Σχεδίαση ή διαγραφή γραμμής ή γραμμής σύνδεσης

Σημείωση: Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά, για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Μπορείτε να προσθέσετε γραμμές για να συνδέσετε σχήματα ή χρησιμοποιήστε γραμμές για να υποδείξετε πληροφορίες και μπορείτε να διαγράψετε γραμμές.

Σημειώσεις: 

Σχεδίαση γραμμής με σημεία σύνδεσης

Μια γραμμή σύνδεσης είναι μια γραμμή με σημεία σύνδεσης σε κάθε άκρο που είναι συνδεδεμένοι με τα σχήματα που μπορείτε να επισυνάψετε. Γραμμές σύνδεσης μπορεί να είναι ευθεία Ευθεία γραμμή σύνδεσης , Γωνιώδης (γωνιωδών) Γωνιώδης σύνδεση ή καμπύλη Καμπύλη γραμμή σύνδεσης . Όταν επιλέγετε μια γραμμή σύνδεσης, εμφανίζονται τελείες στην στο περίγραμμα του σχήματος. Αυτές οι κουκίδες δείχνουν πού μπορείτε να επισυνάψετε μια γραμμή σύνδεσης.

Σημαντικό: Στο Word και το Outlook, σημεία σύνδεσης λειτουργούν μόνο όταν οι γραμμές και τα αντικείμενα τη σύνδεση τοποθετούνται σε έναν καμβά σχεδίασης. Για να εισαγάγετε έναν καμβά σχεδίασης, κάντε κλικ στην καρτέλα Εισαγωγή, κάντε κλικ στην επιλογή σχήματα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Νέο καμβά σχεδίασης στο κάτω μέρος του μενού.

Για να προσθέσετε μια γραμμή που συνδέει σε άλλα αντικείμενα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Κουμπί "Εισαγωγή σχημάτων"

 2. Στην περιοχή γραμμές, κάντε κλικ στη γραμμή σύνδεσης που θέλετε να προσθέσετε.

  Επιλογή μιας γραμμής σύνδεσης

  Σημείωση: Τα τελευταία τρία στυλ που παρατίθενται στην περιοχή γραμμές (καμπύλη σχήματος ελεύθερης σχεδίασης και σκαριφήματος) είναι δεν γραμμές σύνδεσης. Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από κάθε στυλ για να δείτε το όνομά της πριν κάνετε κλικ σε αυτό.

 3. Για να σχεδιάσετε μια γραμμή που συνδέει σχήματα, στο πρώτο σχήμα, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω από το σχήμα ή το αντικείμενο στο οποίο θέλετε να προσαρτήσετε τη γραμμή σύνδεσης.

  Θα εμφανιστεί η σύνδεση τελείες, που υποδεικνύει ότι η γραμμή μπορεί να συνδεθεί με το σχήμα. (Το χρώμα και το στυλ από αυτές τις κουκκίδες διαφέρουν μεταξύ διαφορετικών εκδόσεων του Office.)

  Σχήμα με σημεία σύνδεσης

  Σημείωση: Εάν εμφανίζεται χωρίς σημεία σύνδεσης, έχετε επιλέξει ένα στυλ γραμμής που δεν είναι σύνδεση ή δεν βρίσκεστε στον καμβά σχεδίασης (στο Word ή το Outlook).

  Κάντε κλικ σε οποιοδήποτε σημείο στο πρώτο σχήμα και, στη συνέχεια, σύρετε το δρομέα σε μια κουκκίδα σύνδεσης το δεύτερο αντικείμενο σύνδεσης.

  Σημείωση: Όταν αναδιατάσσετε σχήματα που συνδέονται με γραμμές σύνδεσης, οι γραμμές σύνδεσης παραμένουν προσαρτημένες και μετακινούνται μαζί με τα σχήματα. Εάν μετακινήσετε οποιοδήποτε άκρο της γραμμής σύνδεσης, αυτό το άκρο αποσυνδέεται από το σχήμα και, στη συνέχεια, μπορείτε να το προσαρτήσετε σε κάποιο άλλο σημείο σύνδεσης στο ίδιο ή σε άλλο σχήμα. Μόλις η γραμμή σύνδεσης προσαρτηθεί σε κάποιο σημείο σύνδεσης, παραμένει συνδεδεμένη στα σχήματα όπως και αν τα μετακινήσετε.

