Συνεργασία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Office 365

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αυτό το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, δείτε την αποποίηση ευθυνών. Θα βρείτε την αγγλική έκδοση του παρόντος άρθρου εδώ για αναφορά.

Office 365 ενθαρρύνει τη συνεργασία μέσω των ομάδων στο Outlook, διανομής λίστες (ονομάζονται επίσης ομάδες διανομής), κοινόχρηστα γραμματοκιβώτια και τους δημόσιους φακέλους. Κάθε μία από αυτές τις επιλογές έχει ένα διαφορετικό σκοπό εμπειρία χρήστη και σύνολο δυνατοτήτων. Τι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από το τι ο χρήστης πρέπει να κάνετε και παρέχει την επιλογή εργαλείων την εταιρεία σας.

Σύνοψη των επιλογών συνεργασίας

Αυτός ο πίνακας εξηγεί τις διάφορες επιλογές συνεργασίας που είναι διαθέσιμες με το Office 365.

Εργαλείο συνεργασίας

Περιγραφή

Ομάδες στο Outlook

Ένας κοινόχρηστος χώρος εργασίας που λειτουργεί σε όλες τις εφαρμογές στο Office 365. Περιλαμβάνει έναν κοινόχρηστο φάκελο "Εισερχόμενα", το ημερολόγιο και OneDrive για επιχειρήσεις τοποθεσία για την αποθήκευση αρχείων. Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσετε, εύρεση και τη συμμετοχή ομάδες στο Outlook απευθείας από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ημερολογίου τους. Νέων και υπαρχόντων χρηστών με το Exchange Online ή με συνδρομή στο Office 365 να χρησιμοποιήσετε ομάδες στο Outlook.

Κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο

Ένα γραμματοκιβώτιο όπου επιλεγμένοι χρήστες μπορούν να διαβάζουν και να στέλνουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχουν ένα κοινό ημερολόγιο. Τα κοινόχρηστα γραμματοκιβώτια μπορούν επίσης να λειτουργούν ως γενική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (όπως info@contoso.com ή sales@contoso.com), την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι πελάτες για να ρωτήσουν για την εταιρεία σας. Όταν είναι ενεργοποιημένο το δικαίωμα "Αποστολή ως" στο κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο, στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνονται από το γραμματοκιβώτιο θα χρησιμοποιείται η γενική διεύθυνση (π.χ., sales@contoso.com).

Λίστα διανομής (ονομάζεται επίσης ομάδα διανομής)

Χρησιμοποιείται για τη διανομή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε δύο ή περισσότερα άτομα ταυτόχρονα. Οι ομάδες διανομής είναι επίσης γνωστές ως ομάδες διανομής με δυνατότητα αλληλογραφίας. Μια παραλλαγή της ομάδας διανομής, που ονομάζεται δυναμική ομάδα διανομής, είναι ένα αντικείμενο ομάδας της υπηρεσίας καταλόγου Active Directory με δυνατότητα αλληλογραφίας που χρησιμοποιείται για την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια μεγάλη και εξελισσόμενη ομάδα παραληπτών. Οι ακριβείς παραλήπτες προσδιορίζονται από τα φίλτρα και τις συνθήκες που καθορίζετε, όπως όλα τα μέλη με συγκεκριμένες τοπικές ρυθμίσεις ή όλοι οι υπάλληλοι πλήρους απασχόλησης.

Ομάδες του Office 365 στο Outlook προσφέρουν μια πιο ισχυρή λύση για συνεργασία από ομάδες διανομής. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα γιατί θα πρέπει να αναβαθμίσετε τις λίστες διανομής σας σε ομάδες στο Outlook και λίστες διανομής μετεγκατάσταση σε ομάδες του Office 365.

Δημόσιος φάκελος

Οι δημόσιοι φάκελοι, που είναι σχεδιασμένοι για κοινή πρόσβαση, παρέχουν έναν εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο για τη συλλογή, οργάνωση και κοινή χρήση πληροφοριών με άλλα άτομα στον οργανισμό σας. Οι δημόσιοι φάκελοι οργανώνουν το περιεχόμενο σε μια ιεραρχία με μεγάλο βάθος όπου είναι εύκολο να περιηγηθείτε και είναι πάντοτε ορατή στην προβολή φακέλων του Outlook. Ένας δημόσιος φάκελος μπορεί να έχει δυνατότητα αλληλογραφίας και να προστεθεί ως μέλος της ομάδας διανομής. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνονται στην ομάδα διανομής προστίθενται αυτόματα στο δημόσιο φάκελο για αρχειοθέτηση ή μεταγενέστερη αναφορά. Οι δημόσιοι φάκελοι παρέχουν επίσης απλή κοινή χρήση εγγράφων, όταν δεν έχετε συνδρομή του SharePoint Online.

Ποιο εργαλείο συνεργασίας να χρησιμοποιήσετε;

Ο παρακάτω πίνακας παρέχει μια γρήγορη ματιά στους διάφορους τύπους των ομάδων και εξηγεί πότε και πώς να τους χρησιμοποιήσετε με τις διάφορες δυνατότητες συνεργασίας του Office 365.

