Σχέσεις μεταξύ πινάκων σε ένα μοντέλο δεδομένων

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε δεν υποστηρίζει βίντεο. Εγκαταστήστε το Microsoft Silverlight, το Adobe Flash Player ή τον Internet Explorer 9.
Βίντεο: Σχέσεις στο Power View και στο PowerPivot

Βίντεο: Σχέσεις στο Power View και στο PowerPivot

Βίντεο: Σχέσεις στο Power View και στο PowerPivot

Βίντεο: Σχέσεις στο Power View και Power Pivot

Προσθέστε περισσότερες power ανάλυση των δεδομένων σας με τη δημιουργία σχέσεων amogn διαφορετικούς πίνακες. Μια σχέση είναι μια σύνδεση ανάμεσα σε δύο πίνακες που περιέχουν δεδομένα: μία στήλη σε κάθε πίνακα είναι η βάση για τη σχέση. Για να δείτε γιατί οι σχέσεις είναι χρήσιμη, φανταστείτε ότι παρακολουθείτε δεδομένων για τις παραγγελίες πελατών στην επιχείρησή σας. Ενδέχεται να μπορείτε να παρακολουθείτε όλα τα δεδομένα σε έναν πίνακα με μια δομή ως εξής:

ΑναγνωριστικόΠελάτη

Όνομα

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου

ΠοσοστόΈκπτωσης

ΑριθμόςΠαραγγελίας

ΗμερομηνίαΠαραγγελίας

Προϊόν

Ποσότητα

1

Φωτίου

nestoras.fotiou@contoso.com

,05

256

07-01-2010

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

11

1

Φωτίου

nestoras.fotiou@contoso.com

,05

255

03-01-2010

Φωτογραφική μηχανή SLR

15

2

Φλωράς

christos.floras@contoso.com

,10

254

03-01-2010

Οικονομικό πρόγραμμα ταινιών

27

Αυτή η προσέγγιση μπορεί να λειτουργήσει, αλλά περιλαμβάνει την αποθήκευση πολλών πλεοναζόντων δεδομένων, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πελάτη για κάθε παραγγελία. Η αποθήκευση είναι ένας οικονομικός τρόπος, αλλά αν η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλάξει πρέπει να φροντίσετε να ενημερώσετε κάθε γραμμή του συγκεκριμένου πελάτη. Μια λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η διαίρεση των δεδομένων σε πολλούς πίνακες και ο ορισμός σχέσεων μεταξύ αυτών των πινάκων. Αυτή είναι η προσέγγιση που χρησιμοποιείται σε σχεσιακές βάσεις δεδομένων όπως ο SQL Server. Για παράδειγμα, μια βάση δεδομένων που εισάγετε ενδέχεται να αντιπροσωπεύει δεδομένα παραγγελιών χρησιμοποιώντας τρεις σχετικούς πίνακες:

Πελάτες

[Αναγνωριστικό πελάτη]

Όνομα

Διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου

1

Φωτίου

nestoras.fotiou@contoso.com

2

Φλωράς

christos.floras@contoso.com

Εκπτώσεις πελάτη

[Αναγνωριστικό πελάτη]

ΠοσοστόΈκπτωσης

1

,05

2

,10

Παραγγελίες

[Αναγνωριστικό πελάτη]

ΑριθμόςΠαραγγελίας

ΗμερομηνίαΠαραγγελίας

Προϊόν

Ποσότητα

1

256

07-01-2010

Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

11

1

255

03-01-2010

Φωτογραφική μηχανή SLR

15

2

254

03-01-2010

Οικονομικό πρόγραμμα ταινιών

27

Υπάρχουν σχέσεις μέσα σε ένα μοντέλο δεδομένων — ένα που δημιουργείτε ρητά ή ένα που αυτόματα το Excel δημιουργεί για λογαριασμό σας κατά την ταυτόχρονη εισαγωγή πολλών πινάκων. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετο σε Power Pivot για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε το μοντέλο. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Δημιουργία μοντέλου δεδομένων στο Excel .

Εάν χρησιμοποιείτε το πρόσθετο Power Pivot για την εισαγωγή πινάκων από την ίδια βάση δεδομένων, το Power Pivot μπορεί να ανιχνεύσει τις σχέσεις μεταξύ των πινάκων βάσει των στηλών που βρίσκονται σε [αγκύλες] και μπορεί να αναπαράγει αυτές τις σχέσεις σε ένα μοντέλο δεδομένων που δημιουργείται στο παρασκήνιο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αυτόματος εντοπισμός και ανίχνευση σχέσεων στο παρόν άρθρο. Εάν εισάγετε πίνακες από πολλαπλές προελεύσεις, μπορείτε να δημιουργήσετε σχέσεις με μη αυτόματο τρόπο όπως περιγράφεται στο θέμα Δημιουργία σχέσης μεταξύ δύο πινάκων.

