάρθρωσης    είναι παρόμοια με τη μορφή πίνακα, αλλά μπορεί να εμφανίζει τα μερικά αθροίσματα στο επάνω μέρος κάθε ομάδας, επειδή τα στοιχεία στην επόμενη στήλη εμφανίζονται μία γραμμή κάτω από το τρέχον στοιχείο.

  Συγκεντρωτικός Πίνακας σε μορφή διάρθρωσης

Αλλαγή ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα σε μορφή συμπυκνωμένη, διάρθρωσης ή πίνακα

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα, στην κορδέλα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση στην ομάδα Διάταξη, κάντε κλικ στο στοιχείο Διάταξη αναφοράς και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμποδίσετε τα συναφή δεδομένα να επεκταθούν οριζόντια εκτός οθόνης και για ελαχιστοποίηση της κύλισης, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σε συμπυκνωμένη μορφή.

   Σε συμπυκνωμένη μορφή, τα πεδία περιέχονται σε μία στήλη και διαθέτουν εσοχή για να υποδεικνύουν τη σχέση ένθετων στηλών.

  • Για να εφαρμόσετε διάρθρωση στα δεδομένα στο κλασικό στυλ Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σε μορφή διάρθρωσης.

  • Για να δείτε όλα τα δεδομένα σε παραδοσιακή μορφή πίνακα και για εύκολη αντιγραφή κελιών σε ένα άλλο φύλλο εργασίας, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση σε μορφή πίνακα.

   Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Αλλάξτε τον τρόπο εμφάνισης των στοιχείων ετικετών σε μια φόρμα διάταξης

 1. Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιλέξτε ένα πεδίο γραμμής.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

  Μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στο πεδίο γραμμής σε μορφή διάρθρωσης ή πίνακα και να συνεχίσετε στο βήμα 3.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση ή Επιλογές, στην ομάδα Ενεργό πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη & εκτύπωση και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διάταξη, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε τα στοιχεία πεδίων με μορφή διάρθρωσης, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ετικετών στοιχείων σε μορφή διάρθρωσης.

  • Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε ετικέτες από το επόμενο πεδίο στην ίδια στήλη στη συμπυκνωμένη μορφή, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ετικετών στοιχείων σε μορφή διάρθρωσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εμφάνιση ετικετών από το επόμενο πεδίο στην ίδια στήλη (συμπυκνωμένη μορφή).

  • Για να εμφανίσετε τα στοιχεία πεδίων με μορφή πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ετικετών στοιχείων σε μορφή πίνακα.

Αλλαγή της διάταξης πεδίων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Για να έχετε τα τελικά αποτελέσματα της διάταξης που θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε, να αλλάξετε τη διάταξη και να καταργήσετε πεδία, χρησιμοποιώντας τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Εάν δεν βλέπετε τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, βεβαιωθείτε ότι ο Συγκεντρωτικός Πίνακας είναι επιλεγμένος. Εάν ακόμη δεν βλέπετε τη Λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού πίνακα, στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Εμφάνιση/Απόκρυψη, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα πεδίων.

Εάν δεν εμφανίζονται τα πεδία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, μπορεί να χρειάζεται να ανανεώσετε τον Συγκεντρωτικό Πίνακα για την εμφάνιση των νέων πεδίων, των υπολογισμένων πεδίων, των μετρήσεων, των υπολογισμένων μετρήσεων ή των διαστάσεων που προσθέσατε από την τελευταία λειτουργία Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Ανανέωση).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εργασία με τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού πίνακα, ανατρέξτε στο θέμα Χρήση της Λίστας πεδίων για την τακτοποίηση πεδίων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Προσθήκη πεδίων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Κάντε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω ενέργειες:

 • Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε όνομα πεδίου στην ενότητα πεδίων. Το πεδίο θα τοποθετηθεί σε μια προεπιλεγμένη περιοχή της ενότητας διάταξης, μπορείτε όμως να αλλάξετε τη διάταξη των πεδίων εάν θέλετε.

  Από προεπιλογή, τα πεδία κειμένου προστίθενται στην περιοχή Ετικέτες γραμμών, τα αριθμητικά πεδία προστίθενται στην περιοχή Τιμές και οι ιεραρχίες ημερομηνίας και ώρας της Ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP) προστίθενται στην περιοχή Ετικέτες στηλών.

