Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Word για Mac

Για τους χρήστες με κινητικές δυσκολίες ή δυσκολίες όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου αποτελούν βασική εναλλακτική λύση για τη χρήση του ποντικιού.

Σημειώσεις: 

 • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

 • Οι εντολές που απαιτούν να πατήστε και να αφήσετε πολλά πλήκτρα μαζί υποδεικνύονται με το σύμβολο συν (+). Εντολές που απαιτούν να πατήσετε πολλά πλήκτρα με τη σειρά επισημαίνονται με κόμμα (,).

 • Οι ρυθμίσεις σε ορισμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος Mac (OS) και ορισμένες εφαρμογές βοηθητικού προγράμματος μπορεί να έρχονται σε διένεξη με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου και τις λειτουργίες πλήκτρων λειτουργιών στο Office για Mac. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της αντιστοίχισης πλήκτρων για μια συντόμευση πληκτρολογίου, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Mac για την έκδοση του Mac OS που διαθέτετε ή ανατρέξτε στην εφαρμογή βοηθητικού προγράμματος. Ανατρέξτε επίσης στην ενότητα Διενέξεις συντομεύσεων παρακάτω σε αυτό το θέμα.

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτός ο πίνακας παραθέτει τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά στο Word 2016 για Mac.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας

COMMAND + Z ή Control + Z

Αποκοπή επιλεγμένου κειμένου ή γραφικών

COMMAND + X ή Control + X

Αντιγραφή επιλεγμένου κειμένου ή γραφικών στο Πρόχειρο

COMMAND + C ή Control + C

Επικόλληση των περιεχομένων του Προχείρου

COMMAND + V ή Control + V

Επιλογή της εντολής "Μετάβαση σε" (μενού "Επεξεργασία")

Option + COMMAND + G

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος"

Option + COMMAND + L

Επέκταση μιας επιλογής

F8

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο

COMMAND + βαρεία (')

Επιλογή της εντολής "Αποθήκευση ως" (μενού "Αρχείο").

COMMAND + Shift + S

Αντιγραφή επιλεγμένου κειμένου

Shift + F2

Αλλαγή γραμμάτων σε κεφαλαία, πεζά ή πεζά και κεφαλαία

Shift + F3

Εύρεση ή Εύρεση και αντικατάσταση

Control+F για "Εύρεση", τοποθετεί την εστίαση στο πλαίσιο "Αναζήτηση"

Control+H για "Εύρεση και αντικατάσταση"

Εκτύπωση εγγράφου

COMMAND + P ή Control + P

Μετακίνηση στο προηγούμενο σημείο εισαγωγής

Shift + F5

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο

COMMAND + Shift + `

Άνοιγμα του Παραθύρου θησαυρού

Shift+ F7

Σμίκρυνση μιας επιλογής

Shift+ F8

Εναλλαγή μεταξύ ενός κώδικα πεδίου και του αποτελέσματός του

Shift + F9

Αποκοπή της επιλογής στο Συλλέκτη

COMMAND + F3

Κλείσιμο του παραθύρου

COMMAND + F4

Ανάπτυξη ή ελαχιστοποίηση της κορδέλας

Option + COMMAND + R

Επεξεργασία ενός σελιδοδείκτη

COMMAND + Shift + F5

Εύρεση του επόμενου ορθογραφικού ή γραμματικού λάθους. Το πλαίσιο ελέγχου "Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση" πρέπει να είναι επιλεγμένο (μενού του Word, εντολή "Προτιμήσεις", "Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος").

Option + F7

Αναζήτηση επιλεγμένου κειμένου στο Internet

COMMAND + Shift + L

Γρήγορα αποτελέσματα

Για να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία με τη χρήση του πληκτρολογίου με την κορδέλα, δοκιμάστε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου σε όλα τα στοιχεία ελέγχου, ως εξής:

 1. Ανοίξτε τις Προτιμήσεις συστήματος ( COMMAND + διάστημα, πληκτρολογήστε προτίμηση συστήματοςκαι πατήστε ENTER).

 2. Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις πληκτρολογίου (πληκτρολογήστε πληκτρολόγιο και πατήστε το πλήκτρο ENTER).

 3. Μεταβείτε στις συντομεύσεις (πατήστε το πλήκτρο TAB και, στη συνέχεια, κάντε δεξί βέλος τρεις φορές και, στη συνέχεια, διάστημα).

 4. Αλλαγή της ρύθμισης πρόσβασης πλήρους πληκτρολογίου από πλαίσια κειμένου και λίστες μόνο σε όλα τα στοιχεία ελέγχου (Control + F7)

Πολλά πληκτρολόγια αντιστοιχίζουν ειδικές λειτουργίες σε πλήκτρα λειτουργιών, από προεπιλογή. Για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο λειτουργίας για άλλους σκοπούς, πρέπει να πατήσετε Fn+το πλήκτρο λειτουργίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενεργοποίηση και χρήση πλήκτρων λειτουργιών χωρίς να χρειάζεται να πατήσετε το πλήκτρο Fn, ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση συντομεύσεων πλήκτρων λειτουργιών παρακάτω σε αυτό το θέμα.

Διενέξεις συντομεύσεων

Ορισμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου των Windows έρχονται σε διένεξη με τις αντίστοιχες προεπιλεγμένες συντομεύσεις πληκτρολογίου του Mac OS. Για να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Mac, για να αλλάξει η συντόμευση "Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας" για το πλήκτρο.

Αλλαγή των προτιμήσεων συστήματος για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου με το ποντίκι

 1. Στο μενού Apple, πατήστε Προτιμήσεις συστήματος.

 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πληκτρολόγιο.

 3. Πατήστε την καρτέλα Συντομεύσεις.

 4. Κάντε κλικ στο στοιχείο Mission Control.

 5. Καταργήστε την επιλογή του πλαισίου ελέγχου για τη συντόμευση πληκτρολογίου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά

Αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

Δεξιό βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά

Option + Αριστερό βέλος

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά

Option + Δεξιό βέλος

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα επάνω

COMMAND + επάνω βέλος

Μετακίνηση κατά μία παράγραφο προς τα κάτω

COMMAND + κάτω βέλος

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα αριστερά (σε έναν πίνακα)

Shift + Tab

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα δεξιά (σε έναν πίνακα)

Tab

Μετακίνηση προς τα επάνω κατά μία γραμμή

Επάνω βέλος

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία γραμμή

Κάτω βέλος

Μετακίνηση στο τέλος μιας γραμμής

COMMAND + Δεξιό βέλος ή End

Μετακίνηση στην αρχή μιας γραμμής

COMMAND + Αριστερό βέλος ή Home

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα επάνω (κύλιση)

Page Up

Μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα κάτω (κύλιση)

Page Down

Μετακίνηση στην αρχή της επόμενης σελίδας

COMMAND + Page Down

Μετακίνηση στην αρχή της προηγούμενης σελίδας

COMMAND + Page Up

Στο τέλος ενός εγγράφου

COMMAND + End

Σε ένα πληκτρολόγιο MacBook:
COMMAND + FN + δεξιό βέλος

Στην αρχή ενός εγγράφου

COMMAND + Home

Σε ένα πληκτρολόγιο MacBook:
COMMAND + Fn + αριστερό βέλος

Στο προηγούμενο σημείο εισαγωγής

Shift + F5

Συμβουλή: Εάν γνωρίζετε τον συνδυασμό πλήκτρων για τη μετακίνηση του δρομέα, μπορείτε γενικά να επιλέξετε το κείμενο χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό πλήκτρων, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο SHIFT. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός πλήκτρων COMMAND + Δεξιό βέλος μετακινεί το δρομέα στην επόμενη λέξη και ο συνδυασμός πλήκτρων COMMAND + Shift + Δεξιό βέλος επιλέγει το κείμενο από τον δρομέα μέχρι την αρχή της επόμενης λέξης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή πολλών στοιχείων που δεν είναι το ένα δίπλα στο άλλο

