Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Sway

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Sway με συντομεύσεις πληκτρολογίου για να αφηγηθείτε την ιστορία σας. Το Sway λειτουργεί σε όλες τις συσκευές σας — μπορείτε να προβάλετε και να επεξεργαστείτε το περιεχόμενο σε ένα πρόγραμμα περιήγησης web σε PC, Mac ή άλλη συσκευή που έχει πληκτρολόγιο και πρόσβαση στο Internet.

Σημειώσεις

  • Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

  • Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πρέπει να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο συν (+).

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Sway για Windows

Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης web, όπως τα Edge, Internet Explorer, Chrome ή Firefox, στον υπολογιστή Windows που έχετε, μπορείτε να κάνετε προβολή, επεξεργασία και κοινή χρήση του περιεχομένου του Sway. Δείτε επίσης την εφαρμογή Sway για Windows 10.

Σημείωση: Αυτό το θέμα θεωρεί ότι οι χρήστες JAWS έχουν απενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Εικονικό μενού κορδέλας".

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά στο Sway σε υπολογιστές Windows

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Μετακίνηση από την επάνω γραμμή περιήγησης στη δευτερεύουσα γραμμή περιήγησης στην Προβολή αφήγησης ή Σχεδίαση στο παράθυρο εργασιών

Ctrl+F6

Ακύρωση της τρέχουσας ενέργειας, κατάργηση της τρέχουσας επιλογής ή έξοδος από τη λειτουργία Αναπαραγωγής

Esc

Αντιγραφή κειμένου

Ctrl+C

Αποκοπή κειμένου

Ctrl+X

Επικόλληση κειμένου

Ctrl+V

Διαγραφή της επιλεγμένης Κάρτας και όλων των περιεχομένων της

Del

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας

Ctrl+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας

Ctrl+Y

Εναλλαγή στην προβολή Προσβασιμότητα

Alt+Shift+V

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Αναπαραγωγή

Alt+Shift+P

Κοινή χρήση του τρέχοντος Sway

Alt+Shift+S

Μεγέθυνση/Σμίκρυνση

Ctrl +/-

Περιήγηση στο Sway σε υπολογιστή Windows

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Μετακίνηση από την επάνω γραμμή περιήγησης στη δευτερεύουσα γραμμή περιήγησης στην Προβολή αφήγησης ή Σχεδίαση στο παράθυρο εργασιών

Ctrl+F6

Μετακίνηση από το παράθυρο εργασιών στην Προβολή αφήγησης ή Σχεδίαση στη δευτερεύουσα γραμμή περιήγησης στην επάνω γραμμή περιήγησης

Shift+Ctrl+F6

Άνοιγμα του παραθύρου Εισαγωγή

Alt+Shift+I

Άνοιγμα του παραθύρου Στυλ

Alt+Shift+G

Μορφοποίηση κειμένου και καρτών στο Sway σε υπολογιστή Windows

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Εφαρμογή έμφασης σε κείμενο

Ctrl+B

Εφαρμογή τονισμού σε κείμενο

Ctrl+I

Εφαρμογή στυλ επικεφαλίδας στο κείμενο

Ctrl+Alt+1

Έναρξη ή συνέχιση λίστας με κουκκίδες

Ctrl+τελεία

Έναρξη ή συνέχιση αριθμημένης λίστας

CTRL+κάθετος

Προσθήκη ή επεξεργασία υπερ-σύνδεσης

Ctrl+K

Μετάβαση σε υπερ-σύνδεση

Ctrl+κλικ

Ομαδοποίηση όλων των καρτών σε μια επιλογή Καρτών

Ctrl+G

Κατάργηση ομαδοποίησης όλων των καρτών σε μια επιλογή Καρτών

Ctrl+Shift+G

Αντιγραφή όλων των καρτών σε μια επιλογή Καρτών

Ctrl+C

Αποκοπή όλων των καρτών σε μια επιλογή Καρτών

Ctrl+X

Επικόλληση όλων των καρτών σε μια επιλογή Καρτών

Ctrl+V

Επιλογή και μετάβαση σε κείμενο στο Sway σε υπολογιστή Windows

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά

Shift+Αριστερό βέλος

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά

Shift+Δεξιό βέλος

Επιλογή προς τα αριστερά, κατά μία λέξη τη φορά

Ctrl+Shift+Αριστερό βέλος

Επιλογή προς τα δεξιά, κατά μία λέξη τη φορά

Ctrl+Shift+Δεξιό βέλος

Επιλογή προς τα επάνω, κατά μία γραμμή τη φορά

Shift+Επάνω βέλος

Επιλογή προς τα κάτω, κατά μία γραμμή τη φορά

Shift+Κάτω βέλος

Επιλογή προς τα επάνω, κατά μία παράγραφο τη φορά

Ctrl+Shift+Επάνω βέλος

Επιλογή προς τα κάτω, κατά μία παράγραφο τη φορά

Ctrl+Shift+Κάτω βέλος

Μετάβαση στην προηγούμενη λέξη

Ctrl+αριστερό βέλος

Μετάβαση στην επόμενη λέξη

Ctrl+δεξιό βέλος

Μετάβαση στην αρχή της παραγράφου

Ctrl+επάνω βέλος

Μετάβαση στην αρχή της επόμενης παραγράφου

CTRL+κάτω βέλος

Αλληλεπίδραση με κάρτες στο Sway σε υπολογιστή Windows

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Επιλογή της τρέχουσας Κάρτας

