Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο PowerPoint Online

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για το PowerPoint Online στα Windows μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού. Στο παρόν άρθρο παρατίθενται οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για το PowerPoint Online στα Windows.

Σημειώσεις: 

 • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

 • Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, αυτό το θέμα διαχωρίζει τα πλήκτρα με ένα σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι συντομεύσεις που πιθανώς θα χρησιμοποιείτε συχνά στο PowerPoint Online.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή νέας διαφάνειας.

Με την εστίαση στο παράθυρο μικρογραφιών, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+M.

Διαγραφή επιλεγμένου κειμένου, αντικειμένου ή διαφάνειας.

Πλήκτρο Delete

Μετακίνηση ενός σχήματος.

Πλήκτρα βέλους

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

Πλήκτρο Page Down

Μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια.

Πλήκτρο Page Up

Έξοδος από την προβολή παρουσίασης.

Esc

Γρήγορα αποτελέσματα

Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, αυτό το θέμα διαχωρίζει τα πλήκτρα με ένα σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Το PowerPoint Online εκτελείται στο πρόγραμμα περιήγησης web, επομένως δεν χρησιμοποιεί πλήκτρα πρόσβασης όπως αυτά που χρησιμοποιούνται στο PowerPoint για υπολογιστή. Για παράδειγμα, το πάτημα του πλήκτρου Alt μετακινεί την εστίαση στη γραμμή μενού του προγράμματος περιήγησης και οι οικείες συντομεύσεις όπως Ctrl+P (εκτύπωση) και F1 (Βοήθεια) εκτελούν εντολές του προγράμματος περιήγησης και όχι εντολές του PowerPoint Online.

Για να μετακινήσετε την εστίαση σε διαφορετικά τμήματα του περιβάλλοντος εργασίας του PowerPoint Online (από την κορδέλα στο τμήμα παραθύρου μικρογραφιών, για παράδειγμα) ή για να μετακινηθείτε εντός ή εκτός του περιεχομένου μιας διαφάνειας, πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή Ctrl+Shift+F6 για να μετακινηθείτε προς τα πίσω καθώς και για να μετακινηθείτε εντός ή εκτός του περιεχομένου μιας διαφάνειας. Για να περιηγηθείτε στις εντολές του PowerPoint Online, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε προς τα εμπρός ή το συνδυασμό Shift+Tab για να μετακινηθείτε προς τα πίσω και πατήστε Enter για επιλογή.

Συμβουλή: Για να δώσετε γρήγορα μια εντολή σε προβολή επεξεργασίας, μετακινήστε την εστίαση στο πλαίσιο Πληροφορίες πατώντας το συνδυασμό πλήκτρων Alt+X και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε την εντολή που θέλετε. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το πλήκτρο επάνω ή κάτω βέλους και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

Περιήγηση μόνο με το πληκτρολόγιο

Στην προβολή ανάγνωσης, μια οριζόντια λίστα εντολών βρίσκεται στο επάνω μέρος της οθόνης, επάνω από το έγγραφο. Πατήστε το πλήκτρο Tab μέχρι η εστίαση να βρεθεί στη γραμμή εντολών και, στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις εντολές, πατήστε το πλήκτρο Tab. Για να επιλέξετε μια εντολή, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Για να μεταβείτε σε Προβολή επεξεργασίας, μετακινηθείτε στην εντολή Επεξεργασία παρουσίασης, πατήστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, επιλέξτε Επεξεργασία στο PowerPoint Online.

Σε Προβολή επεξεργασίας, η κορδέλα είναι η λωρίδα στο επάνω μέρος του παραθύρου του PowerPoint Online. Η κορδέλα είναι οργανωμένη σε καρτέλες. Κάθε καρτέλα εμφανίζει ένα διαφορετικό σύνολο εργαλείων και λειτουργιών, σε ομάδες. Κάθε ομάδα περιλαμβάνει μία ή περισσότερες εντολές. Για να χρησιμοποιήσετε την κορδέλα, πατήστε επανειλημμένα τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6 μέχρι η εστίαση να μετακινηθεί στην κορδέλα.

