Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Πολλοί χρήστες βρείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για Skype για επιχειρήσεις στα Windows βοηθά τους αποτελεσματικότερη εργασία. Για τους χρήστες με φορητότητα ή όρασης, συντομεύσεις πληκτρολογίου μπορεί να είναι ευκολότερη από τη χρήση την οθόνη αφής και είναι βασικές εναλλακτική λύση για τη χρήση του ποντικιού. Σε αυτό το άρθρο itemizes τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για Skype για επιχειρήσεις στα Windows.

Σημειώσεις: 

  • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

  • Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, αυτό το θέμα διαχωρίζει τα πλήκτρα με ένα σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Σε αυτό το θέμα

Χρησιμοποιούνται συχνά συντομεύσεις σε έναν Υπολογιστή

Ο παρακάτω πίνακας είναι ένα εύχρηστο αναφορά χρησιμοποιούνται συχνά συντομεύσεις στο Skype για επιχειρήσεις.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κύριο παράθυρο: Εύρεση επαφής

F6 (ίσως χρειαστεί να πατήσετε το πλήκτρο 2 ή 3 φορές)

Όταν είναι επιλεγμένη μια επαφή: Εμφάνιση περισσότερες επιλογές, για παράδειγμα, για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, ξεκινήστε μια συνομιλία και πολλά άλλα

Enter

Όταν είναι επιλεγμένη μια επαφή: Ανοίξτε το μενού περιβάλλοντος

Shift+F10

Αποδεχτείτε μια εισερχόμενη κλήση ή συνομιλία

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+Shift+O

Απόρριψη μια εισερχόμενη κλήση ή συνομιλία

Λογότυπο των Windows πλήκτρα διαφυγής

Σίγαση ή Διακοπή σίγασης του μικροφώνου σας σε μια κλήση

Πλήκτρο λογότυπου των Windows+F4

Όταν έχει δημιουργηθεί ήδη βίντεο σε μια κλήση: Ενεργοποίηση κάμερας / απενεργοποίηση κάμερας

Πλήκτρο λογότυπου των Windows+F5

Διακοπή κοινής χρήσης της επιφάνειας εργασίας σας

Alt+T

Στο παράθυρο συνομιλίας: πρόσκληση επαφής σε μια υπάρχουσα συνομιλία

Alt+V

Στο παράθυρο συνομιλίας: Τερματισμός συνομιλίας

Alt+Q

Γενική περιήγηση και κίνηση

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται η εστίαση.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αποδοχή ειδοποίησης εισερχόμενης πρόσκλησης

Πλήκτρο με το λογότυπο των Windows+Shift+O

Απόρριψη ειδοποίησης πρόκλησης

Πλήκτρο λογότυπου των Windows+Esc

Τοποθέτηση της εστίασης στο πλαίσιο αναζήτησης Εύρεση επαφής

Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Ανοίξτε το κύριο παράθυρο και τοποθέτηση της εστίασης στο πλαίσιο αναζήτησης

Ctrl+Alt+Shift+3

Σίγαση ή Διακοπή σίγασης μικρόφωνο σε κλήση

Πλήκτρο λογότυπου των Windows+F4

Όταν έχει δημιουργηθεί ήδη βίντεο σε μια κλήση: Ενεργοποίηση μου κάμερας /Απενεργοποίηση κάμερας

Πλήκτρο λογότυπου των Windows+F5

Διακοπή κοινής χρήσης οθόνης σας σε μια κλήση

Ctrl+Shift+S

Ανάκτηση ελέγχου κατά την κοινή χρήση της οθόνης σας σε μια κλήση

Ctrl+Alt+Πλήκτρο διαστήματος

Κύριο παράθυρο του Skype για επιχειρήσεις

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου όταν το κύριο παράθυρο του Skype για επιχειρήσεις βρίσκεται σε πρώτο πλάνο.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στην καρτέλα λίστα επαφών

Ctrl+1

Μετακίνηση στην καρτέλα μόνιμη συνομιλία

Ctrl+2

Μετακίνηση στην καρτέλα λίστα συνομιλίας

Ctrl+3

Μετακίνηση στην καρτέλα Τηλέφωνο

Ctrl+4

Μετακίνηση στην καρτέλα συσκέψεις

Ctrl+5

Ως πληρεξούσιος, μεταφορά μιας κλήσης στον αριθμό εργασίας κάποιου άλλου. (Δεν είναι διαθέσιμη με όλες τις συνδρομές Office 365.)