Σχεδίαση γραμμής χωρίς σημεία σύνδεσης

Για να προσθέσετε μια γραμμή που δεν είναι συνδεδεμένο σε άλλα αντικείμενα, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Κουμπί "Εισαγωγή σχημάτων"

 2. Στην περιοχή γραμμές, κάντε κλικ σε οποιοδήποτε στυλ γραμμής που θέλετε.

  Επιλογή μιας γραμμής σύνδεσης

 3. Κάντε κλικ σε μία θέση στο έγγραφο, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο και σύρετε το δείκτη του ποντικιού σε διαφορετική θέση, και στη συνέχεια, αφήστε το κουμπί του ποντικιού.

Σχεδιάστε τη γραμμή ή τη γραμμή σύνδεσης πολλές φορές

Εάν πρέπει να προσθέσετε την ίδια γραμμή επανειλημμένα, μπορείτε να κάνετε τόσο γρήγορα, χρησιμοποιώντας Κλείδωμα λειτουργίας σχεδίασης.

 1. Στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Απεικονίσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Σχήματα.

  Κουμπί "Εισαγωγή σχημάτων"

 2. Στην περιοχή Γραμμές, κάντε δεξί κλικ στη γραμμή ή τη γραμμή σύνδεσης που θέλετε να προσθέσετε και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Κατάσταση κλειδώματος σχεδίασης.

  Επιλογή Κλείδωμα λειτουργίας σχεδίασης

 3. Κάντε κλικ στο σημείο όπου θέλετε να ξεκινήσει η γραμμή ή η γραμμή σύνδεσης και, στη συνέχεια, σύρετε το δρομέα στο σημείο όπου θέλετε να τερματίσει η γραμμή ή η γραμμή σύνδεσης.

 4. Επαναλάβετε το βήμα 3 για κάθε γραμμή ή τη γραμμή σύνδεσης που θέλετε να προσθέσετε.

 5. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη όλων των γραμμών ή των γραμμών σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο ESC.

Προσθήκη, επεξεργασία ή κατάργηση βέλους ή ένα σχήμα σε μια γραμμή

 1. Επιλέξτε τη γραμμή που θέλετε να αλλάξετε.
  Για να εργαστείτε με πολλές γραμμές, επιλέξτε την πρώτη γραμμή, και στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές.

 2. Στην καρτέλα Μορφοποίηση, κάντε κλικ στο βέλος δίπλα από την επιλογή Περίγραμμα σχήματος.

  Εντολή "Περίγραμμα σχήματος"
  Εάν δεν βλέπετε την καρτέλα Μορφοποίηση, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη γραμμή. Ίσως χρειαστεί να κάνετε διπλό κλικ στη γραμμή.

 3. Επιλέξτε βέλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στυλ βέλους που θέλετε.

  Για να αλλάξετε τον τύπο ΒΕΛΟΣ ή το μέγεθος ή να αλλάξετε το τύπο, το πλάτος ή το χρώμα της γραμμής ή βέλους, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα βέλη και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

  Κάνοντας κλικ στην επιλογή Περισσότερα βέλη για να προσαρμόσετε γραμμής ή βέλους

  Για να καταργήσετε μια αιχμή βέλους, κάντε κλικ στο πρώτο στυλ, Στυλ βέλους 1 (χωρίς αιχμές βέλους).

Διαγραφή γραμμών ή γραμμών σύνδεσης

 • Κάντε κλικ στην επιλογή το γραμμής, γραμμής σύνδεσης ή σχήματος που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete.
  Εάν θέλετε να διαγράψετε πολλών γραμμών ή γραμμών σύνδεσης, επιλέξτε την πρώτη γραμμή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Ctrl ενώ επιλέγετε τις άλλες γραμμές και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Delete.

Εάν δεν μπορείτε να επιλέξετε μια γραμμή για να διαγράψετε στο Word ή το Outlook, ίσως είναι στην πραγματικότητα μια οριζόντια γραμμή, η οποία είναι ένας τύπος περιγράμματος. Μπορείτε να καταργήσετε περιγράμματα κάνοντας κλικ στο βέλος δίπλα στο κουμπί Περιγράμματα (στην ομάδα παράγραφος στο Word και το Outlook, στην ομάδα " γραμματοσειρά " στο Excel) και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Χωρίς περίγραμμα.

Κατάργηση περιγράμματος με το κουμπί "Περιγράμματα"

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς λειτουργούν οι γραμμές στο περιγράμματα διαβάζοντας Προσθήκη, αλλαγή ή διαγραφή περιγράμματα από έγγραφα ή οι εικόνες.

Δείτε επίσης

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×