Συντομεύσεις πληκτρολογίου

Σημείωση:  Θέλουμε να σας παρέχουμε το πιο πρόσφατο περιεχόμενο βοήθειας στη γλώσσα σας όσο πιο σύντομα γίνεται. Αυτή η σελίδα έχω μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας ενημερώσετε στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας εάν οι πληροφορίες σάς φάνηκαν χρήσιμες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά , για να το συμβουλεύεστε εύκολα.

Σε αυτό το θέμα περιγράφονται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για κοινές εργασίες σε μια τοποθεσία των υπηρεσιών Windows SharePoint Services 3.0. Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου για τις Η.Π.Α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα ενός πληκτρολογίου για τις Η.Π.Α.

Στις συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες μπορείτε να πιέσετε ταυτόχρονα δύο ή περισσότερα πλήκτρα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με ένα θετικό πρόσημο (+). Στις συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πιέζετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο πλήκτρο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με ένα κόμμα (,).

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν με υποστηριζόμενα προγράμματα περιήγησης.

Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πιέστε το πλήκτρο TAB για να ενεργοποιηθεί η επιλογή Εμφάνιση όλων, πιέστε το πλήκτρο ENTER και μετά πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

Σημείωση: Η συμπεριφορά των συντομεύσεων πληκτρολογίου διαφέρει ανάλογα με το πρόγραμμα περιήγησης στο Web που χρησιμοποιείτε. Για παράδειγμα, στον Windows Internet Explorer, ο συνδυασμός πλήκτρων συντόμευσης που εκχωρείται σε μια υπερ-σύνδεση θέτει την ενεργή εστίαση ακριβώς σε αυτήν την υπερ-σύνδεση. Κατόπιν πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο ENTER για να ακολουθήσετε την υπερ-σύνδεση. Στο Firefox, με πάτημα του συνδυασμού πλήκτρων γίνεται αυτόματη μετάβαση στη σύνδεση.

Σε αυτό το άρθρο

Όλες οι σελίδες

Κοινές εργασίες

Λήψη Βοήθειας

Σχετικά θέματα

Όλες οι σελίδες

Όλες οι σελίδες

Για

Πατήστε

Ενεργοποίηση πιο προσπελάσιμης λειτουργίας ή Απενεργοποίηση πιο προσπελάσιμης λειτουργίας.

Η λειτουργία μεγαλύτερης πρόσβασης αλλάζει τον τρόπο απόδοσης του περιεχομένου σε μια τοποθεσία Windows SharePoint Services 3.0, βελτιστοποιώντας τον για βοηθητικές τεχνολογίες, όπως τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης.

TAB (Πιέστε επανειλημμένα, αμέσως μετά το άνοιγμα της σελίδας σε ένα πρόγραμμα περιήγησης).

Για να ενεργοποιήσετε ή να εστιάσετε στη σύνδεση Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο.

ALT+J

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στη σύνδεση Προβολή όλου του περιεχομένου της τοποθεσίας.

ALT+3

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στο μενού Ενέργειες τοποθεσίας .

ALT+/

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στη σύνδεση Αναζήτηση.

ALT+S

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στη σύνδεση Βοήθεια.

ALT+6

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στη σύνδεση Κεντρική σελίδα.

ALT+1

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στο μενού Καλώς ήρθατε.

ALT+L

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στο μενού Προβολή.

ALT+V

Ανάπτυξη μενού, όπως το μενούΕνέργειες τοποθεσίας.

SHIFT+ENTER

Ανάπτυξη αναπτυσσόμενων λιστών, όπως το μενού Εύρος αναζήτησης δίπλα από το πλαίσιο Αναζήτηση στο επάνω μέρος των περισσότερων σελίδων.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση της επιλογής από το Τμήμα Web σε Τμήμα Web σε σελίδες, όπως είναι η κεντρική σελίδα, οι οποίες χρησιμοποιούν Τμήματα Web.