 • Κάντε δεξιό κλικ στο όνομα του πεδίου και μετά επιλέξτε την κατάλληλη εντολή —Προσθήκη στο φίλτρο αναφοράς, Προσθήκη σε ετικέτα στήλης, Προσθήκη σε ετικέτα γραμμής ή Προσθήκη στις τιμές— για να τοποθετήσετε το πεδίο σε μια συγκεκριμένη περιοχή της ενότητας διάταξης.

 • Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο ένα όνομα πεδίου και, στη συνέχεια, σύρετε το πεδίο ανάμεσα στην ενότητα πεδίου και σε μια περιοχή της ενότητας διάταξης.

Αντιγραφή πεδίων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα που βασίζεται σε δεδομένα ενός φύλλου εργασίας του Excel ή σε εξωτερικά δεδομένα από δεδομένα προέλευσης που δεν είναι OLAP, μπορείτε να προσθέσετε το ίδιο πεδίο πάνω από μία φορά στην περιοχή Τιμές, για να μπορείτε να εμφανίσετε διαφορετικούς υπολογισμούς, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Εμφάνιση τιμών ως. Για παράδειγμα, μπορεί να θέλετε να συγκρίνετε υπολογισμούς δίπλα δίπλα, όπως μεικτά και καθαρά περιθώρια κέρδους, ελάχιστες και μέγιστες πωλήσεις ή μετρήσεις πελατών και ποσοστά των συνολικών πελατών. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα Προβολή διαφορετικών υπολογισμών στα πεδία τιμών Συγκεντρωτικού Πίνακα.

 1. Κάντε κλικ και κρατήστε πατημένο ένα όνομα πεδίου στην ενότητα πεδίου και, στη συνέχεια, σύρετε το πεδίο ανάμεσα στην περιοχή Τιμές στην ενότητα διάταξη.

 2. Επαναλάβετε το βήμα 1 όσες φορές θέλετε να αντιγράψετε το πεδίο.

 3. Σε κάθε αντιγραμμένο πεδίο, μετατρέψτε τη συνάρτηση σύνοψης ή τον προσαρμοσμένο υπολογισμό όπως θέλετε.

  Σημειώσεις: 

  • Όταν προσθέτετε ένα ή περισσότερα πεδία στην περιοχή τιμών, είτε πρόκειται για αντίγραφα του ίδιου πεδίου ή διαφορετικών πεδίων, η Λίστα πεδίων προσθέτει αυτόματα μια ετικέτα "Στήλη τιμών" στην περιοχή Τιμές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο για να μετακινήσετε τις θέσεις πεδίων προς τα επάνω και κάτω στην περιοχή Τιμές. Μπορείτε ακόμα και να μετακινήσετε την ετικέτα "Στήλη τιμών" στην περιοχή Ετικέτες στηλών ή στις περιοχές Ετικέτες γραμμών. Ωστόσο, δεν μπορείτε να μετακινήσετε την ετικέτα "Στήλη τιμών" στην περιοχή "Φίλτρα αναφοράς".

  • Ένα πεδίο μπορεί να προστεθεί μόνο μία φορά, σε κάποια από τις περιοχές Φίλτρο αναφοράς, Ετικέτες γραμμής ή Ετικέτες στήλης, ανεξάρτητα αν ο τύπος δεδομένων είναι αριθμητικός ή όχι. Εάν επιχειρήσετε να προσθέσετε το ίδιο πεδίο περισσότερες από μία φορές — για παράδειγμα, στις περιοχές Ετικέτες γραμμής και Ετικέτες στήλης στην ενότητα διάταξης — το πεδίο καταργείται αυτόματα από την αρχική περιοχή και τοποθετείται στη νέα περιοχή.

  • Ένας άλλος τρόπος προσθήκης του ίδιου πεδίου στην περιοχή Τιμές είναι να χρησιμοποιήσετε έναν τύπο (ονομάζεται επίσης και στήλη υπολογισμού) που χρησιμοποιεί το ίδιο πεδίο στον τύπο.

  • Δεν μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία φορές το ίδιο πεδίο σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα που βασίζεται σε προέλευση δεδομένων OLAP.

Αναδιάταξη πεδίων σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

Μπορείτε να αναδιατάξετε τα υπάρχοντα πεδία ή να αλλάξετε τη θέση τους χρησιμοποιώντας μία από τις τέσσερις περιοχές στην κάτω πλευρά της ενότητας διάταξης:

Αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Περιγραφή

Συγκεντρωτικό Γράφημα

Περιγραφή

Τιμές   

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε μια σύνοψη αριθμητικών δεδομένων.

