Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web και το Outlook.com

Στην εφαρμογή "Το Outlook στο Web" και στο Outlook.com, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου από την υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία έχετε συνηθίσει να εργάζεστε: Outlook.com, Yahoo Mail, Gmail ή Outlook.

Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις συντομεύσεις που είναι διαθέσιμες εάν επιλέξετε την έκδοση συντομεύσεων Outlook. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου των Η.Π.Α. Η διάταξη των πλήκτρων σε άλλα πληκτρολόγια μπορεί να μην αντιστοιχεί απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

Στις "Ρυθμίσεις", μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση συντομεύσεων πληκτρολογίου με την οποία είστε εξοικειωμένοι. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας:

  • Στη νέα εφαρμογή "Το Outlook στο Web" και στο Outlook.com, επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Προβολή όλων των ρυθμίσεων του Outlook > Γενικά > Προσβασιμότητα.

  • Στην κλασική εφαρμογή "Το Outlook στο Web", επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Αλληλογραφία > Γενικά > Συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Για να δείτε μια πλήρη λίστα των συντομεύσεων πληκτρολογίου που είναι διαθέσιμες στην έκδοση που θέλετε, πατήστε το αγγλικό ερωτηματικό (?) στο πληκτρολόγιό σας, όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή "Το Outlook στο Web" ή το "Το Outlook στο Web".

Συντομεύσεις πληκτρολογίου που χρησιμοποιούνται συχνά

Οι παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι αυτές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους χρήστες που επιλέγουν την έκδοση συντομεύσεων Outlook στην εφαρμογή "Το Outlook στο Web" ή στο Outlook.com.

Για να κάνετε το εξής...

Πατήστε...

Δημιουργία νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στοιχείου

Ctrl+N ή N

Διαγραφή μηνύματος ή στοιχείου

Delete

Προώθηση μηνύματος

Ctrl+Shift+F ή Shift+F

Μετάβαση στο ημερολόγιο

Ctrl+Shift+2

Απάντηση σε όλους σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ctrl+Shift+R ή Shift+R

Απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ctrl+R ή R

Αναζήτηση

Alt+Q

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ctrl+Enter

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για γενικές ενέργειες

Εδώ θα βρείτε συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορούν να σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε ορισμένες βασικές ενέργειες.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Ctrl+N ή N

Δημιουργία ενός νέου στοιχείου του ίδιου τύπου με τη λειτουργική μονάδα στην οποία βρίσκεστε τη συγκεκριμένη στιγμή. Για παράδειγμα, μια νέα σύσκεψη στο Ημερολόγιο.

E

Μετακίνηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο φάκελο "Αρχειοθήκη".

Alt+Q

Μετάβαση στο πλαίσιο Αναζήτηση.

Ctrl+F6

Ορισμός της εστίασης στο επόμενο γνωστό σημείο. Πρόκειται για περιήγηση ανώτατου επιπέδου.

Ctrl+Shift+F6

Ορισμός της εστίασης στο προηγούμενο γνωστό σημείο. Πρόκειται για περιήγηση ανώτατου επιπέδου.

Πλήκτρο μενού περιβάλλοντος (ή συνδυασμός πλήκτρων Shift+F10)

Αυτό είναι αντίστοιχο του δεξί κλικ για την επιλογή ενός στοιχείου. Σε πληκτρολόγια που είναι συμβατά με Windows, το πλήκτρο μενού περιβάλλοντος βρίσκεται στα δεξιά του πλήκτρου διαστήματος.

Shift+Enter

Επιλογή μηνύματος, στοιχείου ημερολογίου, επαφής ή εργασίας και άνοιγμα της επισημασμένης επιλογής σε νέο παράθυρο.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για επεξεργασία κειμένου

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για την επεξεργασία κειμένου που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή "Το Outlook στο Web" και στο Outlook.com είναι οι ίδιες με αυτές που είναι διαθέσιμες σε άλλα προϊόντα της Microsoft.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Ctrl+C

Αντιγραφή της επιλογής σας στο Πρόχειρο.

Ctrl+X

Αποκοπή του κειμένου που έχετε επιλέξει.

Backspace

Διαγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή των χαρακτήρων στα αριστερά του δρομέα.

Ctrl+Backspace

Διαγραφή της λέξης στα αριστερά του δρομέα, αλλά όχι του κενού διαστήματος πριν από τη λέξη.