Επιλέξτε το πρώτο στοιχείο που θέλετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND και, στη συνέχεια, επιλέξτε οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά

Shift + Δεξιό βέλος

Επιλογή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά

Shift + Αριστερό βέλος

Επιλογή μίας λέξης προς τα δεξιά

Shift + Option + Δεξιό βέλος

Επιλογή μίας λέξης προς τα αριστερά

Shift + Option + Αριστερό βέλος

Επιλογή μέχρι το τέλος μιας γραμμής

COMMAND + Shift + Δεξιό βέλος ή Shift + End

Επιλογή μέχρι την αρχή μιας γραμμής

COMMAND + Shift + Αριστερό βέλος ή Shift + Home

Επιλογή μίας γραμμής προς τα κάτω

Shift + Κάτω βέλος

Επιλογή μίας γραμμής προς τα επάνω

Shift + Επάνω βέλος

Επιλογή μέχρι το τέλος μιας παραγράφου

COMMAND + Shift + Κάτω βέλος

Επιλογή μέχρι την αρχή μιας παραγράφου

COMMAND + Shift + Επάνω βέλος

Επιλογή μίας οθόνης προς τα κάτω

Shift + Page Down

Επιλογή μίας οθόνης προς τα επάνω

Shift + Page Up

Επιλογή μέχρι την αρχή ενός εγγράφου

COMMAND + Shift + Home

Επιλογή μέχρι το τέλος ενός εγγράφου

COMMAND + Shift + End

Επιλογή μέχρι το τέλος ενός παραθύρου

Option + COMMAND + Shift + Page Down

Επιλογή ολόκληρου του εγγράφου

COMMAND + A

Επιλογή σε κατακόρυφο τμήμα κειμένου

COMMAND + SHIFT + F8 και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να ακυρώσετε τη λειτουργία επιλογής

Επιλογή σε μια συγκεκριμένη θέση σε ένα έγγραφο

F8 και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Πατήστε το πλήκτρο ESC για να ακυρώσετε τη λειτουργία επιλογής

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή των περιεχομένων του επόμενου κελιού

Tab

Επιλογή των περιεχομένων του προηγούμενου κελιού

Shift + Tab

Επέκταση μιας επιλογής στα γειτονικά κελιά

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε επανειλημμένα ένα πλήκτρο βέλους

Επιλογή στήλης

Κάντε κλικ στο επάνω ή κάτω κελί της στήλης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift και πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο επάνω βέλους ή κάτω βέλους

Επέκταση μιας επιλογής (ή ενός τμήματος)

COMMAND + Shift + F8 και, στη συνέχεια, χρήση των πλήκτρων βέλους. Για ακύρωση της λειτουργίας επιλογής, πατήστε το πλήκτρο Esc

Μείωση του μεγέθους της επιλογής

Shift + F8

Επιλογή πολλών κελιών, στηλών ή γραμμών που δεν είναι η μία δίπλα στην άλλη

Επιλέξτε το πρώτο στοιχείο που θέλετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND και, στη συνέχεια, επιλέξτε οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης

F8

Στη λειτουργία εκτεταμένης επιλογής, κάνοντας κλικ σε μια θέση στο έγγραφο επεκτείνεται η τρέχουσα επιλογή μέχρι αυτή τη θέση.

Επιλογή του πλησιέστερου χαρακτήρα προς τα αριστερά

F8, αριστερό βέλος

Επιλογή του πλησιέστερου χαρακτήρα προς τα δεξιά

F8, δεξιό βέλος

Ανάπτυξη μιας επιλογής

Πατήστε το πλήκτρο F8 επανειλημμένα για να αναπτύξετε την επιλογή σε ολόκληρη τη λέξη, πρόταση, παράγραφο, ενότητα και έγγραφο.

Μείωση του μεγέθους μιας επιλογής

Shift + F8

Απενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης

Esc

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αντιγραφή κειμένου ή γραφικών

COMMAND + C ή F3

Αντιγραφή ενός στυλ

COMMAND + Shift + C

Επικόλληση ενός στυλ

COMMAND + Shift + V

Αντιγραφή κειμένου ή γραφικών στο Λεύκωμα

Control + Option + C

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου στο Πρόχειρο

COMMAND + X ή F2

Μετακίνηση κειμένου ή γραφικών

COMMAND + X ή F2 (στη συνέχεια, μετακινήστε τον δρομέα και πατήστε τον συνδυασμό πλήκτρων COMMAND + V ή F4)

Δημιουργία Αυτόματου Κειμένου

Option + F3

Εισαγωγή Αυτόματου κειμένου

COMMAND + Option + Shift + V

Επικόλληση των περιεχομένων του Προχείρου

COMMAND + V ή F4

Ειδική επικόλληση

COMMAND + Control + V

Επικόλληση και ταίριασμα με τη μορφοποίηση του περιβάλλοντος κειμένου

COMMAND + Option + Shift + V

Επικόλληση των περιεχομένων του συλλέκτη

COMMAND + Shift + F3

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά

Delete

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά

COMMAND + Delete

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά

COMMAND ή απαλοιφή

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά

COMMAND + COMMAND

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου στο Πρόχειρο

COMMAND + X ή F2

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας

COMMAND + Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας

COMMAND + Y

Αποκοπή στην Κορυφή

COMMAND + F3

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εναλλαγή λειτουργίας σχεδίασης

COMMAND + Control + Z

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Στοίχιση παραγράφου στο κέντρο

COMMAND + E

Πλήρης στοίχιση παραγράφου

COMMAND + J

Αριστερή στοίχιση παραγράφου

COMMAND + L

Δεξιά στοίχιση παραγράφου

COMMAND + R

Δημιουργία εσοχής παραγράφου από τα αριστερά

Control + Shift + M

Κατάργηση εσοχής παραγράφου από τα αριστερά

COMMAND + Shift + M

Δημιουργία προεξοχής πρώτης γραμμής

COMMAND + T

Κατάργηση προεξοχής πρώτης γραμμής

COMMAND + Shift + T

Έναρξη Αυτόματης Μορφοποίησης

COMMAND + Option + K

Εφαρμογή του Βασικού στυλ

COMMAND + Shift + N

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 1"

COMMAND + Option + 1

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 2"

COMMAND + Option + 2

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 3"

COMMAND + Option + 3

Εφαρμογή του στυλ λίστας όταν ο δρομέας βρίσκεται στην αρχή μιας γραμμής

COMMAND + Shift + L

Εισαγωγή διαστήματος χωρίς διακοπή

Option + πλήκτρο διαστήματος

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ορισμός γραμμών μονού διάστιχου

COMMAND + 1

Ορισμός γραμμών διπλού διάστιχου

COMMAND + 2

Ορισμός γραμμών διάστιχου 1.5

COMMAND + 5

Προσθήκη ή κατάργηση μίας γραμμής διαστήματος αμέσως πριν από μια παράγραφο

COMMAND + 0 (μηδέν)

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αλλαγή της γραμματοσειράς

COMMAND + Shift + F

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς

COMMAND + Shift + COMMAND

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς

COMMAND + Shift + COMMAND

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή

COMMAND + ]

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή

COMMAND + [

Αλλαγή της μορφοποίησης χαρακτήρων (εντολή "Γραμματοσειρά", μενού "Μορφοποίηση")

COMMAND + D

Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων

Shift + F3

Μορφοποίηση όλων των γραμμάτων ως κεφαλαίων

COMMAND + Shift + A

Εφαρμογή μορφοποίησης με έντονη γραφή

COMMAND + B

Εφαρμογή υπογράμμισης

COMMAND + U

Υπογράμμιση λέξεων αλλά όχι διαστημάτων

COMMAND + Shift + W

Διπλή υπογράμμιση κειμένου

COMMAND + Shift + D

Εφαρμογή μορφοποίησης με πλάγια γραφή

COMMAND + I

Μορφοποίηση όλων των γραμμάτων ως μικρών κεφαλαίων

COMMAND + Shift + K

Εφαρμογή μορφοποίησης δείκτη (αυτόματα διαστήματα)

COMMAND + σύμβολο ίσον

Εφαρμογή μορφοποίησης εκθέτη (αυτόματα διαστήματα)

COMMAND + Shift + Σύμβολο συν

Εφαρμογή μορφοποίησης διακριτής διαγραφής

COMMAND + Shift + X

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή ενός κενού πεδίου

COMMAND + F9

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής.