Ctrl+1 ή Ctrl+Shift+1

Άνοιγμα του μενού συστήματος. ALT ανοίγει τη γραμμή μενού.

Alt+πλήκτρο διαστήματος

Ανοίξτε το μενού " αρχείο "

Alt+Τ

Έναρξη Άμεση σύσκεψη

Alt+M

Άνοιγμα του μενού Εργαλεία

Alt+T

Ανοίξτε το μενού " Βοήθεια "

Alt+H

Γρήγορη περιήγηση μεταξύ κύριες ενότητες του παραθύρου

F6

Λίστα επαφών

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου ενώ βρίσκεστε στη λίστα επαφών.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή της επιλεγμένης προσαρμοσμένης ομάδας ή επαφής

Delete

Μετακίνηση της επιλεγμένης ομάδας προς τα επάνω

Alt+Επάνω βέλος

Μετακίνηση της επιλεγμένης ομάδας προς τα κάτω

Alt+Κάτω βέλος

Στο μενού συντομεύσεων, άνοιγμα της επιλεγμένης επαφής ή κάρτα επαφών ομάδας

Alt+Enter

Σύμπτυξη ή ανάπτυξη της επιλεγμένης ομάδας

Πλήκτρο διαστήματος

Κατάργηση της επιλεγμένης επαφής από τη λίστα επαφών (μόνο για μέλη που δεν ανήκουν σε ομάδα διανομής)

Shift+Delete

Κάρτα επαφής

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου ενώ βρίσκεστε σε μια κάρτα επαφής. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt + Enter για να ανοίξετε μια κάρτα επαφής.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κλείσιμο της κάρτας επαφής

Esc

Μετακίνηση ανάμεσα στις καρτέλες στο κάτω μέρος της κάρτας επαφής

Ctrl+Tab

Μετακίνηση ανάμεσα στις καρτέλες στο κάτω μέρος της κάρτας επαφής με αντίστροφη σειρά

Ctrl+Shift+Tab

Παράθυρο συνομιλίας

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου ενώ βρίσκεστε στο παράθυρο συνομιλίας.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανοίξτε την αρχική σελίδα Βοήθειας ενώ στο μενού Βοήθεια

F1

Έξοδος από την προβολή πλήρους οθόνης. Διαφορετικά, το παράθυρο συνομιλίας κλείνει μόνο εάν δεν υπάρχει καμία ήχου, βίντεο ή κοινής χρήσης που μεσολαβούν.

Esc

Αποδοχή οποιασδήποτε ειδοποίησης πρόσκλησης. Στις ειδοποιήσεις περιλαμβάνονται προσκλήσεις ήχου, βίντεο, κλήσης και κοινής χρήσης.

Alt+C

Κλείστε το παράθυρο συνομιλίας.

Alt+F4

Παράβλεψη οποιασδήποτε ειδοποίησης πρόσκλησης. Στις ειδοποιήσεις περιλαμβάνονται προσκλήσεις ήχου, βίντεο, κλήσης και κοινής χρήσης.

Alt+l

Επανάληψη σύνδεσης του ήχου σε μια σύσκεψη

Alt+R

Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου Αποθήκευση ως για ένα αρχείο που έχει σταλεί στο παράθυρο συνομιλίας

Alt+S

Πρόσκληση επαφής σε μια υπάρχουσα συνομιλία

Alt+V

Αποθηκεύστε τα περιεχόμενα του ιστορικού ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων. Λειτουργεί για τις συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο κατά τη χρήση του Outlook.

Ctrl+S

Εμφάνιση ή απόκρυψη της περιοχής άμεσων μηνυμάτων

Ctrl+W

Αποστολή αρχείου ή, στο πλαίσιο μιας διάσκεψης, Προσθήκη συνημμένου σύσκεψης

Ctrl+F

Έναρξη OneNote για να κρατήσετε σημειώσεις σχετικά με την περίοδο λειτουργίας συνομιλίας

Ctrl+N

Εμφάνιση ή απόκρυψη της λίστας συμμετεχόντων

Ctrl+R

Κατά τον έλεγχο ενός άλλου χρήστη σε κοινή χρήση οθόνης σε μια σύσκεψη: περιήγηση αριστερά στο προηγούμενο στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη στο παράθυρο συνομιλίας

Ctrl + Shift + Alt + αριστερό βέλος

Κατά τον έλεγχο ενός άλλου χρήστη σε κοινή χρήση οθόνης σε μια σύσκεψη: Περιήγηση δεξιά στο επόμενο στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη στο παράθυρο συνομιλίας

Ctrl + Shift + Alt + δεξιό βέλος

Προσθήκη ή τερματισμός βίντεο

Ctrl+Shift+Enter

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ή συνέχιση μιας συνομιλίας ήχου που βρίσκεται σε εξέλιξη

Ctrl+Shift+H

Επισημάνετε μια συνομιλία με Υψηλή σπουδαιότητα. Για πρόσωπο με πρόσωπο συνομιλίες, δεν είναι διαθέσιμη για συσκέψεις.

