Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Office
Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Windows

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Windows

Πολλοί χρήστες πιστεύουν ότι χρησιμοποιώντας ένα εξωτερικό πληκτρολόγιο με συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Excel για τα Windows μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Για χρήστες με προβλήματα κινητικότητας ή όρασης, οι συντομεύσεις πληκτρολογίου είναι ενδεχομένως πιο εύκολες από τη χρήση της οθόνης αφής και αποτελούν μια σημαντική εναλλακτική της χρήσης του ποντικιού. Το παρόν άρθρο κατατάσσει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Excel για τα Windows.

Σημειώσεις: 

 • Οι συντομεύσεις σε αυτό το θέμα αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα για άλλες διατάξεις ενδέχεται να μην αντιστοιχούν απόλυτα στα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

 • Εάν για μια συντόμευση απαιτείται να πατήσετε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, σε αυτό το θέμα τα πλήκτρα διαχωρίζονται με ένα σύμβολο συν (+). Εάν πρέπει να πατήσετε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, τα πλήκτρα λειτουργιών και ορισμένα άλλα κοινά πλήκτρα συντόμευσης για το Excel. Περιλαμβάνονται τα πλήκτρα πρόσβασης που μπορείτε να χρησιμοποιείτε για τις εντολές της κορδέλας. Για το Excel Online, ανατρέξτε στο θέμαΣυντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel Online.

Σημειώσεις: 

Συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνά

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την κορδέλα, οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το μοντέλο συντομεύσεων πληκτρολογίου της κορδέλας. Η κορδέλα διαθέτει νέες συντομεύσεις, που ονομάζονται Συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης, τις οποίες μπορείτε να εμφανίσετε πατώντας το πλήκτρο Alt. Η κορδέλα ομαδοποιεί τις σχετικές εντολές σε καρτέλες. Για παράδειγμα, στην "Κεντρική" καρτέλα, η ομάδα "Αριθμός" περιλαμβάνει την εντολή "Μορφή αριθμών".

Αυτός ο πίνακας παραθέτει λίστα με τις συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται συχνότερα στο Excel.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κλείσιμο βιβλίου εργασίας

Ctrl+W

Άνοιγμα βιβλίου εργασίας

Ctrl+O

Μετάβαση στην Κεντρική καρτέλα

Alt+Κ

Αποθήκευση βιβλίου εργασίας

Ctrl+S

Αντιγραφή

Ctrl+C

Επικόλληση

Ctrl+V

Αναίρεση

Ctrl+Z

Κατάργηση περιεχομένων κελιού

Πλήκτρο Delete

Επιλογή χρώματος γεμίσματος

Alt+Κ, ΚΣ

Αποκοπή

Ctrl+X

Μετάβαση στην καρτέλα Εισαγωγή

Alt+Ζ

Έντονη γραφή

Ctrl+B

Στοίχιση στο κέντρο περιεχομένων κελιού

Alt+Κ, Κ

Μετάβαση στην καρτέλα Διάταξη σελίδας

Alt+Ι

Μετάβαση στην καρτέλα Δεδομένα

Alt+Ν

Μετάβαση στην καρτέλα Προβολή

Alt+Θ

Άνοιγμα μενού περιβάλλοντος

Shift+F10 ή

πλήκτρο περιβάλλοντος

Προσθήκη περιγραμμάτων

Alt+Κ, ΖΠ

Διαγραφή στήλης

Alt+Κ, ΔΔ, Τ

Μετάβαση στην καρτέλα Τύπος

Alt+M

Απόκρυψη των επιλεγμένων γραμμών

Ctrl+9

Απόκρυψη των επιλεγμένων στηλών

Ctrl+0

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου της κορδέλας

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την κορδέλα, οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το μοντέλο συντομεύσεων πληκτρολογίου της κορδέλας.

Όταν πατάτε το πλήκτρο Alt, εμφανίζονται γράμματα σε μικρές εικόνες, που ονομάζονται συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης, δίπλα στις καρτέλες και τις εντολές στην κορδέλα, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Συντομεύσεις κορδέλας για το Excel

Μπορείτε να συνδυάσετε αυτά τα γράμματα με το πλήκτρο Alt για να κάνετε συντομεύσεις πληκτρολογίου που ονομάζονται πλήκτρα πρόσβασης για τις εντολές της κορδέλας. Για παράδειγμα, με Alt+Κ ανοίγει η "Κεντρική" καρτέλα, ενώ με Alt+Χ μεταβαίνετε στο πλαίσιο "Πείτε μου τι θέλετε να κάνετε".

Πατήστε το πλήκτρο Alt πάλι για να δείτε τις συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης για τις εντολές σε οποιαδήποτε καρτέλα.

Πλήκτρα πρόσβασης για καρτέλες κορδέλας

Για να μεταβείτε απευθείας σε μια καρτέλα στην κορδέλα, πατήστε ένα από τα παρακάτω πλήκτρα πρόσβασης:

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Ανοίξτε το πλαίσιο Πληροφορίες στην κορδέλα και πληκτρολογήστε έναν όρο αναζήτησης για βοήθεια ή περιεχόμενο της Βοήθειας.

Alt+Χ και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τον όρο αναζήτησης.

Ανοίξτε τη σελίδα "Αρχείο" και χρησιμοποιήστε την προβολή Backstage.

Alt+F

Ανοίξτε την "Κεντρική" καρτέλα, μορφοποιήστε κείμενο και αριθμούς και χρησιμοποιήστε το εργαλείο "Εύρεση".

Alt+H

Ανοίξτε την καρτέλα "Εισαγωγή" και εισαγάγετε συγκεντρωτικούς πίνακες, γραφήματα, πρόσθετα, γραφήματα Sparkline, εικόνες, σχήματα, κεφαλίδες ή πλαίσια κειμένου.

Alt+N

Ανοίξτε την καρτέλα "Διάταξη σελίδας" και εργαστείτε με θέματα, διαμόρφωση σελίδας, κλίμακα και στοίχιση.

Alt+P

Ανοίξτε την καρτέλα "Τύποι" και εισαγάγετε, ανιχνεύστε και προσαρμόστε συναρτήσεις και υπολογισμούς.

Alt+M

Ανοίξτε την καρτέλα "Δεδομένα" και συνδεθείτε για να ταξινομήσετε, φιλτράρετε, αναλύσετε και να εργαστείτε με δεδομένα.

Alt+A

Ανοίξτε την καρτέλα "Αναθεώρηση" και κάντε ορθογραφικό έλεγχο, προσθέστε σχόλια και προστατέψτε φύλλα εργασίας και βιβλία εργασίας.

Alt+R

Ανοίξτε την καρτέλα "Προβολή" και κάντε προεπισκόπηση των αλλαγών και διατάξεων σελίδας, εμφανίστε και αποκρύψτε γραμμές πλέγματος και επικεφαλίδες, ορίστε τη μεγέθυνση, διαχειριστείτε παράθυρα και τμήματα παραθύρου και προβάλετε μακροεντολές.

Alt+Θ

Αρχή της σελίδας

Εργασία στην κορδέλα με το πληκτρολόγιο

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή της ενεργής καρτέλας της κορδέλας και ενεργοποίηση των πλήκτρων πρόσβασης.

Alt ή F10. Για να μετακινηθείτε σε διαφορετική καρτέλα, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πρόσβασης ή τα πλήκτρα βέλους.

Μετακίνηση της εστίασης στις εντολές της κορδέλας.

Tab ή Shift+Tab

Μετακίνηση κάτω, επάνω, αριστερά ή δεξιά, αντίστοιχα, ανάμεσα στα στοιχεία της κορδέλας.

Πλήκτρο κάτω, επάνω, αριστερού ή δεξιού βέλους

Ενεργοποίηση ενός επιλεγμένου κουμπιού.

Πλήκτρο διαστήματος ή Enter

Άνοιγμα της λίστας μιας επιλεγμένης εντολής.

Πλήκτρο κάτω βέλους

Άνοιγμα του μενού για ένα επιλεγμένο κουμπί.

Alt+πλήκτρο κάτω βέλους

Όταν ένα μενού ή δευτερεύον μενού ανοίξει, μεταβείτε στην επόμενη εντολή.

Πλήκτρο κάτω βέλους

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της Κορδέλας.

Ctrl+F1

Άνοιγμα μενού περιβάλλοντος.

Shift+F10

Εναλλακτικά, σε πληκτρολόγιο Windows

Πλήκτρο περιβάλλοντος (ανάμεσα στο δεξιό πλήκτρο Alt και το δεξιό πλήκτρο Ctrl)

Μετακίνηση στο υπομενού όταν ένα κύριο μενού είναι ανοιχτό ή επιλεγμένο.

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Αρχή της σελίδας

Αναφορά συντομεύσεων πληκτρολογίου του Excel

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για περιήγηση στα κελιά

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στο προηγούμενο κελί ενός φύλλου εργασίας ή στην προηγούμενη επιλογή ενός παραθύρου διαλόγου.

Shift+Tab

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα επάνω σε ένα φύλλο εργασίας.

Πλήκτρο επάνω βέλους

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα κάτω σε ένα φύλλο εργασίας.

Πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα αριστερά σε ένα φύλλο εργασίας.

Πλήκτρο αριστερού βέλους

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα δεξιά σε ένα φύλλο εργασίας.

Πλήκτρο δεξιού βέλους

Μετακίνηση στο τέλος της τρέχουσας περιοχής δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας.

Ctrl+πλήκτρο βέλους

Στη λειτουργία τερματισμού, μετακίνηση στο επόμενο μη κενό κελί, στην ίδια στήλη ή γραμμή με το ενεργό κελί και απενεργοποίηση της λειτουργίας τερματισμού. Εάν τα κελιά είναι κενά, μετακίνηση στο τελευταίο κελί της γραμμής ή της στήλης.

End, πλήκτρο βέλους

Μετακίνηση στο τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας, στην τελευταία προς τα κάτω χρησιμοποιούμενη γραμμή της τελευταίας προς τα δεξιά στήλης.

Ctrl+End

Επέκταση της επιλογής των κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται σε ένα φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία).

Ctrl+Shift+End

Μετακίνηση στο κελί που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου όταν είναι επιλεγμένο το Scroll Lock.

Home+Scroll Lock

Μετακίνηση στην αρχή ενός φύλλου εργασίας.

Ctrl+Home

Μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα κάτω σε ένα φύλλο εργασίας.

Page Down

Μετακίνηση στο επόμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Ctrl+Page Down

Μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα δεξιά σε ένα φύλλο εργασίας.

Alt+Page Down

Μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα επάνω σε ένα φύλλο εργασίας.

Page Up

Μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα αριστερά σε ένα φύλλο εργασίας.

Alt+Page Up

Μετακίνηση στο προηγούμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Ctrl+Page Up

Μετακίνηση κατά ένα κελί προς τα δεξιά σε ένα φύλλο εργασίας. Εναλλακτικά, μετακίνηση μεταξύ μη κλειδωμένων κελιών σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

Tab

Ανοίξτε τη λίστα επιλογών επικύρωσης σε ένα κελί που διαθέτει την επιλογή επικύρωσης δεδομένων.

Alt+πλήκτρο κάτω βέλους

Μετακινηθείτε κυκλικά στα αιωρούμενα σχήματα, όπως τα πλαίσια κειμένου ή οι εικόνες.

Πατήστε Ctrl+Alt+5 και, στη συνέχεια, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο Tab

Πραγματοποιήστε έξοδο από την περιήγηση στα αιωρούμενα σχήματα και επιστρέψτε στην κανονική περιήγηση.

Esc

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για μορφοποίηση κελιών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών".

Ctrl+1

Μορφοποίηση γραμματοσειράς στο παράθυρο διαλόγου "Μορφοποίηση κελιών".

Ctrl+Shift+F ή Ctrl+Shift+P

Επεξεργασία του ενεργού κελιού και τοποθέτηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος των περιεχομένων του. Εναλλακτικά, εάν η επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη για το κελί, μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στη γραμμή τύπων. Κατά την επεξεργασία ενός τύπου, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας κατάδειξης, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να δημιουργήσετε μια αναφορά.

F2

Προσθήκη ή επεξεργασία σχολίου ενός κελιού.

Shift+F2

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή" για την εισαγωγή κενών κελιών.

Ctrl+Shift+συν (+)

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Διαγραφή" για τη διαγραφή των επιλεγμένων κελιών.

Ctrl+μείον (-)

Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.

Ctrl+Shift+άνω κάτω τελεία (:)

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας.

Ctrl+ερωτηματικό (;)

Εναλλαγή ανάμεσα στην εμφάνιση τιμών κελιών και τύπων σε ένα φύλλο εργασίας.

Ctrl+βαρεία (`)

Αντιγραφή ενός τύπου από το κελί που βρίσκεται επάνω από το ενεργό κελί, μέσα στο κελί ή τη γραμμή τύπων.

Ctrl+απόστροφος (')

Μετακίνηση των επιλεγμένων κελιών.

Ctrl+X

Αντιγραφή των επιλεγμένων κελιών.

Ctrl+C

Επικόλληση περιεχομένου στο σημείο εισαγωγής, αντικαθιστώντας οποιαδήποτε επιλογή.

Ctrl+V

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Ειδική επικόλληση".

Ctrl+Alt+V

Μετατροπή κειμένου σε πλάγια γραφή ή κατάργηση της μορφοποίησης με πλάγια γραφή.

Ctrl+I ή Ctrl+3

Έντονη γραφή σε κείμενο ή κατάργηση της μορφοποίησης με έντονη γραφή.

Ctrl+B ή Ctrl+2

Υπογράμμιση κειμένου ή κατάργηση της υπογράμμισης.

Ctrl+U ή Ctrl+4

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης διακριτής διαγραφής.

Ctrl+5

Εναλλαγή μεταξύ απόκρυψης αντικειμένων, εμφάνισης αντικειμένων και εμφάνισης συμβόλων κράτησης θέσης για αντικείμενα.

Ctrl+6

Εφαρμογή εξωτερικού περιγράμματος στα επιλεγμένα κελιά.

Ctrl+Shift+εμπορικό "και" (&)

Κατάργηση του εξωτερικού περιγράμματος από τα επιλεγμένα κελιά.

Ctrl+Shift+υπογράμμιση (_)

Εμφάνιση ή απόκρυψη των συμβόλων διάρθρωσης.

Ctrl+8

Χρήση της εντολής "Συμπλήρωση προς τα κάτω" για την αντιγραφή των περιεχομένων και της μορφοποίησης του επάνω κελιού μιας επιλεγμένης περιοχής στα από κάτω κελιά.

Ctrl+D

Εφαρμογή της γενικής μορφής αριθμών.

Ctrl+Shift+σύμβολο περισπωμένης (~)

Εφαρμογή της μορφής νομισματικής μονάδας με δύο δεκαδικά ψηφία (αρνητικοί αριθμοί σε παρένθεση).

Ctrl+Shift+σύμβολο δολαρίου ($)

Εφαρμογή της μορφής ποσοστού χωρίς δεκαδικά ψηφία.

Ctrl+Shift+ποσοστό (%)

Εφαρμογή της επιστημονικής μορφής αριθμών με δύο δεκαδικά ψηφία.

Ctrl+Shift+σύμβολο εκθέτη (^)

Εφαρμογή της μορφής ημερομηνίας με ημέρα, μήνα και έτος.

