Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που περιγράφονται σε αυτό το θέμα της βοήθειας αναφέρονται στο πληκτρολόγιο με διάταξη Η.Π.Α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα ενός αμερικανικού πληκτρολογίου.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο 'συν' (+) στη Βοήθεια του SharePoint Designer 2010. Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε ένα πλήκτρο και αμέσως μετά ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Για να εκτυπώσετε το θέμα αυτό, πιέστε το πλήκτρο TAB για να επιλέξετε την εντολή Εμφάνιση όλων, πιέστε ENTER και στη συνέχεια, πιέστε CTRL+P.

Προβολή συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης στην κορδέλα

  1. Πιέστε το πλήκτρο ALT.

    Οι συμβουλές πλήκτρων εμφανίζονται επάνω από κάθε δυνατότητα που είναι διαθέσιμη στην τρέχουσα προβολή.

    Συμβουλές πλήκτρων κορδέλας

  2. Πιέστε το γράμμα που εμφανίζεται στην ένδειξη πλήκτρου πάνω από τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

    Για να ακυρώσετε την ενέργεια που εκτελείτε και να κάνετε απόκρυψη των συμβουλών πλήκτρων, πιέστε το πλήκτρο ALT.

Περιήγηση στην κορδέλα με το πληκτρολόγιο

Για

Πατήστε

Μεταπήδηση από ομάδα σε ομάδα

CTRL+Δεξιό βέλος ή Αριστερό βέλος

Ηλεκτρονική Βοήθεια

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση του παραθύρου "Βοήθεια"

Το παράθυρο Βοήθεια παρέχει πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο της Βοήθειας του SharePoint Designer. Το παράθυρο Βοήθεια εμφανίζει θέματα και άλλο περιεχόμενο της Βοήθειας.

Στο παράθυρο Βοήθεια

Για

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου "Βοήθεια".

F1

Κλείσιμο του παραθύρου της Βοήθειας.

ALT+F4

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου της Βοήθειας και του ενεργού προγράμματος.

ALT+TAB

Επιστροφή στην Κεντρική σελίδα του Όνομα προγράμματος.

ALT+HOME

Επιλογή του επόμενου στοιχείου στο παράθυρο "Βοήθεια"

TAB

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου στο παράθυρο "Βοήθεια"

SHIFT+TAB

Πραγματοποίηση της ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο.

ENTER

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια για το <όνομα προγράμματος> του παραθύρου Βοήθειας, επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου, αντίστοιχα.

TAB ή SHIFT+TAB

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια για το <όνομα προγράμματος> του παραθύρου Βοήθειας, ανάπτυξη ή σύμπτυξη του επιλεγμένου στοιχείου, αντίστοιχα.

ENTER

Επιλογή του επόμενου κειμένου με απόκρυψη ή υπερ-σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή του επόμενου κειμένου με απόκρυψη ή υπερ-σύνδεσης.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της ενέργειας για την επιλεγμένη επιλογή Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, κείμενο με απόκρυψη ή υπερ-σύνδεση.

ENTER

Επιστροφή στο προηγούμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Προηγούμενο).

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE

Επιστροφή στο επόμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Εμπρός).

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση μικρών συνόλων προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, μέσα στο τρέχον θέμα της Βοήθειας που εμφανίζεται.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση μεγαλύτερων συνόλων προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, μέσα στο τρέχον θέμα της Βοήθειας που εμφανίζεται.

PAGE UP, PAGE DOWN

Εμφάνιση μενού εντολών στο παράθυρο της Βοήθειας. Είναι απαραίτητο το παράθυρο της Βοήθειας να διαθέτει ενεργή εστίαση (κάντε κλικ μέσα στο παράθυρο της Βοήθειας).

SHIFT+F10

Διακοπή της τελευταίας ενέργειας (κουμπί Διακοπή).

ESC

Ανανέωση του παραθύρου (κουμπί Ανανέωση).

F5

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

Εάν ο δρομέας δεν βρίσκεται στο τρέχον θέμα της Βοήθειας, πιέστε F6 και στη συνέχεια, πιέστε CTRL+P.