Ctrl+K

Εμφάνιση του πλαισίου για εισαγωγή μιας υπερ-σύνδεσης.

Ctrl+V

Επικόλληση περιεχομένου από το Πρόχειρο στην τρέχουσα θέση.

Ctrl+Y

Επανάληψη της πιο πρόσφατης ενέργειας.

Ctrl+Z

Αναίρεση της πιο πρόσφατης ενέργειας.

Insert

Εναλλαγή μεταξύ της εισαγωγής και της αντικατάστασης κειμένου.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για μορφοποίηση κειμένου

Ίσως είστε εξοικειωμένοι με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για τη μορφοποίηση κειμένου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην εφαρμογή "Το Outlook στο Web" και στο Outlook.com. Η Microsoft έχει τυποποιήσει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για τη μορφοποίηση κειμένου σε πολλά προϊόντα της Microsoft.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Ctrl+B

Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής.

Ctrl+I

Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής.

Ctrl+U

Εφαρμογή υπογράμμισης.

Αλληλογραφία

Συντομεύσεις πληκτρολογίου λίστας φακέλων

Εδώ θα βρείτε τα πλήκτρα συντόμευσης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε μια λίστα φακέλων.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Αριστερό βέλος

Σύμπτυξη του επιλεγμένου φακέλου.

Δεξιό βέλος

Ανάπτυξη του επιλεγμένου φακέλου.

F2

Μετονομασία του επιλεγμένου φακέλου.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για λίστες μηνυμάτων και ανάγνωσης

Εδώ θα βρείτε συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτελέσετε την ίδια ενέργεια ανεξάρτητα από το εάν εργάζεστε σε μια λίστα μηνυμάτων ή σε μια λίστα ανάγνωσης.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Insert

Εφαρμογή της προεπιλεγμένης σημαίας στην επιλεγμένη συνομιλία ή μήνυμα χωρίς να ανοίξετε το μενού "Σημαία".

Σημείωση: Εάν η συνομιλία ή το μήνυμα έχουν ήδη σημαία, το πλήκτρο Insert επισημαίνει τη συνομιλία ή το μήνυμα ως ολοκληρωμένα. Αυτό λειτουργεί επίσης όταν έχουν επιλεγεί πολλές συνομιλίες ή μηνύματα.

Esc

Ακύρωση αναζήτησης.

Σημείωση: Εάν το μενού περιβάλλοντος είναι ανοιχτό, το πλήκτρο Esc θα κλείσει το μενού περιβάλλοντος αλλά δεν θα ακυρώσει την αναζήτηση.

Διαγραφή

Διαγραφή του επιλεγμένου μηνύματος ή στοιχείου.

Ctrl+Q ή Q

Επισήμανση της επιλεγμένης συνομιλίας ή μηνύματος ως αναγνωσμένα.

Ctrl+U ή U

Επισήμανση της επιλεγμένης συνομιλίας ή μηνύματος ως μη αναγνωσμένα.

Shift+Delete

Οριστική διαγραφή του επιλεγμένου μηνύματος ή στοιχείου.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου λίστας μηνυμάτων

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου χρησιμοποιούν συχνά τα ίδια ονόματα πλήκτρων ή τον ίδιο συνδυασμό πλήκτρων. Ωστόσο, ο τρόπος εκτέλεσης των ενεργειών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή όπου εργάζεστε. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που παρουσιάζονται στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στις λίστες μηνυμάτων.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Esc

Ακύρωση αναζήτησης.

Σημείωση: Εάν το μενού περιβάλλοντος είναι ανοιχτό, το πλήκτρο Esc θα κλείσει το μενού περιβάλλοντος αλλά δεν θα ακυρώσει την αναζήτηση.

Shift+Κάτω βέλος

Επιλογή του τρέχοντος και του επόμενου μηνύματος στη λίστα. Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε πολλά, συνεχόμενα μηνύματα.

Shift+Επάνω βέλος

Επιλογή του τρέχοντος και του προηγούμενου μηνύματος στη λίστα. Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε πολλά, συνεχόμενα μηνύματα.

Home ή Ctrl+Home

Επιλογή του πρώτου μηνύματος στο φάκελο.

Page Down

Επιλογή του πρώτου μηνύματος στην επόμενη σελίδα για λίστες μηνυμάτων που έχουν δύο ή περισσότερες σελίδες.