ALT+W

Αρχή της σελίδας

Κοινές εργασίες

Πρόγραμμα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στο

Πατήστε

Κουμπί Κατεύθυνση κειμένου από τα δεξιά προς τα αριστερά

CTRL+SHIFT+<

Κουμπί Κατεύθυνση κειμένου από τα αριστερά προς τα δεξιά

CTRL+SHIFT+>

Κουμπί Έντονη γραφή

CTRL+B

Κουμπί Αντιγραφή

CTRL+C

Κουμπί Χρώμα κειμένου

CTRL+SHIFT+C

Κουμπί Κέντρο

CTRL+E

Κουμπί Λίστα με αρίθμηση

CTRL+SHIFT+E

Μενού Γραμματοσειρά

CTRL+SHIFT+F

Κουμπί Πλάγια γραφή

CTRL+I

Κουμπί Στοίχιση αριστερά

CTRL+L

Κουμπί Λίστα με κουκκίδες

CTRL+SHIFT+L

Κουμπί Αύξηση εσοχής

CTRL+M

Κουμπί Μείωση εσοχής

CTRL+SHIFT+M

Μενού Μέγεθος γραμματοσειράς

CTRL+SHIFT+P

Κουμπί Στοίχιση δεξιά

CTRL+R

Κουμπί Υπογράμμιση

CTRL+U

Κουμπί Επικόλληση

CTRL+V

Μενού Χρώμα φόντου

CTRL+SHIFT+W

Κουμπί Αποκοπή

CTRL+X

Προσθήκη ή επεξεργασία στοιχείων, εγγράφων, σχολίων συζητήσεων ή αποκρίσεων σε έρευνες

Για

Πατήστε

Κουμπί Άκυρο (ακυρώνει αλλαγές και επιστρέφει στη λίστα, τη βιβλιοθήκη, τον πίνακα συζητήσεων ή την έρευνα)

ALT+C

Κουμπί OK (αποθηκεύει αλλαγές και κλείνει τη σελίδα)

ALT+O

Σελίδα λίστας ή βιβλιοθήκης

Για

Πατήστε

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στο μενού Δημιουργία σε γραμμή εργαλείων λίστας ή βιβλιοθήκης.

ALT+N (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Για να ενεργοποιήσετε το μενού Αποστολή σε μια γραμμή εργαλείων λίστας ή βιβλιοθήκης.

Ανάλογα με τον τύπο της βιβλιοθήκης, το μενού Αποστολή περιέχει τις εντολές Αποστολή εγγράφου και Αποστολή πολλών εγγράφων .

ALT+U (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Για να ενεργοποιήσετε το μενού Ενέργειες σε μια γραμμή εργαλείων λίστας ή βιβλιοθήκης.

Ανάλογα με τον τύπο της λίστας ή της βιβλιοθήκης, το μενού Ενέργειες περιέχει τις εντολές Επεξεργασία σε φύλλο δεδομένων, Άνοιγμα με την Εξερεύνηση των Windows, Εξαγωγή σε υπολογιστικό φύλλο, Προβολή τροφοδοσίας RSS και Να λαμβάνω ειδοποιήσεις.

ALT+C (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στο μενού Ρυθμίσεις σε γραμμή εργαλείων λίστας ή βιβλιοθήκης.

Ανάλογα με τον τύπο της λίστας ή βιβλιοθήκης, το μενού Ρυθμίσεις περιέχει τις εντολές Δημιουργία στήλης, Δημιουργία προβολής και Ρυθμίσεις βιβλιοθήκης τύπος βιβλιοθήκης.

ALT+I (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία εγγράφου

Αυτή η εντολή βρίσκεται στο μενού Δημιουργία.

ALT+N (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε στο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Κάντε κλικ στην εντολή Δημιουργία φακέλου

Αυτή η εντολή περιέχεται στο μενού Δημιουργία.

ALT+N (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε στο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Αποστολή εγγράφου

Αυτή η εντολή περιέχεται στο μενού Αποστολή.

ALT+U (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Σε μια τυπική προβολή, εντολή Επεξεργασία σε φύλλο δεδομένων.

Αυτή η εντολή βρίσκεται στο μενού Ενέργειες.

ALT+C (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Ανάπτυξη του μενού επιλογών για ένα έγγραφο σε βιβλιοθήκη.

