Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το Microsoft Visio 2010

Οι συντομεύσεις πληκτρολογίου που περιγράφονται σε αυτό το θέμα της Βοήθειας αναφέρονται στη διάταξη πληκτρολογίου Η.Π.Α. Τα πλήκτρα άλλων διατάξεων μπορεί να μην αντιστοιχούν απόλυτα με τα πλήκτρα του πληκτρολογίου Η.Π.Α.

Για να εκτυπώσετε αυτό το θέμα, πατήστε το πλήκτρο TAB για να επιλέξετε την εντολή Εμφάνιση όλων, πατήστε το πλήκτρο ENTER και, στη συνέχεια, πατήστε τα πλήκτρα CTRL+P.

Ηλεκτρονική Βοήθεια

Συντομεύσεις πληκτρολογίου για χρήση του παραθύρου "Βοήθεια"

Το παράθυρο ’Βοήθεια’ δίνει πρόσβαση σε ολόκληρο το περιεχόμενο της Βοήθειας του Office. Το παράθυρο της Βοήθειας θα εμφανίζει θέματα και άλλο περιεχόμενο της Βοήθειας.

Στο παράθυρο ’Βοήθεια’

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου της Βοήθειας

F1

Κλείσιμο του παραθύρου της Βοήθειας.

ALT+F4

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου της Βοήθειας και του ενεργού προγράμματος.

ALT+TAB

Επιστροφή στην "Κεντρική" καρτέλα του Microsoft Visio 2010.

ALT+HOME

Επιλογή του επόμενου στοιχείου στο παράθυρο της Βοήθειας

TAB

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου στο παράθυρο της Βοήθειας

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο

ENTER

Επιλογή του επόμενου κειμένου με απόκρυψη ή υπερ-σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου κρυφού κειμένου ή υπερ-σύνδεσης

SHIFT+TAB

Εκτέλεση ενέργειας για τις επιλογές Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, κρυφό κείμενο ή υπερ-σύνδεση

ENTER

Μετακίνηση στο προηγούμενο θέμα Βοήθειας (κουμπί Πίσω)

Alt+Αριστερό βέλος

Μετακίνηση στο επόμενο θέμα Βοήθειας (κουμπί Εμπρός)

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μικρά βήματα επάνω ή κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μεγαλύτερα βήματα επάνω ή κάτω, αντίστοιχα, εντός του τρέχοντος θέματος της Βοήθειας

PAGE DOWN ή PAGE UP

Εμφάνιση μενού εντολών στο παράθυρο της Βοήθειας. Είναι απαραίτητο το παράθυρο της Βοήθειας να διαθέτει ενεργή εστίαση (κάντε κλικ μέσα στο παράθυρο της Βοήθειας).

SHIFT+F10

Διακοπή της τελευταίας ενέργειας (κουμπί Διακοπή).

ESC

Ανανέωση του παραθύρου (κουμπί Ανανέωση).

F5

Εναλλαγή μεταξύ περιοχών στο παράθυρο της Βοήθειας. Για παράδειγμα, εναλλαγή μεταξύ της γραμμής εργαλείων, της γραμμής διευθύνσεων και της λίστας Αναζήτηση.

F6

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, επιλογή αντίστοιχα του επόμενου ή προηγούμενου στοιχείου.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Σε έναν Πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, ανάπτυξη ή σύμπτυξη αντίστοιχα του επιλεγμένου στοιχείου

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Βασικά στοιχεία του Microsoft Office

Εμφάνιση και χρήση των παραθύρων

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Μετάβαση στο επόμενο παράθυρο.

ALT+TAB

Μετάβαση στο προηγούμενο παράθυρο.

ALT+SHIFT+TAB

Κλείσιμο του ενεργού παραθύρου.

Alt+F4

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από άλλο παράθυρο εργασιών μέσα στο παράθυρο προγράμματος (δεξιόστροφη κίνηση). Ίσως χρειαστεί να πιέσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές.

Σημείωση: Εάν με το πάτημα του πλήκτρου F6 δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών που θέλετε, δοκιμάστε να πατήσετε το πλήκτρο ALT για εστίαση στην κορδέλα.

F6

Μεγιστοποίηση ενός επιλεγμένου παραθύρου

Ctrl+F10

Επαναφορά του μεγέθους του παραθύρου προγράμματος του Visio μετά τη μεγιστοποίησή του

Ctrl+F5

Αντιγραφή μιας εικόνας της οθόνης στο Πρόχειρο.