Shift + Return

Εισαγωγή μιας αλλαγής σελίδας

COMMAND + Enter

Εισαγωγή αλλαγής στήλης

COMMAND + Shift + Return

Εισαγωγή ενωτικού χωρίς διακοπή

COMMAND + Shift + Ενωτικό

Εισαγωγή του συμβόλου πνευματικών δικαιωμάτων

Option + G

Εισαγωγή του συμβόλου για το σήμα κατατεθέν

Option + R

Εισαγωγή του συμβόλου για το εμπορικό σήμα

Option + 2

Εισαγωγή αποσιωπητικών

Option + Ερωτηματικό

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή ενός πεδίου DATE

Control + Shift + D

Εισαγωγή ενός πεδίου LISTNUM

COMMAND + Option + Shift + L

Εισαγωγή ενός πεδίου PAGE

Control + Shift + P

Εισαγωγή ενός πεδίου TIME

Control + Shift + T

Εισαγωγή ενός κενού πεδίου

COMMAND + F9

Ενημέρωση επιλεγμένων πεδίων

F9

Κατάργηση σύνδεσης ενός πεδίου

COMMAND + SHIFT + F9

Εναλλαγή μεταξύ ενός κώδικα πεδίου και του αποτελέσματός του

Shift + F9

Εναλλαγή μεταξύ όλων των κωδίκων πεδίων και των αποτελεσμάτων τους

Option + F9

Εκτέλεση GOTOBUTTON ή MACROBUTTON από το πεδίο που εμφανίζει τα αποτελέσματα του πεδίου

Option + Shift + F9

Μετάβαση στο επόμενο πεδίο

F11

Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο

Shift + F11

Κλείδωμα ενός πεδίου

COMMAND + F11

Κατάργηση κλειδώματος ενός πεδίου

COMMAND + Shift + F11

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προβιβασμός μιας παραγράφου

Control + Shift + Αριστερό βέλος

Υποβιβασμός μιας παραγράφου

Control + Shift + Δεξιό βέλος

Υποβιβασμός σε σώμα κειμένου

COMMAND + Shift + N

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω

Αυτή η συντόμευση πληκτρολογίου έρχεται σε διένεξη με ένα προεπιλεγμένο πλήκτρο Mission Control. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συντόμευση πληκτρολογίου του Office, πρέπει πρώτα να αλλάξετε τη συντόμευση Mission Control για το συγκεκριμένο πλήκτρο. Στο μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις συστήματος > στοιχείο ελέγχου αποστολής. Στην περιοχή Πληκτρολόγιο και ποντίκι, επιλέξτε μια άλλη συντόμευση για το Mission Control ή επιλέξτε το σύμβολο πλην – για να το απενεργοποιήσετε.

Control + Shift + Επάνω βέλος

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω

Αυτή η συντόμευση πληκτρολογίου έρχεται σε διένεξη με ένα προεπιλεγμένο πλήκτρο Mission Control. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συντόμευση πληκτρολογίου του Office, πρέπει πρώτα να αλλάξετε τη συντόμευση Παράθυρα εφαρμογών για το συγκεκριμένο πλήκτρο. Στο μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις συστήματος > στοιχείο ελέγχου αποστολής. Στην περιοχή Πληκτρολόγιο και ποντίκι, επιλέξτε μια άλλη συντόμευση για το Παράθυρα εφαρμογών ή επιλέξτε το σύμβολο πλην – για να το απενεργοποιήσετε.

Control + Shift + Κάτω βέλος

Ανάπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα

Control + Shift + Σύμβολο συν

Σύμπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα

Control + Shift + Σύμβολο πλην

Ανάπτυξη ολόκληρου του σώματος κειμένου και των επικεφαλίδων ή σύμπτυξη ολόκληρου του σώματος κειμένου

Control + Shift + A

Εμφάνιση της πρώτης γραμμής του σώματος κειμένου ή ολόκληρου του σώματος κειμένου

Control + Shift + L

Εμφάνιση όλων των επικεφαλίδων με το καθορισμένο επίπεδο επικεφαλίδας

Control + Shift +<Επίπεδο επικεφαλίδας>

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή σχολίου.

COMMAND + Option + A

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακολούθησης αλλαγών

COMMAND + Shift + E

Μετάβαση στην αρχή ενός σχολίου

Home

Μετάβαση στο τέλος ενός σχολίου

End (το πλήκτρο End δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα πληκτρολόγια)

Μετάβαση στην αρχή της λίστας σχολίων όταν είναι ενεργό το παράθυρο αναθεώρησης

COMMAND + Home

Μετάβαση στο τέλος της λίστας σχολίων όταν είναι ενεργό το παράθυρο αναθεώρησης

COMMAND + End

Για

Πατήστε

Εκτύπωση εγγράφου

COMMAND + P

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί

Tab (εάν ο δρομέας βρίσκεται στο τελευταίο κελί ενός πίνακα, πατώντας το πλήκτρο Tab προστίθεται μια νέα γραμμή)

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί

Shift + Tab

Μετακίνηση στην προηγούμενη ή επόμενη γραμμή

Επάνω βέλος ή Κάτω βέλος

Μετακίνηση στο πρώτο κελί της γραμμής

Control + Home

Μετακίνηση στο τελευταίο κελί της γραμμής

Control + End

Μετακίνηση στο πρώτο κελί της στήλης

Control + Page Up

Μετακίνηση στο τελευταίο κελί της στήλης

Control + Page Down

Έναρξη νέας παραγράφου

Return

Προσθήκη νέας γραμμής στο κάτω μέρος ενός πίνακα

Tab στο τέλος της τελευταίας γραμμής

Προσθήκη κειμένου πριν από έναν πίνακα στην αρχή ενός εγγράφου

Επιστροφή στην αρχή του πρώτου κελιού

Εισαγωγή γραμμής

COMMAND + Control + I

με χρήση του χάρακα

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε τα πλήκτρα συντόμευσης και στη συνέχεια, σύρετε ένα όριο στήλης

Μετακίνηση μίας γραμμής στήλης

Διατήρηση πλάτους πίνακα

Shift

Ομοιόμορφη αλλαγή μεγέθους όλων των στηλών προς τα δεξιά

Διατήρηση πλάτους πίνακα

COMMAND + Shift

Αναλογική αλλαγή μεγέθους όλων των στηλών προς τα δεξιά

Διατήρηση πλάτους πίνακα

COMMAND

Συμβουλές: 

 • Για να εμφανίσετε τις μετρήσεις μιας στήλης στο χάρακα κατά την αλλαγή μεγέθους της στήλης, πατήστε Option με αυτά τα πλήκτρα συντόμευσης.