Ορισμένες άλλες συντομεύσεις για τη χρήση της κορδέλας είναι οι εξής:

 • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των καρτελών, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab.

 • Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην κορδέλα για την τρέχουσα επιλεγμένη καρτέλα, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Για να μετακινηθείτε μεταξύ των εντολών της κορδέλας, πατήστε το πλήκτρο Tab ή το συνδυασμό πλήκτρων Shift+Tab.

Τα στοιχεία ελέγχου ενεργοποιούνται με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τον τύπο του στοιχείου ελέγχου:

 • Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι κουμπί ή διαιρούμενο κουμπί, για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο διαστήματος.

 • Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι μια λίστα (όπως η λίστα "Γραμματοσειρά"), για να ανοίξετε τη λίστα, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο επάνω βέλους ή κάτω βέλους. Όταν επιλεγεί το στοιχείο που θέλετε, πατήστε το πλήκτρο Enter.

 • Εάν η επιλεγμένη εντολή είναι μια συλλογή, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μεταβείτε στην εντολή Περισσότερα για τη συλλογή και, στη συνέχεια, για να ανοίξετε τη συλλογή, πατήστε το πλήκτρο Enter. Πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στα στοιχεία και πατήστε το πλήκτρο Enter για να επιλέξετε ένα.

Περιήγηση στην προβολή ανάγνωσης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

Ε

Μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια.

Π

Μετάβαση σε συγκεκριμένη διαφάνεια.

Μ, πληκτρολογήστε τον αριθμό της διαφάνειας, πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter

Περιήγηση στην προβολή παρουσίασης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετάβαση στην επόμενη διαφάνεια.

Ε

Μετάβαση στην προηγούμενη διαφάνεια.

Π

Μετάβαση σε συγκεκριμένη διαφάνεια.

Μ, πληκτρολογήστε τον αριθμό της διαφάνειας, πατήστε το πλήκτρο Tab και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter

Έξοδος από την προβολή παρουσίασης.

Esc

Περιήγηση στην προβολή επεξεργασίας

Περιήγηση στην Κορδέλα και σε τμήματα παραθύρου

Για να μετακινηθείτε στις περιοχές εντολών με πλήκτρα στο PowerPoint Online, πιέστε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+F6.Αυτή είναι η σειρά με την οποία μετακινείται στον Πίνακα διαφανειών, στα παράθυρα εργασιών και στις γραμμές:

 1. Πίνακας διαφανειών

 2. Παράθυρο σχολίων (εάν είναι ανοιχτό)

 3. Παράθυρο σημειώσεων (εάν είναι ανοιχτό)

 4. Γραμμή κατάστασης

 5. Επάνω γραμμή

 6. Κορδέλα

 7. Παράθυρο μικρογραφιών

  Βρόχος Ctrl+F6

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση από το παράθυρο διαφανειών, το παράθυρο σχολίων, το παράθυρο σημειώσεων, τη γραμμή τίτλου, τη γραμμή κατάστασης, την κορδέλα και το παράθυρο μικρογραφιών.

Ctrl+F6

Μετακίνηση με αντίστροφη σειρά, από το παράθυρο διαφανειών, το παράθυρο μικρογραφιών, την κορδέλα, τη γραμμή τίτλου, τη γραμμή κατάστασης, το παράθυρο σημειώσεων και το παράθυρο σχολίων.

Shift+Ctrl+F6

Μετάβαση σε διαφορετική καρτέλα της κορδέλας.

Πλήκτρο Tab, Enter

Εκτέλεση της τρέχουσας επιλεγμένης εντολής της κορδέλας.

Enter

Μετακίνηση μεταξύ των εντολών της κορδέλας.

Πλήκτρο Tab

Μετακίνηση μεταξύ ομάδων δυνατοτήτων στην κορδέλα.