PRINT SCREEN

Αντιγραφή μιας εικόνας του επιλεγμένου παραθύρου στο Πρόχειρο.

ALT+PRINT SCREEN

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης του παραθύρου, για οποιοδήποτε παράθυρο έχει εικονίδιο στη γραμμή τίτλου (για παράδειγμα, ένα παράθυρο σχημάτων)

Alt+Πλήκτρο διαστήματος

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Σελίδα.

Shift+F4

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Αναδιάταξη σελίδων.

Ctrl+Alt+P

Κυκλική εναλλαγή της εστίασης σε ανοιχτά σχέδια

Ctrl+Tab ή Ctrl+F6

Κυκλική εναλλαγή της εστίασης σε ανοιχτά σχέδια σε αντίστροφη σειρά

Ctrl+Shift+Tab ή Ctrl+Shift+F6

Κυκλική εναλλαγή της εστίασης σε ένα σχέδιο, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ορατών επικαλύψεων σήμανσης

Ctrl+Page down

Κυκλική εναλλαγή της εστίασης στις σελίδες ενός σχεδίου σε αντίστροφη σειρά

Ctrl+Page up

Επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης επιλογής σε ένα παράθυρο εργασιών, όταν το παράθυρο εργασιών είναι ενεργό.

TAB ή SHIFT+TAB

Αλλαγή γραμματοσειράς ή αλλαγή μεγέθους της γραμματοσειράς

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+>

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+<

Μετακίνηση σε κείμενο ή κελιά

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή επάνω.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία γραμμή κάτω.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος της γραμμής.

END

Μετακίνηση στην αρχή της γραμμής.

HOME

Μετακίνηση επάνω κατά μία παράγραφο.

CTRL+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κάτω κατά μία παράγραφο.

CTRL+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στο τέλος ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+END

Μετακίνηση στην αρχή ενός πλαισίου κειμένου.

CTRL+HOME

Πρόσβαση και χρήση παραθύρων εργασιών

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Μετακίνηση σε ένα παράθυρο εργασιών από ένα άλλο τμήμα παραθύρου στο παράθυρο προγράμματος. (Ίσως χρειαστεί να πιέσετε το πλήκτρο F6 περισσότερες από μία φορές).

Σημείωση: Εάν με το πάτημα του πλήκτρου F6 δεν εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών που θέλετε, δοκιμάστε να πατήσετε το πλήκτρο ALT για να τοποθετήσετε την εστίαση στην Κορδέλα και, στη συνέχεια, πατήστε F6 για να μετακινηθείτε στο παράθυρο εργασιών.

F6

Επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης επιλογής σε ένα παράθυρο εργασιών, όταν το παράθυρο εργασιών είναι ενεργό.

Tab ή Shift+Tab

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε ένα επιλεγμένο υπομενού και μετακίνηση μεταξύ συγκεκριμένων επιλογών σε μια ομάδα επιλογών σε ένα παράθυρο διαλόγου.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ ή ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Άνοιγμα του επιλεγμένου μενού ή πραγματοποίηση της ενέργειας που σχετίζεται με το επιλεγμένο κουμπί.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ENTER

Άνοιγμα ενός μενού συντόμευσης

SHIFT+F10

Επιλογή της πρώτης ή της τελευταίας εντολής, αντίστοιχα, σε ένα μενού ή υπομενού όταν το μενού ή το υπομενού είναι ορατά.

HOME ή END

Αιώρηση ή αγκύρωση των παραθύρων εργασιών

 1. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο F6 για να επιλέξετε το παράθυρο εργασιών που θέλετε.

 2. Πιέστε ALT+ΔΙΑΣΤΗΜΑ για να ανοίξετε το μενού για αυτό το παράθυρο εργασιών.

 3. Πατήστε το πλήκτρο Κάτω βέλος για να επιλέξετε την εντολή Αιώρηση παραθύρου και, στη συνέχεια, πατήστε Enter.

Χρήση παραθύρων διαλόγου

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Μετάβαση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου

CTRL+TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα ενός παραθύρου διαλόγου

CTRL+SHIFT+TAB

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε μια ανοικτή αναπτυσσόμενη λίστα ή μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

Πλήκτρα βέλους

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχηθεί στο επιλεγμένο κουμπί. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του επιλεγμένου πλαίσιο ελέγχου

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άνοιγμα της λίστας, αν είναι κλειστή, και μετακίνηση στη συγκεκριμένη επιλογή της λίστας

Το πρώτο γράμμα μιας επιλογής σε μια αναπτυσσόμενη λίστα

Επιλογή μιας επιλογής. Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής σε ένα πλαίσιο ελέγχου.

