Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Outlook στο web και το Outlook.com

Στην εφαρμογή "Το Outlook στο Web" και στο Outlook.com, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συντομεύσεις πληκτρολογίου από το Outlook.com, το Yahoo Mail, το Gmail ή το Outlook. Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις που είναι διαθέσιμες εάν επιλέξετε το Outlook και αναφέρεται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Η διάταξη των πλήκτρων σε άλλα πληκτρολόγια μπορεί να μην αντιστοιχεί απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

Για να αλλάξετε την έκδοση των συντομεύσεων πληκτρολογίου που χρησιμοποιείτε:

  • Στο Outlook.com και στη νέα εφαρμογή "Το Outlook στο Web", επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Προβολή όλων των ρυθμίσεων του Outlook > Γενικά > Προσβασιμότητα.

  • Στην κλασική εφαρμογή "Το Outlook στο Web", επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις > Αλληλογραφία > Γενικά > Συντομεύσεις πληκτρολογίου.

Για να δείτε μια πλήρη λίστα των συντομεύσεων πληκτρολογίου που είναι διαθέσιμες στην έκδοση που θέλετε, πατήστε Shift+? στο πληκτρολόγιό σας".

Συντομεύσεις πληκτρολογίου που χρησιμοποιούνται συχνά

Οι παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι αυτές που χρησιμοποιούνται πιο συχνά από τους χρήστες που επιλέγουν την έκδοση συντομεύσεων Outlook.

Για να κάνετε το εξής...

Πατήστε...

Δημιουργία νέου μηνύματος ή συμβάντος ημερολογίου

Ε

Άνοιγμα του επιλεγμένου μηνύματος σε νέο παράθυρο

Shift+Enter

Μετακίνηση μηνύματος στο φάκελο "Αρχειοθήκη".

E

Διαγραφή μηνύματος ή στοιχείου

Delete

Προώθηση μηνύματος

Ctrl+Shift+F ή Shift+F

Μετάβαση στο ημερολόγιο

Ctrl+Shift+2

Απάντηση σε όλους σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ctrl+Shift+R ή Shift+R

Απάντηση σε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ctrl+R ή R

Αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Ctrl+Enter

Αναζήτηση

Alt+Q

Σημείωση: Για να πληκτρολογήσετε το @ σε Mac, χρησιμοποιήστε τον συνδυασμό πλήκτρων Alt+64.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για επεξεργασία κειμένου

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για την επεξεργασία κειμένου που είναι διαθέσιμες στην εφαρμογή "Το Outlook στο Web" και στο Outlook.com είναι οι ίδιες με αυτές που είναι διαθέσιμες σε άλλα προϊόντα της Microsoft.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Ctrl+C

Αντιγραφή της επιλογής σας στο Πρόχειρο.

Ctrl+X

Αποκοπή του κειμένου που έχετε επιλέξει.

Backspace

Διαγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή των χαρακτήρων στα αριστερά του δρομέα.

Ctrl+Backspace

Διαγραφή της λέξης στα αριστερά του δρομέα, αλλά όχι του κενού διαστήματος πριν από τη λέξη.

Ctrl+K

Εμφάνιση του πλαισίου για εισαγωγή μιας υπερ-σύνδεσης.

Ctrl+V

Επικόλληση περιεχομένου από το Πρόχειρο στην τρέχουσα θέση.

Ctrl+Y

Επανάληψη της πιο πρόσφατης ενέργειας.

Ctrl+Z

Αναίρεση της πιο πρόσφατης ενέργειας.

Insert

Εναλλαγή μεταξύ της εισαγωγής και της αντικατάστασης κειμένου.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για μορφοποίηση κειμένου

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για τη μορφοποίηση κειμένου που είναι διαθέσιμες στο Το Outlook στο Web και στο Outlook.com είναι οι ίδιες με αυτές που είναι διαθέσιμες σε άλλα προϊόντα της Microsoft.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Ctrl+B

Εφαρμογή μορφοποίησης έντονης γραφής.

Ctrl+I

Εφαρμογή μορφοποίησης πλάγιας γραφής.

