Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου των Η.Π.Α. Η διάταξη των πλήκτρων σε άλλα πληκτρολόγια μπορεί να μην αντιστοιχεί ακριβώς στα πλήκτρα ενός πληκτρολογίου Η.Π.Α.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου που χρησιμοποιούνται συχνά

Αυτές είναι οι συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο Outlook.

Για να κάνετε το εξής...

Πατήστε...

Προσθήκη συνημμένου

ALT, μετά Κ και μετά ΑΨ ταυτόχρονα

Έντονη γραφή

Ctrl+B

Κλείσιμο μηνύματος

Esc

Αντιγραφή

Ctrl+C

Δημιουργία νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ctrl+N

Δημιουργία νέου στοιχείου

Ctrl+N

Διαγραφή μηνύματος ή στοιχείου

Delete

Προώθηση μηνύματος

Ctrl+F

Προώθηση μηνύματος ως συνημμένου

Ctrl+Alt+F

Μετάβαση στο ημερολόγιο

Ctrl+2

Εισαγωγή αρχείου

 • ALT+Ζ, μετά ΑΨ ταυτόχρονα, για να επισυνάψετε ένα αρχείο σε ένα νέο μήνυμα

 • ALT+Ζ, μετά Θ1 ταυτόχρονα, για να επισυνάψετε ένα στοιχείο του Outlook σε ένα νέο μήνυμα

 • ALT+Ζ, μετά Λ, για να επισυνάψετε μια επαγγελματική κάρτα σε ένα νέο μήνυμα

 • ALT+Ζ, μετά Ρ, για να επισυνάψετε ένα ημερολόγιο σε ένα νέο μήνυμα

Μετακίνηση σε φάκελο

Ctrl+Shift+B

Άνοιγμα

Enter

Ανάγνωση μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Enter

Απάντηση σε όλους σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ctrl+Shift+R

Απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ctrl+R

Αναζήτηση

Ctrl+E

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Alt+Τ

Αποστολή/Λήψη

F9

Μετάβαση στην Αλληλογραφία, το Ημερολόγιο, τις Επαφές και τις Εργασίες

Μπορείτε να μεταβείτε σε διαφορετικές δυνατότητες και λειτουργίες τουOutlook χρησιμοποιώντας τυπικές εντολές και κουμπιά στις γραμμές περιήγησης ή να χρησιμοποιήσετε μια μεγάλη ποικιλία συντομεύσεων πληκτρολογίου. Έχουμε αναλύσει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου ανά περιοχή για τη διευκόλυνσή σας.

Διάφορες συντομεύσεις πληκτρολογίου

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα συνδυασμό πλήκτρων για να περιηγηθείτε στα στοιχεία στο επάνω μέρος του παραθύρου του Outlook Web App.

 • Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα δεξιού και αριστερού βέλους για να μετακινηθείτε μεταξύ των δυνατοτήτων Αλληλογραφία, Ημερολόγιο, Επαφές και Εργασίες.

 • Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στις πληροφορίες σας, τις Επιλογές, την Αναζήτηση και τη Βοήθεια.

 • Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Enter για να μεταβείτε σε μια περιοχή που έχετε επισημάνει επιλέγοντάς την.

Πατήστε το πλήκτρο Esc για να κλείσετε οποιαδήποτε ανοιχτή φόρμα ή παράθυρο διαλόγου. Εάν το κάνετε αυτό, ωστόσο, όλες οι πληροφορίες που έχετε προσθέσει στη φόρμα ή το παράθυρο διαλόγου ενδέχεται να μην αποθηκευτούν.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για γενική μετακίνηση

Εάν εργάζεστε σε ένα φάκελο αλληλογραφίας ή στη λίστα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, υπάρχουν κοινές συντομεύσεις πληκτρολογίου για να σας βοηθήσουν να μετακινηθείτε μέσα στο περιεχόμενο.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Κάτω βέλος

Μετακίνηση προς τα κάτω στη λίστα ή κύλιση προς τα κάτω στο παράθυρο.

Ctrl+Shift+B

Μετακίνηση σε φάκελο.

Tab

Μετακίνηση στην επόμενη περιοχή ή στοιχείο.

Shift+Tab

Μετακίνηση στην προηγούμενη περιοχή ή στοιχείο.