Πλήκτρο διαστήματος

Μετακίνηση εστίασης στην επόμενη Κάρτα

Κάτω βέλος

Μετακίνηση εστίασης στην προηγούμενη Κάρτα

Επάνω βέλος

Ανάπτυξη της επιλεγμένης Ομάδας ή Ενότητας

Δεξιό βέλος

Σύμπτυξη της επιλεγμένης Ομάδας ή Ενότητας

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση της τρέχουσας Κάρτας προς τα επάνω στην Προβολή αφήγησης

Alt+Shift+Επάνω βέλος

Μετακίνηση της τρέχουσας Κάρτας προς τα κάτω στην Προβολή αφήγησης

Alt+Shift+Κάτω βέλος

Αναπαραγωγή Sway σε υπολογιστή Windows

Όταν κάνετε προεπισκόπηση ή αναπαραγωγή του Sway που δημιουργήσατε, χρησιμοποιήστε αυτές τις εντολές για να περιηγηθείτε.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Μετάβαση στην προηγούμενη εικόνα

Αριστερό βέλος

Μετάβαση στην επόμενη εικόνα

Δεξιό βέλος

Έξοδος

Esc ή Alt+αριστερό βέλος

Προβολή σύγκρισης στο Sway σε υπολογιστή Windows

Κατά την αναπαραγωγή ενός Sway, χρησιμοποιήστε αυτές τις εντολές για να ελέγξετε το διαχωριστικό στο εσωτερικό μιας σύγκρισης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Μετακίνηση της εστίασης στη διαχωριστική γραμμή

Tab

Προς τα αριστερά στη διαφάνεια κατά τμήμα

Αριστερό βέλος

Προς τα δεξιά στη διαφάνεια κατά τμήμα

Δεξιό βέλος

Προς τα αριστερά στη διαφάνεια κατά pixel

Alt+Αριστερό βέλος

Προς τα δεξιά στη διαφάνεια κατά pixel

Alt+Δεξιό βέλος

Συγκράτηση αριστερά

Ctrl+αριστερό βέλος

Συγκράτηση δεξιά

Ctrl+δεξιό βέλος

Συντομεύσεις πληκτρολογίου του Sway για Mac

Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα περιήγησης web, όπως τα Safari, Chrome ή Firefox, στον Mac σας, μπορείτε να κάνετε προβολή, επεξεργασία και κοινή χρήση του περιεχομένου του Sway. Το Sway εξασφαλίζει ότι θα έχει εξαιρετική εμφάνιση.

Σημειώσεις

  • Σε ένα πληκτρολόγιο Mac, το πλήκτρο Command υποδηλώνεται με το σύμβολο ΕΝΤΟΛΗ .

  • Αυτό το θέμα προϋποθέτει ότι πλήκτρα λειτουργιών λειτουργούν με τον τυπικό τρόπο. Εάν έχετε αλλάξει αυτή την προτίμηση συστήματος, για να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις του Sway, μην πατάτε το πλήκτρο Fn με τα πλήκτρα λειτουργιών.

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά σε Mac

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Μετακίνηση από την επάνω γραμμή περιήγησης στη δευτερεύουσα γραμμή περιήγησης στην Προβολή αφήγησης ή Σχεδίαση στο παράθυρο εργασιών

Control+Fn+F6

Ακύρωση της τρέχουσας ενέργειας, κατάργηση της τρέχουσας επιλογής ή έξοδος από τη λειτουργία Αναπαραγωγή

Esc

Αντιγραφή κειμένου

Command+C

Αποκοπή κειμένου

Command+X

Επικόλληση κειμένου

Command+V

Διαγραφή της επιλεγμένης Κάρτας και όλων των περιεχομένων της

Del

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας

Command+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας

Command+Y

Εναλλαγή στην προβολή Προσβασιμότητα

Option+Shift+V

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Αναπαραγωγή

Option+Shift+P

Κοινή χρήση του τρέχοντος Sway

Option+Shift+S

Περιήγηση σε Mac

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Μετακίνηση από την επάνω γραμμή περιήγησης στη δευτερεύουσα γραμμή περιήγησης στην Προβολή αφήγησης ή Σχεδίαση στο παράθυρο εργασιών

Control+Fn+F6

Μετακίνηση από το παράθυρο εργασιών στην Προβολή αφήγησης ή Σχεδίαση στη δευτερεύουσα γραμμή περιήγησης στην επάνω γραμμή περιήγησης