Σχέσεις βασίζονται στις στήλες σε κάθε πίνακα που περιέχουν τα ίδια δεδομένα. Για παράδειγμα, ενδέχεται να μπορείτε να συσχετίσετε ένα πίνακα " πελάτες " με έναν πίνακα παραγγελιών εάν κάθε περιέχει μια στήλη που αποθηκεύει ένα Αναγνωριστικό πελάτη. Στο παράδειγμα, τα ονόματα στηλών είναι το ίδιο, αλλά αυτό δεν απαιτείται. Μία μπορεί να είναι CustomerID και άλλο ΑριθμόςΠελάτη, εφόσον όλες τις γραμμές στον πίνακα "Παραγγελίες" περιέχει ένα Αναγνωριστικό που αποθηκεύεται στον πίνακα "πελάτες".

Σε μια σχεσιακή βάση δεδομένων, υπάρχουν πολλοί τύποι πλήκτρα. Έναν αριθμό-κλειδί είναι συνήθως στήλη με ειδικές ιδιότητες. Κατανόηση το σκοπό κάθε αριθμό-κλειδί μπορούν να σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε ένα μοντέλο δεδομένων πολλών πινάκων που παρέχει δεδομένα σε αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα, Συγκεντρωτικού γραφήματος ή Power View.

Αν υπάρχουν πολλοί τύποι πλήκτρα, αυτές είναι οι πιο σημαντικές για το σκοπό εδώ:

  • Πρωτεύον κλειδί: προσδιορίζει μοναδικά μια γραμμή σε έναν πίνακα, όπως "αναγνωριστικόπελάτη" στον πίνακα " πελάτες ".

  • Εναλλακτικό κλειδί (ή πλήκτρο υποψηφίου): μια στήλη εκτός από το πρωτεύον κλειδί που είναι μοναδικό. Για παράδειγμα, πίνακα "Υπάλληλοι" μπορεί να αποθηκεύσετε ένα Αναγνωριστικό υπαλλήλου και ένα αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, οι οποίες είναι μοναδικές.

  • Εξωτερικό κλειδί: μια στήλη που αναφέρεται σε μια μοναδική στήλη σε έναν άλλο πίνακα, όπως "αναγνωριστικόπελάτη" στον πίνακα παραγγελίες , η οποία αναφέρεται στο "αναγνωριστικόπελάτη" στον πίνακα "πελάτες".

Σε ένα μοντέλο δεδομένων, το πρωτεύον κλειδί ή το κλειδί εναλλακτική αναφέρεται ως τη σχετική στήλη. Εάν ένας πίνακας έχει τόσο έναν πρωτεύοντα και εναλλακτικό αριθμό-κλειδί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα δύο ως βάση μιας σχέσης πίνακα. Το εξωτερικό κλειδί αναφέρεται ως τη στήλη προέλευσης ή τη στήλη απλώς. Στο παράδειγμά μας, ορίζεται μια σχέση μεταξύ CustomerID στον πίνακα παραγγελίες (στήλη) και "αναγνωριστικόπελάτη" στον πίνακα " πελάτες " (στήλη αναζήτησης). Αν μπορείτε να εισαγάγετε δεδομένα από μια σχεσιακή βάση δεδομένων, από προεπιλογή Excel επιλέγει το εξωτερικό κλειδί από έναν πίνακα και το αντίστοιχο πρωτεύον κλειδί από τον άλλο πίνακα. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε στήλη που έχει μοναδικές τιμές για τη στήλη αναζήτησης.

Η σχέση μεταξύ ενός πελάτη και διάταξη είναι μια σχέση ένα-προς-πολλά. Κάθε πελάτης μπορεί να έχει πολλές παραγγελίες, αλλά η διάταξη δεν μπορεί να περιέχει πολλούς πελάτες. Μια άλλη σχέση σημαντικές πίνακα είναι ένα προς ένα. Στο παράδειγμά μας εδώ, τον πίνακα εκπτώσεις πελάτη , η οποία ορίζει ένα μεμονωμένο προεξοφλητικό επιτόκιο για κάθε πελάτη, έχει μια σχέση με τον πίνακα πελάτες.

