Σχέδιο για τη δημοσίευση ενός βιβλίου εργασίας του Excel "αληθινής έκδοσης"

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Η δημιουργία ενός βιβλίου εργασίας του Excel που περιέχει "μία εκδοχή της αλήθειας" απαιτεί συλλογική προσπάθεια από ένα διαχειριστή τοποθεσιών του SharePoint, ένα συντάκτη βιβλίου εργασίας και αρκετούς τελικούς χρήστες. Το άρθρο που ακολουθεί αποτελεί έναν οδικό χάρτη που περιγράφει τη βασική διαδικασία δημοσίευσης ενός ασφαλούς βιβλίου εργασίας το οποίο περιέχει "μία εκδοχή της αλήθειας", καθώς και πληροφορίες για το ποιος κάνει τι, και πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες που να περιγράφουν τις λεπτομέρειες της υλοποίησης.

Σε αυτό το άρθρο

Τι είναι το "μίας εκδοχής της αλήθειας";

Βήμα 1: προετοιμασία

Βήμα 2: Δημιουργία βιβλιοθηκών εγγράφων στην τοποθεσία του SharePoint

Βήμα 3: Ορισμός αξιόπιστων πόρων για τις υπηρεσίες Excel Services

Βήμα 4: Ορισμός δικαιωμάτων

Βήμα 5: Δημιουργία ενός αρχείου σύνδεσης δεδομένων του Office

Βήμα 6: Διάθεση τη βιβλιοθήκη σύνδεσης δεδομένων στο Office Excel 2007

Βήμα 7: Δημιουργία και δημοσίευση του βιβλίου εργασίας του Office Excel 2007

Βήμα 8: Προβολή "μίας εκδοχής της αλήθειας"

Τι είναι η "αληθινή έκδοση";

Μια συνηθισμένη απαίτηση κατά τη δημοσίευση ενός βιβλίου εργασίας του Microsoft Office Excel 2007 που είναι συνδεδεμένο με μια προέλευση εξωτερικών δεδομένων στον Excel Services είναι η εξασφάλιση ότι οι χρήστες θα προβάλλουν πάντοτε ένα συνεπές σύνολο τιμών και αποτελεσμάτων τύπων, καθώς και η χρήση ασφαλών και ενημερωμένων πληροφοριών σύνδεσης από το βιβλίο σύνδεσης. Ορισμένες φορές αυτό ονομάζεται δημιουργία μιας "αληθινής έκδοσης".

Για παράδειγμα, εάν συνδυάζετε δεδομένα για τον προϋπολογισμό κάθε τρίμηνο, μεταξύ διαφορετικών τμημάτων για να δημιουργήσετε μια σύνοψη του προϋπολογισμού για ολόκληρη την εταιρεία, τότε πρέπει να εξασφαλίσετε ότι όλοι εργάζονται επάνω σε αξιόπιστα και συνεπή δεδομένα προκειμένου η διαδικασία να εξελίσσεται ομαλά, με τις ελάχιστες δυνατές διακοπές και διαφωνίες σχετικά με διαφορές τιμών μεταξύ των βιβλίων εργασίας, καθώς και το συγχρονισμό των υπολογισμών των τύπων και των αποτελεσμάτων.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 1: Προετοιμασία

Για καλύτερα αποτελέσματα, οι διαχειριστές τοποθεσιών, οι συντάκτες βιβλίων εργασίας και οι τελικοί χρήστες πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους για να κάνουν τις ακόλουθες προετοιμασίες.

Συγκέντρωση δεδομένων     Εντοπισμός και συλλογή των παρακάτω πληροφοριών:

 • Πληροφορίες σύνδεσης προελεύσεων εξωτερικών δεδομένων και πληροφορίες σύνδεσης, όπως διακομιστές, βάση δεδομένων και ονόματα κύβων, ερωτήματα και διαπιστευτήρια.

 • Βιβλία εργασίας του Office Excel 2007 προς δημοσίευση.

 • Κατάλληλοι χρήστες, δικαιώματα, ρόλοι και αναγνωριστικά (ID) υπολογιστών-πελατών.

Εγκατάσταση λογισμικού    Εγκατάσταση του απαιτούμενου λογισμικού για τους παρακάτω χρήστες:

 • Ένας διαχειριστής τοποθεσίας απαιτεί μια πλήρη εγκατάσταση των Microsoft Office SharePoint Server 2007 που περιλαμβάνει τις υπηρεσίες Excel Services.

