Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac

Σημείωση: Αυτό το άρθρο έχει εκπληρώσει το σκοπό του και πρόκειται να αποσυρθεί σύντομα. Για την αποφυγή των σφαλμάτων "Η σελίδα δεν βρέθηκε", θα καταργήσουμε τις γνωστές συνδέσεις. Εάν έχετε δημιουργήσει συνδέσεις σε αυτή τη σελίδα, καταργήστε τις και μαζί θα διατηρήσουμε τη σωστή λειτουργία του web.

Σύμβολο εκφώνησης με την ετικέτα "Περιεχόμενο προγράμματος ανάγνωσης οθόνης". Αυτό το θέμα αφορά τη χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης με το Office

Αυτό το άρθρο αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης που χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με τα προϊόντα του Office και αποτελεί μέρος του συνόλου περιεχομένου Προσβασιμότητα του Office. Για πιο γενική βοήθεια, ανατρέξτε στην αρχική σελίδα της Υποστήριξης του Office.

Πολλοί χρήστες θεωρούν ότι η χρήση ενός εξωτερικού πληκτρολογίου με συντομεύσεις πληκτρολογίου για Excel για Mac τους βοηθά να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική λύση στη χρήση του ποντικιού. Αυτό το άρθρο αναφέρει αναλυτικά τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για Excel για Mac.

Πολλές από τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούν το πλήκτρο CTRL σε ένα πληκτρολόγιο των Windows λειτουργούν επίσης με το πλήκτρο Control στο Excel για Mac. Ωστόσο, δεν λειτουργούν όλες.

Σημειώσεις: 

 • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

 • Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, αυτό το θέμα διαχωρίζει τα πλήκτρα με ένα σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

 • Οι ρυθμίσεις σε ορισμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Mac (OS) και ορισμένες εφαρμογές βοηθητικού προγράμματος μπορεί να έρχονται σε διένεξη με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου και τις λειτουργίες πλήκτρων λειτουργιών στο Office για Mac. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της αντιστοίχισης πλήκτρων για μια συντόμευση πληκτρολογίου, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Mac για την έκδοση του Mac OS που διαθέτετε ή ανατρέξτε στην εφαρμογή βοηθητικού προγράμματος. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα "Διενέξεις συντομεύσεων" παρακάτω σε αυτό το θέμα.

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτός ο πίνακας αναφέρει αναλυτικά τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο Excel για Mac.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επικόλληση