SHIFT+ENTER

Φιλτράρισμα μιας στήλης σε λίστα. Αυτή η ενέργεια απαιτεί να έχει η επικεφαλίδα στήλης ενεργή εστίαση (πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων ALT+J για να μεταβείτε στην περιοχή κύριου περιεχομένου και μετά πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο TAB μέχρι να επιλεγεί η επικεφαλίδα).

SHIFT+ENTER

Σελίδα βιβλιοθήκης εικόνων

Για

Πατήστε

Επεξεργασία

Αυτή η εντολή βρίσκεται στο μενού Ενέργειες.

ALT+C (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Διαγραφή

Αυτή η εντολή βρίσκεται στο μενού Ενέργειες.

ALT+C (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Λήψη

Αυτή η εντολή βρίσκεται στο μενού Ενέργειες.

ALT+C (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Αποστολή σε

Αυτή η εντολή βρίσκεται στο μενού Ενέργειες.

ALT+C (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Προβολή παρουσίασης

Αυτή η εντολή βρίσκεται στο μενού Ενέργειες.

ALT+C (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Άνοιγμα με τον Windows Explorer

Αυτή η εντολή βρίσκεται στο μενού Ενέργειες.

ALT+C (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Σελίδα έρευνας

Για

Πατήστε

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στο μενού Ενέργειες.

ALT+C (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στο κουμπί Απάντηση σε αυτήν την έρευνα.

ALT+N

Εξαγωγή αποτελεσμάτων σε υπολογιστικό φύλλο

Αυτή η εντολή βρίσκεται στο μενού Ενέργειες.

ALT+C (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Σύνδεση Εμφάνιση μιας σύνοψης των αποκρίσεων με γραφικά

ALT+R

Σε μια φόρμα επεξεργασίας απάντησης σε έρευνα, επιλέξτε το κουμπί Αποθήκευση και κλείσιμο.

ALT+S

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στη σύνδεση Εμφάνιση όλων των αποκρίσεων

ALT+U

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στο μενού Ρυθμίσεις.

ALT+I

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στο κουμπί Επόμενη σελίδα

ALT+N

Σελίδα δικαιωμάτων

Για

Πατήστε

Κατάργηση δικαιωμάτων χρήστη.

Αυτή η εντολή περιέχεται στο μενού Ενέργειες.

ALT+C (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Επεξεργασία δικαιωμάτων χρήστη

Αυτή η εντολή περιέχεται στο μενού Ενέργειες.

ALT+C (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Μεταβίβαση δικαιωμάτων

Αυτή η εντολή περιέχεται στο μενού Ενέργειες.

ALT+C (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Σελίδα "όλο το περιεχόμενο της τοποθεσίας"

Για

Πατήστε

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στο κουμπί Δημιουργία

ALT+N

Πίνακας συζητήσεων

Για

Πατήστε

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στο κουμπί Δημιουργία συζήτησης

ALT+N

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στην προβολή Με συνομιλίες (κατά τη χρήση της προεπιλεγμένης προβολής Απλό .

Αυτή η εντολή περιέχεται στο μενού Προβολή.

ALT+W (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στην προβολή Απλό (κατά τη χρήση της προβολής Με συνομιλίες .

Αυτή η εντολή περιέχεται στο μενού Προβολή.

ALT+W (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Προβολή ημερολογίου

Για

Πατήστε

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στη σύνδεση της προβολής Ημέρα

ALT+ΤΕΛΕΙΑ

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στη σύνδεση της προβολής Εβδομάδα

ALT+ΑΡΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΗΜΟ

Για να ενεργοποιήσετε ή να τοποθετήσετε την εστίαση στη σύνδεση της προβολής Μήνας

ALT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

Μετακινείται στην προηγούμενη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα σε μια προβολή.

ALT+[

Μετακινείται στην επόμενη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα σε μια προβολή.

ALT+]

Σε ένα στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας, μετακινείται στον επόμενο μήνα.

ALT+<

Σε ένα στοιχείο ελέγχου επιλογής ημερομηνίας, μετακινείται στον επόμενο μήνα.