 • Για το συντάκτη του βιβλίου εργασίας απαιτείται το Office Excel 2007.

 • Για τους τελικούς χρήστες απαιτείται πρόσβαση σε τοποθεσίες SharePoint και, προαιρετικά, στο Office Excel 2007, για το άνοιγμα δημοσιευμένων βιβλίων εργασίας στον υπολογιστή-πελάτη που διαθέτουν.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Office SharePoint Server 2007 Οδηγός σχεδίασης στην τοποθεσία Technet στο Web και στα ακόλουθα θέματα:

 • Σχεδιασμός πρόσβασης σε υπολογιστικά φύλλα

 • Σχεδιασμός ελέγχου ταυτότητας για εξωτερικά δεδομένα

 • Σχεδιασμός διαχείρισης σύνδεσης δεδομένων

 • Σχεδιασμός αναφορών του Excel σχετικά με κύβους OLAP

 • Σχεδιασμός αναφορών του Excel σχετικά με σχεσιακές βάσεις δεδομένων

 • Σχεδιασμός παρουσίασης δεδομένων των υπηρεσιών του Excel

 • Σχεδιασμός Τμημάτων Web του Excel Web Access

 • Σχεδιασμός ενοποίησης με εξωτερικά δεδομένα

Αρχή της σελίδας

Βήμα 2: Δημιουργία βιβλιοθηκών εγγράφων στην τοποθεσία SharePoint

Χρησιμοποιώντας το Office SharePoint Server 2007 ή το Windows SharePoint Services 3.0, ο διαχειριστής τοποθεσιών δημιουργεί βιβλιοθήκες για την αποθήκευση των βιβλίων εργασίας του Office Excel 2007, καθώς και για την αποθήκευση των αρχείων σύνδεσης δεδομένων του Office (.odc) (Office Data Connection).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα Windows SharePoint Services 3.0 Βοήθεια και τα παρακάτω θέματα:

 • Εισαγωγή στις βιβλιοθήκες

 • Δημιουργία βιβλιοθήκης

Αρχή της σελίδας

Βήμα 3: Προσδιορισμός αξιόπιστων πόρων για τις υπηρεσίες Excel Services

Χρησιμοποιώντας το Office SharePoint Server 2007 και την εφαρμογή Web κεντρικής διαχείρισης, ένας διαχειριστής τοποθεσιών μπορεί να δημιουργήσει μια αξιόπιστη τοποθεσία αρχείων, μια αξιόπιστη υπηρεσία παροχής δεδομένων, μια λίστα βιβλιοθήκης σύνδεσης δεδομένων (Data Connection Library -DCL), μια αξιόπιστη DCL και προσδιορίζει την αξιόπιστη τοποθεσία με τέτοιον τρόπο, ώστε να χρησιμοποιεί μόνο συνδέσεις εξωτερικών δεδομένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα, "Σχεδιασμός επιπέδων αξιοπιστίας": στο άρθρο, "Σχεδιασμός ασφάλειας των υπηρεσιών του Excel" στην ενότητα Office SharePoint Server 2007 Οδηγός σχεδίασης στην τοποθεσία Technet στο Web.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 4: Ορισμός δικαιωμάτων

Χρησιμοποιώντας το Office SharePoint Server 2007, ένας διαχειριστής τοποθεσιών μπορεί να ορίσει τα δικαιώματα στην DCL και καθορίζει ένα επίπεδο δικαιωμάτων "Μόνο προβολή στοιχείου".

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο

 • άρθρο, "Σχεδιασμός ασφάλειας των υπηρεσιών του Excel" στην "Οδηγό σχεδίασης" του Office SharePoint Server 2007 στην τοποθεσία Technet στο Web.

 • Τα παρακάτω θέματα στη Βοήθεια Κεντρικής διαχείρισης:

  • Επιλογή των ομάδων ασφαλείας που θα χρησιμοποιηθούν

  • Καθορισμός προσαρμοσμένων επιπέδων δικαιωμάτων

  • Προσδιορισμός επιπέδων δικαιωμάτων και ομάδων που θα χρησιμοποιηθούν

  • Σχεδιασμός ασφάλειας τοποθεσίας

 • Στα παρακάτω θέματα Windows SharePoint Services 3.0 Βοήθειας:

  • Σχετικά με τον έλεγχο πρόσβασης για τοποθεσίες και περιεχόμενα τοποθεσίας

  • Σχετικά με τη διαχείριση ομάδων και χρηστών του SharePoint

  • Σχετικά με τις δυνατότητες ασφαλείας των υπηρεσιών Windows SharePoint Services (έκδοση 3)