COMMAND + V
ή
CONTROL + V

Αντιγραφή

COMMAND + C
ή
CONTROL + C

Απαλοιφή

DELETE

Αποθήκευση

COMMAND + S
ή
CONTROL + S

Αναίρεση

COMMAND + Z
ή
CONTROL + Z

Επανάληψη

COMMAND + Y
ή
CONTROL + Y
ή
COMMAND + SHIFT+ Z

Αποκοπή

COMMAND + X
ή
CONTROL + X

Έντονη γραφή

COMMAND + B
ή
CONTROL + B

Εκτύπωση

COMMAND + P
ή
CONTROL + P

Άνοιγμα της Visual Basic

OPTION + F11

Συμπλήρωση κάτω

COMMAND + D
ή
CONTROL + D

Συμπλήρωση δεξιά

COMMAND + R
ή
CONTROL + R

Εισαγωγή κελιών

CONTROL + SHIFT + =

Διαγραφή κελιών

COMMAND + ΕΝΩΤΙΚΟ
ή
CONTROL + ΕΝΩΤΙΚΟ

Υπολογισμός όλων των ανοιχτών βιβλίων εργασίας

COMMAND + =
ή
F9

Κλείσιμο παραθύρου

COMMAND + W
ή
CONTROL + W

Τερματισμός του Excel

COMMAND + Q

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Μετάβαση σε

CONTROL + G
ή
F5

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών

COMMAND + 1
ή
CONTROL + 1

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Αντικατάσταση

CONTROL + H
ή
COMMAND + SHIFT + H

Ειδική επικόλληση

COMMAND + CONTROL + V
ή
CONTROL + OPTION + V
ή
COMMAND + OPTION + V

Υπογράμμιση

COMMAND + U

Πλάγια γραφή

COMMAND + I
ή
CONTROL + I

Νέο κενό βιβλίο εργασίας

COMMAND + N
ή
CONTROL + N

Νέο βιβλίο εργασίας από πρότυπο

COMMAND + SHIFT + P

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως

COMMAND + SHIFT + S
ή
F12

Εμφάνιση του παραθύρου Βοήθεια

F1
ή
COMMAND + /

Επιλογή όλων

COMMAND + A
ή
COMMAND + SHIFT + SPACEBAR

Προσθήκη ή κατάργηση φίλτρου

COMMAND + SHIFT + F
ή
CONTROL + SHIFT + L

Ελαχιστοποίηση ή μεγιστοποίηση των καρτελών της κορδέλας

COMMAND + OPTION + R

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα

COMMAND + O
ή
CONTROL + O

Ορθογραφικός έλεγχος

F7

Άνοιγμα του θησαυρού

SHIFT + F7

Εμφάνιση του Εργαλείου δόμησης τύπων

SHIFT + F3

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Ορισμός ονόματος

COMMAND + F3

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία ονομάτων

COMMAND + SHIFT + F3

Εισαγωγή νέου φύλλου *

SHIFT + F11

Εκτύπωση

COMMAND + P
ή
CONTROL + P

Προεπισκόπηση εκτύπωσης

COMMAND + P
ή
CONTROL + P

Γρήγορα αποτελέσματα

Πολλά πληκτρολόγια αντιστοιχίζουν ειδικές λειτουργίες σε πλήκτρα λειτουργιών, από προεπιλογή. Για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο λειτουργιών για άλλους σκοπούς, πρέπει να πατήσετε Fn+το πλήκτρο λειτουργιών. Για πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση και χρήση πλήκτρων λειτουργιών χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο Fn, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση συντομεύσεων πλήκτρων λειτουργιών.

Διενέξεις συντομεύσεων

Ορισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows έρχονται σε διένεξη με τις αντίστοιχες προεπιλεγμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου του Mac OS. Αυτό το θέμα επισημαίνει αυτές τις συντομεύσεις με έναν αστερίσκο ( * ). Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Mac, για να αλλάξει η συντόμευση "Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας" για το πλήκτρο.

Αλλαγή των προτιμήσεων συστήματος για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου με το ποντίκι

 1. Στο μενού Apple, πατήστε Προτιμήσεις συστήματος.

 2. Πατήστε Πληκτρολόγιο.

 3. Στις καρτέλες, πατήστε Συντομεύσεις.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Mission Control.

 5. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για τη συντόμευση πληκτρολογίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Εργασία σε παράθυρα και παράθυρα διαλόγου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανάπτυξη ή ελαχιστοποίηση της κορδέλας

COMMAND + OPTION + R

Μετάβαση σε προβολή πλήρους οθόνης

COMMAND + CONTROL + F

Μετάβαση στην επόμενη εφαρμογή

COMMAND + TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη εφαρμογή

COMMAND + SHIFT + TAB

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου βιβλίου εργασίας

COMMAND + W

Αντιγραφή της εικόνας της οθόνης και αποθήκευσή της σε
ένα αρχείο στιγμιότυπου οθόνης στην επιφάνεια εργασίας σας.

COMMAND + SHIFT + 3

Ελαχιστοποίηση του ενεργού παραθύρου

CONTROL + F9

Μεγιστοποίηση ή επαναφορά του ενεργού παραθύρου

CONTROL + F10
ή
COMMAND + F10

Απόκρυψη του Excel.

COMMAND + H

Μετάβαση στο επόμενο πλαίσιο, επιλογή, στοιχείο ελέγχου ή εντολή

TAB

Μετάβαση στο προηγούμενο πλαίσιο, επιλογή, στοιχείο ελέγχου ή εντολή

SHIFT + TAB

Έξοδος από ένα παράθυρο διαλόγου ή ακύρωση μιας ενέργειας

ESC

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο προεπιλεγμένο κουμπί εντολής (το κουμπί με το έντονο περίγραμμα, το οποίο είναι συνήθως το κουμπί OK)

RETURN

Ακύρωση της εντολής και κλείσιμο

ESC

Μετακίνηση και κύλιση σε φύλλο ή βιβλίο εργασίας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά

ΠΛΗΚΤΡΑ ΒΕΛΟΥΣ

Μετακίνηση στο τέλος της τρέχουσας περιοχής δεδομένων

COMMAND + ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής

HOME
Σε MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων FN + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην αρχή του φύλλου