Ομάδες στο Outlook

Λίστες διανομής

Κοινόχρηστα γραμματοκιβώτια

Δημόσιοι φάκελοι

Ποιος χρησιμοποιεί;

Οι χρήστες που θέλουν ένα χώρο εργασίας συνεργασίας για τα μηνύματα, τα αρχεία και το ημερολόγιο ομάδας τους, ο οποίος να είναι ενοποιημένος με τις υπηρεσίες του Office 365 που χρησιμοποιούν ήδη (Outlook Web App, OneDrive για επιχειρήσεις)

Οι χρήστες που πρέπει να στείλουν μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια ομάδα παραληπτών με ένα κοινό ενδιαφέρον ή χαρακτηριστικό.

Τα κοινόχρηστα γραμματοκιβώτια είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να χειρίζεστε τις ερωτήσεις των πελατών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς η ευθύνη παρακολούθησης και απάντησης σε ερωτήματα μοιράζεται σε διάφορα άτομα εντός της εταιρείας σας. Απαντάτε γρηγορότερα στις ερωτήσεις των πελατών σας και όλα τα σχετικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύονται σε ένα γραμματοκιβώτιο.

Οι πληρεξούσιοι που εργάζονται εκ μέρους μιας εικονικής ταυτότητας, όπως support@contoso.com. Οι πληρεξούσιοι μπορούν να απαντήσουν στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως η συγκεκριμένη ταυτότητα κοινόχρηστου γραμματοκιβωτίου.

Εάν έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα, όλοι στον οργανισμό σας μπορούν να έχουν πρόσβαση και να κάνουν αναζήτηση σε δημόσιους φακέλους. Είναι ιδανικοί για την αρχειοθέτηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή για την κοινή χρήση εγγράφων.

Ιδανικό μέγεθος ομάδας

Οποιοδήποτε

Μεγάλη

Μικρή

Μεγάλη

Πρόσβαση

Χρήστες Exchange Online και Office 365

Για ομάδες διανομής, τα μέλη πρέπει να προστεθούν με μη αυτόματο τρόπο. Για δυναμικών ομάδων διανομής, τα μέλη έχουν προστεθεί με βάση κριτήρια φιλτραρίσματος.

Στους χρήστες μπορούν να εκχωρηθούν δικαιώματα "Πλήρης πρόσβαση" ή/και "Αποστολή ως". Εάν τους εκχωρηθούν δικαιώματα πλήρους πρόσβασης, οι χρήστες πρέπει επίσης να προσθέσουν το κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο στο προφίλ του Outlook, για να αποκτήσουν πρόσβαση στο κοινόχρηστο γραμματοκιβώτιο.

Προσβάσιμο από οποιονδήποτε στην εταιρεία σας

Κοινόχρηστο ημερολόγιο

Ναι

Όχι

Ναι

Ναι

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φτάνουν στον προσωπικό φάκελο "Εισερχόμενα" του χρήστη;

Όχι. Οι χρήστες μπορούν να εγγραφούν σε μια ομάδα και, στη συνέχεια, να προωθούν όλα τα μηνύματα της ομάδας στα εισερχόμενά τους

Ναι. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φτάνουν στα εισερχόμενα όλων των μελών της ομάδας διανομής.

Όχι. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φτάνουν στο φάκελο "Εισερχόμενα" του κοινόχρηστου γραμματοκιβωτίου.

Όχι. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φτάνουν στον δημόσιο φάκελο.

Υποστηριζόμενα προγράμματα-πελάτες

 • Outlook 2016

 • Outlook 2013 (προώθηση μετά την εγγραφή)

 • Outlook Web App

 • Outlook 2010 (προώθηση μετά την εγγραφή)

 • Outlook 2007 (προώθηση μετά την εγγραφή)

 • Outlook 2016

 • Outlook 2013

 • Outlook Web App

 • Outlook 2010

 • Outlook 2007

 • Outlook 2016

 • Outlook 2013

 • Outlook Web App

 • Outlook 2010

 • Outlook 2007

 • Outlook 2016

 • Outlook 2013

 • Outlook Web App

 • Outlook 2010

 • Outlook 2007

Κουμπί Επιστροφή στην αρχή της σελίδας Αρχή της σελίδας

Σχετικά θέματα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Αποποίηση ευθυνών αυτόματης μετάφρασης: Αυτό το άρθρο έχει μεταφραστεί από ένα σύστημα υπολογιστή χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Η Microsoft προσφέρει αυτές τις αυτόματες μεταφράσεις για να βοηθά τους μη αγγλόφωνους χρήστες να απολαμβάνουν περιεχόμενο σχετικά με προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες της Microsoft. Το άρθρο προέρχεται από μηχανική μετάφραση, συνεπώς ενδέχεται να περιέχει λάθη λεξιλογίου, σύνταξης ή γραμματικής.

Αναπτύξτε τις δεξιότητές σας
Εξερευνήστε το περιεχόμενο της εκπαίδευσης
Αποκτήστε πρώτοι τις νέες δυνατότητες
Γίνετε μέλος του Office Insider

Σας βοήθησαν αυτές οι πληροφορίες;

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!

Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Φαίνεται ότι μπορεί να είναι χρήσιμο να συνδεθείτε με έναν από τους συνεργάτες υποστήριξης του Office.

×