 • Για να προσαρμόσετε με ακρίβεια το πλάτος μιας στήλης, απενεργοποιήστε τη λειτουργία συγκράτησης πατώντας το πλήκτρο Option με τα πλήκτρα συντόμευσης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε τα πλήκτρα συντόμευσης και στη συνέχεια, σύρετε ένα όριο στήλης

Μετακίνηση μίας γραμμής στήλης

Διατήρηση πλάτους πίνακα

Κανένα πλήκτρο

Διατήρηση μεγεθών στηλών προς τα δεξιά

Αλλαγή πλάτους πίνακα

Shift

Ομοιόμορφη αλλαγή μεγέθους όλων των στηλών προς τα δεξιά

Διατήρηση πλάτους πίνακα

COMMAND + Shift

Αναλογική αλλαγή μεγέθους όλων των στηλών προς τα δεξιά

Διατήρηση πλάτους πίνακα

COMMAND

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή νέας παραγράφου σε ένα κελί

Return

Εισαγωγή χαρακτήρα tab σε ένα κελί

Option + Tab

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εισαγωγή υποσημείωσης

COMMAND + Option + F

Εισαγωγή σημείωσης τέλους

COMMAND + Option + E

Το Word υποστηρίζει τις λειτουργίες γραφής από δεξιά προς τα αριστερά για τις γλώσσες που λειτουργούν σε περιβάλλον από δεξιά προς τα αριστερά ή σε συνδυαστικό περιβάλλον από δεξιά προς τα αριστερά και από αριστερά προς τα δεξιά για τη σύνταξη, την επεξεργασία και την εμφάνιση κειμένου. Σε αυτό το περιβάλλον, η έννοια γλώσσες με γραφή από δεξιά προς τα αριστερά αναφέρεται σε οποιοδήποτε σύστημα γραφής με κατεύθυνση από δεξιά προς τα αριστερά και περιλαμβάνει τις γλώσσες που απαιτούν σχηματισμό με βάση τα συμφραζόμενα, όπως τα Αραβικά, αλλά και γλώσσες που δεν τον απαιτούν.

Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενεργοποιημένες για τη γλώσσα που χρησιμοποιείτε:

 1. Επιλέξτε διαδοχικά Apple > Προτιμήσεις συστήματος > Πληκτρολόγιο.

 2. Στην καρτέλα Προελεύσεις εισόδου, επιλέξτε τη γλώσσα για την οποία θέλετε να ενεργοποιήσετε συντομεύσεις.

 3. Στη δεξιά πλευρά της καρτέλας, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Ενεργοποίηση συντομεύσεων πληκτρολογίου.

Για να αλλάξετε

Πατήστε

Κατεύθυνση παραγράφου από δεξιά προς τα αριστερά

Control + COMMAND + Αριστερό βέλος

Κατεύθυνση παραγράφου από αριστερά προς τα δεξιά

Control + COMMAND + Δεξιό βέλος

Χρήση συντομεύσεων πλήκτρων λειτουργιών

Word για Mac χρησιμοποιεί τα πλήκτρα λειτουργιών για συνηθισμένες εντολές, συμπεριλαμβανομένης της αντιγραφής και της επικόλλησης. Για γρήγορη πρόσβαση σε αυτές τις συντομεύσεις, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις συστήματος Apple, ώστε να μην χρειάζεται να πατάτε το πλήκτρο Fn κάθε φορά που χρησιμοποιείτε μια συντόμευση πλήκτρου λειτουργίας.

Σημείωση: Η αλλαγή των προτιμήσεων συστήματος για τα πλήκτρα λειτουργιών επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα πλήκτρα λειτουργιών για το Mac, όχι μόνο για το Word. Μετά την αλλαγή αυτής της ρύθμισης, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα εκτέλεσης των ειδικών δυνατοτήτων που είναι τυπωμένες πάνω σε ένα πλήκτρο λειτουργίας. Απλώς πατήστε το πλήκτρο Fn. Για παράδειγμα, για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο F12 για να αλλάξετε την ένταση, πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Fn+F12.

 1. Στο μενού Apple, πατήστε Προτιμήσεις συστήματος.

 2. Επιλέξτε Πληκτρολόγιο.

 3. Στην καρτέλα Πληκτρολόγιο, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση όλων των πλήκτρων F1, F2, κ.λπ. ως τυπικών πλήκτρων λειτουργιών.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας

F1

Αποκοπή επιλεγμένου κειμένου ή γραφικών

F2

Αντιγραφή επιλεγμένου κειμένου ή γραφικών στο Πρόχειρο

F3

Επικόλληση των περιεχομένων του Προχείρου

F4

Επιλογή της εντολής "Μετάβαση σε" (μενού "Επεξεργασία")

F5

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος"

F7

Επέκταση μιας επιλογής

F8

Ενημέρωση επιλεγμένων πεδίων.

F9

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο

COMMAND + F6

Αντιγραφή επιλεγμένου κειμένου

Shift + F2

Αλλαγή γραμμάτων σε κεφαλαία, πεζά ή πεζά και κεφαλαία

Shift + F3

Επανάληψη μιας ενέργειας "Εύρεση" ή "Μετάβαση σε".

SHIFT + F4 ή COMMAND + Shift + F4

Μετακίνηση στο προηγούμενο σημείο εισαγωγής

Shift + F5

Άνοιγμα του Παραθύρου θησαυρού

Shift+ F7

Σμίκρυνση μιας επιλογής

Shift+ F8

Εναλλαγή μεταξύ ενός κώδικα πεδίου και του αποτελέσματός του.

Shift + F9

Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο

Αυτή η συντόμευση πληκτρολογίου έρχεται σε διένεξη με ένα προεπιλεγμένο πλήκτρο Mission Control για την επιλογή Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συντόμευση πληκτρολογίου του Office, πρέπει πρώτα να αλλάξετε τη συντόμευση Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας για το συγκεκριμένο πλήκτρο. Στο μενού "Apple", επιλέξτε Προτιμήσεις συστήματος > Mission Control. Στην περιοχή Πληκτρολόγιο και ποντίκι, επιλέξτε μια άλλη συντόμευση για το Εμφάνιση επιφάνειας εργασίας ή επιλέξτε το σύμβολο πλην για να το απενεργοποιήσετε.

Shift + F11

Αποκοπή της επιλογής στο Συλλέκτη

COMMAND + F3

Κλείσιμο του παραθύρου

COMMAND + F4

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο

COMMAND + F6

Εισαγωγή ενός κενού πεδίου

COMMAND + F9

Κλείδωμα ενός πεδίου

COMMAND + F11

Εισαγωγή των περιεχομένων του Συλλέκτη

COMMAND + Shift + F3

Επεξεργασία ενός σελιδοδείκτη

COMMAND + Shift + F5

Ενημέρωση συνδεδεμένων πληροφοριών σε ένα έγγραφο προέλευσης του Word

COMMAND + Shift + F7

Επέκταση μιας επιλογής ως ομαδικής επιλογής

COMMAND + Shift + F8, ένα πλήκτρο βέλους

Κατάργηση σύνδεσης ενός πεδίου

COMMAND + SHIFT + F9

Κατάργηση κλειδώματος ενός πεδίου

COMMAND + Shift + F11

Δημιουργία μιας καταχώρησης Αυτόματου κειμένου

Option + F3

Εύρεση του επόμενου ορθογραφικού ή γραμματικού σφάλματος

Option + F7

Εκτέλεση μακροεντολής

Option + F8

Εναλλαγή μεταξύ όλων των κωδίκων πεδίων και των αποτελεσμάτων τους

Option + F9

Αναζήτηση επιλεγμένου κειμένου στο Internet

COMMAND + Shift + L

Εκτέλεση GOTOBUTTON ή MACROBUTTON από το πεδίο που εμφανίζει τα αποτελέσματα του πεδίου

Option + Shift + F9

Μπορείτε να εκτελείτε γρήγορα εργασίες χρησιμοποιώντας συντομεύσεις πληκτρολογίου — ένα ή περισσότερα πλήκτρα που πατάτε στο πληκτρολόγιο για να ολοκληρώσετε μια εργασία. Για παράδειγμα, όταν πατάτε COMMAND + P ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Εκτύπωση".

