Συντομεύσεις πληκτρολογίου για το InfoPath 2013

Αυτό το θέμα της Βοήθειας περιγράφει τις συντομεύσεις πληκτρολογίου για κοινές εργασίες στο Microsoft InfoPath 2013. Αυτές οι συντομεύσεις πληκτρολογίου αντιστοιχούν στη διάταξη πληκτρολογίου των Η.Π.Α. Τα πλήκτρα σε άλλες διατάξεις πληκτρολογίου ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πλήκτρα της διάταξης πληκτρολογίου των των Η.Π.Α.

Για συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε δύο ή περισσότερα πλήκτρα ταυτόχρονα, τα πλήκτρα αυτά διαχωρίζονται με το σύμβολο συν (+). Για τις συντομεύσεις πληκτρολογίου στις οποίες πατάτε ένα πλήκτρο αμέσως μετά από ένα άλλο πλήκτρο, τα πλήκτρα διαχωρίζονται με κόμμα (,).

Σε αυτό το άρθρο

Συμπλήρωση φόρμας InfoPath

Συμπλήρωση φορμών στο InfoPath

Μορφοποίηση κειμένου σε στοιχείο ελέγχου εμπλουτισμένου κειμένου

Συμπλήρωση φόρμας InfoPath σε πρόγραμμα περιήγησης Web

Σχεδίαση φόρμας στο InfoPath Designer

Μορφοποίηση κειμένου σε πρότυπο φόρμας

Εργασία με πίνακες διάταξης

Πραγματοποίηση διορθώσεων και αποθήκευση αλλαγών

Προεπισκόπηση εκτύπωσης προτύπου φόρμας

Λήψη βοήθειας

Χρήση των παραθύρων διαλόγου

Πρόσβαση και ενεργοποίηση επιλογών σε παράθυρα διαλόγου

Χρήση των πλαισίων επεξεργασίας μέσα σε παράθυρα διαλόγου

Συμπλήρωση φόρμας InfoPath

Αρχή της σελίδας

Συμπλήρωση φορμών στο InfoPath

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Περιήγηση στο επόμενο στοιχείο ελέγχου σε σειρά tab.

Tab

Περιήγηση στο προηγούμενο στοιχείο ελέγχου σε σειρά tab.

SHIFT+TAB

Περιήγηση στο επάνω στοιχείο ελέγχου.

ALT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Περιήγηση στο κάτω στοιχείο ελέγχου.

ALT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Στοιχείο ελέγχου "Επιλογή ημερομηνίας": εμφανίζει το ημερολόγιο.

Κάτω βέλος

Περιήγηση στο επόμενο πεδίο που περιέχει σφάλμα.

CTRL+SHIFT+O

Λήψη λεπτομερειών σφάλματος για το τρέχον πεδίο εάν περιέχει κάποιο σφάλμα.

CTRL+SHIFT+I

Έκθεση του μενού γραφικών στοιχείων για ένα στοιχείο ελέγχου που το υποστηρίζει.

ALT+SHIFT+F10

Επαναλαμβανόμενος πίνακας/επαναλαμβανόμενη ενότητα: Προσθήκη γραμμής ή ενότητας όσο βρίσκεστε στο στοιχείο ελέγχου.

CTRL+ENTER

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση κειμένου σε στοιχείο ελέγχου εμπλουτισμένου κειμένου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κατάργηση όλης της μορφοποίησης.

CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης έντονης γραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+B

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης πλάγιας γραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+I

Εφαρμογή ή κατάργηση της υπογράμμισης από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+U

Εφαρμογή ή κατάργηση της διακριτής διαγραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+SHIFT+K

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης εκθέτη από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΝ

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης δείκτη από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΝ

Εφαρμογή του στυλ "Βασικό" στο επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+SHIFT+N

Εφαρμογή του στυλ "Τίτλος" από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+CTRL+1

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 1" από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+CTRL+2

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 2" από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+CTRL+3

Εφαρμογή του στυλ ετικετών από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+CTRL+4

Εφαρμογή του στυλ ετικετών στηλών από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+CTRL+5

Εφαρμογή του στυλ περιγραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+CTRL+6

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης λίστας με κουκκίδες από την επιλεγμένη παράγραφο.