Επάνω βέλος

Μετακίνηση προς τα επάνω στη λίστα ή κύλιση προς τα επάνω στο παράθυρο.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για γενικές ενέργειες

Τώρα που μάθετε καλά τα πλήκτρα για τις βασικές μετακινήσεις, εδώ θα βρείτε συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορούν να σας βοηθήσουν να πραγματοποιήσετε ορισμένες βασικές ενέργειες.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Esc

Κλείσιμο στοιχείου.

Ctrl+N ή N

Δημιουργία νέου στοιχείου του ίδιου τύπου με τον τρέχοντα φάκελο.

Περισσότερες επιλογές

 • Ctrl+Shift+K για τη δημιουργία νέας εργασίας.

 • Ctrl+Shift+Μ για τη δημιουργία νέου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 • Ctrl+Shift+Α για τη δημιουργία νέας συνάντησης.

 • Ctrl+Shift+Q για τη δημιουργία νέας σύσκεψης.

 • Ctrl+Shift+C για τη δημιουργία νέας επαφής.

E

Δημιουργία φακέλου αρχειοθέτησης, εάν δεν έχει ήδη ρυθμιστεί κάποιος. Στη συνέχεια, μετακίνηση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο φάκελο αρχειοθέτησης με πάτημα του E σε επιλεγμένα μηνύματα.

Alt+Q ή Ctrl+E ή Ctrl+Alt+A ή F3

Μετάβαση στο πλαίσιο αναζήτησης.

Ctrl+F6

Μετακίνηση από μια περιοχή σε μια άλλη, δηλαδή περιήγηση ανώτατου επιπέδου.

Σημειώσεις: 

 • Όταν φτάσετε στην περιοχή που θέλετε, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μεταβείτε στο στοιχείο που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter για να ενεργήσετε στο συγκεκριμένο στοιχείο.

 • Στην Αλληλογραφία, το Ctrl+F6 σάς μετακινεί κυκλικά στην επάνω γραμμή περιήγησης, την προσωπική κατάσταση, τα νέα στοιχεία, τους φακέλους και το παράθυρο ανάγνωσης.

Πλήκτρο μενού περιβάλλοντος

Αντίστοιχο του δεξί κλικ για να επιλέξετε ένα στοιχείο. Σε πληκτρολόγια που είναι συμβατά με Windows, το πλήκτρο βρίσκεται στα δεξιά του πλήκτρου διαστήματος.

Enter

Επιλογή μηνύματος, στοιχείου ημερολογίου, επαφής ή εργασίας και άνοιγμα της επισημασμένης επιλογής σε νέο παράθυρο.

F9

Αποστολή/Λήψη μηνυμάτων.

Περισσότερες επιλογές

 • Ctrl+Alt+S για τον ορισμό ομάδων αποστολής/λήψης.

 • Ctrl+M για έναρξη αποστολής/λήψης.

 • Shift+F9 για έναρξη αποστολής/παραλαβής για τον τρέχοντα φάκελο, ανακτώντας τα πλήρη στοιχεία (κεφαλίδα, στοιχείο και οποιαδήποτε συνημμένα).

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για επεξεργασία κειμένου

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για την επεξεργασία κειμένου που είναι διαθέσιμες στο Outlook είναι οι ίδιες με αυτές που είναι διαθέσιμες σε άλλα προϊόντα της Microsoft.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Ctrl+C

Αντιγραφή της επιλογής στο Πρόχειρο.

Ctrl+X

Αποκοπή της επιλογής στο Πρόχειρο.

Backspace

Διαγραφή της επιλογής ή χαρακτήρων στα αριστερά του δρομέα.

Ctrl+Backspace

Διαγραφή της λέξης στα αριστερά του δρομέα, αλλά όχι του κενού διαστήματος πριν από τη λέξη.

Ctrl+L

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Κείμενο υπερ-σύνδεσης".

Ctrl+V

Επικόλληση περιεχομένου από το Πρόχειρο στην τρέχουσα θέση.

Ctrl+Y

Επανάληψη της πιο πρόσφατης ενέργειας.

Ctrl+Z

Αναίρεση της πιο πρόσφατης ενέργειας.