Σημειώσεις: 

 • Οι περιγραφές των συντομεύσεων πληκτρολογίου αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου ΗΠΑ. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στα πλήκτρα του πληκτρολογίου ΗΠΑ. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για φορητούς υπολογιστές επίσης ενδέχεται να διαφέρουν.

 • Οι ρυθμίσεις σε ορισμένες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος του Macintosh και σε ορισμένες εφαρμογές βοηθητικών προγραμμάτων μπορεί να έρχονται σε διένεξη με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου και τις ενέργειες των πλήκτρων λειτουργιών στο Office. Για πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή της αντιστοίχισης πλήκτρων μιας συντόμευσης πληκτρολογίου, ανατρέξτε στη Βοήθεια του Mac για την έκδοση του λειτουργικού συστήματος του Macintosh που διαθέτετε ή ανατρέξτε στην εφαρμογή βοηθητικού προγράμματος.

 • Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για τις πιο συνήθεις εργασίες μόνο. Για να εμφανιστεί μια λίστα με όλες τις εντολές και συντομεύσεις πληκτρολογίου του Word, στο μενού Εργαλεία, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Μακροεντολή και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μακροεντολές. Στο αναδυόμενο μενού Μακροεντολές, κάντε κλικ στην επιλογή Εντολές του Word και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο Όνομα μακροεντολής, πληκτρολογήστε ΠαράθεσηΕντολών, κάντε κλικ στο κουμπί Εκτέλεση και, στη συνέχεια, ορίστε τις επιλογές που θέλετε.

Σε αυτό το θέμα

Πλήκτρα λειτουργιών

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε MacBook, για να χρησιμοποιήσετε ένα πλήκτρο λειτουργιών, θα πρέπει να πατήσετε ταυτόχρονα το πλήκτρο fn κλειδί (το κάτω αριστερό πλήκτρο του πληκτρολογίου).

Για

Πατήστε

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας

F1

Αποκοπή κειμένου ή γραφικών

F2

Αντιγραφή κειμένου ή γραφικών

F3

Επικόλληση των περιεχομένων του Προχείρου

F4

Επιλογή της εντολής Μετάβαση σε (μενού Επεξεργασία)

F5

Μετάβαση στο επόμενο τμήμα παραθύρου ή πλαίσιο

F6

Επιλογή της εντολής Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος (μενού Εργαλεία)

F7

Επέκταση μιας επιλογής

Αυτή η συντόμευση πληκτρολογίου έρχεται σε διένεξη με μια προεπιλεγμένη εκχώρηση κλειδιού του Mac OS X. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συντόμευση πληκτρολογίου του Office, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου του Mac OS X για αυτό το κλειδί. Στο μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις συστήματος. Στην περιοχή Υλικό, κάντε κλικ στην επιλογή Πληκτρολόγιο. Κάντε κλικ στην καρτέλα συντομεύσεις πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου για την εκχώρηση κλειδιού που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

F8

Ενημέρωση επιλεγμένων πεδίων.

Αυτή η συντόμευση πληκτρολογίου έρχεται σε διένεξη με μια προεπιλεγμένη αντιστοίχιση πλήκτρων του Exposé στο Mac OS X 10.3 ή νεότερη έκδοση. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συντόμευση πληκτρολογίου του Office, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου του Exposé για το συγκεκριμένο πλήκτρο. Στο μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις συστήματος. Στην περιοχή Προσωπικά, κάντε κλικ στην επιλογή Exposé & Spaces. Στην περιοχή Συντομεύσεις πληκτρολογίου και ποντικιού, στο αναδυόμενο μενού για τη συντόμευση που θέλετε να απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή .

F9

Μετάβαση στο επόμενο πεδίο.

Αυτή η συντόμευση πληκτρολογίου έρχεται σε διένεξη με μια προεπιλεγμένη αντιστοίχιση πλήκτρων του Exposé στο Mac OS X 10.3 ή νεότερη έκδοση. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συντόμευση πληκτρολογίου του Office, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου του Exposé για το συγκεκριμένο πλήκτρο. Στο μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις συστήματος. Στην περιοχή Προσωπικά, κάντε κλικ στην επιλογή Exposé & Spaces. Στην περιοχή Συντομεύσεις πληκτρολογίου και ποντικιού, στο αναδυόμενο μενού για τη συντόμευση που θέλετε να απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή .

F11

Επιλογή της εντολής Αποθήκευση ως (μενού Αρχείο)

COMMAND + SHIFT + S

Αντιγραφή κειμένου

SHIFT + F2

Αλλαγή γραμμάτων σε κεφαλαία, πεζά ή πεζά και κεφαλαία

SHIFT + F3

Επανάληψη μιας ενέργειας Εύρεση ή Μετάβαση σε

SHIFT + F4

Μετακίνηση στο προηγούμενο σημείο εισαγωγής

SHIFT + F5

Μετάβαση στο προηγούμενο τμήμα παραθύρου ή πλαίσιο

SHIFT + F6

Επιλογή της εντολής Θησαυρός (μενού Εργαλεία)

SHIFT + F7

Σμίκρυνση μιας επιλογής

Αυτή η συντόμευση πληκτρολογίου έρχεται σε διένεξη με μια προεπιλεγμένη αντιστοίχιση πλήκτρων του Exposé στο Mac OS X 10.3 ή νεότερη έκδοση. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συντόμευση πληκτρολογίου του Office, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου του Exposé για το συγκεκριμένο πλήκτρο. Στο μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις συστήματος. Στην περιοχή Προσωπικά, κάντε κλικ στην επιλογή Exposé & Spaces. Στην περιοχή Συντομεύσεις πληκτρολογίου και ποντικιού, στο αναδυόμενο μενού για τη συντόμευση που θέλετε να απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή .

SHIFT + F8

Εναλλαγή μεταξύ ενός κώδικα πεδίου και του αποτελέσματός του.

Αυτή η συντόμευση πληκτρολογίου έρχεται σε διένεξη με μια προεπιλεγμένη αντιστοίχιση πλήκτρων του Exposé στο Mac OS X 10.3 ή νεότερη έκδοση. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συντόμευση πληκτρολογίου του Office, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου του Exposé για το συγκεκριμένο πλήκτρο. Στο μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις συστήματος. Στην περιοχή Προσωπικά, κάντε κλικ στην επιλογή Exposé & Spaces. Στην περιοχή Συντομεύσεις πληκτρολογίου και ποντικιού, στο αναδυόμενο μενού για τη συντόμευση που θέλετε να απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή .

SHIFT + F9

Εμφάνιση ενός μενού συντόμευσης.

Αυτή η συντόμευση πληκτρολογίου έρχεται σε διένεξη με μια προεπιλεγμένη αντιστοίχιση πλήκτρων του Exposé στο Mac OS X 10.3 ή νεότερη έκδοση. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συντόμευση πληκτρολογίου του Office, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου του Exposé για το συγκεκριμένο πλήκτρο. Στο μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις συστήματος. Στην περιοχή Προσωπικά, κάντε κλικ στην επιλογή Exposé & Spaces. Στην περιοχή Συντομεύσεις πληκτρολογίου και ποντικιού, στο αναδυόμενο μενού για τη συντόμευση που θέλετε να απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή .

SHIFT + F10

Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο.