CTRL+SHIFT+L

Εσοχή παραγράφου από τα αριστερά.

CTRL+M

Κατάργηση εσοχής παραγράφου από τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+M

Πλήρη στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου.

CTRL+J

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου δεξιά.

CTRL+R

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου στο κέντρο.

CTRL+E

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου αριστερά.

CTRL+L

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+ SHIFT+ΚΟΜΜΑ

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+ΤΕΛΕΙΑ

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου κατά 1 στιγμή.

CTRL+[

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου κατά 1 στιγμή.

CTRL+]

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών Γραμματοσειρά.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Εναλλαγή κατεύθυνσης παραγράφου σε κατεύθυνση κειμένου από δεξιά προς τα αριστερά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ SHIFT

Εναλλαγή κατεύθυνσης παραγράφου σε κατεύθυνση κειμένου από αριστερά προς τα δεξιά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ SHIFT

Αρχή της σελίδας

Συμπλήρωση φόρμας InfoPath σε πρόγραμμα περιήγησης Web

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Προσθήκη ενότητας σε ένα στοιχείο ελέγχου επαναλαμβανόμενης ενότητας.

CTRL+ENTER

Κατάργηση ενότητας από ένα στοιχείο ελέγχου επαναλαμβανόμενης ενότητας.

CTRL+DEL

Προσθήκη γραμμής σε ένα στοιχείο ελέγχου επαναλαμβανόμενου πίνακα.

CTRL+ENTER

Κατάργηση γραμμής από ένα στοιχείο ελέγχου επαναλαμβανόμενου πίνακα.

CTRL+DEL

Περιήγηση στα πεδία που έχουν σφάλματα στην τρέχουσα προβολή φόρμας.

CTRL+SHIFT+O

Λήψη πληροφοριών σφάλματος για ένα πεδίο που έχει κάποιο σφάλμα.

CTRL+SHIFT+I

Μετακίνηση εστίασης στις καρτέλες της κορδέλας web.

CTRL+[

Επιλογή καρτέλας στην κορδέλα web.

Enter

Μετακίνηση εστίασης στο τελευταίο κουμπί της κορδέλας web που χρησιμοποιήθηκε.

CTRL+]

Επιστροφή εστίασης στη σελίδα από την κορδέλα web.

Esc

Επόμενη εντολή εμπλουτισμένου κειμένου (μετακινεί την εστίαση στη γραμμή εργαλείων εμπλουτισμένου κειμένου από το πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου).

CTRL+1

Επόμενη εντολή εμπλουτισμένου κειμένου (μετακινεί την εστίαση στη γραμμή εργαλείων εμπλουτισμένου κειμένου από το πλαίσιο εμπλουτισμένου κειμένου).

CTRL+'

Αποκοπή στο Πρόχειρο των Windows.

CTRL+X

Αντιγραφή στο Πρόχειρο των Windows.

CTRL+C

Επικόλληση του Προχείρου των Windows.

CTRL+V

Απαλοιφή μορφοποίησης.

CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Αναίρεση τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Άνοιγμα νέου παραθύρου για την εισαγωγή πίνακα.

CTRL+ALT+T

Διαίρεση κελιών.

CTRL+ALT+S

Συγχώνευση κελιών.

CTRL+ALT+M

Άνοιγμα νέου παραθύρου για την εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

CTRL+K

Άνοιγμα νέου παραθύρου για την εισαγωγή εικόνας.

CTRL+SHIFT+G

Επιλογή γραμματοσειράς.

CTRL+SHIFT+F

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς.

CTRL+SHIFT+P

Μετατροπή κειμένου σε έντονη γραφή.

CTRL+B

Μετατροπή κειμένου σε πλάγια γραφή.

CTRL+I

Υπογράμμιση κειμένου.

CTRL+U

Στοίχιση του κειμένου αριστερά.

CTRL+L

Στοίχιση του κειμένου δεξιά.

CTRL+R

Στοίχιση του κειμένου στο κέντρο.

CTRL+E

Εισαγωγή λίστας με αρίθμηση.

CTRL+SHIFT+E

Εισαγωγή λίστας με κουκκίδες.

CTRL+SHIFT+L

Μείωση εσοχής.

CTRL+SHIFT+M

Αύξηση εσοχής.