Ctrl+Shift+σύμβολο αριθμού (#)

Εφαρμογή της μορφής ώρας με ώρα και λεπτά και πμ ή μμ.

Ctrl+Shift+σύμβολο @

Εφαρμογή της μορφής αριθμού με δύο δεκαδικά ψηφία, διαχωριστικό χιλιάδων και το σύμβολο μείον (-) για αρνητικές τιμές.

Ctrl+Shift+θαυμαστικό (!)

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου "Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης".

Ctrl+K

Ορθογραφικός έλεγχος στο ενεργό φύλλο εργασίας ή στην επιλεγμένη περιοχή.

F7

Εμφάνιση των επιλογών "Γρήγορη ανάλυση" για επιλεγμένα κελιά που περιέχουν δεδομένα.

Ctrl+Q

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Δημιουργία πίνακα".

Ctrl+L ή Ctrl+T

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για ενεργοποίηση επιλογών και εκτέλεση ενεργειών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλογή ολόκληρου του φύλλου εργασίας.

Ctrl+A ή Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή του τρέχοντος και του επόμενου φύλλου ενός βιβλίου εργασίας.

Ctrl+Shift+Page Down

Επιλογή του τρέχοντος και του προηγούμενου φύλλου ενός βιβλίου εργασίας.

Ctrl+Shift+Page Up

Επέκταση της επιλογής κελιών κατά ένα κελί.

Shift+πλήκτρο βέλους

Επέκταση της επιλογής κελιών έως το τελευταίο μη κενό κελί της ίδιας στήλης ή γραμμής με αυτήν του ενεργού κελιού ή, αν το επόμενο κελί είναι κενό, έως το επόμενο μη κενό κελί.

Ctrl+Shift+πλήκτρο βέλους

Ενεργοποίηση της λειτουργίας επέκτασης και χρήση των πλήκτρων βέλους για επέκταση μιας επιλογής. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ξανά για απενεργοποίηση.

F8

Προσθήκη ενός μη γειτονικού κελιού ή περιοχής σε μια επιλογή κελιών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

Shift+F8

Έναρξη νέας γραμμής στο ίδιο κελί.

Alt+Enter

Συμπλήρωση της επιλεγμένης περιοχής κελιών με την τρέχουσα καταχώρηση.

Ctrl+Enter

Ολοκλήρωση μιας καταχώρησης σε ένα κελί και επιλογή του προηγούμενου προς τα επάνω κελιού.

Shift+Enter

Επιλογή μιας ολόκληρης στήλης σε ένα φύλλο εργασίας.

Ctrl+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή μιας ολόκληρης γραμμής σε ένα φύλλο εργασίας.

Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή όλων των αντικειμένων σε ένα φύλλο εργασίας, όταν είναι επιλεγμένο ένα αντικείμενο.

Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επέκταση της επιλογής κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

Ctrl+Shift+Home

Επιλογή της τρέχουσας περιοχής, εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων δεύτερη φορά για επιλογή της τρέχουσας περιοχής και των γραμμών σύνοψης που περιέχει. Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων τρίτη φορά για επιλογή ολόκληρου του φύλλου εργασίας.

Ctrl+A ή Ctrl+Shift+Πλήκτρο διαστήματος

Επιλογή της τρέχουσας περιοχής γύρω από το ενεργό κελί ή επιλογή μιας ολόκληρης αναφοράς Συγκεντρωτικού πίνακα.

Ctrl+Shift+αστερίσκος (*)

Επιλογή της πρώτης εντολής του μενού όταν το μενού ή το δευτερεύον μενού είναι ορατό.

Home

Επανάληψη της τελευταίας εντολής ή ενέργειας, αν είναι δυνατό.

Ctrl+Y

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

Ctrl+Z

Αρχή της σελίδας

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για εργασία με δεδομένα, συναρτήσεις και τη γραμμή τύπων

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Επιλέξτε μια ολόκληρη αναφορά Συγκεντρωτικού πίνακα.

Ctrl+Shift+αστερίσκος (*)

Επεξεργασία του ενεργού κελιού και τοποθέτηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος των περιεχομένων του. Εναλλακτικά, εάν η επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη για το κελί, μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στη γραμμή τύπων. Κατά την επεξεργασία ενός τύπου, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας κατάδειξης, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να δημιουργήσετε μια αναφορά.

F2

Ανάπτυξη ή σύμπτυξη της γραμμής τύπων.

Ctrl+Shift+U

Ακύρωση της καταχώρησης στο κελί ή στη γραμμή τύπων.

Esc

Ολοκλήρωση μιας καταχώρησης στη γραμμή τύπων και επιλογή του κελιού από κάτω.

Enter

Μετακίνηση του δρομέα στο τέλος του κειμένου στη γραμμή τύπων.

Ctrl+End

Επιλογή όλου του κειμένου στη γραμμή τύπων από τη θέση του δρομέα έως το τέλος.

Ctrl+Shift+End

Υπολογισμός όλων των φύλλων εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας.

F9

Υπολογισμός του ενεργού φύλλου εργασίας.

Shift+F9

Υπολογισμός όλων των φύλλων εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, ανεξάρτητα αν έχουν αλλάξει από τον τελευταίο υπολογισμό.

Ctrl+Alt+F9

Έλεγχος ανεξάρτητων μεταβλητών και, στη συνέχεια, υπολογισμός όλων των κελιών σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κελιών που δεν έχει σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο να υπολογιστούν.

Ctrl+Alt+Shift+F9

Εμφάνιση του μενού ή του μηνύματος για ένα κουμπί ελέγχου σφαλμάτων.

Alt+Shift+F10

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου "Ορίσματα συνάρτησης" όταν το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στα δεξιά ενός ονόματος συνάρτησης σε έναν τύπο.

Ctrl+A

Εισαγωγή των ονομάτων και των παρενθέσεων ορίσματος όταν το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στα δεξιά του ονόματος συνάρτησης ενός τύπου.

Ctrl+Shift+A

Κλήση της δυνατότητας Γρήγορη συμπλήρωση για την αυτόματη αναγνώριση μοτίβων σε γειτονικές στήλες και συμπλήρωση της τρέχουσας στήλης

Ctrl+E

Εναλλαγή όλων των συνδυασμών απόλυτων και σχετικών αναφορών σε έναν τύπο εάν έχει επιλεχθεί μια αναφορά κελιού ή μια περιοχή.

F4

Εισαγωγή μιας συνάρτησης.

Shift+F3

Αντιγραφή της τιμής από το κελί που βρίσκεται επάνω από το ενεργό κελί, μέσα στο κελί ή τη γραμμή τύπων.

Ctrl+Shift+απλά εισαγωγικά (")

Δημιουργία ενός ενσωματωμένου γραφήματος με δεδομένα της τρέχουσας περιοχής.

Alt+F1

Δημιουργία ενός γραφήματος με δεδομένα της τρέχουσας περιοχής σε ξεχωριστό φύλλο γραφήματος.

F11

Ορισμός ενός ονόματος για χρήση σε αναφορές.

Alt+M, M, D

Επικόλληση ενός ονόματος από το παράθυρο διαλόγου "Επικόλληση ονόματος" (εάν έχουν οριστεί ονόματα στο βιβλίο εργασίας).

F3

Μετακίνηση στο πρώτο πεδίο της επόμενης εγγραφής μιας φόρμας δεδομένων.

Enter

Δημιουργία, εκτέλεση, επεξεργασία ή διαγραφή μιας μακροεντολής.

Alt+F8

Άνοιγμα του προγράμματος επεξεργασίας Microsoft Visual Basic For Applications.

Alt+F11

Αρχή της σελίδας

Πλήκτρα λειτουργιών

Πλήκτρο

Περιγραφή

F1

 • Μόνο F1: εμφανίζει το παράθυρο εργασιών Βοήθεια για το Excel.

 • Ctrl+F1: εμφάνιση ή απόκρυψη της κορδέλας.

 • Alt+F1: δημιουργεί ένα ενσωματωμένο γράφημα των δεδομένων της τρέχουσας περιοχής.

 • Alt+Shift+F1: εισάγει ένα νέο φύλλο εργασίας.

F2

 • Μόνο F2: επεξεργασία του ενεργού κελιού και τοποθέτηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος των περιεχομένων του. Εναλλακτικά, εάν η επεξεργασία είναι απενεργοποιημένη για το κελί, μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στη γραμμή τύπων. Κατά την επεξεργασία ενός τύπου, ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας κατάδειξης, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα βέλους για να δημιουργήσετε μια αναφορά.

 • Shift+F2: προσθήκη ή επεξεργασία ενός σχολίου κελιού.

 • Ctrl+F2: εμφανίζει την περιοχή προεπισκόπησης εκτύπωσης στην καρτέλα Εκτύπωση στην Προβολή Backstage.

F3

 • Μόνο F3: εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Επικόλληση ονόματος. Διαθέσιμο μόνο εάν έχουν οριστεί ονόματα στο βιβλίο εργασίας.

 • Shift+F3: εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης.

F4

 • Μόνο F4: επαναλαμβάνει την τελευταία εντολή ή ενέργεια, αν είναι δυνατό.

  Όταν είναι επιλεγμένη μια αναφορά κελιού ή μια περιοχή σε έναν τύπο, με το πλήκτρο F4 γίνεται κυκλική εναλλαγή όλων των διάφορων συνδυασμών απόλυτων και σχετικών αναφορών.

 • Ctrl+F4: κλείνει το παράθυρο του επιλεγμένου βιβλίου εργασίας.

 • Alt+F4: κλείνει το Excel.

F5

 • Μόνο F5: εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Μετάβαση σε.

 • Ctrl+F5: επαναφορά του μεγέθους του παραθύρου του επιλεγμένου βιβλίου εργασίας.

F6

 • Μόνο F6: εναλλαγή μεταξύ του φύλλου εργασίας, της κορδέλας, του παραθύρου εργασιών και των στοιχείων ελέγχου ζουμ. Σε ένα φύλλο εργασίας που έχει διαιρεθεί, το πλήκτρο F6 περιλαμβάνει τα διαιρεμένα τμήματα παραθύρου κατά την εναλλαγή μεταξύ των τμημάτων παραθύρου και της περιοχής της κορδέλας.

 • Shift+F6: εναλλαγή μεταξύ του φύλλου εργασίας, των στοιχείων ελέγχου ζουμ, του παραθύρου εργασιών και της κορδέλας.

 • Ctrl+F6: μετακίνηση στο επόμενο παράθυρο βιβλίου εργασίας όταν είναι ανοιχτά περισσότερα από ένα παράθυρα βιβλίου εργασίας.

F7

 • Μόνο F7: ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος για τον έλεγχο της ορθογραφίας στο ενεργό φύλλο εργασίας ή στην επιλεγμένη περιοχή.

 • Ctrl+F7: εκτελεί την εντολή Μετακίνηση στο παράθυρο του βιβλίου εργασίας όταν δεν είναι μεγιστοποιημένο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το παράθυρο και όταν τελειώσετε πατήστε το πλήκτρο Enter ή πατήστε το πλήκτρο Esc για ακύρωση.

F8

 • Μόνο F8: ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία επέκτασης. Στη λειτουργία επέκτασης, εμφανίζεται η ένδειξη Εκτεταμένη επιλογή στη γραμμή κατάστασης και τα πλήκτρα βέλους επεκτείνουν την επιλογή.

 • Με τη συντόμευση SHIFT+F8 δίνεται η δυνατότητα προσθήκης ενός μη συνεχόμενου κελιού ή περιοχής σε μια επιλογή κελιών, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

 • CTRL + F8: εκτελεί την εντολή "Μέγεθος" όταν ένα βιβλίο εργασίας δεν είναι μεγιστοποιημένο.

 • Alt+F8: εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου "Μακροεντολές" για τη δημιουργία, την εκτέλεση, την επεξεργασία ή τη διαγραφή μιας μακροεντολής.

F9

 • Μόνο F9: υπολογισμός όλων των φύλλων εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας.

 • Shift+F9: υπολογισμός του ενεργού φύλλου εργασίας.

 • Ctrl+Alt+F9: υπολογισμός όλων των φύλλων εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, ανεξάρτητα από το αν έχουν αλλάξει από τον τελευταίο υπολογισμό.

 • Ctrl+Alt+Shift+F9: επαναλαμβάνει τον έλεγχο των εξαρτημένων τύπων και, στη συνέχεια, υπολογίζει όλα τα κελιά σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κελιών που δεν έχει σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο να υπολογιστούν.

 • Ctrl+F9: ελαχιστοποιεί ένα παράθυρο βιβλίου εργασίας σε εικονίδιο.

F10

 • Μόνο F10: ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις συμβουλές πλήκτρων. (Με το πλήκτρο Alt κάνετε το ίδιο.)

 • Shift+F10: εμφανίζει το μενού συντόμευσης ενός επιλεγμένου στοιχείου.

 • Alt+Shift+F10: εμφανίζει το μενού ή το μήνυμα για ένα κουμπί ελέγχου σφαλμάτων.

 • Ctrl+F10: μεγιστοποίηση ή επαναφορά του επιλεγμένου παραθύρου βιβλίου εργασίας.

F11

 • Μόνο F11: δημιουργεί ένα γράφημα των δεδομένων της τρέχουσας περιοχής σε ξεχωριστό φύλλο με όνομα "Γράφημα".

 • Shift+F11: εισάγει ένα νέο φύλλο εργασίας.

 • Alt+F11: ανοίγει το πρόγραμμα επεξεργασίας της Microsoft Visual Basic, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε μια μακροεντολή χρησιμοποιώντας τη VBA (Visual Basic for Applications).

F12

 • Μόνο F12: εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

Αρχή της σελίδας

Άλλα χρήσιμα πλήκτρα συντόμευσης

Πλήκτρο

Περιγραφή

Alt

 • Εμφάνιση των Συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης (νέες συντομεύσεις) στην Κορδέλα.

Για παράδειγμα,

 • Alt, Θ, Ι: αλλάζει την προβολή του φύλλου εργασίας σε Διάταξη σελίδας.

 • Alt, Θ, ΠΚ: αλλάζει την προβολή του φύλλου εργασίας σε Κανονική προβολή.

 • Alt, Θ, Γ: αλλάζει την προβολή του φύλλου εργασίας σε Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας.

Πλήκτρα βέλους

 • Εκτελούν μετακίνηση προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά κατά ένα κελί, σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Με τη συντόμευση Ctrl+πλήκτρο βέλους γίνεται μετακίνηση στο τέλος για την τρέχουσα περιοχή δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Με τη συντόμευση Shift+πλήκτρο βέλους γίνεται επέκταση της επιλογής κελιών κατά ένα κελί.

 • Με τη συντόμευση Ctrl+Shift+πλήκτρο βέλους γίνεται επέκταση της επιλογής κελιών έως το τελευταίο μη κενό κελί της ίδιας στήλης ή γραμμής με αυτήν του ενεργού κελιού ή, αν το επόμενο κελί είναι κενό, γίνεται επέκταση της επιλογής έως το επόμενο μη κενό κελί.