Insert

Εναλλαγή μεταξύ της εισαγωγής και της αντικατάστασης κειμένου.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για μορφοποίηση κειμένου

Ίσως είστε εξοικειωμένοι με τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για τη μορφοποίηση κειμένου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο Outlook. Η Microsoft έχει τυποποιήσει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για τη μορφοποίηση κειμένου σε πολλά προϊόντα της Microsoft.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Ctrl+B

Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής.

Ctrl+I

Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής.

Ctrl+U

Εφαρμογή υπογράμμισης.

Αλληλογραφία

Συντομεύσεις πληκτρολογίου λίστας φακέλων

Εδώ θα βρείτε τα πλήκτρα συντόμευσης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε μια λίστα φακέλων.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Αριστερό βέλος

Σύμπτυξη του επιλεγμένου φακέλου.

Δεξιό βέλος

Ανάπτυξη του επιλεγμένου φακέλου.

F2

Μετονομασία του επιλεγμένου φακέλου.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για λίστες μηνυμάτων και ανάγνωσης

Εδώ θα βρείτε συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτελέσετε την ίδια ενέργεια ανεξάρτητα από το εάν εργάζεστε σε μια λίστα μηνυμάτων ή σε μια λίστα ανάγνωσης.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Insert

Εφαρμογή προεπιλεγμένης σημαίας στην επιλεγμένη συνομιλία ή μήνυμα χωρίς να ανοίξετε το μενού "Σημαία".

Σημείωση: Εάν η συνομιλία ή το μήνυμα έχουν ήδη σημαία, το πλήκτρο Insert επισημαίνει τη συνομιλία ή το μήνυμα ως ολοκληρωμένα. Αυτό λειτουργεί επίσης όταν έχουν επιλεγεί πολλές συνομιλίες ή μηνύματα.

Esc

Ακύρωση αναζήτησης.

Σημείωση: Εάν το μενού περιβάλλοντος είναι ανοιχτό, το πλήκτρο Esc θα κλείσει το μενού περιβάλλοντος αλλά δεν θα ακυρώσει την αναζήτηση.

Delete ή Ctrl+D

Διαγραφή του επιλεγμένου μηνύματος ή στοιχείου.

Ctrl+Q ή Q

Επισήμανση επιλεγμένης συνομιλίας ή μηνύματος ως αναγνωσμένα.

Ctrl+U ή U

Επισήμανση επιλεγμένης συνομιλίας ή μηνύματος ως μη αναγνωσμένα.

Shift+Deleteή Shift+D

Οριστική διαγραφή του επιλεγμένου μηνύματος ή στοιχείου.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου λίστας μηνυμάτων

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου χρησιμοποιούν συχνά τα ίδια ονόματα πλήκτρων ή τον ίδιο συνδυασμό πλήκτρων. Ωστόσο, ο τρόπος εκτέλεσης των ενεργειών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή όπου εργάζεστε. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που παρουσιάζονται στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στις λίστες μηνυμάτων.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Esc

Ακύρωση αναζήτησης.

Σημείωση: Εάν το μενού περιβάλλοντος είναι ανοιχτό, το πλήκτρο Esc θα κλείσει το μενού περιβάλλοντος αλλά δεν θα ακυρώσει την αναζήτηση.

Shift+Κάτω βέλος

Επιλογή τρέχοντος και επόμενου μηνύματος στη λίστα. Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε πολλά, συνεχόμενα μηνύματα.

Shift+Επάνω βέλος

Επιλογή τρέχοντος και προηγούμενων μηνυμάτων στη λίστα. Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε πολλά, συνεχόμενα μηνύματα.

Home ή Ctrl+Home

Επιλογή του πρώτου μηνύματος στο φάκελο.

Page Down

Επιλογή του πρώτου μηνύματος στην επόμενη σελίδα για λίστες μηνυμάτων που έχουν δύο ή περισσότερες σελίδες.

Page Up

Επιλογή του πρώτου μηνύματος στην προηγούμενη σελίδα για λίστες μηνυμάτων που έχουν δύο ή περισσότερες σελίδες.

End ή Ctrl+End

Επιλογή τελευταίου μηνύματος στο φάκελο.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου λίστας ανάγνωσης

Η ενέργεια που εκτελείται από μια συντόμευση πληκτρολογίου μπορεί να αφορά αποκλειστικά την περιοχή όπου εργάζεστε, ανεξάρτητα εάν διαθέτει οικεία ονόματα πλήκτρων και συνδυασμούς πλήκτρων. Δείτε παρακάτω τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που χρησιμοποιούνται με μια λίστα ανάγνωσης.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Esc

Κλείσιμο νέου μηνύματος.