ALT+ το υπογραμμισμένο γράμμα σε μια επιλογή

Άνοιγμα μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κλείσιμο μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας. Ακύρωση εντολής και κλείσιμο ενός παραθύρου διαλόγου.

ESC

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχηθεί σε ένα προεπιλεγμένο κουμπί ενός παραθύρου διαλόγου.

ENTER

Χρήση των πλαισίων επεξεργασίας μέσα σε παράθυρα εργασίας

Το πλαίσιο επεξεργασίας είναι ένα κενό πεδίο, στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε μια καταχώρηση, όπως το όνομα χρήστη ή τη διαδρομή προς ένα φάκελο.

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Μετακίνηση στην αρχή της καταχώρησης.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της καταχώρησης.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση μια λέξη δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μια λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής κατά μια λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι την αρχή της καταχώρησης.

SHIFT+HOME

Επιλογή του τμήματος της καταχώρησης από το σημείο εισαγωγής μέχρι το τέλος καταχώρησης.

SHIFT+END

Χρήση των παραθύρων διαλόγου Άνοιγμα και Αποθήκευση ως

Για να κάνετε αυτό

Πατήστε

Μετάβαση στην επόμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη επιλογή ή ομάδα επιλογών.

SHIFT+TAB

Μετακίνηση μεταξύ των επιλογών σε μια ανοικτή αναπτυσσόμενη λίστα ή μεταξύ των επιλογών σε μια ομάδα επιλογών.

Πλήκτρα βέλους

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχηθεί στο επιλεγμένο κουμπί

Enter, Πλήκτρο διαστήματος

Μετάβαση στη λίστα Αποθήκευση ως τύπου στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως

Alt+T

Μετάβαση στο πλαίσιο Όνομα αρχείου

Alt+N

Μετάβαση στη λίστα τύπου αρχείου στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα

Alt+T

Άνοιγμα του επιλεγμένου αρχείου στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα

Alt+O

Αποθήκευση του τρέχοντος αρχείου στο παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση

Alt+S

Άνοιγμα μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κλείσιμο μιας επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας. Ακύρωση εντολής και κλείσιμο ενός παραθύρου διαλόγου.

ESC

Ενημέρωση της λίστας αρχείων

F5

Εμφάνιση του μενού συντόμευσης για ένα επιλεγμένο στοιχείο, όπως ένα φάκελο ή ένα αρχείο

Shift+F10

Κείμενο

Επεξεργασία κειμένου

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Μετακίνηση στον επόμενο ή στον προηγούμενο χαρακτήρα αντίστοιχα, σε μια γραμμή κειμένου

Δεξιό βέλος ή Αριστερό βέλος

Μετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη γραμμή κειμένου, αντίστοιχα

Κάτω βέλος ή Επάνω βέλος

Μετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη λέξη αντίστοιχα, σε μια γραμμή κειμένου

Ctrl+Δεξιό βέλος ή Ctrl+Αριστερό βέλος

Μετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη παράγραφο, αντίστοιχα

Ctrl+Κάτω βέλος ή Ctrl+Επάνω βέλος

Επιλογή όλου του κειμένου σε ένα μπλοκ κειμένου

Ctrl+A

Επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου χαρακτήρα, αντίστοιχα

Shift+Δεξιό βέλος ή Shift+Αριστερό βέλος

Επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης λέξης, αντίστοιχα

Ctrl+Shift+Δεξιό βέλος ή Ctrl+Shift+Αριστερό βέλος

Επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης γραμμής, αντίστοιχα

Shift+Κάτω βέλος ή Shift+Επάνω βέλος

Επιλογή της επόμενης ή της προηγούμενης παραγράφου, αντίστοιχα

Ctrl+Shift+Κάτω βέλος ή Ctrl+Shift+Επάνω βέλος

Διαγραφή της προηγούμενης λέξης

Ctrl+Backspace

Αντικατάσταση του επιλεγμένου κειμένου με το ύψος πεδίου. Αν δεν έχει επιλεγεί κείμενο, αντικατάσταση όλου του κειμένου με το ύψος πεδίου για το επιλεγμένο σχήμα.