Αυτή η συντόμευση πληκτρολογίου έρχεται σε διένεξη με μια προεπιλεγμένη αντιστοίχιση πλήκτρων του Exposé στο Mac OS X 10.3 ή νεότερη έκδοση. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη συντόμευση πληκτρολογίου του Office, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου του Exposé για το συγκεκριμένο πλήκτρο. Στο μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις συστήματος. Στην περιοχή Προσωπικά, κάντε κλικ στην επιλογή Exposé & Spaces. Στην περιοχή Συντομεύσεις πληκτρολογίου και ποντικιού, στο αναδυόμενο μενού για τη συντόμευση που θέλετε να απενεργοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή .

SHIFT + F11

Αποκοπή στην Κορυφή

COMMAND + F3

Κλείσιμο του παραθύρου

COMMAND + F4

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο

COMMAND + F6

Ανάπτυξη ή ελαχιστοποίηση της κορδέλας

OPTION + COMMAND + R

Εισαγωγή ενός κενού πεδίου

COMMAND + F9

Κλείδωμα ενός πεδίου

COMMAND + F11

Εισαγωγή των περιεχομένων του Συλλέκτη

COMMAND + SHIFT + F3

Επανάληψη μιας ενέργειας Εύρεση ή Μετάβαση σε

COMMAND + SHIFT + F4

Επεξεργασία ενός σελιδοδείκτη

COMMAND + SHIFT + F5

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο

COMMAND + SHIFT + F6

Ενημέρωση συνδεδεμένων πληροφοριών σε ένα έγγραφο προέλευσης του Word

COMMAND + SHIFT + F7

Επέκταση μιας επιλογής ή ενός τμήματος (μετά πατήστε ένα πλήκτρο βέλους)

COMMAND + SHIFT + F8

Κατάργηση σύνδεσης ενός πεδίου

COMMAND + SHIFT + F9

Κατάργηση κλειδώματος ενός πεδίου

COMMAND + SHIFT + F11

Δημιουργία καταχώρησης Αυτόματο Κείμενο

OPTION + F3

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο

OPTION + F6

Εύρεση του επόμενου ορθογραφικού ή γραμματικού λάθους. Το πλαίσιο ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση πρέπει να είναι επιλεγμένο (μενού Word, εντολή Προτιμήσεις, Ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος).

OPTION + F7

Εκτέλεση μακροεντολής

OPTION + F8

Εναλλαγή μεταξύ όλων των κωδίκων πεδίων και των αποτελεσμάτων τους

OPTION + F9

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο

OPTION + SHIFT + F6

Άνοιγμα του λεξικού

OPTION + SHIFT + F7

Εκτέλεση GOTOBUTTON ή MACROBUTTON από το πεδίο που εμφανίζει τα αποτελέσματα του πεδίου

OPTION + SHIFT + F9

Για μετακίνηση

Πατήστε

Κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κατά μία λέξη προς τα αριστερά

OPTION + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Κατά μία λέξη προς τα δεξιά

OPTION + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κατά μία παράγραφο προς τα επάνω

COMMAND + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Κατά μία παράγραφο προς τα κάτω

COMMAND + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κατά ένα κελί προς τα αριστερά (σε έναν πίνακα)

SHIFT + TAB

Κατά ένα κελί προς τα δεξιά (σε έναν πίνακα)

TAB

Μία γραμμή προς τα επάνω

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μία γραμμή προς τα κάτω

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Στο τέλος της γραμμής

COMMAND + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ ή END

Στην αρχή της γραμμής

COMMAND + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή HOME

Κατά μία οθόνη προς τα επάνω (κύλιση)

PAGE UP

Κατά μία οθόνη προς τα κάτω (κύλιση)

PAGE DOWN

Στην κορυφή της επόμενης σελίδας

COMMAND + PAGE DOWN

COMMAND + FN + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ (σε πληκτρολόγιο MacBook)

Στην κορυφή της προηγούμενης σελίδας

COMMAND + PAGE UP

COMMAND + FN + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ (σε πληκτρολόγιο MacBook)

Στο τέλος ενός εγγράφου

COMMAND + END

COMMAND + FN + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ (σε πληκτρολόγιο MacBook)

Στην αρχή ενός εγγράφου

COMMAND + HOME

COMMAND + FN + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ (σε πληκτρολόγιο MacBook)

Στο προηγούμενο σημείο εισαγωγής

SHIFT + F5

Συμβουλή: Εάν γνωρίζετε το συνδυασμό πλήκτρων για τη μετακίνηση του δρομέα, μπορείτε γενικά να επιλέξετε το κείμενο χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό πλήκτρων, ενώ κρατάτε πατημένο το πλήκτρο SHIFT. Για παράδειγμα, ο συνδυασμός πλήκτρων COMMAND + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ μετακινεί το δρομέα στην επόμενη λέξη και ο συνδυασμός πλήκτρων COMMAND + SHIFT + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ επιλέγει το κείμενο από το δρομέα μέχρι την αρχή της επόμενης λέξης.

Για επέκταση μιας επιλογής

Πατήστε

Επιλέγοντας πολλαπλά στοιχεία που δεν είναι το ένα δίπλα στο άλλο

Επιλέξτε το πρώτο στοιχείο που θέλετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND και, στη συνέχεια, επιλέξτε οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία

Κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά

SHIFT + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά

SHIFT + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Κατά μία λέξη προς τα δεξιά

SHIFT + OPTION + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κατά μία λέξη προς τα αριστερά

SHIFT + OPTION + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Στο τέλος της γραμμής

COMMAND + SHIFT + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT + END

Στην αρχή της γραμμής

COMMAND + SHIFT + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT + HOME

Μία γραμμή προς τα κάτω

SHIFT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μία γραμμή προς τα επάνω

SHIFT + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Στο τέλος της παραγράφου

COMMAND + SHIFT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Στην αρχή της παραγράφου

COMMAND + SHIFT + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μία οθόνη προς τα κάτω

SHIFT + PAGE DOWN

Μία οθόνη προς τα επάνω

SHIFT + PAGE UP

Στην αρχή ενός εγγράφου

COMMAND + SHIFT + HOME

Στο τέλος ενός εγγράφου

COMMAND + SHIFT + END

Στο τέλος ενός παραθύρου

OPTION + COMMAND + SHIFT + PAGE DOWN

Για επιλογή ολόκληρου του εγγράφου

COMMAND + A

Σε ένα κατακόρυφο τμήμα κειμένου

COMMAND + SHIFT + F8 και μετά χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Πατήστε COMMAND + ΤΕΛΕΙΑ για ακύρωση της λειτουργίας επιλογής.

Σε μια συγκεκριμένη θέση σε ένα έγγραφο

F8 και μετά χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Πατήστε COMMAND + ΤΕΛΕΙΑ για ακύρωση της λειτουργίας επιλογής.

Ενέργεια

Πατήστε

Επιλογή των περιεχομένων του επόμενου κελιού

TAB

Επιλογή των περιεχομένων του προηγούμενου κελιού

SHIFT + TAB

Επέκταση μιας επιλογής στα γειτονικά κελιά

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και πατήστε επανειλημμένα ένα πλήκτρο βέλους

Επιλογή στήλης

Κάντε κλικ στο επάνω ή κάτω κελί της στήλης. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT και πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΥΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΥΣ

Επέκταση μιας επιλογής (ή ενός τμήματος)

COMMAND + SHIFT + F8 και μετά χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους. Πατήστε COMMAND + ΤΕΛΕΙΑ για ακύρωση της λειτουργίας επιλογής.

