Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneDrive για επιχειρήσεις στο web

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συντομεύσεις πληκτρολογίου στο OneDrive για επιχειρήσεις στο web για να εκτελέσετε πολλές συνήθεις εργασίες. Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου μπορούν να σας βοηθήσουν να ολοκληρώνετε τις εργασίες πιο γρήγορα. Μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να αποφύγετε την εκτεταμένη χρήση του ποντικιού ή ακόμα και να την καταργήσετε εντελώς.

Το OneDrive για επιχειρήσεις στο web είναι μια εφαρμογή που παρέχεται μέσω web, επομένως οι συντομεύσεις πληκτρολογίου και η περιήγηση διαφέρουν από τα αντίστοιχα στο πρόγραμμα-πελάτη συγχρονισμού του OneDrive για επιχειρήσεις και στην εφαρμογή OneDrive για επιχειρήσεις για τα Windows 10. Για παράδειγμα, οι συνήθεις συντομεύσεις όπως F1 (Βοήθεια), Ctrl+O (Άνοιγμα), Ctrl+S (Αποθήκευση ως ιστοσελίδας) και όλες οι συντομεύσεις Alt+ ισχύουν για το πρόγραμμα περιήγησης web, αλλά όχι για το OneDrive για επιχειρήσεις στο web.

Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, αυτό το θέμα διαχωρίζει τα πλήκτρα με ένα σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αυτό το θέμα θεωρεί ότι οι χρήστες JAWS έχουν απενεργοποιήσει τη δυνατότητα "Εικονικό μενού κορδέλας".

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, ανατρέξτε στο θέμα Αμερικανικό Ίδρυμα για τους Τυφλούς (American Foundation for the Blind - AFB): Προγράμματα ανάγνωσης οθόνης, το οποίο παραθέτει πολλά από αυτά, συμπεριλαμβανομένου του δημοφιλούς JAWS (Job Access With Speech).

Σε αυτό το θέμα

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά στο OneDrive για επιχειρήσεις στο web

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρει αναλυτικά τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο OneDrive για επιχειρήσεις στο web.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Εάν το Office Online Server δεν είναι εγκατεστημένο, θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο φακέλου αντί του μενού "Δημιουργία".

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση συντομεύσεων πληκτρολογίου

?

Επιλογή όλων

Ctrl+A

Απαλοιφή όλων ή μετάβαση στον προηγούμενο φάκελο

Esc

Επιλογή του γειτονικού στοιχείου

Επάνω βέλος, κάτω βέλος, δεξιό βέλος ή αριστερό βέλος

Επιλογή και κατάργηση επιλογής ενός αρχείου

Πλήκτρο διαστήματος

Άνοιγμα ενός επιλεγμένου στοιχείου

O. Για να επιλέξετε Άνοιγμα στο Word Online ή Άνοιγμα στο Word, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους και, στη συνέχεια, το πλήκτρο Enter.

Άνοιγμα ενός εγγράφου από μια τοποθεσία Internet

Ctrl+O. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα με την εστίαση στο σύνθετο πλαίσιο Άνοιγμα επεξεργασίας. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε μια διεύθυνση URL, πατήστε το πλήκτρο Tab για να μετακινηθείτε στο κουμπί OK και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Αποστολή ενός στοιχείου

U. Ανοίγει το παράθυρο διαλόγου "Επιλογή αρχείου για αποστολή" με επιλεγμένο το σύνθετο πλαίσιο επεξεργασίας Όνομα αρχείου. Πληκτρολογήστε το όνομα του αρχείου και πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων Alt+O.

Λήψη ενός επιλεγμένου στοιχείου

Shift+F10. Όταν ακούσετε "Λήψη", πατήστε το πλήκτρο Enter. (Στον Αφηγητή, πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε "Λήψη" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.) Όταν ακούσετε "Θέλετε να αποθηκεύσετε το" και το όνομα του αρχείου σας, μετακινηθείτε με το πλήκτρο Tab στο κουμπί Αποθήκευση και πατήστε το πλήκτρο Enter. Το αρχείο αποθηκεύεται στο φάκελο Στοιχεία λήψης.

Διαγραφή ενός επιλεγμένου στοιχείου

Delete

Κοινή χρήση ενός επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου

S

Μετονομασία ενός επιλεγμένου αρχείου

F2

Ανανέωση

F5

Άνοιγμα του μενού "Δημιουργία"

N και, στη συνέχεια, ένα πλήκτρο βέλους. Για να ορίσετε μια επιλογή, όπως "Φάκελος", "Έγγραφο του Word", "Βιβλίο εργασίας του Excel", "Παρουσίαση του PowerPoint", "Σημειωματάριο του OneNote" ή "Έρευνα του Excel", πατήστε το πλήκτρο Enter.