CTRL+SHIFT+H

Μορφοποίηση κειμένου

Για να το κάνετε αυτό:

Πατήστε

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της έντονης γραφής ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+B

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της πλάγιας γραφής ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+I

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της υπογράμμισης ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+U

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της διπλής υπογράμμισης

Ctrl+Shift+D

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κουμπιού ’Όλα κεφαλαία’

Ctrl+Shift+A

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των πεζών ή κεφαλαίων

CTRL+SHIFT+K

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του δείκτη ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+=

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εκθέτη ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+SHIFT+=

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+>

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+<

Στοίχιση του κειμένου

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Στοίχιση του κειμένου αριστερά

Ctrl+Shift+L

Κεντράρισμα του κειμένου οριζόντια

Ctrl+Shift+C

Στοίχιση του κειμένου δεξιά

Ctrl+Shift+R

Πλήρης στοίχιση του κειμένου οριζόντια

Ctrl+Shift+J

Κατακόρυφη στοίχιση κειμένου επάνω

Ctrl+Shift+T

Κεντράρισμα κειμένου κατακόρυφα

Ctrl+Shift+M

Κατακόρυφη στοίχιση κειμένου κάτω

Ctrl+Shift+V

Ζουμ και περιήγηση

Περιήγηση στην Κορδέλα

 1. Πατήστε το πλήκτρο ALT.

  Οι συμβουλές πλήκτρων εμφανίζονται πάνω από κάθε δυνατότητα που είναι διαθέσιμη στην τρέχουσα προβολή.

  Η Κορδέλα του Visio 2010 με τις συμβουλές πλήκτρων συντόμευσης ορατές.

 2. Πατήστε το γράμμα που εμφανίζεται στη συμβουλή πλήκτρου επάνω από τη δυνατότητα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

 3. Ανάλογα με το γράμμα που θα πατήσετε, μπορεί να εμφανιστούν επιπλέον συμβουλές πλήκτρων. Για παράδειγμα, εάν είναι ενεργή η καρτέλα Κεντρική και πατήσετε το Ζ, τότε εμφανίζεται η καρτέλα Εισαγωγή, μαζί με τις συμβουλές πλήκτρων για τις ομάδες σε αυτή την καρτέλα.

 4. Συνεχίστε να πατάτε γράμματα έως ότου πατήσετε το γράμμα της εντολής ή του στοιχείου ελέγχου που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πρέπει πρώτα να πατήσετε το γράμμα της ομάδας που περιέχει την εντολή. Για παράδειγμα, αν η Κεντρική καρτέλα είναι ενεργή, πατώντας Alt+Κ, Μ, Γ θα μεταβείτε στο πλαίσιο λίστας Μέγεθος στην ομάδα Γραμματοσειρά.

  Σημείωση: Για να ακυρώσετε την ενέργεια που εκτελείτε και να κάνετε απόκρυψη των συμβουλών πλήκτρων, πατήστε το πλήκτρο ALT.

Ζουμ

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Μεγέθυνση

Alt+F6

Σμίκρυνση

Alt+Shift+F6

Προσαρμογή στο παράθυρο

CTRL+SHIFT+W

Μετακίνηση σε προβολή πλήρους οθόνης

Χρησιμοποιήστε αυτές τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για να εναλλαγή μεταξύ του Visio και ενός άλλου προγράμματος ή σελίδας όταν βρίσκεστε σε προβολή πλήρους οθόνης.

Για να κάνετε το εξής:

Πατήστε

Εισαγωγή σε προβολή πλήρους οθόνης

F5

Τερματισμός προβολής πλήρους οθόνης

Esc

Άνοιγμα την επόμενης σελίδας στο σχέδιο

Page down

Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα στο σχέδιο

PAGE UP

Μετακίνηση σε ένα σχέδιο ιστοσελίδας

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Κυκλική εναλλαγή της εστίασης μεταξύ του αριστερού πλαισίου, του σχεδίου και των σχημάτων του σχεδίου που περιέχουν δεδομένα σχήματος, των υπερ-συνδέσεων και της γραμμής διευθύνσεων.

Tab

Ενεργοποίηση της υπερ-σύνδεσης για το σχήμα ή της υπερ-σύνδεσης του σχεδίου στο οποίο έχει τοποθετηθεί η εστίαση

Enter

Εργασίες ειδικές για το Visio

Μορφοποίηση κειμένου

Για να το κάνετε αυτό:

Πατήστε

Άνοιγμα της καρτέλας Κεντρική στην Κορδέλα

Alt+H

Άνοιγμα της καρτέλας Γραμματοσειρά στο παράθυρο διαλόγου Κείμενο

F11

Άνοιγμα της καρτέλας Παράγραφος στο παράθυρο διαλόγου Κείμενο

Shift+F11

Άνοιγμα της καρτέλας Στηλοθέτες στο παράθυρο διαλόγου Κείμενο

Ctrl+F11

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γέμισμα για το επιλεγμένο σχήμα.