CTRL+P

Αλλαγή της κατάστασης σύνδεσης.

F6 και στη συνέχεια, Βέλος προς τα κάτω

Πληκτρολογήστε το κείμενο Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση στο πλαίσιο.

F6 και στη συνέχεια, Βέλος προς τα κάτω

Εναλλαγή των περιοχών του παραθύρου της Βοήθειας, όπως, για παράδειγμα, της γραμμής εργαλείων, του πλαισίου Πληκτρολογήστε λέξεις για αναζήτηση και της λίστας Αναζήτηση.

F6

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, επιλέξτε το επόμενο ή το προηγούμενο στοιχείο αντίστοιχα.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, αναπτύξτε ή συμπτύξτε το επιλεγμένο στοιχείο αντίστοιχα.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ, ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

SharePoint Designer 2010

Εργασία με τοποθεσίες του SharePoint

Για

Πατήστε

Άνοιγμα μιας τοποθεσίας.

CTRL+SHIFT+O

Κλείσιμο της τρέχουσας τοποθεσίας.

CTRL+SHIFT+W

Ανανέωση της τρέχουσας τοποθεσίας.

CTRL+F5

Δημιουργία νέας σελίδας Τμήματος Web.

CTRL+N

Μετακίνηση στην επόμενη ενότητα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

F6

Μετακίνηση στην προηγούμενη ενότητα του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

Shift+F6

Μετακίνηση μεταξύ των προβολών Κώδικας, Σχεδίαση και Διαίρεση.

CTRL+PAGE UP ή CTRL+PAGE DOWN

Μετακίνηση μεταξύ των παραθύρων Κώδικας και Σχεδίαση στην προβολή Διαίρεση.

ALT+PAGE UP ή ALT+PAGE DOWN

Έξοδος από το SharePoint Designer.

ALT+F4

Εργασία με καρτέλες

Για

Πατήστε

Δημιουργία νέας καρτέλας

CTRL+T

Κλείσιμο της τρέχουσας καρτέλας

CTRL+W ή CTRL+F4

Ανανέωση της τρέχουσας καρτέλας

F5

Μετακίνηση στην επόμενη καρτέλα

CTRL+TAB

Μετακίνηση στην προηγούμενη καρτέλα

CTRL+SHIFT+TAB

Αποθήκευση αλλαγών στην τρέχουσα καρτέλα

CTRL+S

Προεπισκόπηση της τρέχουσας καρτέλας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Web

F12

Περιήγηση πίσω

ALT+Αριστερό βέλος

Περιήγηση εμπρός

ALT+Δεξιό βέλος

Εργασία με το παράθυρο περιήγησης

Για

Πατήστε

Άνοιγμα της επιλεγμένης κατηγορίας.

ENTER

Ανοίγει την επιλεγμένη κατηγορία σε μια νέα καρτέλα.

CTRL+ENTER

Άνοιγμα της μικρής συλλογής για την επιλεγμένη κατηγορία.

Shift+Enter

Εργασία με κείμενο σε προβολή σχεδίασης

Για

Πατήστε

Εύρεση κειμένου ή HTML σε μια ιστοσελίδα

CTRL+F

Εύρεση της επόμενης εμφάνισης της συμβολοσειράς που αναζητήθηκε πιο πρόσφατα

F3

Εύρεση της προηγούμενης εμφάνισης της συμβολοσειράς που αναζητήθηκε πιο πρόσφατα

SHIFT+F3

Εύρεση της επόμενης εμφάνισης της τρέχουσας επιλογής

CTRL+F3

Εύρεση της προηγούμενης εμφάνισης της τρέχουσας επιλογής

CTRL+SHIFT+F3

Αντικατάσταση κειμένου ή HTML σε μια ιστοσελίδα

CTRL+H

Ορθογραφικός έλεγχος σε μια ιστοσελίδα

F7

Αναζήτηση μιας λέξης στο θησαυρό λέξεων

SHIFT+F7

Ακύρωση μιας ενέργειας ή κλείσιμο ενός παραθύρου διαλόγου

ESC

Εναλλαγή μεταξύ των ανοικτών παραθύρων διαλόγου

ALT+F6

Εναλλαγή μεταξύ των ανοικτών παραθύρων διαλόγου σε αντίστροφη σειρά

ALT+SHIFT+F6

Διαγραφή ιστοσελίδας ή φακέλου στη Λίστα φακέλων ή οποιοδήποτε άλλο παράθυρο διαλόγου