Πλήκτρο αριστερού βέλους ή πλήκτρο δεξιού βέλους

Επεξεργασία διαφανειών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Δημιουργία νέας διαφάνειας μετά την τρέχουσα επιλεγμένη μικρογραφία.

Ctrl+M

Μετακίνηση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μεταξύ πλαισίων κράτησης θέσης σε μια διαφάνεια.

Πλήκτρο Tab

Επιλογή ή επεξεργασία του τρέχοντος πλαισίου κράτησης θέσης.

Enter ή F2

Τερματισμός της επεξεργασίας κειμένου σε ένα πλαίσιο κράτησης θέσης.

F2

Επιλογή πολλών μεμονωμένων αντικειμένων.

Ctrl+κλικ ή Shift+κλικ

Επιλογή πολλών αντικειμένων.

Click+μεταφορά, Shift+μεταφορά ή Ctrl+μεταφορά

Επιλογή όλων των αντικειμένων στη σελίδα.

Ctrl+A

Επιλογή όλου του κειμένου στο ενεργό πλαίσιο κειμένου

Ctrl+A

Αντιγραφή διαφάνειας

Ctrl+C

Επικόλληση διαφάνειας

Ctrl+V

Αναίρεση

Ctrl+Z

Επανάληψη

Ctrl+Y

Αναδιάταξη μικρογραφιών όταν το παράθυρο μικρογραφιών είναι το τρέχον:

 • Μετακίνηση διαφάνειας κατά μία θέση προς τα επάνω

 • Μετακίνηση διαφάνειας κατά μία θέση προς τα κάτω

 • Μετακίνηση διαφάνειας στην 1η θέση

 • Μετακίνηση διαφάνειας στην τελευταία θέση

Ctrl+επάνω βέλος

CTRL+κάτω βέλος

Ctrl+Shift+Επάνω βέλος

Ctrl+Shift+Κάτω βέλος

Σμίκρυνση μεγέθους γραμματοσειράς

Ctrl+[

Μεγέθυνση μεγέθους γραμματοσειράς

Ctrl+]

Μετακίνηση του σημείου εισαγωγής σε πλαίσια κράτησης θέσης και σημειώσεις

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

Ctrl+πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

Ctrl+πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση προς τα επάνω κατά μία γραμμή.

Πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία γραμμή.

Πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω.

Ctrl+πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω.

Ctrl+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση στην αρχή μιας γραμμής.

Πλήκτρο Home

Μετακίνηση στο τέλος μιας γραμμής.

End

Μετακίνηση στην αρχή ενός πλαισίου κράτησης θέσης ή σημειώσεων.

Πλήκτρο Ctrl+Home

Μετακίνηση στο τέλος ενός πλαισίου κράτησης θέσης ή σημειώσεων.

Ctrl+End

Επιλογή περιεχομένου: ανάπτυξη επιλογής

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά.

Shift+Δεξιό βέλος

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά.

Shift+Αριστερό βέλος

Επιλογή μίας λέξης προς τα δεξιά.

Shift+Ctrl+Δεξιό βέλος

Επιλογή μίας λέξης προς τα αριστερά.

Shift+Ctrl+Αριστερό βέλος

Επιλογή μίας γραμμής προς τα επάνω.

Shift+Επάνω βέλος

Επιλογή μίας γραμμής προς τα κάτω.

Shift+Κάτω βέλος

Επιλογή μίας παραγράφου προς τα επάνω.

Shift+Ctrl+Επάνω βέλος

Επιλογή μίας παραγράφου προς τα κάτω.

Shift+Ctrl+Κάτω βέλος

Επιλογή μέχρι την αρχή μιας παραγράφου.

Shift+πλήκτρο Home

Επιλογή μέχρι το τέλος μιας παραγράφου.

Shift+End

Επιλογή μέχρι την αρχή ενός πλαισίου κράτησης θέσης ή σημειώσεων.

Shift+Ctrl+πλήκτρο Home

Επιλογή μέχρι το τέλος ενός πλαισίου κράτησης θέσης ή σημειώσεων.