ALT+>

Λίστα επαφών

Για

Πατήστε

Σύνδεση στο Outlook

Αυτή η εντολή περιέχεται στο μενού Ενέργειες.

ALT+C (Για να ενεργοποιήσετε το μενού, πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων SHIFT+ENTER. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ).

Σελίδα Τμήματος Web

Για

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο Τμήμα Web ή στο επόμενο παράθυρο εργαλείων.

ALT+W

Άνοιγμα του μενού Τμήμα Web. (Απαιτείται το Τμήμα Web να έχει την ενεργή εστίαση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+W επανειλημμένα μέχρι να επιλεγεί ο τίτλος για το Τμήμα Web που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο TAB.)

ALT+ENTER

Τροποποίηση ενός τμήματος Web. (Απαιτείται το μενού Τμήμα Web να έχει την ενεργή εστίαση. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+W επανειλημμένα μέχρι να επιλεγεί ο τίτλος για το Τμήμα Web που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο TAB και τέλος πατήστε ALT+ENTER.)

Βέλος προς τα κάτω (πιέστε επανειλημμένα)

Αποθηκεύστε τις αλλαγές ιδιοτήτων στο παράθυρο Τμήμα Web και κατόπιν κλείστε το παράθυρο εργαλείων.

ALT+O

Αποθηκεύστε τις αλλαγές ιδιοτήτων στο παράθυρο Τμήμα Web και διατηρήστε το παράθυρο εργαλείων ανοιχτό.

ALT+Y

Ακυρώστε τις αλλαγές ιδιοτήτων στο παράθυρο Τμήμα Web και κατόπιν κλείστε το παράθυρο εργαλείων.

ALT+C

Προσθήκη του επιλεγμένου Τμήματος Web στο παράθυρο προσθήκης Τμημάτων Web σε μια σελίδα Τμημάτων Web.

ALT+O

Μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο σε μια αναπτυσσόμενη λίστα, μενού ή δευτερεύον μενού.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο σε μια αναπτυσσόμενη λίστα, μενού ή δευτερεύον μενού.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κλείσιμο ενός δευτερεύοντος μενού και επιστροφή στο προηγούμενο μενού ή δευτερεύον μενού.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Άνοιγμα του επόμενου δευτερεύοντος μενού.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Πρόγραμμα επεξεργασίας εμπλουτισμένου κειμένου του Τμήματος Web προγράμματος επεξεργασίας περιεχομένου

Βασική γραμμή εργαλείων

Για

Πατήστε

Αποκοπή της επιλεγμένης περιοχής στο Πρόχειρο.

CTRL+X

Αντιγραφή της επιλεγμένης περιοχής στο Πρόχειρο.

CTRL+C

Επικόλληση των στοιχείων από το Πρόχειρο στην τρέχουσα θέση.

CTRL+V
SHIFT+INSERT

Αναίρεση της πιο πρόσφατης εντολής.

CTRL+Z

Ακύρωση αναίρεσης της εντολής που αναιρέθηκε πιο πρόσφατα.

CTRL+Y

Εύρεση κειμένου.

CTRL+F

Εναλλαγή μεταξύ απόκρυψης και εμφάνισης γραμμών πλέγματος.

CTRL+SHIFT+G

Δημιουργία μιας υπερ-σύνδεσης για επιλογή ή επεξεργασία μιας υπάρχουσας υπερ-σύνδεσης.

CTRL+L

Εισαγωγή μιας εικόνας.

ALT+CTRL+I

Εισαγωγή ενός πίνακα.

ALT+SHIFT+T

Εισαγωγή μιας γραμμής σε πίνακα.

ALT+CTRL+R

Εισαγωγή μιας στήλης σε πίνακα.

ALT+CTRL+C

Εισαγωγή ενός κελιού σε πίνακα.

ALT+CTRL+L

Συγχώνευση κελιών σε πίνακα.

ALT+CTRL+M

Διαίρεση κελιών σε πίνακα.

ALT+CTRL+S

Λήψη βοήθειας.

F1

Γραμμή εργαλείων Μορφοποίηση

Για

Πατήστε

Αλλαγή του στυλ κειμένου.