Δημιουργία νέου φακέλου

Shift+F, πλήκτρο διαστήματος και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου.

Εμφάνιση ή απόκρυψη του παραθύρου λεπτομερειών

I

Εναλλαγή μεταξύ της προβολής λίστας και της προβολής πλέγματος

V

Περιήγηση του OneDrive για επιχειρήσεις στο web μόνο με το πληκτρολόγιο

Μπορείτε να περιηγηθείτε στο OneDrive για επιχειρήσεις στο web μόνο με το πληκτρολόγιο. Η σελίδα περιλαμβάνει τις παρακάτω περιοχές: την κεφαλίδα του OneDrive για επιχειρήσεις (με πρόσβαση στην εκκίνηση εφαρμογών, το παράθυρο ειδοποιήσεων, το μενού "Ρυθμίσεις", το μενού "Βοήθεια" και το μενού "Λογαριασμός"), το πλαίσιο αναζήτησης και τη γραμμή εντολών, το παράθυρο περιήγησης και τη λίστα αρχείων. Το OneDrive για επιχειρήσεις στο web ανοίγει με την εστίαση στην εκκίνηση εφαρμογών.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση μεταξύ της γραμμής του προγράμματος περιήγησης και του OneDrive για επιχειρήσεις.

F6 ή Ctrl+F6

Μετακίνηση μεταξύ των περιοχών του OneDrive για επιχειρήσεις: τη γραμμή του OneDrive για επιχειρήσεις, το πλαίσιο αναζήτησης, τις καρτέλες εντολών, το παράθυρο περιήγησης και τη λίστα αρχείων.

Πλήκτρο Tab ή Shift+Tab

Μετακίνηση στις καρτέλες εντολών και μετακίνηση μέσα σε αυτές. (Οι καρτέλες εντολών που είναι διαθέσιμες εξαρτώνται από την εστίαση. Μπορεί να περιλαμβάνουν τις εντολές Δημιουργία, Αποστολή, Συγχρονισμός, Κοινή χρήση, Λήψη σύνδεσης, Διαγραφή, Αντιγραφή σε, Μετακίνηση σε, Μετονομασία, Ιστορικό εκδόσεων και Ταξινόμηση.)

Για να μετακινηθείτε στο κουμπί Δημιουργία, πατήστε το πλήκτρο Tab. Στη συνέχεια, για να μετακινηθείτε μεταξύ των καρτελών, πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους ή αριστερού βέλους.

Άνοιγμα του δευτερεύοντος μενού Άνοιγμα.

Για να μετακινηθείτε στο κουμπί Άνοιγμα, πατήστε το πλήκτρο Tab. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Άνοιγμα του δευτερεύοντος μενού Ταξινόμηση.

Για να μετακινηθείτε στο κουμπί Ταξινόμηση, πατήστε το πλήκτρο Tab. Πατήστε το πλήκτρο κάτω βέλους μέχρι να ακούσετε την επιλογή που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Στο παράθυρο περιήγησης, μετακίνηση μέσα στη λίστα.

Πλήκτρο επάνω βέλους ή κάτω βέλους

Στη λίστα αρχείων, μετακίνηση μέσα στη λίστα.

Πλήκτρο επάνω βέλους ή κάτω βέλους

Στη λίστα αρχείων, επιλογή ενός αρχείου ή κατάργηση της επιλογής ενός αρχείου.

Πλήκτρο διαστήματος

Στη λίστα αρχείων, εκφώνηση πληροφοριών σχετικά με ένα επιλεγμένο αρχείο (για παράδειγμα, όνομα, ημερομηνία τροποποίησης, το άτομο από το οποίο τροποποιήθηκε, μέγεθος αρχείου και πληροφορίες κοινής χρήσης).

Πλήκτρο δεξιού βέλους ή αριστερού βέλους

Στη λίστα αρχείων, άνοιγμα του μενού περιβάλλοντος με τις διαθέσιμες εντολές για ένα επιλεγμένο στοιχείο (για παράδειγμα, Λήψη, Λήψη σύνδεσης, Διαγραφή, Μετακίνηση σε, Αντιγραφή σε, Ιστορικό εκδόσεων και άλλα).

Για να μετακινηθείτε στα αποσιωπητικά (...), πατήστε το πλήκτρο δεξιού βέλους μέχρι να ακούσετε "Άνοιγμα του μενού περιβάλλοντος για το επιλεγμένο στοιχείο" και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο Enter.

Σχετικές πληροφορίες

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×