 • Με το αριστερό ή το δεξιό βέλος γίνεται επιλογή της καρτέλας στα αριστερά ή στα δεξιά όταν είναι επιλεγμένη η κορδέλα. Όταν είναι ανοιχτό ή επιλεγμένο ένα υπομενού, αυτά τα πλήκτρα βέλους κάνουν εναλλαγή μεταξύ του κύριου μενού και του υπομενού. Όταν είναι επιλεγμένη μια καρτέλα της Κορδέλας, αυτά τα πλήκτρα πραγματοποιούν μετακίνηση στα κουμπιά της καρτέλας.

 • Με το κάτω ή το επάνω βέλος γίνεται επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης εντολής, όταν είναι ανοιχτό ένα μενού ή υπομενού. Με επιλεγμένη μια καρτέλα της κορδέλας, τα πλήκτρα αυτά πραγματοποιούν μετακίνηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, στην ομάδα καρτέλας.

 • Σε ένα παράθυρο διαλόγου, τα πλήκτρα βέλους πραγματοποιούν μετακίνηση μεταξύ των επιλογών μιας ανοιχτής αναπτυσσόμενης λίστας ή μεταξύ των επιλογών μιας ομάδας επιλογών.

 • Το κάτω βέλος ή η συντόμευση Alt+κάτω βέλος ανοίγουν μια επιλεγμένη αναπτυσσόμενη λίστα.

Backspace

 • Διαγράφει ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά, στη γραμμή τύπων.

 • Καταργεί, επίσης, τα περιεχόμενα του ενεργού κελιού.

 • Σε λειτουργία επεξεργασίας κελιού, διαγράφει το χαρακτήρα στα αριστερά του σημείου εισαγωγής.

Delete

 • Διαγράφει τα περιεχόμενα του κελιού (δεδομένα και τύπους) από επιλεγμένα κελιά, χωρίς να επηρεαστούν οι μορφοποιήσεις ή τα σχόλια των κελιών.

 • Σε λειτουργία επεξεργασίας κελιού, διαγράφει το χαρακτήρα που βρίσκεται στα δεξιά του σημείου εισαγωγής.

End

 • Το πλήκτρο End ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία τερματισμού. Στη λειτουργία τερματισμού, μπορείτε να πατήσετε ένα πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε στο επόμενο μη κενό κελί στην ίδια στήλη ή γραμμή με το ενεργό κελί. Η λειτουργία τερματισμού απενεργοποιείται αυτόματα μετά το πάτημα του πλήκτρου βέλους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει End ξανά πριν πατήσετε το επόμενο πλήκτρο βέλους. Η λειτουργία τερματισμού εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι ενεργοποιημένη.

 • Εάν τα κελιά είναι κενά, το πάτημα του End ακολουθούμενο από ένα πλήκτρο βέλους μετακινεί το δρομέα στο τελευταίο κελί της γραμμής ή της στήλης.

 • Επίσης, το πλήκτρο End επιλέγει την τελευταία εντολή ενός μενού όταν το μενού ή το υπομενού είναι ορατό.

 • Με τη συντόμευση Ctrl+End γίνεται μετακίνηση στο τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας, στην τελευταία προς τα κάτω χρησιμοποιούμενη γραμμή της τελευταίας προς τα δεξιά χρησιμοποιούμενης στήλης. Εάν ο δρομέας βρίσκεται στη γραμμή τύπων, ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+End μετακινεί το δρομέα στο τέλος του κειμένου.

 • Με τη συντόμευση Ctrl+Shift+End επεκτείνεται η επιλογή των κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία). Εάν ο δρομέας βρίσκεται στη γραμμή τύπων, ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+Shift+End επιλέγει ολόκληρο το κείμενο στη γραμμή τύπων, από τη θέση του δρομέα μέχρι το τέλος — αυτό δεν επηρεάζει το ύψος της γραμμής τύπων.

Enter

 • Ολοκληρώνει μια καταχώρηση κελιού από το κελί ή τη γραμμή τύπων και επιλέγει το από κάτω κελί (από προεπιλογή).

 • Σε μια φόρμα δεδομένων, πραγματοποιεί μετακίνηση στο πρώτο πεδίο της επόμενης εγγραφής.

 • Ανοίγει ένα επιλεγμένο μενού (πατήστε F10 για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή μενού) ή εκτελεί την ενέργεια μιας επιλεγμένης εντολής.

 • Σε ένα παράθυρο διαλόγου, εκτελεί την ενέργεια του κουμπιού της προεπιλεγμένης εντολής στο παράθυρο διαλόγου (το κουμπί με το έντονο περίγραμμα, το οποίο είναι συνήθως το κουμπί OK).

 • Η συντόμευση Alt+Enter πραγματοποιεί έναρξη νέας γραμμής στο ίδιο κελί.

 • Η συντόμευση Ctrl+Enter συμπληρώνει την επιλεγμένη περιοχή κελιών με την τρέχουσα καταχώρηση.

 • Η συντόμευση Shift+Enter ολοκληρώνει την καταχώρηση σε ένα κελί και επιλέγει το προηγούμενο προς τα επάνω κελί.

Esc

 • Ακυρώνει την καταχώρηση στο κελί ή στη γραμμή τύπων.

 • Κλείνει επίσης ένα ανοιχτό μενού ή υπομενού, παράθυρο διαλόγου ή παράθυρο μηνύματος.

 • Επίσης, κλείνει τη λειτουργία πλήρους οθόνης, όταν έχει εφαρμοστεί αυτή η λειτουργία και επιστρέφει στην κανονική λειτουργία οθόνης, για να εμφανιστεί ξανά η Κορδέλα και η γραμμή κατάστασης.

Home

 • Πραγματοποιεί μετακίνηση στην αρχή μιας σειράς σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Πραγματοποιεί μετακίνηση στο κελί που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου όταν είναι επιλεγμένο το Scroll Lock.

 • Επιλέγει την πρώτη εντολή του μενού όταν το μενού ή το υπομενού είναι ορατό.

 • Η συντόμευση Ctrl+Home πραγματοποιεί μετακίνηση στην αρχή ενός φύλλου εργασίας.

 • Η συντόμευση Ctrl+Shift+Home πραγματοποιεί επέκταση της επιλογής κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

Page Down

 • Πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα κάτω σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Η συντόμευση Alt+Page Down πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα δεξιά σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Η συντόμευση Ctrl+Page Down πραγματοποιεί μετακίνηση στο επόμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

 • Η συντόμευση Ctrl+Shift+Page Down επιλέγει το τρέχον και το επόμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Page Up

 • Πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα επάνω σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Η συντόμευση Alt+Page Up πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα αριστερά σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Η συντόμευση Ctrl+Page Up πραγματοποιεί μετακίνηση στο προηγούμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

 • Η συντόμευση Ctrl+Shift+Page Up επιλέγει το τρέχον και το προηγούμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Πλήκτρο διαστήματος

 • Σε ένα παράθυρο διαλόγου, εκτελεί την ενέργεια του επιλεγμένου κουμπιού ή επιλέγει ή καταργεί ένα πλαίσιο ελέγχου.

 • Η συντόμευση Ctrl+πλήκτρο διαστήματος επιλέγει μια ολόκληρη στήλη σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Η συντόμευση Shift+πλήκτρο διαστήματος επιλέγει μια ολόκληρη γραμμή σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Η συντόμευση Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος επιλέγει ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

 • Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, η συντόμευση Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος επιλέγει την τρέχουσα περιοχή. Με το πάτημα της συντόμευσης Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος για δεύτερη φορά επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή και οι γραμμές σύνοψης που περιέχει. Με το πάτημα της συντόμευσης Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος για τρίτη φορά επιλέγεται ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

 • Κατά την επιλογή ενός αντικειμένου, ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος επιλέγει όλα τα αντικείμενα ενός φύλλου εργασίας.

 • Η συντόμευση Alt+πλήκτρο διαστήματος εμφανίζει το μενού Έλεγχος του παραθύρου του Excel.

Tab

 • Πραγματοποιεί μετακίνηση στο επόμενο κελί δεξιά, σε ένα φύλλο εργασίας.

 • Πραγματοποιεί μετακίνηση μεταξύ κελιών που δεν είναι κλειδωμένα σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

 • Πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών ενός παραθύρου διαλόγου.

 • Η συντόμευση Shift+Tab πραγματοποιεί μετακίνηση στο προηγούμενο κελί ενός φύλλου εργασίας ή στην προηγούμενη επιλογή ενός παραθύρου διαλόγου.

 • Η συντόμευση Ctrl+Tab πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

 • Η συντόμευση Ctrl+Shift+Tab πραγματοποιεί μετακίνηση στην προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

Αρχή της σελίδας

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, τα πλήκτρα λειτουργιών και ορισμένα άλλα κοινά πλήκτρα συντόμευσης για το Excel 2013. Περιλαμβάνει επίσης τις συντομεύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πρόσβαση στην κορδέλα.

Συμβουλή: Για να έχετε αυτό το υλικό αναφοράς διαθέσιμο κατά την εργασία σας, μπορείτε να εκτυπώσετε αυτό το θέμα. Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πατήστε τη συντόμευση CTRL+P.

Σημείωση: Εάν μια ενέργεια που χρησιμοποιείτε συχνά δεν έχει πλήκτρο συντόμευσης, μπορείτε να καταγράψετε μια μακροεντολή για να δημιουργήσετε ένα.

Πρόσβαση στην κορδέλα μέσω του πληκτρολογίου

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την κορδέλα, οι πληροφορίες στην ενότητα αυτή μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το μοντέλο συντομεύσεων πληκτρολογίου της κορδέλας. Η κορδέλα διαθέτει νέες συντομεύσεις, που ονομάζονται Συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης, τις οποίες μπορείτε να εμφανίσετε πατώντας το πλήκτρο Alt.

Για να εμφανίσετε μια καρτέλα στην κορδέλα, πατήστε το πλήκτρο για την καρτέλα, για παράδειγμα, πατήστε το γράμμα Ζ για την καρτέλα Εισαγωγή ή το Γ για την καρτέλα Τύποι. Με την ενέργεια αυτή, εμφανίζονται όλες οι κάρτες συμβουλής πλήκτρου συντόμευσης για τα κουμπιά αυτής της καρτέλας, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο κουμπί που θέλετε.

Συντομεύσεις κορδέλας για το Excel 2013

Γιατί εξακολουθούν να λειτουργούν οι παλιές μου συντομεύσεις;

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που ξεκινούν με Ctrl εξακολουθούν να ισχύουν και στο Microsoft Excel 2013. Για παράδειγμα, η συντόμευση Ctrl+C εξακολουθεί να πραγματοποιεί αντιγραφή στο πρόχειρο και η συντόμευση Ctrl+V εξακολουθεί να πραγματοποιεί επικόλληση από το πρόχειρο.

Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν οι περισσότερες από τις παλιές συντομεύσεις μενού Alt+. Ωστόσο, πρέπει να θυμάστε ακριβώς τη συντόμευση, καθώς δεν υπάρχουν υπενθυμίσεις στην οθόνη για τα γράμματα που πρέπει να πατήσετε. Για παράδειγμα, δοκιμάστε να πατήσετε το πλήκτρο Alt και, στη συνέχεια, πατήστε ένα από τα παλιά πλήκτρα μενού E (Επεξεργασία), V (Προβολή), I (εισαγωγή) και ούτω καθεξής. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο πλαίσιο που σας ενημερώνει ότι χρησιμοποιείτε ένα πλήκτρο πρόσβασης από παλαιότερη έκδοση του Microsoft Office. Εάν γνωρίζετε ολόκληρη την ακολουθία πλήκτρων, εισαγάγετέ την και ενεργοποιήστε την εντολή. Εάν δεν γνωρίζετε την ακολουθία, πατήστε Esc και χρησιμοποιήστε τις κάρτες Συμβουλής πλήκτρου.

Πλήκτρα συντόμευσης με συνδυασμό του πλήκτρου Ctrl

Πλήκτρο

Περιγραφή

Ctrl+PgDn

Μετάβαση στην επόμενη προς τα δεξιά καρτέλα φύλλου εργασίας.

Ctrl+PgUp

Μετάβαση στην επόμενη προς τα αριστερά καρτέλα φύλλου εργασίας.

Ctrl+Shift+&

Εφαρμογή εξωτερικού περιγράμματος στα επιλεγμένα κελιά.

Ctrl+Shift+_

Κατάργηση του εξωτερικού περιγράμματος από τα επιλεγμένα κελιά.

Ctrl+Shift+~

Εφαρμογή της γενικής μορφής αριθμών.

Ctrl+Shift+$

Εφαρμογή της μορφής νομισματικής μονάδας με δύο δεκαδικά ψηφία (αρνητικοί αριθμοί με κόκκινο χρώμα).

Ctrl+Shift+%

Εφαρμογή της μορφής ποσοστού χωρίς δεκαδικά ψηφία.

Ctrl+Shift+^

Εφαρμογή της επιστημονικής μορφής αριθμών με δύο δεκαδικά ψηφία.

Ctrl+Shift+#

Εφαρμογή της μορφής ημερομηνίας με ημέρα, μήνα και έτος.

Ctrl+Shift+@

Εφαρμογή της μορφής ώρας με ώρα και λεπτά και πμ ή μμ.

Ctrl+Shift+!

Εφαρμογή της μορφής αριθμού με δύο δεκαδικά ψηφία, διαχωριστικό χιλιάδων και το σύμβολο μείον (-) για αρνητικές τιμές.

Ctrl+Shift+*

Επιλογή της τρέχουσας περιοχής γύρω από το ενεργό κελί (η περιοχή δεδομένων που περικλείεται από κενές γραμμές και κενές στήλες).

Σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιλέγεται ολόκληρη η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

Ctrl+Shift+:

Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.

Ctrl+Shift+"

Αντιγραφή της τιμής από το κελί που βρίσκεται επάνω από το ενεργό κελί, μέσα στο κελί ή τη γραμμή τύπων.

Ctrl+Shift+Συν (+)

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή κελιών για την εισαγωγή κενών κελιών.

Ctrl+Μείον (-)

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Διαγραφή για τη διαγραφή των επιλεγμένων κελιών.

Ctrl+;

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας.

Ctrl+`

Εναλλαγή ανάμεσα στην εμφάνιση τιμών κελιών και την εμφάνιση τύπων σε ένα φύλλο εργασίας.

Ctrl+'

Αντιγραφή ενός τύπου από το κελί που βρίσκεται επάνω από το ενεργό κελί, μέσα στο κελί ή τη γραμμή τύπων.

Ctrl+1

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

Ctrl+2

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης με έντονη γραφή.

Ctrl+3

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης με πλάγια γραφή.

Ctrl+4

Εφαρμογή ή κατάργηση της υπογράμμισης.

Ctrl+5

Εφαρμογή ή κατάργηση της διακριτής διαγραφής.

Ctrl+6

Εναλλαγή μεταξύ απόκρυψης και εμφάνισης αντικειμένων.

Ctrl+8

Εμφάνιση ή απόκρυψη των συμβόλων διάρθρωσης.

Ctrl+9

Απόκρυψη των επιλεγμένων γραμμών.

Ctrl+0

Απόκρυψη των επιλεγμένων στηλών.

Ctrl+A

Επιλογή ολόκληρου του φύλλου εργασίας.

Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, η συντόμευση Ctrl+A επιλέγει την τρέχουσα περιοχή. Εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

Όταν το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στα δεξιά ενός ονόματος συνάρτησης σε έναν τύπο, εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+A γίνεται εισαγωγή των ονομάτων και των παρενθέσεων ορίσματος όταν το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στα δεξιά του ονόματος συνάρτησης ενός τύπου.

Ctrl+B

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης με έντονη γραφή.

Ctrl+C

Αντιγραφή των επιλεγμένων κελιών.

Ctrl+D

Χρήση της εντολής Συμπλήρωση προς τα κάτω για την αντιγραφή των περιεχομένων και της μορφοποίησης του επάνω κελιού μιας επιλεγμένης περιοχής στα από κάτω κελιά.

Ctrl+E

Κλήση της δυνατότητας Γρήγορη συμπλήρωση για την αυτόματη αναγνώριση μοτίβων σε γειτονικές στήλες και συμπλήρωση της τρέχουσας στήλης

Ctrl+F

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, με επιλεγμένη την καρτέλα Εύρεση.

Ο συνδυασμός πλήκτρων Shift+F5 εμφανίζει, επίσης, αυτήν την καρτέλα, ενώ ο συνδυασμός πλήκτρων Shift+F4 επαναλαμβάνει την τελευταία ενέργεια Εύρεσης.

Ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+Shift+F ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών με επιλεγμένη την καρτέλα Γραμματοσειρά.

Ctrl+G

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Μετάβαση σε.

Το πλήκτρο F5 εμφανίζει, επίσης, αυτό το παράθυρο διαλόγου.

Ctrl+H

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, με επιλεγμένη την καρτέλα Αντικατάσταση.

Ctrl+I

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης με πλάγια γραφή.

Ctrl+K

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης για τη δημιουργία υπερ-συνδέσεων ή του παραθύρου διαλόγου Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης για επιλεγμένες υπάρχουσες υπερ-συνδέσεις.

Ctrl+L

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία πίνακα.

Ctrl+N

Δημιουργία νέου, κενού βιβλίου εργασίας.

Ctrl+O

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα για το άνοιγμα ή την εύρεση ενός αρχείου.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+O γίνεται επιλογή όλων των κελιών που περιέχουν σχόλια.

Ctrl+P

Εμφάνιση της καρτέλας Εκτύπωση στο Προβολή Backstage του Microsoft Office.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+P ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών με επιλεγμένη την καρτέλα Γραμματοσειρά.

Ctrl+Q

Εμφανίζει τις επιλογές Γρήγορη ανάλυση για τα δεδομένα σας όταν έχετε κελιά που περιέχουν δεδομένα που έχετε επιλέξει.

Ctrl+R

Χρήση της εντολής Συμπλήρωση προς τα δεξιά για την αντιγραφή των περιεχομένων και της μορφοποίησης του πρώτου από αριστερά κελιού μιας επιλεγμένης περιοχής στα κελιά που βρίσκονται στα δεξιά.

Ctrl+S

Αποθήκευση του ενεργού αρχείου με το τρέχον όνομα, θέση και μορφή αρχείου.

Ctrl+T

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία πίνακα.

Ctrl+U

Εφαρμογή ή κατάργηση της υπογράμμισης.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+U γίνεται εναλλαγή μεταξύ της ανάπτυξης και της σύμπτυξης της γραμμής τύπων.

Ctrl+V

Εισαγωγή των περιεχομένων του Πρόχειρου στο σημείο εισαγωγής και αντικατάσταση τυχόν επιλογής. Είναι διαθέσιμο μόνο μετά την αποκοπή ή την αντιγραφή αντικειμένων, κειμένου ή περιεχομένων κελιών.

Με το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Alt+V εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση. Είναι διαθέσιμο μόνο μετά την αποκοπή ή την αντιγραφή αντικειμένων, κειμένου ή περιεχομένων κελιών σε ένα φύλλο εργασίας ή σε ένα άλλο πρόγραμμα.

Ctrl+W

Κλείσιμο του παραθύρου του επιλεγμένου βιβλίου εργασίας.

Ctrl+X

Αποκοπή των επιλεγμένων κελιών.

Ctrl+Y

Επαναλαμβάνει την τελευταία εντολή ή ενέργεια, αν είναι δυνατό.

Ctrl+Z

Χρήση της εντολής Αναίρεση για την αναίρεση της τελευταίας εντολής ή για τη διαγραφή της τελευταίας καταχώρησης που πληκτρολογήσατε.

Συμβουλή: Οι συνδυασμοί του πλήκτρου Ctrl, Ctrl+J και Ctrl+M είναι προς το παρόν μη αντιστοιχισμένες συντομεύσεις.

Αρχή της σελίδας

Πλήκτρα λειτουργιών

Πλήκτρο

Περιγραφή

F1

Εμφάνιση του παραθύρου εργασιών Βοήθεια για το Excel.

Η συντόμευση Ctrl+F1 πραγματοποιεί εμφάνιση ή απόκρυψη της κορδέλας.

Η συντόμευση Alt+F1 δημιουργεί ένα ενσωματωμένο γράφημα με δεδομένα της τρέχουσας περιοχής.

Η συντόμευση Alt+Shift+F1 εισάγει ένα νέο φύλλο εργασίας.

F2

Επεξεργασία του ενεργού κελιού και τοποθέτηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος των περιεχομένων του κελιού. Επίσης, μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στη γραμμή τύπων όταν η επεξεργασία σε ένα κελί είναι απενεργοποιημένη.

Η συντόμευση Shift+F2 πραγματοποιεί προσθήκη ή επεξεργασία σχολίου ενός κελιού.

Η συντόμευση Ctrl+F2 εμφανίζει την περιοχή προεπισκόπησης εκτύπωσης στην καρτέλα Εκτύπωση στο Προβολή Backstage.

F3

Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Επικόλληση ονόματος. Διαθέσιμο μόνο εάν έχουν οριστεί ονόματα στο βιβλίο εργασίας (καρτέλα Τύποι, ομάδα Καθορισμένα ονόματα, Ορισμός ονόματος).

Η συντόμευση Shift+F3 εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης.

F4

Επαναλαμβάνει την τελευταία εντολή ή ενέργεια, αν είναι δυνατό.

Όταν σε έναν τύπο επιλεχθεί μια αναφορά κελιού ή μια περιοχή, με το πλήκτρο F4 μπορείτε να εναλλάξετε όλους τους διάφορους συνδυασμούς απόλυτων και σχετικών αναφορών.

Η συντόμευση Ctrl+F4 κλείνει το παράθυρο του επιλεγμένου βιβλίου εργασίας.

Η συντόμευση Alt+F4 κλείνει το Excel.

F5

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Μετάβαση σε.

Η συντόμευση Ctrl+F5 πραγματοποιεί επαναφορά του μεγέθους του παραθύρου του επιλεγμένου βιβλίου εργασίας.

F6

Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ του φύλλου εργασίας, της κορδέλας, του παραθύρου εργασιών και των στοιχείων ελέγχου ζουμ. Σε ένα φύλλο εργασίας που έχει διαιρεθεί (μενού Προβολή, εντολή Διαχείριση αυτού του παραθύρου, Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου, εντολή Διαίρεση παραθύρου), το πλήκτρο F6 περιλαμβάνει όλα τα διαιρεμένα τμήματα παραθύρου κατά την εναλλαγή μεταξύ των τμημάτων παραθύρου και της περιοχής της κορδέλας.

Η συντόμευση Shift+F6 πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ του φύλλου εργασίας, των στοιχείων ελέγχου ζουμ, του παραθύρου εργασιών και της κορδέλας.

Η συντόμευση Ctrl+F6 πραγματοποιεί μετακίνηση στο επόμενο παράθυρο βιβλίου εργασίας όταν είναι ανοιχτά περισσότερα από ένα παράθυρα βιβλίου εργασίας.

F7

Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος για τον έλεγχο της ορθογραφίας του ενεργού φύλλου εργασίας ή της επιλεγμένης περιοχής.

Η συντόμευση Ctrl+F7 εκτελεί την εντολή Μετακίνηση όταν ένα παράθυρο βιβλίου εργασίας δεν είναι μεγιστοποιημένο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το παράθυρο και όταν τελειώσετε πατήστε το πλήκτρο Enter ή πατήστε το πλήκτρο Esc για ακύρωση.

F8

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία επέκτασης. Στη λειτουργία επέκτασης, εμφανίζεται η ένδειξη Εκτεταμένη επιλογή στη γραμμή κατάστασης και τα πλήκτρα βέλους επεκτείνουν την επιλογή.

Η συντόμευση Shift+F8 σάς προσφέρει τη δυνατότητα προσθήκης ενός μη γειτονικού κελιού ή περιοχής σε μια επιλογή κελιών, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

Η συντόμευση Ctrl+F8 εκτελεί την εντολή Μέγεθος (στο μενού Έλεγχος του παραθύρου του βιβλίου εργασίας) όταν το βιβλίο εργασίας δεν είναι μεγιστοποιημένο.

Η συντόμευση Alt+F8 εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Μακροεντολές για τη δημιουργία, την εκτέλεση, την επεξεργασία ή τη διαγραφή μιας μακροεντολής.

F9

Υπολογίζει όλα τα φύλλα εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας.

Η συντόμευση Shift+F9 υπολογίζει το ενεργό φύλλο εργασίας.

Η συντόμευση Ctrl+Alt+F9 υπολογίζει όλα τα φύλλα εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, ανεξάρτητα αν έχουν αλλάξει από τον τελευταίο υπολογισμό.

Η συντόμευση Ctrl+Alt+Shift+F9 επαναλαμβάνει τον έλεγχο ανεξάρτητων μεταβλητών και, στη συνέχεια, τον υπολογισμό όλων των κελιών σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κελιών που δεν έχει σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο να υπολογιστούν.

Η συντόμευση Ctrl+F9 ελαχιστοποιεί ένα παράθυρο βιβλίου εργασίας σε εικονίδιο.

F10

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης. (Με το πλήκτρο Alt κάνετε ακριβώς το ίδιο.)

Η συντόμευση Shift+F10 εμφανίζει το μενού συντόμευσης ενός επιλεγμένου στοιχείου.

Η συντόμευση Alt+Shift+F10 εμφανίζει το μενού ή το μήνυμα για ένα κουμπί ελέγχου σφαλμάτων.

Η συντόμευση Ctrl+F10 πραγματοποιεί μεγιστοποίηση ή ανάκτηση του επιλεγμένου παραθύρου βιβλίου εργασίας.

F11

Δημιουργεί ένα γράφημα των δεδομένων της τρέχουσας περιοχής σε ξεχωριστό φύλλο "Γράφημα".

Η συντόμευση Shift+F11 εισάγει ένα νέο φύλλο εργασίας.

Η συντόμευση Alt+F11 ανοίγει το πρόγραμμα επεξεργασίας της Microsoft Visual Basic, στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε μια μακροεντολή, χρησιμοποιώντας τη VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως.

Αρχή της σελίδας

Άλλες χρήσιμες συντομεύσεις

Πλήκτρο

Περιγραφή

Alt

Εμφάνιση των συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης (νέες συντομεύσεις) στην κορδέλα.

Για παράδειγμα,

Alt, Θ, Ι: αλλάζει την προβολή του φύλλου εργασίας σε Διάταξη σελίδας.

Alt, Θ, ΠΚ: αλλάζει την προβολή του φύλλου εργασίας σε Κανονική προβολή.

Alt, Θ, Γ: αλλάζει την προβολή του φύλλου εργασίας σε Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας.

Πλήκτρα βέλους

Εκτελούν μετακίνηση προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά κατά ένα κελί, σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση Ctrl+πλήκτρο βέλους γίνεται μετακίνηση στο τέλος για την τρέχουσα περιοχή δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση Shift+πλήκτρο βέλους γίνεται επέκταση της επιλογής κελιών κατά ένα κελί.

Με τη συντόμευση Ctrl+Shift+πλήκτρο βέλους γίνεται επέκταση της επιλογής κελιών έως το τελευταίο μη κενό κελί της ίδιας στήλης ή γραμμής με αυτήν του ενεργού κελιού ή, αν το επόμενο κελί είναι κενό, γίνεται επέκταση της επιλογής έως το επόμενο μη κενό κελί.

Με το αριστερό ή με το δεξιό βέλος γίνεται επιλογή της καρτέλας στα αριστερά ή στα δεξιά όταν είναι επιλεγμένη η κορδέλα. Όταν είναι ανοιχτό ή επιλεγμένο ένα υπομενού, αυτά τα πλήκτρα βέλους κάνουν εναλλαγή μεταξύ του κύριου μενού και του υπομενού. Όταν είναι επιλεγμένη μια καρτέλα της Κορδέλας, αυτά τα πλήκτρα πραγματοποιούν μετακίνηση στα κουμπιά της καρτέλας.

Με το κάτω ή το επάνω βέλος γίνεται επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης εντολής, όταν είναι ανοιχτό ένα μενού ή υπομενού. Με επιλεγμένη μια καρτέλα της κορδέλας, τα πλήκτρα αυτά πραγματοποιούν μετακίνηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω, στην ομάδα καρτέλας.

Σε ένα παράθυρο διαλόγου, τα πλήκτρα βέλους πραγματοποιούν μετακίνηση μεταξύ των επιλογών μιας ανοιχτής αναπτυσσόμενης λίστας ή μεταξύ των επιλογών μιας ομάδας επιλογών.

Το κάτω βέλος ή η συντόμευση Alt+κάτω βέλος ανοίγουν μια επιλεγμένη αναπτυσσόμενη λίστα.

Backspace

Διαγράφει ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά, στη γραμμή τύπων.

Καταργεί, επίσης, τα περιεχόμενα του ενεργού κελιού.

Σε λειτουργία επεξεργασίας κελιού, διαγράφει το χαρακτήρα στα αριστερά του σημείου εισαγωγής.

Delete

Διαγράφει τα περιεχόμενα του κελιού (δεδομένα και τύπους) από επιλεγμένα κελιά, χωρίς να επηρεαστούν οι μορφοποιήσεις ή τα σχόλια των κελιών.

Σε λειτουργία επεξεργασίας κελιού, διαγράφει το χαρακτήρα που βρίσκεται στα δεξιά του σημείου εισαγωγής.

End

Το πλήκτρο End ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία τερματισμού. Στη λειτουργία τερματισμού, μπορείτε να πατήσετε ένα πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε στο επόμενο μη κενό κελί στην ίδια στήλη ή γραμμή με το ενεργό κελί. Η λειτουργία τερματισμού απενεργοποιείται αυτόματα μετά το πάτημα του πλήκτρου βέλους. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει End ξανά πριν πατήσετε το επόμενο πλήκτρο βέλους. Η λειτουργία τερματισμού εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι ενεργοποιημένη.

Εάν τα κελιά είναι κενά, το πάτημα του End ακολουθούμενο από ένα πλήκτρο βέλους μετακινεί το δρομέα στο τελευταίο κελί της γραμμής ή της στήλης.

Επίσης, το πλήκτρο End επιλέγει την τελευταία εντολή ενός μενού όταν το μενού ή το υπομενού είναι ορατό.