  • Διαχείριση επιπέδων δικαιωμάτων

  • Διαχείριση δικαιωμάτων για μια λίστα, βιβλιοθήκη, φάκελο, έγγραφο ή στοιχείο λίστας

  • Διαχείριση ομάδων του SharePoint

  • Επίπεδα δικαιωμάτων και δικαιώματα

Αρχή της σελίδας

Βήμα 5: Δημιουργία ενός αρχείου σύνδεσης δεδομένων του Office

Χρησιμοποιώντας το Excel, ένας συντάκτης βιβλίου εργασίας μπορεί να δημιουργήσει ένα αρχείο ODC και να καθορίσει τις κατάλληλες ρυθμίσεις ελέγχου ταυτότητας, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι το αρχείο ODC θα χρησιμοποιείται πάντα όταν θα γίνεται προσπέλαση των δεδομένων και να αποθηκεύσει το αρχείο σύνδεσης στην DCL.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην Βοήθεια του Office Excel 2007 και τα παρακάτω θέματα:

 • Δημιουργία, επεξεργασία και διαχείριση συνδέσεων στα δεδομένα ενός βιβλίου εργασίας

 • Σύνδεση σε (Εισαγωγή) εξωτερικά δεδομένα

 • Ιδιότητες σύνδεσης

Αρχή της σελίδας

Βήμα 6: Διάθεση της βιβλιοθήκης δεδομένων σύνδεσης στο Office Excel 2007

Χρησιμοποιώντας το Office SharePoint Server 2007, ένας διαχειριστής τοποθεσίας θα μπορεί να διαθέσει μία ή περισσότερες βιβλιοθήκες DCL στο Excel, εάν καθορίσει μια λίστα με τις βιβλιοθήκες DCL προς χρήση σε υπολογιστές-πελάτες και, στη συνέχεια, συσχετίζοντας έναν υπολογιστή-πελάτη με έναν υπολογιστή-διακομιστή, είτε χρησιμοποιώντας την τοποθεσία "Η τοποθεσία μου" του κάθε χρήστη είτε ορίζοντας ένα κλειδί εγγραφής στον υπολογιστή του χρήστη.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα "Σχέδιο διαχείρισης σύνδεσης δεδομένων" στην ενότητα "Σχέδιο επιχειρηματικής ευφυΐας" του "Οδηγού σχεδίασης" του Office SharePoint Server 2007 στην τοποθεσία του Technet στο Web.

Αρχή της σελίδας

Βήμα 7: Δημιουργία και δημοσίευση βιβλίου εργασίας του Office Excel 2007

Συντάκτης ενός βιβλίου εργασίας με χρήση Office Excel 2007, δημιουργεί ένα βιβλίο εργασίας που χρησιμοποιεί το αρχείο ODC, αποθηκεύει το βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services και, στη συνέχεια, προαιρετικά επιλέγει συγκεκριμένα φύλλα εργασίας ή καθορισμένα στοιχεία, όπως τα γραφήματα ή αναφορές Συγκεντρωτικού πίνακα.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Office Excel 2007 και στα παρακάτω θέματα:

 • Διαφορές στη χρήση ενός βιβλίου εργασίας στο Excel και στις υπηρεσίες Excel

 • Δημοσίευση ενός βιβλίου εργασίας στις υπηρεσίες Excel

 • Ορισμός των παραμέτρων του βιβλίου εργασίας για χρήση στο Office Excel Web Access

 • Επεξεργασία ή κατάργηση ενός βιβλίου εργασίας από τις υπηρεσίες Excel

Αρχή της σελίδας

Βήμα 8: Προβολή της "αληθινής έκδοσης"

Χρήση Office SharePoint Server 2007, οι τελικοί χρήστες εμφανίστε το βιβλίο εργασίας στις υπηρεσίες Excel Services, αλληλεπίδραση με το και προαιρετικά Ανοίξτε το βιβλίο εργασίας στους υπολογιστές τους για περαιτέρω ανάλυση.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην κεντρική σελίδα "Βοήθεια και επεξήγηση διαδικασίας" του Office SharePoint Server 2007".

Συμβουλή: Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Βοήθεια στη γραμμή εργαλείων του Excel Web Access για μια επισκόπηση του όλα τα θέματα στη Βοήθεια του Excel Services.

Αρχή της σελίδας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×