Τιμές   

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε μια σύνοψη αριθμητικών δεδομένων.

Ετικέτες γραμμών   

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για την εμφάνιση πεδίων ως γραμμές στις πλευρές της αναφοράς. Μια γραμμή που βρίσκεται σε κατώτερη θέση είναι ένθετη μέσα σε κάποια άλλη γραμμή που βρίσκεται ακριβώς επάνω από αυτήν.

Πεδίο άξονα (Κατηγορίες)   

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τα πεδία με τη μορφή άξονα στο γράφημα.

Ετικέτες στηλών   

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για την εμφάνιση πεδίων ως στήλες, στην κορυφή της αναφοράς. Μια στήλη που βρίσκεται σε κατώτερη θέση είναι ένθετη μέσα σε κάποια άλλη στήλη που βρίσκεται ακριβώς επάνω από αυτήν.

Ετικέτες πεδίων υπομνήματος (Σειρές)   

Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή για να εμφανίσετε τα πεδία στο υπόμνημα του γραφήματος.

Φίλτρο αναφοράς   

Χρησιμοποιήστε το φίλτρο για να φιλτράρετε ολόκληρη την αναφορά με βάση το επιλεγμένο στοιχείο στο φίλτρο αναφοράς.

Φίλτρο αναφοράς   

Χρησιμοποιήστε το φίλτρο για να φιλτράρετε ολόκληρη την αναφορά με βάση το επιλεγμένο στοιχείο στο φίλτρο αναφοράς.

Για να αλλάξετε τη διάταξη πεδίων, κάντε κλικ στο όνομα πεδίου σε μια από τις περιοχές και, στη συνέχεια, επιλέξτε μία από τις ακόλουθες εντολές:

Επιλέξτε αυτό

Για

Μετακίνηση επάνω   

Μετακίνηση του πεδίου προς τα επάνω στην περιοχή κατά μία θέση.

Μετακίνηση κάτω   

Μετακίνηση του πεδίου προς τα κάτω στην περιοχή κατά μία θέση.

Μετακίνηση στην αρχή   

Μετακίνηση του πεδίου στην αρχή της περιοχής.

Μετακίνηση στο τέλος   

Μετακίνηση του πεδίου στο τέλος της περιοχής.

Μετακίνηση στο φίλτρο αναφοράς   

Μετακίνηση του πεδίου στην περιοχή "Φίλτρο αναφοράς".

Μετακίνηση στις ετικέτες γραμμών   

Μετακίνηση του πεδίου στην περιοχή "Ετικέτες γραμμών".

Μετακίνηση στις ετικέτες στηλών   

Μετακίνηση του πεδίου στην περιοχή "Ετικέτες στηλών".

Μετακίνηση στις τιμές   

Μετακίνηση του πεδίου στην περιοχή "Τιμές".

Ρυθμίσεις πεδίου τιμών, Ρυθμίσεις πεδίου   

Εμφάνιση των παραθύρων διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου ή Ρυθμίσεις πεδίου τιμών. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κάθε ρύθμιση, κάντε κλικ στο κουμπί "Βοήθεια" εικόνα κουμπιού στην επάνω πλευρά του παραθύρου διαλόγου.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ και κρατήσετε πατημένο το κουμπί επάνω σε ένα όνομα πεδίου και, στη συνέχεια, να σύρετε το πεδίο ανάμεσα στις ενότητες πεδίου και διάταξης και μεταξύ διαφορετικών περιοχών.

Κατάργηση πεδίων από Συγκεντρωτικό Πίνακα

 1. Κάντε κλικ στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

 2. Για να εμφανίσετε τη Λίστα πεδίων του Συγκεντρωτικού Πίνακα, εάν είναι απαραίτητο, στην καρτέλα Ανάλυση ή Επιλογές, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στην επιλογή Λίστα πεδίων.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

 3. Για να καταργήσετε ένα πεδίο από τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Στη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα, εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου δίπλα στο όνομα του πεδίου.

   Σημείωση: Η κατάργηση της επιλογής από ένα πλαίσιο ελέγχου της Λίστας πεδίων καταργεί όλες τις περιπτώσεις εμφάνισης του πεδίου από την αναφορά.