Ctrl+N ή N

Δημιουργία νέου μηνύματος.

Ctrl+Shift+F

Προώθηση επιλεγμένου μηνύματος.

End ή Ctrl+End

Μετάβαση στο τέλος μιας συνομιλίας ή μηνύματος.

Home ή Ctrl+Home

Μετάβαση στην αρχή μιας συνομιλίας ή μηνύματος.

Page Down

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία σελίδα για συνομιλίες ή μηνύματα με δύο ή περισσότερες σελίδες.

Page Up

Μετακίνηση προς τα επάνω κατά μία σελίδα για συνομιλίες ή μηνύματα με δύο ή περισσότερες σελίδες.

Ctrl+R ή Ctrl+Shift+R ή R

Απάντηση στο επιλεγμένο μήνυμα.

Ctrl+Shift+C

Απάντηση στο επιλεγμένο μήνυμα με άμεσο μήνυμα.

Ctrl+Shift+R

Απάντηση στον αποστολέα και σε όλους τους παραλήπτες του επιλεγμένου μηνύματος.

Alt+Τ

Αποστολή μηνύματος.

Ημερολόγιο

Οι συντομεύσεις που παρατίθενται στη συνέχεια είναι διαθέσιμες όταν εργάζεστε σε προβολή ημερολογίου.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Ctrl+N

Δημιουργία νέου στοιχείου ημερολογίου.

Ctrl+Shift+A

Δημιουργία νέας συνάντησης.

Ctrl+Shift+Q

Δημιουργία νέας πρόσκλησης σε σύσκεψη.

Delete

Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου.

Ctrl+2

Μετάβαση στο ημερολόγιο.

ALT+Κ, μετά Μ

Μετάβαση σε προβολή μήνα ημερολογίου.

Shift+Δεξιό βέλος

Μετάβαση στην επόμενη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε σε προβολή μήνα, το Ctrl+δεξιό βέλος θα σας μεταφέρει στον επόμενο μήνα.

Shift+Αριστερό βέλος

Μετάβαση στην προηγούμενη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε σε προβολή μήνα, το Ctrl+αριστερό βέλος θα σας μεταφέρει στον προηγούμενο μήνα.

Shift+Alt+Y

Μετάβαση στη σημερινή ημερομηνία.

Ctrl+F6

Μετακίνηση σε διαφορετική περιοχή στο ημερολόγιο.

Tab

Μετακίνηση στο επόμενο συμβάν ή περιοχή στην τρέχουσα προβολή.

Shift+Tab

Μετακίνηση στο προηγούμενο συμβάν ή περιοχή στην τρέχουσα προβολή.

Enter

Άνοιγμα επιλεγμένου στοιχείου.

Shift+Alt+1

Μετάβαση σε προβολή ημέρας.

Shift+Alt+3

Μετάβαση σε προβολή πλήρους εβδομάδας.

Shift+Alt+4

Εναλλαγή σε προβολή μήνα.

Shift+Alt+2

Μετάβαση σε προβολή εργάσιμης εβδομάδας.

Ctrl+P

Εκτύπωση της τρέχουσας προβολής του ημερολογίου.

Φόρμες ημερολογίου

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Ctrl+S

Αποθήκευση συνάντησης.

Ctrl+Enter ή Alt+S

Αποστολή σύσκεψης.

Εργασίες

Επεξεργαστείτε τις εργασίες σας χρησιμοποιώντας ορισμένες βασικές συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Ctrl+N

Δημιουργία νέας εργασίας.

Delete

Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου.

Page Down

Για λίστες με περισσότερες από δύο σελίδες, επιλογή του πρώτου στοιχείου στην επόμενη σελίδα.

Page Up

Για λίστες με περισσότερες από δύο σελίδες, επιλογή του πρώτου στοιχείου στην προηγούμενη σελίδα.

Home

Επιλογή του πρώτου στοιχείου της λίστας.

End

Επιλογή του τελευταίου στοιχείου της λίστας.

Κάτω βέλος

Επιλογή του επόμενου στοιχείου της λίστας.

Επάνω βέλος

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου της λίστας.

Δείτε επίσης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook.com

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×