Αυτός ο πίνακας εμφανίζει τις σχέσεις μεταξύ των τριών πινάκων (πελάτες, εκπτώσεις πελάτηκαι παραγγελίες):

Σχέση

Τύπος

Στήλη αναζήτησης

Στήλη

Πελάτες-ΕκπτώσειςΠελάτη

ένα προς ένα

Πελάτες.ΑναγνωριστικόΠελάτη

ΕκπτώσειςΠελάτη.ΑναγνωριστικόΠελάτη

Πελάτες-Παραγγελίες

ένα προς πολλά

Πελάτες.ΑναγνωριστικόΠελάτη

Παραγγελίες.ΑναγνωριστικόΠελάτη

Σημείωση:  Οι σχέσεις πολλά-προς-πολλά δεν υποστηρίζονται σε ένα μοντέλο δεδομένων. Ένα παράδειγμα σχέσης πολλά-προς-πολλά είναι μια άμεση σχέση μεταξύ των Προϊόντων και των Πελατών, στην οποία ένας πελάτης μπορεί να αγοράσει πολλά προϊόντα και το ίδιο προϊόν μπορεί να αγοραστεί από πολλούς πελάτες.

Μετά τη δημιουργία κάθε σχέση, Excel συνήθως πρέπει να επανυπολογισμός τυχόν τύπους που χρησιμοποιούν στήλες από πίνακες στη σχέση που μόλις δημιουργήθηκε. Επεξεργασία μπορεί να διαρκέσει λίγο, ανάλογα με την ποσότητα των δεδομένων και την πολυπλοκότητα των σχέσεων. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο θέμα Επανυπολογισμός τύπων.

Ένα μοντέλο δεδομένων μπορεί να έχει πολλές σχέσεις μεταξύ δύο πινάκων. Για να δημιουργήσετε ακριβείς υπολογισμούς, χρειάζεται το Excel, μία διαδρομή από έναν πίνακα στον επόμενο. Επομένως, μόνο μία σχέση μεταξύ κάθε ζεύγος πινάκων είναι ενεργό κάθε φορά. Αν και οι άλλες είναι ανενεργά, μπορείτε να καθορίσετε μια σχέση ανενεργός σε τύπους και ερωτήματα.

Στην προβολή διαγράμματος, της ενεργής σχέσης είναι μια συμπαγής γραμμή και ανενεργά αυτές είναι διακεκομμένες γραμμές. Για παράδειγμα, στο adventureworksdw 2012, στον πίνακα DimDate περιέχει μια στήλη "κλειδί_ημερομηνίας", που σχετίζονται με τρεις διαφορετικές στήλες του πίνακα FactInternetSales: OrderDate, ημερομηνία λήξηςκαι ShipDate. Εάν είναι της ενεργής σχέσης μεταξύ "κλειδί_ημερομηνίας" και "ημερομηνία παραγγελίας", που είναι την προεπιλεγμένη σχέση σε τύπους, εκτός εάν ορίσετε διαφορετικά.

Μια σχέση μπορεί να δημιουργηθεί όταν πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις:

Κριτήρια

Περιγραφή

Μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε πίνακα

Κάθε πίνακας πρέπει να έχει μία μόνο στήλη που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο κάθε γραμμή σε αυτόν τον πίνακα. Αυτή η στήλη αναφέρεται συχνά ως πρωτεύον κλειδί.

Μοναδικές στήλες αναζήτησης

Οι τιμές των δεδομένων στη στήλη αναζήτησης πρέπει να είναι μοναδικές. Με άλλα λόγια, η στήλη δεν μπορεί να περιέχει διπλότυπα. Σε ένα μοντέλο δεδομένων, οι συμβολοσειρές null και οι κενές συμβολοσειρές ισοδυναμούν με ένα κενό, το οποίο αποτελεί ξεχωριστή τιμή δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν πολλές τιμές null στη στήλη αναζήτησης.

Συμβατοί τύποι δεδομένων

Οι τύποι δεδομένων στη στήλη προέλευσης και στήλη αναζήτησης πρέπει να είναι συμβατή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα τύποι δεδομένων που υποστηρίζονται σε μοντέλα δεδομένων.

Σε ένα μοντέλο δεδομένων, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια σχέση πίνακα αν το κλειδί είναι ένα σύνθετο κλειδί. Περιορίζεστε επίσης στη δημιουργία σχέσεων ένα-προς-ένα και ένα-προς-πολλά. Οι άλλοι τύποι σχέσης δεν υποστηρίζονται.

Σύνθετα κλειδιά και στήλες αναζήτησης

Σύνθετο κλειδί αποτελείται από περισσότερες από μία στήλες. Τα μοντέλα δεδομένων, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σύνθετα κλειδιά: πίνακα πρέπει πάντα να έχουν ακριβώς μία στήλη που προσδιορίζει με μοναδικό τρόπο κάθε γραμμή του πίνακα. Εάν κάνετε εισαγωγή πίνακες που έχουν μια υπάρχουσα σχέση που βασίζεται σε ένα σύνθετο κλειδί, τον Οδηγό εισαγωγής πίνακα στο Power Pivot θα αγνοήσει αυτή τη σχέση, επειδή δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν στο μοντέλο.