  • Στην περιοχή διάταξης, κάντε κλικ στο όνομα του πεδίου και έπειτα κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση πεδίου.

  • Κάντε κλικ σε ένα όνομα πεδίου στην ενότητα διάταξης και, κρατώντας πατημένο το κουμπί του ποντικιού, σύρετέ το έξω από τη Λίστα πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Αλλαγή της διάταξης των στηλών, των γραμμών και των υποσυνόλων

Για να καθορίσετε περαιτέρω τη διάταξη του Συγκεντρωτικού Πίνακα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές που επηρεάζουν τη διάταξη των στηλών, των γραμμών και των μερικών αθροισμάτων, όπως την εμφάνιση των μερικών αθροισμάτων πάνω από γραμμές ή την απενεργοποίηση των επικεφαλίδων στηλών. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη διάταξη των μεμονωμένων στοιχείων σε μια γραμμή ή στήλη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κεφαλίδων πεδίων των στηλών και των γραμμών

 1. Κάντε κλικ στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

 2. Για να εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τις κεφαλίδες των πεδίων, στην καρτέλα Ανάλυση ή Επιλογές, στην ομάδα Εμφάνιση, κάντε κλικ στην επιλογή Κεφαλίδες πεδίων.

  Εικόνα της κορδέλας του Excel

Εμφάνιση των μερικών αθροισμάτων επάνω ή κάτω από τις γραμμές τους

 1. Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιλέξτε το πεδίο της γραμμής για το οποίο θέλετε να εμφανιστούν τα μερικά αθροίσματα.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

  Συμβουλή: Σε μορφή διάρθρωσης ή πίνακα, μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στο πεδίο γραμμής και να συνεχίσετε στο βήμα 3.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση ή Επιλογές, στην ομάδα Ενεργό πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου, στην καρτέλα Μερικά αθροίσματα και φίλτρα, στην περιοχή Μερικά αθροίσματα, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματο ή Προσαρμοσμένο.

  Σημείωση:  Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή Κανένα, τα μερικά αθροίσματα είναι απενεργοποιημένα.

 4. Στην καρτέλα Διάταξη & εκτύπωση, στην περιοχή Διάταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση ετικετών στοιχείων σε μορφή διάρθρωσης και, στη συνέχεια, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εμφανίζονται τα μερικά αθροίσματα επάνω από τις γραμμές της μερικής άθροισης, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μερικών αθροισμάτων στο επάνω μέρος κάθε ομάδας. Αυτή η επιλογή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.

  • Για να εμφανίζονται τα μερικά αθροίσματα κάτω από τις γραμμές της μερικής άθροισης, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση μερικών αθροισμάτων στο επάνω μέρος κάθε ομάδας.

Αλλαγή της σειράς των στοιχείων γραμμής ή στήλης

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

 • Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, κάντε δεξιό κλικ στην ετικέτα γραμμής ή στήλης ή στο στοιχείο μιας ετικέτας, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στην εντολή Μετακίνηση και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μία από τις εντολές του μενού Μετακίνηση, για να μετακινήσετε το στοιχείο σε μια διαφορετική τοποθεσία.

 • Επιλέξτε το στοιχείο ετικέτας της γραμμής ή της στήλης που θέλετε να μετακινήσετε και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού στο κάτω περίγραμμα του κελιού. Όταν ο δείκτης του ποντικιού μετατραπεί σε δείκτη τεσσάρων κεφαλών, σύρετε το στοιχείο σε μια νέα θέση. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τον τρόπο μετακίνησης ενός στοιχείου γραμμής σύροντάς το.

  Παράδειγμα μετακίνησης ενός στοιχείου σε μια αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα

Ρύθμιση του πλάτους των στηλών κατά την ανανέωση

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση ή Επιλογές, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα, στην καρτέλα Διάταξη και μορφή, στην περιοχή Μορφή, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να πραγματοποιήσετε αυτόματη προσαρμογή των στηλών του Συγκεντρωτικού Πίνακα στο μέγεθος του πλατύτερου κειμένου ή αριθμητικής τιμής, ενεργοποιήστε το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσαρμογή του πλάτους των στηλών κατά την ενημέρωση.

  • Για να διατηρήσετε το τρέχον πλάτος των στηλών του Συγκεντρωτικού Πίνακα, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου Αυτόματη προσαρμογή του πλάτους των στηλών κατά την ενημέρωση.