CTRL+M

Αλλαγή του χρώματος κειμένου.

CTRL+SHIFT+C

Επισήμανση κειμένου.

CTRL+SHIFT+W

Αλλαγή κατεύθυνσης κειμένου από τα αριστερά προς τα δεξιά.

CTRL+SHIFT+>

Αλλαγή κατεύθυνσης κειμένου από τα δεξιά προς τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+<

Αρχή της σελίδας

Σχεδίαση φόρμας στο InfoPath Designer

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Σχεδίαση νέου προτύπου φόρμας.

CTRL+SHIFT+D

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδίασης.

CTRL+O ή CTRL+F12

Εμφάνιση του παραθύρου εργασιών Εργασίες σχεδίασης.

ALT+Δ

Σημείωση:  Εάν το παράθυρο διαλόγου Γρήγορα αποτελέσματα είναι ανοιχτό, πατήστε το πλήκτρο TAB έως ότου μπορείτε να ενεργοποιήσετε την επιλογή Σχεδίαση προτύπου φόρμας. Στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο ENTER.

Προεπισκόπηση του τρέχοντος προτύπου φόρμας.

CTRL+SHIFT+B

Εύρεση μιας λέξης ή φράσης.

CTRL+F

Αντικατάσταση μιας λέξης ή φράσης.

CTRL+H

Αποκοπή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου.

CTRL+X

Αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή στοιχείου.

CTRL+C

Επικόλληση κειμένου ή στοιχείου.

CTRL+V

Εκτύπωση του τρέχοντος προτύπου φόρμας.

CTRL+P

Εμφάνιση των ιδιοτήτων του επιλεγμένου στοιχείου ελέγχου.

ALT+ENTER

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου ελέγχου.

CTRL+< (σύμβολο "μικρότερο από") ή SHIFT+TAB

Επιλογή του επόμενου στοιχείου ελέγχου.

CTRL+> (σύμβολο "μεγαλύτερο από") ή TAB

Εισαγωγή υπερ-σύνδεσης.

CTRL+K

Επιλογή μέχρι την αρχή της παραγράφου.

CTRL+SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή μέχρι το τέλος της παραγράφου.

CTRL+SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή κειμένου, γραφικού ή πεδίου έως μία γραμμή προς τα πάνω ή έως μία γραμμή προς τα κάτω.

SHIFT+ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή SHIFT+ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Εισαγωγή αλλαγής γραμμής.

SHIFT+ENTER

Εισαγωγή του συμβόλου του ευρώ.

CTRL+ALT+E

Αρχή της σελίδας

Μορφοποίηση κειμένου σε πρότυπο φόρμας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Κατάργηση όλης της μορφοποίησης.

CTRL+ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης έντονης γραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+B

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης πλάγιας γραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+I

Εφαρμογή ή κατάργηση της υπογράμμισης από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+U

Εφαρμογή ή κατάργηση της διακριτής διαγραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+SHIFT+K

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης εκθέτη από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+SHIFT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΝ

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης δείκτη από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΝ

Εφαρμογή του στυλ "Βασικό" από το επιλεγμένο κείμενο.

CTRL+SHIFT+N

Εφαρμογή του στυλ "Τίτλος" από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+CTRL+1

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 1" από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+CTRL+2

Εφαρμογή του στυλ "Επικεφαλίδα 2" από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+CTRL+3

Εφαρμογή του στυλ ετικετών από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+CTRL+4

Εφαρμογή του στυλ ετικετών στηλών από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+CTRL+5

Εφαρμογή του στυλ περιγραφής από το επιλεγμένο κείμενο.

ALT+CTRL+6

Εφαρμογή ή κατάργηση μορφοποίησης λίστας με κουκκίδες από την επιλεγμένη παράγραφο.

CTRL+SHIFT+L

Εσοχή παραγράφου από τα αριστερά.

CTRL+M

Κατάργηση εσοχής παραγράφου από τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+M

Πλήρη στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου.

CTRL+J

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου δεξιά.

CTRL+R

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου στο κέντρο.

CTRL+E

Στοίχιση της επιλεγμένης παραγράφου αριστερά.

CTRL+L

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+ SHIFT+ΚΟΜΜΑ

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου.

CTRL+SHIFT+ΤΕΛΕΙΑ

Αύξηση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου κατά 1 στιγμή.