DELETE

Μετακίνηση ένα επίπεδο επάνω στη Λίστα φακέλων

BACKSPACE

Εργασία με εργαλεία κωδικοποίησης

Οι συντομεύσεις σε αυτόν τον πίνακα έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν μόνο στην προβολή "Κώδικας".

Για

Πατήστε

Εισαγωγή προσωρινού σελιδοδείκτη

CTRL+F2

Μετακίνηση στον επόμενο, προσωρινό σελιδοδείκτη

F2

Μετακίνηση στον προηγούμενο, προσωρινό σελιδοδείκτη

SHIFT+F2

Εισαγωγή αποσπάσματος κώδικα

CTRL+ENTER

Μετακίνηση στην επόμενη υπερ-σύνδεση κώδικα

SHIFT+ALT+Δεξιό βέλος

Μετακίνηση στην προηγούμενη υπερ-σύνδεση κώδικα

SHIFT+ALT+Αριστερό βέλος

Μετακίνηση στην επόμενη ανοιχτή αγκύλη

CTRL+[

Μετακίνηση στην επόμενη κλειστή αγκύλη

CTRL+]

Μετακίνηση στο επόμενο πλαίσιο σε μια σελίδα πλαισίου

CTRL+F6

Μετακίνηση στο προηγούμενο πλαίσιο σε μια σελίδα πλαισίου

CTRL+SHIFT+F6

Εισαγωγή ετικέτας τέλους

CTRL+PERIOD ( . )

Εισαγωγή ετικέτας έναρξης

CTRL+COMMA ( , )

Εμφάνιση ή απόκρυψη των σημαδιών παραγράφου

CTRL+SHIFT+8

Εισαγωγή σχολίου HTML

CTRL+ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΘΕΤΟΥ( / )

Εμφάνιση της λίστας IntelliSense για επιλεγμένο στοιχείο

CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Επιλογή ετικέτας και του περιεχομένου της

CTRL+SHIFT+ΑΝΩ ΚΑΤΩ ΤΕΛΕΙΑ (:)

Εύρεση ετικέτας που ταιριάζει

CTRL+ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ (;)

Τμηματική αναζήτηση

CTRL+ALT+F

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Μετάβαση στη γραμμή.

CTRL+G

Άνοιγμα του παραθύρου Επεξεργασία γρήγορης ετικέτας

Η συντόμευση αυτή λειτουργεί και στην προβολή "Σχεδίαση".

CTRL+Q

Μορφοποίηση κειμένου και παραγράφων

Για

Πατήστε

Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής

CTRL+B

Εφαρμογή υπογράμμισης

CTRL+U

Εφαρμογή πλάγιας γραφής

CTRL+I

Εφαρμογή της μορφοποίησης superscript (μόνο στην προβολή Σχεδίαση)

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΣΘΕΣΗΣ (+)

Εφαρμογή της μορφοποίησης subscript (μόνο στην προβολή Σχεδίαση)

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΝ (=)

Αντιγραφή μορφοποίησης

CTRL+ SHIFT+C

Επικόλληση μορφοποίησης

CTRL+SHIFT+V

Κατάργηση μορφοποίηση από την επιλογή (μόνο στην προβολή Σχεδίαση)

CTRL+SHIFT+Z
ή
CTRL+ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Στοίχιση παραγράφου στο κέντρο

CTRL+E

Στοίχιση παραγράφου αριστερά (μόνο στην προβολή Σχεδίαση)