Μετακίνηση μιας στήλης στην περιοχή ετικετών γραμμής ή μιας γραμμής στην περιοχή ετικετών στήλης

Μπορεί να θελήσετε να μετακινήσετε ένα πεδίο στήλης στην περιοχή ετικετών γραμμής ή ένα πεδίο γραμμής στην περιοχή ετικετών στήλης για να βελτιστοποιήσετε τη διάταξη και τη δυνατότητα ανάγνωσης του Συγκεντρωτικού Πίνακα. Όταν μετακινείτε μια στήλη σε μια γραμμή ή μια γραμμή σε μια στήλη, τότε κάνετε αντιμετάθεση του κατακόρυφου και του οριζόντιου προσανατολισμού του πεδίου. Αυτή η λειτουργία ονομάζεται επίσης "συγκέντρωση" μιας γραμμής ή μιας στήλης.

Εκτελέστε οποιαδήποτε από τις εξής ενέργειες:

 • Κάντε δεξί κλικ σε ένα πεδίο γραμμής, τοποθετήστε τον δείκτη στην επιλογή Μετακίνηση <όνομα πεδίου> και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση <όνομα πεδίου> στις στήλες.

 • Κάντε δεξί κλικ στο πεδίο στήλης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Μετακίνηση <όνομα πεδίου> στις γραμμές.

 • Σύρετε ένα πεδίο γραμμής ή στήλης σε μια διαφορετική περιοχή. Η παρακάτω εικόνα δείχνει πώς μπορείτε να μεταφέρετε ένα πεδίο στήλης στην περιοχή των ετικετών γραμμών.

  Παράδειγμα αλλαγής της διάταξης αναφοράς Συγκεντρωτικού Πίνακα

  1. Κάντε κλικ σε ένα πεδίο στήλης

  2. Σύρετέ το στην περιοχή γραμμών

  3. Το "Άθλημα" μετατρέπεται σε πεδίο γραμμής όπως η "Περιοχή"

Συγχώνευση ή κατάργηση συγχώνευση κελιών για εξωτερικά στοιχεία γραμμής και στήλης

Μπορείτε να συγχωνεύσετε κελιά για τα στοιχεία γραμμής και στήλης, προκειμένου να στοιχίσετε αυτά τα στοιχεία στο κέντρο οριζόντια και κατακόρυφα ή να καταργήσετε τη συγχώνευση των κελιών, για να στοιχίσετε αριστερά τα στοιχεία σε εξωτερικά πεδία γραμμής ή στήλης στην κορυφή της ομάδας των στοιχείων.

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

 2. Στην καρτέλα Επιλογές, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη και μορφή και, στη συνέχεια, στην περιοχή Διάταξη, επιλέξτε ή εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Συγχώνευση και στοίχιση των κελιών με ετικέτες στο κέντρο.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο ελέγχου Συγχώνευση κελιών που υπάρχει στην καρτέλα Στοίχιση ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Αλλαγή της εμφάνισης των κενών κελιών, των κενών γραμμών και των σφαλμάτων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι Συγκεντρωτικοί Πίνακες ενδέχεται να περιέχουν κενά κελιά, κενές γραμμές ή σφάλματα και ίσως θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο που εμφανίζονται.

Αλλαγή εμφάνισης σφαλμάτων και κενών κελιών

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση ή Επιλογές, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Επιλογές Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στην καρτέλα Διάταξη και μορφή και, στη συνέχεια, στην περιοχή Μορφή, κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να αλλάξετε την εμφάνιση σφάλματος, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Για λανθασμένες τιμές, εμφάνιση. Στο πλαίσιο, πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να εμφανίζεται αντί για τα σφάλματα. Για να εμφανίσετε τα σφάλματα ως κενά κελιά, διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες από το πλαίσιο.

  • Για να αλλάξετε την εμφάνιση των κενών κελιών, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Για κενά κελιά, εμφάνιση και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε στο πλαίσιο κειμένου την τιμή που θέλετε να εμφανίζεται σε κενά κελιά.

   Συμβουλή: Για να εμφανίζονται κενά κελιά, διαγράψτε όλους τους χαρακτήρες από το πλαίσιο. Για να εμφανίζονται μηδενικά, εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου.