Ctrl+Shift+I

Εμφάνιση ή απόκρυψη του σταδίου κοινής χρήσης

Ctrl+Shift+Y

Μετάβαση στη συμπαγή προβολή

Ctrl+Shift+P

Προσθήκη ή τερματισμός ήχου

Ctrl+Enter

Lync 2013 και Skype για επιχειρήσεις 2015: σε ένα πλήκτρο λειτουργίας, άνοιγμα της αντίστοιχης επεξήγησης

Επάνω βέλος

Στο Lync 2013 και Skype για επιχειρήσεις 2015: όταν η εστίαση βρίσκεται σε ένα πλήκτρο λειτουργίας, λαμβάνεται μια προεπιλεγμένη ενέργεια. Για τον ήχο, το μικρόφωνο δεν είναι σε Σίγαση ή κατάργηση της σίγασης. Για το βίντεο, την κάμερα ξεκινά ή διακοπές.

Πλήκτρο διαστήματος

Απόρριψη ή απόκρυψη μιας ανοιχτής επεξήγησης ή ενός πλαισίου που έχει την εστίαση του πληκτρολογίου

Esc

Όταν κάνετε κοινή χρήση της οθόνης, ορισμός της εστίασης πληκτρολογίου στη γραμμή εργαλείων για τον έλεγχο της κοινής χρήσης οθόνης. Στο Skype για επιχειρήσεις 2016, πατήστε το πλήκτρο Esc για να ορίσετε της εστίασης πίσω στο παράθυρο συνομιλίας.

Ctrl + Shift + ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στο Skype για επιχειρήσεις 2016: μεταβαίνετε γρήγορα τις κύριες ενότητες του παραθύρου

F6

Στοιχεία ελέγχου κλήσης (παράθυρο συνομιλίας)

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στα στοιχεία ελέγχου κλήσης, ενώ βρίσκεστε σε μια κλήση ομότιμης σύνδεσης. Η δυνατότητα αυτή δεν λειτουργεί σε κλήση διάσκεψης.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Τερματισμός κλήσης ή συνομιλίας

Alt+Q

Μεταφορά: άνοιγμα της επιλογής επαφής στη διάρκεια μιας κλήσης σε ομότιμη. (Δεν είναι διαθέσιμη με όλες τις συνδρομές Office 365.)

Ctrl+Shift+T

Θέσετε μια κλήση σε αναμονή

Ctrl+Shift+H

Εμφάνιση του πληκτρολογίου κλήσης

Ctrl+Shift+D

Βίντεο (παράθυρο συνομιλίας)

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου όταν εργάζεστε με βίντεο στο παράθυρο συνομιλίας.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προβολή του παραθύρου συνομιλίας σε λειτουργία πλήρους οθόνης

F5

Έξοδος από την κατάσταση λειτουργίας βίντεο πλήρους οθόνης

F5 (στο Skype για επιχειρήσεις 2016 ) ή το πλήκτρο Esc

Έξοδος από τη Συλλογή βίντεο; Αναδυόμενο στη Συλλογή βίντεο

Ctrl+Shift+O

Κλείδωμα του βίντεο για όλους τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη

Ctrl+Shift+L

Ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (παράθυρο συνομιλίας)

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου όταν ανταλλάσσετε άμεσα μηνύματα με κάποιον.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα Βοήθειας

F1

Αποθήκευση της συνομιλίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων σε ένα αρχείο