F3

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Γραμμή.

SHIFT+F3

Χρήση των δυνατοτήτων Συγκράτηση και επικόλληση

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Άνοιγμα της καρτέλας Γενικά στο παράθυρο διαλόγου Συγκράτηση και επικόλληση

Alt+F9

Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου Συγκράτηση στην καρτέλα Γενικά, στο πλαίσιο διαλόγου Συγκράτηση & επικόλληση. Συγκράτηση σχημάτων σε στοιχεία που έχουν επιλεγεί στην ενότητα Συγκράτηση στο του παραθύρου διαλόγου.

Α

Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής του πλαισίου ελέγχου Επικόλληση στην καρτέλα Γενικά, στο παράθυρο διαλόγου Συγκράτηση και επικόλληση. Επικόλληση σχημάτων σε στοιχεία που έχουν επιλεγεί στην ενότητα Επικόλληση σε του παραθύρου διαλόγου (μενού Εργαλεία, Συγκράτηση και επικόλληση).

G

Ομαδοποίηση, περιστροφή και αναστροφή σχημάτων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Ομαδοποίηση των επιλεγμένων σχημάτων

Ctrl+G ή Ctrl+Shift+G

Κατάργηση της ομαδοποίησης σχημάτων στην επιλεγμένη ομάδα

Ctrl+Shift+U

Μεταφορά του επιλεγμένου σχήματος σε πρώτο πλάνο

Ctrl+Shift+F

Μεταφορά του επιλεγμένου σχήματος στο φόντο

Ctrl+Shift+B

Περιστροφή του επιλεγμένου σχήματος προς τα αριστερά

Ctrl+L

Περιστροφή του επιλεγμένου σχήματος προς τα δεξιά

Ctrl+R

Οριζόντια αναστροφή του επιλεγμένου σχήματος

Ctrl+H

Κατακόρυφη αναστροφή του επιλεγμένου σχήματος

Ctrl+J

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Στοίχιση σχημάτων για το επιλεγμένο σχήμα.

F8

Προβολή παραθύρων σχεδίων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Εμφάνιση των ανοιχτών παραθύρων σχεδίων σε κατακόρυφη παράθεση.

Shift+F7

Εμφάνιση των ανοιχτών παραθύρων σχεδίων σε οριζόντια παράθεση.

Ctrl+Shift+F7

Εμφάνιση των ανοιχτών παραθύρων σχεδίων για προβολή του τίτλου κάθε παραθύρου

Alt+F7 ή Ctrl+Alt+F7

Γραμμές εργαλείων ειδικές για το Visio

Επιλογή εργαλείων

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εργαλείου Πινέλου μορφοποίησης ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+SHIFT+P

Επιλογή του Εργαλείου δείκτη ( Κουμπί δείκτη ).

CTRL+1

Επιλογή του Εργαλείου σύνδεσης ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+3

Επιλογή του εργαλείου σημείου σύνδεσης

CTRL+SHIFT+1

Επιλογή του εργαλείου κειμένου ( Κουμπί "Εργαλείο κειμένου" ).

CTRL+2

Επιλογή του εργαλείου πλαισίου κειμένου ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+SHIFT+4

Επιλογή εργαλείων σχεδίασης

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Επιλογή του Εργαλείου ορθογώνιου ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+8

Επιλογή του Εργαλείου έλλειψης ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+9

Επιλογή του Εργαλείου γραμμής ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+6

Επιλογή του Εργαλείου τόξου ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+7

Επιλογή του Εργαλείου ελεύθερης σχεδίασης ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+5

Επιλογή του Εργαλείου μολυβιού ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+4

Περικοπή εικόνας

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Επιλογή του Εργαλείου περικοπής ( Εικόνα κουμπιού ).

CTRL+SHIFT+2

Σχήματα και στάμπο του Visio

Μετακίνηση από σχήμα σε σχήμα σε μια σελίδα σχεδίου

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Μετακίνηση από σχήμα σε σχήμα σε μια σελίδα σχεδίου. Ένα διάστικτο ορθογώνιο υποδεικνύει το σχήμα όπου είναι τοποθετημένη η εστίαση.