CONTROL + HOME
Σε MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CONTROL + FN + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο

CONTROL + END
Σε MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CONTROL + FN + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα κάτω

PAGE DOWN
Σε MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων FN + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα επάνω

PAGE UP
Σε MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων FN + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα δεξιά

OPTION + PAGE DOWN
Σε MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων FN + OPTION + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα αριστερά

OPTION + PAGE UP
Σε MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων FN + OPTION + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο επόμενο φύλλο στο βιβλίο εργασίας

CONTROL + PAGE DOWN
ή
OPTION + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο προηγούμενο φύλλο στο βιβλίο εργασίας

CONTROL + PAGE DOWN
ή
OPTION + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση για εμφάνιση του ενεργού κελιού

CONTROL + DELETE

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Μετάβαση σε

CONTROL + G

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εύρεση

CONTROL + F
ή
SHIFT + F5

Πρόσβαση στην αναζήτηση (όταν βρίσκεστε σε ένα κελί ή όταν έχει επιλεγεί ένα κελί)

COMMAND + F

Μετακίνηση μεταξύ κελιών που δεν είναι κλειδωμένα σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας

TAB

Εισαγωγή δεδομένων σε φύλλο εργασίας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επεξεργασία του επιλεγμένου κελιού

F2

Ολοκλήρωση της καταχώρησης σε ένα κελί και μετακίνηση προς τα εμπρός στην επιλεγμένη περιοχή

RETURN

Έναρξη νέας γραμμής στο ίδιο κελί

CONTROL + OPTION + RETURN

Συμπλήρωση της επιλεγμένης περιοχής κελιών με το κείμενο που πληκτρολογείτε

COMMAND + RETURN
ή
CONTROL + RETURN

Ολοκλήρωση της καταχώρησης σε ένα κελί και μετακίνηση προς τα επάνω στην επιλεγμένη περιοχή

SHIFT + RETURN

Ολοκλήρωση της καταχώρησης σε ένα κελί και μετακίνηση προς τα δεξιά στην επιλεγμένη περιοχή

TAB

Ολοκλήρωση της καταχώρησης σε ένα κελί και μετακίνηση προς τα αριστερά στην επιλεγμένη περιοχή

SHIFT + TAB

Ακύρωση καταχώρησης κελιού

ESC

Διαγραφή του χαρακτήρα στα αριστερά του σημείου εισαγωγής ή διαγραφή της επιλεγμένης περιοχής

DELETE

Διαγραφή του χαρακτήρα στα δεξιά του σημείου εισαγωγής ή διαγραφή της επιλεγμένης περιοχής
Σημείωση: Αυτό το πλήκτρο δεν υπάρχει σε ορισμένα μικρότερα πληκτρολόγια

Διαγραφή
Σε MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων FN + DELETE

Διαγραφή του κειμένου μέχρι το τέλος της γραμμής
Σημείωση: Αυτό το πλήκτρο δεν υπάρχει σε ορισμένα μικρότερα πληκτρολόγια

CONTROL + Διαγραφή
Σε MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CONTROL + FN + DELETE

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά

ΠΛΗΚΤΡΑ ΒΕΛΟΥΣ

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής

HOME
Σε MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων FN + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Εισαγωγή σχολίου.

SHIFT + F2

Άνοιγμα και επεξεργασία σχολίου ενός κελιού

SHIFT + F2

Συμπλήρωση προς τα κάτω

CONTROL + D
ή
COMMAND + D

Συμπλήρωση προς τα δεξιά

CONTROL + R
ή
COMMAND + R

Ορισμός ονόματος

CONTROL + L

Εργασία σε κελιά ή στη γραμμή τύπων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επεξεργασία του επιλεγμένου κελιού

F2

Επεξεργαστείτε το ενεργό κελί και, στη συνέχεια, διαγράψτε το περιεχόμενό του ή διαγράψτε τον προηγούμενο χαρακτήρα στο ενεργό κελί κατά την επεξεργασία των περιεχομένων του κελιού

DELETE

Ολοκλήρωση καταχώρησης κελιού

RETURN

Εισαγωγή τύπου ως τύπου πίνακα

COMMAND + SHIFT + RETURN
ή
CONTROL + SHIFT + RETURN

Ακύρωση της καταχώρησης στο κελί ή στη γραμμή τύπων

ESC

Εμφάνιση του Εργαλείου δόμησης τύπων μετά την πληκτρολόγηση ενός έγκυρου ονόματος συνάρτησης σε έναν τύπο