F12

Αποθήκευση της συνομιλίας ανταλλαγής άμεσων μηνυμάτων στο ιστορικό συνομιλίας

Ctrl+S

Επιλογή όλου του περιεχομένου της συνομιλίας

Ctrl+A

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου

Ctrl+X

Επικολλήσετε το αντιγραμμένο κείμενο

Shift+Insert ή Ctrl+V

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου

Ctrl+C

Αλλαγή του επιλεγμένου κειμένου σε με έντονη γραφή

Ctrl+B

Αλλαγή του επιλεγμένου κειμένου σε πλάγια γραφή

Ctrl+l

Αλλάξτε το επιλεγμένο κείμενο υπογραμμισμένο

Ctrl+U

Επαναλάβετε την προηγούμενη ενέργεια

Ctrl+Y

Αναίρεση της προηγούμενης ενέργειας

Ctrl+Z

Αλλαγή του χρώματος του κειμένου που πληκτρολογήσατε

Ctrl+Shift+F

Ανοίξτε ένα αρχείο που έχει ληφθεί μέσω Skype

Alt+P

Απόρριψη αρχείου που έχει αποσταλεί μέσω Skype

Alt+D

Τοποθετήστε την εστίαση στην περιοχή εισαγωγής άμεσων μηνυμάτων

Ctrl+Shift+M

Έναρξη νέας γραμμής σε ένα Άμεσο μήνυμα που έχετε στείλει ακόμη

Shift+Enter

Στάδιο συνομιλίας ή σύσκεψης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προβολή του παραθύρου συνομιλίας σε λειτουργία πλήρους οθόνης

F5

Έξοδος από τη λειτουργία πλήρους οθόνης

Esc

Διακοπή κοινής χρήσης

Alt+T

Διαχείριση περιεχομένου για παρουσίαση

Ctrl+Shift+E

Εμφάνιση ή απόκρυψη του σταδίου κοινής χρήσης

Ctrl+Shift+Y

Επιβάλετε μια ειδοποίηση σε εκκρεμότητα L1 σε προβολή σε πλήρη οθόνη

Ctrl+Shift+A

Μεταβείτε στην προβολή ομιλητή

Ctrl+Shift+J

Μεταβείτε στην προβολή συλλογής

Ctrl+Shift+l

Κατά τον έλεγχο ενός άλλου χρήστη σε κοινή χρήση οθόνης σε μια σύσκεψη: περιήγηση αριστερά στο προηγούμενο στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη στο παράθυρο συνομιλίας.

Ctrl + Shift + Alt + δεξιό βέλος

Κατά τον έλεγχο ενός άλλου χρήστη σε κοινή χρήση οθόνης σε μια σύσκεψη: Περιήγηση δεξιά στο επόμενο στοιχείο περιβάλλοντος εργασίας Χρήστη στο παράθυρο συνομιλίας.

Ctrl + Shift + Alt + αριστερό βέλος

Περιβάλλον συνομιλίας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Διαγραφή επιλεγμένων στοιχείων

Delete

Μετακίνηση στο επάνω μέρος της λίστας

Κεντρική

Μετακίνηση στο κάτω μέρος της λίστας

End

Μετακίνηση επάνω κατά μία σελίδα, η οποία είναι περίπου 24 γραμμές

Page Up

Μετακίνηση κάτω κατά μία σελίδα, η οποία είναι περίπου 24 γραμμές

Page Down

Μετακίνηση στην προηγούμενη επαφή για την έναρξη συνομιλίας

Επάνω βέλος

Μετακίνηση προς τα κάτω στην επόμενη επαφή για την έναρξη συνομιλίας

Κάτω βέλος

Συνομιλίες με καρτέλες

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του μενού συστήματος του παραθύρου καρτελών

Alt+πλήκτρο διαστήματος

Ορισμός της εστίασης σε ένα στοιχείο της καρτέλας σε μια προβολή συνομιλίας σε καρτέλα

Ctrl+Shift+T

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα (συνεχώς βρόχος σε όλες τις καρτέλες)

Ctrl+Tab

Μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο αριθμό καρτέλας και μετακίνηση της εστίασης σε αυτήν τη συνομιλία

Ctrl+1,2…9

Αγκύρωση ή απαγκύρωση της επιλεγμένης συνομιλίας σε ή από το παράθυρο με καρτέλες

Ctrl+O

Κλείσιμο καρτέλας

Esc

Μόνιμη συνομιλία

Το παράθυρο μόνιμη συνομιλία χρησιμοποιεί τις ίδιες συντομεύσεις ως το παράθυρο συνομιλίας και άμεσων μηνυμάτων. Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη για τις συνδρομές Office 365.

Δείτε επίσης

Μάθετε πώς μπορείτε να περιηγηθείτε Skype για επιχειρήσεις χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες προσβασιμότητας

Να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης οθόνης με το Skype για επιχειρήσεις

Πολλοί χρήστες βρείτε ότι χρησιμοποιείτε ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις σε Mac βοηθά τους αποτελεσματικότερη εργασία. Για τους χρήστες με φορητότητα ή όρασης, συντομεύσεις πληκτρολογίου μπορεί να είναι ευκολότερη από τη χρήση την οθόνη αφής και είναι βασικές εναλλακτική λύση για τη χρήση του ποντικιού. Σε αυτό το άρθρο itemizes τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Skype για επιχειρήσεις σε Mac.