Εμφάνιση ή απόκρυψη κενών γραμμών μετά από γραμμές ή στοιχεία

Για τις γραμμές, κάντε τα εξής:

 • Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιλέξτε ένα πεδίο γραμμής.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

  Συμβουλή: Σε μορφή διάρθρωσης ή πίνακα, μπορείτε επίσης να κάνετε διπλό κλικ στο πεδίο γραμμής και να συνεχίσετε στο βήμα 3.

 • Στην καρτέλα Ανάλυση ή Επιλογές, στην ομάδα Ενεργό πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 • Στο πλαίσιο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου, στην καρτέλα Διάταξη & εκτύπωση, στην περιοχή Διάταξη, επιλέξτε ή εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Εισαγωγή κενής γραμμής έπειτα από κάθε ετικέτα στοιχείου.

Για τα στοιχεία, κάντε τα εξής:

 • Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

 • Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Διάταξη, κάντε κλικ στην επιλογή Κενές γραμμές και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εισαγωγή κενής γραμμής έπειτα από κάθε στοιχείο ή Κατάργηση κενής γραμμής έπειτα από κάθε ετικέτα στοιχείου.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Σημείωση: Μπορείτε να εφαρμόσετε μορφοποίηση χαρακτήρων και κελιών σε κενές γραμμές, αλλά δεν μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα σε αυτές.

Αλλαγή της εμφάνισης των στοιχείων και των ετικετών χωρίς δεδομένα

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση ή Επιλογές, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στην καρτέλα Εμφάνιση, στην περιοχή Εμφάνιση κάντε ένα ή περισσότερα από τα εξής:

  • Για να εμφανίσετε στοιχεία χωρίς δεδομένα σε γραμμές, επιλέξτε ή εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στοιχείων χωρίς δεδομένα στις γραμμές για την εμφάνιση ή απόκρυψη στοιχείων γραμμής που δεν περιέχουν καμία τιμή.

   Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για προέλευση δεδομένων ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας (OLAP).

  • Για να εμφανίσετε στοιχεία χωρίς δεδομένα σε στήλες, επιλέξτε ή εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στοιχείων χωρίς δεδομένα στις στήλες για την εμφάνιση ή απόκρυψη στοιχείων στήλης που δεν περιέχουν καμία τιμή.

   Σημείωση: Αυτή η ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο για προέλευση δεδομένων OLAP.

  • Για να εμφανίσετε τις ετικέτες στοιχείων όταν δεν υπάρχουν πεδία στην περιοχή τιμών, επιλέξτε ή εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση των ετικετών στοιχείων όταν δεν υπάρχουν πεδία στην περιοχή τιμών για εμφάνιση ή απόκρυψη των ετικετών στοιχείου, όταν δεν υπάρχουν πεδία στην περιοχή τιμών.

   Σημείωση: Αυτό το πλαίσιο ελέγχου ισχύει μόνο για Συγκεντρωτικούς Πίνακες που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας εκδόσεις του Excel παλαιότερες από το Office Excel 2007.

Αλλαγή ή κατάργηση μορφοποίησης

Μπορείτε να επιλέξετε από μια μεγάλη ποικιλία στυλ Συγκεντρωτικού Πίνακα στη συλλογή. Επιπλέον, μπορείτε να ελέγξετε τη συμπεριφορά διαχωρισμού ζωνών μιας αναφοράς. Η αλλαγή της μορφής αρίθμησης ενός πεδίου είναι ένας γρήγορος τρόπος για να εφαρμόσετε μια συνεκτική μορφή σε ολόκληρη την αναφορά. Επίσης μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε διαχωρισμούς ζωνών (εναλλάσσοντας το πιο σκούρο με το πιο ανοιχτό φόντο) σε γραμμές και στήλες. Ο διαχωρισμός ζωνών μπορεί να διευκολύνει την ανάγνωση και τη σάρωση δεδομένων.

Εφαρμογή στυλ για μορφοποίηση Συγκεντρωτικού Πίνακα

Μπορείτε να αλλάξετε γρήγορα την εμφάνιση και τη μορφή ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα, χρησιμοποιώντας ένα από τα πολλά προκαθορισμένα στυλ Συγκεντρωτικού Πίνακα (ή γρήγορα στυλ).