CTRL+SHIFT+S

Αλλαγή της γραμματοσειράς κειμένου.

CTRL+SHIFT+F

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης με έντονη γραφή από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+B

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης με πλάγια γραφή από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+I

Εφαρμογή ή κατάργηση της υπογράμμισης από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+U

Αλλαγή του χρώματος φόντου του κειμένου.

CTRL+SHIFT+B

Αριστερή στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου.

ALT+SHIFT+[

Κεντράρισμα της επιλεγμένης περιοχής.

ALT+SHIFT+|

Δεξιά στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου.

ALT+SHIFT+]

Μετατροπή της επιλεγμένης περιοχής σε προσανατολισμό από αριστερά προς τα δεξιά.

CTRL+SHIFT+ >

Μετατροπή της επιλεγμένης περιοχής σε προσανατολισμό από δεξιά προς τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+ <

Δημιουργία μιας αριθμημένης λίστας.

ALT+CTRL+N

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης με λίστα με κουκκίδες από την επιλεγμένη παράγραφο.

ALT+CTRL+B

Κατάργηση εσοχής παραγράφου από τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+T

Εσοχή παραγράφου από τα αριστερά.

CTRL+T

Επεξεργασία περιεχομένου

Για

Πατήστε

Διαγραφή της επιλεγμένης περιοχής χωρίς να τοποθετηθεί στο Πρόχειρο.

DELETE

Εναλλαγή μεταξύ της εισαγωγής και της αντικατάστασης κειμένου.

INSERT

Διαγραφή της επιλεγμένης περιοχής ή, αν δεν υπάρχει επιλεγμένη περιοχή, του χαρακτήρα που είναι μπροστά από τον δείκτη του ποντικιού.

BACKSPACE

Διαγραφή ολόκληρης της λέξης που προηγείται του δρομέα, αλλά όχι του διαστήματος που προηγείται.

CTRL+BACKSPACE

Εισαγωγή νέας γραμμής (όχι όμως μέσα σε στοιχείο παραγράφου HTML: <P>)

SHIFT+ENTER

Περιήγηση σε περιεχόμενο

Για

Πατήστε

Μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού κατά έναν χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού κατά έναν χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού επάνω κατά μία γραμμή.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού κάτω κατά μία γραμμή.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση εμπρός του δείκτη του ποντικιού κατά μία λέξη.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση πίσω του δείκτη του ποντικιού κατά μία λέξη.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού στην αρχή της γραμμής.

HOME

Μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού στο τέλος της γραμμής.

END

Μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού επάνω κατά μία παράγραφο.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού κάτω κατά μία παράγραφο.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού επάνω κατά μία σελίδα.

PAGE UP

Μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού κάτω κατά μία σελίδα.

PAGE DOWN

Μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού στην αρχή του περιεχομένου.

CTRL+HOME

Μετακίνηση του δείκτη του ποντικιού στο τέλος του περιεχομένου.

CTRL+END

Επέκταση της επιλογής περιεχομένου

Για

Πατήστε

Επέκταση της επιλογής κατά έναν χαρακτήρα προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής κατά έναν χαρακτήρα προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής προς τα επάνω κατά μία γραμμή.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής προς τα κάτω κατά μία γραμμή.

SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλογής στο τέλος της γραμμής.

SHIFT+END

Επέκταση της επιλογής στην αρχή της γραμμής.

SHIFT+HOME

Επέκταση της επιλογής προς τα επάνω κατά μία σελίδα.

SHIFT+PAGE UP

Επέκταση της επιλογής προς τα κάτω κατά μία σελίδα.

SHIFT+PAGE DOWN

Επέκταση της επιλογής στην αρχή του περιεχομένου.

CTRL+SHIFT+HOME

Επέκταση της επιλογής στο τέλος του περιεχομένου.

CTRL+SHIFT+END

Επιλογή όλου του περιεχομένου.