Ctrl+U

Εφαρμογή υπογράμμισης.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου της Αλληλογραφίας

Παράθυρο περιήγησης

Εδώ θα βρείτε τα πλήκτρα συντόμευσης που χρησιμοποιούνται πιο συχνά σε ένα παράθυρο περιήγησης.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Αριστερό βέλος

Σύμπτυξη της επιλεγμένης ενότητας.

Δεξιό βέλος

Ανάπτυξη της επιλεγμένης ενότητας.

Λίστα μηνυμάτων και ανάγνωσης

Εδώ θα βρείτε συντομεύσεις πληκτρολογίου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτελέσετε την ίδια ενέργεια ανεξάρτητα από το εάν εργάζεστε σε μια λίστα μηνυμάτων ή σε μια λίστα ανάγνωσης.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Διαγραφή

Διαγραφή του επιλεγμένου μηνύματος.

Ctrl+Q ή Q

Επισήμανση της επιλεγμένης συνομιλίας ή μηνύματος ως αναγνωσμένα.

Ctrl+U ή U

Επισήμανση της επιλεγμένης συνομιλίας ή μηνύματος ως μη αναγνωσμένα.

Shift+Delete

Οριστική διαγραφή του επιλεγμένου μηνύματος ή στοιχείου.

Insert

Τοποθετήστε σημαία σε ένα μήνυμα ή επισημάνετε ένα μήνυμα με σημαία ως ολοκληρωμένο.

Esc

Ακύρωση αναζήτησης.

Λίστα μηνυμάτων

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου χρησιμοποιούν συχνά τα ίδια ονόματα πλήκτρων ή τον ίδιο συνδυασμό πλήκτρων. Ωστόσο, ο τρόπος εκτέλεσης των ενεργειών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την περιοχή όπου εργάζεστε. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που παρουσιάζονται στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στις λίστες μηνυμάτων.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Shift+Κάτω βέλος

Επιλογή του τρέχοντος και του επόμενου μηνύματος στη λίστα. Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε πολλά, συνεχόμενα μηνύματα.

Shift+Επάνω βέλος

Επιλογή του τρέχοντος και του προηγούμενου μηνύματος στη λίστα. Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε πολλά, συνεχόμενα μηνύματα.

Home ή Ctrl+Home

Επιλογή του πρώτου μηνύματος στο φάκελο.

Esc

Ακύρωση αναζήτησης.

Λίστα ανάγνωσης

Η ενέργεια που εκτελείται από μια συντόμευση πληκτρολογίου μπορεί να αφορά αποκλειστικά την περιοχή όπου εργάζεστε, ανεξάρτητα εάν διαθέτει οικεία ονόματα πλήκτρων και συνδυασμούς πλήκτρων. Δείτε παρακάτω τις συντομεύσεις πληκτρολογίου που χρησιμοποιούνται με μια λίστα ανάγνωσης.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Esc

Κλείσιμο νέου μηνύματος.

Ε

Δημιουργία νέου μηνύματος.

Ctrl+Shift+F ή Shift+F

Προώθηση επιλεγμένου μηνύματος.

End ή Ctrl+End

Μετάβαση στο κάτω μέρος μιας συνομιλίας ή μηνύματος.

Home ή Ctrl+Home

Μετάβαση στο επάνω μέρος μιας συνομιλίας ή μηνύματος.

Page Down

Μετακίνηση προς τα κάτω κατά μία σελίδα για συνομιλίες ή μηνύματα με δύο ή περισσότερες σελίδες.

Page Up

Μετακίνηση προς τα επάνω κατά μία σελίδα για συνομιλίες ή μηνύματα με δύο ή περισσότερες σελίδες.

Ctrl+R ή R

Απάντηση στο επιλεγμένο μήνυμα.

Ctrl+Shift+R ή Shift+R

Απάντηση στον αποστολέα και όλους τους παραλήπτες του επιλεγμένου μηνύματος.

Ctrl+Enter

Αποστολή μηνύματος.