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε ένα από τα παρακάτω:

  • Κάντε κλικ σε ένα ορατό στυλ Συγκεντρωτικού Πίνακα ή δείτε περισσότερα στυλ στη συλλογή με κύλιση προς τα κάτω.

  • Για να δείτε όλα τα διαθέσιμα στυλ, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα στην κάτω πλευρά της γραμμής κύλισης.

   Εικόνα της Κορδέλας του Excel

   Εάν θέλετε να δημιουργήσετε το δικό σας προσαρμοσμένο στυλ Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο στυλ Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κάτω πλευρά της συλλογής για να εμφανίσετε το παράθυρο διαλόγου Νέο στυλ Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Εφαρμογή διαχωρισμού ζωνών για αλλαγή της μορφής του Συγκεντρωτικού Πίνακα

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Επιλογές στυλ συγκεντρωτικού πίνακα, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να εναλλάσσονται οι γραμμές με ανοικτό και σκούρο χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Γραμμές σε ζώνες.

  • Για να εναλλάσσονται οι στήλες με ανοικτό και σκούρο χρώμα, κάντε κλικ στην επιλογή Στήλες σε ζώνες.

  • Για να συμπεριλάβετε τις κεφαλίδες των γραμμών στο στυλ ζωνών, κάντε κλικ στην επιλογή Κεφαλίδες γραμμών.

  • Για να συμπεριλάβετε τις κεφαλίδες των στηλών στο στυλ ζωνών, κάντε κλικ στην επιλογή Κεφαλίδες στηλών.

   Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Κατάργηση ενός στυλ ή μιας μορφοποίησης διαχωρισμού ζωνών από έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

 2. Στην καρτέλα Σχεδίαση, στην ομάδα Στυλ Συγκεντρωτικού Πίνακα, κάντε κλικ στο κουμπί Περισσότερα στην κάτω πλευρά της γραμμής κύλισης για να δείτε όλα τα διαθέσιμα στυλ και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Απαλοιφή που υπάρχει στη βάση της συλλογής.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

Μορφοποίηση δεδομένων υπό όρους σε Συγκεντρωτικό Πίνακα

Χρησιμοποιήστε μια μορφοποίηση υπό όρους για να σας βοηθήσει να κάνετε οπτική διερεύνηση και ανάλυση των δεδομένων, να εντοπίσετε κρίσιμα ζητήματα και να προσδιορίσετε μοτίβα και τάσεις. Η μορφοποίηση υπό όρους σάς βοηθά να απαντήσετε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τα δεδομένα σας. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές που πρέπει να κατανοήσετε κατά τη χρήση μορφοποίησης υπό όρους σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα:

 • Εάν αλλάξετε τη διάταξη σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα με φιλτράρισμα, απόκρυψη επιπέδων, σύμπτυξη και ανάπτυξη επιπέδων ή μετακίνηση πεδίου, η μορφοποίηση υπό όρους διατηρείται εφόσον δεν καταργούνται τα πεδία στα υποκείμενα δεδομένα.

 • Η εμβέλεια της μορφοποίησης υπό όρους για πεδία στην περιοχή Τιμές μπορεί να βασιστεί στην ιεραρχία δεδομένων και καθορίζεται από όλα τα ορατά θυγατρικά στοιχεία (το επόμενο χαμηλότερο επίπεδο σε μια ιεραρχία) ενός γονικού στοιχείου (το επόμενο υψηλότερο επίπεδο σε μια ιεραρχία) σε γραμμές για μια ή περισσότερες στήλες ή σε στήλες για μια ή περισσότερες γραμμές.

  Σημείωση: Στην ιεραρχία δεδομένων, η μορφοποίηση υπό όρους δεν μεταβιβάζεται από το γονικό στοιχείο στα θυγατρικά και από τα θυγατρικά στοιχεία στο γονικό.

 • Υπάρχουν τρεις μέθοδοι για την εμβέλεια της μορφοποίησης υπό όρους των πεδίων στην περιοχή Τιμές: με επιλογή, με αντίστοιχο πεδίο και με πεδίο τιμών.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Εφαρμογή μορφοποίησης υπό όρους.

Αλλαγή της μορφοποίησης των αριθμών για ένα πεδίο

 1. Στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιλέξτε το πεδίο που σας ενδιαφέρει.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση ή Επιλογές στην ομάδα Ενεργό πεδίο, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις πεδίου.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

  Το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου εμφανίζει ετικέτες και φίλτρα αναφοράς, ενώ το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις πεδίου τιμών εμφανίζει τιμές.