Μείωση του μεγέθους της επιλογής

SHIFT + F8

Επιλογή πολλών κελιών, στηλών ή γραμμών που δεν είναι η μία δίπλα στην άλλη

Επιλέξτε το πρώτο στοιχείο που θέλετε, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο COMMAND και, στη συνέχεια, επιλέξτε οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία

Ενέργεια

Πατήστε

Ενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης

F8

Αυτή η συντόμευση πληκτρολογίου έρχεται σε διένεξη με μια προεπιλεγμένη εκχώρηση κλειδιού του Mac OS X. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συντόμευση πληκτρολογίου του Office, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου του Mac OS X για αυτό το κλειδί. Στο μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις συστήματος. Στην περιοχή Υλικό, κάντε κλικ στην επιλογή Πληκτρολόγιο. Κάντε κλικ στην καρτέλα συντομεύσεις πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου για την εκχώρηση κλειδιού που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

Επιλογή του πλησιέστερου χαρακτήρα προς τα αριστερά

F8 και μετά ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του πλησιέστερου χαρακτήρα προς τα δεξιά

F8 και μετά ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Ανάπτυξη μιας επιλογής

Συνεχίστε να πατάτε το πλήκτρο F8 για να επεκτείνετε την επιλογή σε ολόκληρη τη λέξη, πρόταση, παράγραφο, ενότητα και ούτω καθεξής.

Μείωση του μεγέθους μιας επιλογής

SHIFT + F8

Απενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης

COMMAND + ΤΕΛΕΙΑ

Για

Πατήστε

Αντιγραφή κειμένου ή γραφικών

COMMAND + C ή F3

Αντιγραφή ενός στυλ

COMMAND + SHIFT + C

Επικόλληση ενός στυλ

COMMAND + SHIFT + V

Αντιγραφή κειμένου ή γραφικών στο Λεύκωμα

CONTROL + OPTION + C

Μετακίνηση κειμένου ή γραφικών

COMMAND + X ή F2 (στη συνέχεια, μετακινήστε το δρομέα και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων COMMAND + V ή F4)

Εισαγωγή γραφικών με το Πρόγραμμα περιήγησης πολυμέσων

COMMAND + CONTROL + M

Δημιουργία Αυτόματου Κειμένου

OPTION + F3

Εισαγωγή Αυτόματου κειμένου

COMMAND + OPTION + SHIFT + V

Επικόλληση των περιεχομένων του Προχείρου

COMMAND + V ή F4

Επικόλληση του επιλεγμένου αποσπάσματος από το Λεύκωμα

CONTROL + OPTION + V

Ειδική επικόλληση

COMMAND + CONTROL + C

Επικόλληση και ταίριασμα με τη μορφοποίηση του περιβάλλοντος κειμένου

COMMAND + OPTION + SHIFT + V

Επικόλληση στο Λεύκωμα

CONTROL + OPTION + V

Επικόλληση των περιεχομένων του Κορυφή

COMMAND + SHIFT + F3

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα αριστερά

DELETE

Διαγραφή μίας λέξης προς τα αριστερά

COMMAND + DELETE

Διαγραφή ενός χαρακτήρα προς τα δεξιά

Delete ή απαλοιφή

Διαγραφή μίας λέξης προς τα δεξιά

COMMAND + Delete

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου στο Πρόχειρο

COMMAND + X ή F2

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας

COMMAND + Z

Αποκοπή στην Κορυφή

COMMAND + F3

Ενέργεια

Πατήστε

Στοίχιση παραγράφου στο κέντρο

COMMAND + E

Πλήρης στοίχιση παραγράφου

COMMAND + J

Στοίχιση παραγράφου στα αριστερά

COMMAND + L

Στοίχιση παραγράφου στα δεξιά

COMMAND + R

Δημιουργία εσοχής παραγράφου από τα αριστερά

CONTROL + SHIFT + M

Κατάργηση εσοχής παραγράφου από τα αριστερά

COMMAND + SHIFT + M

Δημιουργία προεξοχής πρώτης γραμμής

COMMAND + T

Κατάργηση προεξοχής πρώτης γραμμής

COMMAND + SHIFT + T

Έναρξη Αυτόματης Μορφοποίησης

COMMAND + OPTION + K

Εφαρμογή του Βασικού στυλ

COMMAND + SHIFT + N

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 1"

COMMAND + OPTION + 1

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 2"

COMMAND + OPTION + 2

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 3"

COMMAND + OPTION + 3

Εφαρμογή του στυλ "Λίστα"

COMMAND + SHIFT + L

Εισαγωγή διαστήματος χωρίς διακοπή

OPTION + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Για ορισμό του διάστιχου σε

Πατήστε

Γραμμές μονού διάστιχου

COMMAND + 1

Γραμμές διπλού διάστιχου

COMMAND + 2

Διάστιχο 1,5 γραμμής

COMMAND + 5

Προσθήκη ή κατάργηση μίας γραμμής διαστήματος αμέσως πριν από μια παράγραφο

COMMAND + 0 (μηδέν)

Για

Πατήστε

Αλλαγή της γραμματοσειράς

COMMAND + SHIFT + F

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς

COMMAND + SHIFT + >

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς

COMMAND + SHIFT + <

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή

COMMAND + ]

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς κατά 1 στιγμή

COMMAND + [

Αλλαγή της μορφοποίησης χαρακτήρων (εντολή Γραμματοσειρά, μενού Μορφοποίηση)

COMMAND + D

Αλλαγή πεζών-κεφαλαίων γραμμάτων

SHIFT + F3

Μορφοποίηση όλων των γραμμάτων ως κεφαλαίων

COMMAND + SHIFT + A

Εφαρμογή μορφοποίησης με έντονη γραφή

COMMAND + B

Εφαρμογή υπογράμμισης

COMMAND + U

Υπογράμμιση λέξεων αλλά όχι διαστημάτων

COMMAND + SHIFT + W

Διπλή υπογράμμιση κειμένου

COMMAND + SHIFT + D

Εφαρμογή μορφοποίησης με πλάγια γραφή

COMMAND + I

Μορφοποίηση όλων των γραμμάτων ως μικρών κεφαλαίων

COMMAND + SHIFT + K

Εφαρμογή μορφοποίησης δείκτη (αυτόματα διαστήματα)

COMMAND + ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΝ

Εφαρμογή μορφοποίησης εκθέτη (αυτόματα διαστήματα)

COMMAND + SHIFT + ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Κατάργηση μη αυτόματης μορφοποίησης χαρακτήρων

COMMAND + SHIFT + Z

Εφαρμογή μορφοποίησης διακριτής διαγραφής

COMMAND + SHIFT + X

Για να εισαγάγετε

Πατήστε

Ένα πεδίο

COMMAND + F9

Μια αλλαγή γραμμής

SHIFT + RETURN

Μια αλλαγή σελίδας

SHIFT + ENTER

Μια αλλαγή στήλης

COMMAND + SHIFT + RETURN

Ένα ενωτικό χωρίς διακοπή

COMMAND + SHIFT + ΕΝΩΤΙΚΟ

Το σύμβολο πνευματικών δικαιωμάτων

OPTION + G

Το σύμβολο για το σήμα κατατεθέν

OPTION + R

Το σύμβολο για το εμπορικό σήμα

OPTION + 2

Αποσιωπητικά

OPTION + ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΟ

Για να εισαγάγετε

Πατήστε

Ένα πεδίο DATE

CONTROL + SHIFT + D

Ένα πεδίο LISTNUM

COMMAND + OPTION + SHIFT + L

Ένα πεδίο PAGE

CONTROL + SHIFT + P

Ένα πεδίο TIME

CONTROL + SHIFT + T

Ένα κενό πεδίο

COMMAND + F9

Ενέργεια

Πατήστε

Ενημέρωση επιλεγμένων πεδίων

F9

Κατάργηση σύνδεσης ενός πεδίου

COMMAND + SHIFT + F9

Εναλλαγή μεταξύ ενός κώδικα πεδίου και του αποτελέσματός του

SHIFT + F9

Εναλλαγή μεταξύ όλων των κωδίκων πεδίων και των αποτελεσμάτων τους

OPTION + F9

Εκτέλεση GOTOBUTTON ή MACROBUTTON από το πεδίο που εμφανίζει τα αποτελέσματα του πεδίου