Με τη συντόμευση Ctrl+End γίνεται μετακίνηση στο τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας, στην τελευταία προς τα κάτω χρησιμοποιούμενη γραμμή της τελευταίας προς τα δεξιά χρησιμοποιούμενης στήλης. Εάν ο δρομέας βρίσκεται στη γραμμή τύπων, ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+End μετακινεί το δρομέα στο τέλος του κειμένου.

Με τη συντόμευση Ctrl+Shift+End επεκτείνεται η επιλογή των κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία). Εάν ο δρομέας βρίσκεται στη γραμμή τύπων, ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+Shift+End επιλέγει ολόκληρο το κείμενο στη γραμμή τύπων, από τη θέση του δρομέα μέχρι το τέλος — αυτό δεν επηρεάζει το ύψος της γραμμής τύπων.

Enter

Ολοκληρώνει μια καταχώρηση κελιού από το κελί ή τη γραμμή τύπων και επιλέγει το από κάτω κελί (από προεπιλογή).

Σε μια φόρμα δεδομένων, πραγματοποιεί μετακίνηση στο πρώτο πεδίο της επόμενης εγγραφής.

Ανοίγει ένα επιλεγμένο μενού (πατήστε F10 για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή μενού) ή εκτελεί την ενέργεια μιας επιλεγμένης εντολής.

Σε ένα παράθυρο διαλόγου, εκτελεί την ενέργεια του κουμπιού της προεπιλεγμένης εντολής στο παράθυρο διαλόγου (το κουμπί με το έντονο περίγραμμα, το οποίο είναι συνήθως το κουμπί OK).

Η συντόμευση Alt+Enter πραγματοποιεί έναρξη νέας γραμμής στο ίδιο κελί.

Η συντόμευση Ctrl+Enter συμπληρώνει την επιλεγμένη περιοχή κελιών με την τρέχουσα καταχώρηση.

Η συντόμευση Shift+Enter ολοκληρώνει την καταχώρηση σε ένα κελί και επιλέγει το προηγούμενο προς τα επάνω κελί.

Esc

Ακυρώνει την καταχώρηση στο κελί ή στη γραμμή τύπων.

Κλείνει ένα ανοιχτό μενού ή υπομενού, παράθυρο διαλόγου ή παράθυρο μηνύματος.

Επίσης, κλείνει τη λειτουργία πλήρους οθόνης, όταν έχει εφαρμοστεί αυτή η λειτουργία και επιστρέφει στην κανονική λειτουργία οθόνης, για να εμφανιστεί ξανά η κορδέλα και η γραμμή κατάστασης.

Home

Πραγματοποιεί μετακίνηση στην αρχή μιας σειράς σε ένα φύλλο εργασίας.

Πραγματοποιεί μετακίνηση στο κελί που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου όταν είναι επιλεγμένο το Scroll Lock.

Επιλέγει την πρώτη εντολή του μενού όταν το μενού ή το υπομενού είναι ορατό.

Η συντόμευση Ctrl+Home πραγματοποιεί μετακίνηση στην αρχή ενός φύλλου εργασίας.

Η συντόμευση Ctrl+Shift+Home πραγματοποιεί επέκταση της επιλογής κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

Page Down

Πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα κάτω σε ένα φύλλο εργασίας.

Η συντόμευση Alt+Page Down πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα δεξιά σε ένα φύλλο εργασίας.

Η συντόμευση Ctrl+Page Down πραγματοποιεί μετακίνηση στο επόμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Η συντόμευση Ctrl+Shift+Page Down επιλέγει το τρέχον και το επόμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Page Up

Πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα επάνω σε ένα φύλλο εργασίας.

Η συντόμευση Alt+Page Up πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα αριστερά σε ένα φύλλο εργασίας.

Η συντόμευση Ctrl+Page Up πραγματοποιεί μετακίνηση στο προηγούμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Η συντόμευση Ctrl+Shift+Page Up επιλέγει το τρέχον και το προηγούμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Πλήκτρο διαστήματος

Σε ένα παράθυρο διαλόγου, εκτελεί την ενέργεια του επιλεγμένου κουμπιού ή επιλέγει ή καταργεί ένα πλαίσιο ελέγχου.

Η συντόμευση Ctrl+πλήκτρο διαστήματος επιλέγει μια ολόκληρη στήλη σε ένα φύλλο εργασίας.

Η συντόμευση Shift+πλήκτρο διαστήματος επιλέγει μια ολόκληρη γραμμή σε ένα φύλλο εργασίας.

Η συντόμευση Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος επιλέγει ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

 • Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, η συντόμευση Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος επιλέγει την τρέχουσα περιοχή. Με το πάτημα της συντόμευσης Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος για δεύτερη φορά επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή και οι γραμμές σύνοψης που περιέχει. Με το πάτημα της συντόμευσης Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος για τρίτη φορά επιλέγεται ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

 • Κατά την επιλογή ενός αντικειμένου, ο συνδυασμός πλήκτρων Ctrl+Shift+πλήκτρο διαστήματος επιλέγει όλα τα αντικείμενα ενός φύλλου εργασίας.

Η συντόμευση Alt+πλήκτρο διαστήματος εμφανίζει το μενού Έλεγχος του παραθύρου του Excel.

Tab

Πραγματοποιεί μετακίνηση στο επόμενο κελί δεξιά, σε ένα φύλλο εργασίας.

Πραγματοποιεί μετακίνηση μεταξύ κελιών που δεν είναι κλειδωμένα σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

Πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών ενός παραθύρου διαλόγου.

Η συντόμευση Shift+Tab πραγματοποιεί μετακίνηση στο προηγούμενο κελί ενός φύλλου εργασίας ή στην προηγούμενη επιλογή ενός παραθύρου διαλόγου.

Η συντόμευση Ctrl+Tab πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

Η συντόμευση Ctrl+Shift+Tab πραγματοποιεί μετακίνηση στην προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

Αρχή της σελίδας

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, τα πλήκτρα λειτουργιών και ορισμένα άλλα κοινά πλήκτρα συντόμευσης για το Excel 2010. Περιλαμβάνει επίσης τις συντομεύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πρόσβαση στην κορδέλα.

Σημείωση: Εάν χρησιμοποιείτε το Microsoft Excel Starter 2010, πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν υποστηρίζονται στο Excel Starter 2010 όλες οι δυνατότητες που παρατίθενται για το Excel.

Συμβουλή: Για να διατηρήσετε αυτή την αναφορά διαθέσιμη κατά την εργασία σας, μπορεί να θέλετε να εκτυπώσετε αυτό το θέμα. Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πατήστε τη συντόμευση CTRL+P.

Σημείωση: Εάν μια ενέργεια που χρησιμοποιείτε συχνά δεν έχει πλήκτρο συντόμευσης, μπορείτε να καταγράψετε μια μακροεντολή για να δημιουργήσετε ένα.

Θα εξακολουθούν να λειτουργούν οι παλιές μου συντομεύσεις;

Πλήκτρα συντόμευσης με συνδυασμό του πλήκτρου CTRL

Πλήκτρα λειτουργιών

Άλλα χρήσιμα πλήκτρα συντόμευσης

Πρόσβαση στην κορδέλα μέσω του πληκτρολογίου

Εάν δεν είστε εξοικειωμένοι με την κορδέλα, οι πληροφορίες στην ενότητα αυτή μπορούν να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το μοντέλο συντομεύσεων πληκτρολογίου της κορδέλας. Η κορδέλα διαθέτει νέες συντομεύσεις, που ονομάζονται Συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης, τις οποίες μπορείτε να εμφανίσετε πατώντας το πλήκτρο Alt.

Για να εμφανίσετε μια καρτέλα στην Κορδέλα, πατήστε το πλήκτρο για την καρτέλα —για παράδειγμα, πατήστε το γράμμα Ζ για την καρτέλα Εισαγωγή ή το Γ για την καρτέλα Τύποι. Με την ενέργεια αυτή, εμφανίζονται όλες οι κάρτες συμβουλής πλήκτρου συντόμευσης για τα κουμπιά αυτής της καρτέλας. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο που αντιστοιχεί στο κουμπί που θέλετε.

Θα εξακολουθούν να λειτουργούν οι παλιές μου συντομεύσεις;

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που ξεκινούν με CTRL εξακολουθούν να ισχύουν και στο Excel 2010. Για παράδειγμα, η συντόμευση CTRL+C εξακολουθεί να πραγματοποιεί αντιγραφή στο πρόχειρο και η συντόμευση CTRL+V εξακολουθεί να πραγματοποιεί επικόλληση από το πρόχειρο.

Επίσης, εξακολουθούν να ισχύουν οι περισσότερες από τις παλιές συντομεύσεις μενού ALT+. Ωστόσο, πρέπει να θυμάστε ακριβώς τη συντόμευση, καθώς δεν υπάρχουν υπενθυμίσεις στην οθόνη για τα γράμματα που πρέπει να πατήσετε. Για παράδειγμα, δοκιμάστε να πατήσετε το πλήκτρο ALT και, στη συνέχεια, πατήστε ένα από τα παλιά πλήκτρα μενού E (Επεξεργασία), V (Προβολή), I (εισαγωγή) και ούτω καθεξής. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο πλαίσιο που σας ενημερώνει ότι χρησιμοποιείτε ένα πλήκτρο πρόσβασης από παλαιότερη έκδοση του Microsoft Office. Εάν γνωρίζετε ολόκληρη την ακολουθία πλήκτρων, εισαγάγετέ την και ενεργοποιήστε την εντολή. Εάν δεν γνωρίζετε την ακολουθία, πατήστε ESC και χρησιμοποιήστε τις κάρτες συμβουλής πλήκτρου συντόμευσης.

Πλήκτρα συντόμευσης με συνδυασμό του πλήκτρου Ctrl

Συμβουλή: Λήψη ή εκτύπωση Κάρτας γρήγορης αναφοράς: Συντομεύσεις πληκτρολογίου - Πλήκτρα Ctrl. (PDF)

Πλήκτρο

Περιγραφή

CTRL+PgUp

Μετάβαση στην επόμενη προς τα δεξιά καρτέλα φύλλου εργασίας.

CTRL+PgDn

Μετάβαση στην επόμενη προς τα αριστερά καρτέλα φύλλου εργασίας.

CTRL+SHIFT+(

Αναίρεση απόκρυψης κρυφών γραμμών μέσα στην επιλογή.

CTRL+SHIFT+&

Εφαρμογή εξωτερικού περιγράμματος στα επιλεγμένα κελιά.

CTRL+SHIFT_

Κατάργηση του εξωτερικού περιγράμματος από τα επιλεγμένα κελιά.

CTRL+SHIFT+~

Εφαρμογή της γενικής μορφής αριθμών.

CTRL+SHIFT+$

Εφαρμογή της μορφής νομισματικής μονάδας με δύο δεκαδικά ψηφία (αρνητικοί αριθμοί με κόκκινο χρώμα).

CTRL+SHIFT+%

Εφαρμογή της μορφής ποσοστού χωρίς δεκαδικά ψηφία.

CTRL+SHIFT+^

Εφαρμογή της επιστημονικής μορφής αριθμών με δύο δεκαδικά ψηφία.

CTRL+SHIFT+#

Εφαρμογή της μορφής ημερομηνίας με ημέρα, μήνα και έτος.

CTRL+SHIFT+@

Εφαρμογή της μορφής ώρας με ώρα και λεπτά και πμ ή μμ.

CTRL+SHIFT+!

Εφαρμογή της μορφής αριθμού με δύο δεκαδικά ψηφία, διαχωριστικό χιλιάδων και το σύμβολο μείον (-) για αρνητικές τιμές.

CTRL+SHIFT+*

Επιλογή της τρέχουσας περιοχής γύρω από το ενεργό κελί (η περιοχή δεδομένων που περικλείεται από κενές γραμμές και κενές στήλες).

Σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιλέγεται ολόκληρη η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

CTRL+SHIFT+:

Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.

CTRL+SHIFT+"

Αντιγραφή της τιμής από το κελί που βρίσκεται επάνω από το ενεργό κελί, μέσα στο κελί ή τη γραμμή τύπων.

CTRL+SHIFT+Συν (+)

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή κελιών για την εισαγωγή κενών κελιών.

CTRL+Μείον (-)

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Διαγραφή για τη διαγραφή των επιλεγμένων κελιών.

CTRL+;

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας.

CTRL+`

Εναλλαγή ανάμεσα στην εμφάνιση τιμών κελιών και την εμφάνιση τύπων σε ένα φύλλο εργασίας.

CTRL+'

Αντιγραφή ενός τύπου από το κελί που βρίσκεται επάνω από το ενεργό κελί, μέσα στο κελί ή τη γραμμή τύπων.

CTRL+1

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

CTRL+2

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης με έντονη γραφή.

CTRL+3

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης με πλάγια γραφή.

CTRL+4

Εφαρμογή ή κατάργηση της υπογράμμισης.

CTRL+5

Εφαρμογή ή κατάργηση της διακριτής διαγραφής.

CTRL+6

Εναλλαγή μεταξύ απόκρυψης και εμφάνισης αντικειμένων.

CTRL+8

Εμφάνιση ή απόκρυψη των συμβόλων διάρθρωσης.

CTRL+9

Απόκρυψη των επιλεγμένων γραμμών.

CTRL+0

Απόκρυψη των επιλεγμένων στηλών.

CTRL+A

Επιλογή ολόκληρου του φύλλου εργασίας.

Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, η συντόμευση CTRL+A επιλέγει την τρέχουσα περιοχή. Εάν πατήσετε το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+A για δεύτερη φορά, θα επιλεχθεί ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

Όταν το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στα δεξιά ενός ονόματος συνάρτησης σε έναν τύπο, εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+A γίνεται εισαγωγή των ονομάτων και των παρενθέσεων ορίσματος όταν το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στα δεξιά του ονόματος συνάρτησης ενός τύπου.

CTRL+B

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης με έντονη γραφή.

CTRL+C

Αντιγραφή των επιλεγμένων κελιών.

CTRL+D

Χρήση της εντολής Συμπλήρωση προς τα κάτω για την αντιγραφή των περιεχομένων και της μορφοποίησης του επάνω κελιού μιας επιλεγμένης περιοχής στα από κάτω κελιά.

CTRL+F

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, με επιλεγμένη την καρτέλα Εύρεση.

Η συντόμευση SHIFT+F5 εμφανίζει επίσης αυτή την καρτέλα, ενώ η συντόμευση SHIFT+F4 επαναλαμβάνει την τελευταία Εύρεση.

Η συντόμευση CTRL+SHIFT+F ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών με επιλεγμένη την καρτέλα Γραμματοσειρά.

CTRL+G

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Μετάβαση σε.

Το πλήκτρο F5 εμφανίζει, επίσης, αυτό το παράθυρο διαλόγου.

CTRL+H

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, με επιλεγμένη την καρτέλα Αντικατάσταση.

CTRL+I

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης με πλάγια γραφή.

CTRL+K

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης για τη δημιουργία υπερ-συνδέσεων ή του παραθύρου διαλόγου Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης για επιλεγμένες υπάρχουσες υπερ-συνδέσεις.

CTRL+L

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία πίνακα.

CTRL+N

Δημιουργία νέου, κενού βιβλίου εργασίας.

CTRL+O

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα για το άνοιγμα ή την εύρεση ενός αρχείου.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+O γίνεται επιλογή όλων των κελιών που περιέχουν σχόλια.