CONTROL + A

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης

COMMAND + K
ή
CONTROL + K

Επεξεργασία του ενεργού κελιού και τοποθέτηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος της γραμμής

CONTROL + U

Άνοιγμα του Εργαλείου δόμησης τύπων

SHIFT + F3

Υπολογισμός του ενεργού φύλλου εργασίας

SHIFT + F9

Εμφάνιση ενός μενού με βάση τα συμφραζόμενα

SHIFT + F10

Έναρξη ενός τύπου

=

Εναλλαγή του στυλ αναφοράς τύπου μεταξύ απόλυτης, σχετικής και μεικτής

COMMAND + T
ή
F4

Εισαγωγή του τύπου "Αυτόματη Άθροιση"

COMMAND + SHIFT + T

Εισαγωγή της ημερομηνίας

CONTROL + ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ (;)

Εισαγωγή της ώρας

COMMAND + ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ (;)

Αντιγραφή της τιμής από το κελί που βρίσκεται επάνω από το ενεργό κελί, μέσα στο κελί ή τη γραμμή τύπων

CONTROL + SHIFT + ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΝΤΣΑΣ (")

Εναλλαγή ανάμεσα στην εμφάνιση τιμών κελιών και την εμφάνιση τύπων κελιού

CONTROL + ΒΑΡΕΙΑ (`)

Αντιγραφή ενός τύπου από το κελί που βρίσκεται επάνω από το ενεργό κελί, μέσα στο κελί ή τη γραμμή τύπων

CONTROL + ΑΠΟΣΤΡΟΦΟΣ (')

Εμφάνιση της λίστας Αυτόματης καταχώρησης

CONTROL + OPTION + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Ορισμός ονόματος

CONTROL + L

Άνοιγμα του παραθύρου Έξυπνη αναζήτηση

CONTROL + OPTION + COMMAND + L

Μορφοποίηση και επεξεργασία δεδομένων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επεξεργασία του επιλεγμένου κελιού

F2

Δημιουργία πινάκων σε μια βάση δεδομένων

COMMAND + T
ή
CONTROL + T

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής σε κελί

OPTION + RETURN
ή
CONTROL + OPTION + RETURN

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων, όπως συμβόλων, συμπεριλαμβανομένων των emoji

CONTROL + COMMAND + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς

COMMAND + SHIFT + >

Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

COMMAND + SHIFT + <

Στοίχιση στο κέντρο

COMMAND + E

Στοίχιση αριστερά

COMMAND + L

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Τροποποίηση στυλ κελιού

COMMAND + SHIFT + L

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών

COMMAND + 1

Εφαρμογή της γενικής μορφής αριθμών

CONTROL + SHIFT + ~

Εφαρμογή της μορφής νομισματικής μονάδας με δύο δεκαδικά ψηφία (οι αρνητικοί αριθμοί εμφανίζονται με κόκκινο χρώμα μέσα σε παρενθέσεις)

CONTROL + SHIFT + $

Εφαρμογή της μορφής ποσοστού χωρίς δεκαδικά ψηφία

CONTROL + SHIFT + %

Εφαρμογή της εκθετικής μορφής αριθμών με δύο δεκαδικά ψηφία

CONTROL + SHIFT + ^

Εφαρμογή της μορφής ημερομηνίας με ημέρα, μήνα και έτος

CONTROL + SHIFT + #

Εφαρμογή της μορφής ώρας με ώρα, λεπτά και την ένδειξη πμ ή μμ

CONTROL + SHIFT + @

Εφαρμογή της μορφής αριθμού με δύο δεκαδικά ψηφία, διαχωριστικό χιλιάδων και το σύμβολο μείον (-) για αρνητικές τιμές

CONTROL + SHIFT + !