CTRL+[

Μείωση του μεγέθους γραμματοσειράς του επιλεγμένου κειμένου κατά 1 στιγμή.

CTRL+]

Άνοιγμα του παραθύρου εργασιών Γραμματοσειρά.

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Εναλλαγή κατεύθυνσης παραγράφου σε κατεύθυνση κειμένου από δεξιά προς τα αριστερά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ SHIFT

Εναλλαγή κατεύθυνσης παραγράφου σε κατεύθυνση κειμένου από αριστερά προς τα δεξιά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ SHIFT

Αρχή της σελίδας

Εργασία με πίνακες διάταξης

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Αλλαγή του πλάτους της στήλης στα αριστερά του περιγράμματος, χωρίς να αλλάξει το πλάτος των υπόλοιπων στηλών.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε το περίγραμμα της στήλης.

Αλλαγή του ύψους της γραμμής επάνω ή κάτω από το περίγραμμα, χωρίς να αλλάξει το ύψος των υπόλοιπων γραμμών.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SHIFT ενώ σύρετε το περίγραμμα της γραμμής.

Σημείωση: Για γραμμές με το ελάχιστο ύψος, αυτή η συντόμευση πληκτρολογίου αλλάζει το ύψος της γραμμής επάνω από το περίγραμμα. Το ελάχιστο ύψος μιας γραμμής καθορίζεται από διάφορους παράγοντες, όπως εάν περιέχει κείμενο ή στοιχεία ελέγχου.

Αλλαγή μεγέθους όλων των επιλεγμένων γραμμών ή στηλών στο ίδιο ύψος ή πλάτος.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ALT ενώ σύρετε το περίγραμμα της γραμμής ή της στήλης.

Μετακίνηση μεταξύ του επόμενου ή του προηγούμενου κελιού ενός πίνακα.

TAB ή SHIFT+TAB

Το πλήκτρο TAB προσθέτει μια νέα γραμμή σε έναν πίνακα εάν το πατήσετε όσο ο δείκτης βρίσκεται στο τελευταίο κελί της τελευταίας γραμμής.

Επιλογή ή ακύρωση επιλογής ενός κελιού πίνακα.

F2

Αρχή της σελίδας

Πραγματοποίηση διορθώσεων και αποθήκευση αλλαγών

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εύρεση του επόμενου ορθογραφικού ή γραμματικού λάθους.

ALT+F7

Σημείωση: Πρέπει να είναι επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ορθογραφικός έλεγχος κατά την πληκτρολόγηση (Πατήστε το συνδυασμό πλήκτρων ALT+T και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK).

Αποθήκευση ή δημοσίευση του τρέχοντος προτύπου φόρμας.

ALT+SHIFT+F2

Σημείωση: Αυτή η συντόμευση ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου που σας παρέχει την επιλογή να αποθηκεύσετε ή να δημοσιεύσετε το πρότυπο φόρμας σας. Εάν επιλέξετε να μην εμφανίζεται στο μέλλον αυτό το παράθυρο διαλόγου, ο συνδυασμός πλήκτρων ALT+SHIFT+F2 εμφανίζει το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση ως.

Αναίρεση της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Z

Επανάληψη της τελευταίας ενέργειας.

CTRL+Y

Αποθήκευση του τρέχοντος προτύπου φόρμας.

CTRL+S

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Αποθήκευση ως για το τρέχον πρότυπο φόρμας.

SHIFT+F12 ή ALT+SHIFT+F2

Αρχή της σελίδας

Προεπισκόπηση εκτύπωσης προτύπου φόρμας

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Εμφάνιση του παραθύρου διαλόγου Προεπισκόπηση εκτύπωσης.

ALT+F, V

Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα.

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση στην προηγούμενη σελίδα.

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μεγέθυνση για κοντινή προβολή του προτύπου φόρμας.

ALT+ΣΥΜΒΟΛΟ ΙΣΟΝ

Σμίκρυνση για προβολή του προτύπου φόρμας σε μικρότερο μέγεθος.

ALT+ΕΝΩΤΙΚΟ

Αρχή της σελίδας

Λήψη Βοήθειας

Το παράθυρο Bοήθειας παρέχει πρόσβαση σε ολόκληρο το περιεχόμενο της Βοήθειας του Microsoft Office. Το παράθυρο της Βοήθειας εμφανίζει θέματα και άλλο περιεχόμενο της Βοήθειας.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου βοήθειας.