 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Μορφή αριθμών στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου.

 4. Στο παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών, στη λίστα Κατηγορία, επιλέξτε τη μορφή αριθμών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 5. Ορίστε τις επιλογές που προτιμάτε και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο κουμπί ΟΚ.

  Μπορείτε επίσης να κάνετε δεξιό κλικ σε ένα πεδίο τιμών και μετά, να κάνετε κλικ στην επιλογή Μορφή αριθμών.

Συμπερίληψη μορφοποίησης διακομιστή OLAP

Εάν είστε συνδεδεμένοι σε μια βάση δεδομένων ηλεκτρονικής αναλυτικής επεξεργασίας των υπηρεσιών ανάλυσης Microsoft SQL Server Analysis Services (OLAP), τότε μπορείτε να καθορίσετε ποιες μορφοποιήσεις διακομιστή OLAP θα ανακτηθούν και θα εμφανιστούν με τα δεδομένα.

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση ή Επιλογές, στην ομάδα Δεδομένα, κάντε κλικ στην επιλογή Αλλαγή προέλευσης δεδομένων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην εντολή Ιδιότητες σύνδεσης.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στο παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες σύνδεσης, στην καρτέλα Χρήση και, στη συνέχεια, στην ενότητα Μορφοποίηση διακομιστή OLAP, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μορφοποίηση αριθμών, όπως για νομίσματα, ημερομηνίες και ώρες, επιλέξτε ή εκκαθαρίστε το πλαισίου ελέγχου Μορφή αριθμών.

  • Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τα στυλ γραμματοσειράς, όπως έντονη γραφή, πλάγια γραφή, υπογράμμιση και διακριτή διαγραφή, επιλέξτε ή εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Στυλ γραμματοσειράς.

  • Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση χρώματος γεμίσματος, επιλέξτε ή εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Χρώμα γεμίσματος.

  • Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση χρώματος κειμένου, επιλέξτε ή εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Χρώμα κειμένου.

Διατήρηση ή απόρριψη μορφοποίησης

 1. Κάντε κλικ οπουδήποτε στον Συγκεντρωτικό Πίνακα.

  Εμφανίζεται η καρτέλα Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα στην κορδέλα.

 2. Στην καρτέλα Ανάλυση ή Επιλογές, στην ομάδα Συγκεντρωτικός Πίνακας, κάντε κλικ στην επιλογή Επιλογές.

  Εικόνα της Κορδέλας του Excel

 3. Στην καρτέλα Διάταξη και μορφή, στην περιοχή Μορφή, κάντε ένα από τα εξής:

  • Για να αποθηκεύσετε τη διάταξη και τη μορφοποίηση του Συγκεντρωτικού Πίνακα έτσι, ώστε να χρησιμοποιούνται κάθε φορά που θα εκτελείτε μια λειτουργία στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση της μορφοποίησης των κελιών κατά την ενημέρωση.

  • Για να απορρίψετε τη διάταξη και τη μορφοποίηση του Συγκεντρωτικού Πίνακα και να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη μορφοποίηση και διάταξη κάθε φορά που θα εκτελείτε μια λειτουργία στον Συγκεντρωτικό Πίνακα, εκκαθαρίστε το πλαίσιο ελέγχου Διατήρηση της μορφοποίησης των κελιών κατά την ενημέρωση.

  Σημείωση: Ενώ αυτή η επιλογή επηρεάζει και τη μορφοποίηση για τα Συγκεντρωτικά Γραφήματα, οι γραμμές τάσης, οι ετικέτες δεδομένων, οι γραμμές σφάλματος, καθώς και άλλες αλλαγές σε ειδικά δεδομένα δεν διατηρούνται.

Στο Excel Online, μπορείτε να εφαρμόσετε ταξινόμηση και φιλτράρισμα σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα και να μετακινήσετε τα πεδία του καθώς και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του πεδίου τιμών στη λίστα πεδίων, αλλά δεν μπορείτε να αλλάξετε τη διάταξη των δεδομένων του. Πρέπει να χρησιμοποιήσετε την έκδοση υπολογιστή για να έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τη διάταξη. Ανατρέξτε στο θέμα Σχεδίαση διάταξης και μορφοποίησης ενός Συγκεντρωτικού Πίνακα

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×