Συντομεύσεις πληκτρολογίου του OneNote για Mac

Αυτό το άρθρο παραθέτει τις διαθέσιμες συντομεύσεις πληκτρολογίου για συνήθεις εργασίες στο OneNote για Mac. Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου αφορούν τη διάταξη πληκτρολογίου των Η.Π.Α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου μπορεί να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα της διάταξης πληκτρολογίου των Η.Π.Α.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με το σύμβολο συν (+). Το σύμβολο COMMAND είναι επίσης γνωστό ως το κουμπί εντολής.

Βασικές συναρτήσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή όλων των στοιχείων στην τρέχουσα σελίδα.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ   Πατήστε Control+A περισσότερες από μία φορές, για να επεκτείνετε το εύρος της επιλογής.

COMMAND + A

Επιλογή του τίτλου της σελίδας.

COMMAND + Shift + T

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου.

COMMAND + X

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου στο Πρόχειρο.

COMMAND + C

Επικόλληση του περιεχομένου του Προχείρου.

COMMAND + V

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

COMMAND + Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

COMMAND + Y

Δημιουργία εσοχής παραγράφου από τα αριστερά μιας λέξης.

Tab

Δημιουργία εσοχής παραγράφου από οποιοδήποτε σημείο μιας παραγράφου.

COMMAND + ]

Κατάργηση εσοχής παραγράφου από τα αριστερά.

Shift + Tab ή COMMAND + [

Σύμπτυξη αναπτυγμένης διάρθρωσης.

Control + Shift + σύμβολο συν

Ανάπτυξη συμπτυγμένης διάρθρωσης.

Control + Shift + σύμβολο μείον

Άνοιγμα σύνδεσης.

Return

Αντιγραφή της μορφοποίησης του επιλεγμένου κειμένου.

Option + COMMAND + C

Επικολλήστε της μορφοποίησης κειμένου που αντιγράψατε στο επιλεγμένο κείμενο.

Option + COMMAND + V

Εισαγωγή

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής χωρίς έναρξη νέας παραγράφου.

Shift + Return

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής.

Shift + Return

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας.

COMMAND + D

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας και ώρας.

COMMAND + Shift + D

Εισαγωγή ή επεξεργασία σύνδεσης.

COMMAND + K

Διαγραφή

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή ενός χαρακτήρα στα αριστερά του δρομέα.

Delete

Διαγραφή ενός χαρακτήρα στα δεξιά του δρομέα.

fn + Delete

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά.

Option + Delete

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά.

fn + Option +Delete

Μετακίνηση του δρομέα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Δεξιό βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

Option + αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα επάνω.

Επάνω βέλος

Μετακίνηση κατά μία γραμμή προς τα κάτω.

Κάτω βέλος

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

COMMAND + αριστερό βέλος

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

COMMAND + δεξιό βέλος

Μετακίνηση στην αρχή της λέξης στα αριστερά

Option + αριστερό βέλος

Μετακίνηση στο τέλος της λέξης στα δεξιά.

Option + δεξιό βέλος

Μετάβαση στην επόμενη παράγραφο.

COMMAND + επάνω βέλος

Μετάβαση στην προηγούμενη παράγραφο.

COMMAND + κάτω βέλος

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα επάνω.

Page Up

Κύλιση στην τρέχουσα σελίδα προς τα κάτω.

Page Down

Μετάβαση στο επάνω μέρος της σελίδας χωρίς μετακίνηση του δρομέα.

HOME

Μετάβαση στο κάτω μέρος της σελίδας χωρίς μετακίνηση του δρομέα.

END

Μετάβαση στην επόμενη παράγραφο.

Option + επάνω βέλος

Μετάβαση στην προηγούμενη παράγραφο.

Option + κάτω βέλος

Μορφοποίηση πινάκων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία πίνακα.

Tab

Δημιουργία άλλης στήλης σε πίνακα με μία γραμμή.

Tab

Δημιουργία άλλης γραμμής στο τελευταίο κελί ενός πίνακα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πατήστε το Return δεύτερη φορά για να ολοκληρώσετε τον πίνακα.

Return

Δημιουργία στήλης στα δεξιά της τρέχουσας στήλης σε πίνακα.

COMMAND + Option+ R

Δημιουργία στήλης στα αριστερά της τρέχουσας στήλης σε πίνακα.

COMMAND + Option + E

Δημιουργία γραμμής κάτω από αυτό σε έναν πίνακα.

COMMAND + Return

Δημιουργία άλλης παραγράφου στο ίδιο κελί σε πίνακα.

Option + Return

Αναζήτηση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναζήτηση στη σελίδα.

COMMAND + F

Αναζήτηση σε όλα τα σημειωματάρια.

COMMAND + Option + F

Περιήγηση μέσα σε σημειωματάριο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή μεταξύ των ενοτήτων σε ένα σημειωματάριο.

Option + Tab

Εναλλαγή μεταξύ των σελίδων σε μια ενότητα.

  1. Ξεκινήστε με το δρομέα μέσα σε μια σελίδα και, στη συνέχεια, πατήστε Control + Tab.

  2. Η εστίαση θα μετακινηθεί στην επιλογή Προσθήκη σελίδας. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Tab, για να μετακινήσετε την εστίαση στις σελίδες σας.

  3. Πατήστε το πλήκτρο επάνω βέλους ή το πλήκτρο κάτω βέλους για να επιλέξετε την προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα στην ενότητά σας.

Μετακίνηση της τρέχουσας παραγράφου ή περισσότερων επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω.

COMMAND + Shift + επάνω βέλος

Μετακίνηση της τρέχουσας παραγράφου ή περισσότερων επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω.

COMMAND + Shift + κάτω βέλος

Μετακίνηση της τρέχουσας παραγράφου ή περισσότερων επιλεγμένων παραγράφων προς τα αριστερά (μείωση της εσοχής).

COMMAND + Shift + αριστερό βέλος

Περιήγηση με το δρομέα για προχωρημένους

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα επάνω στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα επάνω.

COMMAND + Option + επάνω βέλος

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα κάτω στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα κάτω.

COMMAND + Option + κάτω βέλος

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα αριστερά στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα αριστερά.

COMMAND + Option + αριστερό βέλος

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής προς τα δεξιά στην τρέχουσα σελίδα ή ανάπτυξη της σελίδας προς τα δεξιά.

COMMAND + Option + δεξιό βέλος

Άλλες εντολές

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στη θέση όπου μπορείτε να ανοίξετε σημειωματάρια άλλων ή να δημιουργήσετε νέα.

COMMAND + O

Προβολή της λίστας με τα ανοιχτά σημειωματάριά σας.

Control + G

Δημιουργία νέας σελίδας σημειωματαρίου

COMMAND + N

Άνοιγμα των προτιμήσεων του OneNote.

COMMAND + , (Κόμμα)

Μετακίνηση της σελίδας σε άλλη θέση.

COMMAND + Shift + M

Αντιγραφή της σελίδας σε άλλη θέση.

COMMAND + Shift + C

Μετακίνηση ή αντιγραφή της σελίδας ξανά στην τελευταία επιλεγμένη ενότητα.

Option + COMMAND + T

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×