Για να δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ δύο πινάκων που έχουν πολλές στήλες που καθορίζει το πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά, πρέπει πρώτα να συνδυάσετε τις τιμές για να δημιουργήσετε μόνο μία στήλη κλειδιού πριν να δημιουργήσετε τη σχέση. Μπορείτε να το κάνετε πριν εισαγάγετε τα δεδομένα, ή με τη δημιουργία μιας υπολογιζόμενης στήλης στο μοντέλο δεδομένων χρησιμοποιώντας το Power Pivot προσθέτου.

Σχέσεις πολλά-προς-πολλά

Ένα μοντέλο δεδομένων δεν είναι δυνατό να έχουν σχέσεις πολλά-προς-πολλά. Απλώς δεν μπορείτε να προσθέσετε το σχήμα πίνακες στο μοντέλο. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις DAX για τις σχέσεις πολλά-προς-πολλά μοντέλο.

Ιδιο-σύνδεσμοι και βρόχοι

Οι ιδιο-σύνδεσμοι δεν επιτρέπονται σε ένα μοντέλο δεδομένων. Ο ιδιο-σύνδεσμος είναι μια επαναλαμβανόμενη σχέση μεταξύ ενός πίνακα και του εαυτού του. Οι ιδιο-σύνδεσμοι συχνά χρησιμοποιούνται για να ορίσετε ιεραρχίες γονικού-θυγατρικού στοιχείου. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε έναν πίνακα "Υπάλληλοι" στον εαυτό του για να παράγετε μια ιεραρχία που εμφανίζει την αλυσίδα διαχείρισης σε μια επιχείρηση.

Το Excel δεν επιτρέπει τη δημιουργία βρόχων ανάμεσα στις σχέσεις ενός βιβλίου εργασίας. Με άλλα λόγια, το ακόλουθο σύνολο σχέσεων δεν επιτρέπεται.

Πίνακας 1, στήλη a   προς   Πίνακα 2, στήλη f

Πίνακας 2, στήλη f   προς   Πίνακα 3, στήλη n

Πίνακας 3, στήλη n   προς   Πίνακα 1, στήλη a

Αν επιχειρήσετε να δημιουργήσετε μια σχέση που θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός βρόχου, παρουσιάζεται σφάλμα.

Ένα από τα πλεονεκτήματα για την εισαγωγή δεδομένων με τη χρήση του πρόσθετου Power Pivot είναι ότι το Power Pivot μερικές φορές μπορεί να ανιχνεύσει τις σχέσεις και τη δημιουργία νέων σχέσεων στο μοντέλο δεδομένων που δημιουργεί στο Excel.

Όταν εισάγετε πολλούς πίνακες, το Power Pivot ανιχνεύει αυτόματα τυχόν υπάρχουσες σχέσεις μεταξύ των πινάκων. Επίσης, όταν δημιουργείτε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, το Power Pivot αναλύει τα δεδομένα στους πίνακες. Ανιχνεύει  πιθανές σχέσεις που δεν έχουν καθοριστεί και προτείνει κατάλληλες στήλες για να συμπεριληφθούν σε αυτές τις σχέσεις.

Ο αλγόριθμος ανίχνευσης χρησιμοποιεί στατιστικά δεδομένα σχετικά με τις τιμές και τα μετα-δεδομένα των στηλών για να καταλήξει σε ανιχνεύσεις σχετικά με την πιθανότητα σχέσεων.

  • Οι τύποι δεδομένων σε όλες τις σχετικές στήλες πρέπει να είναι συμβατοί. Για αυτόματη ανίχνευση, υποστηρίζονται μόνο ακέραιοι αριθμοί και τύποι δεδομένων κειμένου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους δεδομένων, ανατρέξτε στο θέμα Υποστηριζόμενοι τύποι δεδομένων στα μοντέλα δεδομένων.