Page up

Επιλογή του πρώτου μηνύματος στην προηγούμενη σελίδα για λίστες μηνυμάτων που έχουν δύο ή περισσότερες σελίδες.

End ή Ctrl+End

Επιλογή του τελευταίου μηνύματος σε ένα φάκελο.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου λίστας ανάγνωσης

Η ενέργεια που εκτελείται από μια συντόμευση πληκτρολογίου μπορεί να αφορά αποκλειστικά την περιοχή όπου εργάζεστε, ανεξάρτητα εάν διαθέτει οικεία ονόματα πλήκτρων και συνδυασμούς πλήκτρων. Δείτε παρακάτω τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που χρησιμοποιούνται με μια λίστα ανάγνωσης.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Esc

Κλείσιμο νέου μηνύματος

Ctrl+N ή N

Δημιουργία νέου μηνύματος.

Ctrl+Shift+F ή Shift+F

Προώθηση επιλεγμένου μηνύματος.

End ή Ctrl+End

Μετάβαση στο κάτω μέρος μιας συνομιλίας ή μηνύματος.

Home ή Ctrl+Home

Μετάβαση στο επάνω μέρος μιας συνομιλίας ή μηνύματος.

Page Down

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία σελίδα για συνομιλίες ή μηνύματα με δύο ή περισσότερες σελίδες.

Page Up

Μετακίνηση προς τα επάνω κατά μία σελίδα για συνομιλίες ή μηνύματα με δύο ή περισσότερες σελίδες.

Ctrl+R ή R

Απάντηση στο επιλεγμένο μήνυμα.

Ctrl+Shift+R ή Shift+R

Απάντηση στον αποστολέα και όλους τους παραλήπτες του επιλεγμένου μηνύματος.

Ctrl+Enter

Αποστολή μηνύματος.

Ημερολόγιο

Οι συντομεύσεις που παρατίθενται στη συνέχεια είναι διαθέσιμες όταν εργάζεστε σε προβολή ημερολογίου.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Ctrl+N

Δημιουργία νέου στοιχείου ημερολογίου.

Delete

Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου.

Ctrl+Shift+2

Μετάβαση στο ημερολόγιο.

Shift+Δεξιό βέλος

Μετάβαση στην επόμενη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε στην προβολή μήνα, ο συνδυασμός Ctrl+δεξιού βέλους θα σας μεταφέρει στον επόμενο μήνα.

Shift+Αριστερό βέλος

Μετάβαση στην προηγούμενη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε στην προβολή μήνα, ο συνδυασμός Ctrl+Αριστερού βέλους θα σας μεταφέρει στον προηγούμενο μήνα.

Shift+Alt+Y

Μετάβαση στη σημερινή ημερομηνία.

Ctrl+F6

Μετακίνηση σε διαφορετική περιοχή στο ημερολόγιο.

Tab

Μετάβαση στο επόμενο συμβάν ή περιοχή στην τρέχουσα προβολή.

Shift+Tab

Μετακίνηση σε προηγούμενο συμβάν ή περιοχή στην τρέχουσα προβολή.

Enter

Άνοιγμα του επιλεγμένου στοιχείου.

Shift+Alt+1

Μετάβαση σε προβολή ημέρας.

Shift+Alt+3

Μετάβαση σε προβολή πλήρους εβδομάδας.

Shift+Alt+4

Εναλλαγή σε προβολή μήνα.

Shift+Alt+2

Μετάβαση σε προβολή εργάσιμης εβδομάδας.

Φόρμες ημερολογίου

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Ctrl+S

Αποθήκευση συνάντησης.

Ctrl+Enter ή Alt+S

Αποστολή σύσκεψης.

Εργασίες

Επεξεργαστείτε τις εργασίες σας χρησιμοποιώντας ορισμένες βασικές συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Ctrl+N

Δημιουργία νέας εργασίας.

Delete

Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου.

Page Down

Για λίστες με περισσότερες από δύο σελίδες, επιλογή του πρώτου στοιχείου στην επόμενη σελίδα.

Page Up

Για λίστες με περισσότερες από δύο σελίδες, επιλογή του πρώτου στοιχείου στην προηγούμενη σελίδα.

Home

Επιλογή του πρώτου στοιχείου της λίστας.

End

Επιλογή του τελευταίου στοιχείου της λίστας.

Κάτω βέλος

Επιλογή του επόμενου στοιχείου της λίστας.

Επάνω βέλος

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου της λίστας.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×