Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το SharePoint Workspace

Σημαντικό: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πιέστε το πλήκτρο Tab, για να επιλέξετε το στοιχείο Επιλογή όλων στο επάνω μέρος αυτού του θέματος, πιέστε το πλήκτρο Enter και, στη συνέχεια, πιέστε Ctrl+P.

Κοινές συντομεύσεις πληκτρολογίου

Οι παρακάτω συντομεύσεις πληκτρολογίου ισχύουν για τα στοιχεία των περισσότερων εργαλείων.

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου ως σύνδεσης

CTRL+L

Αντιγραφή του επιλεγμένου στοιχείου στο Πρόχειρο

Ctrl+C

Αποκοπή του επιλεγμένου στοιχείου

Ctrl+X

Επικόλληση από το Πρόχειρο

Ctrl+V

Αναίρεση της πιο πρόσφατης ενέργειας

CTRL+Z

Επανάληψη της πιο πρόσφατης ενέργειας

CTRL+Y

Μετάβαση στο επόμενο στοιχείο

F8

Μετάβαση στο προηγούμενο στοιχείο

SHIFT+F8

Μετάβαση στο επόμενο μη αναγνωσμένο στοιχείο.

F4

Μετάβαση στο προηγούμενο μη αναγνωσμένο στοιχείο.

Shift+F4

Σήμανση του επιλεγμένου στοιχείου ως αναγνωσμένου (κατάργηση του δείκτη μη αναγνωσμένου).

CTRL+F4

Σήμανση όλων των στοιχείων ως αναγνωσμένων (κατάργηση όλων των δεικτών μη αναγνωσμένων).

CTRL+SHIFT+F4

Εργαλείο εγγράφων του 2010, εργαλείο αρχείων 2007, εργαλείο αρχείων του SharePoint 2007

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Προσθήκη ενός υπάρχοντος εγγράφου στο χώρο εργασίας.

CTRL+M

Διαγραφή ενός εγγράφου.

CTRL+D

Εργαλείο συζήτησης 2010

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου για τα εργαλεία συζητήσεων 2010 είναι ακριβώς οι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στην επόμενη ενότητα που αφορά το εργαλείο λιστών 2010.

Εργαλεία λιστών 2010

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Διαγραφή του επιλεγμένου στοιχείου.

CTRL+D

Εισαγωγή δεδομένων από άλλες προελεύσεις.

CTRL+I

Εξαγωγή δεδομένων σε ένα αρχείο αρχειοθήκης δεδομένων λίστας

CTRL+E

Σε μια προβολή λίστας, εύρεση του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείο που περιέχει το καθορισμένο κείμενο. Σε ένα ανοιχτό στοιχείο λίστας, εύρεση του καθορισμένου κειμένου.

CTRL+F

Σε ένα ανοιχτό στοιχείο λίστας, εύρεση του καθορισμένου κειμένου και αντικατάστασή του με καθορισμένο κείμενο.

CTRL+H

Εισαγωγή στη Σχεδίαση για την τροποποίηση φορμών ή προβολών αυτής της λίστας.

CTRL+SHIFT+S

Εργαλείο ημερολογίου 2010

Συντομεύσεις πληκτρολογίου σε προβολή ημερολογίου

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Δημιουργία νέας σύσκεψης

Enter (χωρίς επιλεγμένη σύσκεψη) ή Ctrl+N

Άνοιγμα επιλεγμένης σύσκεψης

ENTER

Αποθήκευση αλλαγών σε μια σύσκεψη χωρίς κλείσιμο της σύσκεψης

CTRL+S

Εμφάνιση της προβολής μήνα

CTRL+1

Εμφάνιση της προβολής εβδομάδας

CTRL+2

Εμφάνιση της προβολής ημέρας

CTRL+3

Εμφάνιση της προβολής εβδομάδας εργασίας

CTRL+4

Εμφάνιση της προβολής μήνα εργασίας

CTRL+5

Εμφάνιση όλων των συσκέψεων σε μια λίστα

CTRL+6

Εμφάνιση όλων των ενεργών συσκέψεων σε μια λίστα

CTRL+7

Μετάβαση σε συγκεκριμένη ημερομηνία

CTRL+D

Μετάβαση στο σήμερα.