CTRL+P

Εμφάνιση της καρτέλας Εκτύπωση στο Προβολή Backstage του Microsoft Office.

Η συντόμευση CTRL+SHIFT+P ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών με επιλεγμένη την καρτέλα Γραμματοσειρά.

CTRL+R

Χρήση της εντολής Συμπλήρωση προς τα δεξιά για την αντιγραφή των περιεχομένων και της μορφοποίησης του πρώτου από αριστερά κελιού μιας επιλεγμένης περιοχής στα κελιά που βρίσκονται στα δεξιά.

CTRL+S

Αποθήκευση του ενεργού αρχείου με το τρέχον όνομα, θέση και μορφή αρχείου.

CTRL+T

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία πίνακα.

CTRL+U

Εφαρμογή ή κατάργηση της υπογράμμισης.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+U γίνεται εναλλαγή μεταξύ της ανάπτυξης και της σύμπτυξης της γραμμής τύπων.

CTRL+V

Εισαγωγή των περιεχομένων του Πρόχειρου στο σημείο εισαγωγής και αντικατάσταση τυχόν επιλογής. Είναι διαθέσιμο μόνο μετά την αποκοπή ή την αντιγραφή αντικειμένων, κειμένου ή περιεχομένων κελιών.

Με τη συντόμευση CTRL+ALT+V εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση. Είναι διαθέσιμο μόνο μετά την αποκοπή ή την αντιγραφή αντικειμένων, κειμένου ή περιεχομένων κελιών σε ένα φύλλο εργασίας ή σε ένα άλλο πρόγραμμα.

CTRL+W

Κλείσιμο του παραθύρου του επιλεγμένου βιβλίου εργασίας.

CTRL+X

Αποκοπή των επιλεγμένων κελιών.

CTRL+Y

Επαναλαμβάνει την τελευταία εντολή ή ενέργεια, αν είναι δυνατό.

CTRL+Z

Χρήση της εντολής Αναίρεση για την αναίρεση της τελευταίας εντολής ή για τη διαγραφή της τελευταίας καταχώρησης που πληκτρολογήσατε.

Συμβουλή: Οι συνδυασμοί του πλήκτρου CTRL CTRL+E, CTRL+J, CTRL+M και CTRL+Q είναι προς το παρόν μη αντιστοιχισμένες συντομεύσεις.

Αρχή της σελίδας

Πλήκτρα λειτουργιών

Συμβουλή: Λήψη ή εκτύπωση Κάρτας γρήγορης αναφοράς: Συντομεύσεις πληκτρολογίου - Πλήκτρα λειτουργιών. (PDF)

Πλήκτρο

Περιγραφή

F1

Εμφάνιση του παραθύρου εργασιών Βοήθεια για το Excel.

Η συντόμευση CTRL+F1 πραγματοποιεί εμφάνιση ή απόκρυψη της κορδέλας.

Η συντόμευση ALT+F1 δημιουργεί ένα ενσωματωμένο γράφημα των δεδομένων της τρέχουσας περιοχής.

Με τη συντόμευση ALT+SHIFT+F1 γίνεται εισαγωγή ενός νέου φύλλου εργασίας.

F2

Επεξεργασία του ενεργού κελιού και τοποθέτηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος των περιεχομένων του κελιού. Επίσης, μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στη γραμμή τύπων όταν η επεξεργασία σε ένα κελί είναι απενεργοποιημένη.

Με τη συντόμευση SHIFT+F2 γίνεται προσθήκη ή επεξεργασία του σχολίου ενός κελιού.

Η συντόμευση CTRL+F2 εμφανίζει την περιοχή προεπισκόπησης εκτύπωσης στην καρτέλα Εκτύπωση στο Προβολή Backstage.

F3

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Επικόλληση ονόματος. Διαθέσιμο μόνο αν υπάρχουν ονόματα στο βιβλίο εργασίας.

Η συντόμευση SHIFT+F3 εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης.

F4

Επαναλαμβάνει την τελευταία εντολή ή ενέργεια, αν είναι δυνατό.

Όταν είναι επιλεγμένη μια αναφορά κελιού ή μια περιοχή σε έναν τύπο, με το πλήκτρο F4 γίνεται κυκλική εναλλαγή όλων των διάφορων συνδυασμών απόλυτων και σχετικών αναφορών.

Η συντόμευση CTRL+F4 κλείνει το παράθυρο του επιλεγμένου βιβλίου εργασίας.

Η συντόμευση ALT+F4 κλείνει το Excel.

F5

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Μετάβαση σε.

Η συντόμευση CTRL+F5 επαναφέρει το μέγεθος του παραθύρου του επιλεγμένου βιβλίου εργασίας.

F6

Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ του φύλλου εργασίας, της κορδέλας, του παραθύρου εργασιών και των στοιχείων ελέγχου ζουμ. Σε ένα φύλλο εργασίας που έχει διαιρεθεί (μενού Προβολή, εντολή Διαχείριση αυτού του παραθύρου, Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου, εντολή Διαίρεση παραθύρου), το πλήκτρο F6 περιλαμβάνει όλα τα διαιρεμένα τμήματα παραθύρου κατά την εναλλαγή μεταξύ των τμημάτων παραθύρου και της περιοχής της κορδέλας.

Η συντόμευση SHIFT+F6 πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ του φύλλου εργασίας, των στοιχείων ελέγχου ζουμ, του παραθύρου εργασιών και της κορδέλας.

Με τη συντόμευση CTRL+F6 γίνεται μετακίνηση στο επόμενο παράθυρο βιβλίου εργασίας όταν είναι ανοιχτά περισσότερα από ένα παράθυρα βιβλίου εργασίας.

F7

Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος για τον έλεγχο της ορθογραφίας του ενεργού φύλλου εργασίας ή της επιλεγμένης περιοχής.

Με τη συντόμευση CTRL+F7 γίνεται εκτέλεση της εντολής Μετακίνηση όταν ένα παράθυρο βιβλίου εργασίας δεν μεγιστοποιείται. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το παράθυρο και όταν τελειώσετε πιέστε το πλήκτρο ENTER ή το πλήκτρο ESC για ακύρωση.

F8

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία επέκτασης. Στη λειτουργία επέκτασης, εμφανίζεται η ένδειξη Εκτεταμένη επιλογή στη γραμμή κατάστασης και τα πλήκτρα βέλους επεκτείνουν την επιλογή.

Με τη συντόμευση SHIFT+F8 δίνεται η δυνατότητα προσθήκης ενός μη συνεχόμενου κελιού ή περιοχής σε μια επιλογή κελιών, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

Με τη συντόμευση CTRL+F8 εκτελείται η εντολή Αλλαγή μεγέθους (στο μενού Έλεγχος του παραθύρου του βιβλίου εργασίας) όταν γίνεται μεγιστοποίηση ενός βιβλίου εργασίας.

Με τη συντόμευση ALT+F8 εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μακροεντολές για τη δημιουργία, την εκτέλεση, την επεξεργασία ή τη διαγραφή μιας μακροεντολής.

F9

Υπολογίζει όλα τα φύλλα εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας.

Με τη συντόμευση SHIFT+F9 γίνεται υπολογισμός του ενεργού φύλλου εργασίας.

Με τη συντόμευση CTRL+ALT+F9 γίνεται υπολογισμός όλων των φύλλων εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, ανεξάρτητα αν έχουν αλλάξει από τον τελευταίο υπολογισμό.

Με τη συντόμευση CTRL+ALT+SHIFT+F9 γίνεται επανάληψη ελέγχου ανεξάρτητων μεταβλητών και, στη συνέχεια, υπολογισμός όλων των κελιών σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κελιών που δεν έχει σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο να υπολογιστούν.

Με τη συντόμευση CTRL+F9 γίνεται ελαχιστοποίηση ενός παραθύρου βιβλίου εργασίας σε εικονίδιο.

F10

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης. (Με το πλήκτρο ALT κάνετε ακριβώς το ίδιο.)

Η συντόμευση SHIFT+F10 εμφανίζει το μενού συντόμευσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο.

Με τη συντόμευση ALT+SHIFT+F10 εμφανίζεται το μενού ή το μήνυμα για ένα κουμπί ελέγχου σφαλμάτων.

Με τη συντόμευση CTRL+F10 γίνεται μεγιστοποίηση ή επαναφορά του επιλεγμένου παραθύρου βιβλίου εργασίας.

F11

Δημιουργεί ένα γράφημα των δεδομένων της τρέχουσας περιοχής σε ξεχωριστό φύλλο "Γράφημα".

Με τη συντόμευση SHIFT+F11 γίνεται εισαγωγή ενός νέου φύλλου εργασίας.

Με τη συντόμευση ALT+F11 ανοίγει το πρόγραμμα επεξεργασίας της Microsoft Visual Basic For Applications, στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε μια μακροεντολή, χρησιμοποιώντας τη VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως.

Αρχή της σελίδας

Άλλες χρήσιμες συντομεύσεις

Σημείωση: Λήψη ή εκτύπωση Κάρτας γρήγορης αναφοράς: Συντομεύσεις πληκτρολογίου - Διάφορα. (PDF)

Πλήκτρο

Περιγραφή

ALT

Εμφάνιση των συμβουλών πλήκτρων συντόμευσης (νέες συντομεύσεις) στην κορδέλα.

Για παράδειγμα,

ALT, W, P: αλλάζει την προβολή του φύλλου εργασίας σε Διάταξη σελίδας.

ALT, Θ, Κ: αλλάζει την προβολή του φύλλου εργασίας σε Κανονική προβολή.

ALT, Θ, Ο: αλλάζει την προβολή του φύλλου εργασίας σε Προεπισκόπηση αλλαγών σελίδας.

ΠΛΗΚΤΡΑ ΒΕΛΟΥΣ

Εκτελούν μετακίνηση προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά κατά ένα κελί, σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ γίνεται μετακίνηση στο τέλος για την τρέχουσα περιοχή δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ γίνεται επέκταση της επιλογής κελιών κατά ένα κελί.

Με το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ γίνεται επέκταση της επιλογής κελιών έως το τελευταίο μη κενό κελί της ίδιας στήλης ή γραμμής με αυτή του ενεργού κελιού ή, εάν το επόμενο κελί είναι κενό, γίνεται επέκταση της επιλογής έως το επόμενο μη κενό κελί.

Με το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή το ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ επιλέγεται η καρτέλα στα αριστερά ή στα δεξιά όταν είναι επιλεγμένη η κορδέλα. Όταν είναι ανοιχτό ή επιλεγμένο ένα υπομενού, αυτά τα πλήκτρα βέλους κάνουν εναλλαγή μεταξύ του κύριου μενού και του υπομενού. Όταν είναι επιλεγμένη μια καρτέλα της κορδέλας, αυτά τα πλήκτρα πραγματοποιούν μετακίνηση στα κουμπιά της καρτέλας.

Με το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ επιλέγεται η επόμενη ή η προηγούμενη εντολή, όταν είναι ανοιχτό ένα μενού ή υπομενού. Όταν είναι επιλεγμένη μια καρτέλα της κορδέλας, αυτά τα πλήκτρα πραγματοποιούν μετακίνηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην ομάδα καρτέλας.

Σε ένα παράθυρο διαλόγου, τα πλήκτρα βέλους πραγματοποιούν μετακίνηση μεταξύ των επιλογών μιας ανοιχτής αναπτυσσόμενης λίστας ή μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

Το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή η συντόμευση ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ανοίγουν μια επιλεγμένη αναπτυσσόμενη λίστα.

BACKSPACE

Διαγράφει ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά, στη γραμμή τύπων.

Καταργεί, επίσης, τα περιεχόμενα του ενεργού κελιού.

Σε λειτουργία επεξεργασίας κελιού, διαγράφει το χαρακτήρα στα αριστερά του σημείου εισαγωγής.

DELETE

Διαγράφει τα περιεχόμενα του κελιού (δεδομένα και τύπους) από επιλεγμένα κελιά, χωρίς να επηρεαστούν οι μορφοποιήσεις ή τα σχόλια των κελιών.

Σε λειτουργία επεξεργασίας κελιού, διαγράφει το χαρακτήρα που βρίσκεται στα δεξιά του σημείου εισαγωγής.

END

Το πλήκτρο END ενεργοποιεί τη λειτουργία τερματισμού. Στη λειτουργία τερματισμού, μπορείτε να πατήσετε ένα πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε στο επόμενο μη κενό κελί, στην ίδια στήλη ή γραμμή με το ενεργό κελί. Εάν τα κελιά είναι κενά, με το πάτημα του πλήκτρου END ακολουθούμενο από ένα πλήκτρο βέλους γίνεται μετακίνηση στο τελευταίο κελί στη γραμμή ή τη στήλη.

Επίσης, με το END επιλέγεται η τελευταία εντολή του μενού όταν ένα μενού ή υπομενού είναι ορατό.

Με τη συντόμευση CTRL+END γίνεται μετακίνηση στο τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας, στην τελευταία προς τα κάτω χρησιμοποιούμενη γραμμή της τελευταίας προς τα δεξιά χρησιμοποιούμενης στήλης. Εάν ο δρομέας βρίσκεται στη γραμμή τύπων, ο συνδυασμός πλήκτρων CTRL+END μετακινεί το δρομέα στο τέλος του κειμένου.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+END επεκτείνεται η επιλογή των κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία). Εάν ο δρομέας βρίσκεται στη γραμμή τύπων, ο συνδυασμός πλήκτρων CTRL+SHIFT+END επιλέγει ολόκληρο το κείμενο στη γραμμή τύπων, από τη θέση του δρομέα μέχρι το τέλος — αυτό δεν επηρεάζει το ύψος της γραμμής τύπων.

ENTER

Ολοκληρώνει μια καταχώρηση κελιού από το κελί ή τη γραμμή τύπων και επιλέγει το από κάτω κελί (από προεπιλογή).

Σε μια φόρμα δεδομένων, πραγματοποιεί μετακίνηση στο πρώτο πεδίο της επόμενης εγγραφής.

Ανοίγει ένα επιλεγμένο μενού (πατήστε F10 για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή μενού) ή εκτελεί την ενέργεια μιας επιλεγμένης εντολής.

Σε ένα παράθυρο διαλόγου, εκτελεί την ενέργεια του κουμπιού της προεπιλεγμένης εντολής στο παράθυρο διαλόγου (το κουμπί με το έντονο περίγραμμα, το οποίο είναι συνήθως το κουμπί OK).

Με τη συντόμευση ALT+ENTER γίνεται έναρξη νέας γραμμής στο ίδιο κελί.

Με τη συντόμευση CTRL+ENTER γίνεται συμπλήρωση της επιλεγμένης περιοχής κελιών με την τρέχουσα καταχώρηση.

Με τη συντόμευση SHIFT+ENTER γίνεται ολοκλήρωση της καταχώρησης σε ένα κελί και επιλογή του προηγούμενου προς τα επάνω κελιού.

ESC

Ακυρώνει την καταχώρηση στο κελί ή στη γραμμή τύπων.

Κλείνει ένα ανοιχτό μενού ή υπομενού, παράθυρο διαλόγου ή παράθυρο μηνύματος.

Επίσης, κλείνει τη λειτουργία πλήρους οθόνης, όταν έχει εφαρμοστεί αυτή η λειτουργία και επιστρέφει στην κανονική λειτουργία οθόνης, για να εμφανιστεί ξανά η κορδέλα και η γραμμή κατάστασης.