F1

Σημείωση: Εάν το τρέχον θέμα της Βοήθειας δεν είναι το ενεργό παράθυρο, πατήστε το πλήκτρο F6 και έπειτα το συνδυασμό πλήκτρων CTRL+P.

Κλείσιμο του παραθύρου βοήθειας.

ALT+F4

Εναλλαγή μεταξύ του παραθύρου βοήθειας και του ενεργού προγράμματος.

ALT+TAB

Επιλογή του επόμενου στοιχείου.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της προεπιλεγμένης ενέργειας για το επιλεγμένο στοιχείο.

ENTER

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια για το <όνομα προγράμματος>, επιλογή του επόμενου ή του προηγούμενου στοιχείου.

TAB ή SHIFT+TAB

Στην ενότητα Αναζήτηση στη Βοήθεια για το <όνομα προγράμματος>, ανάπτυξη ή σύμπτυξη του επιλεγμένου στοιχείου.

ENTER

Επιλογή του επόμενου κρυφού κειμένου ή της επόμενης υπερ-σύνδεσης, όπως οι επιλογές Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή του προηγούμενου κρυφού κειμένου ή της προηγούμενης υπερ-σύνδεσης.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση ενέργειας για τις επιλογές Εμφάνιση όλων, Απόκρυψη όλων, το επιλεγμένο κρυφό κείμενο ή την επιλεγμένη υπερ-σύνδεση.

ENTER

Μετακίνηση στο προηγούμενο θέμα βοήθειας (κουμπί Πίσω).

ALT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή BACKSPACE

Μετακίνηση στο επόμενο θέμα βοήθειας (κουμπί Εμπρός).

ALT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μικρά βήματα προς τα επάνω ή προς τα κάτω εντός του τρέχοντος θέματος βοήθειας.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κύλιση με μεγαλύτερα βήματα προς τα επάνω ή προς τα κάτω εντός του τρέχοντος θέματος βοήθειας.

PAGE UP, PAGE DOWN

Εμφάνιση μενού εντολών στο παράθυρο Βοήθειας. Για την ενέργεια αυτή, το παράθυρο Βοήθειας πρέπει να είναι επιλεγμένο (πατήστε το πλήκτρο F1).

SHIFT+F10

Διακοπή της τελευταίας ενέργειας (κουμπί Διακοπή).

ESC

Ανανέωση του παραθύρου (κουμπί Ανανέωση).

F5

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος βοήθειας.

CTRL+P

Αλλαγή της κατάστασης σύνδεσης.

F6, ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Εναλλαγή μεταξύ περιοχών στο παράθυρο Βοήθειας. Για παράδειγμα, εναλλαγή μεταξύ της γραμμής εργαλείων, του πλαισίου αναζήτησης και της κατάστασης των συνδέσεων βοήθειας.

F6

Σε έναν πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, επιλογή του επόμενου ή προηγούμενου στοιχείου.

ΕΠΑΝΩ ΒΕΛΟΣ ή ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Σε έναν πίνακα περιεχομένων σε προβολή δέντρου, ανάπτυξη ή σύμπτυξη του επιλεγμένου στοιχείου.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ ή ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή της επόμενης υπερ-σύνδεσης ή των επιλογών Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων στο επάνω μέρος ενός θέματος.

TAB

Επιλογή της προηγούμενης υπερ-σύνδεσης.

SHIFT+TAB

Εκτέλεση της ενέργειας για την επιλεγμένη υπερ-σύνδεση, Εμφάνιση όλων ή Απόκρυψη όλων.

ENTER

Εκτύπωση του τρέχοντος θέματος βοήθειας.

CTRL+P

Αρχή της σελίδας

Χρήση των παραθύρων διαλόγου

Πρόσβαση και ενεργοποίηση επιλογών σε παράθυρα διαλόγου

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Άνοιγμα του παραθύρου διαλόγου Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδίασης.

CTRL+O ή CTRL+F12

Μετακίνηση από ένα ανοιχτό παράθυρο διαλόγου πίσω στο πρότυπο φόρμας, για παράθυρα διαλόγου που υποστηρίζουν αυτήν τη συμπεριφορά.