Συντομεύσεις πληκτρολογίου του ημερολογίου

Οι συντομεύσεις που παρατίθενται στη συνέχεια είναι διαθέσιμες όταν εργάζεστε σε προβολή ημερολογίου.

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Ε

Δημιουργία νέου στοιχείου ημερολογίου.

Delete

Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου.

Ctrl+Shift+2

Μετάβαση στο ημερολόγιο.

Shift+Δεξιό βέλος

Μετάβαση στην επόμενη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε στην προβολή μήνα, ο συνδυασμός Ctrl+δεξιού βέλους θα σας μεταφέρει στον επόμενο μήνα.

Shift+Αριστερό βέλος

Μετάβαση στην προηγούμενη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα, εάν βρίσκεστε στην προβολή μήνα, ο συνδυασμός Ctrl+Αριστερού βέλους θα σας μεταφέρει στον προηγούμενο μήνα.

Shift+Alt+Y

Μετάβαση στη σημερινή ημερομηνία.

Ctrl+F6

Μετακίνηση σε διαφορετική περιοχή στο ημερολόγιο.

Tab

Μετάβαση στο επόμενο συμβάν ή περιοχή στην τρέχουσα προβολή.

Shift+Tab

Μετακίνηση σε προηγούμενο συμβάν ή περιοχή στην τρέχουσα προβολή.

Enter

Άνοιγμα του επιλεγμένου στοιχείου.

Shift+Alt+1

Μετάβαση σε προβολή ημέρας.

Shift+Alt+3

Μετάβαση σε προβολή πλήρους εβδομάδας.

Shift+Alt+4

Εναλλαγή σε προβολή μήνα.

Shift+Alt+2

Μετάβαση σε προβολή εργάσιμης εβδομάδας.

Φόρμες ημερολογίου

Συντόμευση πληκτρολογίου

Ενέργεια

Ctrl+S

Αποθήκευση συνάντησης.

Ctrl+Enter ή Alt+S

Αποστολή σύσκεψης.

Τόνοι και ειδικοί χαρακτήρες

Για να προσθέσετε τόνους ή ειδικούς χαρακτήρες, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το αριθμητικό πληκτρολόγιο στο πληκτρολόγιό σας με ενεργοποιημένο το πλήκτρο Num Lock.

  1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Alt.

  2. Πληκτρολογήστε τον αριθμητικό κωδικό στο αριθμητικό πληκτρολόγιο και αφήστε το πλήκτρο Alt.

Σημείωση: Για να πληκτρολογήσετε ειδικούς χαρακτήρες σε Mac, επιλέξτε Command + Control + πλήκτρο διαστήματος.

Φωνήεντα με τονισμό

À

0192

È

0200

Ì

0204

Ò

0210

Ù

0217

à

0224

è

0232

ì

0236

ò

0242

ù

0249

Á

0193

É

0201

Í

0205

Ó

0211

Ú

0218

Ý

0221

á

0224

é

0233

í

0237

ó

0243

ú

0250

ý

0253

Â

0194

Ê

0202

Î

0206

Ô

0212

Û

0219

â

0226

ê

0234

î

0238

ô

0244

û

0251

Ã

0195

Ñ

0209

Õ

0213

ã

0227

ñ

0241

õ

0245

Ä

0196

Ë

0203

Ï

0207

Ö

0214

Ü

0220

Ÿ

0159

ä

0228

ë

0235

ï

0239

ö

0246

ü

0252

ÿ

0255

Σημεία στίξης και σύμφωνα

¡

0161

º

0186

æ

0230

0139

¿

0191

ª

0170

Þ

0222

0155

Ç

0199

Ø

0216

þ

0254

Š

0138

ç

0231

ø

0248

Ð

0208

š

0154

Œ

0140

Å

0197

ð

0240

Ž

0142

œ

0156

å

0229

«

0171

ž

0158

ß

0223

Æ

0198

»

0187

Ειδικοί χαρακτήρες

¢

0162

©

0169

0135

£

0163

®

0174

0150

0128

0153

0151

¥

0165

0149

0182

ƒ

0131

§

0167

¤

0164

0134

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×