HOME

Πραγματοποιεί μετακίνηση στην αρχή μιας σειράς σε ένα φύλλο εργασίας.

Γίνεται μετακίνηση στο κελί που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου όταν είναι επιλεγμένο το SCROLL LOCK.

Επιλέγει την πρώτη εντολή του μενού όταν το μενού ή το υπομενού είναι ορατό.

Με τη συντόμευση CTRL+HOME γίνεται μετακίνηση στην αρχή ενός φύλλου εργασίας.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+HOME γίνεται επέκταση της επιλογής κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

PAGE DOWN

Πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα κάτω σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση ALT+PAGE DOWN γίνεται μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα δεξιά σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση CTRL+PAGE DOWN γίνεται μετακίνηση στο επόμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+PAGE DOWN γίνεται επιλογή του τρέχοντος και του επόμενου φύλλου ενός βιβλίου εργασίας.

PAGE UP

Πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα επάνω σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση ALT+PAGE UP γίνεται μετακίνηση μία οθόνη προς τα αριστερά σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση CTRL+PAGE UP γίνεται μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή ενός φύλλου εργασίας.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+PAGE UP επιλέγεται το τρέχον και το επόμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σε ένα παράθυρο διαλόγου, εκτελεί την ενέργεια του επιλεγμένου κουμπιού ή επιλέγει ή καταργεί ένα πλαίσιο ελέγχου.

Με τη συντόμευση CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ επιλέγεται μια ολόκληρη στήλη σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ επιλέγεται μια ολόκληρη γραμμή σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ επιλέγεται ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

 • Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, η συντόμευση CTRL+SHIFT+πλήκτρο διαστήματος επιλέγει την τρέχουσα περιοχή. Με το πάτημα της συντόμευσης CTRL+SHIFT+πλήκτρο διαστήματος για δεύτερη φορά επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή και οι γραμμές σύνοψης που περιέχει. Με το πάτημα της συντόμευσης CTRL+SHIFT+πλήκτρο διαστήματος για τρίτη φορά επιλέγεται ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

 • Κατά την επιλογή ενός αντικειμένου, η συντόμευση πλήκτρων CTRL+SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ επιλέγει όλα τα αντικείμενα ενός φύλλου εργασίας.

Με τη συντόμευση ALT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ εμφανίζεται το μενού Έλεγχος του παραθύρου του Excel.

TAB

Πραγματοποιεί μετακίνηση στο επόμενο κελί δεξιά, σε ένα φύλλο εργασίας.

Πραγματοποιεί μετακίνηση μεταξύ κελιών που δεν είναι κλειδωμένα σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

Πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών ενός παραθύρου διαλόγου.

Με τη συντόμευση SHIFT+TAB γίνεται μετακίνηση στο προηγούμενο κελί ενός φύλλου εργασίας ή στην προηγούμενη επιλογή ενός παραθύρου διαλόγου.

Με τη συντόμευση CTRL+TAB γίνεται μετακίνηση στην επόμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+TAB γίνεται μετακίνηση στην προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

Αρχή της σελίδας

Αυτό το άρθρο περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου, τα πλήκτρα λειτουργιών και ορισμένα άλλα κοινά πλήκτρα συντόμευσης για το Excel 2007. Περιλαμβάνει επίσης τις συντομεύσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για πρόσβαση στην κορδέλα.

Συμβουλή: Για να έχετε αυτό το υλικό αναφοράς διαθέσιμο κατά την εργασία σας, μπορείτε να εκτυπώσετε αυτό το θέμα. Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πατήστε τη συντόμευση CTRL+P.

Σημείωση: Εάν μια ενέργεια που χρησιμοποιείτε συχνά δεν έχει πλήκτρο συντόμευσης, μπορείτε να καταγράψετε μια μακροεντολή για να δημιουργήσετε ένα.

Πλήκτρα συντόμευσης με συνδυασμό του πλήκτρου CTRL

Πλήκτρο

Περιγραφή

CTRL+PgUp

Μετάβαση στην επόμενη προς τα δεξιά καρτέλα φύλλου εργασίας.

CTRL+PgDn

Μετάβαση στην επόμενη προς τα αριστερά καρτέλα φύλλου εργασίας.

CTRL+SHIFT+(

Αναίρεση απόκρυψης κρυφών γραμμών μέσα στην επιλογή.

CTRL+SHIFT+)

Αναίρεση απόκρυψης κρυφών στηλών μέσα στην επιλογή.

CTRL+SHIFT+&

Εφαρμογή εξωτερικού περιγράμματος στα επιλεγμένα κελιά.

CTRL+SHIFT_

Κατάργηση του εξωτερικού περιγράμματος από τα επιλεγμένα κελιά.

CTRL+SHIFT+~

Εφαρμογή της γενικής μορφής αριθμών.

CTRL+SHIFT+$

Εφαρμογή της μορφής νομισματικής μονάδας με δύο δεκαδικά ψηφία (αρνητικοί αριθμοί με κόκκινο χρώμα).

CTRL+SHIFT+%

Εφαρμογή της μορφής ποσοστού χωρίς δεκαδικά ψηφία.

CTRL+SHIFT+^

Εφαρμογή της εκθετικής μορφής αριθμών με δύο δεκαδικά ψηφία.

CTRL+SHIFT+#

Εφαρμογή της μορφής ημερομηνίας με ημέρα, μήνα και έτος.

CTRL+SHIFT+@

Εφαρμογή της μορφής ώρας με ώρα και λεπτά και πμ ή μμ.

CTRL+SHIFT+!

Εφαρμογή της μορφής αριθμού με δύο δεκαδικά ψηφία, διαχωριστικό χιλιάδων και το σύμβολο μείον (-) για αρνητικές τιμές.

CTRL+SHIFT+*

Επιλογή της τρέχουσας περιοχής γύρω από το ενεργό κελί (η περιοχή δεδομένων που περικλείεται από κενές γραμμές και κενές στήλες).

Σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα, επιλέγεται ολόκληρη η αναφορά Συγκεντρωτικού Πίνακα.

CTRL+SHIFT+:

Εισαγωγή της τρέχουσας ώρας.

CTRL+SHIFT+"

Αντιγραφή της τιμής από το κελί που βρίσκεται επάνω από το ενεργό κελί, μέσα στο κελί ή τη γραμμή τύπων.

CTRL+SHIFT+Συν (+)

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή κελιών για την εισαγωγή κενών κελιών.

CTRL+Μείον (-)

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Διαγραφή για τη διαγραφή των επιλεγμένων κελιών.

CTRL+;

Εισαγωγή της τρέχουσας ημερομηνίας.

CTRL+`

Εναλλαγή ανάμεσα στην εμφάνιση τιμών κελιών και την εμφάνιση τύπων σε ένα φύλλο εργασίας.

CTRL+'

Αντιγραφή ενός τύπου από το κελί που βρίσκεται επάνω από το ενεργό κελί, μέσα στο κελί ή τη γραμμή τύπων.

CTRL+1

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Μορφοποίηση κελιών.

CTRL+2

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης με έντονη γραφή.

CTRL+3

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης με πλάγια γραφή.

CTRL+4

Εφαρμογή ή κατάργηση της υπογράμμισης.

CTRL+5

Εφαρμογή ή κατάργηση της διακριτής διαγραφής.

CTRL+6

Εναλλαγή μεταξύ απόκρυψης αντικειμένων, εμφάνισης αντικειμένων και εμφάνισης συμβόλων κράτησης θέσης για αντικείμενα.

CTRL+8

Εμφάνιση ή απόκρυψη των συμβόλων διάρθρωσης.

CTRL+9

Απόκρυψη των επιλεγμένων γραμμών.

CTRL+0

Απόκρυψη των επιλεγμένων στηλών.

CTRL+A

Επιλογή ολόκληρου του φύλλου εργασίας.

Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, η συντόμευση CTRL+A επιλέγει την τρέχουσα περιοχή. Με το πάτημα της συντόμευσης CTRL+A για δεύτερη φορά επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή και οι γραμμές σύνοψης που περιέχει. Πατήστε τη συντόμευση CTRL+A για τρίτη φορά για επιλογή ολόκληρου του φύλλου εργασίας.

Όταν το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στα δεξιά ενός ονόματος συνάρτησης σε έναν τύπο, εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ορίσματα συνάρτησης.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+A γίνεται εισαγωγή των ονομάτων και των παρενθέσεων ορίσματος όταν το σημείο εισαγωγής βρίσκεται στα δεξιά του ονόματος συνάρτησης ενός τύπου.

CTRL+B

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης με έντονη γραφή.

CTRL+C

Αντιγραφή των επιλεγμένων κελιών.

Η συντόμευση CTRL+C δύο διαδοχικές φορές εμφανίζει το Πρόχειρο.

CTRL+D

Χρήση της εντολής Συμπλήρωση προς τα κάτω για την αντιγραφή των περιεχομένων και της μορφοποίησης του επάνω κελιού μιας επιλεγμένης περιοχής στα από κάτω κελιά.

CTRL+F

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, με επιλεγμένη την καρτέλα Εύρεση.

Η συντόμευση SHIFT+F5 εμφανίζει επίσης αυτή την καρτέλα, ενώ η συντόμευση SHIFT+F4 επαναλαμβάνει την τελευταία Εύρεση.

Η συντόμευση CTRL+SHIFT+F ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών με επιλεγμένη την καρτέλα Γραμματοσειρά.

CTRL+G

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Μετάβαση σε.

Το πλήκτρο F5 εμφανίζει, επίσης, αυτό το παράθυρο διαλόγου.

CTRL+H

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εύρεση και αντικατάσταση, με επιλεγμένη την καρτέλα Αντικατάσταση.

CTRL+I

Εφαρμογή ή κατάργηση της μορφοποίησης με πλάγια γραφή.

CTRL+K

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης για τη δημιουργία υπερ-συνδέσεων ή του παραθύρου διαλόγου Επεξεργασία υπερ-σύνδεσης για επιλεγμένες υπάρχουσες υπερ-συνδέσεις.

CTRL+N

Δημιουργία νέου, κενού βιβλίου εργασίας.

CTRL+O

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα για το άνοιγμα ή την εύρεση ενός αρχείου.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+O γίνεται επιλογή όλων των κελιών που περιέχουν σχόλια.

CTRL+P

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Εκτύπωση.

Η συντόμευση CTRL+SHIFT+P ανοίγει το παράθυρο διαλόγου Μορφοποίηση κελιών με επιλεγμένη την καρτέλα Γραμματοσειρά.

CTRL+R

Χρήση της εντολής Συμπλήρωση προς τα δεξιά για την αντιγραφή των περιεχομένων και της μορφοποίησης του πρώτου από αριστερά κελιού μιας επιλεγμένης περιοχής στα κελιά που βρίσκονται στα δεξιά.

CTRL+S

Αποθήκευση του ενεργού αρχείου με το τρέχον όνομα, θέση και μορφή αρχείου.

CTRL+T

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Δημιουργία πίνακα.

CTRL+U

Εφαρμογή ή κατάργηση της υπογράμμισης.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+U γίνεται εναλλαγή μεταξύ της ανάπτυξης και της σύμπτυξης της γραμμής τύπων.

CTRL+V

Εισαγωγή των περιεχομένων του Πρόχειρου στο σημείο εισαγωγής και αντικατάσταση τυχόν επιλογής. Είναι διαθέσιμο μόνο μετά την αποκοπή ή την αντιγραφή αντικειμένων, κειμένου ή περιεχομένων κελιών.

Με τη συντόμευση CTRL+ALT+V εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ειδική επικόλληση. Είναι διαθέσιμο μόνο μετά την αποκοπή ή την αντιγραφή αντικειμένων, κειμένου ή περιεχομένων κελιών σε ένα φύλλο εργασίας ή σε ένα άλλο πρόγραμμα.

CTRL+W

Κλείσιμο του παραθύρου του επιλεγμένου βιβλίου εργασίας.

CTRL+X

Αποκοπή των επιλεγμένων κελιών.

CTRL+Y

Επαναλαμβάνει την τελευταία εντολή ή ενέργεια, αν είναι δυνατό.

CTRL+Z

Χρήση της εντολής Αναίρεση για την αναίρεση της τελευταίας εντολής ή για τη διαγραφή της τελευταίας καταχώρησης που πληκτρολογήσατε.

Η συντόμευση CTRL+SHIFT+Z χρησιμοποιεί την εντολή Αναίρεση ή Επανάληψη για την αναίρεση ή την επαναφορά της τελευταίας αυτόματης διόρθωσης όταν εμφανίζονται οι Έξυπνες ετικέτες Αυτόματης Διόρθωσης.

Αρχή της σελίδας

Πλήκτρα λειτουργιών

Πλήκτρο

Περιγραφή

F1

Εμφανίζει το παράθυρο εργασιών Βοήθεια για το Microsoft Office Excel.

Η συντόμευση Ctrl+F1 πραγματοποιεί εμφάνιση ή απόκρυψη της κορδέλας, ενός στοιχείου του Περιβάλλον εργασίας χρήστη Fluent του Microsoft Office.

Η συντόμευση Alt+F1 δημιουργεί ένα γράφημα των δεδομένων της τρέχουσας περιοχής.

Με τη συντόμευση ALT+SHIFT+F1 γίνεται εισαγωγή ενός νέου φύλλου εργασίας.

F2

Επεξεργασία του ενεργού κελιού και τοποθέτηση του σημείου εισαγωγής στο τέλος των περιεχομένων του κελιού. Επίσης, μετακίνηση του σημείου εισαγωγής στη γραμμή τύπων όταν η επεξεργασία σε ένα κελί είναι απενεργοποιημένη.

Με τη συντόμευση SHIFT+F2 γίνεται προσθήκη ή επεξεργασία ενός σχολίου κελιού.

Η συντόμευση CTRL+F2 εμφανίζει το παράθυρο "Προεπισκόπηση εκτύπωσης".

F3

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Επικόλληση ονόματος.

Η συντόμευση SHIFT+F3 εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή συνάρτησης.

F4

Επαναλαμβάνει την τελευταία εντολή ή ενέργεια, αν είναι δυνατό.

Όταν σε έναν τύπο επιλεχθεί μια αναφορά κελιού ή μια περιοχή, με το πλήκτρο F4 μπορείτε να εναλλάξετε τους διάφορους συνδυασμούς απόλυτων και σχετικών αναφορών.

Η συντόμευση CTRL+F4 κλείνει το παράθυρο του επιλεγμένου βιβλίου εργασίας.

F5

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Μετάβαση σε.

Η συντόμευση CTRL+F5 επαναφέρει το μέγεθος του παραθύρου του επιλεγμένου βιβλίου εργασίας.

F6

Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ του φύλλου εργασίας, της κορδέλας, του παραθύρου εργασιών και των στοιχείων ελέγχου ζουμ. Σε ένα φύλλο εργασίας που έχει διαιρεθεί (μενού Προβολή, εντολή Διαχείριση αυτού του παραθύρου, Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου, εντολή Διαίρεση παραθύρου), το πλήκτρο F6 περιλαμβάνει όλα τα διαιρεμένα τμήματα παραθύρου κατά την εναλλαγή μεταξύ των τμημάτων παραθύρου και της περιοχής της κορδέλας.