CTRL+L

Στοίχιση παραγράφου δεξιά

CTRL+R

Αύξηση θέσης εσοχής

CTRL+M

Μείωση θέσης εσοχής

CTRL+ SHIFT+M

Εφαρμογή του στυλ Normal

CTRL+SHIFT+ N

Εφαρμογή του στυλ Heading 1

CTRL+ALT+1

Εφαρμογή του στυλ Heading 2

CTRL+ALT+2

Εφαρμογή του στυλ Heading 3

CTRL+ALT+3

Εφαρμογή του στυλ Heading 4

CTRL+ALT+4

Εφαρμογή του στυλ Heading 5

CTRL+ALT+5

Εφαρμογή του στυλ Heading 6

CTRL+ALT+6

Εφαρμογή του στυλ List

CTRL+ SHIFT+L

Επιλέξτε ένα χρώμα εφόσον έχει ενεργοποιηθεί η λαβή επιλογής χρώματος

Πλήκτρα βέλους

Για να φθάσετε στα έγχρωμα εξάγωνα από το μαύρο εξάγωνο, πιέστε το Βέλος προς τα αριστερά ή το Βέλος προς τα επάνω για να μετακινηθείτε πρώτα διαμέσου των γκρι και λευκών εξαγώνων.

Επεξεργασία και μετακίνηση κειμένου και γραφικών

Για

Πατήστε

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

BACKSPACE

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

DELETE

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

CTRL+BACKSPACE

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

CTRL+DELETE

Αντιγραφή κειμένου ή γραφικών.

CTRL+C
ή
CTRL+INSERT

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου στο "Πρόχειρο"

CTRL+X
ή
SHIFT+DELETE

Επικόλληση των περιεχομένων του Clipboard

CTRL+V
ή
SHIFT+INSERT

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής.

Σημείωση: Λειτουργεί μόνο στην προβολή Σχεδίαση.

SHIFT+ENTER

Εισαγωγή κενού διαστήματος χωρίς διακοπή

Σημείωση: Λειτουργεί μόνο στην προβολή Σχεδίαση.

CTRL+SHIFT+SPACEBAR

Επιλογή κειμένου και γραφικών

Για

Πατήστε

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή έως το τέλος μιας λέξης

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή έως την αρχή μιας λέξης

CTRL+SHIFT +ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή έως το τέλος μιας γραμμής

SHIFT+END

Επιλογή έως την αρχή μιας γραμμής

SHIFT+HOME

Επιλογή της προηγούμενης γραμμής

SHIFT+ Βέλος προς τα επάνω

Επιλογή της επόμενης γραμμής

SHIFT+ Βέλος προς τα κάτω

Επιλογή έως το τέλος μιας παραγράφου (μόνο στην προβολή Σχεδίαση)

CTRL+SHIFT+Βέλος προς τα κάτω

Επιλογή έως την αρχή μιας παραγράφου (μόνο στην προβολή Σχεδίαση)

CTRL+SHIFT+Βέλος προς τα επάνω

Επιλογή της επόμενης οθόνης

SHIFT+PAGE DOWN

Επιλογή της προηγούμενης οθόνης

SHIFT+PAGE UP

Επιλογή ολόκληρης της σελίδας.

CTRL+A

Εμφάνιση των ιδιοτήτων μιας επιλογής

ALT+ENTER

Εργασία με πίνακες, γραφικά και υπερ-συνδέσεις

Οι συντομεύσεις σε αυτόν τον πίνακα έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν μόνο στην προβολή "Σχεδίαση".

Για

Πατήστε

Εισαγωγή πίνακα

SHIFT+CTRL+ALT+T

Επιλογή του περιεχομένου του επόμενου κελιού πίνακα.

TAB

Επιλογή του περιεχομένου του προηγούμενου κελιού πίνακα.

SHIFT+TAB

Με το δείκτη εισαγωγής σε ένα κελί,επεκτείνετε μια επιλογή σε συνεχόμενα κελιά μιας γραμμής

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ πιέζετε επαναλαμβανόμενα στο Βέλος προς τα αριστερά ή το Βέλος προς τα δεξιά

Με το δείκτη εισαγωγής στο πρώτο ή το τελευταίο κελί μιας στήλης, επιλέξτε μια στήλη

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ πιέζετε επαναλαμβανόμενα στο Βέλος προς τα επάνω ή το Βέλος προς τα κάτω

Με επιλεγμένο το γραφικό, δημιουργήστε μια αυτόματη μικρογραφία του ίδιου γραφικού

CTRL +T

Δημιουργία μιας υπερ-σύνδεσης σε μια ιστοσελίδα

CTRL+K

Βασικά

Εμφάνιση και χρήση των παραθύρων

Για

Πατήστε

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

ALT+TAB

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

ALT+SHIFT+TAB

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου.