Εφαρμογή του εξωτερικού περιγράμματος γύρω από τα επιλεγμένα κελιά

COMMAND + OPTION + ΜΗΔΕΝ

Προσθήκη εξωτερικού περιγράμματος στα δεξιά της επιλεγμένης περιοχής

COMMAND + OPTION + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Προσθήκη εξωτερικού περιγράμματος στα αριστερά της επιλεγμένης περιοχής

COMMAND + OPTION + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Προσθήκη εξωτερικού περιγράμματος στο επάνω μέρος της επιλεγμένης περιοχής

COMMAND + OPTION + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Προσθήκη εξωτερικού περιγράμματος στο κάτω μέρος της επιλεγμένης περιοχής

COMMAND + OPTION + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κατάργηση εξωτερικών περιγραμμάτων

COMMAND + OPTION + ΕΝΩΤΙΚΟ

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης με έντονη γραφή

COMMAND + B

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης με πλάγια γραφή

COMMAND + I

Εφαρμογή ή κατάργηση υπογράμμισης

COMMAND + U

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης διακριτής διαγραφής

COMMAND + SHIFT + X

Απόκρυψη στήλης

COMMAND + )
ή
CONTROL + )

Επανεμφάνιση μιας στήλης

COMMAND + SHIFT + )
ή
CONTROL + SHIFT + )

Απόκρυψη γραμμής

COMMAND + (
ή
CONTROL + (

Επανεμφάνιση γραμμής

COMMAND + SHIFT + (
ή
CONTROL + SHIFT + (

Επεξεργασία του ενεργού κελιού

CONTROL + U

Ακύρωση της καταχώρησης στο κελί ή στη γραμμή τύπων

ESC

Επεξεργαστείτε το ενεργό κελί και, στη συνέχεια, διαγράψτε το περιεχόμενό του ή διαγράψτε τον προηγούμενο χαρακτήρα στο ενεργό κελί κατά την επεξεργασία των περιεχομένων του κελιού

DELETE

Επικόλληση κειμένου στο ενεργό κελί

COMMAND + V

Ολοκλήρωση καταχώρησης κελιού

RETURN

Απόδοση της καταχώρησης του τρέχοντος κελιού στα επιλεγμένα κελιά

COMMAND + RETURN
ή
CONTROL + RETURN

Εισαγωγή τύπου ως τύπου πίνακα

COMMAND + SHIFT + RETURN
ή
CONTROL + SHIFT + RETURN

Εμφάνιση του Εργαλείου δόμησης τύπων μετά την πληκτρολόγηση ενός έγκυρου ονόματος συνάρτησης σε έναν τύπο

CONTROL + A

Επιλογή κελιών, στηλών ή γραμμών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επέκταση της επιλεγμένης περιοχής κατά ένα κελί

SHIFT + ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ

Επέκταση της επιλεγμένης περιοχής στο τελευταίο μη κενό κελί
στην ίδια στήλη ή γραμμή με το ενεργό κελί

COMMAND  + SHIFT + ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ

Επέκταση της επιλεγμένης περιοχής έως την αρχή της γραμμής

SHIFT + HOME
Σε MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + FN + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλεγμένης περιοχής έως την αρχή του φύλλου

CONTROL + SHIFT + HOME
Σε MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CONTROL + SHIFT + FN + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλεγμένης περιοχής έως το τελευταίο κελί
που χρησιμοποιείται στο φύλλο (κάτω δεξιά γωνία)

CONTROL + SHIFT + END
Σε MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων CONTROL + SHIFT + FN + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ολόκληρης της στήλης

CONTROL + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Επιλογή ολόκληρης της γραμμής

SHIFT + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Επιλογή ολόκληρου του φύλλου

COMMAND + A

Επιλογή μόνο των ορατών κελιών

COMMAND + SHIFT + * (αστερίσκος)

Επιλογή μόνο του ενεργού κελιού όταν είναι επιλεγμένα πολλά κελιά

SHIFT + DELETE

Επέκταση της επιλεγμένης περιοχής κατά μία γραμμή προς τα κάτω

SHIFT + PAGE DOWN
Σε MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + FN + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επέκταση της επιλεγμένης περιοχής κατά μία οθόνη προς τα επάνω

SHIFT + PAGE UP
Σε MacBook, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων SHIFT + FN + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Εναλλαγή μεταξύ απόκρυψης αντικειμένων, εμφάνισης αντικειμένων
και εμφάνισης συμβόλων κράτησης θέσης για αντικείμενα

CONTROL + 6

Ενεργοποίηση της δυνατότητας για την επέκταση μιας επιλογής
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους

F8

Προσθήκη άλλης περιοχής κελιών στην επιλεγμένη περιοχή

SHIFT + F8

Επιλογή του τρέχοντος πίνακα, δηλαδή του πίνακα όπου
ανήκει το ενεργό κελί

CONTROL + /

Επιλογή των κελιών μιας γραμμής που δεν ταιριάζουν με την τιμή
στο ενεργό κελί αυτής της γραμμής.
Πρέπει να επιλέξετε τη γραμμή ξεκινώντας από το ενεργό κελί

CONTROL + \

Επιλογή μόνο των κελιών στα οποία γίνεται άμεση αναφορά από τύπους της επιλεγμένης περιοχής

CONTROL + SHIFT + [

Επιλογή όλων των κελιών στα οποία γίνεται άμεση ή έμμεση αναφορά από τύπους της επιλεγμένης περιοχής

CONTROL + SHIFT + {

Επιλογή μόνο των κελιών που αναφέρονται άμεσα στο ενεργό κελί

CONTROL + ]

Επιλογή όλων των κελιών που αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στο ενεργό κελί

CONTROL + SHIFT + }

Εργασία με επιλεγμένη περιοχή

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αντιγραφή

COMMAND + C
ή
CONTROL + V

Επικόλληση

COMMAND + V
ή
CONTROL + V

Αποκοπή

COMMAND + X
ή
CONTROL + X

Απαλοιφή

DELETE

Διαγραφή της επιλογής

CONTROL + ΕΝΩΤΙΚΟ

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας

COMMAND + Z

Απόκρυψη στήλης

COMMAND + )
ή
CONTROL + )

Επανεμφάνιση μιας στήλης

COMMAND + SHIFT + )
ή
CONTROL + SHIFT + )

Απόκρυψη γραμμής

COMMAND + (
ή
CONTROL + (

Επανεμφάνιση γραμμής

COMMAND + SHIFT + (
ή
CONTROL + SHIFT + (

Μετακίνηση από επάνω προς τα κάτω μέσα στην επιλεγμένη περιοχή (προς τα κάτω) *

RETURN

Μετακίνηση από κάτω προς τα επάνω μέσα στην επιλεγμένη περιοχή (προς τα επάνω) *

SHIFT + RETURN

Μετακίνηση από αριστερά προς τα δεξιά μέσα στην επιλεγμένη περιοχή,
ή μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα κάτω εάν έχει επιλεγεί μόνο μία στήλη

TAB

Μετακίνηση από δεξιά προς τα αριστερά μέσα στην επιλεγμένη περιοχή,
ή μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα επάνω εάν έχει επιλεγεί μόνο μία στήλη

SHIFT + TAB

Μετακίνηση δεξιόστροφα στην επόμενη γωνία της επιλεγμένης περιοχής

CONTROL + ΤΕΛΕΙΑ

Ομαδοποίηση των επιλεγμένων κελιών

COMMAND + SHIFT + K

Κατάργηση της ομαδοποίησης των επιλεγμένων κελιών

COMMAND + SHIFT + J

* Αυτές οι συντομεύσεις μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη κατεύθυνση εκτός από προς τα κάτω ή προς τα επάνω. Εάν θέλετε να αλλάξετε την κατεύθυνση αυτών των συντομεύσεων χρησιμοποιώντας το ποντίκι, στο μενού του Excel , κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις, κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασίακαι, στη συνέχεια, στην περιοχή. Μετά το πάτημα του πλήκτρου Return, Μετακίνηση επιλογής, επιλέξτε την κατεύθυνση στην οποία θέλετε να μετακινηθείτε.

Χρήση γραφημάτων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή νέου γραφήματος φύλλου. *

F11

Κυκλική μετακίνηση σε επιλεγμένα αντικείμενα γραφήματος

ΠΛΗΚΤΡΑ ΒΕΛΟΥΣ

Ταξινόμηση, φιλτράρισμα και χρήση αναφορών Συγκεντρωτικού Πίνακα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Ταξινόμηση

COMMAND + SHIFT + R

Προσθήκη ή κατάργηση φίλτρου

COMMAND + SHIFT + F
ή
CONTROL + SHIFT + L

Εμφανίζει τη λίστα φίλτρου ή το αναδυόμενο μενού πεδίων της σελίδας Συγκεντρωτικού Πίνακα
για το επιλεγμένο κελί