Η συντόμευση SHIFT+F6 πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ του φύλλου εργασίας, των στοιχείων ελέγχου ζουμ, του παραθύρου εργασιών και της κορδέλας.

Με τη συντόμευση CTRL+F6 γίνεται μετακίνηση στο επόμενο παράθυρο βιβλίου εργασίας όταν είναι ανοιχτά περισσότερα από ένα παράθυρα βιβλίου εργασίας.

F7

Εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Ορθογραφικός έλεγχος για τον έλεγχο της ορθογραφίας του ενεργού φύλλου εργασίας ή της επιλεγμένης περιοχής.

Με τη συντόμευση CTRL+F7 γίνεται εκτέλεση της εντολής Μετακίνηση όταν ένα παράθυρο βιβλίου εργασίας δεν μεγιστοποιείται. Χρησιμοποιείστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινήσετε το παράθυρο και όταν τελειώσετε πιέστε το πλήκτρο ENTER ή το πλήκτρο ESC για ακύρωση.

F8

Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί τη λειτουργία επέκτασης. Στη λειτουργία επέκτασης, εμφανίζεται η ένδειξη Εκτεταμένη επιλογή στη γραμμή κατάστασης και τα πλήκτρα βέλους επεκτείνουν την επιλογή.

Με τη συντόμευση SHIFT+F8 δίνεται η δυνατότητα προσθήκης ενός μη συνεχόμενου κελιού ή περιοχής σε μια επιλογή κελιών, χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα βέλους.

Με τη συντόμευση CTRL+F8 εκτελείται η εντολή Αλλαγή μεγέθους (στο μενού Έλεγχος του παραθύρου του βιβλίου εργασίας) όταν γίνεται μεγιστοποίηση ενός βιβλίου εργασίας.

Με τη συντόμευση ALT+F8 εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Μακροεντολές για τη δημιουργία, την εκτέλεση, την επεξεργασία ή τη διαγραφή μιας μακροεντολής.

F9

Υπολογίζει όλα τα φύλλα εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας.

Με τη συντόμευση SHIFT+F9 γίνεται υπολογισμός του ενεργού φύλλου εργασίας.

Με τη συντόμευση CTRL+ALT+F9 γίνεται υπολογισμός όλων των φύλλων εργασίας σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, ανεξάρτητα αν έχουν αλλάξει από τον τελευταίο υπολογισμό.

Με τη συντόμευση CTRL+ALT+SHIFT+F9 γίνεται επανάληψη ελέγχου ανεξάρτητων μεταβλητών και, στη συνέχεια, υπολογισμός όλων των κελιών σε όλα τα ανοιχτά βιβλία εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των κελιών που δεν έχει σημειωθεί ότι είναι απαραίτητο να υπολογιστούν.

Με τη συντόμευση CTRL+F9 γίνεται ελαχιστοποίηση ενός παραθύρου βιβλίου εργασίας σε εικονίδιο.

F10

Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης.

Η συντόμευση SHIFT+F10 εμφανίζει το μενού συντόμευσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο.

Η συντόμευση ALT+SHIFT+F10 εμφανίζει το μενού ή το μήνυμα για μια έξυπνη ετικέτα. Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία έξυπνες ετικέτες, μεταβαίνει στην επόμενη έξυπνη ετικέτα και εμφανίζει το μενού ή το μήνυμά της.

Με τη συντόμευση CTRL+F10 γίνεται μεγιστοποίηση ή ανάκτηση του επιλεγμένου παραθύρου βιβλίου εργασίας.

F11

Δημιουργεί ένα γράφημα των δεδομένων της τρέχουσας περιοχής.

Με τη συντόμευση SHIFT+F11 γίνεται εισαγωγή ενός νέου φύλλου εργασίας.

Η συντόμευση ALT+F11 ανοίγει το πρόγραμμα επεξεργασίας της Microsoft Visual Basic, στο οποίο μπορείτε να δημιουργήσετε μια μακροεντολή, χρησιμοποιώντας τη VBA (Visual Basic for Applications).

F12

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως.

Αρχή της σελίδας

Άλλες χρήσιμες συντομεύσεις

Πλήκτρο

Περιγραφή

ΠΛΗΚΤΡΑ ΒΕΛΟΥΣ

Εκτελούν μετακίνηση προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά κατά ένα κελί, σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ γίνεται μετακίνηση στο τέλος για την τρέχουσα περιοχή δεδομένων σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ γίνεται επέκταση της επιλογής κελιών κατά ένα κελί.

Με το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΒΕΛΟΥΣ γίνεται επέκταση της επιλογής κελιών έως το τελευταίο μη κενό κελί της ίδιας στήλης ή γραμμής με αυτή του ενεργού κελιού ή, εάν το επόμενο κελί είναι κενό, γίνεται επέκταση της επιλογής έως το επόμενο μη κενό κελί.

Με το ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή το ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ επιλέγεται η καρτέλα στα αριστερά ή στα δεξιά όταν είναι επιλεγμένη η κορδέλα. Όταν είναι ανοιχτό ή επιλεγμένο ένα υπομενού, αυτά τα πλήκτρα βέλους κάνουν εναλλαγή μεταξύ του κύριου μενού και του υπομενού. Όταν είναι επιλεγμένη μια καρτέλα της κορδέλας, αυτά τα πλήκτρα πραγματοποιούν μετακίνηση στα κουμπιά της καρτέλας.

Με το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή το ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ επιλέγεται η επόμενη ή η προηγούμενη εντολή, όταν είναι ανοιχτό ένα μενού ή υπομενού. Όταν είναι επιλεγμένη μια καρτέλα της κορδέλας, αυτά τα πλήκτρα πραγματοποιούν μετακίνηση προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην ομάδα καρτέλας.

Σε ένα παράθυρο διαλόγου, τα πλήκτρα βέλους πραγματοποιούν μετακίνηση μεταξύ των επιλογών μιας ανοιχτής αναπτυσσόμενης λίστας ή μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

Το ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή η συντόμευση ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ανοίγουν μια επιλεγμένη αναπτυσσόμενη λίστα.

BACKSPACE

Διαγράφει ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά, στη γραμμή τύπων.

Καταργεί, επίσης, τα περιεχόμενα του ενεργού κελιού.

Σε λειτουργία επεξεργασίας κελιού, διαγράφει το χαρακτήρα στα αριστερά του σημείου εισαγωγής.

DELETE

Διαγράφει τα περιεχόμενα του κελιού (δεδομένα και τύπους) από επιλεγμένα κελιά, χωρίς να επηρεαστούν οι μορφοποιήσεις ή τα σχόλια των κελιών.

Σε λειτουργία επεξεργασίας κελιού, διαγράφει το χαρακτήρα που βρίσκεται στα δεξιά του σημείου εισαγωγής.

END

Πραγματοποιεί μετακίνηση στο κελί που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου όταν είναι επιλεγμένο το SCROLL LOCK.

Επίσης, επιλέγεται η τελευταία εντολή του μενού όταν ένα μενού ή υπομενού είναι ορατό.

Με τη συντόμευση CTRL+END γίνεται μετακίνηση στο τελευταίο κελί σε ένα φύλλο εργασίας, στην τελευταία προς τα κάτω χρησιμοποιούμενη γραμμή της τελευταίας προς τα δεξιά χρησιμοποιούμενης στήλης. Εάν ο δρομέας βρίσκεται στη γραμμή τύπων, ο συνδυασμός πλήκτρων CTRL+END μετακινεί το δρομέα στο τέλος του κειμένου.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+END επεκτείνεται η επιλογή των κελιών μέχρι το τελευταίο κελί που χρησιμοποιείται στο φύλλο εργασίας (κάτω δεξιά γωνία). Εάν ο δρομέας βρίσκεται στη γραμμή τύπων, ο συνδυασμός πλήκτρων CTRL+SHIFT+END επιλέγει ολόκληρο το κείμενο στη γραμμή τύπων, από τη θέση του δρομέα μέχρι το τέλος — αυτό δεν επηρεάζει το ύψος της γραμμής τύπων.

ENTER

Ολοκληρώνει μια καταχώρηση κελιού από το κελί ή τη γραμμή τύπων και επιλέγει το από κάτω κελί (από προεπιλογή).

Σε μια φόρμα δεδομένων, πραγματοποιεί μετακίνηση στο πρώτο πεδίο της επόμενης εγγραφής.

Ανοίγει ένα επιλεγμένο μενού (πατήστε F10 για να ενεργοποιήσετε τη γραμμή μενού) ή εκτελεί την ενέργεια μιας επιλεγμένης εντολής.

Σε ένα παράθυρο διαλόγου, εκτελεί την ενέργεια του κουμπιού της προεπιλεγμένης εντολής στο παράθυρο διαλόγου (το κουμπί με το έντονο περίγραμμα, το οποίο είναι συνήθως το κουμπί OK).

Με τη συντόμευση ALT+ENTER γίνεται έναρξη νέας γραμμής στο ίδιο κελί.

Με τη συντόμευση CTRL+ENTER γίνεται συμπλήρωση της επιλεγμένης περιοχής κελιών με την τρέχουσα καταχώρηση.

Με τη συντόμευση SHIFT+ENTER γίνεται ολοκλήρωση της καταχώρησης σε ένα κελί και επιλογή του προηγούμενου προς τα επάνω κελιού.

ESC

Ακυρώνει την καταχώρηση στο κελί ή στη γραμμή τύπων.

Κλείνει ένα ανοιχτό μενού ή υπομενού, παράθυρο διαλόγου ή παράθυρο μηνύματος.

Επίσης, κλείνει τη λειτουργία πλήρους οθόνης, όταν έχει εφαρμοστεί αυτή η λειτουργία και επιστρέφει στην κανονική λειτουργία οθόνης, για να εμφανιστεί ξανά η κορδέλα και η γραμμή κατάστασης.

HOME

Πραγματοποιεί μετακίνηση στην αρχή μιας σειράς σε ένα φύλλο εργασίας.

Γίνεται μετακίνηση στο κελί που βρίσκεται στην επάνω αριστερή γωνία του παραθύρου όταν είναι επιλεγμένο το SCROLL LOCK.

Επιλέγει την πρώτη εντολή του μενού όταν το μενού ή το υπομενού είναι ορατό.

Με τη συντόμευση CTRL+HOME γίνεται μετακίνηση στην αρχή ενός φύλλου εργασίας.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+HOME γίνεται επέκταση της επιλογής κελιών μέχρι την αρχή του φύλλου εργασίας.

PAGE DOWN

Πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα κάτω σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση ALT+PAGE DOWN γίνεται μετακίνηση κατά μία οθόνη προς τα δεξιά σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση CTRL+PAGE DOWN γίνεται μετακίνηση στο επόμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+PAGE DOWN γίνεται επιλογή του τρέχοντος και του επόμενου φύλλου ενός βιβλίου εργασίας.

PAGE UP

Πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη οθόνη προς τα επάνω σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση ALT+PAGE UP γίνεται μετακίνηση μία οθόνη προς τα αριστερά σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση CTRL+PAGE UP γίνεται μετακίνηση στην πρώτη εγγραφή ενός φύλλου εργασίας.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+PAGE UP επιλέγεται το τρέχον και το επόμενο φύλλο ενός βιβλίου εργασίας.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Σε ένα παράθυρο διαλόγου, εκτελεί την ενέργεια του επιλεγμένου κουμπιού ή επιλέγει ή καταργεί ένα πλαίσιο ελέγχου.

Με τη συντόμευση CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ επιλέγεται μια ολόκληρη στήλη σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ επιλέγεται μια ολόκληρη γραμμή σε ένα φύλλο εργασίας.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ επιλέγεται ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

 • Εάν το φύλλο εργασίας περιέχει δεδομένα, η συντόμευση CTRL+SHIFT+πλήκτρο διαστήματος επιλέγει την τρέχουσα περιοχή. Με το πάτημα της συντόμευσης CTRL+SHIFT+πλήκτρο διαστήματος για δεύτερη φορά επιλέγεται η τρέχουσα περιοχή και οι γραμμές σύνοψης που περιέχει. Με το πάτημα της συντόμευσης CTRL+SHIFT+πλήκτρο διαστήματος για τρίτη φορά επιλέγεται ολόκληρο το φύλλο εργασίας.

 • Κατά την επιλογή ενός αντικειμένου, η συντόμευση πλήκτρων CTRL+SHIFT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ επιλέγει όλα τα αντικείμενα ενός φύλλου εργασίας.

Η συντόμευση ALT+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ εμφανίζει το μενού Έλεγχος του παραθύρου του Microsoft Office Excel.

TAB

Πραγματοποιεί μετακίνηση στο επόμενο κελί δεξιά, σε ένα φύλλο εργασίας.

Πραγματοποιεί μετακίνηση μεταξύ κελιών που δεν είναι κλειδωμένα σε ένα προστατευμένο φύλλο εργασίας.

Πραγματοποιεί μετακίνηση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών ενός παραθύρου διαλόγου.

Με τη συντόμευση SHIFT+TAB γίνεται μετακίνηση στο προηγούμενο κελί ενός φύλλου εργασίας ή στην προηγούμενη επιλογή ενός παραθύρου διαλόγου.

Με τη συντόμευση CTRL+TAB γίνεται μετακίνηση στην επόμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

Με τη συντόμευση CTRL+SHIFT+TAB γίνεται μετακίνηση στην προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου.

Αρχή της σελίδας

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ρωτήσετε έναν ειδικό στην Κοινότητα τεχνικής υποστήριξης του Excel, να λάβετε υποστήριξη από την κοινότητα Answers ή να προτείνετε μια νέα δυνατότητα ή βελτίωση στο Excel User Voice.

Δείτε επίσης

Συντομεύσεις πληκτρολογίου στο Excel για Mac

Επισκόπηση τύπων στο Excel

Πώς να αποφύγετε εσφαλμένους τύπους

Εντοπισμός σφαλμάτων σε τύπους

Συναρτήσεις του Excel (αλφαβητικά)

Συναρτήσεις του Excel (ανά κατηγορία)

Βασικές εργασίες με χρήση προγράμματος ανάγνωσης οθόνης στο Excel

Χρήση ενός προγράμματος ανάγνωσης οθόνης για εξερεύνηση και περιήγηση στο Excel

Τεχνική υποστήριξη για πελάτες με ειδικές ανάγκες

Η Microsoft θέλει να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους τους πελάτες της. Εάν είστε άτομο με ειδικές ανάγκες ή έχετε απορίες σχετικά με την προσβασιμότητα, επικοινωνήστε με το Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft, για να λάβετε τεχνική βοήθεια. Η ομάδα υποστήριξης του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι καταρτισμένη στη χρήση πολλών δημοφιλών τεχνολογιών υποβοήθησης, ενώ μπορεί να παρέχει βοήθεια στα Αγγλικά, στα Ισπανικά, στα Γαλλικά και στην αμερικανική νοηματική γλώσσα. Για να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας, μεταβείτε στην τοποθεσία του Answer Desk για άτομα με ειδικές ανάγκες της Microsoft.

Εάν είστε χρήστης από έναν δημόσιο, εμπορικό ή εταιρικό οργανισμό, επικοινωνήστε με το Answer Desk για ειδικές ανάγκες για επιχειρήσεις.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×