CTRL+W ή CTRL+F4

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από ένα άλλο παράθυρο στο πρόγραμμα. (κατεύθυνση προς τα δεξιά). Ίσως χρειαστεί να πιέσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.

Εάν πιέζοντας το F6 δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών που θέλετε, πιέστε το πλήκτρο ALT για να θέσετε έμφαση στη γραμμή μενού ή τη Λουρίδα και στη συνέχεια, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+TAB για να μεταφερθείτε στο παράθυρο εργασιών.

F6

Μεταφορά σε ένα παράθυρο από ένα άλλο παράθυρο εργασιών στο παράθυρο του προγράμματος (κατεύθυνση προς αριστερά).

SHIFT+F6

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο, όταν είναι ανοικτά περισσότερα από ένα παράθυρα.

CTRL+F6

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

CTRL+SHIFT+F6

Όταν το παράθυρο ενός εγγράφου δεν είναι μεγιστοποιημένο, εκτέλεση της εντολής Μέγεθος (στο μενού Έλεγχος για το παράθυρο). Πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να αλλάξετε το μέγεθος του παραθύρου και όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο ESC.

CTRL+F8

Ελαχιστοποίηση ενός παραθύρου σε εικονίδιο (λειτουργεί μόνο σε μερικά προγράμματα του Microsoft Office).

CTRL+F9

Μεγιστοποίηση ή επαναφορά ενός επιλεγμένου παραθύρου.

CTRL+F10

Αντιγραφή μιας εικόνας της οθόνης στο Πρόχειρο.

PRINT SCREEN

Αντιγραφή μιας εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου στο Πρόχειρο.

ALT+PRINT SCREEN

Αλλαγή ή αλλαγή μεγέθους της γραμματοσειράς

Για

Πατήστε

Αλλαγή της γραμματοσειράς

CTRL+SHIFT+F

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς

CTRL+SHIFT+P

Αυξάνει το μέγεθος της γραμματοσειράς για το επιλεγμένο κείμενο

CTRL+SHIFT+>

Μειώνει το μέγεθος της γραμματοσειράς στο επιλεγμένο κείμενο

CTRL+SHIFT+<

Μετακίνηση μέσα σε κείμενο ή κελιά

Για

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση προς τα πάνω κατά μια γραμμή

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μια γραμμή

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

END

Μετακίνηση στην αρχή μιας γραμμής.

HOME

Μετακίνηση μιας παραγράφου προς τα πάνω

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μιας παραγράφου προς τα κάτω

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+END

Μετακίνηση στην αρχή ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+HOME

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας Εύρεση.

SHIFT+F4

Μετακίνηση και εργασία μέσα σε πίνακες

Για

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί

TAB

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί

SHIFT+TAB

Μετακίνηση στην επόμενη γραμμή

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην προηγούμενη γραμμή

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Εισαγωγή στηλοθέτη σε ένα κελί.

CTRL+TAB

Έναρξη νέας παραγράφου.

ENTER

Προσθήκη μιας νέας γραμμής στο κάτω μέρος ενός πίνακα

TAB στο τέλος της τελευταίας γραμμής

Χρήση των παραθύρων διαλόγου

Για

Πατήστε

Μετάβαση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα του παραθύρου διαλόγου.

CTRL+TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα του παραθύρου διαλόγου.

CTRL+SHIFT+TAB

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε μια ανοικτή αναπτυσσόμενη λίστα ή μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

Πλήκτρα βέλους

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχηθεί στο επιλεγμένο κουμπί. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του επιλεγμένου πλαίσιο ελέγχου

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ανοίξτε τη λίστα αν είναι κλειστή και μετακινηθείτε στην επιλογή μέσα στη λίστα.