Control+Shift+Fn+F6

Κλείσιμο συμβουλής βοήθειας ή παραθύρου διαλόγου του Sway

Esc

Άνοιγμα και κλείσιμο του παραθύρου Εισαγωγή

Option+Shift+I

Άνοιγμα και κλείσιμο του παραθύρου Στυλ

Option+Shift+G

Από την Αναπαραγωγή, επιστροφή σε Προβολή αφήγησης. Από την Προβολή αφήγησης, επιστροφή στην αρχική σελίδα του Sway

Alt+Αριστερό βέλος

Μορφοποίηση κειμένου και καρτών σε Mac

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Εφαρμογή έμφασης σε κείμενο

Command+B ή Control+B

Εφαρμογή τονισμού σε κείμενο

Command+I ή Control+I

Εφαρμογή στυλ επικεφαλίδας στο κείμενο

Control+Option+1

Δημιουργία λίστας με κουκκίδες

Control+τελεία

Δημιουργία λίστας με αρίθμηση

Control+κάθετος

Προσθήκη ή επεξεργασία υπερ-σύνδεσης

Control+K

Μετάβαση σε υπερ-σύνδεση

Control+αριστερό κλικ ποντικιού

Ομαδοποίηση όλων των καρτών σε μια επιλογή Καρτών

Control+G

Κατάργηση ομαδοποίησης όλων των καρτών σε μια επιλογή Καρτών

Control+Shift+G

Αντιγραφή όλων των καρτών σε μια επιλογή Καρτών

Control+C

Αποκοπή όλων των καρτών σε μια επιλογή Καρτών

Control+X

Επικόλληση όλων των καρτών σε μια επιλογή Καρτών

Control+V

Επιλογή και μετάβαση σε κείμενο σε Mac

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά

Shift+Αριστερό βέλος

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά

Shift+Δεξιό βέλος

Επιλογή προς τα αριστερά, κατά μία λέξη τη φορά

Shift+Option+αριστερό βέλος

Επιλογή προς τα δεξιά, κατά μία λέξη τη φορά

Shift+Option+δεξιό βέλος

Επιλογή προς τα επάνω, κατά μία γραμμή τη φορά

Shift+Επάνω βέλος

Επιλογή προς τα κάτω, κατά μία γραμμή τη φορά

Shift+Κάτω βέλος

Επιλογή προς τα επάνω, κατά μία παράγραφο τη φορά

Shift+Option+επάνω βέλος

Επιλογή προς τα κάτω, κατά μία παράγραφο τη φορά

Shift+Option+κάτω βέλος

Μετάβαση στην προηγούμενη λέξη

Option+αριστερό βέλος

Μετάβαση στην επόμενη λέξη

Option+δεξιό βέλος

Μετάβαση στην αρχή της προηγούμενης παραγράφου

Option+επάνω βέλος

Μετάβαση στο τέλος της επόμενης παραγράφου

Option+κάτω βέλος

Αλληλεπίδραση με Κάρτες σε Mac

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Επιλογή της τρέχουσας Κάρτας

Πλήκτρο διαστήματος

Μετακίνηση εστίασης στην επόμενη Κάρτα

Κάτω βέλος

Μετακίνηση εστίασης στην προηγούμενη Κάρτα

Επάνω βέλος

Ανάπτυξη της επιλεγμένης Ομάδας ή Ενότητας

Δεξιό βέλος

Σύμπτυξη της επιλεγμένης Ομάδας ή Ενότητας

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση της τρέχουσας Κάρτας προς τα επάνω στην Προβολή αφήγησης

Option+Shift+επανω βέλος

Μετακίνηση της τρέχουσας Κάρτας προς τα κάτω στην Προβολή αφήγησης

Option+Shift+κάτω βέλος

Αναπαραγωγή Sway σε Mac

Όταν πατήσετε το κουμπί Αναπαραγωγή, χρησιμοποιήστε αυτές τις εντολές για να περιηγηθείτε.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Μετάβαση στην προηγούμενη εικόνα

Αριστερό βέλος

Μετάβαση στην επόμενη εικόνα

Δεξιό βέλος

Έξοδος από την προβολή παρουσίασης

Esc ή Option+αριστερό βέλος

Προβολή σύγκρισης σε Mac

Κατά την αναπαραγωγή ενός Sway που περιλαμβάνει μια σύγκριση, χρησιμοποιήστε αυτές τις εντολές για να ελέγξετε τη διαχωριστική γραμμή.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε αυτό το πλήκτρο

Μετακίνηση της εστίασης στη διαχωριστική γραμμή

Tab

Προς τα αριστερά στη διαφάνεια κατά τμήμα

Αριστερό βέλος

Προς τα δεξιά στη διαφάνεια κατά τμήμα

Δεξιό βέλος

Προς τα αριστερά στη διαφάνεια κατά pixel

Option+αριστερό βέλος

Προς τα δεξιά στη διαφάνεια κατά pixel

Option+δεξιό βέλος

Συγκράτηση αριστερά

Command+αριστερό βέλος

Συγκράτηση δεξιά

Command+δεξιό βέλος

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×