Σημείωση: Δεν μπορείτε να μετακινηθείτε σε σχήματα που έχουν προστασία επιλογής ή σε ένα κλειδωμένο επίπεδο.

Tab

Μετακίνηση από σχήμα σε σχήμα σε μια σελίδα σχεδίου σε αντίστροφη σειρά

Shift+Tab

Επιλογή ενός σχήματος όπου είναι τοποθετημένη η εστίαση

Σημείωση: Για επιλογή πολλών σχημάτων, πατήστε το πλήκτρο Tab για να τοποθετήσετε την εστίαση στο πρώτο σχήμα που θέλετε να επιλέξετε και, στη συνέχεια, πατήστε Enter. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ πατάτε το πλήκτρο Tab για να τοποθετήσετε την εστίαση σε άλλο σχήμα. Όταν το ορθογώνιο εστίασης βρίσκεται επάνω από το σχήμα που θέλετε, πατήστε Enter για να προσθέσετε το σχήμα στην επιλογή. Επαναλάβετε για κάθε σχήμα που θέλετε να επιλέξετε.

Enter

Κατάργηση της επιλογής ενός σχήματος ή εστίαση σε ένα σχήμα

Esc

Εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας επεξεργασίας κειμένου και της λειτουργίας επιλογής σχήματος σε ένα επιλεγμένο σχήμα

F2

Ώθηση ενός επιλεγμένου σχήματος

Πλήκτρα βέλους

Ώθηση ενός επιλεγμένου σχήματος κατά 1 pixel τη φορά.

Σημείωση: Το πλήκτρο Scroll lock πρέπει να είναι απενεργοποιημένο.

Shift+πλήκτρα βέλους

Εργασία με πρωτότυπα σχήματα σε ένα στάμπο

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Μετακίνηση ανάμεσα σε πρωτότυπα σχήματα σε ένα στάμπο

Πλήκτρα βέλους

Μετάβαση στο πρώτο πρωτότυπο σχήμα σε μια σειρά ενός στάμπο

Home

Μετάβαση στο τελευταίο πρωτότυπο σχήμα σε μια σειρά ενός στάμπο

End

Μετάβαση στο πρώτο πρωτότυπο σχήμα σε μια στήλη ενός στάμπο

Page up

Μετάβαση στο τελευταίο πρωτότυπο σχήμα σε μια στήλη ενός στάμπο

Page down

Αντιγραφή των επιλεγμένων πρωτότυπων σχημάτων στο Πρόχειρο

Ctrl+C

Επικόλληση του περιεχομένου του Πρόχειρου σε νέο στάμπο

Σημείωση: Το νέο στάμπο πρέπει πρώτα να ανοιχθεί για επεξεργασία.

Ctrl+V

Επιλογή όλων των πρωτότυπων σχημάτων σε ένα στάμπο

Σημείωση: Για να επιλέξετε πολλά πρωτότυπα σχήματα, πατήστε τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήσετε την εστίαση στο πρώτο πρωτότυπο σχήμα που θέλετε. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Shift ενώ πατάτε τα πλήκτρα βέλους για να τοποθετήσετε την εστίαση σε άλλο πρωτότυπο. Όταν το ορθογώνιο εστίασης βρίσκεται επάνω από το πρωτότυπο που θέλετε, πατήστε Enter για να προσθέσετε αυτό το πρωτότυπο στην επιλογή. Επαναλάβετε για κάθε πρωτότυπο που θέλετε να επιλέξετε.

Ctrl+A

Επιλογή ή κατάργηση της επιλογής ενός πρωτότυπου σχήματος όπου είναι τοποθετημένη η εστίαση

Shift+Enter

Κατάργηση της επιλογής πρωτότυπων σχημάτων σε ένα στάμπο

Esc

Εισαγωγή των επιλεγμένων πρωτότυπων σχημάτων σε ένα σχέδιο

CTRL+ENTER

Εργασία με στάμπο σε λειτουργία επεξεργασίας

Για να κάνετε την εξής εργασία:

Πατήστε

Διαγραφή του επιλεγμένου πρωτότυπου σχήματος

Delete

Αποκοπή του επιλεγμένου πρωτότυπου σχήματος από το προσαρμοσμένο στάμπο και επικόλλησή του στο Πρόχειρο

Ctrl+X

Μετονομασία του επιλεγμένου πρωτότυπου σχήματος

F2

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×