ALT+F6

Μετακίνηση στην επόμενη επιλογή.

TAB

Μετακίνηση στην προηγούμενη επιλογή.

SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη καρτέλα.

CTRL+TAB

Μετάβαση στην προηγούμενη καρτέλα.

CTRL+SHIFT+TAB

Μετάβαση στην επόμενη κατηγορία.

TAB

Σημείωση: Αφού επιλέξετε την κατηγορία, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στο όνομα κατηγορίας που επιθυμείτε.

Μετάβαση στην προηγούμενη κατηγορία.

SHIFT+TAB

Σημείωση: Αφού επιλέξετε την κατηγορία, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να μετακινηθείτε στην κατηγορία που επιθυμείτε.

Μετακίνηση μεταξύ επιλογών σε μια λίστα ή ομάδα επιλογών.

Πλήκτρα βέλους

Εκτέλεση της ενέργειας που έχει αντιστοιχιστεί στο επιλεγμένο κουμπί. Επιλογή ή απαλοιφή του επιλεγμένου πλαισίου ελέγχου.

ΠΛΗΚΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

Άνοιγμα της λίστας, εάν είναι κλειστή, και μετακίνηση σε συγκεκριμένη επιλογή της λίστας.

Το πρώτο γράμμα μιας επιλογής σε μια αναπτυσσόμενη λίστα

Ενεργοποίηση μιας επιλογής. Επιλογή ή απαλοιφή ενός πλαισίου ελέγχου.

ALT+ το υπογραμμισμένο γράμμα σε μια επιλογή

Άνοιγμα της επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας.

ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ

Κλείσιμο της επιλεγμένης αναπτυσσόμενης λίστας ή ακύρωση μιας εντολής και κατόπιν κλείσιμο του παραθύρου διαλόγου.

ESC

Εκτέλεση της επιλεγμένης εντολής.

ENTER

Μετάβαση στον προηγούμενο φάκελο.

ALT+1

Άνοιγμα του φακέλου που βρίσκεται ένα επίπεδο επάνω από τον επιλεγμένο φάκελο.

ALT+2

Διαγραφή του επιλεγμένου φακέλου ή αρχείου.

ALT+3

Δημιουργία υποφακέλου στον ανοιχτό φάκελο.

ALT+4

Εναλλαγή μεταξύ των προβολών Μικρογραφίες, Παραθέσεις, Εικονίδια, Λίστα, Λεπτομέρειες, Ιδιότητες και Προεπισκόπηση.

ALT+5

Εμφάνιση ενός μενού συντόμευσης για τον επιλεγμένο φάκελο ή αρχείο.

SHIFT+F10

Άνοιγμα της λίστας Διερεύνηση σε ή Αποθήκευση σε (γνωστή ως Γραμμή διευθύνσεων στα Windows Vista).

F4

Ενημέρωση της λίστας φακέλων και αρχείων στο παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα, Άνοιγμα σε κατάσταση σχεδίασης ή Αποθήκευση ως.

F5

Αρχή της σελίδας

Χρήση των πλαισίων επεξεργασίας μέσα σε παράθυρα διαλόγου

Το πλαίσιο επεξεργασίας είναι ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε να πληκτρολογήσετε ή να επικολλήσετε μια καταχώρηση, όπως το όνομα χρήστη ή τη διαδρομή ενός φακέλου.

Για να κάνετε το εξής

Πατήστε

Μετακίνηση στην αρχή της καταχώρησης.

HOME

Μετακίνηση στο τέλος της καταχώρησης.

END

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Μετακίνηση κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα αριστερά.

SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής κατά ένα χαρακτήρα προς τα δεξιά.

SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής κατά μία λέξη προς τα αριστερά.

CTRL+SHIFT+ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής κατά μία λέξη προς τα δεξιά.

CTRL+SHIFT+ΔΕΞΙΟ ΒΕΛΟΣ

Επιλογή τμήματος καταχώρησης από το δρομέα μέχρι την αρχή της καταχώρησης.

SHIFT+HOME

Επιλογή τμήματος καταχώρησης από το δρομέα μέχρι το τέλος της καταχώρησης.

SHIFT+END

Αρχή της σελίδας

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας στο Office
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×