CTRL+A

Περιήγηση σε πίνακες, εικόνες ή αντικείμενα (στοιχεία μπλοκ HTML)

Για

Πατήστε

Μετακίνηση στον επόμενο πίνακα, εικόνα ή αντικείμενο (στοιχείο μπλοκ HTML) στο περιεχόμενο.

TAB

Μετακίνηση στον προηγούμενο πίνακα, εικόνα ή αντικείμενο (στοιχείο μπλοκ HTML) στο περιεχόμενο.

SHIFT+TAB

Μετακίνηση από το περιεχόμενο στο επόμενο στοιχείο μπλοκ της ιστοσελίδας.

CTRL+TAB

Μετακίνηση στο κουμπί Αποθήκευση.

SHIFT+CTRL+TAB

Εναλλαγή μεταξύ απόλυτης και σχετικής τοποθέτησης του πίνακα, της εικόνας ή του αντικειμένου (στοιχείο μπλοκ HTML).

CTRL+K

Σελίδα συντήρησης Τμήματος Web

Για

Πατήστε

Μετακίνηση στο κουμπί Κλείσιμο.

ALT+C

Μετακίνηση στο κουμπί Διαγραφή.

ALT+X

Επιστροφή στην προηγούμενη ιστοσελίδα.

ALT+G

Μετακίνηση στο κουμπί Επαναφορά.

ALT+R

Εναλλαγή μεταξύ κοινόχρηστης και προσωπικής προβολής.

ALT+S

Αρχή της σελίδας

Λήψη βοήθειας

Χρήση του παραθύρου Βοήθειας

Το παράθυρο της Βοήθειας προσφέρει πρόσβαση σε όλα τα περιεχόμενα της Βοήθειας για μια τοποθεσία του SharePoint. Το παράθυρο της Βοήθειας εμφανίζει θέματα και άλλα περιεχόμενα της Βοήθειας.

Στο παράθυρο της Βοήθειας

Για

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου "Βοήθεια".

ALT+6

Κλείστε το παράθυρο της Βοήθειας.

ALT+F4

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου της Βοήθειας και του ενεργού προγράμματος.

ALT+TAB

Εκτέλεση της προεπιλεγμένης ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο.

ENTER

Στο παράθυρο "Βοήθεια και επεξήγηση διαδικασίας", επιλέξτε το προηγούμενο ή το επόμενο στοιχείο, αντίστοιχα.

TAB ή SHIFT+TAB

Στο θέμα της Βοήθειας, αναπτύξτε ή συμπτύξτε το επιλεγμένο στοιχείο, αντίστοιχα.

ENTER

Επιλογή του επόμενου κειμένου με απόκρυψη ή υπερ-σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή του επόμενου κειμένου με απόκρυψη ή υπερ-σύνδεσης.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της ενέργειας για την επιλεγμένη επιλογή Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, κείμενο με απόκρυψη ή υπερ-σύνδεση.

ENTER

Επιστροφή στο προηγούμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Προηγούμενο).

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE

Επιστροφή στο επόμενο θέμα της Βοήθειας (κουμπί Εμπρός).

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση μικρών συνόλων προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, μέσα στο τρέχον θέμα της Βοήθειας που εμφανίζεται.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση μεγαλύτερων συνόλων προς τα επάνω ή προς τα κάτω, αντίστοιχα, μέσα στο τρέχον θέμα της Βοήθειας που εμφανίζεται.

PAGE UP, PAGE DOWN

Διακοπή της τελευταίας ενέργειας (κουμπί Διακοπή).

ESC

Ανανέωση του παραθύρου (κουμπί Ανανέωση).

F5

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

Σημείωση: Εάν το τρέχον θέμα της Βοήθειας δεν είναι στο ενεργό παράθυρο, πιέστε το πλήκτρο F6 και μετά πιέστε τον συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

CTRL+P

Πληκτρολόγηση κειμένου στο πλαίσιο αναζήτησης.

TAB (πάτημα επανειλημμένα)

Επιλογή της προηγούμενης υπερ-σύνδεσης.

SHIFT+TAB

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας.

CTRL+P

Αρχή της σελίδας

Σχετικά θέματα

Δυνατότητες προσβασιμότητας

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×