Shift+Ctrl+End

Επιλογή όλων των περιεχομένων του πλαισίου κράτησης θέσης ή των σημειώσεων.

Ctrl+A

Επεξεργασία κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποθήκευση αλλαγών.

Το PowerPoint Online αποθηκεύει αυτόματα τις αλλαγές.

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+X

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+C

Επικόλληση αποκομμένου ή αντιγραμμένου κειμένου.

Ctrl+V

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης

Ctrl+K

Αναίρεση της τελευταίας αλλαγής.

Ctrl+Z

Ακύρωση αναίρεσης της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Y

Αριστερή πλήρης στοίχιση (αριστερή στοίχιση) της επιλεγμένης παραγράφου.

Ctrl+J

Μετακίνηση επιλεγμένου σχήματος

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ώθηση του σχήματος προς τα δεξιά.

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Ώθηση του σχήματος προς τα αριστερά.

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Ώθηση του σχήματος προς τα επάνω.

Πλήκτρο επάνω βέλους

Ώθηση του σχήματος προς τα κάτω.

Πλήκτρο κάτω βέλους

Τακτοποίηση επιλεγμένου σχήματος

Μεταφορά του επιλεγμένου σχήματος στο φόντο.

Ctrl+Shift+αριστερή αγκύλη ( [ )

Μεταφορά του σχήματος κατά ένα επίπεδο πίσω.

Ctrl+αριστερή αγκύλη ( [ )

Μεταφορά του σχήματος σε πρώτο πλάνο.

Ctrl+Shift+δεξιά αγκύλη ( ] )

Μεταφορά του σχήματος κατά ένα επίπεδο εμπρός.

Ctrl+δεξιά αγκύλη ( ] )

Μορφοποίηση κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εφαρμογή έντονης γραφής στο επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+B

Εφαρμογή πλάγιας γραφής στο επιλεγμένο κείμενο.

Ctrl+I

Υπογράμμιση του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+U

Στοίχιση αριστερά του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+L

Στοίχιση δεξιά του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+R

Στοίχιση στο κέντρο του επιλεγμένου κειμένου.

Ctrl+E

Εργασία με σχόλια

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα σχόλια λειτουργούν μόνο όταν το παράθυρο σχολίων είναι το τρέχον και έχει την εστίαση.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προσθήκη νέου σχολίου.

ALT+Ο1

Μετάβαση στο επόμενο νήμα σχολίων (έγγραφο, φύλλο, διαφάνεια) 

Κάτω βέλος

Μετάβαση στο προηγούμενο νήμα σχολίων (έγγραφο, φύλλο, διαφάνεια) 

Επάνω βέλος

Ανάπτυξη νήματος σχολίων όταν η εστίαση βρίσκεται σε αυτό 

Δεξιό βέλος

Σύμπτυξη νήματος σχολίων 

Αριστερό βέλος

Μετάβαση στην επόμενη απάντηση σε ένα νήμα σχολίων 

Κάτω βέλος

Μετάβαση στην προηγούμενη απάντηση σε ένα νήμα ή το γονικό σχόλιο 

Επάνω βέλος

Κλείσιμο παραθύρου  

Tab

Πλαίσιο απάντησης 

Tab

Επεξεργασία γονικού σχολίου/απάντησης

Tab όταν η εστίαση βρίσκεται στο γονικό σχόλιο/απάντηση

Δημοσίευση σχολίου/απάντησης ή αποθήκευση επεξεργασίας 

Ctrl+Enter 

Απόρριψη πρόχειρου σχολίου/απάντησης ή επεξεργασίας 

Esc 

Ανάπτυξη νήματος σχολίων μέσω του κουμπιού "Προβολή περισσότερων απαντήσεων" στο νήμα 

Tab

Δείτε επίσης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο PowerPoint χρησιμοποιώντας δυνατότητες προσβασιμότητας

Βασικές εργασίες για τη δημιουργία μιας παρουσίασης στο PowerPoint με τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×