CTRL+T

Συντομεύσεις πληκτρολογίου σε ανοιχτή σύσκεψη ημερολογίου

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Εμφάνιση του προφίλ σύσκεψης

CTRL+1

Εμφάνιση της ατζέντας σύσκεψης

CTRL+2

Εμφάνιση των σημειώσεων σύσκεψης

CTRL+3

Εμφάνιση της σύνοψης σύσκεψης

CTRL+4

Διαγραφή αυτής της σύσκεψης

CTRL+D

Εργαλείο σημειωματάριου

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Δημιουργία νέας σημείωσης

CTRL+N

Αποθήκευση επεξεργασμένης σημείωσης

CTRL+S

Αποθήκευση και κλείσιμο επεξεργασμένης σημείωσης

CTRL+W

Ακύρωση επεξεργασιών σε μια σημείωση

ESCAPE

Διαγραφή σημείωσης

CTRL+DELETE

Επεξεργασία της επιλεγμένης σημείωσης

CTRL+E

Μετακίνηση στην επόμενη σημείωση

F8

Μετακίνηση στην προηγούμενη σημείωση

SHIFT+F8

Εργαλείο εικόνων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Προσθήκη μιας ή περισσότερων εικόνων στη λίστα

CTRL+O

Αποθήκευση ενός αρχείου εικόνας στον υπολογιστή σας

CTRL+E

Εργαλείο μπλοκ σχεδίασης

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Αποθήκευση στο σχέδιο του κειμένου που πληκτρολογήσατε στο εργαλείο πληκτρολόγησης

CTRL+S

Εργαλείο επιλογής

S

Εργαλείο μολυβιού

P

Εργαλείο γραμμής

L

Εργαλείο ορθογώνιου

R

Εργαλείο στρογγυλεμένου ορθογώνιου

O

Εργαλείο έλλειψης

E

Εργαλείο πολυγώνου

G

Εργαλείο κειμένου

T

Εργαλείο ημερολογίου 2007

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Δημιουργία νέας συνάντησης

CTRL+N

Προβολή λεπτομερειών για μια επιλεγμένη συνάντηση

ENTER

Μετάβαση σε συγκεκριμένη ημερομηνία

CTRL+D

Μετάβαση στην επόμενη/προηγούμενη ημέρα, εβδομάδα ή μήνα, ανάλογα με την προβολή Ημερολογίου

PGDN/PGUP

Μετάβαση στην επόμενη/προηγούμενη συνάντηση

F8/SHIFT+F8

Μετάβαση στην επόμενη/προηγούμενη μη αναγνωσμένη συνάντηση

F4/SHIFT+F4

Μετάβαση στην τρέχουσα ημερομηνία σύμφωνα με το ρολόι του συστήματος του υπολογιστή σας

CTRL+T

Τα μηνύματα

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Δημιουργία νέου μηνύματος

CTRL+G

Αποστολή μηνύματος σε όλα τα μέλη ενός χώρου εργασίας

CTRL+SHIFT+G

Ιστορικό μηνυμάτων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Δημιουργία νέου μηνύματος

CTRL+N

Άνοιγμα ενός επιλεγμένου μηνύματος

CTRL+O

Απάντηση σε ένα επιλεγμένο μήνυμα

CTRL+R

Προώθηση ενός επιλεγμένου μηνύματος

CTRL+W

Διαγραφή ενός επιλεγμένου μηνύματος

CTRL+D

Εύρεση μηνυμάτων

CTRL+F

Εκτύπωση ενός επιλεγμένου μηνύματος

CTRL+P

Επιλογή/κατάργηση της επιλογής ’Συμπερίληψη ιστορικού στις απαντήσεις’

Ctrl+H

Σημείωση: Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×