OPTION + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Δεδομένα διάρθρωσης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση ή απόκρυψη των συμβόλων διάρθρωσης

CONTROL + 8

Απόκρυψη επιλεγμένων γραμμών

CONTROL + 9

Επανεμφάνιση επιλεγμένων γραμμών

CONTROL + SHIFT + Αριστερή παρένθεση ( ( )

Απόκρυψη επιλεγμένων στηλών

CONTROL + ΜΗΔΕΝ

Επανεμφάνιση επιλεγμένων στηλών

CONTROL + SHIFT + Δεξιά παρένθεση ( ) )

Χρήση συντομεύσεων πλήκτρων λειτουργιών

Excel για Mac χρησιμοποιεί τα πλήκτρα λειτουργιών για συνηθισμένες εντολές, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής και της επικόλλησης. Για γρήγορη πρόσβαση σε αυτές τις συντομεύσεις, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις συστήματος Apple, ώστε να μην χρειάζεται να πατάτε το πλήκτρο FN κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια συντόμευση πλήκτρου λειτουργίας

Σημείωση: Η αλλαγή των προτιμήσεων συστήματος για τα πλήκτρα λειτουργιών επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πλήκτρα λειτουργιών για το Mac, όχι μόνο για το Excel. Μετά την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα εκτέλεσης των ειδικών δυνατοτήτων που είναι τυπωμένες πάνω σε ένα πλήκτρο λειτουργίας. Απλώς πατήστε το πλήκτρο FN. Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F12 για να αλλάξετε την ένταση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων FN+F12.

Εάν ένα πλήκτρο λειτουργιών δεν λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, πατήστε και το πλήκτρο FN εκτός από το πλήκτρο λειτουργιών. Εάν δεν θέλετε να πατάτε το πλήκτρο FN κάθε φορά, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις συστήματος Apple.

Αλλαγή προτιμήσεων πλήκτρων λειτουργιών με το ποντίκι

 1. Στο μενού Apple, πατήστε Προτιμήσεις συστήματος.

 2. Επιλέξτε Πληκτρολόγιο.

 3. Στην καρτέλα Πληκτρολόγιο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση όλων των πλήκτρων F1, F2, κ.λπ. ως τυπικών πλήκτρων λειτουργιών.

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει τις συντομεύσεις πλήκτρων λειτουργιών για Excel για Mac

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση του παραθύρου "Βοήθεια"

F1

Επεξεργασία του επιλεγμένου κελιού

F2

Εισαγωγή ή επεξεργασία σχολίου σε κελί

SHIFT + F2

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Αποθήκευση"

OPTION + F2

Άνοιγμα του Εργαλείου δόμησης τύπων

SHIFT + F3

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Ορισμός ονόματος"

COMMAND + F3

Κλείσιμο

COMMAND + F4

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Μετάβαση σε"

F5

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Εύρεση"

SHIFT + F5

Μετάβαση στο παράθυρο διαλόγου "Αναζήτηση φύλλου"

CONTROL + F5

Ορθογραφικός έλεγχος

F7

Άνοιγμα του θησαυρού

SHIFT + F7
ή
CONTROL + OPTION + COMMAND + R

Επέκταση της επιλογής

F8

Προσθήκη στην επιλεγμένη περιοχή

SHIFT + F8

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Μακροεντολές"

OPTION + F8

Υπολογισμός όλων των ανοιχτών βιβλίων εργασίας

F9

Υπολογισμός του ενεργού φύλλου εργασίας

SHIFT + F9

Ελαχιστοποίηση του ενεργού παραθύρου

CONTROL + F9

Εμφάνιση ενός μενού με βάση τα συμφραζόμενα ή μενού συντόμευσης

SHIFT + F10

Μεγιστοποίηση ή επαναφορά του ενεργού παραθύρου

CONTROL + F10
ή
COMMAND + F10

Εισαγωγή νέου φύλλου γραφήματος*

F11

Εισαγωγή νέου φύλλου*

SHIFT + F11

Εισαγωγή φύλλου μακροεντολών του Excel 4.0

COMMAND + F11

Άνοιγμα της Visual Basic

OPTION + F11

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Αποθήκευση ως"

F12

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Άνοιγμα"

COMMAND + F12

Σχεδίαση

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή λειτουργίας σχεδίασης

COMMAND + CONTROL + Z

Δείτε επίσης

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×