Το πρώτο γράμμα μιας επιλογής σε μια αναπτυσσόμενη λίστα

Επιλογή μιας επιλογής. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής σε ένα πλαίσιο ελέγχου.

ALT+ το υπογραμμισμένο γράμμα σε μια επιλογή

Άνοιγμα μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κλείσιμο μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας. Ακύρωση εντολής και κλείσιμο ενός παραθύρου διαλόγου.

ESC

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχηθεί σε ένα προεπιλεγμένο κουμπί ενός παραθύρου διαλόγου

ENTER

Χρήση πλαισίων επεξεργασίας μέσα σε παράθυρα διαλόγου

Το πλαίσιο επεξεργασίας είναι ένα πεδίο, στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε μια καταχώρηση, όπως το όνομα χρήστη ή τη διαδρομή προς ένα φάκελο.

Για

Πατήστε

Μετακίνηση στην αρχή της καταχώρησης.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της καταχώρησης.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μια λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μια λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι την αρχή της καταχώρησης.

SHIFT+HOME

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι το τέλος καταχώρησης.

SHIFT+END

Χρήση των παραθύρων διαλόγου Άνοιγμα και Αποθήκευση ως

Για

Πατήστε

Μετάβαση στον προηγούμενο φάκελο. Εικόνα κουμπιού

ALT+1

Κουμπί Ένα επίπεδο επάνω Εικόνα κουμπιού : άνοιγμα του φακέλου ένα επίπεδο επάνω από τον ανοιχτό φάκελο.

ALT+2

Αναζήτηση στο Web κουμπί Εικόνα κουμπιού : Κλείστε το παράθυρο διαλόγου και ανοίξτε την ιστοσελίδα αναζήτησης

ALT+3

Κουμπί Διαγραφή Εικόνα κουμπιού : διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου.

ALT+3

Κουμπί Δημιουργία νέου φακέλου Εικόνα κουμπιού : δημιουργία ενός νέου φακέλου.

ALT+4

Κουμπί Προβολές Εικόνα κουμπιού : εναλλαγή των διαθέσιμων προβολών φακέλων.

ALT+5

Εργαλεία κουμπί: εμφάνιση του μενού Εργαλεία.

ALT+L

Εμφάνιση ενός μενού συντόμευσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο όπως έναν φάκελο ή ένα αρχείο.

SHIFT+F10

Μετακίνηση μεταξύ επιλογών ή περιοχών στο παράθυρο διαλόγου.

TAB

Άνοιγμα της λίστας Διερεύνηση σε.

F4 ή ALT+I

Ανανέωση της λίστας αρχείων

F5

Μετακίνηση, περιστροφή ή αλλαγή μεγέθους σχημάτων

Για

Πατήστε

Μετακίνηση σχήματος προς τα δεξιά.

CTRL+Δεξιό βέλος

Μετακίνηση σχήματος προς τα αριστερά.

CTRL+Αριστερό βέλος

Μετακίνηση ενός σχήματος προς τα επάνω

Βέλος προς τα επάνω

Μετακίνηση ενός σχήματος προς τα κάτω

CTRL+ Βέλος προς τα κάτω

Περιστροφή σχήματος προς μια οποιαδήποτε γωνία

ALT+Δεξιό βέλος

Περιστροφή σχήματος προς τα αριστερά

ALT+Αριστερό βέλος

Περιστροφή σχήματος προς τα δεξιά με μικρά στάδια

CTRL+ALT+Δεξιό βέλος

Περιστροφή σχήματος προς τα αριστερά με μικρά στάδια

CTRL+ALT+Αριστερό βέλος

Αύξηση του ύψους ενός σχήματος

SHIFT+Βέλος προς τα πάνω

Μείωση του ύψους ενός σχήματος

SHIFT+Βέλος προς τα κάτω

Αύξηση του πλάτους ενός σχήματος

SHIFT+Δεξιό βέλος

Μείωση του πλάτους ενός σχήματος

SHIFT+Αριστερό βέλος

Αύξηση ή μείωση του ύψους ή του πλάτους σε μικρότερα στάδια

CTRL+SHIFT+Βέλος προς τα επάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×