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Skype για επιχειρήσεις για Mac

Μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες αποτελεσματικά στο Skype για επιχειρήσεις σε Mac, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Είσοδος και έξοδος

COMMAND + G

Άμεση σύσκεψη

COMMAND + N

Έναρξη μιας κλήσης

SHIFT + COMMAND + R

Κλείστε το Skype για επιχειρήσεις

COMMAND + Q

Ελαχιστοποίηση του ενεργού παραθύρου

COMMAND + M

Επαναφορά του ενεργού παραθύρου

COMMAND + 1

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου

COMMAND + W

Συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη με χρήση διεύθυνσης URL

ΕΠΆΝΩ ΒΈΛΟΣ + COMMAND + O

Emojis & σύμβολα

SHIFT + COMMAND + πλήκτρο ΔΙΑΣΤΉΜΑΤΟΣ

Έξοδος από τη λειτουργία πλήρους οθόνης κατά την προβολή της επιφάνειας εργασίας

ESC

Ορισμός προτιμήσεων

COMMAND + ΚΌΜΜΑ

Εμφάνιση ορθογραφικός & γραμματικός έλεγχος

COMMAND + άνω και κάτω ΤΕΛΕΊΑ

Αναφέρετε ένα θέμα

ALT + COMMAND + B

Κλείσε

ΕΠΆΝΩ ΒΈΛΟΣ + COMMAND + E

Κλήση σε αναμονή

ΕΠΆΝΩ ΒΈΛΟΣ + COMMAND + H

Σίγαση μικροφώνου

ΕΠΆΝΩ ΒΈΛΟΣ + COMMAND + M

Έναρξη βίντεο

ΕΠΆΝΩ ΒΈΛΟΣ + COMMAND + V

Κοινή χρήση της οθόνης σας

ΕΠΆΝΩ ΒΈΛΟΣ + COMMAND + S

Μεταφορά κλήσης

ALT + COMMAND + T

Αποδοχή όλων στο χώρο αναμονής

ΕΠΆΝΩ ΒΈΛΟΣ + COMMAND + A

Σίγαση ακροατηρίου

SHIFT + COMMAND + M

Απόκρυψη

COMMAND + H

Απόκρυψη άλλα άτομα

ALT + COMMAND + H

Πληκτρολόγιο κλήσης

COMMAND + 2

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Lync για Mac 2011

Μπορείτε να εκτελέσετε εργασίες αποτελεσματικά στο Lync, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Είσοδος και έξοδος

COMMAND + G

Ακύρωση εισόδου

COMMAND + ΤΕΛΕΊΑ

Έξοδος από το Lync

COMMAND + Q

Εμφάνιση της λίστας επαφών

COMMAND + L

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου (λίστα επαφών ή παράθυρο μηνύματος)

COMMAND + W

Αποθήκευση ενός άμεσου μηνύματος

COMMAND + S

Ορθογραφικός έλεγχος

COMMAND + SHIFT + άνω και κάτω ΤΕΛΕΊΑ (:)

Αναίρεση κειμένου

COMMAND + Z

Αποκοπή κειμένου

COMMAND + X

Αντιγραφή κειμένου

COMMAND + C

Επικόλληση κειμένου

COMMAND + V

Επιλογή όλων των στοιχείων στο παράθυρο μηνύματος

COMMAND + A

Άνοιγμα του ιστορικού συνομιλίας

COMMAND + O

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην επιλεγμένη επαφή

COMMAND + E

Άνοιγμα παραθύρου διαλόγου, επιλογή της επαφής

ENTER ή ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τερματισμός κλήσης

COMMAND + SHIFT + ΕΠΙΣΤΡΟΦΉΣ

Κλείσιμο του βίντεο πλήρους οθόνης

ESC

Παύση βίντεο πλήρους οθόνης

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σύσκεψη με μια κλήση

COMMAND + N

Συμμετοχή σε ηλεκτρονική σύσκεψη με χρήση διεύθυνσης URL

ΕΠΆΝΩ ΒΈΛΟΣ + COMMAND + N

Έξοδος από τη λειτουργία πλήρους οθόνης κατά την προβολή της επιφάνειας εργασίας

ESC

Δείτε επίσης

Προσβασιμότητα του Skype για επιχειρήσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×