OPTION + SHIFT + F9

Μετάβαση στο επόμενο πεδίο

F11

Μετάβαση στο προηγούμενο πεδίο

SHIFT + F11

Κλείδωμα ενός πεδίου

COMMAND + F11

Κατάργηση κλειδώματος ενός πεδίου

COMMAND + SHIFT + F11

Για

Πατήστε

Προβιβασμός μιας παραγράφου

CONTROL + SHIFT + ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Υποβιβασμός μιας παραγράφου

CONTROL + SHIFT + ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Υποβιβασμός σε σώμα κειμένου

COMMAND + SHIFT + N

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα επάνω

CONTROL + SHIFT + ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση των επιλεγμένων παραγράφων προς τα κάτω

CONTROL + SHIFT + ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Ανάπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα

CONTROL + SHIFT + ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΥΝ

Σύμπτυξη κειμένου κάτω από μια επικεφαλίδα

Αυτή η συντόμευση πληκτρολογίου έρχεται σε διένεξη με μια προεπιλεγμένη εκχώρηση κλειδιού του Mac OS X. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη συντόμευση πληκτρολογίου του Office, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη συντόμευση πληκτρολογίου του Mac OS X για αυτό το κλειδί. Στο μενού Apple, κάντε κλικ στην επιλογή Προτιμήσεις συστήματος. Στην περιοχή Υλικό, κάντε κλικ στην επιλογή Πληκτρολόγιο. Κάντε κλικ στην καρτέλα συντομεύσεις πληκτρολογίου και, στη συνέχεια, καταργήστε την επιλογή από το πλαίσιο ελέγχου για την εκχώρηση κλειδιού που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

CONTROL + SHIFT + ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΛΗΝ

Ανάπτυξη ολόκληρου του σώματος κειμένου και των επικεφαλίδων ή σύμπτυξη ολόκληρου του σώματος κειμένου

CONTROL + SHIFT + A

Εμφάνιση της πρώτης γραμμής του σώματος κειμένου ή ολόκληρου του σώματος κειμένου

CONTROL + SHIFT + L

Εμφάνιση όλων των επικεφαλίδων με το καθορισμένο επίπεδο επικεφαλίδας

CONTROL + SHIFT + <ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΑΣ>

Ενέργεια

Πατήστε

Εισαγωγή σχολίου.

COMMAND + OPTION + A

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της παρακολούθησης αλλαγών

COMMAND + SHIFT + E

Μετάβαση στην αρχή ενός σχολίου

HOME

Μετάβαση στο τέλος ενός σχολίου

END (το πλήκτρο END δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα πληκτρολόγια)

Μετάβαση στην αρχή της λίστας σχολίων όταν είναι ενεργό το παράθυρο αναθεώρησης

COMMAND + HOME

Μετάβαση στο τέλος της λίστας σχολίων όταν είναι ενεργό το παράθυρο αναθεώρησης

COMMAND + END

Ενέργεια

Πατήστε

Εκτύπωση εγγράφου

COMMAND + P

Ενέργεια

Πατήστε

Μετακίνηση στο επόμενο κελί

TAB (εάν ο δρομέας βρίσκεται στο τελευταίο κελί ενός πίνακα, με το πάτημα του πλήκτρου TAB προστίθεται μια νέα γραμμή)

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί

SHIFT + TAB

Μετακίνηση στην προηγούμενη ή επόμενη γραμμή

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο πρώτο κελί της γραμμής

CONTROL + HOME

Μετακίνηση στο τελευταίο κελί της γραμμής

CONTROL + END

Μετακίνηση στο πρώτο κελί της στήλης

CONTROL + PAGE UP

Μετακίνηση στο τελευταίο κελί της στήλης

CONTROL + PAGE DOWN

Έναρξη νέας παραγράφου

RETURN

Προσθήκη νέας γραμμής στο κάτω μέρος ενός πίνακα

TAB στο τέλος της τελευταίας σειράς

Προσθήκη κειμένου πριν από έναν πίνακα στην αρχή ενός εγγράφου

RETURN στην αρχή του πρώτου κελιού

Εισαγωγή γραμμής

COMMAND + CONTROL + I

Για

Πατήστε τα πλήκτρα συντόμευσης και σύρετε ένα δείκτη στο χάρακα

Διατήρηση μεγεθών στηλών προς τα δεξιά

Αλλαγή πλάτους πίνακα

Κανένα πλήκτρο

Μετακίνηση μίας γραμμής στήλης

Διατήρηση πλάτους πίνακα

SHIFT

Ομοιόμορφη αλλαγή μεγέθους όλων των στηλών προς τα δεξιά

Διατήρηση πλάτους πίνακα

COMMAND + SHIFT

Αναλογική αλλαγή μεγέθους όλων των στηλών προς τα δεξιά

Διατήρηση πλάτους πίνακα

COMMAND

Συμβουλές: 

 • Για να εμφανίσετε τις διαστάσεις μιας στήλης στο χάρακα κατά την αλλαγή μεγέθους της στήλης, πατήστε OPTION με αυτά τα πλήκτρα συντόμευσης.

 • Για να προσαρμόσετε με ακρίβεια το πλάτος μιας στήλης, απενεργοποιήστε τη λειτουργία συγκράτησης πατώντας το πλήκτρο OPTION με τα πλήκτρα συντόμευσης.

Ενέργεια

Πατήστε τα πλήκτρα συντόμευσης και στη συνέχεια, σύρετε ένα όριο στήλης

Μετακίνηση μίας γραμμής στήλης

Διατήρηση πλάτους πίνακα

Κανένα πλήκτρο

Διατήρηση μεγεθών στηλών προς τα δεξιά

Αλλαγή πλάτους πίνακα

SHIFT

Ομοιόμορφη αλλαγή μεγέθους όλων των στηλών προς τα δεξιά

Διατήρηση πλάτους πίνακα

COMMAND + SHIFT

Αναλογική αλλαγή μεγέθους όλων των στηλών προς τα δεξιά

Διατήρηση πλάτους πίνακα

COMMAND

Για να εισαγάγετε

Πατήστε

Νέες παραγράφους σε ένα κελί

RETURN

Χαρακτήρες tab σε ένα κελί

OPTION + TAB

Για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου, πρέπει πρώτα να ρυθμίσετε μια συγχώνευση δεδομένων.

Για

Πατήστε

Συγχώνευση ενός εγγράφου

CONTROL + SHIFT + N

Επεξεργασία ενός εγγράφου δεδομένων συγχώνευσης δεδομένων

CONTROL + SHIFT + E

Έλεγχος για σφάλματα

CONTROL + SHIFT + K

Εισαγωγή ενός πεδίου συγχώνευσης

CONTROL + SHIFT + F

Για να εισαγάγετε

Πατήστε

Μια υποσημείωση

COMMAND + OPTION + F

Μια σημείωση τέλους

COMMAND + OPTION + E

Δείτε επίσης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε στο Word χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Βασικές εργασίες με ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης στο Word

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Σημείωση:  Αυτή η σελίδα έχει μεταφραστεί μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας και ενδεχομένως να περιέχει γραμματικά λάθη και ανακρίβειες. Ο σκοπός μας είναι αυτό το περιεχόμενο να σας φανεί χρήσιμο. Μπορείτε να μας πείτε εάν σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες; Εδώ θα βρείτε το άρθρο στα Αγγλικά για να το συμβουλεύεστε.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×