  • Για να αντιμετωπιστεί η σχέση με επιτυχία, ο αριθμός των μοναδικών κλειδιών στη στήλη αναζήτησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τις τιμές στον πίνακα στην πλευρά "πολλά". Με άλλα λόγια, η στήλη κλειδιού στην πλευρά "πολλά" της σχέσης δεν πρέπει να περιέχει τιμές που δεν περιλαμβάνονται στη στήλη κλειδιού του πίνακα αναζήτησης. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε έναν πίνακα που παραθέτει προϊόντα με τα αναγνωριστικά τους (πίνακας αναζήτησης) και έναν πίνακα πωλήσεων που παραθέτει τις πωλήσεις για κάθε προϊόν (η πλευρά "πολλά" της σχέσης). Αν τα μητρώα πωλήσεών σας περιέχουν το αναγνωριστικό ενός προϊόντος που δεν διαθέτει αντίστοιχο αναγνωριστικό στον πίνακα "Προϊόντα", η σχέση δεν μπορεί να δημιουργηθεί αυτόματα, αλλά ενδέχεται να μπορείτε να τη δημιουργήσετε με μη αυτόματο τρόπο. Για να εντοπίζει το Excel αυτόματα τη σχέση, πρέπει πρώτα να ενημερώσετε τον πίνακα αναζήτησης "Προϊόντα" με τα αναγνωριστικά των προϊόντων που λείπουν.

  • Βεβαιωθείτε ότι το όνομα της στήλης κλειδιών στην πλευρά "πολλά" είναι παρόμοιο με το όνομα της στήλης κλειδιών στον πίνακα αναζήτησης. Τα ονόματα δεν πρέπει να είναι ακριβώς ίδια. Για παράδειγμα, σε μια ρύθμιση επιχειρήσεις, μπορείτε συχνά έχουν παραλλαγές τα ονόματα των στηλών που περιέχουν ουσιαστικά τα ίδια δεδομένα: Αναγνωριστικό Emp, EmployeeID, Αναγνωριστικό υπαλλήλου, κωδικό υπαλλήλουκαι ούτω καθεξής. Ο αλγόριθμος εντοπίσει παρόμοιο και αντιστοιχίζει υψηλότερη πιθανότητα σε αυτές τις στήλες που έχουν παρόμοια ή ακριβώς αντίστοιχα ονόματα. Επομένως, για να αυξήσετε την πιθανότητα τη δημιουργία μιας σχέσης, προσπαθήστε να μετονομάσετε τις στήλες των δεδομένων που εισάγετε σε κάτι παρόμοιο με στήλες σε υπάρχοντες πίνακες σας. Εάν βρεθούν πολλές πιθανές σχέσεις από το Excel, στη συνέχεια, δεν δημιουργεί μια σχέση.

Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε για ποιο λόγο δεν ανιχνεύονται όλες οι σχέσεις ή με ποιον τρόπο οι αλλαγές σε μετα-δεδομένα, όπως το όνομα πεδίου και οι τύποι δεδομένων, θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα αποτελέσματα της αυτόματης ανίχνευσης σχέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Αντιμετώπιση προβλημάτων σχέσεων.

Αυτόματη ανίχνευση για συγκεκριμένα σύνολα

Οι σχέσεις μεταξύ καθορισμένων συνόλων και σχετικών πεδίων σε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα δεν εντοπίζονται αυτόματα. Μπορείτε να δημιουργήσετε αυτές τις σχέσεις με μη αυτόματο τρόπο. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο εντοπισμό σχέσης, καταργήστε κάθε καθορισμένο σύνολο και προσθέστε τα μεμονωμένα πεδία από το καθορισμένο σύνολο απευθείας στο Συγκεντρωτικό Πίνακα.

Ανίχνευση σχέσεων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι σχέσεις μεταξύ πινάκων συνδέονται αυτόματα με αλυσίδα. Για παράδειγμα, αν δημιουργήσετε μια σχέση μεταξύ των δύο πρώτων συνόλων πινάκων παρακάτω, παρεμβάλλεται μια σχέση μεταξύ των άλλων δύο πινάκων και η σχέση εδραιώνεται αυτόματα.

Προϊόντα και κατηγορία -- Δημιουργούνται με μη αυτόματο τρόπο

Κατηγορία και υποκατηγορία -- Δημιουργούνται με μη αυτόματο τρόπο

Προϊόντα και υποκατηγορία -- Η σχέση ανιχνεύεται

Για να συνδεθούν αυτόματα με αλυσίδα οι σχέσεις, οι σχέσεις πρέπει να πηγαίνουν προς μία κατεύθυνση, όπως φαίνεται παραπάνω. Αν οι αρχικές σχέσεις ήταν μεταξύ, για παράδειγμα, των στηλών "Πωλήσεις" και "Προϊόντα" και "Πωλήσεις" και "Πελάτες", η σχέση δεν ανιχνεύεται. Αυτό συμβαίνει επειδή η σχέση μεταξύ των στηλών "Προϊόντα" και "Πελάτες" είναι μια σχέση πολλά-προς-πολλά.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×